1. Przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy : DOA-IV Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu: OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa w zakresie przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń z zakresu tematyki dotyczącej informatyki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola oraz ich Jednostek Organizacyjnych w ramach realizacji projektu pn.: Podniesienie kompetencji ICT pracowników samorządowych w projekcie Opolskie w Internecie obywatel bliski administracji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu V Dobre rządzenie, działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autoryzowane szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej informatyki: 1. Szkolenie Aplikacje serwerowe - szkolenia autoryzowane Microsoft, 2. Szkolenie ECDL eurzędnik, 3. Szkolenie ECDL ITSecurity, 4. Szkolenie Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w działach IT szkolenie autoryzowane COBIT5, 5. Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe Zarzadzanie usługami IT szkolenie autoryzowane ITIL. 1

2 2. Zakres tematyczny szkoleń Autoryzowane szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej informatyki Wymagania zamawiającego w zakresie jakości oferowanych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych. Zamawiający wymaga, aby świadczone usługi szkoleniowe i egzaminacyjne w ramach szkoleń były prowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich certyfikacji/akredytacji przez Wykonawców posiadających zaświadczenie podmiotu udzielającego akredytacji w zakresie certyfikacji/akredytacji wraz z odpowiednim statusem. Autoryzacja/akredytacja/certyfikacja/status musi dotyczyć Wykonawcy lub Podwykonawcy lub członka Konsorcjum odpowiedzialnych za realizację danego szkolenia. 1) Szkolenia autoryzowane Microsoft Aplikacje serwerowe Celem Zamawiającego jest przeszkolenie kadry informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opola w zakresie systemu Microsoft SQL Server Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: o MCSA: SQL Server 2012 MS Querying Microsoft SQL Server MS Administering Microsoft SQL Server Databases MS Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server o MCSE: Data Platform MS Developing Microsoft SQL Server Databases MS Designing and Data Solution with Microsoft SQL Server 2014 Szkolenia muszą zakończyć się egzaminem w zakresie przeprowadzonych szkoleń dla wszystkich uczestników w zakresie systemu Microsoft SQL Server Jednocześnie Wykonawca dostarczy po 7 voucherów na egzamin MS dla każdego uczestnika szkoleń celem dokonania aktualizacji posiadanych już umiejętności. Urząd Ilość uczestników Ilość voucherów Suma voucherów Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Miasta Opola Program szkoleń autoryzowanych musi być zgodny z programem edukacyjnym i egzaminacyjnym Microsoft. Wykonawca musi posiadać status Autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Microsoft na poziomie z co najmniej Gold. Po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię opisanego wyżej dokumentu autoryzacji/zaświadczenia. 2) Szkolenie ECDL eurzędnik Program szkolenia musi być zgodny z sylabusem modułu eurzędnik opracowanym przez Polskie biuro ECDL dostępnym na stronach internetowych Wykonawca musi posiadać status Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Wykonawca musi posiadać status Zgodny z ECDL. Po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię opisanego wyżej dokumentu autoryzacji/zaświadczenia. 2

3 3) Szkolenie ECDL ITSecurity Program szkolenia musi być zgodny z sylabusem modułu ITSecurity opracowanym przez Polskie biuro ECDL dostępnym na stronach internetowych Wykonawca musi posiadać status Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Wykonawca musi posiadać status Zgodny z ECDL. Po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię opisanych wyżej dokumentów autoryzacji/zaświadczeń. 4) Szkolenie autoryzowane COBIT5 Foundation - Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w działach IT Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: Wprowadzenie i ewolucja metodyki; Przegląd metodyki COBIT 5; Format COBIT 5 i architektura produktu; COBIT 5 i inne metodyki; Risk it (ryzyko) oraz Bmis (bezpieczeństwo) w metodyce COBIT; Korzyści metodyki COBIT 5; Pryncypia COBIT5; Czynniki umożliwiające COBIT5; Wdrożenie COBIT5 w jednostce administracji samorządowej; Model oceny zdolności procesu. Wykonawca musi posiadać status Akredytowanym Organizacji Szkoleniowej (ATO) COBIT5 nadanej przez APMG Group na poziomie co najmniej Foundation. Po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię opisanego wyżej dokumentu autoryzacji/zaświadczenia. 5) Szkolenie autoryzowane ITIL Foundation szkolenie i warsztaty wdrożeniowe Zarzadzanie usługami IT Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: 1. szkolenie na poziomie podstawowym ITIL v3 z możliwością zdawania egzaminu: ITIL Foundation Certificate in IT Service Management; 2. rozszerzenie szkolenia podstawowego w zakresie a. eksploatacji usług (w tym zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie incydentami, realizację wniosków, zarządzanie problemami, zarządzanie uprawnieniami dostępu) oraz b. zarządzanie centrum obsługi użytkowników (Service Desk), c. zarządzanie wsparciem technicznym, d. zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych, e. zarządzanie aplikacjami. Forma szkolenia: wykład + warsztaty. 3

4 Tematyka kursu podstawowego ITIL Foundation: 1. Zarządzanie usługami jako praktyka. 2. Podejście usługowe w IT. 3. Tworzenie wartości przez usługę. 4. Cykl życia usług. 5. Strategia usług. a. Zarzadzanie strategiczne usługami IT. b. Zarządzanie portfelem usług. c. Zarzadzanie finansowe usługami IT. d. Zarzadzanie popytem. e. Zarządzanie relacjami z biznesem. 6. Projektowanie usług. a. Zarządzanie katalogiem usług. b. Zarządzanie poziomem świadczenia usług (SLM). c. Zarządzanie dostępnością (AM). d. Zarządzanie potencjałem wykonawczym. e. Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych. f. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISM). g. Zarządzanie dostawcami. 7. Przekazanie usług. a. Planowanie i wsparcie przekazania. b. Zarządzanie zmianą. c. Zarządzanie zasobami i konfiguracją usługi (SACM). d. Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami. e. Walidacja i testowanie usługi. f. Ocena zmiany. g. Zarządzanie wiedzą. 8. Eksploatacja usług. a. Zarządzanie zdarzeniami. b. Zarządzanie incydentami. c. Realizację wniosków. d. Zarządzanie problemami. e. Zarządzanie uprawnieniami dostępu. f. Ustawiczne doskonalenie usług. g. Projektowanie mierników. 9. Siedmiostopniowy proces ustawicznego doskonalenia. 10. Centrum obsługi użytkowników (Service Desk). 11. Zarządzanie wsparciem technicznym. 12. Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych. 13. Zarządzanie aplikacjami. 14. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych. 15. Egzamin testowy pozwalający uzyskać ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. Wykonawca musi posiadać status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO) ITIL na poziomie co najmniej Foundation. Po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię opisanego wyżej dokumentu autoryzacji/zaświadczenia. 4

5 3. Uczestnicy Uczestnikami szkoleń będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO) oraz Urzędu Miasta Opola (UMO). W poniższej tabeli ujęto ilość przewidzianych grup szkoleniowych dla danego szkolenia, ilość osób przypadających na jedną grupę oraz planowaną ilość godzin przypadających na dane szkolenie. Przedmiot Autoryzowane szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej informatyki Nazwa szkolenia Jednostka Ilość godzin Ilość Ilość osób szkoleniowych grup na grupę na grupę Szkolenie Aplikacje serwerowe szkolenia UMWO x8+1x4=220 autoryzowane Microsoft UMO x8+1x4=220 Szkolenie ECDL eurzędnik UMWO x8=24 UMO x8=24 Szkolenie ECDL ITSecurity UMWO x8=24 UMO x8=24 Szkolenie Zarządzanie bezpiecz. i ryzykiem UMWO 1 5 3x8=24 w działach IT - szk. autoryzowane COBIT5 UMO 1 5 3x8=24 Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - Zarzadzanie usługami IT - szk. autoryzowane ITIL Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. UMO x8=32 5

6 4. Terminy realizacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 01 czerwca 2015 roku. Szkolenia będą realizowane w terminach: Nazwa szkolenia Autoryzowane szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej informatyki Miesiące: VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Szkolenie Aplikacje serwerowe - szkolenia autoryzowane Microsoft Szkolenie ECDL eurzędnik Szkolenie ECDL ITSecurity Szkolenie Zarządzanie bezpiecz. i ryzykiem w działach IT - szk. autoryzowane COBIT5 Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - Zarzadzanie usługami IT - szk. autoryzowane ITIL Godziny przeprowadzenia szkoleń: Przedmiot Nazwa szkolenia Godziny przeprowadzenia szkolenia Autoryzowane szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej informatyki Szkolenie Aplikacje serwerowe - szkolenia autoryzowane Microsoft Szkolenie ECDL eurzędnik Szkolenie ECDL ITSecurity Szkolenie Zarządzanie bezpiecz. i ryzykiem w działach IT - szk. autoryzowane COBIT5 Szkolenie i warsztaty wdrożeniowe - Zarzadzanie usługami IT - szk. autoryzowane ITIL Zgodnie z zapisami 2 umowy, harmonogram realizacji szkoleń może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w soboty i w niedziele w godzinach. 8:00 17:00 (nie więcej niż 8 godzin dziennie) lub w godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 W godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 5. Obowiązki wykonawcy a) Sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. sale wykładowe wyposażone w minimum 15 miejsc szkoleniowych, sale komputerowe wyposażone w minimum 15 stanowisk komputerowych z siecią wewnętrzną i dostępem do Internetu, spełniające wymagania przepisów bhp, 6

7 swobodny dostęp do sanitariatów, zlokalizowane nie dalej niż w odległości 500 metrów od siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14, b) Catering, minimalny zakres przypadający dla jednej grupy szkoleniowej na dzień: - napoje zimne: woda gazowana i niegazowana łącznie co najmniej 300 ml na osobę, trzy rodzaje soków 100% - łącznie co najmniej 200 ml na osobę), - napoje gorące: kawa, herbata - serwowane bez ograniczeń, co najmniej 450 ml na osobę; dodatki: mleko/mleczko/śmietanka, cukier, cytryna w plasterkach (w ilościach proporcjonalnych do liczby uczestników), - obiad (w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godzin) musi składać się z: 1) min. 200 g mięsa, do wyboru: schabowy, gulasz, kotlety drobiowe, wieprzowe w formie pasków lub ryba (filetowana), 2) ziemniaków lub klusek lub ryżu lub kaszy, 3) surówek z trzech rodzajów warzyw. W przypadku szkoleń kilkudniowych w każdy dzień tygodnia ma zostać podany inny zestaw obiadowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia każdej osobie porcji obiadowej, przewidzianej gramaturą dla standardowego dania obiadowego. Podana gramatura dotyczy posiłków po obróbce termicznej. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. c) Wystarczająca liczba własnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkoleń zarówno w zakresie szkoleń informatycznych, jak i innych szkoleń wykorzystujących narzędzia informatyczne w celach edukacyjnych, które zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy na przedmiotowe zamówienie. d) Każda osoba szkoląca się powinna mieć do dyspozycji stanowisko z osobnym komputerem e) Zastępcza infrastruktura informatyczna dla szkoleń komputerowych w przypadku awarii sprzętu. f) Warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Nieodpłatne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik formatu A4) lub w formie elektronicznej wraz z czytnikiem, które po zakończeniu szkolenia przekazuje każdemu z kursantów na własność. h) Nieodpłatne materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia. i) Odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in.: oznaczenia sal 7

8 szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. j) Ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku szkoleń prowadzonych przy stanowiskach komputerowych. k) Sposób sprawdzania efektów szkolenia - Wykonawca na koniec szkolenia przeprowadzi ankietę przygotowaną przez zamawiającego. l) Kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń. m) Czynne uczestnictwo w procesie dydaktycznym wszystkich wykładowców/instruktorów wyszczególnionych w ofercie, tj. praktyczne prowadzenie zajęć szkoleniowych co będzie miało swoje odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia. n) Treści programów szkoleń muszą odpowiadać wyżej wymienionym poszczególnym modułom szkoleniowym. o) Dostarczenie jednego, dodatkowego kompletu do dokumentacji szkoleniowej. p) Przekazanie dokumentacji szkolenia (najpóźniej 3 dni robocze po odbytym szkoleniu), do której zalicza się: listy obecności opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL wraz z podpisami uczestników, wypełnione ankiety ewaluacyjne opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL oraz zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia opatrzonych obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. q) Sporządzenie po zakończeniu całego cyklu szkoleń raportu całościowego podsumowującego wyniki ankiet i przekazanie go wraz z dokumentacją za ostatnie szkolenie. r) Informowanie Zamawiającego o działaniach realizowanych przez Wykonawcę oraz o ewentualnych zaistniałych problemach. s) Wydanie każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu jego ukończenia. Certyfikat musi być opatrzony obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Wydanie międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) w przypadku zdania egzaminów przez uczestników. t) Wykonawca oraz Zamawiający wyznaczą osoby odpowiedzialne za kontakty robocze pomiędzy stronami (m.in. akceptację przekazywanych materiałów, potwierdzanie terminów szkoleń, akceptację protokołów). Kontakty robocze pomiędzy stronami będą odbywać się telefoniczne i/lub drogą elektroniczną 8

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12 Od: Infonet Projekt S.A. Ul. Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko Biała Bielsko Biała dn. 08.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo