ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane niżej czasy na awarie i usterki 2. Oferent zapewni bezpłatne szkolenie dla 1 osoby w ośrodku szkoleniowym certyfikowanym przez producenta sprzętu lub szkolenie przeprowadzone w sposób i osoby certyfikowane przez producenta. Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim i poświadczone wydaniem uczestnikowi szkolenia odpowiedniego certyfikatu. 3. Oferent musi zapewnić wsparcie serwisowe w dziedzinie utrzymania systemu w ruchu oraz eksploatacji w języku polskim. 4. Oferent musi posiadać całodobowy system przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych poświadczony stosownym oświadczeniem zawierającym wszystkie dostępne środki i adresy komunikowania się. 5. Opis warunków serwisu w trakcie trwania Umowy: Definicje: Awaria przerwa w działaniu Centrali albo zatrzymanie pracy co najmniej połowy wyposażeń linii wewnętrznych i miejskich, Usterka uszkodzenie Centrali, które nie jest Awarią, w szczególności może dotyczyć terminali, stanowisk awizo, stanowiska taryfikacyjnego, złożonego systemu, w którym współpracują różne Aplikacje i Systemy powiązane, Uszkodzenie niesprawność Usługi mająca charakter Usterki albo Awarii Usługa Serwisu obejmować będzie: 1) zdalne zmiany administracyjne Centrali maksymalnie 3 godziny w miesiącu, 2) telefoniczne wsparcie i pomoc techniczną dla administratora Centrali, 3) zdalne wykonanie back-up danych Centrali, 4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu do zarządzania, 5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu do taryfikacji, 6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Central, 7) podjęcie działań serwisowych w przypadku zgłoszenia Awarii lub Usterki. Typ Serwisu Awaria Usterka Administracja Przywrócenie funkcjonalności Przywrócenie funkcjonalności realizacji Programowanie funkcji realizacji standardowy 8 godz. 24 godz. 8 godz. 48 godz. Następny dzień roboczy 3 dni robocze Następny dzień roboczy 4 dni robocze Naliczanie czasu usunięcia awarii, usterki wprowadzenia zmian administracyjnych oraz programowania funkcji rozpoczyna się od godziny przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia, przy czym wyłącza się dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.

2 2. Wymagania na Serwer komutacji. 1. System musi posiadać zasilanie z możliwością podłączenia bezobsługowych akumulatorów gwarantujących wymagany czas pracy w trybie awaryjnym na minimum 8 h pracy. 2. Producent musi posiadać certyfikat ISO9001 w zakresie produkcji, sprzedaży, serwisu, wsparcia i realizacji projektów. Stosowne certyfikaty muszą być dołączone do oferty. 3. Producent musi posiadać certyfikat ISO14001 w zakresie produkcji. Stosowne certyfikaty muszą być dołączone do oferty. 4. System musi spełniać standardy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (art.3.1 b dyrektywy 1999/5/WE), ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika (art. 3.1 a dyrektywy 1999/5/WE) oraz efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości (art. 3.2 dyrektywy 1999/5/WE). Stosowne potwierdzenia zgodności wydane w Polsce, przez uprawniony i niezależny instytut naukowo- badawczy muszą być dołączone do oferty. 5. System musi posiadać wersje do zabudowy w szafie 19, jak i wolnostojące w standardzie telekomunikacyjnym System musi pracować w zakresie temperatur C i przy wilgotności 5 85 % bez kondensacji 7. System musi być wyposażony w sprzętowe (hardwareowe) pole komutacyjne. 8. System musi posiadać budowę modułową, tzn. umożliwiającą instalację we wspólnej obudowie modułów łączy miejskich i abonenckich. 9. System musi oferować architekturę rozproszoną po sieci IP. Tzn. musi istnieć możliwość instalowania węzłów wyniesionych połączonych z węzłem głównym po sieci IP. 10. Moduły abonenckie i liniowe systemu muszą być takie same zarówno w węźle głównym jak i wyniesionym, z możliwością dowolnego rozkładania tych modułów pomiędzy węzłami. 11. System musi posiadać możliwość archiwizacji bazy danych serwera zarówno wewnątrz serwera jak i na zewnętrznym nośniku pamięci masowej, a także na zewnętrznym serwerze plików. 12. System musi posiadać oprogramowanie umożliwiające wybór abonenta docelowego w sieci z użyciem najkorzystniejszej ekonomicznie drogi połączenia (LCR), 13. System musi posiadać mozliwosc wyposażenia w rozwiązania redundantne zapewniające bezprzerwową pracę krytycznych elementów serwera, przy czym przełączenie na sterowanie zapasowe nie może powodować rozłączenia zestawionych połączeń. 14. System musi posiadać funkcjonalność redundancji sterowania rozdzielonego geograficznie pomiędzy węzłem głównym a węzłami wyniesionymi. W przypadku awarii węzła głównego, jeden z węzłów wyniesionych musi przejąć kontrolę nad pozostałymi węzłami wyniesionymi. 15. W przypadku przejęcia sterowania przez moduł wyniesiony system musi zapewniać aktywne linki CTI. 16. W przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania system musi startować automatycznie. 17. System musi charakteryzować się elastycznością, co do rozmieszczenia interfejsów. Każdy typ interfejsu (karty abonentów IP, systemowych, analogowych, łączy miejskich i skrośnych IP, cyfrowych, analogowych) musi mieć możliwość instalacji w dowolnym ze slotów przeznaczonych na instalację pakietów peryferyjnych. 18. System musi charakteryzować się elastycznością, co do ilości poszczególnych typów interfejsów; W maksymalnej rozbudowie musi obsługiwać jednocześnie co najmniej 3 wiązki ISDN PRA i co najmniej 700 abonentów w pojedynczym systemie przy dowolnej, określonej przez zamawiającego, proporcji interfejsów abonenckich TDM (analogowych i systemowych) do abonentów IP. 19. System musi charakteryzować się skalowalnością rozwiązania. 20. System musi mieć możliwość zastosowania rozwiązania sprzętowego i programowego umożliwiającego wymianę modułów interfejsów abonenckich i miejskich oraz bram VoIP bez wyłączania serwera (hot swap). 21. System musi posiadać zintegrowany sprzętowo i programowo moduł bramy VoIP, służący zarówno do sieciowania systemów po IP oraz podłączania abonentów IP. Pojedynczy moduł musi przenieść, co najmniej 60 kanałów rozmównych

3 22. Funkcjonalność i sposób obsługi abonenta VoIP H.323 muszą być identyczne z systemowym abonentem stacjonarnym. 23. System musi wspierać dla rozwiązań VoIP kompensację echa zgodnie ze standardem ITU-T G.165 oraz kompensację wahań opóźnienia transmisji w zakresie do max. 200ms 24. System musi wspierać dla rozwiązań VoIP standardy QoS: IETF DiffServ (RFC 2474), IEEE 802.1d (w tym p), IEEE 802.1q oraz rozpoznawanie DTMF zgodnie z normą RFC System musi wspierać komutację pakietów głosowych w sieci IP (bez pośrednictwa głównego pola komutacyjnego) w ruchu pomiędzy abonentami IP 26. System musi wspierać otwarte standardy współpracy z systemami innych producentów i siecią publiczną SIP, Q.SIG, PSS1 i DSS1 27. System musi posiadać możliwość automatycznego wyboru źródła synchronizacji z każdego z zewnętrznych łączy cyfrowych ISDN, innych zewnętrznych łączy cyfrowych, zewnętrznego lub wewnętrznego źródła synchronizacji programowalnego zależnie od priorytetu i parametrów źródła synchronizacji 28. System musi pozwalać na zastosowanie standardów kodowania głosu ITU-T G.711, G.723, G.729AB w sieci IP dla abonentów IP 29. System musi posiadać możliwość zastosowania szyfrowania sygnalizacji i głosu do abonentów IP oraz półek wyniesionych w oparciu o standardowe algorytmy (nie firmowe) i bezpieczny klucz minimum 128 bitów 30. System musi pozwalać na zmianę kluczy do szyfrowania komunikacji do abonentów IP poprzez oprogramowanie zarządzające. 31. System musi umożliwiać automatyczne przełączenie na inną bramę IP w przypadku awarii bramy podstawowej 32. Bramy VoIP muszą realizować dołączenie do 2 niezależnych przełączników dostępowych LAN sieci IP z automatycznym przełączeniem w przypadku awarii w warstwie System musi posiadać możliwość wysłania źródła synchronizacji do zewnętrznych łączy cyfrowych dla synchronizacji innych dołączonych urządzeń 34. System musi mieć możliwość administrowania (zarządzania i konfiguracji) poprzez sieć IP z wykorzystaniem przeglądarki. 35. System musi posiadać możliwość lokalnego przechowywania tymczasowych danych taryfikacyjnych na pamięci masowej centrali. 36. System musi posiadać możliwość kopiowania bazy danych (archiwizacji) i zdalnego jej wgrywania (odtwarzania) np. po dokonaniu aktualizacji oprogramowania. 37. System musi posiadać możliwość utworzenia backup u na przynajmniej dwóch różnych niezależnych nośnikach (zewnętrzny nośnik pamięci masowej, zewnętrznym serwer plików.). 38. System musi mieć możliwość odtworzenia dysku systemowego w trybie offline z obrazu dysku systemowego bez użycia samego systemu. 39. System musi posiadać możliwość wyposażenia w aparat informacyjny (awizo) pracujący w oparciu o łącza systemowe IP. 40. Abonenci analogowi i systemowi muszą być dołączani za pomocą pojedynczej pary okablowania miedzianego. 41. Serwer zunifikowanej komunikacji musi mieć możliwość podłączenia bramki SMS tego samego producenta co cały System. 42. System musi mieć możliwość integracji z aplikacjami komputerowymi CTI w oparciu o nowoczesne standardy: Microsoft TAPI 2.1, Microsoft TAPI 3.0, CSTA phase I, CSTA phase III, CSTA III XML 43. Podsystem CTI musi pochodzić od tego samego producenta co cały System. 44. Dla każdego użytkownika systemu musi być dostarczona funkcjonalność poczty głosowej z obsługą przez interfejs przeglądarki internetowej WWW 45. Dla każdego użytkownika systemu musi być dostarczona funkcjonalność systemowej książki telefonicznej WWW z możliwością kliknij aby zadzwonić oraz możliwością definiowania prywatnych książek telefonicznych. 46. Centrala musi posiadać Linie miejskie ISDN PRA 1szt; 47. Centrala musi posiadać Linie miejskie ISDN BRA 8 szt; 48. Centrala musi posiadać Porty wewnętrzne analogowe 456 z CLIP, możliwość używania faksu włączonego do portu analogowego 49. Centrala musi posiadać Porty wewnętrzne IP 6 szt;

4 50. Centrala musi posiadać Aparaty IP w liczbie 6 szt. (2 sekretarskie, 4 dyrektorskie) oraz 2 przystawki dodatkowych klawiszy. Opis Aparatu IP : Kolorowy wyświetlacz TFT, 320 x 240 pikseli (QVGA) z podświetleniem, optyczna sygnalizacja połączeń, 6 przycisków funkcyjnych, 8 programowalnych, podświetlanych przycisków dotykowych z diodami LED, dotykowe przyciski trybu pracy, dotykowy podświetlany wskaźnik regulacji siły głosu, system głośnego mówienia i słuchania (full duplex), gniazdo do podłączenia zestawu nagłownego, port USB, możliwość przyłączenia 2 przystawek klawiszy dodatkowych interfejs Bluetooth mozliwość zasilania PoE micro switch dla podłaczenia komputera w wyposazeniu zasilacz Opis Przystawki dod. klawiszy: 12 dodatkowych programowalnych przycisków z diodami LED do szybkiego wybierania numerów lub linii duży wyświetlacz graficzny do opisu przycisków 51. Centrala musi posiadać zapowiedzi słowne, 52. Centrala musi posiadać faks serwer XV. FAKS SERWER System faks serwerowy musi pochodzić od tego samego producenta, co cały system. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego certyfikowanego przez producenta OpenScape Voice. Podłączenie do systemu komunikacyjnego musi być zrealizowane za pomocą łączy IP T.38 System musi integrować się z dowolnym systemem owym, a w szczególności z Microsoft Outlook (m.in. wysyłanie i odbieranie faksów z poziomu programu Outlook za pomocą dedykowanej wtyczki programowej) Konieczna jest możliwość wysyłania faksów za pomocą przeglądarki internetowej Faks Serwer musi integrować się z oprogramowaniem Microsoft Office, a w szczególności z Microsoft Word (m.in. wysyłanie faksów z poziomu dokumentu programu za pomocą dedykowanej wtyczki programowej) Serwer musi informować o pojawieniu się w skrzynce nowej wiadomości fax za pomocą dedykowanego przycisku aparatu systemowego oraz za pomocą wiadomości oraz za pomocą wiadomości sms. Serwer musi ofertować możliwość archiwizacji faksów przychodzących i wychodzących Konieczna jest obsługa przekazywania faksów za pomocą telefonu systemowego na skrzynkę innego użytkownika systemu Faks Serwer musi być kompletny, t.j. posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe i programowe/licencyjne

5 53. Centrala musi posiadać Książkę telefoniczną SYSTEMOWA KSIĄŻKA TELEFONICZNA Pojemność co najmniej rekordów (wpisów) łącznie dla abonentów wewnętrznych i zewnętrznych podłączonych do portów bram Możliwość integracji z zewnętrzną książką telefoniczną przez protokół LDAP System musi oferować możliwość korzystania z książki telefonicznej przez WWW z automatycznym zawiązaniem połączenia ze wskazanym numerem, tzw. click-to-call, dostępne dla wszystkich abonentów bram również analogowych. Książka musi być rozbudowana, t.j. musi umożliwiać dostęp również do danych teleadresowych, wielu numerów telefonów dla danego wpisu, adresu , numeru fax,. 54. Centrala musi posiadać Przełącznicę: strona stacyjna i liniowa typu KRONE z krosowaniem, dołączenie do przełącznicy istniejącej kablem korespondencyjnym; 55. Centrala musi posiadać obudowę wolnostojącą 56. Centrala musi posiadać system taryfikacyjny 57. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, nieużywanym wcześniej. Niezbędne licencje muszą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby korzystania ze sprzętu będącego przedmiotem dostawy na cały czas jego użytkowania/ Nie mogą pochodzić z systemów demo i systemów innych użytkowników. 58. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie składał się wyłącznie z oryginalnych części producenta. Zamawiający nie dopuszcza zamienników sprzętowych ani programowych. 59. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski. Co oznacza, że będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 60. Wykonawca lub Podwykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie centrali telefonicznej musi posiadać status partnera przyznany przez producenta systemu na terytorium Polski. 61. System musi posiadać utworzenie 4 konferencji po 8 uczestników (w rozumieniu 1 moderator + 7 uczestników) - Rozbudowa mostka konferencyjnego musi odbywać się jedynie poprzez wgranie odpowiednich licencji. 3. Wymagania na usługi abonenckie Typ usługi: Wybieranie klawiszami funkcyjnymi zróżnicowany sygnał dzwonienia Opis realizacji Na wszystkich telefonach systemowych: wybieranie numerów wewnętrznych i zewnętrznych obsługa poczty głosowej kontekstowa obsługa programowania stacji obsługa aplikacji CTI Zróżnicowany sygnał dzwonienia dla: rozmów miejskich rozmów wewnętrznych wywołań w układzie sekretarsko-dyrektorskim wywołań specjalnych

6 uprawnienia abonentów usługa jednego numeru (ONS) grupa poszukiwania (hunting) Tryb nie przeszkadzać konferencja 8-osobowa zapowiedzi systemowe oddzwonienie automatyczne przy zajętości oddzwonienie automatyczne przy braku odbioru Dla rozmów zewnętrznych: ograniczenia dostępu do łączy uprawnienia tylko do rozmów przychodzących uprawnienia ograniczonego zasięgu dla rozmów wychodzących uprawnień bez ograniczeń System musi posiadać możliwość wykreowania jednego numeru kontaktowego (inaczej: numer osobisty) dla grupy urządzeń: aparat systemowy (w tym bezprzewodowy WiFi) inny aparat wewnętrzny np. analogowy aparat zewnętrzny np. gsm Wywołanie jest kierowane jednocześnie do wszystkich urządzeń. W przypadku podjęcia rozmowy na dowolnym z aparatów pozostałe przestają dzwonić. Dodatkowo dostępne usługi: Połączenie Oczekujące Przekierowanie System musi posiadać możliwość wykreowania wspólnego numeru wywoławczego (inaczej: numer zbiorowy) dla grupy abonentów. Może to być: aparat systemowy (w tym bezprzewodowy WiFi) inny aparat wewnętrzny np. analogowy specjalny numer kodowy wyodrębniony w planie numeracyjnym rozmowy mogą być kierowanie zgodnie z algorytmem: liniowe pierwszy wolny cykliczne kolejny wolny Aktywacja usługi: bezpośrednio ze stacji abonenckiej z konsoli awizo System musi umożliwiać ominięcie trybu nie przeszkadzać dla: wywołań w trybie alarmowym wywołań ze stanowiska awizo wywołań ze stacji odpowiednio uprawnionych Jednoczesne zestawienie min. 7 grup po 8 uczestników w grupie zarządzanej z cyfrowego aparatu systemowego z wyświetlaczem. W konferencji mogą brać udział abonenci sieci publicznych i komórkowych Możliwość generowania dowolnych zapowiedzi słownych z możliwością ich zmiany przez administratora systemu. W przypadku zajętości stacji wywołanej każdy abonent może zażądać oddzwonienia. Oddzwonienie jest realizowane automatycznie, gdy tylko stacja wywołana przejdzie w stan spoczynku. Na stacjach systemowych z wyświetlaczem możliwa jest wybiórcza obsługa żądań oddzwonienia (np. kasowanie) od strony stacji zamawiającej. W przypadku braku odbioru przez stację wywoływaną, każdy abonent może zażądać oddzwonienia. Na stacjach systemowych z wyświetlaczem możliwa jest w tym przypadku wybiórcza obsługa żądań oddzwonienia zarówno od strony stacji zamawiającej, jak i stacji docelowej. Realizacja żądanych oddzwonień następuje: dla stacji analogowych lub stacji systemowych bez wyświetlacza: po zakończeniu pierwszej (od chwili złożenia żądania) rozmowy dla stacji systemowych z wyświetlaczem: po skontrolowaniu zawartości skrzynki pocztowej, zgodnie z aprobatą użytkownika

7 grupa przejmowania rozmów (pick-up group) połączenie bezpośrednie (klawisze bezpośredniego monitorowania stacji końcowej) wsparcie dla dokładnej kontroli kosztów połączeń system sekretarskodyrektorski System musi posiadać możliwość wykreowania grupy przejmowania rozmów (inaczej pick-up ). W systemie można skonfigurować: maksymalnie 60 grup maksymalnie 256 stacji w grupie maksymalnie 3 stacje systemowych w grupie System musi posiadać możliwość zaprogramowania przycisków funkcyjnych aparatów systemowych do bezpośredniego wyboru stacji wewnętrznych. Sygnalizator optyczny (dioda LED) zaprogramowanego przycisku powinien wskazywać stan stacji monitorowanej: (zajęta/wolna/dzwoni). Możliwość zdefiniowania kodów PIN umożliwiających abonentowi wykonanie połączeń dla projektu, odrębne uprawnienia dla połączeń prywatnych i służbowych. System musi wspierać do 20 układów sekretarsko dyrektorskich. System musi umożliwiać w jednym układzie sekretarsko dyrektorskim konfiguracje: do 4 aparatów dyrektorskich do 2 aparatów sekretarskich Układ powinien realizować następujące funkcje : przełączenie dzwonienia do szefa służący do aktywacji lub dezaktywacji funkcji buforowania rozmów do szefa przez sekretariat połączenie bezpośrednie do każdego szefa połączenie bezpośrednie do każdej sekretarki przejęcie rozmowy zastępstwo,

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2015 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% Cennik systemów telekomunikacyjnych KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo