TVL UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE"

Transkrypt

1 TVL UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

2 Obsah Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly... 3 Údržba... 3 Likvidace odpadu... 3 Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie... 4 Odpojení zařízení... 4 Hlasitost sluchátek... 4 Instalace... 4 LCD Obrazovka... 4 Varování... 4 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Popis funkce dálkového ovládání... 5 LCD TV a Ovládací tlačítka... 6 Přehled zapojení - zadní konektory... 6 Přehled zapojení - postranní konektory... 7 Připojení k síti... 7 Připojení antény... 7 Připojení LCD TV k PC... 8 Použití postranního USB vstupu... 8 Připojení USB paměti... 8 Připojení DVD přehrávače... 9 Použitie bočných konektorov AV... 9 Připojení jiného vybavení skrze SCART... 9 Vložení baterií do dálkového ovládání Vypnutí / Zapnutí TV Výběr vstupu Základní obsluha Dodatečné nastavení...11 Základní obsluha...11 Elektronický průvodce programy (EPG) Zobrazení titulků Digitální teletext (**pouze pro UK) Analogový Teletext Širokoúhlá obrazovka IDTV Menu Systém Seznam kanálů Časovače Podmíněný přístup Nastavení TV Nastavení Prohlížeč médií Přehrávání MP3 souborů Prohlížení JPEG souborů Možnosti prezentace Info: Aktivuje ovládací proužek Přehrávání video souborů Analogový TV Menu systém Obrazové menu Zvukové menu Menu vlastností Zdrojové menu Instalační menu Tabulka programů PC-VGA režim menu systému PC-VGA pozice menu Zobrazení TV informací Funkce ztlumení zvuku Výběr obrazového režimu Zoom režimy Automatický : : Teletext Tipy Stálost obrazu Bez elektriky Slabý obraz Žádný obraz Zvuk Dálkový ovládač Externí zdroj signálu Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy 27 Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu) Dodatek C: Podporované formáty souboru pro USB režim Specifi kace čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:31

3 Obsah balení Dálkové ovládání LCD televizor Baterie : 2 X AAA Návod k použití Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, zda je balení kompletní. Vlastnosti Dálkově ovládaná barevná LCD TV. Plně integrovaná digitální TV (DVB-T) HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálů s vysoýým rozlišením (High Defi nition). 200 programů z VHF, UHF (analog). 500 programů pro digitální režim (IDTV). OSD soustava menu Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.). Stereo zvukový systém. 10ti stránkový teletext, fastext, TOP text Připojení sluchátek. Automatické programování. Manuální ladění vpřed i vzad Časovač. Dětská pojistka Automatické utlumení zvuku při nulovém přenosu. NTSC přehrávání. AVL (Automatické omezování zvuku) Není-li detekován platný signál, po 5 minutách se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. čeština PLL (Hledání frekvence) PC vstup Plug&Play pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista Herní režim Úvod Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtěte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům. Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožòují přídavné zvýšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač, DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaší LCD-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji. Před prvním použitím tohoto přístroje pročtěte instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickými přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou. 01_MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:31

4 Příprava Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a předcházení vzniku nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na televizor. Používejte toto zařízení v mírných klimatických podmínkách. Bezpečnostní opatření Pro Vaši bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření. Zdroj energie TV se připojuje do V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám. Síťový kabel Nepokládejte televizor, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod),a ani nepřiskřípněte kabel. Zástrčka musí být snadno přístupná pro napájecí kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou. Vlhkost a voda Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (například koupelna, části kuchyně a v blízkosti pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou. Čištění Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Používejte měkký, suchý hadřík.. Větrání Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek. Teplo a plameny Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka (např. elektrického přímotopu). Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheò, atd. Blýskání V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky. Náhradní díly Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí. Údržba Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraòujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok. Likvidace odpadu Instrukce pro likvidaci odpadu. Obaly a výplně jsou recyklovatelné a měly by být recyklovány. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště. Nezkoušejte dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu. Chladná katoda fluorescentní lampy v LCD panelu obsahuje malé množství rtuti, proto prosím následujte místní vyhlášky nebo pokyny pro zneškodnění odpadu. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:32

5 Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU jsou různé systémy sběru a recyklace odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce. Odpojení zařízení Zástrčka na napájecím kabelu je určena k odpojení televizoru z elektrické sítě, a proto by měla být snadno dostupná. Hlasitost sluchátek Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Instalace Pokud chcete připevnit zařízení na zeï, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny. LCD Obrazovka LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Vezměte prosím na vědomí, že to nemá vliv na funkci televizoru. Varování Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu. Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače Zařízení, které je síťovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru. Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN ). Tlačítko pohotovostního režimu zcela neodpojí TV od napájení. TV navíc spotřebovává energii v pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Proto musí být zařízení postaveno tak, aby byl zaručen přístup k hlavnímu napájení bez překážek, aby v případě nutnosti mohl být napájecí kabel okamžitě odpojen. Pokud TV nepoužíváte po delší dobu (např. dovolená), napájecí kabel by měl být vypojen ze zásuvky proto, aby se předešlo nebezpečí požáru. Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem. Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti nemusí rozpoznat možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:32

6 Popis funkce dálkového ovládání Úsporni režim Žluté tlačítko (Nabídka funkcí) / Aktuální jazyk (*)(v DTV režimu) Modré (Nabídka Instalace) / Režim oblíbených (*) (v DTV režimu) Odejít (v režimu DTV) / Stránka seznamu (v režimu teletextu) Navigačních tlačítek (Kurzor doprava - Podstránka (v režimu TXT) seznam kanálů Zachovat (v TXT režimu) Vıbìr obrazového režimu EPG (Průvodce programy) Program nahoru / dolù - O stránku nahoru / dolù (v režimu DTV) 10. Numerická tlačítka 11. Předchozí program 12. Titulky Zapnout-Vypnout 13. Časovač vypnutí 14. Teletext / Mix 15. Aktualizovat (v Režimu teletextu) 16. Zelené tlačítko / Nabídka obrazu / Titulky zapnout-vypnout (v režimu DTV) (*) 17. Eervené tlačítko (Nabídka zvuku) / Seznam kanálu (*) (v režimu DTV) 18. Zapnutí-vypnutí nabídky 19. AV / Volba zdroje 20. Info 21. Zvýšení / Snížení hlasitosti 22. Utlumit 23. Oblíbené (*) (Volba oblíbenıch) (v Režimu DTV) 24. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v DTV režimu) 25. Velikost obrazu / Rozšířit (v TXT režimu) 26. Bez funkce 27. Bez funkce (*) pro země EU. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:33

7 LCD TV a Ovládací tlačítka POHLED ZEPŘEDU a ZBOKU BOČNÍ POHLED Ovládací tlačítka Přehled zapojení - zadní konektory 1. Směr nahoru 2. Směr dolů 3. Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu Poznámka: Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanál, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybujte směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí se OSD. Pro výběr zdroje pohněte přepínačem nahoru nebo dolů a poté jej pusťte. Pokud stisknete na pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne do pohotovostního režimu. Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek. 1. HDMI 1: HDMI vstup slouží k připojení zařízení do HDMI zdířky.vaše LCD TV je schopná zobrazit High Defi nition obraz ze zařízení např. High Defi nition satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto zdářky přijímají 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p signály. Pro připojení HDMI k HDMI není potřeba zvuk. 2. Vstup RF slouží k připojení antény nebo kabelové televize.pokud chcete použít dekodér nebo media rekordér, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách. 3. Vstupy nebo výstupy konektoru SCART pro externí zařízení.připojte kabel SCART do konektoru SCART na televizoru a do konektoru SCART na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači).poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV. 4. PC vstup slouží k propojení počítače s TV. Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC-VGA vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na počítači. 5. Koaxiální výstupy S/PDIF vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje. Dolby D je odpojeno, pokud jste v prohlížeči médií. Pokud se rozhodnete použít sadu k připevnění LCD TV na zeï (volitelné), doporučujeme Vám zapojit všechny kabely zezadu televizoru předtím, než začnete s montáží. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:33

8 1. Přehled zapojení - postranní konektory Zdířka CI Slot slouží k vložení karty CI. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části Podmíněný přístup. 2. USB vstup (funkční jen v Režimu DTV). 3. Video vstup se používá pro přenos videosignálů z externích zařízení. Videokabelem propojte zásuvky VIDEO IN na televizoru a VIDEO OUT na přístroji. 4. Audio vstupy jsou používány pro audio signály externích zařízení. Připojte zvukový kabel na jedné straně k AUDIO VSTUPŮM na televizoru a na druhé straně k AUDIO VİSTUPU na zařízení Poznámka: Připojíte-li zařízení k televizoru pomocí OBRAZOVÉHO VSTUPU, je třeba kvůli zvuku zapojit také zařízení pomocí zvukového kabelu do ZVUKOVÝCH VSTUPŮ na televizoru. Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Připojte vstup SLUCHÁTEK k jejich použití. Pokud připojujete sluchátka k Vaší TV, zvuk reproduktorů bude vypnut. Program / Hlasitost / Zdroj a přepínač výběru pohotovostního režimu. Připojení k síti DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím V při 50 Hz. Po rozbalení ponechte TV dosáhnout pokojové teploty, předtím než ji zapojíte do elektriky. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi. Připojení antény Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně televizoru. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:34

9 Připojení LCD TV k PC Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV.. Před jakýmkoli zapojováním vypněte počítač i televizor. Pro připojení počítače k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel. Pro zapojení zvuku použijte audio kabel pro propojení audio vstupu TV (na straně) a audio výstup na vašem PC. Po zapojení přepněte do zdroj PC-VGA. Viz Výběr vstupů Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v dodatcích. Poznámka: Pokud připojíte PC k TV použitím HDMI připojení, může nastat rušení. Tudíž není toto připojení doporučováno. Místo toho použijte VGA připojení. Použití postranního USB vstupu S použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato vlastnost vám umožní prohlížet/hrát hudební, foto nebo video soubory, uloženy na USB paměti. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní. Abyste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. TV podporuje pouze FAT32 formát disku. NTFS není podporován. Pokud připojíte USB disk s NTFS formátem, zobrazí se USB není zformátováno Během přehrávání souboru z USB paměť nevytahujte. UPOZORNĚNÍ: Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Připojení USB paměti Připojte USB zařízení do USB vstupu na televizoru. Poznámka: USB pevné disky nejsou podporovány. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:36

10 Připojení DVD přehrávače Jestliže chcete připojit DVD přehrávač k LCD TV, můžete použít konektory TV. DVD přehrávače by mohly mít rozdílné konektory. Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač. Poznámka: Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Má-li váš DVD přehrávač konektor HDMI, připojte jej přes HDMI. Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz obrázek dole. Viz Výběr vstupů Většina přehrávačů se připojuje pomocí KOMPONENTNÍCH KONEKTORŮ. YPbPr lze použít pouze, pokud připojíte zařízení, které má YPbPr výstup skrze PC vstup a YPbPr-PC kabel. Pro připojení zvuku použijte audio vstup umístěný na boční straně TV.(YPbPr kabel není dodáván) Po zapojení, přepněte na YPbPr. Viz část Volba vstupu. Lze také připojte skrze SCART zdířku. Scart kabel použijte, jak je ukázáno níže. Použitie bočných konektorov AV K televízoru LCD je možné pripojiť viacero ďalších zariadení. Ak chcete použiť videokameru, pripojte ju do konektoru VIDEO IN a do AUDIO KONEKTOROV (AUDIO SOCKETS). Nepripájajte kamkordér ku konektoru OBRAZOVÉMU VSTUPU súčasne, mohlo by dôjsť k strate kvality obrazu. Ak chcete zvoliť príslušný zdroj, pozrite kapitolu Voľba vstupu v nasledujúcich častiach. Ak chcete počúvať zvukový výstup televízora v slúchadlách, pripojte slúchadlá k SLÚCHADLOVÉMU konektoru televízora. Připojení jiného vybavení skrze SCART Většina zařízení podporuje SCART připojení. K LCD televizoru lze pomocí konektoru SCART připojit DVD rekordér nebo VCR. Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Před zapojením vypněte TV a přístroj. Pro více informací shlédněte návod k použití příslušného přístroje.. Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi způsoby. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:38

11 Vložení baterií do dálkového ovládání Odstraòte kryt baterií na zadní straně ovladače jemným vysunutím směrem zpět od označené části. Vložte dvě AAA/R3 baterie či baterie ekvivalentního typu. Při vkládání baterie dodržujte správnou polaritu (+/-), poté zpět nasuòte kryt. Výběr vstupu Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovládání pro přímou volbu zdroje. nebo Pomocí tlačítka nebo z hlavní nabídky vyberte volbu Zdroj. Poté použijte nebo tlačítko k označení vstupu a potvrďte tlačítkem. Poznámka: Tlačítky nebo nastavíte jako Vypnuté nebo Zapnuté. Pokud vyberete Zapnuté, tento zdroj se nezobrazí v OSD při stisku SOURCE tlačítka na dálkovém ovladači. (mimo TV zdroje). Poznámka: Vyjměte baterii z dálkového ovládání, pokud jej nebudete delší dobu používat. Jinak mohou baterie vytéct a ovladač může býýt poškozen.. Vypnutí / Zapnutí TV Zapnutí TV Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem V s frekvencí 50 Hz. Poté se rozsvítí světélko pohotovostního režimu LED (Led bude během zapnutého/vypnutého pohotovostního režimu blikat). K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností: Stisněte tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko na ovladači. Stiskněte ovládací tlačítko na prabí straně TV. TV se poté zapne. Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program nahoru/dolů na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní. Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne. Vypnutí TV Stisněte tlačítko na ovladači nebo podržte přepínač dokud setv nevypne a TV se vypne do režimu pohotovosti. Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky. Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Poznámka: YPbPr může být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC-VGA vstup YPbPr k PC kabelu.(kabel není dodáván). Základní obsluha TV můžete ovládat použitím dálkového ovladače anebo tlačítek na čelním panelu. Ovládání tlačítek na TV Nastavení hlasitosti Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pro zvýšení hlasitosti posuòte ovladačem směrem nahoru. Pro snížení hlasitosti posuòte ovladačem dolů. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce. Nastavení programu Pro změnu kanálu stiskněte ovládací tlačítko jednou. Posuòte nahoru pro výběr dalšího programu nebo dolů pro výběr předešlého. Prohlížení hlavního menu Použitím ovládacího tlačítka nelze zobrazit menu. AV režim Tiskněte ovládací tlačítko několikrát za sebou, dokud se nezobrazí OSD. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:38

12 Ovládání dálkovým ovladačem Dálkové ovládání televizoru je určeno k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou zobrazeny podle menu systému vaší TV. Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech. Nastavení hlasitosti Stiskem tlačítka V+ hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka V- hlasitost snížíte. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce. Výběr programu (Předchozí nebo Další program) Stisknutím tlačítka P- přepnete na předchozí program. Stisknutím tlačítka P+ přepnete na další program. Výběr programů (Přímý přístup) Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro výběr programů mezi (pro IDTV) nebo (pro analog), tiskněte číselná tlačítko za sebou. Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu. Dodatečné nastavení Když zapnete TV poprvé, na obrazovce se objeví menu pro výběr jazyka. Zobrazí se zpráva Vítejte, prosím vyberte jazyk! ve všech jazykových variantách v OSD. Stisknutím nebo tlačítka označíte jazyk, který potřebujete nastavit, a poté stiskněte OK tlačítko. Poté se na obrazovce zobrazí První instalace OSD. Stiskem tlačítek nebo vyberte zemi, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK (* jen pro země EU). Poznámka: Pro UK není výběr zemí OSD k dispozici. Pro pokračování stiskněte OK tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce: vysílání a zobrazí jména nalezených kanálů. Tento proces potrvá pár minut. Po dokončení Automatického vyhledávání se zobrazí zpráva vyžadující analogové vyhledávání kanálů. Vyhledávání analogových kanálu, vyberte Ano. TV se přepne do analogového TV režimu. Zobrazí se následující menu pro vyhledávání analogových kanálu: Použitím nebo tlačítek nebo vyberete Zemi, Jazyk a Jazyk teletextu. Po dokončení stiskněte OK nebo ČERVENÉ tlačítko. Pro zrušení stiskněte MODRÉ tlačítko. Pro více informací viz část Instalační menu. Poznámka: Pokud chcete zajistit správné fungování digitálního teletextu v režimu DTV, nastavte v položce analogových AUTO PROGRAM zemi na UK (jen pro vysílání v UK). Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace. Základní obsluha Pro přepnutí nastavení TV na digitální pozemní vysílání stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači a vyberte DTV. Informační tabule Kdykoli změníte kanál pomocí tlačítka P+ / P- nebo číslicových tlačítek, zobrazí se na televizoru nejen obraz kanálu, ale také informační proužek ve spodní části obrazovky (dostupné pouze v režimu DTV). Toto na obrazovce zůstane na pár sekund. Informační proužek lze také kdykoli během sledování televize zobrazit stiskem tlačítka INFO na dálkovém ovládání. K vybrání Ano či Ne možnosti, označte položky stisknutím nebo a potvrïte OK tlačítkem. IDTV automaticky naladí UHF nebo VHF(*)(* pro země EU) přenosové kanály, vyhledá digitální TV Pokud je vybrani kanál zamčený, musíte navolit správný čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat. V takovém případě se zobrazí Vložte PIN : čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:39

13 Elektronický průvodce programy (EPG) Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Stiskněte tlačítko EPG a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG. EPG se zobrazí na obrazovce. Může získat informace o kanálu-programu týdně prostřednictvím 7-DAY-EPG. Zobrazí se všechny programy kanálů. Ve spodu obrazovky se zobrazí info panel, který ukáže dostupné příkazy. ČERVENÉ tlačítko (Zmenšit): zmenší informační okna. ZELENÉ tlačítko (Zvětšit): zvětší informační okna. ŽLUTÉ tlačítko (Předešlý den) zobrazí programy z předešlého dne. MODRÉ tlačítko (Následující den): zobrazí programy následujícího dne. INFO (Podrobnosti): zobrazí podrobnosti o programu. Můžete se přesouvat nahoru a dolů pomocí tlačítka CH /CH. Číselná tlačítka (Přeskočit): přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka. OK : prohlížet současné vysílání/připomínače pro budoucí programy. : skok na aktuální vysílání. Pro zobrazení nabídky Vyhledávání v průvodci stiskněte tlačítko 0. S použitím této funkce můžete hledat v databázi programového průvodce podle zvoleného žánru nebo podle názvu. Zobrazení titulků Při digitálním pozemním vysílání (DVB-T) jsou nikteré programy vysílány s titulky. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko MENU, s pomocí tlačítek nebo zvolte položky Nastavení a potom Jazyk, načež stiskem tlačítka OK zobrazíte nabídku Jazyková nastavení. Zvýrazněte Titulky v menu nebo Nastavení jazyku a použitím tlačítka nastavte Titulky do požadovaného jazyka. Poznámka: Titulky lze zapnout pomocí tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko SUBTITLE znovu pro vypnutí titulků. Pokud jsou Titulky zapnuty a je zvolen nějaký jazyk, po stisku tlačítka se na obrazovce zobrazí následující výstražné hlášení (** jen pro UK): Digitální teletext (**pouze pro UK) Stiskněte tlačítko TXT. Zobrazí se informace digitálního teletextu. Ten lze ovládat pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek nebo tlačítka OK. Možnosti se můžou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Pokud se na obrazovce objeví nápis Stiskněte VÝBĚR nebo podobné, stiskněte tlačítko OK. Když stisknete tlačítko, televizor se vrátí na sledování televizního vysílání. U pozemního digitální vysílání (DVB-T) existují kromě digitálního teletextu, vysílaného s normálním vysíláním, i kanály, které vysílají pouze digitální teletext. Poměr stran (rozměr obrazu) při sledování kanálu, který vysílá pouze digitální teletext, je stejný, jaký byl poměr stran obrazu naposledy sledovaného. Pokud znovu stisknete tlačítko X, zobrazí se obrazovka digitálního teletextu. Analogový Teletext Použití teletextu a jeho funkcí, je stejné jako analogový systém teletextu. Pro vysvětlení si prosím přečtěte kapitolu TELETEXT. Širokoúhlá obrazovka Program můžete sledovat v různých formátech, záleží na typu vysílání. Pro změnu formátu obrazovky, opakovaně tiskněte tlačítko SCREEN Pokud vyberete Auto, zobrazí se předurčený formát vysílaného obrazu. VŠIMNĚTE SI: Změny ve velikostech menu závisí na velikosti vybraného obrazu. UPOZORNĚNÍ! Dolby D audio není podporováno. V takovém případě bude zvuk TV utlumen. Pokud bude vysílání v AC3, na obrazovce se zobrazí následující nápis: čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:40

14 Pokud není k dispozici zvuk, na obrazovce se zobrazí následující nápis: IDTV Menu Systém Stiskněte tlačítko M. Zobrazí se hlavní menu. Přesouvání kanálů do seznamu kanálů Stiskněte tlačítka nebo a zvolte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte tlačítka nebo a v nabídce Seznam kanálů zvolte položku PŘESUN. Po stisknutí OK se zobrazí následující OSD zpráva. Zadejte číslo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání a potvrïte pomocí tlačítka OK. Vybraný kanál bude přesunut do vloženého programového čísla. Seznam kanálů Použitím nebo tlačítek na dálkovém ovladači se ujistěte, že je první položka Seznam kanálů zvýrazněna a poté stiskněte OK tlačítko pro zobrazení seznamu kanálů nebo lze stisknout OK tlačítko během sledování DVB-T vysílání a seznam se zobrazí přímo. Poznámka: Pokud je ve vybraném čísle programu uložen jiný kanál,...služby kanálů budou nahrazeny. Chcete pokračovat? Zobrazí se OSD. Stiskněte OK pro potvrzení, nebo stiskněte Ne pro zrušení.. Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů Stiskněte tlačítka nebo a zvolte kanál, který chcete smazat. Stiskněte tlačítka nebo a v nabídce Seznam kanálu zvolte položku Smazat. Stisknutím tlačítka OK zvýrazněný kanál ze seznamu kanálů odstraníte. Na obrazovce se poté objeví zpráva zobrazená níže: Procházení celým seznamem kanálů Pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu stiskněte tlačítka nebo Stisknutím ČERVENÉHO nebo ZELENÉHO tlačítka můžete posouvat stránku nahoru nebo dolů. Pro sledování určitého kanálu jej nejprve zvýrazněte pomocí tlačítek nebo a poté stiskněte tlačítko OK, dokud je v nabídce Seznamu kanálů pomocí tlačítek nebo zvýrazněna položka Vybrat. Poté se v levé horní, případně v pravé horní části obrazovky kanálu zobrazí název a číslo vybraného kanálu. čeština Požadovanou možnost zvýrazníte stiskem tlačítka nebo Pokud stisknete tlačítko OK během toho, co je zvýrazněno Ano (Yes), vybraný kanál se smaže. Vybráním možnosti Ne (No) se odstraòování kanálu zruší. Upravit název Chcete-li přejmenovat určitý kanál, musí být zvýrazněn pomocí tlačítek nebo. Poté pomocí tlačítek nebo zvýrazněte položku Upravit jméno tak, jak vidíte na obrázku. Pro aktivaci funkce přejmenování stiskněte tlačítko OK. 01_MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:40

15 Nyní stiskem tlačítek nebo posouvejte kurzor na předchozí / následující znak. Stiskem tlačítka nebo se přepínají znaky, např. písmeno b se po stisku stává a, a po stisku zase c. Stiskem numerických tlačítek zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte. Stiskem tlačítka M můžete editaci zrušit, nebo můžete nový název uložit stiskem tlačítka OK. Přidání zámku ke kanálům Funkce Zámku kanálů nabízí možnost přístupu ke kanálům prostřednictvím hesla, zvoleného rodiči. Pro uzamčení kanálu je potřeba znát heslo pro rodičovský zámek (základní hodnota je nastavena z továrny na 0000 a lze ji změnit pouze v nabídce Konfi gurace). Zvýrazněte kanál, který chcete zamknout, poté pomocí tlačítka nebo vyberte možnost Zámek. Po stisku tlačítka OK se zobrazí dialogové okno, požadující heslo. Jak přidat kanál do seznamu oblíbených Stiskem tlačítka nebo zvýrazníte kanál, který chcete do seznamu oblíbených přidat. Stisknutím OK tlačítka označený kanál je přidán do seznamu oblíbených. F ikona ukazuje, že je kanál přidán do seznamu oblíbených. Odstranění kanálů ze seznamu oblíbených Označte kanál, který chcete vymazat ze seznamu a stiskněte OK. Můžete znovu stisknout OK pro opětovné přidání kanálu. Pro aktivaci Oblíbených, jděte do Konfiguračního menu a vyberte Režim oblíbených. Stiskněte / pro zapnutí Režimu oblíbených. Pro zrušení Oblíbených, vypněte Režim oblíbených. Nápověda na obrazovce Všechny nabídky mají nápovědu, kterou lze vyvolat pomocí tlačítka INFO. Programový průvodce Tato část je stejná s instrukcemi pro Základní obsluha. Viz Elektronický průvodce programy (EPG) v sekci Základní obsluha. Časovače Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte heslo. Vedle zvoleného kanálu se objeví ikona se zámkem. Stejným postupem můžete uzamčení zrušit. Nastavení oblíbených Pokud chcete nastavit některý kanál jako oblíbený, vyznačte v nabídce Seznam kanálů položku Oblíbené. Stiskněte OK tlačítko a zobrazí se Upravit seznam oblíbených. čeština Pro zobrazení okna s časovači aktivujte tuto položku z hlavního menu. Pro přidání časovače stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na dálkovém ovládání. Objeví se okno Přidat časovač. Režim: Vybere režim seznamu kanálů. 01_MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:41

16 Kanál: nebo tlačítka vás provedou TV nebo Rádio seznamem. Datum: Datum je navolen pomocí tlačítek vlevo/vpravo nebo číselnými tlačítky. Start: Čas začátku je navolen pomocí tlačítek vlevo/ vpravo nebo číselnými tlačítky. Konec: Čas konce je navolen pomocí tlačítek vlevo/ vpravo nebo číselnými tlačítky. Délka: Doba trvání mezi časem Zahájení a Konce. Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Změnit/Smazat: dovoluje nebo zakazuje jakékoli úpravy jinými uživateli. Nastavení uložíte stisknutím ZELENÉHO tlačítka nebo zrušíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Seznam můžete upravit přes ZELENÉ a vymazat přes ČERVENÉ tlačítko. Podmíněný přístup Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko M, poté pomocí tlačítek nebo zvýrazněte řádek Podmíněný přístup a stiskněte tlačítko OK:: Některé digitální terestrické kanály fungují na principu Zaplať, co sleduješ. V tom případě musíte mít zařízení účet a hardwarový dekodér. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru. Vypněte televizor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. CAM by měla být vložena správně; pokud je obráceně, nelze ji zcela vložit. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně. Zapojte TV do zásuvky, zapněte a chvíli počkejte dokud je karta aktivována. Některé moduly CAM mohou vyžadovat následující nastavení. Modul CAM nastavíte vstupem do nabídky IDTV, do položky Podmíněný přístup a stiskem tlačítka OK. (CAM nastavení se nezobrazí, pokud není vyžadováno.) Pro zobrazení informací o smlouvě: vstupte do nabídky IDTV, stiskněte tlačítko M, zvolte položku Podmíněný přístup a stiskněte tlačítko OK. Pokud není vložen žžádný modul, objeví se zpráva Nebyl detekován žžádný modul pro podmíněný přístup. Pro podrobnosti nastavení, pročtěte návod k použití jednotky Poznámka: Modul CI lze zasouvat nebo vysouvat z televizoru pouze v pohotovostním režimu (Stand-by) nebo pokud je televizor vypnut (OFF). Nastavení TV Tuto položku použijte pro zobrazení funkcí TV. Digitální TV nastavení je přístupná z hlavního menu. Pro a zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko M a ke zvolení nabídky Nastavení TV použijte tlačítka nebo pro zobrazení nabídky Nastavení TV stiskněte tlačítko OK. Detailní informace o všech položkách nabídky naleznete v části Systém nabídek analogové TV. Nastavení Nastavení v tomto menu je popsáno v následující části: Konfigurace Můžete uspořádat nastavení vaší TV. Vyberte Konfigurace z Nastavení TV menu, pro prohlížení toho menu stiskněte OK. Stiskněte RETURN na ovladači pro opuštění. Pro sluchově postižené (* jen pro země EU) Pro výběr Pro nedoslýchavé stiskněte nebo tlačítko a pro zapnutí nebo vypnutí potvrïte stejným tlačítkem. Pokud vysílač umožòuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu. Režim oblíbených Použijte toto nastavení k zapnutí nebo vypnutí Režimu oblíbených. Stisknutím / tlačítka zapnete nebo vypnete tento režim. Seznam kanálů Pro seznam kanálu, stiskněte nebo tlačítko. Pomocí tlačítek nebo lze položku Seznam čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:42

17 kanálů zapnout a vypnout. Pokud tlačítky nebo zvolíte možnost Jen TV, budete se pohybovat jen mezi televizními kanály. Pokud tlačítky nebo zvolíte možnost Jen rádio, budete se pohybovat jen mezi rozhlasovými kanály. Pokud tlačítky nebo zvolíte možnost Jen text, budete se pohybovat jen mezi textovými kanály. Vyhledávání zakódovaných kanálů Prohlížení zakódovaných kanálů bude zapnuté po první instalaci. Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce ručně vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání. Pro výběr Hledat zakódované stiskněte nebo tlačítko a pro zapnutí nebo vypnutí potvrïte stejným tlačítkem. Ladění v pohotovostním Režimu Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítko nebo a poté pomocí tlačítka nebo toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud Ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro použití vyhledávání v pohotovostním režimu se ujistěte, že vyberete vyhledávání v pohotovostním režimu jako zapnuté. Aktualizace přijímače Stahování (OAD) Tato funkce pomůže vaší TV s aktualizací. Pracuje automaticky a nové informace vyhledává pokus jsou dostupné. Toto nastavení je neaktivní pro úpravu. Zajistěte, prosíme, aby váš televizor zůstal v pohotovostním režimu. TV se automaticky zapne každý den ve 3 hodiny odpoledne a vyhledává nové informace, které budou vysílány, stáhne je a uloží do TV. Tato operace potrvá asi 30 min. Poznámka: Váš televizor může Režim První instalace zahájit ažž po aktualizaci OAD. Rodičovská kontrola Pomocí tlačítek nebo přejděte na položku Možnosti rodičovského zámku. Stiskem tlačítka OK do nabídky vstupte. Zobrazí se dialogové okno, vyžadující zadání klíče. Klíč je z továrny nastaven na hodnotu Zadejte PIN. Pokud nebude zadání správné, zobrazí se hlášení Špatný PIN. Pokud bude zadán správně, zobrazí se menu Rodičovského zámku: : Zámek podle věku (volitelné) (*) (*) Pokud při první instalaci zvolíte jako Zemi UK, možnost Zámku podle věku nebude viditelná. Toto nastavení je dostupné jen pro země EU. Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a pokud je nastavení podle věku zrušeno, nezobrazuje obrazzvuk. Uzamčení Menu V možnosti zámku nabídky můžete nastavit uzamčení všech nabídek nebo nabídky instalace, čímž přístup k těmto nabídkám znemožníte. Pokud je Uzamčení znemožněno, menu systém je volně přístupný. Pomocí tlačítek nebo přejděte na položku Zámek nabídky. Pomocí tlačítek nebo zvolte režim Zámek nabídky. VYPNUTO: Všechna menu jsou odemčená. VŠECHNY NABÍDKY: Všechny nabídky jsou přístupné pouze po zadání správného klíče. Uživatel bez klíče nemůže přidávat, mazat nebo posunovat kanály, ani nastavovat časovače. MENU INSTALACE: Nabídka instalace je zamčena. Uživatel tedy nemůže přidávat kanály. Změny budou uloženy po opuštění nabídky Konfi gurace. Nastavení PINu Pro Nastavení PINu, stiskněte nebo tlačítko. Pro zobrazení Nastavení PINu okna stiskněte OK. Použijte číselná tlačítka pro vložení nového pinu. Bude potřeba vložit pin podruhé pro potvrzení. Přednastavený pin je Pokud změníte pin, ujistěte se, že si ho napíšete a uschovejte na bezpečné místo. Nastavení času(volitelné) V nabídce Konfi gurace zvýrazněte pomocí tlačítek nebo položku Nastavení času. Stiskněte OK a podmenu Nastavení času. Bude možno nastavit Čas, Nastavení časového pásma a Časové pásmo. Pro označení Časového pásma, stiskněte nebo tlačítko. Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL. Pokud je vybráno AUTO, aktuální čas a časové pásmo nemůže být nastaveno. Pokud je vybrán MANUAL jako nastavení Časového pásma, časové pásmo může být pozměněno. Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:43

18 Použijte nebo pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali. Audio popis (volitelné) Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Tlačítky nebo zvolte některou položku. Potom pro nastavení stiskněte tlačítka nebo. Audio popis (volitelné) Tato funkce stiskem tlačítek nebo zapíná nebo vypíná funkci audio popisu. Preferovaný jazyk (volitelné) Preferovaný jazyk audio popisu změníte stiskem tlačítek nebo. Toto nastavení muže být používáno, jen pokud je dostupné. Relativní hlasitost (volitelná) S použitím této možnosti lze hlasitost audio popisu relativně zvyšovat nebo snižovat v závislosti na celkové hlasitosti. Jazyk V této nabídce lze nastavit preferovaný jazyk. Jazyk změníte stiskem tlačítka OK. Menu: zobrazí jazyk systému. Upřednostòovaný Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení. Zvuk: stisknutím nebo změníte audio jazyk. Titulky: změňte jazyk titulků pomocí nebo Titulky budou ve vybrané řeči. Titulky k fi lmu (volitelné) Aby se titulky zobrazili správně, použijte toto nastavení pro výběr řeči. Tlačítkem nebo vyberte požadovanou možnost. Průvodce: Jazyk průvodce změníte tlačítky nebo. Současné Zvuk: Pokud je k dispozici jazyk audio, změňte jazyk audia stiskem tlačítek nebo. Titulky: pokud jsou titulky k dispozici, změnte jazyk titulků pomocí nebo Titulky budou ve vybrané řeči. Poznámka: Je-li v položce Country (země) nastaveno Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko, budou jazyková nastavení fungovat následujícím způsobem: Nastavení řeči V konfi gurační nabídce pomocí tlačítek nebo zvýrazněte položku Jazyková nastavení. Stisknete tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Jazyková nastavení: Tlačítky nebo zvýrazněte položku nabídky, která bude upravována, a pro nastavení stiskněte tlačítko nebo. Poznámky: Jazyk systému stanovuje jazyk nabídky na obrazovce. Audio jazyk se používá pro volbu zvukových stop kanálů. Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude první prioritou primární nastavení. Sekundární nastavení představují alternativu, pokud není dostupná první možnost. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:44

19 Instalace Nabídka Instalace vám v zásadě pomáhá co nejefektivněji sestavit Tabulku kanálů. Vyberte Instalace z hlavního menu použitím nebo tlačítka. Menu zahrnuje toto: (*) Pro Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Automatické skenování kanálů (přeladění) Automatické vyhledávání kanálu je nastartováno stisknutím OK, zatímco je označeno Automatické vyhledávání kanálů. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce. Označte Ano nebo Ne pomocí nebo a potvrïte OK. Pokud je vybráno Ano, spustí se automatické vyhledávání. Volbou Ne se automatické vyhledávání zruší. Po dokončení automatického vyhledávání digitálních kanálů, následující zpráva, vyžadující analogové vyhledávání, se zobrazí na obrazovce. Pro prohledávání analogových kanálů stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu pro vyhledávání analogových kanálů: stisknutím MODRÉHO tlačítka. Během automatického ladění se zobrazí následující nabídka: Po dokončení automatického ladění se na obrazovce objeví tabulka programu. Na tabulce programů uvidíte čísla a jména programů. Hledání kanálů Při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo multiplexu ručně, a prohledáván bude pouze tento multiplex. U každého platného kanálu se na obrazovce zobrazí jeho číslo, úroveò a kvalita signálu. Při manuálním i auto vyhledávání není uložen žádný již uložený program, aby se předešlo zbytečným duplikátům kanálů. Vymazání seznamu služeb (*) (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálu. Pro Vymazání seznamu služeb, stiskněte nebo tlačítko a potvrďte OK. Na obrazovce se zobrazí následující nápis: Pro zrušení vyberte NE a stiskněte OK. Stisknutím nebo vyberte Ano a stiskněte OK pro vymazání všech kanálů. První instalace Uživatel může této funkce využít pro nahrání přednastavených kanálů, které byly nahrány výrobcem. Pro instalaci předvolených kanálů, označte První instalace menu a potvrïte OK, poté se zobrazí jestli chcete nebo nechcete vymazat nastavení. Výběrem Ano pomocí tlačítka OK při zvýrazněném Ano se vymaže existující tabulka kanálů. Poté budete požádáni o potvrzení vymazání všech kanálů a nastavení Po stisknutí Ano (Yes) a následném stisknutí tlačítka Použitím nebo tlačítek vyberete Zemi, Jazyk OK dojde k vymazání stávající tabulky kanálů. Poté, a Jazyk teletextu. Stisknutím tlačítka OK nebo co se nahraje tovární nastavení, objeví se nabídka ČERVENÉHO tlačítka pokračujte. Zrušení provedete První instalace. čeština _MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:45

20 První se na obrazovce objeví menu pro nastavení jazyka. Pomocí tlačítek nebo zvolte požadovaný jazyk, jehož aktivaci proveïte tlačítka OK. Poté se na obrazovce zobrazí První instalace OSD. Stisknutím nebo tlačítka označíte zemi, kterou potřebujete nastavit, a poté stiskněte OK tlačítko (* pouze pro země EU). Přehrávání MP3 souborů Instalaci spustíte stiskem tlačítka OK. Po dokončení automatického vyhledávání digitálních kanálů, následující zpráva, vyžadující analogové vyhledávání, se zobrazí na obrazovce. Tento proces je stejný jako v sekci Automatické vyhledávání. Prohlížeč médií K zobrazení okna Prohlížeče médií stiskněte buïto tlačítko M na dálkovém ovládání a potom stiskem tlačítek nebo zvolte Prohlížeč médií. Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Zobrazí se obsah Prohlížeče médií (v závislosti na obsahu vaší jednotky USB). Při zapojení USB zařízení se zobrazí následující obrazovka: Stiskem tlačítek nebo zvolte Ano a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se prohlížeč médií. Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje zvolený soubor. Přehrát (zelené tlačítko): Přehraje všechny mediální soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného. Pauza (žluté tlačítko): Pozastaví přehrávání souboru. Stop (červené tlačítko): Zastaví přehrávání souboru. Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši) : Skok na přehrávání předchozího nebo dalšího souboru. Náhodný výběr (tlačítko INFO): Přehrává soubory náhodně. Pokud je spuštěn náhodný režim, funkce skoku na předchozí nebo následující stopu bude fungovat také náhodně. Opakovat (modré tlačítko): Přehraje zvolený soubor opakovaně. Prohlížení JPEG souborů Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové a video soubory. Poznámka: Pokud připojíte USB paměť v analogovém režimu, TV se automaticky přepne do digitálního TV režimu. Poznámka: Některé USB zařízení nemusí být podporovány. Poznámka: Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Poté znovu zapojte USB zařízení čeština Skok (číselná tlačítka): skočí na soubor, zvolený s pomocí numerických tlačítek. OK:zobrazí zvolený obraz v režimu celé obrazovky. Přehrát / Prezentace (zelené tlačítko): zahájí prezentaci všech obrázků ve složce. 01_MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:46

21 Možnosti prezentace Analogový TV Menu systém Obrazové menu Pokračovat (zelené Tlačítko): Pokračuje v prezentaci. Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši): Skok na předchozí nebo další soubor prezentace. Rotace (Tlačítka nahoru a dolu): S použitím tlačítek nahoru / dolů obraz přetáčíte. RETURN: Zpátky do seznamu souborů. Náhodný výběr (červené tlačítko): Náhodně a neustále zobrazuje soubory v aktuální složce, a ikona zapíná zvolenou ikonu. Pokud je během prezentace zvolen náhodný režim, bude další obrázek zvolen náhodně (pokud není zvolena funkce opakování, prezentace se na konci zastaví. Pokud funkce opakování zvolena je, prezentace se po skončení znovu a znovu spustí.) Opakovat: Prezentace se neustále opakuje, a ikona spouští označenou ikonu. Info: Aktivuje ovládací proužek. Přehrávání video souborů Přehrát (červené tlaeítko): Spustí přehrávání videa. Stop (modré tlačítko): Zastaví přehrávání videa. Pauza (tlačítko OK): Pozastaví přehrávání videa. Přetočit zpět (levá šipka): Přetáčí zpět. Přetočit vpřed (Pravá šipka): Přetáčí vpřed. Nabídka (Tlačítko MENU): Nastavuje titulky / Audio. Titulky můžete nastavit před spuštěním přehrávání použitím tlačítka INFO, nebo použitím tlačítka MENU během přehrávání. Poznámka: V některých případech se nemusí titulky zobrazit správně. Aby se titulky zobrazili správně, nastavte Jazyk titulků. Viz sekce Titulky fi lmů v nastavení jazyka. Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka. Režim čeština Pro vaše požadavky o obrazu, můžete nastavit příslušný režim. Pro výběr Režimu, stiskněte nebo tlačítko. Pro výběr z těchto možností, stiskněte nebo tlačítko. Přírodní, Kino, Uživatel a Dynamický Pokud si vyberete možnost Uživatel,režim lze vybrat podle vašeho výběru. Kontrast (Constrast)/Jas (Brightness)/ Ostrost (Sharpness)/Barva (Colour)/Tón (Hue) Pro výběr požadované možnosti, stiskněte nebo tlačítko. Pro výběr úrovni, stiskněte nebo tlačítko. Poznámka: Volba Tónu je zobrazena pouze v případě, že televizor přijímá signál NTSC Teplota barev Pro výběr Teploty barvy, stiskněte nebo tlačítko. Pro výběr jedné z těchto možností, stiskněte nebo tlačítko. Normální, Teplá a Chladná. Poznámka : Chcete-li normální barvy, zvolte možnost Normální. Nastavení Teplá způsobí, že bílá barva bude lehce načervenalá. Nastavení možnosti Studené dodá bílým barvám lehce modrý nádech. Herní režim Vyberte Režim pro hry stisknutím nebo tlačítka. Stisknutím nebo tlačítka zapnete nebo vypnete Režim pro hry. Pokud je tento režim zapnutý, bude nahráno specifické nastavení pro lepší kvalitu. Obrazový režim, Kontrast, Jas, Ostrost, Barva a Výměna barvy nebudou viditelné, jestliže je Režim pro hry zapnutý. Poznámka: 01_MB47_[CZ]_IDTV_NICKEL18_1825UK_22900W_ _ indd :12:46

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL32411SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a

Obsah Před zahájením instalace a Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-E360K DVD-E360 DVD-E350 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

uživatelská příručka představte si možnosti

uživatelská příručka představte si možnosti DVD-D360 DVD P EHRÁVAâ uživatelská příručka představte si možnosti Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12 Contents Dokumentace...9 Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9 Úvod k této příručce...10 Řešení potíží Řešení potíží...12 Počítač... 12 Co udělat, pokud se počítač nespouští?...

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

Portable wooden FM Radio with USB/SD player Przenośny radio odtwarzacz z USB/SD Přenosné dřevěné FM rádio s USB/SD přehrávačem FM rádio s dreveno u skrinkou a prehrávačom USB zariadení /SD kariet Faborítású

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie...

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi CEL-SW4QA2M0 Prùvodce základním nastavením Wi-Fi Wi-Fi alapszintû beállítási útmutató Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi Sprievodca základným nastavením Wi-Fi CS HU PL SK Obsah 2 Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu cs pl Návod na použití 3 Instrukcja obsługi 20 Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i Obsah Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery. Návod k použití DCR-HC14E/HC15E. Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności. Přečtěte si jako první

Instrukcja obsługi kamery. Návod k použití DCR-HC14E/HC15E. Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności. Přečtěte si jako první Instrukcja obsługi kamery [PL] / Návod k použití [CZ] 3-089-851-11(2) Instrukcja obsługi kamery PL Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Návod k použití CZ Přečtěte si jako první Digital Video Camera

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-74 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR TR GR FI DK SV CZ CZ CZ EN CZ WR 2 Provozní návod WR 2 WR 2 Přehled součástí zařízení 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CHA27000 CHA23000 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15 HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15 Instrukcja instalacji i użytkowania generatora pary Návod na instalaci a obsluhu generátoru páry 0901201 Niniejsza instrukcja instalacji i użytkowania skierowana

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování kanálu... 15 Úvod... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Příprava... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Funkce tlačítek... 16 Ovládání stanic: Uspořádání

Bardziej szczegółowo

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

FSA21300 PL CZ HU SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Használati utasítás. Pokyny pre pouzitie

FSA21300 PL CZ HU SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Használati utasítás. Pokyny pre pouzitie FSA21300 PL CZ HU SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Használati utasítás Pokyny pre pouzitie UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ AQXXF 129 H Èeský,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 SK Slovenský,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

WR 3M. Návod k použití

WR 3M. Návod k použití LT LV EE SL SK HU PL CZ FR IT TR GR FI DK SV CZ PT ES EN WR 3M Návod k použití WR 3M WR 3M Přehled přístroje 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP 6 Tlačítko

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička GNE V422 X Chladnička Chłodziarka Chladnička Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy

Bardziej szczegółowo

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF Szanowni Państwo. Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o istotnych

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

www.kernau.com www.kernau.com

www.kernau.com www.kernau.com 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY GAZOWEJ KGH 6481 X / KGH 6421 X / KGH 6421 T X / KGH 6421 TCI X/ KGH 6421 TCI B / KGH 6461 B / KGH 6462 CI B / KGH 6462 CI W / KGH 7511 TCI X / KGH 3211 X www.kernau.com

Bardziej szczegółowo

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC CS 56 Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC Návod k obsluze pro uživatele Electronic instant water heater MCX 3..7 SMARTRONIC Operating and installation instructions 12.12 MCX 3..7 SMARTRONIC

Bardziej szczegółowo