Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji: RE Ratajska, RE Zgierz i GPZ Zgierz w zakresie: 1.1. Dostarczenie nowej centrali telefonicznej w lokalizacji Ratajska wraz z modernizacją urządzeń i systemów współpracujących z obecną centralą telefoniczną Ratajska (HiPath 4000 v3) Zakres prac: a) Przed przystąpieniem do modernizacji Wykonawca dokona weryfikacji funkcjonalności i konfiguracji centrali telefonicznej Ratajska. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy do akceptacji zakres funkcjonalny istniejący do odtworzenia w nowej centrali. Akceptacja Zmawiającego jest obligatoryjna. b) Wykonawca przygotuje harmonogram prac i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy w terminie 14 dni. Wszelkie prace mogące powodować zakłócenia w istniejącej pracy sieci telefonicznej Zamawiającego mogą odbywać się tylko i wyłącznie w godzinach 18:00-6:00 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego terminów zawartych w przygotowanym harmonogramie prac. Pozostałe prace nie mające wpływu na pracę obecnego systemu mogą odbywać się w dni robocze w godzinach pracy 7:00-18:00. Akceptacja Zamawiającego jest obligatoryjna. c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje procedurę przełączenia central telefonicznych. Wykonawca przygotuje procedurę powrotu do poprzedniej konfiguracji jeśli nastąpią komplikacje po wykonaniu przełączenia. Wymiana aparatów telefonicznych może nastąpić jedynie w godzinach 18:00-06:00 lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) w uzgodnionym w harmonogramie terminie. 1

2 Akceptacja Zamawiającego jest obligatoryjna. Przełączenie central nie może zakłócić pracy systemu central oraz nie może mieć wpływu na abonentów centrali Ratajska. d) Instalacja nowej centrali telefonicznej w lokalizacji Ratajska w pomieszczeniu teletechnicznym, równolegle z obecnie pracującą centralą telefoniczną Ratajska. Wykonawca musi przewidzieć konieczność relokacji urządzeń w istniejących szafach telekomunikacyjnych Zamawiającego. Zakres adresacji IP należy uzgodnić z Zamawiającym. e) Instalacja i konfiguracja modułu wyniesionego centrali Ratajska w lokalizacji RE Zgierz. Wykonawca musi przewidzieć konieczność relokacji urządzeń w istniejących szafach telekomunikacyjnych Zamawiającego. f) Instalacja i konfiguracja urządzeń w lokalizacji GPZ Zgierz. Wykonawca musi przewidzieć konieczność relokacji urządzeń w istniejących szafach telekomunikacyjnych Zamawiającego. g) Przygotowanie wszystkich rozszyć kart abonenckich i liniowych. Opisy należy uzgodnić z Zamawiającym w trybie roboczym. h) Konfiguracja nowej centrali telefonicznej. i) Wykonanie testów funkcjonalnych. Nowa centrala i peryferia muszą w pełni zastąpić obecny system telekomunikacyjny zgodnie z założeniami SIWZ. Wykaz wymagań znajduje się w tabeli nr 2. Wykaz testów, które muszą zostać wykonane dla potwierdzenia poprawności działania nowego systemu telekomunikacyjnego znajduje się w tabeli nr 2. Pozytywne zakończenie wszystkich wymienionych w tabeli nr 2 testów jest warunkiem koniecznym do przyjęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy protokołu odbioru. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. j) Przełączenie pracy central i dostawa wraz z montażem i konfiguracją nowych aparatów telefonicznych. Wszystkie prace przełączeniowe muszą się odbywać w godzinach 18:00 06:00. Podłączenie istniejących linii telefonicznych analogowych i aparatów do nowej centrali. 2

3 k) Przełączenie systemu telekomunikacyjnego (wszystkie lokalizacje) nie może utrudniać pracy dyspozycji ruchu. Należy zapewnić na czas przełączenia, łączność zastępczą dla służb dyspozytorskich. l) Wykonawca zobowiązuje się własnymi środkami dostarczyć zastępowane urządzenia i aparaty telefoniczne we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Łodzi Minimalne wymagania dla dostarczanego systemu telekomunikacyjnego RE Ratajska. a) 1 system telekomunikacyjny. b) 144 porty VoIP (możliwość rozbudowy do 3000 portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). c) Możliwość rozbudowy o porty cyfrowe tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). d) 2 trakty cyfrowe PRI ISDN z sygnalizacja DSS1 do współpracy z siecią miejską z możliwością rozbudowy o kolejne 4 trakty. e) Możliwość rozbudowy o porty cyfrowe ISDN BRI styk S0 tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). f) Sieciowanie central Ratajska Tuwima 58 za pomocą traktów 2 x 30B+D. g) 96 portów translacji miejskich (analogowych) możliwość rozbudowy o 100% portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). h) 80 aparatów VoIP podstawowych. i) 15 przystawek rozszerzających telefon VoIP o 36 przycisków z opisem j) Możliwość podłączenia aparatów VoIP zaawansowanych. k) Możliwość podłączenia aparatów systemowych podstawowych i zaawansowanych. l) 6 aparatów VoIP zaawansowanych m) 1 stanowisko monitorowania Video za pomocą połączenia VoIP n) 1 stacja zasilająca. o) 1 przełącznica. 3

4 Minimalne wymagania dla GPZ Zgierz. a) Minimalna ilość portów analogowych dostępnych poprzez mostek analog/ip w lokalizacji GPZ Zgierz (dla podłączenie aparatów analogowych - 8. b) 2 aparaty VoIP podstawowe Minimalne wymagania dla modułu wyniesionego RE Zgierz. a) 1 moduł wyniesiony systemu telekomunikacyjnego b) 48 portów VoIP (możliwość rozbudowy o 100% portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu) c) Możliwość rozbudowy o porty cyfrowe tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu) d) 48 portów translacji miejskich (analogowych) możliwość rozbudowy o 100% portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu) e) 23 aparaty VoIP podstawowe f) 1 stacja zasilająca g) 1 przełącznica Stanowisko nadzoru i taryfikacji - 1 szt: a) Wyposażone w komputer PC, monitor i drukarkę. b) Komplet oprogramowania taryfikacyjnego i nadzorującego w języku polskim. Dostarczane oprogramowanie zapewni: Nadzór systemu, który umożliwia operatorowi, zmianę numeru i uprawnień abonentom oraz diagnostykę stanu łączy. Modyfikację treści zapowiedzi słownych. Dostęp do wszystkich elementów systemu poprzez sieć komputerową i protokół TCP/IP. Oprogramowanie taryfikacyjne musi zapewniać taryfikację pojedynczą, grupową lub wszystkich abonentów: wg numeru katalogowego abonenta (strona A lub B), wg numeru fizycznego łącza (strona A lub B), wg wirtualnego numeru katalogowego, Taryfikację impulsowa, sekundową, mieszaną, z możliwością zdefiniowania wielu różnych taryf. 4

5 System taryfikacyjny musi zapewnić taryfikację z nowej centrali oraz możliwość wprowadzenia, po rozbudowie, taryfikacji z istniejącej centrali (Hipath 4000 v3) Zamawiającego. Dostarczony system taryfikacyjny musi być wyposażony w min. 200 sztuk licencji. Różne stawki podatku VAT dla dowolnie wybranych kierunków. Wydruk wyników obliczeń na drukarkę lokalną lub sieciową. Definiowanie wielu raportów obliczeniowych o różnych parametrach. Zapis raportu na dysk lub eksport do plików w formatach:, DBF, plik tekstowy Raport skrócony zrealizowanych rozmów zawierający koszt w zadanym okresie dla poszczególnych abonentów z rozbiciem na kierunki. Raport podsumowanie zrealizowanych rozmów zawierający koszt w zadanym okresie dla poszczególnych abonentów z rozbiciem na kierunki. Raport szczegółowy rozmów pojedynczego abonenta lub grupy abonentów. Oprogramowanie musi być w języku polskim Pozostałe wymagania: a) Systemy zasilania muszą zapewnić pracę nowego systemu centralowego w warunkach zaniku napięcia minimum 8 godzin. b) Przełącznica główna z zabezpieczeniami przepięciowo przetężeniowymi linii miejskich odpowiadającą zaoferowanej konfiguracji. c) Dokumentacja w języku polskim. 5

6 Tabela nr 2 Wymagania szczegółowe dla nowego systemu telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna i peryferia) System telekomunikacyjny - wymogi obligatoryjne - system wykonany w technologii cyfrowej, - instalacja urządzeń w szafie RACK 19, - możliwość pracy systemu w pomieszczeniu bez klimatyzacji, - elementy sterujące systemem z redundancją N+1 (zdublowane sterowanie pracujące w systemie gorącej rezerwy ) zapewniający automatyczne przełączenie na rezerwę bez przerw w nawiązanych połączeniach jak i bez utraty informacji billingowej - oferowany sprzęt musi zapewnić automatyczny restart, samoczynne testowanie i automatyczne uruchamianie po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym oraz powrót do normalnej pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę techniczną - system musi zapewniać możliwość wymiany modułów w trybie hot swap, bez konieczności wyłączenia z eksploatacji całego urządzenia lub jego części - system musi zapewniać możliwość rozbudowy do 3000 abonentów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany dostarczanego sprzętu) - system musi zapewniać możliwość rozbudowy o dodatkowe interfejsy PRA (30B+D) - system zasilania musi zapewniać czas podtrzymania w sytuacjach awaryjnych nie krótszy niż 8 godzin. - system zasilania musi być wyposażony w nadmiarowe wsuwki prostownicze (redundancja N+1). - zarządzanie systemem musi odbywać się poprzez sieć LAN (TCP/IP ) i modem analogowy, - jednorodny plan numeracyjny, - system musi zapewniać nadzór stanu linii (abonentów) w systemie na aparacie systemowym, - system musi zapewniać nagranie przynajmniej 15 różnych zapowiedzi słownych 6

7 przez administratora systemu, - łączny czas trwania zapowiedzi w systemie nie może być krótszy niż 15 minut - system zapewni możliwość odtwarzania muzyki przy oczekiwaniu, - system musi posiadać funkcję zintegrowanego robota pomiarowego dla łączy abonenckich, - system musi posiadać zaimplementowaną funkcję LCR - wybór najtańszej drogi połączeniowej - zintegrowany moduł VoIP w centrali, z protokołem SIP (zgodnym z RFC 3261, RFC 2327, RFC 3550 i obsługującym sygnalizację DTMF zgodnie z RFC 2833) oraz kodekami G711 i G729 do obsługi abonentów VoIP i realizacji łączy międzycentralowych. - abonenci VoIP muszą być rozliczani i taryfikowani wspólnie z pozostałymi abonentami systemu oraz konfigurowani i zarządzani na poziomie jednorodnego systemu zarządzania. - licencja na bramę VoIP z 16 kanałami głosowymi pomiędzy centralą główną (ul. Ratajska) i lokalizacją RE Zgierz - system musi zapewniać prezentację numeru dzwoniącego (funkcja CLIP) na aparatach analogowych obsługujących standard FSK. - stanowiska dyspozytorskie umożliwiające kolejkowanie rozmów przychodzących, usługę włączenia się do trwającego połączenia ( wejście na trzeciego ) oraz rozbicia istniejącego połączenia. - telekonferencje realizowane przez system bez konieczności dołączania dodatkowych modułów - możliwość utworzenia przynajmniej 30 równoczesnych konferencji - możliwość zestawienia pojedynczej konferencji na przynajmniej 30 uczestników - łączna liczba uczestników wszystkich konferencji min. 100, - możliwość ręcznego zestawienia 30 konferencji - zastawianie konferencji z listy jednym zaprogramowanym przyciskiem na aparacie systemowym, z możliwością ręcznego usuwania wybranych uczestników jak i dobierania dodatkowych. - możliwość sterowania mikrofonem uczestnika konferencji oraz możliwość zabrania uczestnika konferencji do konsultacji i zawieszenie pozostałych na HOLD. 7

8 - zestawianie połączeń pomiędzy abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska dyspozytora lub bez jego udziału, - przekazywanie bezpośrednio połączeń określonych linii miejskich (FXO) do wybranego abonenta centrali i odwrotnie jako udostępnienie natychmiastowe wybranej linii miejskiej określonym abonentom bez potrzeby wybierania kodu wyjścia na miasto ; definiowane niezależnie od siebie. - blokowanie abonentom wybierania określonych numerów zewnętrznych, - przyznawanie różnych kategorii uprawnień dla minimum 10 poziomów, tj. od braku jakichkolwiek uprawnień po nieograniczony dostęp do linii miejskich, - blokowanie wyjścia na miasto grupom abonentów jednym kodem np. tylko w trybie nocnym, po godzinach pracy - możliwość utworzenia i obsługa gorących linii - usługa identyfikacji wywołań złośliwych (usługa MCID) - obsługa wywołań grupowych - licencja na abonentów wirtualnych (konta) min 100 szt. - wybieranie przez abonenta nieuprawnionego wskazanych numerów linii miejskich. - tworzenie układów połączeń sekretarsko dyrektorskich oraz dyspozytorskich w oparciu o aparaty systemowe i analogowe możliwość stworzenia min 30 układów. - możliwość podłączenia telefonów ISDN i VoIP z sygnalizacją SIP (RFC 3261), - interfejs CTI (integracja centrali ze skojarzonym stanowiskiem komputerowym poprzez kanał TCP/IP) licencja na min 30 stanowisk - współpracę z aparatami analogowymi dowolnego typu, np. z wybieraniem tonowym lub dekadowym, - tworzenie wielu planów numeracyjnych w ramach systemu - posiadanie elastycznej numeracji dla łączy wewnętrznych oraz miejskich, - blokadę prezentacji numeru abonenta wywołującego CLIR - posiadanie możliwości taryfikacji w oparciu o impulsy 16 khz oraz niezależnie przez badanie odwracania polaryzacji pętli - obsługę systemu dekadowego i tonowego z możliwością automatycznej konwersji dekada /ton - bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego DDI, obsługa numerów MSN - obsługa dla połączeń przychodzących wybierania numerów wewnętrznych bez 8

9 udziału operatora wraz z zapowiedzią słowną informującą (tzw. DISA) - blokowanie aparatów kodem osobistym, - przełączanie wywołań w trakcie rozmowy np. konsultacje, konferencje - przenoszenie wywołań: natychmiastowe, z opóźnieniem przy braku zgłoszenia, przy zajętości abonenta - przechwytywanie wywołań, - automatyczne oddzwanianie na zajęty numer wewnętrzny oraz w przypadku zajętości linii miejskich, - blokadę połączeń przychodzących do abonenta - przyłączenie cyfrowych aparatów systemowych na kablu jednoparowym - transmisja danych wewnątrz systemu z prędkością > 64 kb/s, w oparciu o kartę ISDN ze stykami S0 - obsługa centralnej książki telefonicznej - możliwość dołączenia bramek GSM, analogowych i cyfrowych, - możliwość doposażenia w system poczty głosowej - oprogramowanie do zarządzania centralą: uruchamiane na platformie Windows XP oraz Windows 7 umożliwiające podgląd bieżącego stanu centrali i obsługę alarmów umożliwiające edycję (kreowanie i usuwanie) abonentów, przydzielanie i zmianę numeracji umożliwiające przydzielanie uprawnień abonentom, uruchamianie usług Aparat VoIP-SIP podstawowy - obsługa protokołu SIP i kodeków G.711, G Wyświetlacz LCD min. 3 linie - optyczna sygnalizacja dzwonienia - praca w trybie głośnomówiącym - obsługa do 4 linii (kont SIP) - wbudowana przeglądarka XML - 3 przyciski obsługi linii z diodami sygnalizującymi połączenie - zasilanie z zasilacza zewnętrznego oraz bezpośrednio z sieci ethernet standard PoE (802.3af) - możliwość podłączenia zestawu nagłownego - wsparcie dla QoS obsługa 802.1p/Q, ToS, DiffServ (DSCP). 9

10 Aparat VoIP-SIP zaawansowany - obsługa protokołu SIP i kodeków G.711, G graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD z rozdzielczością min. 140 x 72 pixele - optyczna sygnalizacja dzwonienia - praca w trybie głośnomówiącym - obsługa do 6 linii (kont SIP) - wbudowana przeglądarka XML - 4 przyciski obsługi linii z diodami sygnalizującymi połączenie - zasilanie z zasilacza zewnętrznego oraz bezpośrednio z sieci ethernet standard PoE (802.3af) - możliwość podłączenia zestawu nagłownego - regulacja głośności dzwonka, toru akustycznego słuchawki, zestawu nagłownego oraz trybu głośnomówiącego - 2 wbudowane porty ethernet (możliwość dołączenia dodatkowego urządzenia) - blokada telefonu kodem - możliwość zarządzania i konfiguracji telefonu przez stronę WWW - wsparcie dla QoS obsługa 802.1p/Q, ToS, DiffServ (DSCP). - przyciski wyłączenia mikrofonu, ponownego wybierania, zawieszania połączenia - możliwość dołączenia zewnętrznych przystawek z przyciskami programowalnymi pozwalającymi na budowę konsoli z co najmniej 100 przyciskami przystawki powinny posiadać możliwość wyświetlania opisów na wyświetlaczu LCD - prezentacja na wyświetlaczu informacji o wiadomościach oczekujących w poczcie głosowej Stanowisko monitorowania Video: - kamera z matrycą CMOS 1,3Mpix - monitor LCD 4,3 (rozdzielczość 480x272) - port Ethernet 10/100Mbit - obsługa kodeków H.264 I H.263/H.263+ z prędkością od 64kbps do 1Mbps - 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości QVGA/CIF/QCIF - możliwość automatycznego, zdalnego rozpoczęcia zapisu sygnału Video - współpraca z oprogramowaniem kompatybilnym z Windows XP/Vista/Windows 7 umożliwiającym zdalną rejestrację obrazu Inne wymogi 10

11 - oferent zapewni możliwość modyfikacji i dostosowania oprogramowania do potrzeb Zamawiającego na drodze kolejnej umowy zawartej zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi u Zamawiającego. - Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przeprowadzi testy wszystkich funkcjonalność wymienionych w niniejszej tabeli - Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Zamawiającego w czasie trwania gwarancji do dostarczenia i zainstalowania bezpłatnie nowej wersji oprogramowania, która nie zmieni funkcjonalności, ale spowoduje polepszenie pracy systemu. - wykonywane prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., ochrony środowiska, PN, oraz wytycznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych. - materiały i urządzenia stanowiące przedmiot dostawy będą nowe, dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania, zostały wyprodukowane według najnowszej technologii i wiedzy w tej dziedzinie, wraz z wymaganiami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. - przełączenie systemu odbędzie się płynnie bez utraty łączności dla Abonentów - prace związane z przełączeniem centrali można prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją obiektu. Instalacja, gwarancja, szkolenie - Wykonawca dostarczy system telekomunikacyjny do lokalizacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Wykonawca zamontuje system telekomunikacyjny i systemy zasilania we wskazanych pomieszczeniach - Wykonawca podłączy system do zasilania - Wykonawca podłączy system i szafę teleinformatyczną do uziomu - Wykonawca wykona roboty towarzyszące występujące przy uruchomieniu i wykonywaniu instalacji systemu, związane z wykonaniem przekuć i przejść oraz zamocowań i odtworzeniem stanu istniejącego - Wykonawca dokona przełączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń końcowych pracujących w ramach dotychczasowych rozwiązań - Wykonawca skonfiguruje system zgodnie z zakresem funkcjonalnym z punktu 11

12 1.1.1 podpunkt a - Skonfiguruje stanowiska i wszystkie konfiguracje grupowe z uprawnieniami - Uruchomi system taryfikacji - Wprowadzi zapowiedzi słowne dla odpowiednich abonentów (treść zapowiedzi dostarczona będzie przez Zamawiającego), - Wykona sprawdzenia poprawności połączeń w ruchu z siecią miejską (ruch automatyczny i przy wykorzystaniu stanowisk) - testowo - Dokona sprawdzenia poprawności połączeń w obrębie systemu - Dostarczy 2 kpl. dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej i 1 kpl. w formie papierowej w języku polskim - w przypadku zgłoszeń telefonicznych Dostawca zgadza się na nagrywanie treści rozmów przez Zamawiającego - w przypadku uszkodzenia któregokolwiek modułu systemu i braku możliwości jego naprawy oferent podstawienia modułu zastępczy na czas naprawy. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni. - wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dwukrotnego dokonania przeglądu serwisowego w celu sprawdzenia działania systemu, programu taryfikacji oraz sprawdzenia aktualizacji oprogramowania na pisemne wezwanie Zamawiającego. Przeglądy będą dokonywane w odstępie co najmniej kwartalnym. - oferent przeszkoli bezpłatnie 4 pracowników obsługi z każdego zainstalowanego w ramach oferty systemu. Szkolenie musi obejmować: obsługę systemu, program taryfikacji, minimum 16-godzinne szkolenie praktyczne w zakresie administrowania systemem telekomunikacyjnym. Przeszkolony administrator będzie posiadał uprawnienia do samodzielnej zmiany stawek, opisów numerów, konfiguracji numerów, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie użytkowania aparatów. Dodatkowo wykonawca przeszkoli 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie rozszerzonym, uprawniającym do samodzielnego serwisowania systemów. Szkolenie odbędą się w siedzibie Zamawiającego. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną wiedzę (poza kodami źródłowymi) o zainstalowanym systemie (sposób instalacji systemu, umiejscowienie oprogramowania w systemie plików oraz pliki konfiguracyjne), sposobie aranżacji, budowie, sposobie nadzorowania itp. w czasie trwania okresu gwarancji. 12

13 Przekazywanie wiedzy Zamawiającemu będzie polegać na udzielaniu nieodpłatnie pomocy w zarządzaniu przedmiotem zamówienia, jego eksploatacji oraz wykonywaniu drobnych napraw, telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej przez Wykonawcę. Nie zwalnia to w żaden sposób Wykonawcę od świadczenia usług gwarancyjnych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, instrukcje obsługi i eksploatacji dostarczanego systemu. Dopuszcza się przekazanie instrukcji w formie elektronicznej (PDF, DOC, DOCX) na płycie CD/DVD. Między innymi, jeśli system umożliwia zarządzanie z linii poleceń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną listę komend z opisem Warunki gwarancji Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 36 miesięcy Gwarantowany czas usunięcia awarii dla central 24 godziny. Naprawa w miejscu instalacji u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zdalne podłączenie do centrali za pomocą kanału VPN w celu diagnostyki i naprawy systemu. Warunki zestawienia kanału VPN należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zestawienia kanału VPN, jeżeli Wykonawca nie spełni obowiązujących u Zamawiającego wymagań dla zestawiania połączeń VPN z firmami zewnętrznymi Wykonawca gwarantuje czas naprawy dla nowych aparatów telefonicznych nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy aparaty zastępcze. W przypadku podstawienia aparatu zastępczego Zamawiający nie będzie wymagał 7 dni na naprawę aparatu telefonicznego W ramach oferty należy uwzględnić przeprowadzenie wymaganych przez producenta przeglądów okresowych podczas trwania okresu gwarancji. 13

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo