Marcin Jaworski. Michał Zorzycki. Dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia. Dyrektor Techniczny Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Jaworski. Michał Zorzycki. Dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia. Dyrektor Techniczny Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1 Michał Zorzycki Dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia

2 Projekt wdrożenie systemu. Podczas całej informatyzacji nie można zapominać o tym, że informatyka sama w sobie nie jest celem. W prostej mierze oznacza to, że koniecznie należy dobrać odpowiednią ofertę do siebie. Wykorzystanie danych pozyskanych z systemu umożliwi nam trafne podejmowanie decyzji związanych z poszczególnymi częściami naszej organizacji. Może to być np. decyzja o sprzedaży, outsourceingu czy innych strategicznych z punktu widzenia placówki działaniach. Informatyka ma być narzędziem dla sprawnego menadżera, który wykorzysta potencjał jaki dają nowoczesne rozwiązania. Z pewnością nie należy popadać w skrajność technologiczną.

3 Projekt wdrożenie systemu. Błędem jest skupianie się tylko na obsłudze kluczowych procesów poprzez rozwiązania informatyczne. Szukanie wszystkich ścieżek, które mogą być pokryte przez system i dadzą w ten sposób oczekiwane wyniki wydaje się być słuszne. Warto jednak podkreślić, ze wraz ze wzrostem ilości procesów obsłużonych przez rozwiązania z zakresu informatyki konieczne staje się również obsługiwanie procesów, których nie było wcześniej. Przykładem mogą być dane gromadzone w systemach IT oraz ich backupy, zarządzanie dostępem do nich itd. Zastanówmy się więc jak wybrać optymalnie?

4 Kryteria doboru oprogramowania Wielkośd Placówki 6. Szpital 5. Duża Przychodnia 1. Lekarz (mały system) System informatyczny względem wielkości 4. Średnia Przychodnia 2. Grupa Lekarzy 3. Mała przychodnia 1. Mała praktyka, często jeden komputer, który jest jednocześnie serwerem bazy danych 2. Kilku jednoczesnych użytkowników, jeden serwer, niskobudżetowa inwestycja 3. Kilkunastu użytkowników, często zatrudniony informatyk (outsourceing), centralny serwer i dodatkowe usługi 4. Kilkudziesięciu użytkowników, informatyk na miejscu, serwerownia, dodatkowe usługi zew i integracje 5. Duża rozproszona placówka, wewnętrzny dział IT, >100 stanowisk, centralne zakupy, duża infrastruktura i różnorodnośd 6. Największe zróżnicowanie, duża placówka, własny dział IT, duże integracje

5 Czas potrzebny do przeszkolenia Kryteria doboru oprogramowania Kto z czego korzysta? Konfiguracja systemu, administracja Tworzenia raportów Narzędzia kontrolne - wykorzystanie Elektroniczna dokumentacja medyczna, zlecenia, skierowania, przegląd wyników Wprowadzanie podstawowych danych do Pacjentach, ewidencja Pacjentów, Terminarz, Wydruki Ilość personelu do przeszkolenia

6 Definicja potrzeb podstawowe pytania? Skala Projektu : 1 Użytkownik 2 10 Użytkowników > 10 Użytkowników > 10 Użytkowników + Rozproszenie terytorialne > 100, duża instalacja, wielospecjalistyczna, różne integracje Stopieo informatyzacji (obecny) : Zerowy, wykorzystujemy do rozliczeo inną firmę Podstawowy częśd personelu potrafi obsługiwad komputer Średnio zaawansowany mamy jakiś program i częśd w nim pracuje Zaawansowany Oczekiwania wobec projektu : Rozliczenia + spełnienie wymogów czyli EDM jw. + narzędzia kontrolne i wspomagające działalnośd Placówki jw. + oczekiwania dot. zwiększenia efektywności pracy inne?

7 Mapa podstawowych produktów KAMSOFT dla Medycyny Funkcjonalność, wsparcie procesów SERUM KS-PPS KS-SOMED KS-MEDIS Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz płatnikami komercyjnymi TAK TAK TAK TAK Wsparcie personelu medycznego TAK TAK TAK TAK Elektroniczna Dokumentacja Medyczna TAK TAK TAK TAK Integracja z systemami administracyjnymi (FK, Kady- Płace, Magazyny) a także innymi : m.in.(apteka, RIS/PACS, urządzenia zewnętrzne) TAK (częściowo) NIE TAK TAK Lecznictwo otwarte TAK TAK TAK NIE Lecznictwo zamknięte TAK TAK NIE TAK Architektura WWW Gruby Klient Gruby Klient + web-service Gruby Klient + web-service Cena rozwiązania Bardzo tanie Najtańsze na rynku Średnia półka cenowa Ceny negocjowane indywidualnie Kluczowe informacje Potrzebna tylko komputer z dostępem do internetu Najtańszy i najpopularniejszy system na rynku Polecany przez lekarzy, wykorzystywany przez PZ Jedna z większych funkcjonalności dostępnych na rynku

8 Cechy zintegrowanego systemu OSOZ Pełna współpraca z platformą OSOZ wykorzystanie baz BUM, BAK, BLOZ, BLUR oraz serwisami lekarza, pacjenta, serwisami regionalnymi. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Najwyższa jakość dokumentacji, elektroniczna wymiana danych, pełna archiwizacja oraz EDM ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Kalkulacja kosztów leczenia pacjenta, kosztów oddziałowych, żywienia, globalnych ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIE ŚWIADCZENIAMI ZARZĄDZANIE LEKAMI Kontrola realizacji umów, precyzyjne rozliczenia kontraktów zarówno prywatnych jak i NFZ Wprowadzenie zasad farmakoekonomiki, racjonalizacja polityki lekowej, zaawansowana kontrola ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ Przekrojowa analiza pozwalająca na ocenę bieżącej jak i symulację przyszłej sytuacji jednostki ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Sprawne gromadzenie danych, swobodna, dystrybucja informacji w ramach placówki, ochrona danych przed niepowołanym dostępem

9 Kryteria doboru oprogramowania przykładowy system szpitalny IZBA PRZYJĘĆ SOR KONTRAKTY FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ AMBULATORIUM GOSPODARKA MATERIAŁOWA ODDZIAŁY BLOK OPERACYJNY ŚRODKI TRWAŁE APTECZKA ODDZIAŁOWA ZASOBY LUDZKIE DYŻURY LEKARSKIE DIAGNOSTYKA MEDYCZNA LABORATORIUM ZAKAŻENIA SZPITALNE DIETETYKA/ŻYWIENIE KS-MEDIS APTEKA CENTRALNA KOSZTY STATYSTYKA/ANALIZY ROZLICZENIA CENTRALNY TERMINARZ BANK KRWI REHABILITACJA RAPORTY

10 10

11 Technologia. Czyli czy naprawdę ważne jest wybieranie na tym poziomie? W zasadzie nie ma sensu sztuczne piętrzenie problemów związanych z wyborem systemu pod kątem technicznym. Jeśli tylko nie jest on ograniczeniem to należy w ogóle o tym zapomnied. Zastanawianie się czy system obsługuje bazę danych Oracle czy Microsoft jest rzeczą kompletnie drugorzędną. Ważniejsze jest zapewnienie odpowiednich cech np. zapewnienie bezpieczeostwa. Również ciekawymi dywagacjami jest wybór sprzętu, jeśli nie jest on podyktowany jakimiś warunkami finansowymi, założeniami korporacyjnymi itd. to należy skupid się jedynie na parametrach jakich oczekujemy i niczym innym. Podobnie sprawa ma się z wyborem sposobu konstrukcji oprogramowania. Wybór pomiędzy tzw. grubym klientem a wersją przeglądarkową jeśli nie jest poparty jakimiś konkretnymi wymogami generalnie nie ma sensu. Najlepszym przykładem takich egzotycznych wymagao są Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w UZP. Często pojawia się stwierdzenie dot. tzw. jednolitości przeglądarek jak to wygląda pokazuję na kolejnym slajdzie.

12 Technologia - PRZEGLĄDARKI cykle życia czyli czy na pewno przeglądarka to panaceum?? Internet Explorer NEXUS NetScape Navigator mozilla Chrome Safari Opera Lynx

13 Technologia. Ile to kosztuje. Generalnie w projektach można przyjąd założenie : im więcej tym drożej. To niestety wynika ze skali nie jest niczym niespotykanym w ramach jakichkolwiek inwestycji. Odpowiedzmy sobie jednak na pytania : Czy naprawdę potrzebuję technologicznego topu? Czy stacja koocowa musi posiadad najbardziej wyśrubowane parametry? Czy mamy kompetencje do tego aby samodzielnie zweryfikowad potrzeby i dobrad rozwiązania? Czy organizacyjnie jesteśmy przygotowani do prowadzenia tego projektu? Dlaczego warto sobie odpowiedzied na te pytania : Bo sprzęt najszybciej się starzeje Bo to co nam się wydaje oczywiste dla specjalisty może byd dopiero początkiem do negocjacji Bo projekt może wykazad konieczne zmiany organizacyjne, których sami możemy nie dostrzegad

14 Technologia. Jeden czy wielu? Nie ma tzw. złotego środka i nie należy popadad w skrajnośd, warto jednak zdroworozsądkowo podejśd do tego zagadnienia. Rozpatrzmy więc obie strony, na początek jeden producent : Serwis łatwiejszy, bo u jednego dostawcy Nie ma tzw. third-party, czyli nie ma na kogo zwali Powinno byd taniej niż u kilku dostawców a jak to wygląda w przypadku kilku dostawców : Czasem nie ma innego wyjścia Kiedy jest już stary kawałek i trzeba dodad nowy ale obecny dostawca go nie posiada Czasem to może byd przewaga konkurencyjna

15 Technologia. koszty Kilka sprawdzających się w życiu założeo : Większa inwestycja to i większe koszty w przyszłości Stopieo skomplikowania jest proporcjonalny do kosztów (obecnych i przyszłych) Większa ilośd personelu to większe koszty Wirtualizacja to koniecznośd większych umiejętności administratora Terminale czy komputery? To nie zawsze jest oczywiste Mniejsze ograniczenia na starcie, to mniejsze koszty wdrożenia i łatwiejszy proces adaptacji Zaangażowanie całego personelu to klucz do sukcesu Wdrożenie IT nie będzie taosze niż analogowy obieg informacji i dokumentów Urządzenia bezprzewodowe.. A co z Wi-Fi? Bezpieczeostwo, im większe tym droższe

16 16

17 SYSTEMY WERYFIKACJI DLA DYREKCJI Czym można to realizowad? : - Narzędzia wbudowane w system (raporty z bieżącego stanu Placówki - dziedzinowe) - Audyt - Narzędzia analityczne klasy BI (raporty przygotowane oraz raporty ad-hoc) - Pulpit menadżerski Systemy walidacji danych : - Umowy z lekarzami prowizje (szczególnie ważne wobec elektronicznej dokumentacji medycznej) - Cenniki (kontrola cenników z podwykonawcami, szczególnie w zakresie raportów o podwykonanych usługach w okresie) - Utylizacja czasu pracy efektywnośd - Zlecenia lekowe limitowanie

18 Typy Złożoność problemu i poziom zaangażowania użytkownika Eksploracja danych Zapytania ad-hoc oraz analizy wielowymiarowe Zaawansowane analizy statystyczne, wykrywanie ukrytych zależności Weryfikacja hipotez Analizy prognostyczne, identyfikacja trendów Tworzenie doraźnych zapytań i drążenie do szczegółowych danych Analiza w oparciu o zagregowane dane i parametryzowane raporty Wsparcie dla podejmowania decyzji przy użyciu informacji z całej bazy danych Podstawowa analiza danych Analiza przekrojowa kostek danych Predefiniowane widoki analityczne Wsparcie dla podejmowania decyzji w oparciu o informacje z podzbioru bazy danych Raportowanie Tworzenie raportów o ściśle określonym charakterze Generowanie wielu raportów na jednym ekranie, tzw. pulpity zarządcze i kokpity informacyjne Praca operacyjna Usługa dostarczania informacji Przegląd i wyszukiwanie danych Weryfikacja i walidacja danych Liczba użytkowników

19 CELE HURTOWNI DANYCH Hurtownia danych ma umożliwid i uczynid łatwiejszym dostęp do danych dla użytkownika Raporty uzyskane dzięki hurtowni danych muszą byd wiarygodne Hurtownia danych musi byd łatwo adoptowalna do zmian zachodzących w systemie Hurtowania danych musi byd wykorzystywana jej przeznaczeniem jest wspieranie decyzji podejmowanych przez kierowników różnych szczebli

20 RAPORTY, BI CZY MOŻE PANEL MENADŻERA Na rynku funkcjonuje kilka różnych określeo dot. sposobu dostarczania kadrze zarządzającej. Pojawiają się określenia panel menadżera, pulpit kontrolny etc. Oraz czasem pomylenie tego z BI, gdyż osoby często mylą pojęcie BI z raportami dziedzinowymi. Nie jest ważne jak będzie się nazywało, ważne aby realizowało zadania do jakich ma byd przeznaczone.

21 BI

22 BI

23 Plusy i minusy kontroli : WALIDACJA DANYCH - Lepiej zapobiegad niż leczyd to jakże wytarte zdanie świetnie oddaje sytuację związaną z walidacją danych jakie gromadzą systemy informatyczne. Przykłady takich zastosowao : - Płacimy tylko za to co jest zarejestrowane.. Z uwagi na praktyczną niemożliwośd zweryfikowania prac przy analogowym wypełnianiu dokumentacji narzędzie służące walidacji były stosowane tylko przy kontrolach krzyżowych. Dopiero system informatyczny pozwolił na stosunkowo łatwe i szybkie weryfikowanie danych a co za tym idzie pracy. Podstawowym mechanizmem powodującym błędy było ręczne rozliczanie prowizji/kontraktów. Rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem a tym co było raportowane sięgały statystycznie 17% wartości (na podstawie kontroli krzyżowych w placówkach, gdzie wdrożono nasz mechanizm obliczania wysokości prowizji, >20 placówek) - Płacimy tylko za to co zlecamy. Nadużycia występujące głównie w przypadku zleceo zewnętrznych, głównie w zakresie badao. Statystycznie za co 10 badanie płacimy podwójnie. Mechanizm występuje w przypadku tzw. faktur schodkowych, czyli raportu różnych badao w okresach. Sporadycznie błędy wychwytywane były w przypadku zleceo konsultacji Jak widad w obu przypadkach walidacja umożliwiała wychwycenie nadużyd lub pomyłek i w ten sposób przyczyniała się do obniżenia kosztów

24 Personel czyli wielki brat wersja 2.0: WALIDACJA DANYCH - Efektywnośd w służbie zdrowia to temat z kategorii tzw. miękkich. Poszukiwanie optymalizacji pracy Personelu nigdy nie będzie łatwe i proste. Zawsze da się wytłumaczyd, że dana czynnośd po prostu musi tyle trwad. - Terminarze i umówione wizyty. Problem dotyczy etatowych pracowników i ich wypełnienia grafiku. Wdrożenie elektronicznych terminarzy i zarządzania Pacjentami spowodowało w lecznictwie otwartym efektywny wzrost wykonanych wizyt o 11% - Kompletnośd dokumentacji. W przypadku analogowej dokumentacji praktycznie nie jest możliwe zweryfikowanie stanu dokumentacji Pacjenta. W systemie informatycznym walidacja dostępna jest od ręki. Dodatkowo od przy EDM dokumentacja będzie obligatoryjna i będzie powstawała na bieżąco. - Rating pracowniczy czyli tytani pracy. Temat po części regulowany przez wymogi NFZ w zakresie kontraktowania, jak się jednak okazuje nadal dający spore pole do popisu. Wydobycie z zestawieo informacji typu top 10 pozwala inaczej spojrzed na Personel (np. Którzy najczęściej chorują, którzy wykonują najwięcej procedur x, którzy przyjmują najwięcej Pacjentów itd.) Trudny temat ale dający efekty. W przypadku większości placówek trudny do weryfikacji z uwagi na Związki Zawodowe itd.

25 Czy wiesz ile kosztujesz? : WALIDACJA DANYCH - Raport z klasy Top 10 czyli najbardziej kosztochłonni lekarze, najbardziej kosztochłonne procedury - Alerty, przy przekroczeniu progu wartości zleceo - Monitorowanie aktualnego stanu wykonania Temat wymaga ustalenia limitów, progów oraz ogólnych zasad tzw. hall of fame & hall of shame. Praktyka pokazuje, że limitowanie pomaga ograniczad wydatkowanie środków na zewnątrz o kilkanaście % w skali kwartału.

26 WALIDACJA DANYCH - KPI Uważamy, że skutecznośd polega na gromadzeniu dużej liczby istotnych z punktu widzenia zarządzania danych ale przekazywanie w zagregowanej i uporządkowanej formie tylko tych kluczowych. Warto więc zastanowid się nad : Wprowadzeniem skutecznego mechanizmu, który będzie spełniał role pulpitu menadżera (np. dedykowane rozwiązanie lub BI) Określeniem kluczowych raportów oraz parametrów jakie ma śledzid system Ustawieniem specjalizowanych automatów, które po przekroczeniu określonego progu lub w sytuacji zbliżania się do niego o zadaną wartośd rozpoczynają proces alarmujący Określeniem sposobu dostępności do takich danych

27 WALIDACJA DANYCH - KPI Jak już wiemy jak dystrybuowad KPI to w kolejnym kroku pojawia się pokusa zweryfikowania zasadności gromadzenia danych w postaci raportów jakie określiliśmy na początku naszej drogi. Na co należy zwracad szczególną uwagę : Jeszcze raz zweryfikujemy pierwotne założenia dot. ilości oraz jakości gromadzonych danych Nie podejmujmy pochopnych wniosków zbyt szybkie ograniczenie danych spowoduje brak porównao w przyszłości Każda zmiana założeo w stosunku do pierwotnych powinna byd weryfikowana z założeniami oraz miejscem i warunkami, w których chcemy byd za określony czas Na tym etapie powinniśmy mied możliwośd generowania podstawowych raportów operacyjnych CRM zestawienia i informacje o Pacjentach

28 Audyt w Służbie Zdrowia Rozwinięciem analiz i weryfikacji procesów są audyty. Generalnie wyróżniamy : audyt finansowy audyt systemów zarządzania audyt bezpieczeostwa systemów informatycznych audyt informatyczny audyt wydajności audyt zgodności ze standardami audyt telekomunikacyjny audyt marketingowy audyt sprzętowy

29 29

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów informatycznych

Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Z pewnością, Drogi Monsieur Poirot, Zrobienie czegoś z perfekcją jest usprawiedliwieniem 1 Słowo wdrażać oznacza zaczynać, wprowadzać, stosować coś, zapoczątkowywać 2.

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo