Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji: RE Ratajska, RE Zgierz i GPZ Zgierz w zakresie: 1.1. Dostarczenie nowej centrali telefonicznej w lokalizacji Ratajska wraz z modernizacją urządzeń i systemów współpracujących z obecną centralą telefoniczną Ratajska (HiPath 4000 v3) Zakres prac: a) Przed przystąpieniem do modernizacji Wykonawca dokona weryfikacji funkcjonalności i konfiguracji centrali telefonicznej Ratajska. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy do akceptacji zakres funkcjonalny istniejący do odtworzenia w nowej centrali. Akceptacja Zmawiającego jest obligatoryjna. b) Wykonawca przygotuje harmonogram prac i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy w terminie 14 dni. Wszelkie prace mogące powodować zakłócenia w istniejącej pracy sieci telefonicznej Zamawiającego mogą odbywać się tylko i wyłącznie w godzinach 18:00-6:00 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego terminów zawartych w przygotowanym harmonogramie prac. Pozostałe prace nie mające wpływu na pracę obecnego systemu mogą odbywać się w dni robocze w godzinach pracy 7:00-18:00. Akceptacja Zamawiającego jest obligatoryjna. c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje procedurę przełączenia central telefonicznych. Wykonawca przygotuje procedurę powrotu do poprzedniej konfiguracji jeśli nastąpią komplikacje po wykonaniu przełączenia. Wymiana aparatów telefonicznych może nastąpić jedynie w godzinach 18:00-06:00 lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) w uzgodnionym w harmonogramie terminie. 1

2 Akceptacja Zamawiającego jest obligatoryjna. Przełączenie central nie może zakłócić pracy systemu central oraz nie może mieć wpływu na abonentów centrali Ratajska. d) Instalacja nowej centrali telefonicznej w lokalizacji Ratajska w pomieszczeniu teletechnicznym, równolegle z obecnie pracującą centralą telefoniczną Ratajska. Wykonawca musi przewidzieć konieczność relokacji urządzeń w istniejących szafach telekomunikacyjnych Zamawiającego. Zakres adresacji IP należy uzgodnić z Zamawiającym. e) Instalacja i konfiguracja modułu wyniesionego centrali Ratajska w lokalizacji RE Zgierz. Wykonawca musi przewidzieć konieczność relokacji urządzeń w istniejących szafach telekomunikacyjnych Zamawiającego. f) Instalacja i konfiguracja urządzeń w lokalizacji GPZ Zgierz. Wykonawca musi przewidzieć konieczność relokacji urządzeń w istniejących szafach telekomunikacyjnych Zamawiającego. g) Przygotowanie wszystkich rozszyć kart abonenckich i liniowych. Opisy należy uzgodnić z Zamawiającym w trybie roboczym. h) Konfiguracja nowej centrali telefonicznej. i) Wykonanie testów funkcjonalnych. Nowa centrala i peryferia muszą w pełni zastąpić obecny system telekomunikacyjny zgodnie z założeniami SIWZ. Wykaz wymagań znajduje się w tabeli nr 2. Wykaz testów, które muszą zostać wykonane dla potwierdzenia poprawności działania nowego systemu telekomunikacyjnego znajduje się w tabeli nr 2. Pozytywne zakończenie wszystkich wymienionych w tabeli nr 2 testów jest warunkiem koniecznym do przyjęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy protokołu odbioru. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. j) Przełączenie pracy central i dostawa wraz z montażem i konfiguracją nowych aparatów telefonicznych. Wszystkie prace przełączeniowe muszą się odbywać w godzinach 18:00 06:00. Podłączenie istniejących linii telefonicznych analogowych i aparatów do nowej centrali. 2

3 k) Przełączenie systemu telekomunikacyjnego (wszystkie lokalizacje) nie może utrudniać pracy dyspozycji ruchu. Należy zapewnić na czas przełączenia, łączność zastępczą dla służb dyspozytorskich. l) Wykonawca zobowiązuje się własnymi środkami dostarczyć zastępowane urządzenia i aparaty telefoniczne we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Łodzi Minimalne wymagania dla dostarczanego systemu telekomunikacyjnego RE Ratajska. a) 1 system telekomunikacyjny. b) 144 porty VoIP (możliwość rozbudowy do 3000 portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). c) Możliwość rozbudowy o porty cyfrowe tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). d) 2 trakty cyfrowe PRI ISDN z sygnalizacja DSS1 do współpracy z siecią miejską z możliwością rozbudowy o kolejne 4 trakty. e) Możliwość rozbudowy o porty cyfrowe ISDN BRI styk S0 tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). f) Sieciowanie central Ratajska Tuwima 58 za pomocą traktów 2 x 30B+D. g) 96 portów translacji miejskich (analogowych) możliwość rozbudowy o 100% portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu). h) 80 aparatów VoIP podstawowych. i) 15 przystawek rozszerzających telefon VoIP o 36 przycisków z opisem j) Możliwość podłączenia aparatów VoIP zaawansowanych. k) Możliwość podłączenia aparatów systemowych podstawowych i zaawansowanych. l) 6 aparatów VoIP zaawansowanych m) 1 stanowisko monitorowania Video za pomocą połączenia VoIP n) 1 stacja zasilająca. o) 1 przełącznica. 3

4 Minimalne wymagania dla GPZ Zgierz. a) Minimalna ilość portów analogowych dostępnych poprzez mostek analog/ip w lokalizacji GPZ Zgierz (dla podłączenie aparatów analogowych - 8. b) 2 aparaty VoIP podstawowe Minimalne wymagania dla modułu wyniesionego RE Zgierz. a) 1 moduł wyniesiony systemu telekomunikacyjnego b) 48 portów VoIP (możliwość rozbudowy o 100% portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu) c) Możliwość rozbudowy o porty cyfrowe tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu) d) 48 portów translacji miejskich (analogowych) możliwość rozbudowy o 100% portów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany sprzętu) e) 23 aparaty VoIP podstawowe f) 1 stacja zasilająca g) 1 przełącznica Stanowisko nadzoru i taryfikacji - 1 szt: a) Wyposażone w komputer PC, monitor i drukarkę. b) Komplet oprogramowania taryfikacyjnego i nadzorującego w języku polskim. Dostarczane oprogramowanie zapewni: Nadzór systemu, który umożliwia operatorowi, zmianę numeru i uprawnień abonentom oraz diagnostykę stanu łączy. Modyfikację treści zapowiedzi słownych. Dostęp do wszystkich elementów systemu poprzez sieć komputerową i protokół TCP/IP. Oprogramowanie taryfikacyjne musi zapewniać taryfikację pojedynczą, grupową lub wszystkich abonentów: wg numeru katalogowego abonenta (strona A lub B), wg numeru fizycznego łącza (strona A lub B), wg wirtualnego numeru katalogowego, Taryfikację impulsowa, sekundową, mieszaną, z możliwością zdefiniowania wielu różnych taryf. 4

5 System taryfikacyjny musi zapewnić taryfikację z nowej centrali oraz możliwość wprowadzenia, po rozbudowie, taryfikacji z istniejącej centrali (Hipath 4000 v3) Zamawiającego. Dostarczony system taryfikacyjny musi być wyposażony w min. 200 sztuk licencji. Różne stawki podatku VAT dla dowolnie wybranych kierunków. Wydruk wyników obliczeń na drukarkę lokalną lub sieciową. Definiowanie wielu raportów obliczeniowych o różnych parametrach. Zapis raportu na dysk lub eksport do plików w formatach:, DBF, plik tekstowy Raport skrócony zrealizowanych rozmów zawierający koszt w zadanym okresie dla poszczególnych abonentów z rozbiciem na kierunki. Raport podsumowanie zrealizowanych rozmów zawierający koszt w zadanym okresie dla poszczególnych abonentów z rozbiciem na kierunki. Raport szczegółowy rozmów pojedynczego abonenta lub grupy abonentów. Oprogramowanie musi być w języku polskim Pozostałe wymagania: a) Systemy zasilania muszą zapewnić pracę nowego systemu centralowego w warunkach zaniku napięcia minimum 8 godzin. b) Przełącznica główna z zabezpieczeniami przepięciowo przetężeniowymi linii miejskich odpowiadającą zaoferowanej konfiguracji. c) Dokumentacja w języku polskim. 5

6 Tabela nr 2 Wymagania szczegółowe dla nowego systemu telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna i peryferia) System telekomunikacyjny - wymogi obligatoryjne - system wykonany w technologii cyfrowej, - instalacja urządzeń w szafie RACK 19, - możliwość pracy systemu w pomieszczeniu bez klimatyzacji, - elementy sterujące systemem z redundancją N+1 (zdublowane sterowanie pracujące w systemie gorącej rezerwy ) zapewniający automatyczne przełączenie na rezerwę bez przerw w nawiązanych połączeniach jak i bez utraty informacji billingowej - oferowany sprzęt musi zapewnić automatyczny restart, samoczynne testowanie i automatyczne uruchamianie po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym oraz powrót do normalnej pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę techniczną - system musi zapewniać możliwość wymiany modułów w trybie hot swap, bez konieczności wyłączenia z eksploatacji całego urządzenia lub jego części - system musi zapewniać możliwość rozbudowy do 3000 abonentów tylko poprzez dokładanie modułów i szaf (bez konieczności wymiany dostarczanego sprzętu) - system musi zapewniać możliwość rozbudowy o dodatkowe interfejsy PRA (30B+D) - system zasilania musi zapewniać czas podtrzymania w sytuacjach awaryjnych nie krótszy niż 8 godzin. - system zasilania musi być wyposażony w nadmiarowe wsuwki prostownicze (redundancja N+1). - zarządzanie systemem musi odbywać się poprzez sieć LAN (TCP/IP ) i modem analogowy, - jednorodny plan numeracyjny, - system musi zapewniać nadzór stanu linii (abonentów) w systemie na aparacie systemowym, - system musi zapewniać nagranie przynajmniej 15 różnych zapowiedzi słownych 6

7 przez administratora systemu, - łączny czas trwania zapowiedzi w systemie nie może być krótszy niż 15 minut - system zapewni możliwość odtwarzania muzyki przy oczekiwaniu, - system musi posiadać funkcję zintegrowanego robota pomiarowego dla łączy abonenckich, - system musi posiadać zaimplementowaną funkcję LCR - wybór najtańszej drogi połączeniowej - zintegrowany moduł VoIP w centrali, z protokołem SIP (zgodnym z RFC 3261, RFC 2327, RFC 3550 i obsługującym sygnalizację DTMF zgodnie z RFC 2833) oraz kodekami G711 i G729 do obsługi abonentów VoIP i realizacji łączy międzycentralowych. - abonenci VoIP muszą być rozliczani i taryfikowani wspólnie z pozostałymi abonentami systemu oraz konfigurowani i zarządzani na poziomie jednorodnego systemu zarządzania. - licencja na bramę VoIP z 16 kanałami głosowymi pomiędzy centralą główną (ul. Ratajska) i lokalizacją RE Zgierz - system musi zapewniać prezentację numeru dzwoniącego (funkcja CLIP) na aparatach analogowych obsługujących standard FSK. - stanowiska dyspozytorskie umożliwiające kolejkowanie rozmów przychodzących, usługę włączenia się do trwającego połączenia ( wejście na trzeciego ) oraz rozbicia istniejącego połączenia. - telekonferencje realizowane przez system bez konieczności dołączania dodatkowych modułów - możliwość utworzenia przynajmniej 30 równoczesnych konferencji - możliwość zestawienia pojedynczej konferencji na przynajmniej 30 uczestników - łączna liczba uczestników wszystkich konferencji min. 100, - możliwość ręcznego zestawienia 30 konferencji - zastawianie konferencji z listy jednym zaprogramowanym przyciskiem na aparacie systemowym, z możliwością ręcznego usuwania wybranych uczestników jak i dobierania dodatkowych. - możliwość sterowania mikrofonem uczestnika konferencji oraz możliwość zabrania uczestnika konferencji do konsultacji i zawieszenie pozostałych na HOLD. 7

8 - zestawianie połączeń pomiędzy abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska dyspozytora lub bez jego udziału, - przekazywanie bezpośrednio połączeń określonych linii miejskich (FXO) do wybranego abonenta centrali i odwrotnie jako udostępnienie natychmiastowe wybranej linii miejskiej określonym abonentom bez potrzeby wybierania kodu wyjścia na miasto ; definiowane niezależnie od siebie. - blokowanie abonentom wybierania określonych numerów zewnętrznych, - przyznawanie różnych kategorii uprawnień dla minimum 10 poziomów, tj. od braku jakichkolwiek uprawnień po nieograniczony dostęp do linii miejskich, - blokowanie wyjścia na miasto grupom abonentów jednym kodem np. tylko w trybie nocnym, po godzinach pracy - możliwość utworzenia i obsługa gorących linii - usługa identyfikacji wywołań złośliwych (usługa MCID) - obsługa wywołań grupowych - licencja na abonentów wirtualnych (konta) min 100 szt. - wybieranie przez abonenta nieuprawnionego wskazanych numerów linii miejskich. - tworzenie układów połączeń sekretarsko dyrektorskich oraz dyspozytorskich w oparciu o aparaty systemowe i analogowe możliwość stworzenia min 30 układów. - możliwość podłączenia telefonów ISDN i VoIP z sygnalizacją SIP (RFC 3261), - interfejs CTI (integracja centrali ze skojarzonym stanowiskiem komputerowym poprzez kanał TCP/IP) licencja na min 30 stanowisk - współpracę z aparatami analogowymi dowolnego typu, np. z wybieraniem tonowym lub dekadowym, - tworzenie wielu planów numeracyjnych w ramach systemu - posiadanie elastycznej numeracji dla łączy wewnętrznych oraz miejskich, - blokadę prezentacji numeru abonenta wywołującego CLIR - posiadanie możliwości taryfikacji w oparciu o impulsy 16 khz oraz niezależnie przez badanie odwracania polaryzacji pętli - obsługę systemu dekadowego i tonowego z możliwością automatycznej konwersji dekada /ton - bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego DDI, obsługa numerów MSN - obsługa dla połączeń przychodzących wybierania numerów wewnętrznych bez 8

9 udziału operatora wraz z zapowiedzią słowną informującą (tzw. DISA) - blokowanie aparatów kodem osobistym, - przełączanie wywołań w trakcie rozmowy np. konsultacje, konferencje - przenoszenie wywołań: natychmiastowe, z opóźnieniem przy braku zgłoszenia, przy zajętości abonenta - przechwytywanie wywołań, - automatyczne oddzwanianie na zajęty numer wewnętrzny oraz w przypadku zajętości linii miejskich, - blokadę połączeń przychodzących do abonenta - przyłączenie cyfrowych aparatów systemowych na kablu jednoparowym - transmisja danych wewnątrz systemu z prędkością > 64 kb/s, w oparciu o kartę ISDN ze stykami S0 - obsługa centralnej książki telefonicznej - możliwość dołączenia bramek GSM, analogowych i cyfrowych, - możliwość doposażenia w system poczty głosowej - oprogramowanie do zarządzania centralą: uruchamiane na platformie Windows XP oraz Windows 7 umożliwiające podgląd bieżącego stanu centrali i obsługę alarmów umożliwiające edycję (kreowanie i usuwanie) abonentów, przydzielanie i zmianę numeracji umożliwiające przydzielanie uprawnień abonentom, uruchamianie usług Aparat VoIP-SIP podstawowy - obsługa protokołu SIP i kodeków G.711, G Wyświetlacz LCD min. 3 linie - optyczna sygnalizacja dzwonienia - praca w trybie głośnomówiącym - obsługa do 4 linii (kont SIP) - wbudowana przeglądarka XML - 3 przyciski obsługi linii z diodami sygnalizującymi połączenie - zasilanie z zasilacza zewnętrznego oraz bezpośrednio z sieci ethernet standard PoE (802.3af) - możliwość podłączenia zestawu nagłownego - wsparcie dla QoS obsługa 802.1p/Q, ToS, DiffServ (DSCP). 9

10 Aparat VoIP-SIP zaawansowany - obsługa protokołu SIP i kodeków G.711, G graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD z rozdzielczością min. 140 x 72 pixele - optyczna sygnalizacja dzwonienia - praca w trybie głośnomówiącym - obsługa do 6 linii (kont SIP) - wbudowana przeglądarka XML - 4 przyciski obsługi linii z diodami sygnalizującymi połączenie - zasilanie z zasilacza zewnętrznego oraz bezpośrednio z sieci ethernet standard PoE (802.3af) - możliwość podłączenia zestawu nagłownego - regulacja głośności dzwonka, toru akustycznego słuchawki, zestawu nagłownego oraz trybu głośnomówiącego - 2 wbudowane porty ethernet (możliwość dołączenia dodatkowego urządzenia) - blokada telefonu kodem - możliwość zarządzania i konfiguracji telefonu przez stronę WWW - wsparcie dla QoS obsługa 802.1p/Q, ToS, DiffServ (DSCP). - przyciski wyłączenia mikrofonu, ponownego wybierania, zawieszania połączenia - możliwość dołączenia zewnętrznych przystawek z przyciskami programowalnymi pozwalającymi na budowę konsoli z co najmniej 100 przyciskami przystawki powinny posiadać możliwość wyświetlania opisów na wyświetlaczu LCD - prezentacja na wyświetlaczu informacji o wiadomościach oczekujących w poczcie głosowej Stanowisko monitorowania Video: - kamera z matrycą CMOS 1,3Mpix - monitor LCD 4,3 (rozdzielczość 480x272) - port Ethernet 10/100Mbit - obsługa kodeków H.264 I H.263/H.263+ z prędkością od 64kbps do 1Mbps - 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości QVGA/CIF/QCIF - możliwość automatycznego, zdalnego rozpoczęcia zapisu sygnału Video - współpraca z oprogramowaniem kompatybilnym z Windows XP/Vista/Windows 7 umożliwiającym zdalną rejestrację obrazu Inne wymogi 10

11 - oferent zapewni możliwość modyfikacji i dostosowania oprogramowania do potrzeb Zamawiającego na drodze kolejnej umowy zawartej zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi u Zamawiającego. - Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przeprowadzi testy wszystkich funkcjonalność wymienionych w niniejszej tabeli - Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Zamawiającego w czasie trwania gwarancji do dostarczenia i zainstalowania bezpłatnie nowej wersji oprogramowania, która nie zmieni funkcjonalności, ale spowoduje polepszenie pracy systemu. - wykonywane prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., ochrony środowiska, PN, oraz wytycznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych. - materiały i urządzenia stanowiące przedmiot dostawy będą nowe, dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania, zostały wyprodukowane według najnowszej technologii i wiedzy w tej dziedzinie, wraz z wymaganiami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. - przełączenie systemu odbędzie się płynnie bez utraty łączności dla Abonentów - prace związane z przełączeniem centrali można prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją obiektu. Instalacja, gwarancja, szkolenie - Wykonawca dostarczy system telekomunikacyjny do lokalizacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Wykonawca zamontuje system telekomunikacyjny i systemy zasilania we wskazanych pomieszczeniach - Wykonawca podłączy system do zasilania - Wykonawca podłączy system i szafę teleinformatyczną do uziomu - Wykonawca wykona roboty towarzyszące występujące przy uruchomieniu i wykonywaniu instalacji systemu, związane z wykonaniem przekuć i przejść oraz zamocowań i odtworzeniem stanu istniejącego - Wykonawca dokona przełączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń końcowych pracujących w ramach dotychczasowych rozwiązań - Wykonawca skonfiguruje system zgodnie z zakresem funkcjonalnym z punktu 11

12 1.1.1 podpunkt a - Skonfiguruje stanowiska i wszystkie konfiguracje grupowe z uprawnieniami - Uruchomi system taryfikacji - Wprowadzi zapowiedzi słowne dla odpowiednich abonentów (treść zapowiedzi dostarczona będzie przez Zamawiającego), - Wykona sprawdzenia poprawności połączeń w ruchu z siecią miejską (ruch automatyczny i przy wykorzystaniu stanowisk) - testowo - Dokona sprawdzenia poprawności połączeń w obrębie systemu - Dostarczy 2 kpl. dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej i 1 kpl. w formie papierowej w języku polskim - w przypadku zgłoszeń telefonicznych Dostawca zgadza się na nagrywanie treści rozmów przez Zamawiającego - w przypadku uszkodzenia któregokolwiek modułu systemu i braku możliwości jego naprawy oferent podstawienia modułu zastępczy na czas naprawy. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni. - wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dwukrotnego dokonania przeglądu serwisowego w celu sprawdzenia działania systemu, programu taryfikacji oraz sprawdzenia aktualizacji oprogramowania na pisemne wezwanie Zamawiającego. Przeglądy będą dokonywane w odstępie co najmniej kwartalnym. - oferent przeszkoli bezpłatnie 4 pracowników obsługi z każdego zainstalowanego w ramach oferty systemu. Szkolenie musi obejmować: obsługę systemu, program taryfikacji, minimum 16-godzinne szkolenie praktyczne w zakresie administrowania systemem telekomunikacyjnym. Przeszkolony administrator będzie posiadał uprawnienia do samodzielnej zmiany stawek, opisów numerów, konfiguracji numerów, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie użytkowania aparatów. Dodatkowo wykonawca przeszkoli 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie rozszerzonym, uprawniającym do samodzielnego serwisowania systemów. Szkolenie odbędą się w siedzibie Zamawiającego. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną wiedzę (poza kodami źródłowymi) o zainstalowanym systemie (sposób instalacji systemu, umiejscowienie oprogramowania w systemie plików oraz pliki konfiguracyjne), sposobie aranżacji, budowie, sposobie nadzorowania itp. w czasie trwania okresu gwarancji. 12

13 Przekazywanie wiedzy Zamawiającemu będzie polegać na udzielaniu nieodpłatnie pomocy w zarządzaniu przedmiotem zamówienia, jego eksploatacji oraz wykonywaniu drobnych napraw, telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej przez Wykonawcę. Nie zwalnia to w żaden sposób Wykonawcę od świadczenia usług gwarancyjnych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, instrukcje obsługi i eksploatacji dostarczanego systemu. Dopuszcza się przekazanie instrukcji w formie elektronicznej (PDF, DOC, DOCX) na płycie CD/DVD. Między innymi, jeśli system umożliwia zarządzanie z linii poleceń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną listę komend z opisem Warunki gwarancji Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 36 miesięcy Gwarantowany czas usunięcia awarii dla central 24 godziny. Naprawa w miejscu instalacji u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zdalne podłączenie do centrali za pomocą kanału VPN w celu diagnostyki i naprawy systemu. Warunki zestawienia kanału VPN należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zestawienia kanału VPN, jeżeli Wykonawca nie spełni obowiązujących u Zamawiającego wymagań dla zestawiania połączeń VPN z firmami zewnętrznymi Wykonawca gwarantuje czas naprawy dla nowych aparatów telefonicznych nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy aparaty zastępcze. W przypadku podstawienia aparatu zastępczego Zamawiający nie będzie wymagał 7 dni na naprawę aparatu telefonicznego W ramach oferty należy uwzględnić przeprowadzenie wymaganych przez producenta przeglądów okresowych podczas trwania okresu gwarancji. 13

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy i specyfikacja urządzeń abonenckich:

Wykaz ilościowy i specyfikacja urządzeń abonenckich: Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy) Wykaz ilościowy i specyfikacja urządzeń abonenckich: Lp. Opis Ilość Jednostka 1. Telefon podstawowy 850 szt. 2. Telefon rozszerzony 1 50 szt. 3. Telefon

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE OR-AG-I.ZP.U.272.48.2017.LB załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,centr. (22) 344 62 00http://www.otwock-szpital.pl e- mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR.2634.1.5.2013 Gliwice, 07-03-2013 r. nr kor. UM-123893/2013 Dotyczy: Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gliwicach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego

Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego Oferowany system telekomunikacyjny winien spełniać następujące wymagania: A. Konfiguracja Łącza abonenckie (wewnętrzne) - porty abonenckie analogowe

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Nr 24 /2016 Sosnowiec dnia, 15.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa POW-WA-2910-7-SW/06 Rzeszów,dn.2.11.2006r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) zadanie Nr 1 Cyfrowa centrala telefoniczna

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) zadanie Nr 1 Cyfrowa centrala telefoniczna Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) zadanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia sprzęt telekomunikacyjny

Opis przedmiotu zamówienia sprzęt telekomunikacyjny Załącznik nr 5g do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia sprzęt telekomunikacyjny Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zgodnie z poniższym wykazem. Dostarczony sprzęt ma być w pełni funkcjonalnym i autonomicznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008 Umowa nr FPU/NXZ//2008 zawarta w dniu 2008 r pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bartosza Małysę Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaŝ i uruchomienie fabrycznie nowej cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej (centrali PABX) wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

OP-IV ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 6

OP-IV ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 6 zmieniony - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w obiektach użytkowanych przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku).

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). I. Założenia podstawowe. 1. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK Załącznik nr 7 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy 1. Aplikacja wizualizacyjno raportująca Wymagania ogólne 1. Oferowany

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Wymagania dla central telefonicznych wraz wyposaŝeniem towarzyszącym Konfiguracja sprzętowa 1. Wszystkie oferowane centrale muszą pochodzić od jednego producenta.

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Przegląd systemu Co to jest?? Fakty i funkcje DSS DoIP

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\Optimus\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Page 1 of 5

file://c:\documents and Settings\Optimus\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Page 1 of 5 Page 1 of 5 Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Numer ogłoszenia: 83398-2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0 2 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240853-2012 z dnia 2012-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 05 sierpnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

FonTel L4NET - Telepol centrale telefoniczne, bramki gsm, nagrywanie rozmów

FonTel L4NET - Telepol centrale telefoniczne, bramki gsm, nagrywanie rozmów Samodzielny rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 4linie analogowe (PSTN/POTS) {tab=opis} Rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L4NET jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie centrali telefonicznej wraz telefonami IP oraz konsolami dyspozytorskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03 dla central MIKROTEL CA15, CA32 Instrukcja obsługi - Analogowy Aparat Systemowy dla central MIKROTEL CA15, CA32 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo