1. Przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: DOA-IV Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu: OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu tematyki organizacyjno-prawnej i zarządzania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opola oraz ich Jednostek Organizacyjnych w ramach realizacji projektu pn.: Podniesienie kompetencji ICT pracowników samorządowych w projekcie Opolskie w Internecie obywatel bliski administracji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu V Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia z zakresu tematyki organizacyjno-prawnej i zarządzania: 1. Szkolenie Komunikacja elektroniczna - aspekty praktyczne i prawne, 2. Szkolenie Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych i ochrona danych osobowych, 3. Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 1

2 2. Zakres tematyczny szkoleń Szkolenia z zakresu tematyki organizacyjno-prawnej i zarządzania 1) Komunikacja elektroniczna aspekty praktyczne i prawne Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: Wprowadzenie do technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w kontekście funkcjonowania elektronicznej administracji; Definicja pojęć: system teleinformatyczny, elektroniczna administracja (e-government), przedsiębiorczość elektroniczna (e-commerce), bankowość elektroniczna (ebanking); dokument elektroniczny; Narzędzia komunikacji elektronicznej; Dokument elektroniczny a przepisy KPA; Instrukcja kancelaryjna podstawa prawna, zakres regulacji, komunikacja elektroniczna; Jednolity rzeczowy wykaz zakres regulacji; Instrukcja archiwalna systemu elektronicznej archiwizacji dokumentów; Aspekty prawne elektronicznej administracji; Aspekty praktyczne elektronicznej administracji; Obieg informacji. Informacja formalna i nieformalna; Metody pracy w administracji publicznej przy wykorzystaniu technik ICT; Metody komunikacji oraz gromadzenie wiedzy w administracji publicznej przy wykorzystaniu technik ICT; Zastosowanie techniki ICT. 2) Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych i ochrona danych osobowych Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: Wstęp do bezpieczeństwa w systemach informatycznych; Aspekty prawne przetwarzania danych osobowych; Administrator Bezpieczeństwa Informacji zadania i obowiązki; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zadania i kompetencje; Ochrona informacji niejawnych zagadnienia; Problem zagrożeń informatycznych, w tym szkodliwe oprogramowanie w Internecie, bezpieczeństwo fizyczne danych, zabezpieczanie treści dokumentów elektronicznych, bezpieczeństwo serwisów WWW; Problem zagrożeń związanych z przesyłaniem informacji wrażliwych, w tym dane osobowe, dane stanowiące tajemnicę służbową; Polityka bezpieczeństwa informatycznego; Audyt bezpieczeństwa informatycznego; Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych aspekty praktyczne i organizacyjne; Przetwarzanie danych osobowych w systemach informacyjnych, instrukcje systemów informacyjnych; Ochrona urządzeń mobilnych oraz nośników zawierających dane osobowe. 2

3 3) Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: Wstęp Informacja, jej cechy, wartość informacji; Zagrożenia dla informacji; Bezpieczeństwo informacji aktualna sytuacja na świecie wydarzenia / incydenty / raporty; Normy dotyczące bezpieczeństwa informacji / wymagania prawne ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji (SZBI) podstawy; o Korzyści z wdrożenia SZBI; o Organizacja projektu wdrożenia SZBI w instytucji (podział na etapy, struktura organizacyjna, wymagania dot. dokumentacji); Rola i zadania kierownictwa; o Omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2013; Dokumentacja i procedury wymagane normą ISO 27001; o Model PDCA i podejście procesowe (jako jedno z możliwych do zastosowania podejść); Metody zarządzania możliwe do zastosowania w ramach SZBI. Ryzyka i analiza ryzyka Wprowadzenie; Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji (PID); Ryzyko i jego analiza; Postępowanie z ryzykiem. ISO/IEC 27002:2013 Deklaracja Stosowania; Załącznik A normy ISO omówienie zabezpieczeń z normy ISO/IEC 27002:2013; o Polityka bezpieczeństwa informacji; o Organizacja bezpieczeństwa informacji; o Bezpieczeństwo zasobów ludzkich; o Zarządzanie aktywami; o Kontrola dostępu; o Kryptografia; o Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe; o Bezpieczeństwa działań operacyjnych; o Bezpieczeństwo komunikacyjne; o Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych; o Relacje z dostawcami; o Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji; o Aspekty bezpieczeństwa informacji zarządzania ciągłością działania; o Zgodność; Audyty Auditowanie systemu; 3

4 o Definicje dotyczące audytowania; o Rodzaje audytów; o Cele i znaczenie przeprowadzania audytów; o Metodyka prowadzenia audytu; o Najczęściej występujące niezgodności; o Audyt certyfikacyjny przebieg: Faza dokumentacyjna; Faza "on site". Wymagania prawne Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji; Wprowadzenie do tematyki danych osobowych; o Ustawa o ochronie danych osobowych; o Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r; o Polityka danych osobowych / instrukcja przetwarzania danych osobowych Konsekwencje prawne związane z naruszeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem informacji. Warsztaty Analiza ryzyka; Analiza ryzyka z wykorzystaniem narzędzi IT, Deklaracja stosowania - załącznik A normy ISO dokumentowanie informacji o stosowanych zabezpieczeniach; Dokumentowanie przykładowych procedur SZBI; o Zastosowanie metod zarządzania w ramach SZBI; Warsztaty z prowadzenia audytów wewnętrznych. Wykonawca musi posiadać Certyfikat Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji ISO kopia dokumentu autoryzacji/zaświadczenie. Po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy wyżej opisany dokument. 3. Uczestnicy Uczestnikami szkoleń będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO) oraz Urzędu Miasta Opola (UMO). W poniższej tabeli ujęto ilość przewidzianych grup szkoleniowych dla danego szkolenia, ilość osób przypadających na jedną grupę oraz planowaną ilość godzin przypadających na dane szkolenie. Przedmiot Szkolenia z zakresu tematyki organizacyjnoprawnej i zarządzania Nazwa szkolenia Szkolenie Komunikacja elektroniczna - aspekty praktyczne i prawne Urząd Ilość grup Ilość osób na grupę Ilość godzin szkoleniowych na grupę UMWO x8=16 UMO x8=16 Szkolenie Zasady bezpieczeństwa w sys. UMWO x8=16 informatycznych i ochrona danych osobowych UMO x8=16 Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - UMWO x8=80 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji UMO x8=80 Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. 4

5 4. Terminy realizacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 01 czerwca 2015 roku. Szkolenia będą realizowane w terminach: Nazwa szkolenia Szkolenia z zakresu tematyki organizacyjnoprawnej i zarządzania Szkolenie Komunikacja elektroniczna - aspekty praktyczne i prawne Szkolenie Zasady bezpieczeństwa w sys. informatycznych i ochrona danych osobowych Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Miesiące: VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Godziny przeprowadzenia szkoleń: Przedmiot Nazwa szkolenia Godziny przeprowadzenia szkolenia Szkolenia z zakresu tematyki organizacyjnoprawnej i zarządzania Szkolenie Komunikacja elektroniczna - aspekty praktyczne i prawne Szkolenie Zasady bezpieczeństwa w sys. informatycznych i ochrona danych osobowych Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji W godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 Zgodnie z zapisami 2 umowy, harmonogram realizacji szkoleń może ulec zmianie. 5. Obowiązki wykonawcy a) Sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. sale wykładowe wyposażone w minimum 15 miejsc szkoleniowych, sale komputerowe wyposażone w minimum 15 stanowisk komputerowych z siecią wewnętrzną i dostępem do Internetu, spełniające wymagania przepisów bhp, swobodny dostęp do sanitariatów, zlokalizowane nie dalej niż w odległości 500 metrów od siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14, b) Catering, minimalny zakres przypadający dla jednej grupy szkoleniowej na dzień: - napoje zimne: woda gazowana i niegazowana łącznie co najmniej 300 ml na osobę, trzy rodzaje soków 100% - łącznie co najmniej 200 ml na osobę), 5

6 - napoje gorące: kawa, herbata - serwowane bez ograniczeń, co najmniej 450 ml na osobę; dodatki: mleko/mleczko/śmietanka, cukier, cytryna w plasterkach (w ilościach proporcjonalnych do liczby uczestników), - obiad (w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godzin) musi składać się z: 1) min. 200 g mięsa, do wyboru: schabowy, gulasz, kotlety drobiowe, wieprzowe w formie pasków lub ryba (filetowana), 2) ziemniaków lub klusek lub ryżu lub kaszy, 3) surówek z trzech rodzajów warzyw. W przypadku szkoleń kilkudniowych w każdy dzień tygodnia ma zostać podany inny zestaw obiadowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia każdej osobie porcji obiadowej, przewidzianej gramaturą dla standardowego dania obiadowego. Podana gramatura dotyczy posiłków po obróbce termicznej. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. c) Wystarczająca liczba własnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkoleń zarówno w zakresie szkoleń informatycznych, jak i innych szkoleń wykorzystujących narzędzia informatyczne w celach edukacyjnych, które zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy na przedmiotowe zamówienie. d) Warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. e) Nieodpłatne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik formatu A4) lub w formie elektronicznej wraz z czytnikiem, które po zakończeniu szkolenia przekazuje każdemu z kursantów na własność. f) Nieodpłatne materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia. g) Odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. h) Ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku szkoleń prowadzonych przy stanowiskach komputerowych. i) Sposób sprawdzania efektów szkolenia - Wykonawca na koniec szkolenia przeprowadzi ankietę przygotowaną przez Zamawiającego. j) Kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń. k) Czynne uczestnictwo w procesie dydaktycznym wszystkich wykładowców/instruktorów wyszczególnionych w ofercie, tj. praktyczne prowadzenie zajęć szkoleniowych, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia. 6

7 l) Treści programów szkoleń muszą odpowiadać wyżej wymienionym poszczególnym modułom szkoleniowym. m) Dostarczenie jednego, dodatkowego kompletu do dokumentacji szkoleniowej. n) Przekazanie dokumentacji szkolenia (najpóźniej 5 dni roboczych po odbytym szkoleniu), do której zalicza się: listy obecności opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL wraz z podpisami uczestników, wypełnione ankiety ewaluacyjne opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL oraz zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia opatrzonych obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. o) Sporządzenie po zakończeniu całego cyklu szkoleń raportu całościowego podsumowującego wyniki ankiet i przekazanie go wraz z dokumentacją za ostatnie szkolenie. p) Informowanie Zamawiającego o działaniach realizowanych przez Wykonawcę oraz o ewentualnych zaistniałych problemach. q) Wydanie każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu jego ukończenia. Certyfikat musi być opatrzony obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. r) Wykonawca oraz Zamawiający wyznaczą osoby odpowiedzialne za kontakty robocze pomiędzy stronami (m.in. akceptację przekazywanych materiałów, potwierdzanie terminów szkoleń, akceptację protokołów). Kontakty robocze pomiędzy stronami będą odbywać się telefoniczne i/lub drogą elektroniczną 7

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412492-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo