NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL"

Transkrypt

1 CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

2 Upozornění Přístroj připojujte pouze k elektrickému zdroji stejnosměrného proudu 12 V s negativním uzemněním. Neinstalujte přístroj tam, kde by omezoval bezpečné řízení. Nikdy nepoužívejte funkci video displeje v přední části při řízení, abyste neporušovali zákony a předpisy a snížili riziko dopravní nehody (kromě používání video kamery pro pohled dozadu. Nikdy nevystavujte přístroj, zesilovač ani reproduktory vlhkosti či vodě, aby nedošlo k jiskření nebo požáru. Nevyměňujte pojistku na síťovém kabelu bez odborného dohledu. Použití nevhodné pojistky může způsobit poškození přístroje nebo i požár. Pokud dochází k některému z následujících projevů, přístroj vypněte a pošlete jej zpět středisku poprodejního servisu nebo obchodníkovi či distributorovi, od kterého jste přístroj zakoupili: (a Není zvukový výstup; (b Není obrazový výstup; (c Do přístroje se dostala voda nebo jiný cizí předmět; (d Z přístroje se kouří; (e Přístroj vydává neobvyklý zápach. Z důvodu bezpečnost řízení udržujte hlasitost na bezpečné a přiměřené úrovni, aby byly slyšet zvuky zvenku v případě nouzové situace. CZ -

3 CZ Bezpečnostní upozornění Nikdy přístroj nerozebírejte ani neupravujte bez profesionálního dohledu. Pro informace se obraťte na profesionální prodejnu automobilů nebo prodejce. Pokud dojed ke znečištění čelního panelu nebo monitoru, použijte k jejich vyčištění silikonovou tkaninu a neutrální čistidlo. Použití hrubé látky a čistidla, které není neutrální, jako např. čistícího lihu, může vést k poškrábání nebo ztrátě barev zařízení. Pokud zjistíte abnormální chování přístroje, podívejte se do části řešení problémů tohoto návodu. Pokud nenaleznete potřebné informace, stiskněte tlačítko RESET na čelním panelu, čímž obnovíte výchozí nastavení z výroby. Pokud na delší dobu zaparkujete automobil v horkém nebo studeném počasí, pak před zapnutím přístroje vyčkejte, dokud se teplota v automobilu nedostane do normálu. Používání interního topení při nízké teplotě může vést k vytvoření kapek uvnitř přístroje. V takové situace přístroj NEPOUŽÍVEJTE, vysuňte disk a kapky otřete. Pokud přístroj ani poté po několika hodinách nefunguje, obraťte se na poprodejní servisní středisko. Na otevřený LCD monitor nevyvíjete sílu, aby nedošlo k poškození vnitřního mechanismu. Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky ostrými předměty. Monitor má automatický motorový mechanismus, proto na něj netlačte a nezavírejte jej ručně, jinak může dojít k poškození jeho mechanismu. Za účelem názorného předvedení a jako pomůcka ke snadnému pochopení provozu tohoto přístroje jsou použity ilustrace. Avšak tyto ilustrace se poněkud liší od skutečného zobrazení na obrazovce. 10 Pokud není právě použitý úkon k dispozici nebo není povolen, objeví se na obrazovce symbol. 11 Soubor přístrojem zacházejte správným způsobem dle tohoto návodu, aby nedošlo k problémům. Záruka neplatí, pokud bude problém způsoben nesprávným provozem. Prohlášení Tento přístroj obsahuje technologii chráněnou autorskými právy dle práv amerických patentů a duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision a tato technologie je určena pro domácí použití a jiné použití s omezeným sledováním, pokud společnost Macrovision nepovolí jinak. Rozebírání a demontáž zařízení je zakázána. CZ -

4 Obsah Před použitím Čelní panel Dálkový ovladač Základní provoz Zapnutí a vypnutí Vypnutí zvuku Úprava hlasitosti Otevření MENU ZDROJE Volba zdroje přehrávání Zobrazení systémového času Používání plochého monitoru Resetování přístroje Režim rádia Volba rádia jako zdroje přehrávání Volba pásma rádia Automatické ladění Manuální ladění Automatické uložení Manuální uložení Přehled předvoleb Vyvolání uložených stanic Vyhledání místních stanic Používání RDS Funkce AF Funkce TA Funkce PTY Služba druhu programu (PS CT (Čas hodin RT (Radiotext Režim disku Vložení disku Vysunutí disku Dotykové ovládání Ovládací tlačítka na obrazovce Pozastavení přehrávání Zastavení přehrávání Zobrazení seznamu souborů Zrychlené přehrávání Předchozí/další Změna adresáře Opakované přehrávání Opakování A-B Náhodné přehrávání Přehrání začátků Přímé vyhledávání Vyhledávání pomocí GOTO (přejít na DVD MENU a TITUL Volba jazyka titulků Volba pohledu z více úhlů Volba zvukového kanálu Funkce PBC (Kontrola přehrávání Zvětšení/zmenšení Otáčení obrázku nformace o přehrávání Režim SD/USB Volba SD/USB jako zdroje přehrávání Používání dotykového ovládání Ovládací menu na obrazovce Dočasné zastavení přehrávání Úplné zastavení přehrávání Zobrazení seznamu souborů Rychlý posun vpřed/vzad Přehrání dalšího/předchozího souboru Opakované přehrávání Náhodné přehrávání Přehrání začátků Vyhledání určitého souboru Vyhledávání pomocí GOTO (přejít na Zvětšení/zmenšení Otáčení obrázku Volba režimu prezentace obrázků Zobrazení informací o přehrávání Další režimy AUX (externí zdroj Kamera Nastavení Postupy nastavení Obecné Jazyk Audio Přístupnost Hardware P.VOL TS CAL Ekvalizér Řešení problémů Připojení zařízení Poznámky k připojování Ovládací kabely Připojení kabelu ruční brzdy Připojení kabelu zpátečky CZ -

5 CZ Instalace a demontáž Poznámky k instalaci Instalace přístroje Instalace rámečku Demontáž Technické specifikace Dodatek Kód regionu Upozornění pro používání disku Schéma zapojení Před použitím Čelní panel Tlačítko : Další/Posun kurzoru doprava Tlačítko : Předchozí/Posun kurzoru doleva Tlačítko PLAY/WIDE: Přehrávání Pauza/Změna režimu přehrávání Tlačítko VOL: Úprava hlasitosti/otevírací menu ekvalizéru Tlačítko RESET: Resetování přístroje Tlačítko /SRC: Zapnutí přístroje/změna pracovního režimu/otevření menu zdroj Tlačítko MUTE: Vypnutí zvukového výstupu Tlačítko TUNER: Přepnutí do režimu RÁDIO z jiného zdroje Tlačítko DVD: Přepnutí do režimu DVD z jiného zdroje. Slot karty SD Konektor externího vstupu AUX IN Slot USB Tlačítko : Vysunutí disku Tlačítko OPEN/CLOSE: Otevření/zavření monitoru. Tlačítko AS/TILT+: Automatické uložení/ Zvýšení úhlu displeje Tlačítko BAND/TILT-: Změna pásma rádia/ Snížení úhlu displeje CZ - 5

6 Dálkový ovladač Přehled funkcí tlačítek Poznámka: Váš dálkový ovladač se může mírně lišit od obrázku výše, který slouží pouze k ilustrativním účelům Tlačítko SRC: Volba zdroje přehrávání Tlačítko EJECT: Vysunutí disku Tlačítko MENU: MENU DVD/PBC Tlačítko TITUL: TITUL DVD Tlačítko DISP: Zobrazení informací Tlačítko ANGLE: Volba úhlu pohledu Tlačítko WIDE: Změna režimu zobrazení Tlačítko OPEN/CLOSE: Otevření/zavření monitoru. Tlačítko PRESET / : Volba přednastavené rozhlasové stanice. Tlačítko : Rychlý posun vpřed/posun kurzoru směrem nahoru. Tlačítko /BAND: Volba rozhlasového pásma/zastavení přehrávání Tlačítko / : Přehrávání/Pauza/Potvrdit Tlačítko : Automatické vyhledávání/ Předchozí/Posun kurzoru směrem doleva Tlačítko GOTO: Vyhledávání pomocí Přejít na Tlačítko : Rychlý posun vzad/posun kurzoru směrem dolů. Tlačítka 0-9: Číselná tlačítka Tlačítko MUTE: Vypnutí zvukového výstupu Tlačítko POWER: Zpnutí přístroje Tlačítko AUDIO: Volba jazyka dialogu DVD Tlačítko SUBTITLE: Volba jazyka titulků DVD Tlačítko REPT A-B: Opakování A-B Tlačítko REPT: Opakované přehrávání Tlačítko TILT / : Úprava úhlu náklonu displeje Tlačítko: VOL+/-: Úprava hlasitosti Tlačítko SCN: Prohledávání Tlačítko RDM: Náhodné přehrávání Tlačítko : Automatické vyhledávání/ Další/Posun kurzoru směrem doprava Tlačítko SEL: Ekvalizér Tlačítko ZOOM: Zvětšení/zmenšení obrázku Tlačítko PIC: Nastavení obrázku Tlačítko SETUP: Menu nastavení Tlačítko CLEAR: Vymazání informací CZ - 6

7 CZ Poznámky k používání dálkového ovladače: 1 Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání přístroje. Pokud nebudete dálkový ovladač používat měsíc nebo déle, vyjměte z něj baterii nebo do něj vložte izolátor baterie. NENECHÁVEJTE dálkový ovladač na přímém slunci ani na místech s vysokou teplotou, jinak může nesprávně fungovat. Za normálních podmínek může baterie fungovat až 6 měsíců. Pokud dálkový ovladač nefunguje, nabijte baterii. 5 Používejte pouze knoflíkovou lithiovou baterii CR2025 (3V. 6 Baterii nenabíjejte, nezahřívejte ani ji nevystavujte ohni. 7 Baterii vkládejte se správnou orientací dle vyznačených pólů (+ a (-. 8 Baterii uložte na místě, kde bude z dosahu dětí, aby nedošlo k nehodě. Vyjmutí baterie Vysuňte zásuvku prostoru pro baterii v dolní části zadní strany dálkového ovladače. Vložení baterie Použijte pouze knoflíkovou lithiovou baterii CR2025 (3V. Baterii vkládejte do zásuvky se správnou orientací dle vyznačených pólů (+ a (-. CZ - 7

8 Základní provoz Zapnutí/vypnutí Přístroj zapnete v pohotovostním stavu stisknutím kteréhokoliv tlačítka na čelním panelu nebo stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači. Přístroj se po zapnutí přepne do posledního stavu. Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka SRC na čelním panelu nebo stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači. Vypnutí zvuku Zvuk vypnete stisknutím tlačítka MUTE na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Poznámky: 1 Opětovným provedením operace výše nebo úpravou hlasitosti se zvuk opět zapne. Během vypnutí zvuku bude na monitoru blikat ikona vypnutí zvuku. Úprava hlasitosti Otočte knoflíkem hlasitosti na čelním panelu nebo použijte tlačítko VOL na dálkovém ovladači. Nastavitelný rozsah hlasitosti je 0 až 40. Otevření MENU ZDROJE MENU ZDROJE otevřete stisknutím tlačítka SRC na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači nebo dotykem levého horního rohu obrazovky. K původnímu zdroji se vrátíte opětovným provedením uvedeného úkonu. Volba zdroje přehrávání Otevřete MENU ZDROJE a poté se dotkněte požadovaného zdroje nebo zvolte zdroj přesunutím kurzoru a poté potvrzením. Poznámky: 1 Volba zdroje přehrávání znamená výběr pracovního režimu, např. režimu DVD, režimu rádia, režimu kamery, atd. Nejsou-li některá zařízení připravená, nelze je vybrat. Zobrazení systémového času Stisknutím a podržením tlačítka DISP na čelním panelu přepnete informace displeje mezi systémovým časem a zdrojem přehrávání při zavřeném monitoru. CZ - 8

9 CZ Používání plochého monitoru Otevření/zavření monitoru Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na čelním panelu nebo dálkovém ovladači, čímž panel displeje otevřete nebo zavřete. Změna úhlu náklonu monitoru Kvůli přirozeným vlastnostem LCD monitoru se při různých úhlech pohledu liší to, co na monitoru vidíte. Úhel zobrazení displeje tohoto přístroje lze měnit; proto můžete zvolit úhel, při kterém je sledovaný obraz nejlepší. Úhel náklonu upravíte po jednotlivých krocích stisky tlačítka TILT na panelu displeje nebo dálkovém ovladači.úhel náklonu upravíte spojitě stisknutím a podržením tlačítka TILT na panelu displeje nebo dálkovém ovladači. Změna poměru stran Poměr stran upravíte stisknutím tlačítka WIDE na panelu displeje nebo dálkovém ovladači Nastavení obrazu 1 Vstupte do režimu nastavení obrazu Stiskněte tlačítko PIC na dálkovém ovladači. Zvolte položku, která se má nastavit Použijte tlačítka / na dálkovém ovladači. Upravte hodnotu Použijte tlačítka / na dálkovém ovladači. Ukončete režim nastavení obrazu Chcete-li ukončit režim nastavení obrazu, opakujte první krok nebo po dobu několika vteřin neprovádějte žádný úkon. Resetování přístroje Pokud přístroj nefunguje správně, je třeba přístroj resetovat stisknutím tlačítka RESET na čelním panelu. Režim rádia Volba rádia jako zdroje přehrávání Otevřete MENU ZDROJE a dotkněte se položky RÁDIO. Volba pásma rádia Zvolte jedno pásmo mezi FM1, FM2, FM3, AM1 a AM2, a to pomocí tlačítka BAND na panelu displeje nebo na dálkovém ovladači nebo dotykem ikony BAND v uživatelském rozhraní. Automatické ladění Vyšší nebo nižší stanice vyhledáte stisknutím tlačítek / na panelu displeje nebo na dálkovém ovladači nebo dotykem ikony / v uživatelském rozhraní. Chcete-li vyhledávání zastavit, opakujte úkon výše nebo stiskněte jiná tlačítka, jež mají funkce rádia. Poznámka: Pokud dojde k příjmu stanice, vyhledávání se zastaví a stanice se začne přehrávat. Pokud přístroj přijímá stereofonní vysílání, kontrolka stereofonního signálu ST na obrazovce nebo LCD displeji se rozsvítí. CZ - 9

10 Manuální ladění Během manuálního ladění se frekvence mění po krocích. Vyšší nebo nižší stanice vyhledáte stisknutím tlačítek / na dálkovém ovladači nebo dotykem ikony / v uživatelském rozhraní. Chcete-li zadat hodnotu frekvence rozhlasové stanice, dotkněte se ikony číselné klávesnice a poté číselných tlačítek. Automatické uložení Přístroj nalezne a do paměti uloží pouze stanice s dostatečně silným signálem. Je-li monitor zavřený, stiskněte a podržte tlačítko AS/PS na panelu displeje. Je-li monitor otevřený, dotkněte se ikony AS v uživatelském rozhraní. Chcete-li automatické ukládání zastavit, stiskněte jiná tlačítka, jež mají funkce rádia. Poznámky: 1 Po automatickém uložení se dříve uložené stanice přepíší. Přístroj má 5 pásem, a to FM1, FM2, FM3, AM1 a AM2, a pro každé pásmo lze uložit 6 stanic; proto může přístroj celkem uložit 30 stanic. Manuální uložení Jakmile naleznete požadovanou rozhlasovou stanici, 1 Stiskněte ikonu MEM v uživatelském rozhraní a otevře se menu předvoleb. Stiskněte jedno z tlačítek předvoleb P1 - P6. Chcete-li práci ukončit, stiskněte tlačítko EXIT. Přehled předvoleb Přehled předvoleb je proces, kdy se vyhledávání zastaví, jakmile dojde k příjmu stanice a poté se tato stanice bude přehrávat po dobu 5-10 vteřin. Poté přístroj pokračuje ve vyhledávání, dokud neprojde celé pásmo. Je-li monitor zavřený, stiskněte a podržte tlačítko AS/PS na panelu displeje. Je-li monitor otevřený, dotkněte se ikony AS v uživatelském rozhraní. Chcete-li proces zastavit, stiskněte jiná tlačítka, jež mají funkce rádia. Vyvolání uložených stanic Příslušnou uloženou stanici vyberete stisknutím jednoho číselného tlačítka 1 až 6 na dálkovém ovladači nebo dotykem tlačítka stanice na obrazovce. Vyhledání místních stanic Pokud je zapnuto vyhledávání LOCAL, bude možné přijmout pouze stanice se silným signálem. Chcete-li funkci LOCAL zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte knoflík hlasitosti na čelním panelu. Poznámky: 1 Pokud se vyhledává místní stanice, kontrolka LOC se rozsvítí a poté zhasne. Počet rozhlasových stanic, které je možné přijmout, se po aktivaci režimu LOCAL sníží. CZ - 10

11 CZ Používání RDS Přístroj má základní funkce RDS, včetně PI (Identifikace programu, názvu rozhlasové stanice, RT (Radiotextu, CT (Času hodin, AF (Alternativní frekvence, TA (Dopravního hlášení a PTY (Typu programu. Funkce AF Seznamy alternativních frekvencí se používají pro stejnou programovou službu a v kombinaci s kódem PI (Identifikace programu pomáhají při automatickém ladění. Pomocí těchto informací může rádio automaticky vyhledat další stanici, která vysílá stejný program. Tato funkce je užitečná v případě, že poslouchaná stanice postupně slábne. Chcete-li aktivovat funkci AF, dotkněte se tlačítka AF v uživatelském rozhraní. Chcete-li funkci AF zrušit, proveďte operaci výše znovu. Poznámka: Během automatického přepínání rozhlasové frekvence můžete slyšet rušení. Vypnutím funkce AF tento problém vyřešíte. Funkce TA Funkce TA (Dopravního hlášení umožňuje automaticky přijímat dopravní hlášení bez ohledu na to, jaký zdroj se přehrává. Funkci TA lze aktivovat pomocí TP (Dopravního programu stanice vysílající dopravní informace. Pokud je aktivována funkce TA a přijímá se dopravní hlášení, aktuální zdroj přehrávání bude překryt dopravním hlášením za předpokladu, že aktuálním rozhlasovým pásmem je FM a svítí indikátor TA, který ukazuje, že přístroj očekává dopravní hlášení. Přístroj se vrátí k původnímu zdroji po přijetí dopravního hlášení. Chcete-li aktivovat funkci TA, dotkněte se tlačítko TA v uživatelském rozhraní. Chcete-li tuto funkci zrušit, proveďte operaci výše znovu. Funkce PTY PTY je zkratka pro typ programu, což je kód definující typ vysílaného programy (např. zprávy nebo rocková hudba. Na obrazovce se zobrazí šest možností PTY. Chcete-li vidě více možností PTY, dotkněte se posuvníku a šipek na obrazovce. Když se dotknete možnosti PTY (např. zprávy, automaticky se spustí vyhledávání další dostupné stanice daného typu tím, že se bude zvyšovat frekvence, dokud se nenalezne další stanice, která odpovídá PTY. Pokud nedojde k nalezení odpovídající PTY, vrátí se přístroj k původní rozhlasové frekvenci. Služba druhu programu (PS Používá se pro zobrazení názvu programové služby ve formě 8 alfanumerických znaků, které mohou zahrnovat velká i malá písmena, např. {BBC_4_FM}, {Classic_}. CT (Čas hodin Některé stanice vysílají v rámci kódovaného signálu RDS čas a datum. Pokud je funkce CT nastavena na zapnuto, čas hodin se automaticky seřizuje. RT (Radiotext Je-li aktivována tato funkce, přístroj zobrazí údaje krátkého oznámení vysílané poskytovatelem, například informace o stanici, název právě vysílané skladby a jméno interpreta. CZ - 11

12 Režim disku Vložte disk Při vložení disku se přístroj automaticky přepne do režimu disku. Poznámky: 1 Před vložením disku zkontrolujte, zda již v přístroji není jiný disk. Některé nahrané disky, jako CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW či DVD+RW nelze přehrávat, protože mají odlišný statut nahrávání. Nelze také přehrávat disky, které nebyly uzavřeny. Upozornění týkající se používání disků jsou uvedena v dodatku. Vysunutí disku Disk vysunete stisknutím tlačítka EJECT na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Disk můžete vysunout i poté, co přístroj vypnete. Po vysunutí disku zůstane přístroj vypnutý. Dotykové ovládání Zóny pro dotyková tlačítka jsou znázorněny níže: A Otevřít MENU ZDROJE B Informace o přehrávání C Zobrazení ovládacího menu na obrazovce Ovládací tlačítka na obrazovce CZ - 12

13 CZ Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko na čelním panelu či dálkovém ovladači, nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte tlačítka. Chcete-li obnovit normální přehrávání, zopakujte operaci výše. Zastavení přehrávání Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte tlačítka. Pokud výše uvedený úkon provádíte poprvé, aktuální přehrávání se pozastaví, místo přerušení se uloží do paměti a přehrávání se obnoví, když jej znovu zapnete nebo přepnete zpět z jiného zdroje. Aktuální přehrávání se zruší, pokud výše uvedený úkon provedete dvakrát, a přehrávání začne po spuštění znovu od začátku. Zobrazení seznamu souborů Zobrazení seznamu souborů na nahraném disku, aktuální přehrávání se zastaví. Zrychlené přehrávání Opakovaně tiskněte tlačítka / na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se opakovaně dotkněte tlačítek /, čímž můžete měnit rychlost rychlého přehrávání směrem vpřed nebo vzad. Předchozí/další Stisknutím tlačítek / na panelu displeje či na dálkovém ovladači, nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté dotykem tlačítek / přehrajete další nebo předchozí soubor. Změna adresáře Stiskněte ikonu DIR+/DIR- v uživatelském rozhraní (přehrává-li se video nebo obrazový soubor, nejprve byste měli zastavit přehrávání, čímž změníte adresář během přehrávání nahraného disku, který obsahuje více než jeden adresář. Opakované přehrávání Opakovaně tiskněte tlačítko RPT na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se opakovaně dotkněte tlačítka, čímž změníte režim opakování dle následující tabulky: Typ disku Režim opakování DVD Opakování jednoho Opakování všeho Opakování vypnuto VCD (PBC vyp. Opakování jednoho Opakování všeho Opakování vypnuto CD Opakování jednoho Opakování vypnuto MP3/WMA Opakování jednoho Opakování adresáře Opakování vypnuto MPEG Opakování jednoho Opakování adresáře Opakování vypnuto Obrázek Opakování jednoho Opakování adresáře Opakování vypnuto Poznámky: 1 Pokud se přehrává VCD a funkce PBC je zapnuta, je tato funkce zakázána Vypnutí přístroje nebo přepnutí zdroje přehrávání do jiného režimu a zpět tuto funkci zruší. CZ - 13

14 Opakování A - B Přehrává-li se disk DVD, VCD nebo CD, můžete opakovaně přehrávat obsah mezi časovými body A a B. Stisknutím tlačítka RPT A - B na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté stisknutím tlačítka A - B nastavte počáteční bod (A úseku pro opakování. Proveďte tuto operaci znovu a nastavte koncový bod opakovaného úseku. Vybraný úsek se bude stále opakovat. Třetím provedením této operace funkci zrušíte. Náhodné přehrávání Je-li tato funkce zapnuta, obsah disku se bude přehrávat náhodně. Opakovaně tiskněte tlačítko RDM na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se opakovaně dotkněte tlačítka, čímž můžete měnit režim náhodného přehrávání mezi Náhodně, Náhodně opakovaně a Opakování vypnuto. Přehrání začátků Pokud je tato funkce zapnuta, přístroj přehraje prvních 10 vteřin každé stopy disku VCD nebo CD. Pomocí této funkce můžete vyhledat požadovaný soubor. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka SCN na dálkovém ovladači. Přímé vyhledávání Přehrává-li se disk DVD, VCD nebo CD, můžete vyhledat určitou kapitolu nebo stopu pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Například pokud chcete zadat 15. stopu, stisknete číselná tlačítka 1 a 5. Vyhledávání pomocí GOTO (Přejít na 1 Přepněte do režimu vyhledávání pomocí GOTO Menu vyhledávání otevřete stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači. V případě DVD můžete vyhledávat podle titulu, kapitoly a času. V případě VCD, je-li vypnuta funkce PBC, můžete vyhledávat podle času; je-li funkce PBC zapnuta, můžete vyhledávat podle stopy, času a času disku. V případě CD můžete vyhledávat podle stopy. V případě souborů MPEG můžete vyhledávat podle stopy a času. V případě disků obsahujících soubory MP2 a (nebo soubory JPG můžete vyhledávat podle stopy (čísla souboru. 2 Zadejte vyhledávanou informaci Vyberte položky stisknutím směrových tlačítek na dálkovém ovladači a zadejte vyhledávané informace pomocí číselných tlačítek, např. titul, kapitola a čas. 3 Potvrdit Potvrzení provedete stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači. 4 Ukončit režim vyhledávání pomocí GOTO Opakujte výše uvedenou operaci, dokud menu vyhledávání nezmizí nebo se dotkněte tlačítka EXIT v menu. CZ - 14

15 CZ DVD MENU a TITUL Tato funkce je k dispozici pouze u DVD disků, které mají MENU nebo TITUL. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte tlačítka MENU, čímž otevřete DVD MENU. Můžete pro přehrávání vybrat jazyk pro audio, jazyk pro titulky atd. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté dotykem tlačítka MENU otevřete DVD TITUL. Můžete pro přehrávání vybrat různé tituly. Volba jazyka titulků Opakovanými stisky tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté opakovaným dotykem tlačítka SUBTITLE zvolte jazyk titulků. Volba pohledu z více úhlů Opakovanými stisky tlačítka ANGLE na dálkovém ovladači zvolte úhel pohledu při přehrávání DVD disku nebo video souboru, který obsahuje několik úhlů pohledu. Volba zvukového kanálu V případě DVD disku, který obsahuje zvukové soubory ve více jazycích, můžete měnit jazyk dialogů opakovanými stisky tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté opakovaným dotykem tlačítka AUDIO. V případě disků VCD a CD můžete měnit režimy zvukových kanálů mezi Levý vokál, Pravý vokál, Levé mono, Pravé mono a Stereo opakovanými stisky tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté opakovaným dotykem tlačítka AUDIO. Poznámka: Levý a pravý kanál nemohou správně fungovat, pokud nejsou audio soubory správně nahrány. Funkce PBC (Kontrola přehrávání Tato funkce je k dispozici pro disky VCD s funkcí PBC (verze 2.0 nebo vyšší. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka funkci zrušíte. Poznámky: 1 Je-li funkce PBC zapnuta, přehrávání se vrátí na seznam stop a začne od první stopy. Je-li funkce PBC zapnuta, je k dispozici zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání nebo vyhledávání přeskakováním, avšak opakované přehrávání a vyhledávání určité kapitoly nebo stopy je zakázáno. Pokud provedete operaci náhodného přehrávání, prohledávání nebo vyhledávání při zapnuté funkci PBC, funkce PBC se automaticky vypne. Zvětšení/zmenšení Chcete-li zvětšit nebo zmenšit přehrávaný obrázek, stiskněte tlačítko ZOOM na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte ikony. Otáčení obrázku Pokud se přehrává obrazový soubor, můžete obrázkem otáčet za účelem získání požadovaného náhledu stisknutím ikony mezi ovládacími tlačítky na obrazovce. CZ - 15

16 Informace o přehrávání Při přehrávání disků DVD a VCD se dotkněte horní střední části obrazovky LCD, a v horní části obrazovky se zobrazí informace o přehrávání. Pro DVD 1 5 Typ disku. Informace o titulu DVD. 5/8 znamená, že DVD má 8 titulů a právě se přehrává pátý titul. Informace o kapitole DVD. 2/16 znamená, že aktuální titul má 16 kapitol a právě se přehrává druhá kapitola. Uplynulý čas aktuálního titulu. 2/6 Ang znamená, že titulky k tomuto DVD byly nahrány v 6 jazycích, a právě se zobrazuje druhý jazyk, kterým je angličtina. Pro VCD 1 Typ disku. Indikátor funkce PBC. PBC zap. znamená, že funkce PBC byla aktivována. Informace o stopě VCD. 6/18 znamená, že VCD má 18 stop a právě se přehrává šestá stopa. Uplynulý čas aktuální stopy. Režim SD/USB Volba SD/USB jako zdroje přehrávání Metoda 1: Metoda 2: Otevřete MENU ZDROJE a poté zvolte SD. Poznámky: 1 Po vložení karty SD nebo připojení zařízení USB se přístroj přepne do režimu karty SD nebo do režimu USB. Přístroj podporuje výměnu za provozu. CZ - 16

17 CZ Používání dotykového ovládání Operace jsou stejné jako v režimu DVD. Ovládací tlačítka na obrazovce Ovládací tlačítka na obrazovce v režimu SD/USB jsou stejná, jako v režimu disku. Dočasné zastavení přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Úplné zastavení přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Zobrazení seznamu souborů Operace jsou stejné jako v režimu disku. Rychlý posun vpřed/vzad Operace jsou stejné jako v režimu disku. Přehrání dalšího/předchozího souboru Operace jsou stejné jako v režimu disku. Opakované přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Náhodné přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Přehrání začátků Operace jsou stejné jako v režimu disku. Vyhledání určitého souboru Operace jsou stejné jako v režimu disku. Vyhledávání pomocí GOTO (Přejít na Operace jsou stejné jako v režimu disku. Zvětšení/zmenšení Operace jsou stejné jako v režimu disku. Otáčení obrázku Operace jsou stejné jako v režimu disku. Volba režimu prezentace obrázků Operace jsou stejné jako v režimu disku. Zobrazení informací o přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. CZ - 17

18 Další režimy AUX (externí zdroj K přístroji lze připojit externí periferní zařízení s audio a video výstupy RCA. Do režimu externího vstupu AUX IN se dostanete otevřením MENU ZDROJE a poté dotykem AUX IN. Kamera Tento přístroj má přípravu pro kameru. Abyste mohli využít funkce kamery, musíte zakoupit a instalovat kameru pro zpětný pohled. Jakmile bude zadní kamera připojena a bude správně fungovat, stane se aktivním režim zdroje KAMERA. Pokud kamera není instalována, možnost KAMERA se zobrazuje šedě, což znamená, že funkce není k dispozici. Jakmile začnete s automobilem couvat, zdroj přehrávání se automaticky přepne do režimu KAMERA. Nastavení Postupy nastavení 1 Vstup do režimu nastavení Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači nebo se dotkněte ikony nastavení v uživatelském rozhraní. Po vstupu do režimu nastavení se zobrazí následující menu. Jako výchozí je označeno vedlejší menu OBECNÉ. 2 Volba vedlejšího menu Použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači 3 Volba položky Tlačítky / na dálkovém ovladači zvolte položku a poté potvrďte stisknutím tlačítka. 4 Volba hodnoty Tlačítky / na dálkovém ovladači zvolte příslušnou hodnotu a poté potvrďte stisknutím tlačítka. Poznámka: Všechna následující nastavení lze provést přímo dotykem příslušné možnosti. CZ - 18

19 CZ Obecné Režim hodin 12 hod.: Hodiny budou zobrazovat 12hodinový typ zobrazení, např. 11:18 AM (dopoledne. 24 hod.: Hodiny budou zobrazovat 24hodinový typ zobrazení, např. 20:18. Hodiny Nastavení hodin zobrazovaných v pravém horním rohu obrazovky. Region tuneru Přístroj poskytuje několik rozhlasových systémů a lze vybrat správný rozhlasový systém dle vaší země. Pípnutí Zap.: Zvuk stisknutí tlačítka je zapnutý. Vyp.: Zvuk stisknutí tlačítka je vypnutý. Jazyk OSD Volba jazyka pro zobrazení systémového menu. DVD audio Volba jazyka pro dialogy disku DVD. Poznámka: Pokud DVD disk neobsahuje vybraný jazyk, pak budou dialogy, které posloucháte, ve výchozím jazyce. Titulky DVD Volba jazyka pro titulky disku DVD. Poznámka: Pokud DVD disk neobsahuje vybraný jazyk, zobrazí se titulky ve výchozím jazyce. Menu disku Volba jazyka pro zobrazení DVD MENU. Poznámka: Pokud DVD disk neobsahuje vybraný jazyk, zobrazí se DVD MENU ve výchozím jazyce. Audio DRC Nastavení dynamického rozsahu DVD disků Dolby Digital. Zap.: Přehrávaný zvuk je dynamičtější s basy. Vyp.: Normální výstup. Zvýraznění zvuku. Zap.: Režim zvýraznění zvuku je zapnut. Vyp.: Režim zvýraznění zvuku je vypnut. CZ - 19

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

9 TV 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 广 制 TZ. A5 Operation Manual UK CZ SK PL. Model: LED39B3100H

9 TV 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 广 制 TZ. A5 Operation Manual UK CZ SK PL. Model: LED39B3100H 3 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 签 名 广 制 TZ A5 日 期 Operation Manual Model: LED39B3100H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Jankovcova 1037/49,170 00 Praha 7,Czech

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov LP100 E-EU.qxd 18-06-2001 17:10 Pagina 103 Electronic Labelmaker Instructions for Use Elektroniczna Drukarka Etykiet Instrukcja Obsługi Elektronikus Címkekészítő Használati Utasítás Elektronická Tiskárna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

Straight. Multi-functional access point GWP-106VE. User Manual. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Introduction. English version 1

Straight. Multi-functional access point GWP-106VE. User Manual. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Introduction. English version 1 Straight Core Introduction Multi-functional access point GWP-106VE IEEE 802.11b/g 54Mbps User Manual English version 1 Introduction Contents Chapter 1 Introduction... 3 1.1 Content of the package... 3

Bardziej szczegółowo

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT AKAI Glory G6 Quick User Guide AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT akai-atd.com 1 Thank you for choosing AKAI Glory G6 mobile phone! AKAI Glory G6 is an Android intelligent mobile phone, it has the ultra-thin

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo