OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów telefonicznych dla : Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) Dostawę abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z aparatami telefonicznymi. b) Instalację nowej centrali telefonicznej w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. c) Załatwienie wszelkich spraw formalnych u operatora, umożliwiających wymianę obecnie funkcjonującej centrali telefonicznej na nową centralę, dostarczoną zgodnie z przedmiotem zamówienia. d) Włączenie nowej centrali telefonicznej do sieci publicznej. e) Włączenie nowej centrali telefonicznej do wewnętrznej sieci telefonicznej Zamawiającego. f) Uruchomienie nowej centrali telefonicznej, jej zaprogramowanie i wykonanie testów sprawdzających poprawność działania systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. g) Szkolenie obsługi w zakresie funkcji łączeniowych systemu oraz obsługi programu taryfikacyjnego. h) Demontaż zachowawczy eksploatowanej obecnie centrali telefonicznej wraz z osprzętem i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Lokalizacja zamówienia 3. ul. Świętej Barbary 9, Olsztyn 3. Wymagania techniczne i technologiczne I. Konfiguracja sprzętowa 1. Modułowa budowa dołączanie kolejnych jednakowych modułów (półek) rozszerzeń. 2. Uniwersalność kart wyposażeń dowolna karta z centrali może być zainstalowana w dowolnym slocie. 3. Obudowa zapewniająca montaż w szafie lub stojaku RACK Wymagana konfiguracja sprzętowa centrali oraz możliwości dalszej rozbudowy: a) wyposażenia wewnętrznych portów analogowych minimum 30 z możliwością rozbudowy do minimum 50 b) wyposażenia wewnętrznych cyfrowych portów systemowych minimum 8 możliwością rozbudowy do minimum 30; c) wyposażenia do obsługi łącza ISDN (2B +D) minimum 8; d) minimum 20 kanałów VOIP realizujących co najmniej 20 jednoczesnych połączeń w technologii VoIP z możliwością rozbudowy do minimum 60; e) minimum 30 portów VoIP dla przyłączenia aparatów VoIP możliwością rozbudowy do minimum 100; f) możliwość rozbudowy o zintegrowane wyposażenia (bramki) GSM rozumiane jako wbudowane interfejsy w pełni zarządzane z oprogramowania konfiguracyjnego centrali; g) możliwość rozbudowy o moduł sterowania urządzeniami zewnętrznymi umożliwiający sterowanie w zakresie włączania/wyłączania niezależnych urządzeń elektrycznych przy pomocy kodów z dowolnego telefonu przyłączonego do centrali. 5. Obsługa cyfrowych aparatu systemowych podłączonych do centrali za pomocą jednoparowych kabli telefonicznych.

2 6. Centrala musi umożliwiać sieciowanie z wykorzystaniem technologii VoIP z protokołem SIP z utworzeniem jednolitego spójnego systemu telekomunikacyjnego. 7. Zasilanie rezerwowe zapewniające nieprzerwaną pracę centrali, przez co najmniej 5 godzin w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. 8. Port Ethernet pozwalający na zdalne zarządzanie, konfigurację, diagnostykę, pobieranie danych taryfikacyjnych poprzez sieć IP. 9. Należy przewidzieć odpowiednią liczbę paneli przyłączy krosowych do wyprowadzenia wszystkich portów centrali wraz z modułami przyłączy krosowych dla abonentów wewnętrznych oraz systemowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza wykonania centrali telefonicznej jako platformy programowej (np. opartej na Asterisk) i realizacji wymaganych wyposażeń analogowych poprzez bramki VOIP. II. Funkcjonalność. 1. Usługi realizowane przez centralę telefoniczną: a) możliwość kierowania przychodzącego ruchu do grup użytkowników wg zadanych kryteriów: równomiernie, zgodnie z tematem wybranym przez dzwoniącego w interaktywnym menu głosowym, na podstawie zidentyfikowanego numeru dzwoniącego (ACD), b) usługa MSN/DDI dla łączy ISDN. c) automatyczne rozpoznawanie sygnału FAX-u na wszystkich wyposażeniach miejskich analogowych i ISDN, d) usługa CLIP oraz CLIR dla wszystkich rodzajów wyposażeń, e) wybór najtańszej drogi połączenia - usługa ARS/LCR - możliwość konfiguracji minimum 3 odrębnych schematów, f) ograniczenie czasu trwania połączeń miejskich dla wybranych numerów wewnętrznych, g) bezpośredni dostęp do numerów alarmowych 112, 999, 998, 997 itp, h) połączenie tranzytowe, i) usługa rezerwacji: dostępu do linii miejskiej w przypadku jej zajętości, połączenia z zajętym abonentem wewnętrznym, j) zamawianie połączeń: za pośrednictwem sekretarki, automatyczne poprzez wybór kodu usługi dla połączeń wewnętrznych i miejskich, k) REDIAL - powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego, l) korzystanie z banków numerów skróconych możliwość zdefiniowania minimum 1000 numerów skróconych; m) blokowanie lub ograniczenie wyjścia na miasto z danego telefonu n) przekazywanie rozmowy miejskiej abonentowi wewnętrznemu gdy jest wolny lub zajęty, o) połączenia zwrotne (konsultacje), p) połączenie oczekujące (CW), q) HOLD zawieszenie rozmowy miejskiej, r) transferowanie połączenia na linię miejską, s) przechwytywanie połączeń: w ramach zdefiniowanej grupy (hunting), określonego abonenta wewnętrznego, t) przeniesienia wywołania na inny numer wewnętrzny (CF): bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera, po określonym czasie (CFNR), u) możliwość tworzenia grup wspólnego wywołania: umożliwiających kierowanie połączeń do grupy użytkowników z określoną strategią dzwonienia lub przy wykorzystaniu usługi równomiernej dystrybucji ruchu,

3 logowanie do i wylogowywanie się z grupy wspólnego wywołania, użytkownik wewnętrzny ma mieć możliwość logowania się do wielu grup wspólnego wywołania, v) DND - usługa NIE PRZESZKADZAĆ. 2. Wielopoziomowe zapowiedzi głosowe (IVR) umożliwiające utworzenie interaktywnego menu głosowego obejmującego co najmniej 20 poziomów z przypisaniem odrębnych zapowiedzi głosowych. Bank zapowiedzi głosowych musi umożliwiać zapisanie w wewnętrznej pamięci centrali co najmniej 40 różnych zapowiedzi głosowych do opcjonalnego wykorzystania w ramach IVR. 3. Globalna książka dostępna dla użytkowników aparatów systemowych i VoIP o pojemności minimum 2000 rekordów: a) możliwość podglądu i edycji rekordów z poziomu zarządzania centralą przez uprawnionych użytkowników; b) wybieranie numerów po nazwach z książki telefonicznej z aparatów systemowych oraz aparatów VOIP (aparaty mogą być w przyszłości zakupione do współpracy z centralą); c) szybkie wyszukiwanie z książki w aparatach systemowych po wybraniu pojedynczej litery, cyfry lub ciągu znaków wyświetlone zostaną nazwy zaczynające się na daną literę, cyfrę lub ciąg znaków; d) import oraz eksport książki do pliku tekstowego (lub w innych powszechnie stosowanym formacie(np *.csv w celu jej przygotowania i wgrania jako gotowej do systemu). 4. Autoprovisioning autokonfiguracja aparatów VOIP do współpracy z serwerem po podłączeniu ich wraz z serwerem w jednej podsieci (aparaty mogą być w przyszłości zakupione do współpracy z centralą). 5. Synchronizacja czasu własnego centrali z serwera NTP. 6. Taryfikacja: a) pojemność minimalna bufora rekordów przechowywanych w buforze centrali; b) pobieranie rekordów taryfikacyjnych realizowane zdalnie poprzez sieć Ethernet (komunikacja protokół TCP IP) c) rekord taryfikacyjny powinien zwierać co najmniej następujące informacje: typ rozmowy (wychodząca, przychodząca, wewnętrzna), numer wyposażenia (translacji), przez którą zostało zrealizowane połączenie, numer abonenta realizującego połączenie, dokładny czas rozpoczęcia połączenia (data, godzina, minuta, sekunda), czas trwania połączenia (godzina, minuta, sekunda), numer docelowy, koszt połączenia wychodzącego; d) możliwość tworzenia raportów połączeń uwzględniających następujące kryteria: zdefiniowany przedział czasowy, predefiniowaną grupę abonentów (np. rozliczenie działu firmy), wybrane wyposażenia (translacje), przez które zostało zrealizowane połączenie wychodzące, długość połączeń (wyszukiwanie połączeń dłuższych niż zdefiniowany czas), tylko rozmowy nieodebrane, typ rozmowy (wychodząca, przychodząca, wewnętrzna), e) możliwość tworzenia własnych taryfikatorów uwzględniających indywidualne stawki za połączenia wg cennika otrzymanego od operatora; f) interfejs użytkownika w języku polskim; g) liczba użytkowników posiadających uprawnienia do pobierania danych taryfikacyjnych minimum Zarządzanie centralą: a) konfiguracja i programowanie bez konieczności instalacji dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem standardowej przeglądarki www (np. IE, Firefox) pracującej w dowolnym systemie operacyjnym (Windows, Linux, MAC OS); b) zdalne połączenie z centralą poprzez sieć IP ze względów bezpieczeństwa musi być na całym odcinku szyfrowanie z kluczem min. 128 bitowym; c) możliwość utworzenia i przekazanie Zamawiającemu hasła dostępu, do co najmniej dwóch poziomów zarządzania centralą pierwszy administrator dostęp do wszystkich elementów

4 zarządzania centralą oraz użytkownik zaawansowany dostęp do dowolnie wybranych przez Zamawiającego elementów zarządzania centralą; 8. Otwarty protokół zapewniający komunikację z aplikacjami (aplikacje dyspozytorskie, Call Center, CRM, etc.) i urządzeniami zewnętrznymi. W ramach zamówienia należy dostarczyć dokumentację zawierającą opis protokołu. III. Aparaty systemowe Aparat systemowy 6 szt. 1. Współpraca aparatu z oferowaną centralą telefoniczną. 2. Wyposażenie aparatu w co najmniej 15 programowalne przyciski bezpośredniego wyboru linii z diodą LED sygnalizujących stan linii (wolna/zajęta) za pomocą diod LED i umożliwiających bezpośredni wybór numeru (przy przełączaniu połączenia). 3. Możliwość dołączenia do aparatu minimum dwóch dodatkowych konsol operatorskich wyposażonych łącznie w co najmniej 80 programowalnych przycisków bezpośredniego wyboru linii z diodą LED sygnalizujących stan linii (wolna/zajęta) za pomocą diod LED i umożliwiających bezpośredni wybór numeru (przy przełączaniu połączenia). 4. Wyświetlacz LCD minimum 3 liniowy, podświetlany, nie mniej niż 24 znaki w linii, umożliwiający odczyt numerów, nazw wpisanych w książce telefonicznej i komunikatów systemowych. 5. Wyświetlane komunikaty systemowe w języku polskim. 6. Przycisk nawigacyjny do obsługi wyświetlacza (kursory góra, dół, lewo, prawo). 7. Regulowany kontrast wyświetlacza. 8. Wyposażanie aparatu w system głośno mówiący. 9. Wyposażanie aparatu w sygnał optyczny nadejścia połączenia. Konsola operatorska 2 szt. 1. Współpraca z oferowanym aparatem oraz centralą telefoniczną. 2. Wyposażenie w co najmniej 38 programowalnych przycisków bezpośredniego wyboru linii z diodą LED sygnalizujących stan linii (wolna/zajęta) za pomocą diod LED i umożliwiających bezpośredni wybór numeru (przy przełączaniu połączenia). IV. Aparaty Voip Aparat stacjonarny VoIP 4 szt. o minimalnych parametrach funkcjonalnych: współpraca aparatu z oferowaną centralą telefoniczną. min 2 konta SIP min 6 przycisków BLF (szybkiego wybierania) min dwuliniowy wyświetlacz LCD tryb głośnomówiący HOLD -wstrzymanie rozmowy przekazywanie połączenia przycisk szybkiego dostępu do poczty głosowej historia połączeń książka telefoniczna regulacja głośności rozmowy i dzownka autoprovisioning autokonfiguracja aparatów VOIP do współpracy z centralą wybór dzwonka możliwość zawieszenia na ścianie możliwość podłączenia zestawu nagłownego zasilanie PoE oraz z zasilacza podłączanego do sieci elektrycznej wbudowany switch LAN/WAN konfiguracja i menu co najmniej w jęz. polskim oraz angielskim

5 V. Stacej bazowe Voip bezprzewodowe Stacje bazowe VoIP bezprzewodowe 5 szt. o minimalnych parametrach funkcjonalnych: współpraca aparatu z oferowaną centralą telefoniczną. min 5 konta SIP obsługa min 5 słuchawek możliwość wykonania minimum 3 jednoczesnych połączeń możliwość przypisania konkretnego konta SIP konkretnej słuchawce autoprovisioning autokonfiguracja aparatów VOIP do współpracy z centralą przekazywanie połączenia możliwość zawieszenia na ścianie zasilanie PoE oraz z zasilacza podłączanego do sieci elektrycznej VI. Słuchawki Voip bezprzewodowe do współpracy ze stacją bazową Słuchawki VoIP bezprzewodowe 25 szt. o minimalnych parametrach funkcjonalnych: współpraca aparatu z oferowaną centralą telefoniczną. współpraca aparatu z oferowaną stacją bazową. autoprovisioning autokonfiguracja aparatów VOIP do współpracy z centralą możliwość przypisania konkretnego konta SIP konkretnej słuchawce wyświetlacz LCD tryb głośnomówiący HOLD - wstrzymanie rozmowy książka telefoniczna regulacja głośności rozmowy i dzwonka zasilanie PoE lub z zasilacza podłączanego do sieci elektrycznej wybór dzwonka konfiguracja i menu co najmniej w jęz. polskim oraz angielskim VII. Warunki instalacji, gwarancja, eksploatacja. 1. W ramach instalacji należy wykonać: demontaż starej centrali telefonicznej, dostawa i montaż w niezbędnych patchcordów, kabli korespondencyjnych etc. do łączenia części liniowej ze stacyjną, instalacja centrali w sposób trwały, połączenie portów części stacyjnej do sieci Zamawiającego, jak również łączy zewnętrznych dostarczonych przez operatora telekomunikacyjnego, 2. Przekazanie dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD pozwalającej na pełne samodzielne programowanie i konfigurację central. 3. Minimum 24 miesięczna gwarancja producenta na centralę telefoniczną realizowana w siedzibie zamawiającego. Czas naprawy nie dłuższy niż 2 dni robocze. 4. Gwarancja na aparaty systemowe VoIP co najmniej 24 miesiące bez dodatkowych przeglądów płatnych (jeżeli takie są wymagane należy je uwzględnić w ofercie) oraz minimum 12 miesięcy na pozostały dostarczony sprzęt (aparaty systemowe, panele itp.). 5. Serwis techniczny powdrożeniowy; Wykonawca będzie przez okres gwarancji, czyli 24 miesięcy prowadził nieodpłatny serwis techniczny w razie awarii centrali. Reakcja na zgłoszenie awarii - 1 dzień roboczy.

6 6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest załączyć: Informacje o typie, modelu i producencie dostarczanego urządzenia. Dokumenty producenta umożliwiające sprawdzenie zgodności cech oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak np. karty katalogowe, instrukcje etc. Certyfikat producenta centrali telefonicznej dla Wykonawcy uprawniający do sprzedaży, instalacji i prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanej centrali telefonicznej. Termin dostawy i uruchomienie urządzeń do 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku obcym. Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 05 sierpnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta

Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta I. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące urządzenie wraz z oprogramowaniem w

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2015 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% Cennik systemów telekomunikacyjnych KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 18 stycznia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna z VoIP Micra jest uzupełnieniem rodziny doskonale przyjętych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwiązania zarezerwowane do tej pory

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie centrali telefonicznej wraz telefonami IP oraz konsolami dyspozytorskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra to najnow szej generacji produkt firmy Platan, wykorzystujący technologię

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Swoboda wyboru. IP PBX Prima

Swoboda wyboru. IP PBX Prima Swoboda wyboru IP PBX Prima Dobierz do swoich potrzeb Prima VoIP stał się prostszy Centrala Prima jako element systemu teleinformatycznego Centrala Platan Prima to pierwsza tej klasy centralka z polem

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie telefonii VoIP

Wymagania odnośnie telefonii VoIP Załącznik nr 1e do PFU Wymagania odnośnie telefonii VoIP 1. Wymagania ogólne 1.1. Zaproponowane rozwiązanie polegać ma na modernizacji i rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego systemu VoIP, poprzez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny Lepsza komunikacja Czy szukasz uniwersalnego i wszechstronnego rozwiązania, które będzie rozwijać się wraz z Twoimi potrzebami? Czy szukasz wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Wielkie możliwości. IP PBX Micra

Wielkie możliwości. IP PBX Micra Wielkie możliwości IP PBX Micra Micra Wielkie możliwości Centrala Micra jako centrum systemu teleinformatycznego Centrala Platan MICRA adresowana jest do firm i biur liczących od kilku do ponad dwudziestu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo