Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji"

Transkrypt

1 Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji 3. Przeprowadzenie spisu z natury i naniesienie wyników w arkuszach spisowych przypisanych do bieżącej inwentaryzacji 4. Wyszukanie różnic inwentaryzacyjnych 5. Korekta zapisów w arkuszach i ponowne wyszukanie różnic 6. Utworzenie dokumentów przychodu i rozchodu dla stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych 7. Zakończenie inwentaryzacji Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 1. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Inwentaryzacje wyświetli się formularz Inwentaryzacje. Jeśli formularz nie jest pusty, na pasku narzędzi kliknij ikonę. 2. Na karcie Opis opisz inwentaryzację, wypełniając pola Numer, Rodzaj, Sposób, Odpowiedzialni, Uwagi, Rozpoczęto.

2 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 2/9 Z racji tego, że inwentaryzacja jest czynnością wykonywaną dosyć rzadko, program nie narzuca użytkownikowi wzorców numeracji, dlatego numer należy wpisać ręcznie. W polach Odpowiedzialni i Uwagi należy wprowadzić możliwie jak najwięcej informacji o aktualnie przeprowadzanej inwentaryzacji może się to przydać w okresie późniejszym, gdy ktoś będzie kontrolował prawidłowość przeprowadzenia spisu. W polu Rozpoczęto domyślnie wprowadzana jest bieżąca data i godzina. Na karcie Opis znajdują się dwie dodatkowe karty: karta Arkusze spisowe, na której wyświetla się lista przypisanych arkuszy spisowych, karta Rozliczenie inwentaryzacji, na której wyświetlana lista różnic stwierdzonych w wyniku rozliczenia inwentaryzacji. 3. Zapisz dane, klikając ikonę na pasku narzędzi. Przypisanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji 1. W oknie Inwentaryzacje na karcie Opis/ Arkusze spisowe kliknij przycisk. 2. W oknie Tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych opisz, jakie arkusze należy utworzyć, tj. w sekcji Utwórz arkusze, które dotyczą zaznacz opcję pomieszczeń, w polu księgi inwentarzowej wybierz z listy właściwą księgę. 3. Kliknij przycisk Utwórz utworzą się arkusze inwentaryzacyjne dla każdego z pomieszczeń szkoły.

3 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 3/9 4. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. Przeprowadzenie spisu z natury i naniesienie wyników w arkuszach spisowych przypisanych do bieżącej inwentaryzacji 1. Wydrukuj arkusze spisowe dla każdego pomieszczenia. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Arkusze spisowe. W oknie Arkusze spisowe przejdź na kartę Lista. Kliknij przycisk i w oknie Raporty wybierz raport do wydruku, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby obejrzeć wydruk, kliknij przycisk. Aby skierować wydruk na drukarkę, kliknij przycisk.

4 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 4/9 2. Porównaj stan faktyczny ze stanem księgowym wyposażenia i nanieś różnice na przygotowanych wydrukach. 3. Uzgodnij stan księgowy ze stanem stwierdzonym dla każdego pomieszczenia. Jeśli spis z natury pokrywa się ze stanem księgowym, to: Przejdź na kartę Lista i wybierz arkusz spisowy wyposażenia pomieszczenia (np. gabinetu języka polskiego). Przejdź na kartę Opis/ Spis i kliknij przycisk Wszystkie, aby zaznaczyć wszystkie pozycje listy. Przejdź na kartę Operacje grupowe na spisie. W sekcji Operacja zaznacz opcję Wypełnij stan z oryginalnego, w sekcji Które wiersze zaznacz opcję zaznaczone i kliknij przycisk Wykonaj.

5 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 5/9 Przejdź na kartę Spis. W kolumnie Stan stwierdzony pojawią się wartości, takie same jak w kolumnie Stan księgowy. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. Jeśli spis z natury wykazał niedobory (np. brak trzech krzeseł w gabinecie matematyki), to: Przeprowadź procedurę uzgadniania przy założeniu, że spis z natury pokrywa się ze stanem księgowym (opisaną powyżej). Przy numerach inwentarzowych dotyczących brakujących pozycji (np. krzeseł) wprowadź w kolumnie Stan stwierdzony liczbę 0 program wyświetli te trzy pozycje na czerwono. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. Jeśli spis z natury wykazał nadwyżkę (np. dwa dodatkowe krzesła w pracowni komputerowej), to: Przeprowadź procedurę uzgadniania przy założeniu, że spis z natury pokrywa się ze stanem księgowym (opisaną powyżej). Kliknij przycisk Dodaj/ Istniejący. W oknie Wybór z księgi odszukaj i zaznacz nadwyżkową pozycję. Możesz ograniczyć listę poprzez wybór odpowiedniego indeksu lub skorzystanie z pola wyszukiwania na pasku narzędzi (wpisz w tym polu numer inwentarzowy i kliknąć ikonę ). Naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić wybraną pozycję do spisu. W oknie Arkusze spisowe na karcie Opis/ Spis w wierszu dodanej pozycji w kolumnie Stan stwierdzony wpisz wartość 1, w kolumnie (Po) pomieszczenie wybierz właściwe pomieszczenie.

6 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 6/9 Powtórz opisane czynności dla pozostałych brakujących w spisie sprzętów (krzeseł). Kliknij przycisk na pasku narzędzi. W arkuszach spisowych pozycje, w których występują niedobory, są zaznaczone na czerwono, nadwyżki na zielono, a zmiana pomieszczenia na niebiesko. Wyszukanie różnic inwentaryzacyjnych Różnice inwentaryzacyjne wynikają z porównania zawartości zapisów w księgach inwentarzowych z zawartością arkuszy spisowych przypisanych do bieżącej inwentaryzacji. 1. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Inwentaryzacje. 2. W oknie Inwentaryzacje na zakładce Lista zaznacz inwentaryzację, która ma być rozliczana. 3. Przejdź na kartę Opis/ Rozliczanie inwentaryzacji i kliknij przycisk otworzy się okno Tworzenie różnic inwentaryzacyjnych. 4. Zaznacz opcję Tylko rozlicz arkusze i kliknij przycisk Utwórz w wyniku porównania stanu arkuszy inwentaryzacyjnych ze stanem ksiąg zostaną odnalezione różnice.

7 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 7/9 Korygowanie zapisów w arkuszach i ponowne wyszukanie różnic Odnalezione w sali komputerowej krzesła należy przenieść do sali matematyki i zmienić arkusze spisowe tych pomieszczeń, aby odzwierciadlały stan bieżący. 1. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Arkusze spisowe. 2. Przejdź na arkusz spisowy sali komputerowej i dla dwóch krzeseł z matematyki zmień wpis w kolumnie (PO) pomieszczenie na gabinet matematyki. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. 3. Przejdź na arkusz spisowy gabinetu matematyki i w kolumnie Stan stwierdzony wpisz wartość 1 dla dwóch krzeseł, które znalazły się w innej sali. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. 4. Przejdź na kartę Opis/ Rozliczenie inwentaryzacji i kliknij przycisk otworzy się okno Tworzenie różnic inwentaryzacyjnych. 5. Zaznacz opcję Tylko rozlicz arkusze i kliknij przycisk Utwórz w wyniku porównania stanu arkuszy inwentaryzacyjnych ze stanem ksiąg (w analizowanym przykładzie) zostanie wyświetlony brak jednego krzesła. Utworzenie dokumentów przychodu i rozchodu dla stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych W przypadku istnienia różnic inwentaryzacyjnych w postaci braku lub nadwyżki sprzętu na stanie należy koniecznie wygenerować dokumenty przychodu i rozchodu dla znalezionych różnic, aby stan księgowy był zgodny ze stanem stwierdzonym, faktycznym. Załóżmy, że w gabinecie języka polskiego znaleziono nowe krzesło bez numerów inwentaryzacyjnych. Aby dodać to krzesło na stan: 1. W oknie Arkusze spisowe na karcie Lista wybierz arkusz spisowy gabinetu języka polskiego. 2. Przejdź na zakładkę Spis i kliknij przycisk Dodaj/ Nowy.

8 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 8/9 3. W oknie Dodawanie nowych elementów (nadwyżek) opisz sprzęt i kliknij przycisk Dodaj. 4. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. 5. Otwórz okno Inwentaryzacje, przejdź na zakładkę Rozliczenie inwentaryzacji i kliknij przycisk. 6. W oknie Tworzenie różnic inwentaryzacyjnych zaznacz opcję Tylko rozlicz arkusze i kliknij przycisk Utwórz. W wyniku porównania stanu arkuszy inwentaryzacyjnych ze stanem ksiąg na liście pojawi się nadwyżkowa pozycja (krzesło w gabinecie języka polskiego). 7. Kliknij przycisk i wygeneruj dokument przychodu. 8. Zweryfikuj utworzony przez program dokument i uzupełnij go o stosowne informacje, np. cena, kod kreskowy, a następnie utrwal go, zaznaczając pole utrwalony. Kliknij ikonę na pasku narzędzi. Dokument można utrwalić w późniejszym terminie. Przed utrwaleniem dokumentów zalecamy wykonać kopię zapasową, gdyż jest to operacja nieodwracalna.

9 Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 9/9 Zakończenie inwentaryzacji Po sprawdzeniu utworzonych przez program dokumentów można ostatecznie zakończyć inwentaryzację. Aby to zrobić, należy w oknie Inwentaryzacje na karcie Opis kliknąć przycisk Zakończ, a następnie wydrukować ostateczny protokół różnic inwentaryzacyjnych i przedstawić go do podpisania komisji inwentaryzacyjnej. Operacja zakończenia inwentaryzacji jest nieodwracalna, dlatego zawsze należy wcześniej wykonać kopię zapasową, aby w wypadku ewentualnych nieścisłości można było nanieść poprawki. Wydrukowanie raportu różnic inwentaryzacyjnych jest możliwe po wybraniu inwentaryzacji za karcie Lista i kliknięciu przycisku. Oceń przydatność porady

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji Optivum. Jak przypisywać do przydziałów preferencje dotyczące sal?

Plan lekcji Optivum. Jak przypisywać do przydziałów preferencje dotyczące sal? Plan lekcji Optivum Jak przypisywać do przydziałów preferencje dotyczące sal? Aby ułożenie planu było możliwe, należy uzupełnić dane zaczerpnięte z arkusza. Powinniśmy między innymi opisać zasoby lokalowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie: danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak zarejestrować w programie likwidację środka trwałego, ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części środka trwałego?

Inwentarz Optivum. Jak zarejestrować w programie likwidację środka trwałego, ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części środka trwałego? Inwentarz Optivum Jak zarejestrować w programie likwidację środka trwałego, ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części środka trwałego? Program Inwentarz Optivum prowadzi ewidencję środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzić oceny roczne z przedmiotu religia/etyka, aby pojawiły się we właściwym miejscu na arkuszach ocen i świadectwach uczniów? W systemie UONET+ na zamkniętej liście przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników CBOP

Pomoc dla użytkowników CBOP Pomoc dla użytkowników CBOP Spis treści 1 Wstęp 1 2 Oferty pracy, staże i praktyki 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Lista propozycji... 2 Wyszukiwanie... proste 4 Filtrowanie ofert... 4 Przegląd szczegółów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo