STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5"

Transkrypt

1 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o.

2 Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników PRInż S.A. przez DGiZI Consorg Spółka z o.o.

3 SPIS TREŚCI I. Kięgowanie i rozliczanie płatności wychodzących/przychodzących I.1.1 I.1. Przypadek 1 Płatność całkowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.1.1 I.2. Przypadek 2 Płatność częściowa z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.2.1 I.3. Przypadek 3 Płatność całkowita z odniesieniem do zapisu księgowego w PLN I.3.1 I.4. Przypadek 4 Płatność częściowa bez odniesienia do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.4.1 II. Księgowanie i rozliczanie kompensat II.4.1 II.1. Przypadek 1 Kompensata całkowita wykorzystująca zapis bilansujący II.1.1 II.2. Przypadek 2 Kompensata częściowa wykorzystująca zapis bilansujący II.2.1 II.3. Przypadek 3 Księgowanie i rozliczanie kompensaty wykorzystującej zapis księgowy II.3.1 III. Księgowanie i rozliczanie cesji II.3.1 III.1. Przypadek 1 - Księgowanie cesji wykorzystującej zapis bilansujący (systemowy) III.1.1 III.2. Przypadek 2 - Księgowanie i rozliczanie cesji wykorzystującej zapis księgowy III.2.1 IV. Przeksięgowanie i rozliczanie przedpłaty/ kaucji III.2.1 IV.1. Przypadek 1 - Przeksięgowanie całości przedpłaty/kaucji zapisem księgowym (systemowym) IV.1.1 IV.2. Przypadek 2 Przeksięgowanie i rozliczanie części przedpłaty dokonanej zapisem księgowym IV.2.1 V. Anulowanie księgowań i rozliczeń IV.2.1 V.1. Przypadek 1 Anulowanie zaksięgowanej płatności całkowitej/częściowej wychodzącej/przychodzącej V.1.1 V.2. Przypadek 2 Anulowanie zapisu księgowego V.2.1 V.3. Przypadek 3 Anulowanie rozliczenia częściowego V.3.1 V.4. Przypadek 4 Anulowanie rozliczenia całkowitego V.3.1

4 I. Księgowanie i rozliczanie płatności wychodzących/przychodzących I.1. Przypadek 1 Płatność całkowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN Księgowanie płatności za daną fakturę zakupu/sprzedaży dokonywane jest w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca uruchamianego z paska narzędzi Moduł, Banki. W naszym przykładzie księgujemy płatność wychodzącą w wysokości równej wartości wystawionej faktury zakupu przez Partnera handlowego o symbolu DA0019. W tym celu Użytkownik powinien: 1. Wpisać w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, którego płatność dotyczy, nacisnąć przycisk TAB. System automatycznie umieści w oknie wszystkie niezapłacone (nierozliczone) faktury dostawcy/odbiorcy. 2. W przypadku Partnera niegotówkowego/gotówkowego : wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, uzupełnić numer wyciągu bankowego, wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu. Pole Zapisy księgowe, kolumnę Uwagi system automatycznie uzupełni informacją dotyczącą numeru faktury dostawcy, natomiast pole Kod płatności wypełni numerem jednostki organizacyjnej. Zaznaczenie kursorem myszki pola Nr ref. dost./odb. spowoduje uzupełnienie kolumny Numer dokumentu dost./odb. numerem wewnętrznym faktury sprzedaży. W naszym przypadku wprowadzamy nr wyciągu bankowego 1/09, wybieramy Teczkę 143, system automatycznie wypełni pole Kod płatności numerem jednostki organizacyjnej zamieszczonym na fakturze sprzedaży, tj (Rysunek I.1.1). Rysunek I.1.1 I.1.1 CONSORG SP. Z O.O.

5 3. Wejść do mieszka (ikona pod paskiem narzędzi ), w zakładce Przelew (dotyczy Partnerów niegotówkowych ) i nacisnąć klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 4. Nacisnąć klawisz TAB system automatycznie wypełni okno następującymi danymi (Rysunek I.1.2 ): numerem rachunku bankowego Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank. (identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca). Rysunek I.1.2 W przypadku Partnerów gotówkowych w zakładce Gotówka Użytkownik naciskając klawisze CTRL + B w polu Razem przeniesie wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 5. Wprowadzić numer konta Księgi Głównej Konto KG, jeżeli nie ma do niego przypisanego numeru teczki. Jeżeli Użytkownik nie pamięta numeru konta KG jego wprowadzenia można dokonać w następujący sposób: wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, wprowadzić wartość zapłaty w kolumnie Płatności całk., wpisać numer wyciągu bankowego/dokumentu kasowego w polu Nr wyciągu bankowego, I.1.2 CONSORG SP. Z O.O.

6 wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu (Rysunek I.1.3). Rysunek I.1.3 Jeżeli płatność dotyczy kilku faktur, należy ją księgować osobno do każdej z nich. 6. Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca. System wyświetli komunikat (Rysunek I.1.4), który akceptujemy przez naciśnięcie kursorem myszki na polu Dodaj. W naszym przypadku płatność wychodząca została zaksięgowana pod numerem I.1.3 CONSORG SP. Z O.O.

7 Rysunek I.1.4 Anulowanie zaksięgowanej płatności całkowitej wychodzącej/przychodzącej opisano w podrozdziale V.1. I.1.4 CONSORG SP. Z O.O.

8 I.2. Przypadek 2 Płatność częściowa z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN Księgowanie płatności wychodzącej/przychodzącej dokonywane jest w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca uruchamianego z paska narzędzi, Moduł, Banki. W naszym przykładzie księgujemy płatność wychodzącą w wysokości 200 zł na rzecz Partnera handlowego o symbolu DA0021 (faktura zakupu 1/09 na wartość 400,00 zł). W tym celu Użytkownik powinien: 1. Wpisać w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, którego płatność dotyczy, nacisnąć przycisk TAB. System automatycznie umieści w oknie wszystkie niezapłacone (nierozliczone) faktury dostawcy/odbiorcy. Przy księgowaniu płatności za fakturę pomocnym dla Użytkownika jest raport Specyfikacja salda kontrahenta wskazujący właściwe saldo dokumentu. Dokonanie ostatniej płatności częściowej za daną fakturę zakupu spowoduje automatyczne rozliczenie salda dokumentu na Partnerze Handlowym, tzn. faktura zakupu/sprzedaży wraz z jej płatnościami cząstkowymi pokażą się w pozycjach rozliczonych. 2. W przypadku Partnera niegotówkowego/gotówkowego : wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, wprowadzić wartość zapłaty w kolumnie Płatności całk., wpisać numer wyciągu bankowego/dokumentu kasowego w polu Nr wyciągu bankowego, wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu. Pole Zapisy księgowe, kolumnę Uwagi system automatycznie uzupełni informacją dotyczącą numeru faktury dostawcy, natomiast pole Kod płatności wypełni numerem jednostki organizacyjnej. Zaznaczenie kursorem myszki pola Nr ref. dost./odb. spowoduje uzupełnienie kolumny Numer dokumentu dost./odb. numerem wewnętrznym faktury sprzedaży. Jeżeli płatność dotyczy kilku faktur, należy ją księgować osobno do każdej z nich. W naszym przypadku wprowadzamy nr wyciągu bankowego 1/09, wybieramy Teczkę 141, system automatycznie wypełni pole Kod płatności numerem jednostki organizacyjnej zamieszczonym na fakturze sprzedaży, tj (Rysunek I.2.1). I.2.1

9 Rysunek I Wejść do mieszka (ikona pod paskiem narzędzi ), w zakładce Przelew (dotyczy Partnerów niegotówkowych ) i nacisnąć klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 4. Nacisnąć klawisz TAB system automatycznie wypełni okno następującymi danymi (Rysunek I.2.2): numerem rachunku bankowego Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank.(identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca). I.2.2

10 Rysunek I.2.2 W przypadku Partnerów gotówkowych w zakładce Gotówka Użytkownik naciskając klawisze CTRL+B w polu Razem przeniesie wartość księgowanej płatności z faktury. 5. Wprowadzić numer konta Księgi Głównej Konto KG, jeżeli nie ma do niego przypisanego numeru teczki. Jeżeli Użytkownik nie pamięta numeru konta KG jego wprowadzenia można dokonać w następujący sposób: na polu Konto KG nacisnąć klawisze CTRL + TAB, wybrać z listy numer konta KG przez ustawienie kursora myszki na jego linii i dwukrotne na nim kliknięcie bądź naciśnięcie myszką na polu Wybierz. 6. Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca. System wyświetli komunikat, który akceptujemy przez naciśnięcie kursorem myszki na polu Dodaj. Naciśnij na pole Anuluj, aby wyjść z okna. Anulowanie zaksięgowanej płatności częściowej wychodzącej/przychodzącej opisano w podrozdziale V.1. I.2.3

11 I.3. Przypadek 3 Płatność całkowita z odniesieniem do zapisu księgowego w PLN Księgowanie płatności wychodzącej/przychodzącej dokonywane jest w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca uruchamianego z paska narzędzi, Moduł, Banki. W tym celu Użytkownik powinien: 1. Wpisać w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, którego płatność dotyczy, nacisnąć przycisk TAB. 2. Zaznaczyć kursorem myszki pole Wyświetl wszyst. operacje. System pokaże wszystkie zapisy księgowe na koncie wybranego Partnera handlowego (Rysunek I.3.1). W naszym przypadku księgujemy płatność wychodzącą Partnera handlowego o symbolu DA0019. Rysunek I W przypadku Partnera niegotówkowego / gotówkowego : wybrać dokument, za który płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, wpisać numer wyciągu bankowego/dokumentu kasowego, wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu. Pole Zapisy księgowe system automatycznie wypełni informacją dotyczącą numeru dokumentu dostawcy/odbiorcy, natomiast pole Kod płatności wypełni numerem jednostki organizacyjnej. Jeżeli płatność dotyczy kilku zapisów księgowych, należy ją księgować osobno do każdego z nich. 4. Wejść do mieszka (ikona pod paskiem narzędzi ), w zakładce Przelew (dotyczy Partnerów niegotówkowych ) i nacisnąć klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi wartość płatności. I.3.1

12 5. Nacisnąć klawisz TAB system automatycznie wypełni okno następującymi danymi (Rysunek I.3.2): numerem rachunku bankowego Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank.(identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca ). Rysunek I.3.2 W przypadku Partnerów gotówkowych w zakładce Gotówka Użytkownik naciskając klawisze CTRL+B w polu Razem przeniesie wartość księgowanej płatności z nagłówka zapisu księgowego. 6. Wprowadzić numer konta Księgi Głównej Konto KG jeżeli nie ma do niego przypisanego numeru teczki. Jeżeli Użytkownik nie pamięta numeru konta KG jego wprowadzenia można dokonać w następujący sposób: na polu Konto KG nacisnąć klawisze CTRL + TAB, wybrać z listy numer konta KG przez ustawienie kursora myszki na jego linii i dwukrotne na nim kliknięcie bądź naciśnięcie myszką na polu Wybierz. 7. Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca. System wyświetli komunikat, który akceptujemy przez naciśnięcie kursorem myszki na polu Dodaj. Naciśnij na pole Anuluj, aby wyjść z okna. Anulowanie płatności wychodzącej/przychodzącej przeprowadza się zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale V.1. I.3.2

13 I.4. Przypadek 4 Płatność częściowa bez odniesienia do faktury zakupu/sprzedaży w PLN Księgowanie płatności wychodzącej/przychodzącej dokonywane jest w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca uruchamianego z paska narzędzi, Moduł, Banki. W tym celu Użytkownik powinien: 1. Wpisać w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, którego płatność dotyczy, nacisnąć przycisk TAB. Dokonanie ostatniej płatności częściowej za dany zapis księgowy spowoduje automatyczne rozliczenie salda dokumentu na Partnerze Handlowym. Zaznaczyć kursorem myszki pole Płatność bez odniesienia do faktury. Pole Zapisy księgowe w dolnej części okna ma być czyste. W naszym przypadku księgujemy częściową płatność wychodzącą w wysokości 200,00 zł Partnera handlowy o symbolu DA0019 (Rysunek I.4.1). Rysunek I.4.1 Jeżeli płatność dotyczy kilku zapisów księgowych, należy ją zaksięgować tyle razy, ilu zapisów dotyczy. 2. W przypadku Partnera niegotówkowego/gotówkowego : wpisać numer wyciągu bankowego/dokumentu kasowego, wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu, kod płatności, wprowadzić wartość płatności w polu mieszczącym się nad polem Kwota wymagalna, wpisać nr konta zbiorczego KG, w zakładce otwieranej przez jednoczesne naciśnięcie klawiszy CTRL + SHIFT + U. I.4.1

14 3. Wejść do mieszka (ikona pod paskiem narzędzi ), w zakładce Przelew (dotyczy Partnerów niegotówkowych ) i nacisnąć klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi wartość płatności. 4. Nacisnąć klawisz TAB system automatycznie wypełni okno następującymi danymi (Rysunek I.4.2): numerem konta Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank. (identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca \ Płatność przychodząca ). Rysunek I.4.2 W przypadku Partnerów gotówkowych w zakładce Gotówka Użytkownik naciskając klawisze CTRL+B w polu Razem przeniesie wartość księgowanej płatności. Jeżeli Użytkownik nie pamięta numeru konta KG jego wprowadzenia można dokonać w następujący sposób: na polu Konto KG nacisnąć klawisze CTRL + TAB, wybrać z listy numer konta KG przez ustawienie kursora myszki na jego linii i dwukrotne na nim kliknięcie bądź naciśnięcie myszką na polu Wybierz. 5. Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca. System wyświetli komunikat, który akceptujemy przez naciśnięcie kursorem myszki na polu Dodaj. Naciśnij na pole Anuluj, aby wyjść z okna. I.4.2

15 6. Rozliczyć płatność częściową z zapisem księgowym w oknie Rozrachunki częściowo rozliczone uruchamianego z rozwijanego paska Menu, Banki, Wyciągi bankowe i rozrachunki. Wprowadzić symbol Partnera handlowego, któremu zaksięgowano płatność, numer konta zbiorczego (nie jest obligatoryjny). W naszym przypadku wybieramy Kontrahenta o symbolu DA0019, któremu chcemy rozliczyć płatność częściową (Ref ) w wysokości 200,00 zł z zapisem księgowym (Ref ) na wartość 1.000,00 zł ( Rysunek I.4.3). Rysunek I.4.3 W naszym przypadku system pokazał w górnej części okna trzy linie zapisów księgowych, z których tylko dwie będziemy rozliczać (Rysunek I.4.4): a) po stronie Wn: płatność częściowa (Ref ) w wysokości 200,00 zł. b) po stronie Ma: zapis księgowy (Ref ) F-ra 3/07 w wysokości 1.000,00 zł. I.4.3

16 Rysunek I.4.4 A. Dokonać rozliczenia zapisów widniejących na koncie Partnera handlowego jako Dostawcy/Odbiorcy. Zaznaczyć w górnej połówce okna, lewym przyciskiem myszy, pola tych linii zapisów (z lewej strony okna), które mają uczestniczyć w rozliczeniu (Rysunek I.4.5). B. Zaakceptować rozliczenie klikając na polu Rozlicz. Rysunek I.4.5 I.4.4

17 Zaakceptować komunikat Czy rozliczyć dokumenty. Po prawidłowo przeprowadzonym rozliczeniu w górnej połówce okna system pokaże linie z saldami dokumentów, jakie pozostały po rozliczonej płatności. W naszym przypadku po zaznaczeniu myszką, w części górnej okna, pola na linii z należnością, system pokaże w dolnej połówce okna, składowe salda zapisu księgowego (Rysunek I.4.6). ٧ Rysunek I.4.6 Dokumenty częściowo rozliczone będą widniały na saldzie Partnera handlowego jako nierozliczone, czyli pojawią się wszystkie linie zapisów, które składają się na obecna saldo zapisu. Rozliczenie w całości dokumentu/zapisu księgowego spowoduje ich zamknięcie i umieszczenie w pozycjach rozliczonych. C. Wyjść z okna klikając myszką na polu Anuluj. Anulowanie płatności wychodzącej/przychodzącej przeprowadza się zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale V.1. Anulowanie rozliczenia częściowego, całkowitego opisano w podrozdziałach V.3 i V.4. I.4.5

18 II. Księgowanie i rozliczanie kompensat II.1. Przypadek 1 Kompensata całkowita wykorzystująca zapis bilansujący Użytkownik przed zaksięgowaniem kompensaty powinien upewnić się, czy zapisy /dokumenty w niej uczestniczące nie mają daty księgowania, terminu płatności, daty dokumentu księgowego z okresu poprzedniego. Jeżeli mają w takiej sytuacji należy: Uruchomić z rozwijanego paska narzędzi opcję Administracja, Ustawienia Ogólne. Kliknąć kursorem myszki na zakładce Okresy sprawozdawcze (Rysunek II.1.1). Rysunek II.1.1 Wejść do ustawień bieżącego okresu sprawozdawczego poprzez kliknięcie myszką na pomarańczowej strzałce. Wpisać do pól Data księgowania od, Data TP od, Data dokumentu od okres, z którego pochodzi dokument. Zaakceptować wybór przez naciśnięcie na pole Aktualizuj. Księgowania kompensaty częściowej dokonuje się w oknie Rozliczanie rozrachunków, wybieranego z rozwijanego paska Menu, Banki, Wyciągi bankowe i rozrachunki (Rysunek II.1.2). II.1.1

19 Rysunek II Wybrać Rodzaj rozliczenia na Wewnętrzne. 2. Wybrać PH z rozwijanego paska pola Konto KG. 3. Zaznaczyć pole Kilku PH. 4. Wprowadzić symbol Partnera handlowego (PH), tj. symbol Partnera handlowego rozpoczynający się od litery D, po jego wprowadzeniu naciskając przycisk TAB, Użytkownik znajdzie się w następnym polu, w którym wpisze symbol Partnera rozpoczynający się od litery O ( może to być to ten sam kontrahent). W naszym przypadku wprowadzamy symbol pierwszego Partnera handlowego, będącego Dostawcą, tj. DA0013 oraz symbol tegoż Kontrahenta jako Odbiorcy (OA0013) - Rysunek II.1.3. II.1.2

20 Rysunek II Zaakceptować propozycję rozliczania (kompensowania) poprzez kliknięcie myszką na polu Rozlicz. W oknie Rozliczanie rozrachunków pojawią się po stronach Wn i Ma wszystkie nierozliczone dokumenty. W podanym przykładzie kompensujemy zobowiązanie Partnera handlowego o symbolu DA0013 w wysokości 976,00 zł (F-ra 4/09, Ref ), Jego należnością, w tej samej wysokości ( Partner OA0013, F-ra 5/09, Ref ). 6. Podświetlić myszką zapis po stronie Wn Odbiorcy. Klikając na nim dwukrotnie nastąpi jego zrzucenie do dolnej części okna (operacji rozliczanych). To samo uczynić z zapisem po stronie Ma (prawa górna ćwiartka okna) Rysunek II Zaakceptować rozliczenie, klikając myszką na polu Rozlicz. II.1.3

21 Rysunek II Nie aktualizować numeru operacji, gdy system wygeneruje komunikat o zmianie numeru w pozycjach (Rysunek II.1.5). Rysunek II Kliknąć na polu Uzupełnij zapis znajdujący się w dolnej części okna. System wyświetli komunikat Łączenie z Bazą (Rysunek II.1.6). Rysunek II.1.6 Nastąpi samodzielne uzupełnienie rozliczanych zapisów następującymi danymi: Pole Podst. Zapisu (nr) numerami faktur źródłowych, tj. nr wewnętrznym i nr SAP (dotyczy faktury sprzedaży), nr faktury dostawcy ( dotyczy faktury zakupu). Terminem płatności. Numerem Jednostki org.. Numerami Konto Zbiorcze. Wprowadzić datę księgowania do pól Data księg., Data Vat (dotyczy sytuacji, gdy użytkownik chce księgować operację z datą inną niż bieżąca). II.1.4

22 10. Wybrać teczkę 011 Kompensaty 1 z rozwijanego pola Teczka. System wygeneruje dwa komunikaty: pierwszy, informujący o możliwości aktualizowania treści operacji w pozycjach. Klikamy myszką na polu Nie (Rysunek II.1.7), Rysunek II.1.7 drugi informujący o możliwości aktualizowania numeru operacji w pozycjach. Klikamy myszką na polu Tak (Rysunek II.1.8). Rysunek II.1.8 Jeżeli Użytkownik naciśnie Tak system uzupełni kolumnę Podst. Zapisu (nr) nazwą wybranej teczki, co spowoduje usunięcie z kolumny numerów dokumentów źródłowych. 11. Wpisać w kolumnie Podst. Zapisu (nr) po numerze faktury, słowo Kompensata - jeśli to konieczne. Zaakceptować zaksięgowaną kompensatę naciskając myszką na polu Dodaj (Rysunek II.1.9). 12. System zapisze zaksięgowaną kompensatę pod unikalnym numerem Referencja 1, w naszym przypadku jest to numer Jeżeli numer teczki jest inny niż zaproponowany, ważne jest aby był wyłączny do kompensat całkowitych. II.1.5

23 Rysunek II.1.9 System ponownie ustawi się w oknie Rozliczanie rozrachunków wybranego Partnera. 13. Kliknąć na polu Anuluj bądź na krzyżyku w prawym górnym rogu okna, co spowoduje jego zamknięcie. Unieważnienia błędnie zaksięgowanej kompensaty dokonuje się według procedury opisanej do Anulowania zapisu księgowego (podrozdział V.2). II.1.6

24 II.2. Przypadek 2 Kompensata częściowa wykorzystująca zapis bilansujący Księgowanie kompensaty według sposobu opisanego poniżej powoduje zawyżenie obrotów Kontrahenta, zamknięcie dokumentu źródłowego i utworzenie zapisu księgowego bilansującego na kwotę należności/zobowiązania pozostawionego na saldzie Partnera handlowego po przeprowadzonej kompensacie. Użytkownik przed zaksięgowaniem kompensaty powinien upewnić się, czy zapisy/dokumenty w niej uczestniczące nie mają daty księgowania, terminu płatności, daty dokumentu księgowego z okresu poprzedniego. Jeżeli mają w takiej sytuacji należy: Uruchomić z rozwijanego paska narzędzi opcję Administracja, Ustawienia Ogólne. Kliknąć kursorem myszki na zakładce Okresy sprawozdawcze (Rysunek II.2.1). Rysunek II.2.1 Wejść do ustawień bieżącego okresu sprawozdawczego poprzez kliknięcie myszką na pomarańczowej strzałce. Wpisać do pól Data księgowania od, Data TP od, Data dokumentu od okres, z którego pochodzi dokument. Zaakceptować wybór przez naciśnięcie na pole Aktualizuj. Księgowania kompensaty częściowej dokonuje się w oknie Rozliczanie rozrachunków, wybieranego z rozwijanego paska Menu, Banki, Wyciągi bankowe i rozrachunki (Rysunek II.2.2). II.2.1

25 Rysunek II Wybrać Rodzaj rozliczenia na Wewnętrzne. 2. Wybrać PH z rozwijanego paska pola Konto KG. 3. Zaznaczyć pole Kilku PH. 4. Wprowadzić symbol Partnera handlowego (PH) uczestniczącego w kompensacie, tj. symbol Partnera handlowego rozpoczynający się od litery D, po jego wprowadzeniu naciskając przycisk TAB, Użytkownik znajdzie się w następnym polu, w którym wpisze symbol Partnera rozpoczynający się od litery O ( może to być to ten sam kontrahent). W naszym przykładzie wprowadzamy symbol pierwszego Partnera handlowego będącego Dostawcą, tj. DA0013 oraz jego drugi symbol jako Odbiorcy (OA0013). 5. Zaakceptować propozycję rozliczania (kompensowania) przez kliknięcie myszką na polu Rozlicz (Rysunek II.2.3). II.2.2

26 Rysunek II.2.3 W oknie Rozliczanie rozrachunków pojawią się po stronach Wn i Ma wszystkie nierozliczone dokumenty (Rysunek II.2.4). Rysunek II.2.4 W podanym przykładzie kompensujemy: Dwa zobowiązania Partnera handlowego o symbolu DA0013 : pierwsze (F-ra 1/08, Ref ) w wysokości 9.760,00 zł, drugie (F-ra 1/08, Ref ) w wysokości ,00 zł II.2.3

27 Należnością (Partner handlowy OA0013, F-ra 1/08, Ref ) w wysokości ,58 zł. Dodatkowo przyjęto następujące założenia: z pierwszego zobowiązania zostaje niepokryta wartość 1.000,00 zł, z drugiego zobowiązania zostaje niepokryta wartość 4.791,42 zł. 6. Podświetlić myszką zapis po stronie Wn Odbiorcy. Klikając na nim dwukrotnie nastąpi jego zrzucenie do dolnej części okna (operacji rozliczanych). W naszym przypadku jest nim faktura na kwotę ,58 zł. Partnera handlowego OA0013. To samo uczynić z zapisami po stronie Ma (prawa górna ćwiartka okna), tj. fakturą na wartość 9.760,00 zł o i ,00 zł (Rysunek II.2.5). Jeżeli Użytkownik kompensuje kilka pozycji zobowiązań kilkoma należnościami, do dolnej części okna zrzuca wszystkie linie zapisu po stronie Wn i Ma, które uczestniczą w operacji. Jeżeli w kompensacie uczestniczą należność zobowiązanie w części zapłacone/skompensowane Użytkownik zrzuca do dolnych ćwiartek okna wszystkie zapisy składające się na saldo dokumentu i tak, jeśli: a) saldo dokumentu (należność) tworzą: faktura sprzedaży, płatność częściowa/bądź kompensata, Użytkownik zrzuca do dolnych ćwiartek okna po stronie Wn fakturę zakupu, po stronie Ma, płatność częściową/ kompensatę faktury, b) saldo dokumentu (zobowiązanie) tworzą: faktura sprzedaży, płatność częściowa/bądź kompensata, Użytkownik zrzuca do dolnych ćwiartek okna po stronie Wn płatność częściową/kompensatę faktury, po stronie Ma - fakturę zakupu. 7. Zaakceptować rozliczenie, klikając myszką na polu Rozlicz (Rysunek II.2.5). II.2.4

28 Rysunek II Nie aktualizować numeru operacji, gdy system wygeneruje komunikat o zmianie numeru w pozycjach (Rysunek II.2.6). Rysunek II Kliknąć na polu Uzupełnij zapis znajdujący się w dolnej części okna. System wyświetli komunikat Łączenie z Bazą (Rysunek II.2.7). II.2.5

29 Rysunek II.2.7 Nastąpi automatyczne uzupełnienie rozliczanych zapisów następującymi danymi: Numerami Konto Zbiorcze. Wartością zobowiązania/należności pozostawioną po przeprowadzonej kompensacie na określonym Partnerze handlowym. Pole Podst. Zapisu (nr) numerami faktur źródłowych, tj. nr wewnętrznym, nr SAP dotyczy faktury sprzedaży) oraz nr faktury dostawcy ( dotyczy faktury zakupu). Terminem płatności. Numerem Jednostki org.. W naszym przypadku jest nim Partner o symbolu DA0013, któremu system utworzył pozycję bilansującą na wartość 3.791,42 zł. Jeżeli Użytkownik księguje kompensatę na przełomie miesiąca, system będzie w polu Data księg. wprowadzał automatycznie bieżącą datę systemową, czyli księgując operacje w miesiącu sierpniu, wprowadzi datę wrześniową. Datę księgowania i datę Vat uzupełnia Użytkownik samodzielnie, ustawiając się dowolnej linii zapisu i wprowadzając ją w nagłówku okna. System wygeneruje komunikat, który zaakceptuje klikając myszką na polu TAK (Rysunek II.2.8). Nagłówek okna Rysunek II Skorygować linię zapisu z utworzonym po kompensacie zobowiązaniem o następujące informacje: a) W miejsce utworzonej wartości zobowiązania - wartość pozostawioną na pierwszym zobowiązaniu, przepisać numer Konto Zbiorcze z linii kompensowanego dokumentu II.2.6

30 źródłowego, Termin płatności, Jednostka org., Kod zlecenia, numer faktury do Podst.zapisu (nr). W naszym przypadku wprowadzamy następujące dane: numer konta zbiorczego , w miejsce wartości 3.791,42 zł wprowadzamy wartość 1.000,00 zł, jednostkę organizacyjną b) Wpisać w nowej linii zapisu księgowego symbol Partnera (kolumna Konto KG/Kod PH), któremu pozostawiamy wartość kolejnego nieskompensowanego zobowiązania/należności. Naciskając jednocześnie CTRL + TAB przepisujemy Konto Zbiorcze. Do uzupełnienia kolejnych pół kolumn używamy za każdym razem przycisku TAB, wpisujemy wartość pozostawianego drugiego zobowiązania, numer dokumentu źródłowego, termin płatności, jednostkę organizacyjną, datę Vat, kod zlecenia. W naszym przypadku dopisujemy: symbol Partnera DA0013, numer konta zbiorczego , wartość Ma 4.791,42 zł, "Podst. zapisu (nr) F-ra 1/08, termin płatności , jednostkę organizacyjną c) Nacisnąć na pole Uzupełnij zapis. System automatycznie wypełni ostatnią linię zapisu danymi Partnera, na rzecz, którego ma doksięgować wartość zobowiązania/należności. W naszym przypadku system doksięguje Partnerowi o symbolu OA0013 należność w wysokości 2.000,00 zł. 11. Wybrać teczkę 088 Saldow. komp. 2 z rozwijanego pola Teczka. System wygeneruje komunikat informujący o możliwości aktualizowania treści operacji w opisie. Klikamy na polu Nie (Rysunek II.2.9). Rysunek II.2.9 Jeżeli Użytkownik naciśnie Tak system uzupełni kolumnę Podst. Zapisu (nr) nazwą wybranej teczki, a usunie wprowadzone wcześniej informacje dotyczące numeru dokumentu źródłowego. 12. Nacisnąć TAK na komunikacie dotyczącym aktualizowania numeru referencyjnego operacji. (Rysunek II.2.10). 2 Jeżeli numer jest inny niż zaproponowany, ważne jest aby był wyłączny dla kompensat częściowych, zawyżających obroty. II.2.7

31 Rysunek II.2.10 System nada transakcji jednolity numer. W naszym przypadku jest to Ref Wpisać w kolumnie Podst. Zapisu (nr) po numerze dokumentu źródłowego, słowo Kompensata, jeśli to konieczne (nie dotyczy tych linii zapisu, które doksięgowują Kontrahentowi wartość należności /zobowiązania pozostawionego po przeprowadzonej kompensacie). W naszym przypadku słowo Kompensata można dopisać do dwóch linii zapisu: wyksięgowywanego zobowiązania w wysokości ,00 zł, wyksięgowywanego zobowiązania w wysokości 9.760,00 zł. 14. Zaakceptować przeprowadzoną kompensatę naciskając myszką na polu Dodaj. System doda operację i ustawi się w oknie Rozliczanie rozrachunków wybranego Partnera. 15. Kliknąć na polu Anuluj bądź na krzyżyku w prawym górnym rogu okna, spowoduje to jego zamknięcie. Unieważnienia niepoprawnie zaksięgowanej kompensaty dokonuje się według procedury opisanej do Anulowania zapisu księgowego (podrozdział V.2). II.2.8

32 II.3. Przypadek 3 Księgowanie i rozliczanie kompensaty wykorzystującej zapis księgowy Księgowanie kompensaty według sposobu opisanego poniżej umożliwia zachowanie faktycznego obrazu przeprowadzonych transakcji na danym Kontrahencie (brak zawyżania obrotów). Użytkownik przed zaksięgowaniem kompensaty powinien upewnić się, czy zapisy/dokumenty w niej uczestniczące nie mają daty księgowania, terminu płatności, daty dokumentu księgowego z okresu poprzedniego. Jeżeli mają w takiej sytuacji należy: 1. Uruchomić z rozwijanego paska narzędzi opcję Administracja, Ustawienia Ogólne. Kliknąć kursorem myszki na zakładce Okresy sprawozdawcze (Rysunek II.3.1). Rysunek II.3.1 Wejść do ustawień bieżącego okresu sprawozdawczego poprzez kliknięcie myszką na pomarańczowej strzałce. Wpisać do pól Data księgowania od, Data TP od, Data dokumentu od okres, z którego pochodzi dokument. Zaakceptować wybór przez naciśnięcie na pole Aktualizuj. W naszym przypadku w kompensacie uczestniczą następujące zapisy księgowe: a) dwa zobowiązania Partnera handlowego o symbolu DA0030: pierwsze w pełnej wysokości (F-ra 1/08, konto KG ), wartość kompensaty 9.760,00 zł, drugie w części, tj. na kwotę ,58 zł. (F-ra 2/08, konto KG na wartość kompensaty ,58 zł). b) należnością Partnera handlowego o symbolu OA0030 (F-ra 1/08 na wartość ,58 zł.) 2. Zaksięgować w oknie Zapisy księgowe, wybieranego z rozwijanego paska Menu, Księgowość : II.3.1

33 wartość kompensaty do pierwszego zobowiązania uczestniczącego w księgowaniu, należnością w tej samej wysokości, uzupełnić w tworzonych liniach zapisu dane dotyczące Kontrahenta, terminu płatności, podstawy zapisu, jednostki organizacyjnej. Nowym zapisem księgowym to samo uczynić dla następnego zobowiązania uczestniczącego w kompensacie. W naszym przypadku kompensata pierwszego zobowiązania zapisana przez system pod numerem Ref , obejmuje następujące dane (Rysunek II.3.2): a) symbol Partnera handlowego jako dostawcy DA0030, wartość kompensaty w wysokości (WN) 9.760,00 zł, konto zbiorcze , podstawa zapisu (numer f-ry dostawcy) F-ra 1/08 - Kompensata, termin płatności , jednostka organizacyjna b) symbol Partnera handlowego jako odbiorcy OA0030, wartość kompensaty w wysokości (Ma) 9.760,00 zł, konto zbiorcze , podstawa zapisu (numer faktury odbiorcy) F-ra 1/08 - Kompensata, termin płatności , jednostka organizacyjna Rysunek II.3.2 Księgowania kompensaty najlepiej dokonywać 1:1, tzn. jeden zapis księgowy wyksięgowujący pierwsze zobowiązanie uczestniczące w kompensacie, jedna należność. Taki system księgowania, choć pracochłonny ma szereg zalet, zapewnia m.in.: przejrzystość w śledzeniu sald dokumentów, uporządkowanie zapisów przy raportowaniu rozliczonych\nierozliczonych dokumentów. II.3.2

34 3. Wprowadź datę księgowania do pól Data księg., Data Vat (dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik chce księgować operację z datą inną niż bieżąca). 4. Wybrać teczkę 011 Kompensata 3 z rozwijanego pola Teczka. System wygeneruje komunikat informujący o możliwości aktualizowania treści operacji w opisie. Klikamy na polu Nie (Rysunek II.3.3). Rysunek II.3.3 Jeżeli Użytkownik naciśnie Tak system uzupełni kolumnę Podst. Zapisu (nr) nazwą wybranej teczki, a usunie umieszczone wcześniej informacje dotyczące numeru dokumentu źródłowego, podstawy dokonania cesji. 5. Nacisnąć TAK na komunikacie dotyczącym aktualizowania numeru Referencja 1 (nr operacji). System nada wszystkim liniom zapisów księgowych jednolity numer. (Rysunek II.3.4). Rysunek II.3.4 W naszym przypadku zapisowi nadano numer Ref (Rysunek II.3.5). 3 Numer teczki ma być taki, jaki nadano kompensatom całkowitym. II.3.3

35 Rysunek II Nacisnąć kursorem myszki na polu Dodaj, system zapamięta utworzony zapis księgowy. Wyjdź z okna zapisów księgowych naciskając na pole Anuluj bądź na krzyżyk w prawym górnym rogu okna. Zaksięgować kompensatę częściową drugiego zobowiązania. Dokonać tych samych czynności, które zostały opisane w punktach od 2 do 6. W naszym przykładzie kompensata drugiego zobowiązania obejmuje następujące dane (Rysunek II.3.6): a) symbol Partnera handlowego jako dostawcy DA0030, wartość kompensaty w wysokości (WN) ,58 zł, konto zbiorcze , podstawa zapisu (numer f-ry dostawcy) F-ra 1/08 - Kompensata, termin płatności , jednostka organizacyjna b) symbol Partnera handlowego jako odbiorcy OA0030, wartość kompensaty w wysokości (Ma) ,58 zł, konto zbiorcze , podstawa zapisu (numer faktury odbiorcy) F-ra 1/08 - Kompensata, termin płatności , jednostka organizacyjna II.3.4

36 Rysunek II Wybrać teczkę 011 Kompensata 4 z rozwijanego pola Teczka. System wygeneruje komunikat informujący o możliwości aktualizowania treści operacji w opisie. Klikamy na polu Nie (Rysunek II.3.7) Rysunek II.3.7 Jeżeli Użytkownik naciśnie Tak system uzupełni kolumnę Podst. Zapisu (nr) nazwą wybranej teczki, a usunie umieszczone wcześniej informacje dotyczące numeru dokumentu źródłowego, podstawy dokonania cesji. 8. Nacisnąć TAK na komunikacie dotyczącym aktualizowania numeru Referencja 1 (nr operacji). System nada wszystkim liniom zapisów księgowych jednolity numer. (Rysunek II.3.8). Rysunek II Numer teczki ma być taki, jaki nadano kompensatom całkowitym II.3.5

37 9. Nacisnąć kursorem myszki na polu Dodaj, system zapamięta utworzony zapis księgowy. Wyjdź z okna zapisów księgowych naciskając na pole Anuluj bądź na krzyżyk w prawym górnym rogu okna. 10. Wybrać z rozwijanego paska Menu Banki, Rozliczanie rozrachunków. Wybrać PH, rodzaj rozliczenia Wewnętrzne. Wprowadzić symbol Partnera handlowego, u którego zapis księgowy (kompensata) zmniejsza w całości zobowiązanie. W naszym przypadku wpisujemy symbol Partnera jako Dostawcy DA0030 (Rysunek II.3.9). Rysunek II.3.9 W oknie Rozliczanie rozrachunków pojawią się po stronach Wn i Ma wszystkie nierozliczone dokumenty (Rysunek II.3.10). II.3.6

38 Rysunek II.3.10 W podanym przykładzie przeprowadzamy kompensatę pierwszego zobowiązania w wysokości 9.760,00 zł, (Ref ) z fakturą 1/08 na tą samą wartość (Ref ). 11. Podświetlić myszką zapis po stronie Wn, Dostawcy na wartość 9.760,00 zł. (Ref ). Klikając na nim dwukrotnie nastąpi jego zrzucenie do dolnej części okna (operacji rozliczanych). To samo uczynić z zapisem po stronie Ma (nr Ref ). Powyższego rozliczenia możemy dokonać w oknie Rozrachunki częściowo rozliczone uruchamianego z rozwijanego Menu, Banki, Wyciągi bankowe i rozrachunki. Jeżeli w kompensacie uczestniczą należność/zobowiązanie już w części zapłacone/skompensowane Użytkownik zrzuca do dolnych ćwiartek okna Rozliczanie rozrachunków wszystkie zapisy składające się na saldo kompensowanego dokumentu, i tak, jeśli: a) saldo dokumentu (należność) tworzą: faktura sprzedaży, płatność częściowa/bądź kompensata, Użytkownik zrzuca do dolnych ćwiartek okna po stronie Wn fakturę zakupu, po stronie Ma - płatność częściową/ bądź kompensatę faktury. b) saldo dokumentu (zobowiązanie) tworzą: faktura sprzedaży, płatność częściowa/bądź kompensata, Użytkownik zrzuca do dolnych ćwiartek okna po stronie Wn płatność częściową/bądź kompensatę faktury zakupu. 12. Zaakceptować rozliczenie, klikając myszką na polu Rozlicz (Rysunek II.3.11). II.3.7

39 Rysunek II Kliknąć na polu Anuluj bądź na krzyżyku w prawym górnym rogu okna, spowoduje to jego zamknięcie. 14. Dokonać rozliczenia kolejnego zobowiązania z zapisem bilansującym widniejącym na koncie Partnera handlowego jako Dostawcy, dokonujemy tego w oknie Rozliczanie rozrachunków uruchamianego z rozwijanego paska narzędzi, wybierając Banki, Wyciągi bankowe i rozrachunki. W naszym wypadku wybieramy symbol Partnera handlowego jako Dostawcy (Rysunek II.3.12). II.3.8

40 Rysunek II.3.12 Okno Rozliczenie częściowe rozrachunków podzielone na 2 części: w górnej połówce okna, w wierszach wyświetla salda nierozliczonych bądź rozliczonych częściowo dokumentów, w dolnej, wartość nierozliczonego dokumentu bądź składowe częściowo rozliczonej faktury/zapisu księgowego, np. wartość faktury źródłowej, zaksięgowaną do niej płatność, kompensatę, itd. W naszym przypadku system pokazał w górnej części okna dwie linie zapisów księgowych, które będziemy rozliczać (Rysunek II.3.13): a) po stronie Ma: f-ra zakupu 2/08 (Ref ) na wartość ,00 zł, b) po stronie Wn: zapis księgowy kompensata części zobowiązania (Ref ) do F-ry 2/08 w wysokości ,58 zł. 15. Zaznaczyć w górnej połówce okna, lewym przyciskiem myszy, pola tych linii zapisów (z lewej strony okna), które mają uczestniczyć w rozliczeniu (Rysunek II.3.13). System umieści w dolnej części okna wszystkie zaznaczone pozycje do rozliczenia, są o drugie zobowiązanie uczestniczące w kompensacie (F-ra 2/08) oraz utworzony do niej zapis księgowy, będący zmniejszeniem wartości pierwotnej zobowiązania. Zaakceptować rozliczenie klikając na polu Rozlicz. Potwierdzić chęć rozliczenia transakcji. II.3.9

41 Rysunek II.3.13 Po prawidłowo przeprowadzonym rozliczeniu w górnej połówce okna system pokaże linie z saldami dokumentów, jakie pozostały po zaksięgowanej kompensacie częściowej. Po zaznaczeniu pola ٧ na linii rozliczonego częściowo pierwszego zapisu wyświetlą się w dolnej części, składowe rozliczenia. W naszym przypadku po zaznaczeniu myszką, w części górnej okna, pola linii zobowiązania (F-ra 2/08), system pokaże w dolnej połówce okna, składowe salda dokumentu (rysunek II.3.14). ٧ Rysunek II.3.14 II.3.10

42 Dokumenty częściowo rozliczone będą widniały na koncie Partnera handlowego jako nierozliczone, czyli pojawią się wszystkie linie zapisów, które składają się na obecna saldo dokumentu. Rozliczenie w całości dokumentu/zapisu księgowego spowoduje ich zamknięcie, i umieszczenie w pozycjach rozliczonych. W naszym przypadku na saldzie Partnera handlowego jako nierozliczone widnieją dwie linie zapisów: linia z dokumentem źródłowym (faktura zakupu 2/08) na wartość ,00 zł, zapis księgowy kompensata częściowa zobowiązania (Ref lub ) wysokości ,58 zł, W pozycjach rozliczonych pojawią się: linia z dokumentem źródłowym (faktura zakupu 1/08) na wartość 9.760,00 zł, zapis księgowy kompensata częściowa (Ref lub ) zobowiązania wysokości 9.760,00 zł, pojawią się w pozycjach rozliczonych. 16. Kliknąć na strzałce w dolnej części okna, aby móc wprowadzić symbol drugiego Partnera handlowego uczestniczącego w kompensacie, jako Odbiorcy. 17. Wybrać z rozwijanego paska Menu Banki, Rozrachunki częściowo rozliczone. Wprowadzić symbol Partnera handlowego, jako Odbiorcy, numer konta zbiorczego na którym zaksięgowano kompensatę należności (konto zbiorcze nie jest obligatoryjne). W naszym przypadku wpisujemy dane Kontrahenta o symbolu OA0030 oraz konto zbiorcze (Rysunek II.3.15). Rysunek II.3.15 System pokazał w górnej części okna trzy linie zapisów księgowych, które będziemy rozliczać (Rysunek II.3.16): a) po stronie Wn: f-ra zakupu 1/08 (Ref ) na wartość ,58 zł, II.3.11

43 b) po stronie Ma: zapis księgowy kompensata części należności do F-ry 1/08 (Ref ) w wysokości 9.760,00 zł, zapis księgowy kompensata części należności do F-ry 1/08 (Ref ) w wysokości ,58 zł. Rysunek II Dokonać rozliczenia zapisów widniejących na koncie Partnera handlowego jako Odbiorcy. Zaznaczyć w górnej połówce okna, lewym przyciskiem myszy, pola tych linii zapisów (z lewej strony okna), które mają uczestniczyć w rozliczeniu. Zaakceptować rozliczenie klikając na polu Rozlicz. Potwierdzić chęć rozliczenia transakcji. W naszym przypadku zaznaczamy pierwszą linie zapisu (rysunek II.3.17). System umieści ją w dolnej połówce okna. To samo robimy z liniami drugą i trzecią. II.3.12

44 Rysunek II.3.17 Po prawidłowo przeprowadzonym rozliczeniu w górnej połówce okna system pokaże linie z saldami tych dokumentów, jakie pozostały po zaksięgowanej kompensacie. W naszym przypadku po zaznaczeniu myszką, w części górnej okna, pola na linii z należnością, system pokaże w dolnej połówce okna, składowe salda dokumentu (Rysunek II.3.18). ٧ Rysunek II.3.18 Na koncie Partnera handlowego jako nierozliczone, pojawią się wszystkie linie zapisów, które składają się na obecna saldo dokumentu. Rozliczenie w całości dokumentu/zapisu księgowego spowoduje ich zamknięcie i umieszczenie w pozycjach rozliczonych. II.3.13

45 W naszym przypadku na saldo dokumentu (F-ra 1/08) w wysokości 1.000,00 zł składają się: linia z dokumentem źródłowym (faktura zakupu 1/08) na wartość ,58 zł, zapis księgowy kompensata częściowa należności wysokości 9.760,00 zł, zapis księgowy kompensata częściowa należności wysokości ,58 zł. Dokumenty częściowo rozliczone będą widniały na koncie Partnera handlowego, jako nierozliczone, czyli pojawią się wszystkie linie zapisów, które składają się na obecna saldo dokumentu. Unieważnienia niepoprawnie zaksięgowanej kompensaty dokonuje się według procedury opisanej do Anulowania zapisu księgowego (podrozdział V.2 ). Unieważnienia niepoprawnego rozliczenia częściowego dokonuje się według procedury opisanej do Anulowania rozliczenia częściowego (podrozdział V.3 ). Unieważnienia niepoprawnego rozliczenia całkowitego dokonuje się według procedury opisanej do Anulowania rozliczenia całkowitego (podrozdział V.4 ). II.3.14

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Żądanie zaliczki F-47

Żądanie zaliczki F-47 Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter.

Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wb NBPDB - POŻYCZKI SĘDZIOWSKIE Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wybieramy swoją JG np.2007. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu...2 Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu...3 Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury...4 Krok 4 Określenie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć zaksięgowana faktura pierwotna (do której wprowadzamy fakturę korektę). Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów.

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Home Banking - klient Pomoc 0 Program Home Banking jest elementem systemu NOVUM BANK umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy?

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy? Księgowość Optivum Jak zamknąć rok obrachunkowy? Przed rozpoczęciem operacji zamknięcia roku konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wykonanie kontrolnych zestawień

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Aby dokonać zapłaty, po uruchomieniu aplikacji IC Katalog, należy kliknąć w ikonę Faktury i

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki Spis treści Rozrachunki 8-1 Wprowadzanie rozrachunków... 8-1 Rozrachunki z kontrahentami... 8-2 Rozrachunki korygujące 8-3 Przelew dla zaznaczonych rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova.

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova. Spis treści Moduł Członkowie...2 Członkowie wspierający...2 Filtry...2 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających...2 Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów...5

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3

Instrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3 Instrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3 Wstępne ustawienia programu: Aby kolektor działał przed podstawkę należy w konfiguracji programu --> parametry stanowiska zaznaczyć opcję:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika 1 MODUŁ CZŁONKOWIE... 3 2 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT str. 1 Spis treści 1. Aktywacja programu Kancelaria Komornika - VAT... 3 2. Faktury korygujące przyczyna... 4 2.1 Nowe szablony faktur i pozostałe

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo