NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL"

Transkrypt

1 CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

2 Upozornění Přístroj připojujte pouze k elektrickému zdroji stejnosměrného proudu 12 V s negativním uzemněním. Neinstalujte přístroj tam, kde by omezoval bezpečné řízení. Nikdy nepoužívejte funkci video displeje v přední části při řízení, abyste neporušovali zákony a předpisy a snížili riziko dopravní nehody (kromě používání video kamery pro pohled dozadu. Nikdy nevystavujte přístroj, zesilovač ani reproduktory vlhkosti či vodě, aby nedošlo k jiskření nebo požáru. Nevyměňujte pojistku na síťovém kabelu bez odborného dohledu. Použití nevhodné pojistky může způsobit poškození přístroje nebo i požár. Pokud dochází k některému z následujících projevů, přístroj vypněte a pošlete jej zpět středisku poprodejního servisu nebo obchodníkovi či distributorovi, od kterého jste přístroj zakoupili: (a Není zvukový výstup; (b Není obrazový výstup; (c Do přístroje se dostala voda nebo jiný cizí předmět; (d Z přístroje se kouří; (e Přístroj vydává neobvyklý zápach. Z důvodu bezpečnost řízení udržujte hlasitost na bezpečné a přiměřené úrovni, aby byly slyšet zvuky zvenku v případě nouzové situace. CZ -

3 CZ Bezpečnostní upozornění Nikdy přístroj nerozebírejte ani neupravujte bez profesionálního dohledu. Pro informace se obraťte na profesionální prodejnu automobilů nebo prodejce. Pokud dojed ke znečištění čelního panelu nebo monitoru, použijte k jejich vyčištění silikonovou tkaninu a neutrální čistidlo. Použití hrubé látky a čistidla, které není neutrální, jako např. čistícího lihu, může vést k poškrábání nebo ztrátě barev zařízení. Pokud zjistíte abnormální chování přístroje, podívejte se do části řešení problémů tohoto návodu. Pokud nenaleznete potřebné informace, stiskněte tlačítko RESET na čelním panelu, čímž obnovíte výchozí nastavení z výroby. Pokud na delší dobu zaparkujete automobil v horkém nebo studeném počasí, pak před zapnutím přístroje vyčkejte, dokud se teplota v automobilu nedostane do normálu. Používání interního topení při nízké teplotě může vést k vytvoření kapek uvnitř přístroje. V takové situace přístroj NEPOUŽÍVEJTE, vysuňte disk a kapky otřete. Pokud přístroj ani poté po několika hodinách nefunguje, obraťte se na poprodejní servisní středisko. Na otevřený LCD monitor nevyvíjete sílu, aby nedošlo k poškození vnitřního mechanismu. Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky ostrými předměty. Monitor má automatický motorový mechanismus, proto na něj netlačte a nezavírejte jej ručně, jinak může dojít k poškození jeho mechanismu. Za účelem názorného předvedení a jako pomůcka ke snadnému pochopení provozu tohoto přístroje jsou použity ilustrace. Avšak tyto ilustrace se poněkud liší od skutečného zobrazení na obrazovce. 10 Pokud není právě použitý úkon k dispozici nebo není povolen, objeví se na obrazovce symbol. 11 Soubor přístrojem zacházejte správným způsobem dle tohoto návodu, aby nedošlo k problémům. Záruka neplatí, pokud bude problém způsoben nesprávným provozem. Prohlášení Tento přístroj obsahuje technologii chráněnou autorskými právy dle práv amerických patentů a duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision a tato technologie je určena pro domácí použití a jiné použití s omezeným sledováním, pokud společnost Macrovision nepovolí jinak. Rozebírání a demontáž zařízení je zakázána. CZ -

4 Obsah Před použitím Čelní panel Dálkový ovladač Základní provoz Zapnutí a vypnutí Vypnutí zvuku Úprava hlasitosti Otevření MENU ZDROJE Volba zdroje přehrávání Zobrazení systémového času Používání plochého monitoru Resetování přístroje Režim rádia Volba rádia jako zdroje přehrávání Volba pásma rádia Automatické ladění Manuální ladění Automatické uložení Manuální uložení Přehled předvoleb Vyvolání uložených stanic Vyhledání místních stanic Používání RDS Funkce AF Funkce TA Funkce PTY Služba druhu programu (PS CT (Čas hodin RT (Radiotext Režim disku Vložení disku Vysunutí disku Dotykové ovládání Ovládací tlačítka na obrazovce Pozastavení přehrávání Zastavení přehrávání Zobrazení seznamu souborů Zrychlené přehrávání Předchozí/další Změna adresáře Opakované přehrávání Opakování A-B Náhodné přehrávání Přehrání začátků Přímé vyhledávání Vyhledávání pomocí GOTO (přejít na DVD MENU a TITUL Volba jazyka titulků Volba pohledu z více úhlů Volba zvukového kanálu Funkce PBC (Kontrola přehrávání Zvětšení/zmenšení Otáčení obrázku nformace o přehrávání Režim SD/USB Volba SD/USB jako zdroje přehrávání Používání dotykového ovládání Ovládací menu na obrazovce Dočasné zastavení přehrávání Úplné zastavení přehrávání Zobrazení seznamu souborů Rychlý posun vpřed/vzad Přehrání dalšího/předchozího souboru Opakované přehrávání Náhodné přehrávání Přehrání začátků Vyhledání určitého souboru Vyhledávání pomocí GOTO (přejít na Zvětšení/zmenšení Otáčení obrázku Volba režimu prezentace obrázků Zobrazení informací o přehrávání Další režimy AUX (externí zdroj Kamera Nastavení Postupy nastavení Obecné Jazyk Audio Přístupnost Hardware P.VOL TS CAL Ekvalizér Řešení problémů Připojení zařízení Poznámky k připojování Ovládací kabely Připojení kabelu ruční brzdy Připojení kabelu zpátečky CZ -

5 CZ Instalace a demontáž Poznámky k instalaci Instalace přístroje Instalace rámečku Demontáž Technické specifikace Dodatek Kód regionu Upozornění pro používání disku Schéma zapojení Před použitím Čelní panel Tlačítko : Další/Posun kurzoru doprava Tlačítko : Předchozí/Posun kurzoru doleva Tlačítko PLAY/WIDE: Přehrávání Pauza/Změna režimu přehrávání Tlačítko VOL: Úprava hlasitosti/otevírací menu ekvalizéru Tlačítko RESET: Resetování přístroje Tlačítko /SRC: Zapnutí přístroje/změna pracovního režimu/otevření menu zdroj Tlačítko MUTE: Vypnutí zvukového výstupu Tlačítko TUNER: Přepnutí do režimu RÁDIO z jiného zdroje Tlačítko DVD: Přepnutí do režimu DVD z jiného zdroje. Slot karty SD Konektor externího vstupu AUX IN Slot USB Tlačítko : Vysunutí disku Tlačítko OPEN/CLOSE: Otevření/zavření monitoru. Tlačítko AS/TILT+: Automatické uložení/ Zvýšení úhlu displeje Tlačítko BAND/TILT-: Změna pásma rádia/ Snížení úhlu displeje CZ - 5

6 Dálkový ovladač Přehled funkcí tlačítek Poznámka: Váš dálkový ovladač se může mírně lišit od obrázku výše, který slouží pouze k ilustrativním účelům Tlačítko SRC: Volba zdroje přehrávání Tlačítko EJECT: Vysunutí disku Tlačítko MENU: MENU DVD/PBC Tlačítko TITUL: TITUL DVD Tlačítko DISP: Zobrazení informací Tlačítko ANGLE: Volba úhlu pohledu Tlačítko WIDE: Změna režimu zobrazení Tlačítko OPEN/CLOSE: Otevření/zavření monitoru. Tlačítko PRESET / : Volba přednastavené rozhlasové stanice. Tlačítko : Rychlý posun vpřed/posun kurzoru směrem nahoru. Tlačítko /BAND: Volba rozhlasového pásma/zastavení přehrávání Tlačítko / : Přehrávání/Pauza/Potvrdit Tlačítko : Automatické vyhledávání/ Předchozí/Posun kurzoru směrem doleva Tlačítko GOTO: Vyhledávání pomocí Přejít na Tlačítko : Rychlý posun vzad/posun kurzoru směrem dolů. Tlačítka 0-9: Číselná tlačítka Tlačítko MUTE: Vypnutí zvukového výstupu Tlačítko POWER: Zpnutí přístroje Tlačítko AUDIO: Volba jazyka dialogu DVD Tlačítko SUBTITLE: Volba jazyka titulků DVD Tlačítko REPT A-B: Opakování A-B Tlačítko REPT: Opakované přehrávání Tlačítko TILT / : Úprava úhlu náklonu displeje Tlačítko: VOL+/-: Úprava hlasitosti Tlačítko SCN: Prohledávání Tlačítko RDM: Náhodné přehrávání Tlačítko : Automatické vyhledávání/ Další/Posun kurzoru směrem doprava Tlačítko SEL: Ekvalizér Tlačítko ZOOM: Zvětšení/zmenšení obrázku Tlačítko PIC: Nastavení obrázku Tlačítko SETUP: Menu nastavení Tlačítko CLEAR: Vymazání informací CZ - 6

7 CZ Poznámky k používání dálkového ovladače: 1 Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání přístroje. Pokud nebudete dálkový ovladač používat měsíc nebo déle, vyjměte z něj baterii nebo do něj vložte izolátor baterie. NENECHÁVEJTE dálkový ovladač na přímém slunci ani na místech s vysokou teplotou, jinak může nesprávně fungovat. Za normálních podmínek může baterie fungovat až 6 měsíců. Pokud dálkový ovladač nefunguje, nabijte baterii. 5 Používejte pouze knoflíkovou lithiovou baterii CR2025 (3V. 6 Baterii nenabíjejte, nezahřívejte ani ji nevystavujte ohni. 7 Baterii vkládejte se správnou orientací dle vyznačených pólů (+ a (-. 8 Baterii uložte na místě, kde bude z dosahu dětí, aby nedošlo k nehodě. Vyjmutí baterie Vysuňte zásuvku prostoru pro baterii v dolní části zadní strany dálkového ovladače. Vložení baterie Použijte pouze knoflíkovou lithiovou baterii CR2025 (3V. Baterii vkládejte do zásuvky se správnou orientací dle vyznačených pólů (+ a (-. CZ - 7

8 Základní provoz Zapnutí/vypnutí Přístroj zapnete v pohotovostním stavu stisknutím kteréhokoliv tlačítka na čelním panelu nebo stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači. Přístroj se po zapnutí přepne do posledního stavu. Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka SRC na čelním panelu nebo stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači. Vypnutí zvuku Zvuk vypnete stisknutím tlačítka MUTE na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Poznámky: 1 Opětovným provedením operace výše nebo úpravou hlasitosti se zvuk opět zapne. Během vypnutí zvuku bude na monitoru blikat ikona vypnutí zvuku. Úprava hlasitosti Otočte knoflíkem hlasitosti na čelním panelu nebo použijte tlačítko VOL na dálkovém ovladači. Nastavitelný rozsah hlasitosti je 0 až 40. Otevření MENU ZDROJE MENU ZDROJE otevřete stisknutím tlačítka SRC na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači nebo dotykem levého horního rohu obrazovky. K původnímu zdroji se vrátíte opětovným provedením uvedeného úkonu. Volba zdroje přehrávání Otevřete MENU ZDROJE a poté se dotkněte požadovaného zdroje nebo zvolte zdroj přesunutím kurzoru a poté potvrzením. Poznámky: 1 Volba zdroje přehrávání znamená výběr pracovního režimu, např. režimu DVD, režimu rádia, režimu kamery, atd. Nejsou-li některá zařízení připravená, nelze je vybrat. Zobrazení systémového času Stisknutím a podržením tlačítka DISP na čelním panelu přepnete informace displeje mezi systémovým časem a zdrojem přehrávání při zavřeném monitoru. CZ - 8

9 CZ Používání plochého monitoru Otevření/zavření monitoru Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na čelním panelu nebo dálkovém ovladači, čímž panel displeje otevřete nebo zavřete. Změna úhlu náklonu monitoru Kvůli přirozeným vlastnostem LCD monitoru se při různých úhlech pohledu liší to, co na monitoru vidíte. Úhel zobrazení displeje tohoto přístroje lze měnit; proto můžete zvolit úhel, při kterém je sledovaný obraz nejlepší. Úhel náklonu upravíte po jednotlivých krocích stisky tlačítka TILT na panelu displeje nebo dálkovém ovladači.úhel náklonu upravíte spojitě stisknutím a podržením tlačítka TILT na panelu displeje nebo dálkovém ovladači. Změna poměru stran Poměr stran upravíte stisknutím tlačítka WIDE na panelu displeje nebo dálkovém ovladači Nastavení obrazu 1 Vstupte do režimu nastavení obrazu Stiskněte tlačítko PIC na dálkovém ovladači. Zvolte položku, která se má nastavit Použijte tlačítka / na dálkovém ovladači. Upravte hodnotu Použijte tlačítka / na dálkovém ovladači. Ukončete režim nastavení obrazu Chcete-li ukončit režim nastavení obrazu, opakujte první krok nebo po dobu několika vteřin neprovádějte žádný úkon. Resetování přístroje Pokud přístroj nefunguje správně, je třeba přístroj resetovat stisknutím tlačítka RESET na čelním panelu. Režim rádia Volba rádia jako zdroje přehrávání Otevřete MENU ZDROJE a dotkněte se položky RÁDIO. Volba pásma rádia Zvolte jedno pásmo mezi FM1, FM2, FM3, AM1 a AM2, a to pomocí tlačítka BAND na panelu displeje nebo na dálkovém ovladači nebo dotykem ikony BAND v uživatelském rozhraní. Automatické ladění Vyšší nebo nižší stanice vyhledáte stisknutím tlačítek / na panelu displeje nebo na dálkovém ovladači nebo dotykem ikony / v uživatelském rozhraní. Chcete-li vyhledávání zastavit, opakujte úkon výše nebo stiskněte jiná tlačítka, jež mají funkce rádia. Poznámka: Pokud dojde k příjmu stanice, vyhledávání se zastaví a stanice se začne přehrávat. Pokud přístroj přijímá stereofonní vysílání, kontrolka stereofonního signálu ST na obrazovce nebo LCD displeji se rozsvítí. CZ - 9

10 Manuální ladění Během manuálního ladění se frekvence mění po krocích. Vyšší nebo nižší stanice vyhledáte stisknutím tlačítek / na dálkovém ovladači nebo dotykem ikony / v uživatelském rozhraní. Chcete-li zadat hodnotu frekvence rozhlasové stanice, dotkněte se ikony číselné klávesnice a poté číselných tlačítek. Automatické uložení Přístroj nalezne a do paměti uloží pouze stanice s dostatečně silným signálem. Je-li monitor zavřený, stiskněte a podržte tlačítko AS/PS na panelu displeje. Je-li monitor otevřený, dotkněte se ikony AS v uživatelském rozhraní. Chcete-li automatické ukládání zastavit, stiskněte jiná tlačítka, jež mají funkce rádia. Poznámky: 1 Po automatickém uložení se dříve uložené stanice přepíší. Přístroj má 5 pásem, a to FM1, FM2, FM3, AM1 a AM2, a pro každé pásmo lze uložit 6 stanic; proto může přístroj celkem uložit 30 stanic. Manuální uložení Jakmile naleznete požadovanou rozhlasovou stanici, 1 Stiskněte ikonu MEM v uživatelském rozhraní a otevře se menu předvoleb. Stiskněte jedno z tlačítek předvoleb P1 - P6. Chcete-li práci ukončit, stiskněte tlačítko EXIT. Přehled předvoleb Přehled předvoleb je proces, kdy se vyhledávání zastaví, jakmile dojde k příjmu stanice a poté se tato stanice bude přehrávat po dobu 5-10 vteřin. Poté přístroj pokračuje ve vyhledávání, dokud neprojde celé pásmo. Je-li monitor zavřený, stiskněte a podržte tlačítko AS/PS na panelu displeje. Je-li monitor otevřený, dotkněte se ikony AS v uživatelském rozhraní. Chcete-li proces zastavit, stiskněte jiná tlačítka, jež mají funkce rádia. Vyvolání uložených stanic Příslušnou uloženou stanici vyberete stisknutím jednoho číselného tlačítka 1 až 6 na dálkovém ovladači nebo dotykem tlačítka stanice na obrazovce. Vyhledání místních stanic Pokud je zapnuto vyhledávání LOCAL, bude možné přijmout pouze stanice se silným signálem. Chcete-li funkci LOCAL zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte knoflík hlasitosti na čelním panelu. Poznámky: 1 Pokud se vyhledává místní stanice, kontrolka LOC se rozsvítí a poté zhasne. Počet rozhlasových stanic, které je možné přijmout, se po aktivaci režimu LOCAL sníží. CZ - 10

11 CZ Používání RDS Přístroj má základní funkce RDS, včetně PI (Identifikace programu, názvu rozhlasové stanice, RT (Radiotextu, CT (Času hodin, AF (Alternativní frekvence, TA (Dopravního hlášení a PTY (Typu programu. Funkce AF Seznamy alternativních frekvencí se používají pro stejnou programovou službu a v kombinaci s kódem PI (Identifikace programu pomáhají při automatickém ladění. Pomocí těchto informací může rádio automaticky vyhledat další stanici, která vysílá stejný program. Tato funkce je užitečná v případě, že poslouchaná stanice postupně slábne. Chcete-li aktivovat funkci AF, dotkněte se tlačítka AF v uživatelském rozhraní. Chcete-li funkci AF zrušit, proveďte operaci výše znovu. Poznámka: Během automatického přepínání rozhlasové frekvence můžete slyšet rušení. Vypnutím funkce AF tento problém vyřešíte. Funkce TA Funkce TA (Dopravního hlášení umožňuje automaticky přijímat dopravní hlášení bez ohledu na to, jaký zdroj se přehrává. Funkci TA lze aktivovat pomocí TP (Dopravního programu stanice vysílající dopravní informace. Pokud je aktivována funkce TA a přijímá se dopravní hlášení, aktuální zdroj přehrávání bude překryt dopravním hlášením za předpokladu, že aktuálním rozhlasovým pásmem je FM a svítí indikátor TA, který ukazuje, že přístroj očekává dopravní hlášení. Přístroj se vrátí k původnímu zdroji po přijetí dopravního hlášení. Chcete-li aktivovat funkci TA, dotkněte se tlačítko TA v uživatelském rozhraní. Chcete-li tuto funkci zrušit, proveďte operaci výše znovu. Funkce PTY PTY je zkratka pro typ programu, což je kód definující typ vysílaného programy (např. zprávy nebo rocková hudba. Na obrazovce se zobrazí šest možností PTY. Chcete-li vidě více možností PTY, dotkněte se posuvníku a šipek na obrazovce. Když se dotknete možnosti PTY (např. zprávy, automaticky se spustí vyhledávání další dostupné stanice daného typu tím, že se bude zvyšovat frekvence, dokud se nenalezne další stanice, která odpovídá PTY. Pokud nedojde k nalezení odpovídající PTY, vrátí se přístroj k původní rozhlasové frekvenci. Služba druhu programu (PS Používá se pro zobrazení názvu programové služby ve formě 8 alfanumerických znaků, které mohou zahrnovat velká i malá písmena, např. {BBC_4_FM}, {Classic_}. CT (Čas hodin Některé stanice vysílají v rámci kódovaného signálu RDS čas a datum. Pokud je funkce CT nastavena na zapnuto, čas hodin se automaticky seřizuje. RT (Radiotext Je-li aktivována tato funkce, přístroj zobrazí údaje krátkého oznámení vysílané poskytovatelem, například informace o stanici, název právě vysílané skladby a jméno interpreta. CZ - 11

12 Režim disku Vložte disk Při vložení disku se přístroj automaticky přepne do režimu disku. Poznámky: 1 Před vložením disku zkontrolujte, zda již v přístroji není jiný disk. Některé nahrané disky, jako CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW či DVD+RW nelze přehrávat, protože mají odlišný statut nahrávání. Nelze také přehrávat disky, které nebyly uzavřeny. Upozornění týkající se používání disků jsou uvedena v dodatku. Vysunutí disku Disk vysunete stisknutím tlačítka EJECT na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Disk můžete vysunout i poté, co přístroj vypnete. Po vysunutí disku zůstane přístroj vypnutý. Dotykové ovládání Zóny pro dotyková tlačítka jsou znázorněny níže: A Otevřít MENU ZDROJE B Informace o přehrávání C Zobrazení ovládacího menu na obrazovce Ovládací tlačítka na obrazovce CZ - 12

13 CZ Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko na čelním panelu či dálkovém ovladači, nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte tlačítka. Chcete-li obnovit normální přehrávání, zopakujte operaci výše. Zastavení přehrávání Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte tlačítka. Pokud výše uvedený úkon provádíte poprvé, aktuální přehrávání se pozastaví, místo přerušení se uloží do paměti a přehrávání se obnoví, když jej znovu zapnete nebo přepnete zpět z jiného zdroje. Aktuální přehrávání se zruší, pokud výše uvedený úkon provedete dvakrát, a přehrávání začne po spuštění znovu od začátku. Zobrazení seznamu souborů Zobrazení seznamu souborů na nahraném disku, aktuální přehrávání se zastaví. Zrychlené přehrávání Opakovaně tiskněte tlačítka / na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se opakovaně dotkněte tlačítek /, čímž můžete měnit rychlost rychlého přehrávání směrem vpřed nebo vzad. Předchozí/další Stisknutím tlačítek / na panelu displeje či na dálkovém ovladači, nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté dotykem tlačítek / přehrajete další nebo předchozí soubor. Změna adresáře Stiskněte ikonu DIR+/DIR- v uživatelském rozhraní (přehrává-li se video nebo obrazový soubor, nejprve byste měli zastavit přehrávání, čímž změníte adresář během přehrávání nahraného disku, který obsahuje více než jeden adresář. Opakované přehrávání Opakovaně tiskněte tlačítko RPT na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se opakovaně dotkněte tlačítka, čímž změníte režim opakování dle následující tabulky: Typ disku Režim opakování DVD Opakování jednoho Opakování všeho Opakování vypnuto VCD (PBC vyp. Opakování jednoho Opakování všeho Opakování vypnuto CD Opakování jednoho Opakování vypnuto MP3/WMA Opakování jednoho Opakování adresáře Opakování vypnuto MPEG Opakování jednoho Opakování adresáře Opakování vypnuto Obrázek Opakování jednoho Opakování adresáře Opakování vypnuto Poznámky: 1 Pokud se přehrává VCD a funkce PBC je zapnuta, je tato funkce zakázána Vypnutí přístroje nebo přepnutí zdroje přehrávání do jiného režimu a zpět tuto funkci zruší. CZ - 13

14 Opakování A - B Přehrává-li se disk DVD, VCD nebo CD, můžete opakovaně přehrávat obsah mezi časovými body A a B. Stisknutím tlačítka RPT A - B na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté stisknutím tlačítka A - B nastavte počáteční bod (A úseku pro opakování. Proveďte tuto operaci znovu a nastavte koncový bod opakovaného úseku. Vybraný úsek se bude stále opakovat. Třetím provedením této operace funkci zrušíte. Náhodné přehrávání Je-li tato funkce zapnuta, obsah disku se bude přehrávat náhodně. Opakovaně tiskněte tlačítko RDM na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se opakovaně dotkněte tlačítka, čímž můžete měnit režim náhodného přehrávání mezi Náhodně, Náhodně opakovaně a Opakování vypnuto. Přehrání začátků Pokud je tato funkce zapnuta, přístroj přehraje prvních 10 vteřin každé stopy disku VCD nebo CD. Pomocí této funkce můžete vyhledat požadovaný soubor. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka SCN na dálkovém ovladači. Přímé vyhledávání Přehrává-li se disk DVD, VCD nebo CD, můžete vyhledat určitou kapitolu nebo stopu pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Například pokud chcete zadat 15. stopu, stisknete číselná tlačítka 1 a 5. Vyhledávání pomocí GOTO (Přejít na 1 Přepněte do režimu vyhledávání pomocí GOTO Menu vyhledávání otevřete stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači. V případě DVD můžete vyhledávat podle titulu, kapitoly a času. V případě VCD, je-li vypnuta funkce PBC, můžete vyhledávat podle času; je-li funkce PBC zapnuta, můžete vyhledávat podle stopy, času a času disku. V případě CD můžete vyhledávat podle stopy. V případě souborů MPEG můžete vyhledávat podle stopy a času. V případě disků obsahujících soubory MP2 a (nebo soubory JPG můžete vyhledávat podle stopy (čísla souboru. 2 Zadejte vyhledávanou informaci Vyberte položky stisknutím směrových tlačítek na dálkovém ovladači a zadejte vyhledávané informace pomocí číselných tlačítek, např. titul, kapitola a čas. 3 Potvrdit Potvrzení provedete stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači. 4 Ukončit režim vyhledávání pomocí GOTO Opakujte výše uvedenou operaci, dokud menu vyhledávání nezmizí nebo se dotkněte tlačítka EXIT v menu. CZ - 14

15 CZ DVD MENU a TITUL Tato funkce je k dispozici pouze u DVD disků, které mají MENU nebo TITUL. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte tlačítka MENU, čímž otevřete DVD MENU. Můžete pro přehrávání vybrat jazyk pro audio, jazyk pro titulky atd. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté dotykem tlačítka MENU otevřete DVD TITUL. Můžete pro přehrávání vybrat různé tituly. Volba jazyka titulků Opakovanými stisky tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté opakovaným dotykem tlačítka SUBTITLE zvolte jazyk titulků. Volba pohledu z více úhlů Opakovanými stisky tlačítka ANGLE na dálkovém ovladači zvolte úhel pohledu při přehrávání DVD disku nebo video souboru, který obsahuje několik úhlů pohledu. Volba zvukového kanálu V případě DVD disku, který obsahuje zvukové soubory ve více jazycích, můžete měnit jazyk dialogů opakovanými stisky tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté opakovaným dotykem tlačítka AUDIO. V případě disků VCD a CD můžete měnit režimy zvukových kanálů mezi Levý vokál, Pravý vokál, Levé mono, Pravé mono a Stereo opakovanými stisky tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači nebo otevřením menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté opakovaným dotykem tlačítka AUDIO. Poznámka: Levý a pravý kanál nemohou správně fungovat, pokud nejsou audio soubory správně nahrány. Funkce PBC (Kontrola přehrávání Tato funkce je k dispozici pro disky VCD s funkcí PBC (verze 2.0 nebo vyšší. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka funkci zrušíte. Poznámky: 1 Je-li funkce PBC zapnuta, přehrávání se vrátí na seznam stop a začne od první stopy. Je-li funkce PBC zapnuta, je k dispozici zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání nebo vyhledávání přeskakováním, avšak opakované přehrávání a vyhledávání určité kapitoly nebo stopy je zakázáno. Pokud provedete operaci náhodného přehrávání, prohledávání nebo vyhledávání při zapnuté funkci PBC, funkce PBC se automaticky vypne. Zvětšení/zmenšení Chcete-li zvětšit nebo zmenšit přehrávaný obrázek, stiskněte tlačítko ZOOM na dálkovém ovladači nebo otevřete menu ovládacích tlačítek na obrazovce a poté se dotkněte ikony. Otáčení obrázku Pokud se přehrává obrazový soubor, můžete obrázkem otáčet za účelem získání požadovaného náhledu stisknutím ikony mezi ovládacími tlačítky na obrazovce. CZ - 15

16 Informace o přehrávání Při přehrávání disků DVD a VCD se dotkněte horní střední části obrazovky LCD, a v horní části obrazovky se zobrazí informace o přehrávání. Pro DVD 1 5 Typ disku. Informace o titulu DVD. 5/8 znamená, že DVD má 8 titulů a právě se přehrává pátý titul. Informace o kapitole DVD. 2/16 znamená, že aktuální titul má 16 kapitol a právě se přehrává druhá kapitola. Uplynulý čas aktuálního titulu. 2/6 Ang znamená, že titulky k tomuto DVD byly nahrány v 6 jazycích, a právě se zobrazuje druhý jazyk, kterým je angličtina. Pro VCD 1 Typ disku. Indikátor funkce PBC. PBC zap. znamená, že funkce PBC byla aktivována. Informace o stopě VCD. 6/18 znamená, že VCD má 18 stop a právě se přehrává šestá stopa. Uplynulý čas aktuální stopy. Režim SD/USB Volba SD/USB jako zdroje přehrávání Metoda 1: Metoda 2: Otevřete MENU ZDROJE a poté zvolte SD. Poznámky: 1 Po vložení karty SD nebo připojení zařízení USB se přístroj přepne do režimu karty SD nebo do režimu USB. Přístroj podporuje výměnu za provozu. CZ - 16

17 CZ Používání dotykového ovládání Operace jsou stejné jako v režimu DVD. Ovládací tlačítka na obrazovce Ovládací tlačítka na obrazovce v režimu SD/USB jsou stejná, jako v režimu disku. Dočasné zastavení přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Úplné zastavení přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Zobrazení seznamu souborů Operace jsou stejné jako v režimu disku. Rychlý posun vpřed/vzad Operace jsou stejné jako v režimu disku. Přehrání dalšího/předchozího souboru Operace jsou stejné jako v režimu disku. Opakované přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Náhodné přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. Přehrání začátků Operace jsou stejné jako v režimu disku. Vyhledání určitého souboru Operace jsou stejné jako v režimu disku. Vyhledávání pomocí GOTO (Přejít na Operace jsou stejné jako v režimu disku. Zvětšení/zmenšení Operace jsou stejné jako v režimu disku. Otáčení obrázku Operace jsou stejné jako v režimu disku. Volba režimu prezentace obrázků Operace jsou stejné jako v režimu disku. Zobrazení informací o přehrávání Operace jsou stejné jako v režimu disku. CZ - 17

18 Další režimy AUX (externí zdroj K přístroji lze připojit externí periferní zařízení s audio a video výstupy RCA. Do režimu externího vstupu AUX IN se dostanete otevřením MENU ZDROJE a poté dotykem AUX IN. Kamera Tento přístroj má přípravu pro kameru. Abyste mohli využít funkce kamery, musíte zakoupit a instalovat kameru pro zpětný pohled. Jakmile bude zadní kamera připojena a bude správně fungovat, stane se aktivním režim zdroje KAMERA. Pokud kamera není instalována, možnost KAMERA se zobrazuje šedě, což znamená, že funkce není k dispozici. Jakmile začnete s automobilem couvat, zdroj přehrávání se automaticky přepne do režimu KAMERA. Nastavení Postupy nastavení 1 Vstup do režimu nastavení Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači nebo se dotkněte ikony nastavení v uživatelském rozhraní. Po vstupu do režimu nastavení se zobrazí následující menu. Jako výchozí je označeno vedlejší menu OBECNÉ. 2 Volba vedlejšího menu Použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači 3 Volba položky Tlačítky / na dálkovém ovladači zvolte položku a poté potvrďte stisknutím tlačítka. 4 Volba hodnoty Tlačítky / na dálkovém ovladači zvolte příslušnou hodnotu a poté potvrďte stisknutím tlačítka. Poznámka: Všechna následující nastavení lze provést přímo dotykem příslušné možnosti. CZ - 18

19 CZ Obecné Režim hodin 12 hod.: Hodiny budou zobrazovat 12hodinový typ zobrazení, např. 11:18 AM (dopoledne. 24 hod.: Hodiny budou zobrazovat 24hodinový typ zobrazení, např. 20:18. Hodiny Nastavení hodin zobrazovaných v pravém horním rohu obrazovky. Region tuneru Přístroj poskytuje několik rozhlasových systémů a lze vybrat správný rozhlasový systém dle vaší země. Pípnutí Zap.: Zvuk stisknutí tlačítka je zapnutý. Vyp.: Zvuk stisknutí tlačítka je vypnutý. Jazyk OSD Volba jazyka pro zobrazení systémového menu. DVD audio Volba jazyka pro dialogy disku DVD. Poznámka: Pokud DVD disk neobsahuje vybraný jazyk, pak budou dialogy, které posloucháte, ve výchozím jazyce. Titulky DVD Volba jazyka pro titulky disku DVD. Poznámka: Pokud DVD disk neobsahuje vybraný jazyk, zobrazí se titulky ve výchozím jazyce. Menu disku Volba jazyka pro zobrazení DVD MENU. Poznámka: Pokud DVD disk neobsahuje vybraný jazyk, zobrazí se DVD MENU ve výchozím jazyce. Audio DRC Nastavení dynamického rozsahu DVD disků Dolby Digital. Zap.: Přehrávaný zvuk je dynamičtější s basy. Vyp.: Normální výstup. Zvýraznění zvuku. Zap.: Režim zvýraznění zvuku je zapnut. Vyp.: Režim zvýraznění zvuku je vypnut. CZ - 19

20 Přístupnost Některé disky DVD mají integrovaný rodičovský zámek, který brání dětem sledovat některé scény, zejména násilné a s erotickým obsahem. Nastavení hesla Původní heslo přístroje je nula. Měli byste co nejdříve nastavit nové heslo. Způsob změny hesla: 1 Odemkněte rodičovský zámek Dotkněte se přímo možnosti Heslo, čímž otevřete klávesnici. Pomocí číselných tlačítek zadejte staré heslo (poprvé je to původní heslo a poté potvrďte dotykem tlačítka ENT. Změňte heslo Opakujte operaci výše a zadejte šestimístné heslo (staré nebo nové a poté potvrďte. Začne platit nové heslo a rodičovský zámek se zamkne. Přístupnost Přístroj má následující úrovně přístupnosti: (1 Kid safe (Pro děti: Přístupnost filmu, který je vhodný pro děti. (2 G (Přístupný: Přístupnost filmu, který je určen osobám každého věku. (3 PG (Doporučen doprovod rodičů: Přístupnost filmu, který je určen osobám každého věku, ale v případě dětí se doporučuje doprovod rodičů. (4 PG-13 (Některé scény mohou být nevhodné pro děti do 13 let: Přístupnost filmu, který je určen osobám každého věku, ale doporučuje se doprovod rodičů v případě dětí mladších 13 let. (5 PG-R (Mládež do 17 let musí mít doprovod rodičů: Jako u předchozího. (6 R (Některé scény mohou být nevhodné pro děti do 17 let: Přístupnost filmu, který je určen pouze pro osoby určitého věku, obvykle 17 let, pokud nejsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka. (7 NC-17 (Přístupné od 17 let: Přístupnost filmu, který není určen pro osoby mladší 17 let. (8 Adult (Pro dospělé: Přístupnost filmu, který je vhodný pouze pro dospělé. Postup změny přístupnosti: (1 Odemkněte rodičovský zámek Stejným způsobem uvedeným v prvním kroku změny hesla. (2 Změna přístupnosti Zvolte příslušnou přístupnost ze seznamu přístupností. (3 Zamkněte rodičovský zámek Opakujte operaci prvního kroku a zadejte 6místné číselné heslo (staré nebo nové a poté potvrďte. Rodičovský zámek se uzamkne. Načtení hodnot z výroby Chcete-li obnovit výchozí nastavení pro přehrávání DVD (např. DVD audio, DVD titulky, použijte tlačítko RESET. CZ - 20

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-E360K DVD-E360 DVD-E350 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete

Bardziej szczegółowo

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

TH-S66 TH-S55 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S66 TH-S55 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS -MOZIRENDSZER TH-S66 Skládá se z XV-THS66, SP-PWS66, SP-THS66F, SP-THS66C a SP-THS66S Elementy zestawu: XV-THS66, SP-PWS66, SP-THS66F, SP-THS66C

Bardziej szczegółowo

uživatelská příručka představte si možnosti

uživatelská příručka představte si možnosti DVD-D360 DVD P EHRÁVAâ uživatelská příručka představte si možnosti Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RTCC 636 SURIP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Stereofonní mini hi-fi systém 3CD/MP3 s rádiem PLL, kazetovým magnetofonem, gramofonem a kódováním

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-U1 Skládá se z XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F a SP-THU1C Elementy zestawu: XV-THU1, SP-THU1W,

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování kanálu... 15 Úvod... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Příprava... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Funkce tlačítek... 16 Ovládání stanic: Uspořádání

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie...

Bardziej szczegółowo

SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-P7 Skládá se z XV-THP7, SP-WP7, SP-THP7F, SP-THP7C a SP-THP7S Elementy zestawu: XV-THP7,

Bardziej szczegółowo

TRC608DDR3ATV NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

TRC608DDR3ATV NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL TRC608DDR3ATV NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL Radiomagnetofon s CD/DVD a TV přijímačem Radiomagnetofon s CD/DVD a TV prijimačom Radiomagnetofon z CD/DVD a TV odbiornik

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

XV-NP1SL DVD PLAYER/MEMORY CARD READER INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

XV-NP1SL DVD PLAYER/MEMORY CARD READER INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky Polski DVD PLAYER/MEMORY CARD READER PŘEHRÁVAČ DVD A PAMĚŤOVÝCH KARET ODTWARZACZ DVD/CZYTNIK KARTY PAMIĘCI DVD-LEJÁTSZÓ ÉS MEMÓRIAKÁRTYA OLVASÓ XV-NP1SL Magyar VIDEO INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ mpc 827 fm NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ I. VZHLED PŘÍSTROJE...

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C. Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C

Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C. Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-D51 Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C Elementy zestawu: XV-THD51,

Bardziej szczegółowo

TH-A25 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-A25 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA SOUND VOLUME Česky DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-A25 Obsahuje přístroje XV-THA25 a SP-THA25 Elementy zestawu: XV-THA25 i SP-THA25 Az XV-THA25 és

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RTC290SURIP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přehrávač CD/MP3 s gramofonem, stereofonním rádiem a kódováním USB/SD Prehrávač CD/MP3 s gramofónom,

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12 Contents Dokumentace...9 Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9 Úvod k této příručce...10 Řešení potíží Řešení potíží...12 Počítač... 12 Co udělat, pokud se počítač nespouští?...

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-E5200 BD-E5300 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace...

Bardziej szczegółowo

ULS49TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS49TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS49TS292SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS55TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS55TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS55TS292SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...

Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství... Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...5 Vložení

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

SPEED PATROL. User manual. Gaming Steering Wheel MT177

SPEED PATROL. User manual. Gaming Steering Wheel MT177 SPEED PATROL Gaming Steering Wheel MT177 User manual Thank You for buying our new outstanding 5 in 1 steering wheel. You can use this device with 5 different game machines: Playstation I & II, GAMECUBE,

Bardziej szczegółowo

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS382SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

FLN43TS511SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN43TS511SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN43TS511SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM. Česky DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM. Česky DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-D7 Skládá se z XV-THD7, SP-THD7W, SP-THD7F, SP-THD7C a SP-THD7S Elementy zestawu: XV-THD7,

Bardziej szczegółowo

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32TS343SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLE3203FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLE3203FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLE3203FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

HLN24TS172DVDC. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS172DVDC. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS172DVDC Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Bardziej szczegółowo

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32TS343SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS49TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS49TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS49TS298SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS55TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS55TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS55TS298SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

CS PL SK PŁYTA GRZEJNA VARNÝ PANEL NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36

CS PL SK PŁYTA GRZEJNA VARNÝ PANEL NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 EHH46340FK CS PL SK VARNÁ DESKA PŁYTA GRZEJNA VARNÝ PANEL NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem Blade DualCorder HD uživatelský manuál www.evolve.cz 1 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TR 1088 BT3BBL NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIEM PRENOSNÝ PREHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIOM PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo