ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych."

Transkrypt

1 ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje na odpowiednie konta Kartoteka Dostawcy: Aby wyświetlić listę dostawców zdefiniowanych w systemie należy wybrać polecenie ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY. Dostawców (podobnie jak większość obiektów w MS Dynamics NAV) można wyświetlać w trybie kartoteki lub listy. W tym pierwszym w jednym oknie, podzielonym na zakładki wyświetlane są wszystkie dane dotyczące dostawcy, natomiast w trybie listy wyświetlane są w kolumnach wszystkie firmy, jednak każdy wiersz zawiera tylko podstawowe dane o dostawcy. Aby przejść z trybu kartoteki do trybu listy należy nacisnąć klawisz F5 albo wybrać polecenie Dostawca -> Lista. Powrót do trybu kartoteki następuje po naciśnięciu Shift+F5 lub podwójnym kliknięciu na nazwę dostawcy W kartotece nowego dostawcy wymagane jest zdefiniowanie następujących pól Nr Numer identyfikuje dostawcę i jest wykorzystywany podczas księgowania z dziennika lub podczas definiowania ofert, zamówień, faktur i faktur korygujących. Inne pola w tabeli Dostawca można wypełnić dopiero po podaniu numeru w polu Nr. Gł. gosp. grupa księgowa Gosp. grupa księgowa VAT Grupa księgowa dostawcy Metoda rozliczania Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych. Niektóre z pól są rozwijalnymi polami obliczeniowymi, są one oznaczone. Np. naciśnięcie tego przycisku w polu saldo spowoduje wyświetlenie wszystkich operacji dostawcy składających się na saldo Zadanie: Wybierz opcję ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY, przejdź w tryb listy (F5), znajdź firmę Kinnareds Träindustri AB, Powróć do kartoteki dostawcy. Wyświetl operacje związane z saldem

2 Zadanie: Wyświetl inną firmę, dla której saldo jest różne od 0, wyświetl operacje, składających się na to saldo. Wskazówka: Użyj filtra pola (F7) na polu saldo ZADANIE SAMODZIELNE Wybierz kartotekę dostawcy Kinnareds Träindustri AB, (ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY). sprawdź jaka grupa księgowa jest z nim związana. Rozwiń definicję tej grupy księgowej. Sprawdź na jakie dokładnie konta z planu kont księgowane są operacje zakupu od tego dostawcy. Wejście do definicji wszystkich grup księgowych zdefiniowanych w systemie jest możliwe poprzez polecenie menu Zarządzanie finansami -> Ustawienia -> Grupy księgowe ZADANIE: Sprawdź grupę księgową ZAGRAN, określ na jakie konto księgowane są różnice zaokrągleń kursowych

3 W oknie Grupy księgowe dostawcy określa się konta, na których program zaksięguje operacje dostawcy. Można podać m.in. następujące konta: Zobowiązania Opłaty manipulacyjne Rabaty terminowe Zaokrąglanie faktur Z drugiej strony operacje powinny być też połączone z kontem rachunku wyników więc ostateczne konta, na które księgowane będą transakcje wynikają z krzyżówki Gł. gosp. grupa księgowa i w polu Grupa księgowa dostawcy (i ustawień vat dla danego zapasu) Dla każdego dostawcy możemy sprawdzić jego dotychczasowe operacje. W tym celu należy wybrać polecenie Dostawca -> Wpisy księgi. w tym oknie można rozliczać otwarte faktury. ZADANIE SAMODZIELNE: SPRAWDŹ OPERACJE firmy VAG - Jürgensen Polecenie Dostawca -> Statystka. wyświetla informacje łączne o wszystkich (również zamkniętych) operacjach dostawcy Wpis księgi dostawcy. Zadanie: NOWY DOSTAWCA Utwórz nową firmę KOMPUTEREK S.A. Jelenia Góra Nowowiejska 3 (budynek B) NIP: , Grupy księgowe (Główna i VAT Kraj, Dostawcy : Krajowe) i z metodą rozliczania Rozlicz najstarsze Wskazówka: Do utworzenie nowej firmy użyj klawisza F3 Konwersja kontakt dostawca W systemie MS Dynamics NAV istnieje dość ścisłe rozróżnienie między dostawcami a nabywcami towarów. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba przekonwertowania jednego typu kontrahenta na drugi (dostawca, który jest równocześnie nabywcą). W takim celu można użyć kartoteki kontaktu, która jest automatycznie tworzona, przy wprowadzaniu danych o nowym kontakcie Zadanie: Przekonwertuj kontakt KOMPUTEREK S.A. na nabywcę (PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ -> KONTAKTY Funkcje Utwórz jako nabywca). Sprawdź, że w module Sprzedaż i Marketing, że pojawił się nabywca KOMPUTEREK S.A.) O ile nie ma takiego kontakty trzeba go utworzyć z dostawcy -> zakupy->planowanie->dostawca -> dostawca -> kontakt Kartoteka Zapasu: Wyświetlenie kartoteki zapasu odbywa się poprzez wydanie polecenia ZAKUPY -> PLANOWANIE -> ZAPASY. Program automatycznie otwiera okno ostatnie oglądanego zapasu. Przejście do kartoteki innego zapasu możliwe jest poprzez użycie przycisków nawigacyjnych lub wykorzystanie polecenia znajdź (ctrl, ikonka z lupą). Podobnie jak w wielu innych miejscach programu możliwe jest przejście do trybu listy (klawisz F5, ikonka )

4 Poszczególne zakładki tworzące kartotekę mają nazwy: Ogólne Fakturowanie Uzupełnienia Planowanie Handel zagraniczny Śledzenie zapasu E-Commerce Magazyn (W dalszej części omówiono tylko najważniejsze zakładki i pola ) Zakładka Ogólne: DOKUMENTY ZAKUPU W MS Dynamics NAV można wprowadzać następujące typy dokumentów związanych z zakupami: Oferty zakupu - wstępna wersja zamówienia. Można ją później przekonwertować na fakturę zakupu Zamówienia zbiorcze Zamówienia, Faktury zakupu, Zamówienia zwrotu, - podstawa uzgodnienia między firmą, a dostawcą. Zamówienia zbiorcze pomagają w zarządzaniu wieloma dostawami, a także w kontrolowaniu uzgodnień z dostawcą. Zadanie: W celu wyróżnienia zapasów używanych w dalszych ćwiczeniach zdefiniujemy dla nich osobną serię numeracji KOMP (będą to części i akcesoria komputerowe). od K-0001 do K W tym celu należy wybrać polecenie Administracja -> Ogólne -> Ustawienia aplikacji -> Seria numeracji i dodać serię numeracji KOMP a następnie powiązać domyślną serię numeracji zapasów ZAPAS1 z nową utworzoną serią (polecenie Seria -> relacje)

5 Utwórz zasób Płyta główna, przy numerze zasobu naciśnij... i wybierz numerację, KOMP zdefiniuj dla niego grupy księgowe Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE Określ w karcie planowanie zasobu płyta główna sposób ponownego zamawiania jako ilość maksymalna, wpisz 20 do pola ilość zapasu bezpiecznego a 30 na poziom ponownego zamówienia a 100 do pola maksymalna ilość zapasu. Określ metodę uzupełnień jako zakup a jako dostawcę określ Firmę Komputerek. Wejdź w funkcję Planowanie -> arkusze zapotrzebowania, wybierz Funkcje -> oblicz plan. Ustaw filtr planowania (rys.) na zapas płyta główna

6 Sprawdź, zamówienie ilu sztuk tego zasobu sugeruje program. Utwórz zamówienie poprzez wybranie polecenia Funkcje -> wykonaj komunikat akcji Wyszukaj utworzone zamówienie, (Zakupy -> planowanie -> zamówienia) Wyświetl jego szczegóły Wprowadź wartość pola bezpośredni koszt jednostkowy na 217,- Wprowadź w pole Nr faktury dostawcy AB12345 Wprowadź Zaksięguj zamówienie i przyjmij je na magazyn (F11) Przejdź do karty towaru, Obejrzyj pola Koszt średni i ostatni koszt bezpośredni, zobacz jak zmieniły się po wprowadzeniu faktury zakupu. Zadaj pole zysk na 20% i wylicz na jego podstawie cenę jednostkową (Musisz zmienić wartość w polu kalkulacja cena/zysk) Sprawdź ile jest teraz zapasów produktu (pole Zapasy karta Ogólne) UWAGA W programie MSB Navision przyjęto zasadę, że zaksięgowane zamówienia zakupu są automatycznie kasowane, więc nie ma możliwości powrotu do samego zamówienia (choć można obejrzeć wpisz zaksięgowanej faktury) ZADANIE SAMODZIELNE: Zdefiniuj zapas Procesor Pentium Quad Core 2.33 MHz, ilość zapasu bezpiecznego - 40 poziom ponownego zamówienia -50 pola maksymalna ilość zapasu. 120 metodę uzupełnień - zakup nr dostawcy - Firma Komputerek. zasady ponownego zamawiania stała ilość ponownego zamówienia Otwórz arkusz zapotrzebowania. Użyj polecenia Funkcje ->oblicz plan, wpisz jako filtr kod zapasu (najprawdopodobniej K-0002),

7 Utwórz zamówienie dla tego zapasu (Funkcje -> wykonaj komunikat akcji) Znajdź zamówienie utworzone przez program. (Np po nazwie firmy). Wprowadź wartość pola bezpośredni koszt jednostkowy na 320,- Wprowadź w pole Nr faktury dostawcy AB12346 Przejdź do karty towaru, Obejrzyj pola Koszt średni i ostatni koszt bezpośredni, zobacz jak zmieniły się po wprowadzeniu faktury zakupu. Zadaj pole zysk na 18% i wylicz na jego podstawie cenę jednostkową (Musisz zmienić wartość w polu kalkulacja cena/zysk) Sprawdź ile jest teraz zapasów produktu (pole Zapasy karta Ogólne) ZAMAWIANIE RĘCZNE ZADANIE: Utwórz zapas Dysk twardy 200 GB Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP dostawca Firma Komputerek. Utwórz zamówienie 50 sztuk po 220 zł (bezpośredni koszt jednostkowy) tego zapasu w firmie Komputerek, jako numer faktury dostawcy wpisz AB Zaksięguj zamówienie (faktura i przyjęcie)

8 ZAMAWIANIE RĘCZNE ZADANIE: Utwórz zapas Dysk twardy 200 GB Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP dostawca Firma Komputerek. Utwórz zamówienie 50 sztuk po 220 zł (bezpośredni koszt jednostkowy) tego zapasu w firmie Komputerek, jako numer faktury dostawcy wpisz AB Zaksięguj zamówienie (faktura i przyjęcie) Konwertowanie zbiorczych zamówień zakupu na zamówienia zakupu W zależności od sposobu fakturowania zamówienia zbiorczego, można przekonwertować całe zamówienie zbiorcze na pojedyncze zamówienie lub utworzyć kilka oddzielnych zamówień. Wcześniej należy jednak zdefiniować zamówienie zbiorcze. Aby przekonwertować zbiorcze zamówienia zakupu na zamówienia zakupu: Kliknij kolejno pozycje Zakupy -> przetwarzanie zamówień -> Zamówienia zbiorcze, a następnie wybierz zamówienie zbiorcze, które chcesz przekonwertować na zamówienie. Na karcie Dostawy w polu Przewidywana data przyjęcia wpisz taką samą datę jak w polu Przewidywana data przyjęcia w pierwszym wierszu. (UWAGA AD to pole nie jest domyślnie w wierszy włączone, więc należy je wyświetlić prawy przycisk -> pokaż kolumnę...) Aby utworzyć zamówienie tylko z jednego wiersza zamówienia zbiorczego, wypełnij w stosownym wierszu pole Ilość do przyjęcia. Kliknij polecenie Utwórz zamówienie, a następnie kliknij przycisk Tak. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zamówieniu zbiorczemu przypisano numer zamówienia. Zwróć uwagę, że zamówienie zbiorcze nie zostało usunięte. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Zamówienie zbiorcze zakupu. Aby zobaczyć wyniki wykonanych czynności, kliknij pozycję Zamówienia i przejdź do odpowiedniego zamówienia. ZADANIE SAMODZIELNE: Utwórz zamówienie zbiorcze dla zapasów Dysk Twardy 300GB (40 szt, 270 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Karta Graficzna GeForce 512 MB Karta Graficzna (40 szt, 185 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Karta Graficzna GeForce 1024 MB Karta Graficzna (30 szt, 240 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Napęd DVD RW (80 sztuk 137 zł bezpośredni koszt jednostkowy). Kartoteki tych zapasów jeszcze nie istnieją, można je więc utworzyć albo przed wprowadzeniem zamówienia albo w jego trakcie (rozwinąć pole zapas, w trybie listy naciśnąć Shift+F5 karoteka, F3 nowy zapas, po wprowadzenia danych zamknąć okno kartoteki, naciśnąć alt+ctrl+f5 w celu odświeżenia listy, wybrać nowy zapas do zamówienia) Wszystkie zapasu powinny mieć przy tworzeniu zdefiniowane parametry: Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP

9 dostawca Firma Komputerek. Ponadto karty graficzne powinny mieć w polu Opis szukany wartości GEFORCE512 i GEFORCE1024 Włącz okno statystyki programu (F9) i sprawdź jaka jest łączna kwota podatku VAT dla tego zamówienia Wpisując odpowiednie wartości w pola Ilość przyjęta i Przewidywana data przyjęcia utwórz trzy różne zamówienia (na dysk twardy, na karty graficzne, na napęd DVD) Obejrzyj trzy utworzone zamówienia, zwróć uwagę, że do zamówienia kopiowane są wszystkie wiersze z zamówienia zbiorczego, nawet jeśli pole ilość wynosi zero. Wypełnij pola Nr faktury dostawcy AB i data wpływu dokumentu zakupu. Zaksięguj jednocześnie trzy zamówienia Księgowanie -> księgowanie seryjnie

10 Rozliczenia faktur zakupu ZADANIE: Przejdź do kartoteki firmy Komputerek SA, Otwórz zapisy księgi dla tego dostawcy (CRTL+F5). Zwróć uwagę, że wszystkie faktury są otwarte (nierozliczone). Przejdź do modułu Zarządzanie finansami -> Zobowiązania -> Dzienniki należności Wprowadź w pierwszym wierszu:

11 Typ dokumentu : płatność Nr dokumentu XY Typ konta : konto bankowe Nr konta: NBK Typ konta przeciwstawnego: Dostawca Nr konta przeciwstawnego: Komputerek SA Wybierz Funkcje -> rozlicz zapisy (Shift + F9) Na pierwszej fakturze wybierz Rozlicz-> Ustaw Id rozliczenia (F9). Wróć do poprzedniego okna i zaksięguj rozliczenie Księgowanie-> Księguj rozliczenie (F11) Wróć do kartoteki firmy Komputerek SA. zauważ, że pierwsza faktura jest już rozliczona ZADANIE SAMODZIELNE: Rozlicz z tego samego konta bankowego pozostałe faktury zakupu od firmy Komputerek SA Sprzedaż i Marketing Nabywca Program MBS Navision rozróżnia dostawców i nabywców prowadząc w tym celu dwie osobne kartoteki (choć z możliwością konwersji przez kartotekę kontaktów) Przy definiowaniu nabywcy nast Przy definiowaniu nabywcy następujące pola są obligatoryjne: Nr Gł. gosp. grupa księgowa Numer identyfikuje nabywcę i jest używany podczas księgowania z dziennika oraz przy tworzeniu ofert, zamówień, faktur i faktur korygujących. Główne gospodarcze grupy księgowe można definiować dla nabywców według regionu (Krajowi, Kraje UE, Inne kraje itd.) lub typu działalności albo w celu rozróżnienia między przedsiębiorstwami

12 prywatnymi i agencjami rządowymi. Określa ona konta (sprzedaży, kwot rabatów itd.), na których program przeprowadza księgowanie. Gosp. grupa księgowa VAT Grupa księgowa nabywcy Metoda rozliczania Podczas księgowania transakcji dotyczących tego nabywcy program używa tego kodu w połączeniu z kodem Towarowa grupa księgowa VAT w celu wyszukania wartości procentowej podatku VAT, typu kalkulacji podatku VAT oraz kont podatku VAT. Grupa księgowa nabywcy określa konta K/G, na których program będzie księgować transakcje dotyczące tego nabywcy. Określa ona konta dla należności od nabywcy, opłat manipulacyjnych, kwot rabatów terminowych, odsetek, kosztów dodatkowych oraz kwot zaokrągleń faktury. W tym miejscu można wybrać sposób rozliczania przez program płatności dla danego nabywcy. Aby określić metodę rozliczania, należy kliknąć przycisk asysty w tym polu i wybrać jedną z dwóch opcji: Ręcznie Rozlicz najstarsze Puste pole oznacza zastosowanie metody rozliczenia Ręcznie. Opcje te mają następujące znaczenie: Metoda Ręcznie oznacza, że program rozlicza płatności tylko wtedy, gdy użytkownik określi dokument. Metoda Rozlicz najstarsze oznacza, że jeżeli użytkownik nie określi dokumentu, z którym ma zostać rozliczona płatność, program rozliczy ją z najstarszym otwartym zapisem nabywcy. Utwórz firmę Kliencik Jelenia Góra, Mandarynkowa 1, Grupy księgowe Kraj, Kraj, Krajowe metoda rozliczania automatyczna Zamówienia sprzedaży Zamówienie sprzedaży może być utworzone w następujący sposób: Aby ręcznie utworzyć zamówienia sprzedaży: Kliknij pozycję Sprzedaż i Marketing -> Przetwarzanie zamówień, a następnie kliknij pozycję Zamówienia. Naciśnij klawisz F3, aby utworzyć puste zamówienie. Zostanie wyświetlone okno Zamówienie sprzedaży. Zawsze konieczne jest wypełnienie karty Ogólne. Wypełnij pole Nr. Można to zrobić na kilka sposobów, zależnie od sposobu zdefiniowania systemu numeracji. W polu Nr nabywcy wprowadź numer nabywcy. W pierwszym wierszu faktury w polu Typ wprowadź opcję Zapas. W polu Nr wprowadź numer zamówionego zapasu.

13 W polu Ilość wprowadź zamówioną ilość. Jeśli lokalizacja określona w wierszu zamówienia sprzedaży wymaga użycia pojemników (ale nie wymaga przetwarzania pobrań), można przypisać kod pojemnika w wierszu zamówienia, aby wskazać, skąd ma zostać pobrany zapas przed wysłaniem do nabywcy. Księgowanie zamówień sprzedaży Wydając zapas, należy zaksięgować powiązane z nim zamówienie. Procedura jest taka sama zarówno w przypadku zamówień powstałych w wyniku przekonwertowania ofert, jak i zamówień utworzonych bezpośrednio. Aby zaksięgować zamówienia sprzedaży: Utwórz zamówienie sprzedaży i wypełnij je odpowiednimi informacjami. Kliknij pozycję Księgowanie. Kliknij jedną z następujących pozycji: Księguj Zaksięgowanie zamówienia bez drukowania wydania lub faktury. Księguj i drukuj Zaksięgowanie zamówienia i drukowanie wydania (gdy wydanie dotyczące zamówienia jest realizowane bez fakturowania) lub faktury (gdy zamówienie jest fakturowane). Po wybraniu, czy zamówienie ma zostać wydrukowane, wyświetlane jest okno, w którym należy określić sposób księgowania zamówienia: Wydanie -> Księgowanie wydania zapasów. Faktura -> Fakturowanie już wydanych zapasów. Wydanie i faktura -> Fakturowanie i wydanie zapasów. Wybierz opcję księgowania i kliknij przycisk OK. Stan procesu księgowania jest wyświetlany w oknie. ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw dla firmy Kliencik zamówienie na 10 sztuk płyt głównych. Zaksięguj i zafakturuj zamówienie (F11) Faktury sprzedaży Faktury sprzedaży można księgować z różnych obszarów aplikacji systemu Microsoft Business Solutions Navision: Z poziomu funkcji Faktury. Przez dzienniki: Dzienniki główne (moduł Zarządzanie Finansami), Dzienniki sprzedaży (moduł Zarządzanie Finansami). Funkcjonalność księgowania faktur z poziomu dzienników ogranicza się wyłącznie do księgowania bezpośrednio na konta księgi głównej. Z tego względu zaleca się księgowanie faktur z poziomu funkcji Faktury. Do formatki służącej do wprowadzania (wystawiania) faktur sprzedaży użytkownik ma dostęp pod funkcją Faktury znajdującą się w obszarze aplikacji Sprzedaż i Marketing oraz w Zarządzaniu Finansami

14 ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw dla firmy Kliencik fakturę na 20 sztuk dysków 200GB. Zaksięguj i zafakturuj zamówienie (F11) Wydania połączone Niektóre firmy stosując zamówienia sprzedaży mogą preferować wykorzystywanie dokumentów zamówień sprzedaży tylko do wydawania zamówień. Zamówienia są fakturowane później przez utworzenie oddzielnego dokumentu faktury sprzedaży. Gdy zamówienie zostało wydane, można utworzyć ręcznie fakturę sprzedaży na podstawie wierszy faktury z wydania. W tym celu należy kliknąć w oknie Faktura sprzedaży polecenia Funkcje Pobierz wiersze wydania. W jednej fakturze można w razie potrzeby połączyć kilka wydań. ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw trzy osobne zamówienia dla firmy Kliencik na 15 sztuk procesorów 12 sztuk dysków 300 GB i po 4 karty graficzne 512 MB i 1024 MB (na wspólnym zamówieniu). Nie fakturuj ich a jedynie utwórz dokumenty wydania. Utwórz nową fakturę, wspólną za trzy dokumenty wydania

15 Zaksięguj fakturę zbiorczą Rozliczenie faktur ZADANIE: Wejdź do kartoteki nabywców. Sprawdź saldo firmy Kliencik. Zobacz które pozycje są nierozliczone. Wejdź w Zarządzanie finansami -> należności -> Dzienniki wpłat. Dodaj pozycję: Typ dokumentu płatność Numer dokumentu nadany przez system Typ konta konto bankowe Nr konta NBK Kwota 7000 Typ konta przeciwstawnego Nabywca Nr konta przeciwstawnego Kliencik Dokonaj księgowania. Wejdź do kartoteki firmy Kliencik. Zauważ, że zmieniło się saldo a pierwsza pozycja jest już rozliczona.

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 10/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 10/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 10/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-03-17 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswplus.exe [2015.1.0.0] 1. Wprowadzono logowanie do aktualizatora baz danych. Program

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Hansa Financials Zamówienia Zakupu

Hansa Financials Zamówienia Zakupu Hansa Financials Zamówienia Zakupu Rozdział 2: Moduł Zamówienia Zakupu W tym module można rejestrować i drukować zamówienia w celu wysłania ich do Dostawców. W module tym znajduje się również kartoteka

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo