Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej, zbudowanej z podzespołów wyprodukowanych nie wcześniej niż przed 1 marca 2012 r., cyfrowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi w budynku przy ulicy Zwycięstwa 21 oraz zapewnienie Zamawiającemu pełnej obsługi serwisowej oraz gwarancyjnej przez okres 48 miesięcy. 2. Ogólne wymagania Zamawiającego: 1) Przełączenie istniejącej infrastruktury telefonicznej z całego budynku Urzędu do centrali będącej przedmiotem zamówienia. 2) Instalacja cyfrowej centrali telekomunikacyjnej będzie realizowana kompetentnie, ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami, przez wykwalifikowany personel Wykonawcy i z użyciem specjalistycznych środków instalacyjnych, montażowych, pomiarowych i oprogramowaniowych w zakresie cyfrowej centrali telekomunikacyjnej. 3) Zamawiający wymaga, aby dostarczona centrala wraz z aparatami systemowymi, VoIP i konsolami była fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2012 r., pochodząca z oficjalnego kanału dystrybucji w kraju. 4) Zamawiający wymaga, aby dostarczona centrala miała wgraną najnowszą wersję oprogramowania oraz aby w okresie gwarancji była ona bezpłatnie aktualizowana do najnowszej udostępnionej przez producenta wersji w ramach dostarczonego wyposażenia. 5) Dostarczenie w ramach umowy 90 telefonów systemowych do centrali, z możliwością rozszerzenia o konsole (przystawki). 6) Dostarczenie w ramach umowy 40 konsol (przystawek) rozszerzających przyciski do zaprogramowania do aparatów systemowych. 7) Dostarczenie w ramach umowy 2 telefonów systemowych VoIP do centrali. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich odpowiednio skonfigurowanych urządzeń, innych materiałów (osprzętu) i urządzeń instalacyjnych niezbędnych do montażu centrali oraz aparatów systemowych, nie później niż 14 dni przed zakończeniem obecnie obowiązującej umowy. Dostarczone powyższe urządzenia powinny być przygotowane do ostatecznego przełączenia i uruchomienia centrali oraz aparatów systemowych podczas weekendu rozpoczynając prace związane z przełączaniem central w dniu r. po godzinie 15:00 i kończąc je o godzinie 7:30 w dniu r. 9) Przy pracach związanych z przełączeniem central niezbędna będzie współpraca z obecnym operatorem telekomunikacyjnym, tj. Telekomunikacją Polską S.A. 10) W ofercie należy również uwzględnić niezbędne prace przełączeniowe. Można domniemywać, że istniejące okablowanie w pomieszczeniu głównego krosu w Urzędzie będzie wystarczające dla przełączenia sieci, ponieważ w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana centrala będąca przedmiotem niniejszego postępowania obecnie funkcjonuje centrala (Siemens highpath 4000). Wykonawca powinien w przedmiocie zamówienia ująć, a więc wcześniej oszacować wartość prac niezbędnych do wykonania przełączenia nowej centrali z instalacją krosu głównego Urzędu poprzez łącznicę pośrednią. 11) Podłączenia portów ze stacją końcową na istniejącym krosie zgodnie z wykazem numerów wskazanym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 12) Zamawiający wymaga, aby instalacja i podłączanie każdej linii nastąpiło bez powodowania przerw w łączności w trakcie godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 13) Zapewnienie przez Wykonawcę poprawnej konfiguracji centrali oraz telefonów systemowych (kompatybilność telefonów wraz z centralą). 14) Zapewnienie poprawnej łączności w systemie analogowym i systemowym. 15) Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnego podłączenia i działania urządzeń, konfiguracji oraz prawidłowego działania wszystkich numerów/linii telefonicznych wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (w tym dobra jakość połączeń głosowych oraz faksowych). 16) Wykonawca zapewni szkolenie techniczne dla 2 osób z działu IT oraz dla użytkowników telefonów systemowych oraz użytkowników układów sekretarsko-dyrektorskich w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach opisanych w dalszej części. 17) W dniu r. odbędzie się zmiana operatora telekomunikacyjnego, który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przy pracach związanych z przełączeniem usług telekomunikacyjnych niezbędna będzie obecność przedstawiciela firmy, która dostarczyła centralę oraz przedstawiciela nowego operatora telekomunikacyjnego. 18) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z istniejącym stanem sieci, warunkami technicznymi i infrastrukturą telekomunikacyjną Zamawiającego. W zakresie umożliwienia wizji lokalnej ustala się osobę odpowiedzialną za kontakty z oferentami: 1/16

2 - Annę Walczybok tel po umówieniu się, z którą można będzie zapoznać się z istniejącym stanem sieci. 3. Parametry techniczne cyfrowej centrali telefonicznej oraz jej podzespołów (pojemność, wydajność): 1) architektura/konstrukcja modułowa centrali z prostą możliwością rozbudowy, 2) centrala zabudowana w szafie/szafach wraz z wyposażeniem, panelem wentylacyjnym oraz termostatem, 3) porty wewnętrzne cyfrowe uruchamiane na jednej parze przewodów, 4) wymagane porty wewnętrzne analogowe - 432, 5) wymagane porty wewnętrzne cyfrowe 144, 6) wymagane porty wewnętrzne VoIP 2, 7) 8 portów ISDN 2B+D (programowalne jako zewnętrzne / wewnętrzne), 8) 2 porty ISDN 30B+D (łącznie dostęp do 60 kanałów rozmównych), linii miejskiej, 9) możliwość podłączenia i uruchomienia dwóch dostępów ISDN 30 B+D z numeracją wskazaną w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, 10) interfejs VoIP z dostępem do 8 kanałów głosowych (8 jednoczesnych rozmów pomiędzy siecią VoIP a pozostałymi numerami wewnętrznymi i zewnętrznymi), 11) dla 10 użytkowników wewnętrznych aplikacja wspomagająca telefonicznie na komputer PC realizująca następujące funkcje: a) serwer faksów, b) poczta głosowa, c) statusy obecności i możliwość definiowania sposobu obsługi połączenia przychodzącego w zależności od typu statusu, d) możliwość wykonywania połączeń wychodzących z komputera, wysyłanie faksów bezpośrednio komputera, e) rejestr faksów odebranych, odczytanych i wysyłanych, f) rejestr połączeń odebranych, nieodebranych i wykonanych, g) nagrywanie na żądanie prowadzonej rozmowy, 12) modem do zdalnego zarządzania i administracji systemem przez łącze ISDN i port LAN do zarządzania i administracji przez sieć IP, 13) redundantne zasilanie sieciowe (min. dwa niezależne zasilacze sieciowe pracujące w trybie gorącej rezerwy, w przypadku awarii jednego z zasilaczy drugi przejmuje zasilanie całego systemu), 14) zasilanie gwarantowane zapewniające nieprzerwaną pracę centrali wraz z aparatami analogowymi, systemowymi i pozostałym dostarczonym osprzętem przez min. 4h przy zaniku sieci energetycznej 230 V, 15) w przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania system musi startować automatycznie, 16) system rejestracji i taryfikacji połączeń (rejestracja bilingowa szczegółów rozmów dla połączeń wychodzących, przychodzących, wewnętrznych i ruchu międzysieciowego z oprogramowaniem w języku polskim) wymagane jest, aby centrala rejestrowała ruch wychodzący i przychodzący po numerach miejskich, 17) wymagana jest możliwość sczytywania z centrali telefonicznej danych taryfikacyjnych w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących przez Wydział Informatyki naszego Urzędu, 18) system zapowiedzi słownych na numerach miejskich obsługujący tryby: dzienny, nocny, święta, wybrane daty - pojemność zapowiedzi min. 4 kanały (możliwość uruchomienia niezależnych zapowiedzi słownych, maksymalnie na wszystkich posiadanych numerach miejskich o różnych treściach zapowiedzi, każda zapowiedź umożliwiająca tworzenie wielopoziomowego menu, czas zapowiedzi minimum 5 min. dla każdego numeru wewnętrznego), 19) przełącznica z kablami przyłączeniowymi i krosowymi wyposażona w łączówki, 20) tablice DDI dla min numerów, 21) system Back-up (archiwizacja pełnej bazy systemu operacyjnego i bazy konfiguracyjnej w sposób trwały, nielotny po zaniku zasilania) zapewniający automatyczne odtworzenie centrali w przypadku awarii, 22) wymagana jest możliwość stosowania wymiennych kart wyposażeń w obrębie półek. Wszystkie gniazda rozszerzeń muszą posiadać dowolne przeznaczenie, tzn. muszą umożliwiać instalację dowolnego wyposażenia systemowego (dopuszczalne jest wydzielone dedykowane miejsce na procesor sterujący), 23) zaoferowana konfiguracja centrali musi przewidywać możliwość obsługi natężenia ruchu równego maksymalnej konfiguracji oferowanej centrali, 24) oprogramowanie sterujące musi działać w oparciu o system czasu rzeczywistego, 25) port wewnętrzny analogowy musi obsługiwać minimum następujące standardy telekomunikacyjne: a) wybieranie DTMF i Dekadowe, b) programowalny czas obsługi funkcji flash (przełączenie rozmowy) niezależnie na każdym porcie, c) CLIP w standardzie FSK, d) transmisję faksową grupy 3, e) transmisję modemową określoną przez następujące standardy: V.32, V.32bis, V.34, V.90, V92. 26) port ISDN musi obsługiwać minimum następujące standardy telekomunikacyjne: a) programowalny do obsługi linii zewnętrznej lub pracy jako portu wewnętrznego, b) dostęp podstawowy ISDN składający się z dwóch cyfrowych kanałów transmisyjnych B o przepustowości 64 kb/s każdy i cyfrowego kanału sygnalizacyjnego D o przepustowości 16 kb/s, 2/16

3 c) protokół sygnalizacyjny DSS1, d) transmisję faksową grupy 4, e) normy określone w systemie Polskich Norm jako grupa ICS Sieć Cyfrowa z Integracją Usług, f) usługi : MSN, DDI, CLIP, CLIR, CW, CFU, CFB, CFNR, MCID, 27) porty dla linii ISDN i PSTN muszą realizować następujące usługi: a) wdzwaniany dostęp do interentu "dial-up" na dowolny numer grupy 2021xx dla linii analogowej, b) wdzwaniany dostęp do interentu "dial-up" na dowolny numer grupy 2021xx o przepustowości 64 kb/s i 128kb/s dla linii ISDN, c) praca aparatu systemowego na jednej parze przewodów telefonicznych do 800 m od centrali telefonicznej, d) zasilanie aparatu telefonicznego, e) możliwość podłączenia za pomocą dodatkowego adaptera do jednego portu systemowego dwóch aparatów systemowych lub jednego systemowego a drugiego analogowego pracujących jak oddzielne numery wewnętrzne, f) możliwość podłączenia za pomocą dodatkowego adaptera urządzeń ISDN 2B+D, słuchawek nagłownych, g) przełączanie aktywnego połączenia wychodzącego lub przychodzącego na inny numer wg opisanego sposobu przez Wykonawcę, zarówno dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych przełączanie będzie możliwe w całej sieci Zamawiającego pomiędzy wszystkimi numerami, bez względu na to czy usługa występuje na zasobach operatora czy na zainstalowanych PABX, h) zawieszenie połączenia aktywnego, powrót do zawieszonego połączenia. 4. Funkcjonalność cyfrowej centrali telefonicznej i jej podzespołów: 1) możliwość rozszerzenia aparatu systemowego o konsole (przystawki), 2) prezentacja numeru osoby dzwoniącej na wszystkich portach, 3) przejmowanie połączeń z innego aparatu - dotyczy to wszystkich numerów wewnętrznych wykreowanych w centrali, 4) funkcję blokowanie/odblokowanie transferu lub przekierowania na linię miejską, 5) przekierowania na inny numer wewnętrzny lub miejski w przypadku zajętości lub gdy nie odbiera z podziałem na przychodzące połączenia miejskie lub wewnętrzne, 6) centrala powinna zapewnić możliwość równoczesnej realizacji połączeń telefonicznych dla min. 60 użytkowników (numerów) przez uruchomienie łączności pomiędzy nimi, do publicznej sieci telefonicznej. Zamawiający wymaga, aby zachowana została możliwość wykonywania połączeń telefonicznych z każdego posiadanego numeru, 7) możliwość tworzenia układów sekretarsko-dyrektorskich (funkcjonalność ta polega na ograniczeniu możliwości zestawiania połączeń przychodzących (wewnętrznych i zewnętrznych) do użytkowników typu szef i ich kierowaniu do użytkownika sekretariat, tylko użytkownik sekretariat do szef oraz szef do szef ma prawo zestawiania połączeń, użytkownik szef ma natomiast prawo zestawiania połączeń do wszystkich w całej centrali jak i na zewnątrz, użytkownik szef posiada również funkcję interkomu polegającą na możliwości nawiązania połączenia z sekretariatem bez oczekiwania na odebranie telefonu, telefon sekretariat włącza się automatycznie w tryb głośnomówiący), 8) możliwość tworzenia grup użytkowników - podzielenie istniejącej numeracji na dwie funkcjonalności: a) numeracja z automatycznym ruchem wychodzącym i przychodzącym po numerach skróconych oraz numerach miejskich, b) numeracja wydzielona na zasadzie funkcjonowania centralki dyspozytorskiej, z której to puli numeracyjnej użytkownicy mogą osiągać połączenie do numeracji z puli 1. za pomocą skróconej trzycyfrowej numeracji, natomiast użytkownicy numeracji w puli 1. nie mogą osiągać numeracji z puli 2. Wskazane jest, aby niniejsza numeracja wpięta była do wyposażeni /portów w jednej centrali, 9) możliwość swobodnej numeracji portów wewnętrznych (kreowanie od jednocyfrowych do sześciocyfrowych numerów wewnętrznych), 10) możliwość stworzenia planu numeracyjnego w którym numery wewnętrzne zaczynają się od dowolnej cyfry, 11) swobodną numerację usług centrali (od 1 do 5 cyfr), 12) możliwość kierowania DDI na grupę numerów np. dział w jednostce z programowanym układem dzwonków, 13) możliwość przyporządkowania kilku numerów DDI do jednego abonenta wewnętrznego, 14) numerację grupową: a) możliwość tworzenia min. 20 grup po min. 10 abonentów z dowolną strategią dzwonienia, b) dowolne numery grup (1-6 cyfr), c) możliwość kierowania ruchu z linii miejskiej na grupę z dowolną strategią dzwonienia, d) możliwość ruchu wewnętrznego (przełączanie) na grupę, e) możliwość wyboru grupy w systemie DISA, f) możliwość wydzielenia niezależnej grupy abonentów i przyporządkowania im określonych łączy zewnętrznych, g) możliwość ograniczenia ruchu wewnętrznego pomiędzy grupami, 15) możliwość tworzenie kilku (min 12) tablic prefiksów zabronionych, 16) możliwość ustalenia kalendarza dni świątecznych na min. 1 rok dla min. 24 świąt, 17) funkcję identyfikacji rozmów przychodzących z linii miejskiej cyfrowej, 18) możliwość zmiany dzwonków na portach wewnętrznych w zależności od rodzaju wywołania (wewnętrzne, miejskie), 19) możliwość blokowania niezależnie dla każdego wewnętrznego dostępu do wybranych linii miejskich z pozycji aparatu abonenta, 20) możliwość blokowania dostępu konkretnego numeru wewnętrznego lub grupy numerów do innego numeru wewnętrznego lub grupy numerów, 3/16

4 21) automatyczną zmianę godziny między czasem letnim i zimowym, 22) możliwość zaprogramowania kodów rozliczeniowych, 23) możliwość sieciowania central poprzez łącza ISDN protokół QSIG oraz poprzez sieć IP z innymi siedzibami (centralami), 24) możliwość tworzenia grup paging-owych, 25) informację o połączeniach oczekujących podczas prowadzonej rozmowy z podziałem na przychodzące połączenia miejskie lub wewnętrzne, 26) możliwość zdalnego programowania centrali poprzez sieć LAN oraz wbudowany modem (analogowy lub cyfrowy w zależności od posiadanych linii telefonicznych), 27) możliwość programowania niezależnie dla każdego numeru wewnętrznego (również dla systemu DECT, VoIP) klasy uprawnień, 28) możliwość wyboru języka w tym języka polskiego na wyświetlaczach aparatów systemowych, 29) centrala musi mieć możliwość podłączenia łączami cyfrowymi zakończonymi stykiem E1 do central innych producentów zapewniając wszystkim abonentom połączonych central poziom usług przenoszonych przez protokół QSIG, 30) centrala telefoniczna po aktualizacjach jej oprogramowania systemowego powinna automatyczna aktualizować oprogramowanie telefonów systemowych (cyfrowych) i telefonów VoIP do aktualnej wersji, 31) centralna książka telefoniczna dla numerów wewnętrznych powinna pozwalać na podłączenie do bazy danych np.: bazy danych LDAP, 32) centrala musi mieć możliwość rozbudowy o system łączności bezprzewodowej wewnętrznej DECT. System powinien być integralnym rozwiązaniem producenta oferowanej centrali telefonicznej. Stacje bazowe DECT powinny być zasilane bezpośrednio z centrali telefonicznej przewodami telefonicznymi na odległość min. 800 m gwarantując ciągłość pracy przy zaniku zasilania sieciowego 230 V (praca na zasilaniu awaryjnym). Stacje bazowe powinny umożliwić obsługę do min. 12 jednoczesnych połączeń głosowych na każdej stacji. System powinien pozwalać na podłączenie min. 30 stacji bazowych i 200 słuchawek bezprzewodowych. Słuchawki bezprzewodowe powinny obsługiwać centralną książkę telefoniczną oraz wyświetlać nazwy abonentów wewnętrznych, zewnętrznych oraz funkcje 4 centrali telefonicznej, 33) możliwość podłączenia wyniesionego aparatu VoIP jako numer wewnętrzny centrali ze wszystkimi uprawnieniami, restrykcjami itp., 34) interfejs VoIP powinien umożliwić obsługę wewnętrznych telefonów VoIP oraz podłączenia do zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych protokołem SIP. System powinien być integralnym rozwiązaniem producenta oferowanej centrali telefonicznej. Dla celów bezpieczeństwa i możliwości odseparowania sieci wewnętrznej od zewnętrznej centrala w module VoIP powinna posiadać min. dwa interfejsy sieciowe oraz funkcjonalność firewall. Interfejs VoIP powinien umożliwić rozbudowę do min. 90 kanałów głosowych pomiędzy siecią IP i siecią numerów wewnętrznych analogowych, systemowych i ISDN. Kanały głosowe na interfejsie VoIP powinny umożliwić dynamiczne wykorzystanie przez numery wewnętrzne VoIP oraz połączenie do operatora zewnętrznego protokołem SIP Interfejs VoIP powinien obsługiwać min. następujące protokoły i kodeki: SIP, H323, g711, g729, g722, T.38, QoS, 35) telefony wewnętrzne VoIP powinny być integralnym rozwiązaniem producenta oferowanej centrali telefonicznej. Powinny gwarantować kompatybilność pracy z oferowaną centralą telefoniczną, zgodność z oferowanymi funkcjami telefonów wewnętrznych systemowych (wyświetlane funkcje na wyświetlaczu aparatu, sygnalizacja stanu zajętości innych numerów wewnętrznych, korzystanie ze wszystkich funkcji centrali telefonicznej np.: przechwytywanie połączenia, książka telefoniczna wewnętrzna, nazwy użytkowników wewnętrznych). Aparaty powinny umożliwiać zasilanie poprzez dedykowany zasilacz sieciowy oraz w standardzie PoE af z dowolnego przełącznika sieciowego. Telefony VoIP powinny umożliwiać obsługę konsoli rozszerzającej z aparatów wewnętrznych systemowych (cyfrowych). Telefony dostępne z dwoma interfejsami sieciowymi do 1000 Mb/s. 5. Możliwości rozbudowy centrali: 1) Możliwość rozbudowy centrali o kolejne moduły: a) 1 port ISDN 30B+D, b) 8 portów ISDN 2B+D, c) do 900 portów wewnętrznych (porty systemowe /cyfrowe/, porty analogowe, porty VoIP, słuchawki systemu bezprzewodowego DECT, bramki GSM), d) system wewnętrzny łączności bezprzewodowej DECT 30 stacji bazowych, e) system rejestracji rozmów umożliwiający nagrywanie minimum na 20 kanałach/liniach. Ani prac, ani żadnych związanych z tym urządzeń nie należy jednak traktować jako przedmiot dostawy należy jedynie założyć pozostawienie w centrali odpowiedniej ilości miejsca na przyszłą rozbudowę. 6. Parametry techniczne wymaganych aparatów systemowych, konsoli (przystawek) oraz aparatów systemowych VoIP: 1) Specyfikacja aparatu systemowego: a) kolor: ciemny odcień szarości lub czarny, b) praca na 1 parowej linii telefonicznej, c) zasilanie zdalne z linii telefonicznej centrali telefonicznej lub zasilacza, d) wielopoziomowy kontrast wyświetlacza, e) min. 8 programowalnych przycisków z sygnalizacją optyczną LED, f) gniazdo do podłączenia słuchawek nagłownych, g) przyciski nawigacyjne i przycisk akceptacji wyboru funkcji, h) menu w języku polskim, 4/16

5 i) tryb głośnomówiący, j) przycisk wyciszania mikrofonu, k) przycisk ponownego wybierania ostatniego numeru, l) przycisk układu głośnomówiącego, m) przycisk przełączania pomiędzy słuchawką standardową a słuchawkami nagłownymi, n) regulacja poziomu głośności w słuchawce i na głośniku, o) regulacja poziomu dopasowania układu głośnomówiącego, p) różne rodzaje dzwonka, q) możliwość podłączenia do aparatu konsoli/konsol rozszerzającej o dodatkowe przyciski programowalne z sygnalizacją optyczną tak, aby na aparacie systemowym wraz z konsolą/konsolami była możliwość zaprogramowania min. 44 przycisków. 2) Specyfikacja konsoli (przystawki) rozszerzającej do aparatu systemowego: a) kolor: ciemny odcień szarości lub czarny, b) podłączenie bezpośrednio do aparatu systemowego, c) zasilanie z aparatu systemowego, d) min. 18 przycisków programowalnych z sygnalizacją optyczną LED, e) możliwość dalszej rozbudowy o kolejne konsole (przystawki) min. do 2 przystawek na jeden aparat systemowy. 3) Specyfikacja aparatu systemowego VoIP: a) 2 porty sieciowe LAN 10/100/1000, b) zasilanie poprzez adapter PoE, zasilacz dostarczony razem z aparatem, c) wielopoziomowy kontrast wyświetlacza, d) min. 8 programowalnych przycisków sygnalizacją optyczną LED, e) przyciski nawigacyjne i przycisk akceptacji wyboru funkcji, f) menu w języku polskim, g) tryb głośnomówiący, h) powtórne wybieranie ostatniego numeru, i) regulacja poziomu głośności w słuchawce i na głośniku, j) regulacja poziomu dopasowania układu głośnomówiącego, k) różne rodzaje dzwonka, l) możliwość podłączenia do aparatu konsoli/konsol rozszerzającej o dodatkowe przyciski programowalne z sygnalizacją optyczną tak, aby na aparacie systemowym wraz z konsolą/konsolami była możliwość zaprogramowania min. 44 przycisków, m) automatyczna konfiguracja telefonu oraz aktualizacja oprogramowania z centralnego serwera zarządzającego, n) obsługa: g711, g729, g722,vlan, QoS, SNMP. 7.Dokumentacja powykonawcza: Dokumentacja zawierająca co najmniej: a) instrukcje obsługi wszystkich zaoferowanych urządzeń, b) zestawienie oferowanych modułów z licencjami, c) zestawienie oprogramowania, które zostało zastosowane wraz z licencjami, musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu instalacji centrali, natomiast dokumentacja zawierająca co najmniej: a) konfiguracje poszczególnych urządzeń i usług, b) opis i schematy zastosowanych połączeń, musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego, nie później niż 14 dni od daty poprawnego uruchomienia centrali telefonicznej wraz z wymaganymi urządzeniami. Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim (z dołączonym oryginałem, jeżeli był w języku angielskim). 8. Wymagania dotyczące licencji. 1) Licencja nieograniczona czasowo na użytkowanie dostarczonej centrali z możliwością sprzedaży centrali wraz z licencją. 2) Inne, jeśli są wymagane, wynikające z przyjętej przez Wykonawcę/dostawcę polityki udzielania licencji dla pozostałych urządzeń, modułów oraz oprogramowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu. 1) Serwisowanie oraz usuwanie usterek w okresie rękojmi i gwarancji: a) okres gwarancji i rękojmi na wszystkie urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy i udzielana jest przez Wykonawcę/dostawcę wdrażającego centralę (okres gwarancji obejmuje okresowe przeglądy i konserwację centrali oraz pozostałych urządzeń), b) gwarancja liczona jest od daty podpisania odbioru końcowego, c) w okresie gwarancji Wykonawca zapewnieni opiekuna technicznego w celu zapewnienia bieżącej obsługi codziennie przez 24 h na dobę, d) opiekun techniczny będzie służył pomocą telefoniczną w sprawach konfiguracyjnych centrali oraz aparatów telefonicznych i jest zobligowany do podania adresu oraz numeru telefonu, pod jaki należy zadzwonić wzywając serwis lub prosząc o wsparcie w związku z konfiguracją centrali czy aparatów telefonicznych, e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikłe w skutek zdarzeń losowych, 5/16

6 f) w okresie gwarancji bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w łączności telekomunikacyjnej będącej wynikiem pracy urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę (w ramach dostawy centrali telefonicznej), g) w okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzał wszystkie prace konserwacyjne i inne rozszerzające lub zmieniające system wyłącznie za pomocą przeszkolonego personelu, h) w okresie gwarancji w ramach dostawy centrali Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji do najnowszej udostępnionej przez producenta wersji oprogramowania w ramach dostarczonego wyposażenia, i) podłączenie strony stacyjnej przełącznicy do strony liniowej (krosowanie), j) zdalna konfiguracja centrali, zmiany w konfiguracji na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego nie wymagające przyjazdu do siedziby Zamawiającego, k) zmiany w konfiguracji systemu taryfikacyjnego, l) w przypadku awarii, przed wezwaniem serwisu Wykonawcy bądź serwisu wskazanego przez Wykonawcę, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego upewni się, że awaria nie jest spowodowana przez użytkownika, i nie jest awarią aparatu telefonicznego, sieci kablowej wewnętrznej, zasilania systemu lub wpływu innych niezależnych od Wykonawcy urządzeń, m) zgłoszenia usterek/awarii przez upoważnione osoby Zamawiającego są wstępnie wykonywane telefonicznie a następnie są niezwłocznie potwierdzane faksem lub em, n) podjęcie działań serwisowych przy zgłoszonej awarii do 2h, o) przybycie na miejsce zgłoszenia awarii maksymalnie do 4 godzin od zgłoszenia awarii, p) usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego niezwłocznie potwierdzonego pisemnie (faksem lub em) przez Zamawiającego, r) w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa do wykonania w terminie wskazanym jak w lit. p), a usterka/awaria dotyczy wadliwego działania dostarczonych urządzeń Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć urządzenia zastępcze w terminie jednego dnia roboczego co najmniej o tych samych parametrach technicznych. W przypadku kolejnych zgłoszeń Zamawiającego dotyczących awarii lub niepoprawnego działania sprzętu po wykonaniu dwóch napraw urządzenia lub jego części w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprawnego sprzętu w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 2) Zobowiązania z tytułu gwarancji Wykonawcy nie obejmują następujących sytuacji: a) diagnozowania i usuwania wad lub szkód, które powstały na skutek usterek w sieci telefonicznej, albo na skutek usterek w urządzeniach sieci publicznej lub innych sieciach abonenckich, b) diagnozowania i usuwania wad lub szkód, spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzeń bądź nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania, c) Wykonanych na życzenie Zamawiającego zmian konfiguracji systemu wymagających przyjazdu do siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach, takich jak: zmiany funkcjonalne, instalacja zakupionych przez Zamawiającego modułów do centrali, itp. Powyższe usługi będą wykonywane odpłatnie wg stawki za roboczogodzinę przedstawionej w ofercie i będą realizowane w terminie jednego dnia roboczego od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzone niezwłocznie faksem lub em. II Opis istniejącej struktury telekomunikacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach Przedmiotem postępowania jest dostawa centrali wraz z wyposażeniem, dostawa aparatów systemowych i dodatkowych konsol do aparatów wszystko docelowo ma znajdować się w budynku stanowiącym główną siedzibę Zamawiającego o adresie ul. Zwycięstwa 21, Gliwice. Budynek ten stanowi obiekt wielokondygnacyjny, w którym poszczególne numery końcowe rozmieszczone są na różnych kondygnacjach. Istnieje infrastruktura kablowa, stanowiąca własność Zamawiającego, której wykorzystanie będzie możliwe i wskazane. Obecnie budynek posiada jeden główny punkt dostawy usług telekomunikacyjnych (zakończenie kablowe sieci obecnego operatora) zlokalizowany w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku urzędu. Pomieszczenie to jest jednocześnie przeznaczone pod zabudowę centrali telefonicznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania i ma następujące wymiary: 187 cm x 451 cm, wysokość 418 cm. Zamawiający nie posiada własnej centrali telefonicznej, obecnym dostawcą centrali (Siemens highpath 4000), jak i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska S.A. Orange. Obecna umowa wygasa z dniem 31 lipca 2013 r. 6/16

7 Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Znak sprawy: OR Wykaz numerów miejskich i wewnętrznych (skróconych) należących do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpiętych do centrali. Numeracja do uruchomienia na dostępach ISDN 30B+D LP Numer miejski Nr.wew. FAX G-3 Lokalizacja Adres Typ aparatu UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 7/16

8 FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 8/16

9 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 9/16

10 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe ISDN 30 B+D UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe ISDN 30 B+D UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 22 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 10/16

11 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 brak portu DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 11/16

12 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 brak portu DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 12/16

13 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 13/16

14 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI 14/16

15 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI dyspozytorska dyspozytorska 715 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 729 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 732 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 733 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 734 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 735 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 708 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 730 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 700 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 701 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 702 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 703 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 704 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 705 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 706 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 707 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 709 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 710 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 711 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 712 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 713 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 714 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 716 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 717 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 718 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 719 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 720 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 721 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe 15/16

16 dyspozytorska 722 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 723 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 724 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 725 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 726 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 727 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 728 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 731 UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe dyspozytorska 766 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe dyspozytorska 777 UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe 16/16

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR.2634.1.5.2013 Gliwice, 07-03-2013 r. nr kor. UM-123893/2013 Dotyczy: Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gliwicach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr.. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.2.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ogółem 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w sposób ciągły usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008 Umowa nr FPU/NXZ//2008 zawarta w dniu 2008 r pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bartosza Małysę Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa POW-WA-2910-7-SW/06 Rzeszów,dn.2.11.2006r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Nr 24 /2016 Sosnowiec dnia, 15.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Wymagania dla central telefonicznych wraz wyposaŝeniem towarzyszącym Konfiguracja sprzętowa 1. Wszystkie oferowane centrale muszą pochodzić od jednego producenta.

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE. I. Wymagania ogólne do Zadania

Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE. I. Wymagania ogólne do Zadania Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE I. Wymagania ogólne do Zadania 1. Dostawa, rozbudowy systemu Hipath 4000 do obsługi abonentów SIP w technologii softswitch. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej. Kraków, 14 września 2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Piszu Pl. Daszyńskiego 7 12-200 Pisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 DOSTAWA CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I

Bardziej szczegółowo

Gwarancja zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany sprzętu na niewadliwy.

Gwarancja zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany sprzętu na niewadliwy. Warunki techniczno- eksploatacyjne do zadania pn. Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03 dla central MIKROTEL CA15, CA32 Instrukcja obsługi - Analogowy Aparat Systemowy dla central MIKROTEL CA15, CA32 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo