Radiofarmaceutyki, preparaty radiochemiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radiofarmaceutyki, preparaty radiochemiczne"

Transkrypt

1 Radiofarmaceutyki, preparaty radiochemiczne

2 Producent Prezentowane w niniejszym katalogu produkty wytwarzane są w Ośrodku Radioizotopów POLATOM. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest instytutem badawczym specjalizującym się w badaniach, wdrożeniach, a także w produkcji i działalności handlowej oraz usługach związanych z zastosowaniem produktów izotopowych. Produkujemy radiofarmaceutyki dla medycyny nuklearnej, odczynniki radiochemiczne, roztwory i źródła wzorcowe dla instytucji badawczych i dla przemysłu, zamknięte źródła promieniotwórcze do zastosowań w radiografii przemysłowej oraz kontroli procesów przemysłowych. Od wielu lat mamy wdrożony system zapewnienia jakości certyfikowany na zgodność PN-EN ISO 9001: 2001 oraz kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli. W trakcie produkcji radiofarmaceutyków przestrzegane są wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP - Good Manufacturing Practice). Produkty dla medycyny nuklearnej stanowią najważniejszą część naszej produkcji. Wysoka jakość produktów, szczegółowe programy kontroli jakości, terminowość dostaw oraz zorientowana na klienta organizacja firmy - zaowocowały zaufaniem odbiorców na całym świecie. Dzięki temu POLATOM jest obecnie jednym z kilku globalnych dostawców radiofarmaceutyków eksportującym do ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. Historia instytutu zaczyna się w latach 50-tych dwudziestego wieku. Ostatnie zmiany organizacyjne to między innymi połączenie, po kilku latach niezależnej działalności, z Instytutem Energii Atomowej w 2007 roku, a następnie w 2011roku - wejście w strukturę organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Firma ma swoją siedzibę w Otwocku w sąsiedztwie reaktora MARIA. Przy zamawianiu produktów prosimy o podanie następujących danych: - kodu produktu - nazwy produktu Zamówienia można składać: - pocztą (Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7), - faksem ( ), - em Informacje dotyczące produktów, terminów dostaw, transportu można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: , , aktywności - ilości - wymaganej daty dostawy 2

3 SPIS TREŚCI Polgentec...4 Akcesoria do generatora... 6 Zestawy do znakowania 99m Tc... 9 PoltechColloid... 9 PoltechDMSA PoltechDTPA PoltechMBrIDA PoltechMDP PoltechMIBI PoltechRBC m TcTektrotyd Radiofarmaceutyki MIBG 131 I do diagnostyki MIBG 131 I do terapii MIBG 123 I do wstrzykiwań Jodek sodu, Na 131 I roztwór do wstrzykiwań Jodek sodu, Na 131 I POLATOM kapsułki do diagnostyki Jodek sodu, Na 131 I POLATOM kapsułki do terapii Ortofosforan sodu, Na 2 H 32 PO 4 roztwór do wstrzykiwań Hipuran 131 I do wstrzykiwań Chlorek strontu, 89 SrCl 2 POLATOM Preparaty radiochemiczne (sterylne i wolne od endotoksyn) Chromian sodu, Na 2 CrO Chlorek miedzi, 64 CuCl 2 (II)...27 Cytrynian żelaza, 59 Fe (III), FeC 6 H 5 O Chrom, 51 Cr jako 51 Cr-EDTA...27 Preparaty radiochemiczne do znakowania...28 Chlorek itru 90 YCl Chlorek lutetu 177 LuCl Definicje, jednostki, tabele rozpadu...29 Informacje ogólne...30 Zgłaszanie działań niepożądanych

4 POLGENTEC Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Generator radionuklidu. kod: MTcG-4 99m Tc nadtechnecjan sodu (Natrii pertechnetatis 99m Tc) GBq otrzymany z 99 Mo molibdenianu sodu. Technet-99m (T 1/2 = 6,02 h, E=140,5 kev) uzyskuje się przemywając 0,9% roztworem NaCl kolumnę generatora, na której zaadsorbowany jest izotop macierzysty, molibden-99 (T 1/2 = 66 h, E=740 kev). Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań Eluat 99m Tc nadtechnecjanu sodu z generatora radionuklidu 99 Mo/ 99m Tc: 12 godzin od wykonania elucji. Generator radionuklidu 99 Mo/ 99m Tc: 14 dni od daty kalibracji. Przechowywać w temperaturze poniżej 30 C, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Nie zamrażać. POLGENTEC - generator radionuklidu 99 Mo/ 99m Tc zbudowany jest z następujących części: Sterylnej kolumny szklanej wypełnionej tlenkiem glinu (1), na którym zaadsorbowany jest radionuklid macierzysty molibden 99 Mo. Kolumna z góry i z dołu zamknięta jest korkami gumowymi, zabezpieczonymi metalowymi kapslami. Kompletu metalowych igieł (2) służących do połączenia kolumny generatora z fiolkami z eluentem i z eluatem. Na czas transportu lub przerw w eksploatacji igły są zabezpieczone w dwóch fiolkach zawierających czynnik bakteriostatyczny (0,2% roztwór wodny bromku laurylodimetylobenzyloamoniowego). Osłony ołowianej (3) o grubości 35 lub 50 mm, w której umieszczone są kolumna i igły generatora. Osłona zapewnia bezpieczną z punktu widzenia ochrony radiologicznej eksploatację generatora. Filtrów bakteriologicznych: eluatu (4) oraz powietrza (9) zasysanego do fiolki z eluentem. 4

5 Regulatora objętości eluatu (5): konstrukcja regulatora umożliwia uzyskanie (podczas elucji generatora) żądanej objętości eluatu (od 4 do 8 ml z dokładnością ±0,5 ml) i oczekiwanego stężenia promieniotwórczego technetu-99m. Należy w tym celu pokręcić górną tuleją regulatora (7), tak aby cyfra znajdująca się na jej górnej powierzchni, określająca objętość eluatu, znalazła się naprzeciw wskaźnika (6), jak pokazano na rysunku poniżej. Razem z generatorem dostarczane jest następujące wyposażenie: Zestaw do elucji: dwa opakowania zawierające osiem fiolek z eluentem (0,9% roztwór NaCl) oraz osiem fiolek próżniowych (fiolki na eluat). Instrukcja obsługi generatora. Bezpośrednim opakowaniem eluatu z generatora radionuklidu 99Mo/99mTc jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem zabezpieczonym kapslem aluminiowym, umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym (8). Produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki. Eluat 99m Tc nadtechnecjanu sodu otrzymany z generatora radionuklidu 99 Mo/ 99m Tc stosowany jest jako substancja do znakowania zestawów do sporządzania produktów radiofarmaceutycznych używanych w diagnostyce obrazowej, przygotowywanych zgodnie z procedurą znakowania opisaną w instrukcjach dołączanych do tych zestawów. Eluat 99m Tc nadtechnecjanu sodu podawany samodzielnie drogą dożylną stosowany jest w następujących badaniach radioizotopowych: - Scyntygrafia tarczycy bezpośrednie obrazowanie i pomiar gromadzenia się nadtechnecjanu w gruczole daje informacje o wielkości, umiejscowieniu, strukturze i czynności tarczycy w warunkach zmian patologicznych gruczołu; - Scyntygrafia gruczołów ślinowych ocena czynności ślinianek; - Scyntygrafia jamy brzusznej diagnostyka zmian chorobowych zawierających ekotopowo położone komórki okładzinowe, np. uchyłek Meckela; - Scyntygrafia mózgu diagnostyka udarów mózgowych, krwawień, obrzęków i nowotworów - diagnostyka wstępna zmian chorobowych OUN prowadzących do uszkodzenia bariery krew-mózg, np. udaru, nowotworów mózgu, procesów zapalnych, stanów pourazowych; - Scyntygrafia kanału łzawego - ocena drożności dróg łzowych (po podaniu sterylnego roztworu 99m Tc nadtechnecjanu sodu do oka). Eluat 99m Tc nadtechnecjanu sodu, jako źródło technetu-99m do znakowania czerwonych krwinek, ma zastosowanie w następujących badaniach radioizotopowych: - Scyntygrafia układu sercowo-naczyniowego (angiokardioscyntygrafia): ocena czynności i frakcji wyrzutowej komór, ocena kurczliwości ścian lewej komory serca, badania angioscyntygraficzne i fleboscyntygraficzne; - Diagnozowanie i lokalizacja ukrytych krwawień żołądkowojelitowych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/1791 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Konstrukcja z regulatorem objętości eluatu w zakresie 4 8 ml 5

6 Numer kodu generatora Polgentec zależy od aktywności i kalibracji na określony dzień tygodnia Aktywność generatora (GBq) 2 MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG ,5 MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG MTcG Dzień kalibracji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Nominalna aktywność generatora MTcG4 wyrażona jest jako aktywność 99m Tc (w GBq o godzinie 12.00) i numer dnia tygodnia. Dowolna aktywność generatora poniżej podanego maksimum może być przygotowana na życzenie. Termin ważności Generator może być eksploatowany przez okres 14 dni od daty kalibracji. Generator jest dostarczany z akcesoriami do łatwego i bezpiecznego użytkowania. Każdy odbiorca zamawiający generator po raz pierwszy otrzymuje w komplecie pojemnik osłonny na fiolkę z eluatem. Każdy generator jest dostarczany razem z zestawem do elucji. Akcesoria do generatora Zestaw do elucji generatora Polgentec kod: MTcG- 01 Zawartość: 8 fiolek z eluentem, o pojemności 10 ml, zawierających 0.9% roztwór NaCl oraz 8 fiolek próżniowych o pojemności 10 ml. Termin ważności: 12 miesięcy Warunki przechowywania: < 30 C Dwa zestawy są dostarczane z każdym generatorem 6

7 Zestaw do wyznaczania zawartości glinu kod: MTcA-1 Skład: Czułość: Ważność: Przechowywanie: Paski wskaźnikowe i odczynnik na 10 testów 5 µg/cm3 6 miesięcy temperatura pokojowa Osłony Osłona ołowiana na fiolkę eluatu Osłona ołowiana na 2 cm 3 strzykawkę Osłona ołowiana na 5 cm 3 strzykawkę Osłona ołowiana na 5 cm 3 strzykawkę Podstawka osłonna na strzykawkę Osłona wolframowa na 2 cm 3 strzykawkę Osłona wolframowa na 3 cm 3 strzykawkę Osłona wolframowa na 5 cm 3 strzykawkę Osłona wolframowa na 10 cm 3 strzykawkę kod: MTcG-02 kod: OS-2 kod: OS-5 kod: OS-5A kod: OS-P-10 kod: OSW-2 kod: OSW-3 kod: OSW-5 kod: OSW-10 Osłona na fiolkę eluatu Osłony ołowiane na strzykawki Osłony wolframowe na strzykawki 7

8 8 Dzień/Aktywność [GBq] , , ,676 9,075 7,053 5,481 4,260 3,311 2,573 2,000 1,554 1,208 0,939 0,730 0,567 0,441 0,343 0,266 0,207 0,161 0,125 0,097 0,076 0,059 23,352 18,149 14,105 10,963 8,520 6,622 5,147 4,000 3,109 2,416 1,878 1,459 1,134 0,882 0,685 0,533 0,414 0,322 0,250 0,194 0,151 0,117 35,028 27,224 21,158 16,444 12,780 9,933 7,720 6,000 4,663 3,624 2,817 2,189 1,701 1,322 1,028 0,799 0,621 0,482 0,375 0,291 0,227 0,176 43,784 34,029 26,448 20,555 15,976 12,416 9,650 7,500 5,829 4,530 3,521 2,737 2,127 1,653 1,285 0,998 0,776 0,603 0,469 0,364 0,283 0,220 46,703 36,298 28,211 21,926 17,041 13,244 10,293 8,000 6,218 4,832 3,756 2,919 2,269 1,763 1,370 1,065 0,828 0,643 0,500 0,389 0,302 0,235 58,379 45,373 35,264 27,407 21,301 16,555 12,867 10,000 7,772 6,040 4,695 3,649 2,836 2,204 1,713 1,331 1,035 0,804 0,625 0,486 0,378 0,293 70,055 54,447 42,316 32,888 25,561 19,866 15,440 12,000 9,326 7,249 5,634 4,378 3,403 2,645 2,056 1,598 1,242 0,965 0,750 0,583 0,453 0,352 87,569 68,059 52,895 41,111 31,951 24,833 19,300 15,000 11,658 9,061 7,042 5,473 4,254 3,306 2,569 1,997 1,552 1,206 0,938 0,729 0,566 0, ,002 83,939 65,238 50,703 39,407 30,627 23,803 18,500 14,378 11,175 8,685 6,750 5,246 4,077 3,169 2,463 1,914 1,488 1,156 0,899 0,698 0, ,758 90,745 70,527 54,814 42,602 33,110 25,733 20,000 15,544 12,081 9,389 7,297 5,672 4,408 3,426 2,663 2,069 1,608 1,250 0,972 0,755 0, , ,357 81,106 63,036 48,992 38,077 29,593 23,000 17,876 13,893 10,798 8,392 6,522 5,069 3,940 3,062 2,380 1,850 1,438 1,117 0,868 0, , ,431 88,159 68,518 53,252 41,388 32,167 25,000 19,430 15,101 11,737 9,122 7,089 5,510 4,282 3,328 2,587 2,010 1,563 1,214 0,944 0, , , ,791 82,221 63,902 49,665 38,600 30,000 23,316 18,121 14,084 10,946 8,507 6,612 5,139 3,994 3,104 2,412 1,875 1,457 1,133 0, , , ,423 95,925 74,553 57,943 45,033 35,000 27,202 21,142 16,431 12,770 9,925 7,714 5,995 4,660 3,621 2,815 2,188 1,700 1,321 1, , , , ,628 85,203 66,220 51,467 40,000 31,088 24,162 18,779 14,595 11,343 8,816 6,852 5,325 4,139 3,217 2,500 1,943 1,510 1, , , , , ,504 82,775 64,333 50,000 38,860 30,202 23,473 18,244 14,179 11,020 8,565 6,657 5,173 4,021 3,125 2,429 1,888 1,467 Oczekiwana aktywność eluowanego 99m Tc w kolejnych dniach eksploatacji, dla standardowych aktywności generatorów: Dzień/Aktywność [mci] 54,05 108,11 162,16 202,70 216,22 270,27 324,32 405,41 500,00 540,54 621,62 675,68 810,81 945,95 1,081,08 1,351, ,56 245,26 190,61 148,15 115,14 89,49 69,55 54,05 42,01 32,65 25,38 19,72 15,33 11,91 9,26 7,20 5,59 4,35 3,38 2,63 2,04 1,59 631,13 490,51 381,23 296,29 230,28 178,97 139,10 108,11 84,02 65,30 50,75 39,45 30,66 23,83 18,52 14,39 11,19 8,69 6,76 5,25 4,08 3,17 946,69 735,77 571,84 444,44 345,42 268,46 208,65 162,16 126,03 97,95 76,13 59,17 45,99 35,74 27,78 21,59 16,78 13,04 10,14 7,88 6,12 4,76 1,183,36 919,71 714,80 555,55 431,77 335,58 260,81 202,70 157,54 122,44 95,16 73,96 57,48 44,68 34,72 26,99 20,97 16,30 12,67 9,85 7,65 5,95 1,262,25 981,03 762,46 592,58 460,56 357,95 278,20 216,22 168,04 130,60 101,51 78,89 61,31 47,65 37,04 28,78 22,37 17,39 13,51 10,50 8,16 6,34 1,577,82 1,226,28 953,07 740,73 575,70 447,43 347,75 270,27 210,05 163,26 126,88 98,61 76,64 59,57 46,30 35,98 27,96 21,73 16,89 13,13 10,20 7,93 1,893,38 1,471,54 1,143,69 888,88 690,84 536,92 417,30 324,32 252,07 195,91 152,26 118,34 91,97 71,48 55,55 43,18 33,56 26,08 20,27 15,75 12,24 9,52 2,366,72 1,839,43 1,429,61 1,111,10 863,55 671,15 521,62 405,41 315,08 244,88 190,32 147,92 114,96 89,35 69,44 53,97 41,95 32,60 25,34 19,69 15,31 11,90 2,918,96 2,268,63 1,763,18 1,370,35 1,065,04 827,75 643,33 500,00 388,60 302,02 234,73 182,44 141,79 110,20 85,65 66,57 51,73 40,21 31,25 24,29 18,88 14,67 3,155,63 2,452,57 1,906,14 1,481,46 1,151,40 894,87 695,49 540,54 420,11 326,51 253,77 197,23 153,29 119,13 92,59 71,96 55,93 43,47 33,78 26,26 20,41 15,86 3,628,98 2,820,45 2,192,06 1,703,68 1,324,11 1,029,10 799,82 621,62 483,13 375,49 291,83 226,81 176,28 137,00 106,48 82,76 64,32 49,99 38,85 30,20 23,47 18,24 3,944,54 3,065,71 2,382,68 1,851,83 1,439,24 1,118,59 869,37 675,68 525,14 408,14 317,21 246,53 191,61 148,92 115,74 89,95 69,91 54,34 42,23 32,82 25,51 19,83 4,733,45 3,678,85 2,859,21 2,222,19 1,727,09 1,342,30 1,043,24 810,81 630,16 489,77 380,65 295,84 229,93 178,70 138,89 107,94 83,89 65,20 50,68 39,39 30,61 23,79 5,522,36 4,291,99 3,335,75 2,592,56 2,014,94 1,566,02 1,217,12 945,95 735,19 571,39 444,09 345,15 268,25 208,48 162,03 125,93 97,88 76,07 59,12 45,95 35,71 27,76 6,311,27 4,905,14 3,812,29 2,962,92 2,302,79 1,789,74 1,390,99 1,081,08 840,22 653,02 507,53 394,45 306,57 238,27 185,18 143,92 111,86 86,94 67,57 52,51 40,81 31,72 7,889,08 6,131,42 4,765,36 3,703,65 2,878,49 2,237,17 1,738,74 1,351,35 1,050,27 816,28 634,41 493,07 383,21 297,83 231,48 179,91 139,82 108,67 84,46 65,64 51,02 39,65

9 Zestawy do znakowania 99 Tc Zawartość fiolki jest liofilizowana i zamknięta w atmosferze azotu. Zestawy wytwarzane są w warunkach klasy A zgodnie z wymogami GMP PoltechColloid kod: MTcK 2 dla 6 fiolek MTcK 2/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Jedna fiolka zawiera: Cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg. Zestaw nie zawiera radionuklidu. Sodu fluorek Powidon Azot zestawu wynosi 1 rok. Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25 O C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Data ważności jest podana na opakowaniu. Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu ( 99m Tc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25 O C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Roztwór cyny koloidalnej z technetem ( 99m Tc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/3267 9

10 PoltechDMSA kod: MTcK 12 dla 6 fiolek MTcK 12/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Jedna fiolka zawiera: Kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA) 1 mg. Cyny(II) chlorek dwuwodny Kwas askorbowy D-mannitol Azot zestawu wynosi 6 miesięcy. Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25 O C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Data ważności jest podana na opakowaniu. Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu ( 99m Tc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25 O C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek PoltechDMSA jest przeznaczony do scyntygrafii nerek, obrazowania statycznego nerek, lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek, określania względnego funkcjonowania lewej i prawej nerki. Podany dożylnie ma silne powinowactwo do kory nerkowej. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/

11 PoltechDTPA kod: MTcK 4 dla 6 fiolek MTcK 4/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Jedna fiolka zawiera: sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny (DTPA) 13,25 mg. Cyny(II) chlorek dwuwodny Sodu chlorek Azot zestawu wynosi 1 rok. Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 6 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25 C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Data ważności jest podana na opakowaniu. Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu ( 99m Tc) sodu: 6 godzin w temperaturze poniżej 25 O C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek Preparat 99m Tc-DTPA jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym do obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu) oraz do scyntygrafii i angioscyntygrafii mózgu. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/

12 PoltechMBrIDA kod: MTcK 16 dla 6 fiolek MTcK 16/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Jedna fiolka zawiera: sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan 20 mg. Cyny(II) chlorek dwuwodny Azot zestawu wynosi 1 rok. Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 5 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25 O C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Data ważności jest podana na opakowaniu. Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu ( 99m Tc) sodu: 5 godzin w temperaturze poniżej 25 O C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek. Preparat 99m Tc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki schorzeń dróg żółciowych i różnicowania żółtaczek. Stosuje się go do obrazowania układu żółciowego, szczególnie przy obniżonej wydolności wątroby i wysokim poziomie bilirubiny. Scyntygrafię układu żółciowego można wykonać przy stężeniu bilirubiny nawet ponad 5 mg%. Stosuje się go przy diagnozowaniu żółtaczek, niedrożności dróg żółciowych, zaburzeń czynnościowych pęcherzyka żółciowego, zapaleniu dróg żółciowych, torbieli przewodów żółciowych i innych podobnych zmianach chorobowych wątroby i dróg żółciowych. Preparat może być użyty do wykrycia cholestazy wewnątrzwątrobowej i do odróżnienia jej od innych chorób wątroby i dróg żółciowych, które dotyczą niszczenia hepatocytów. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/

13 PoltechMDP kod: MTcK 8 dla 6 fiolek MTcK 8/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Jedna fiolka zawiera: kwas metylenodifosfonowy 5 mg w postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg. Cyny(II) chlorek Kwas askorbowy Azot zestawu wynosi 1 rok. Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 8 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25 O C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Data ważności jest podana na opakowaniu. Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu ( 99m Tc) sodu: 8 godzin w temperaturze poniżej 25 O C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek. Preparat 99m Tc-MDP przeznaczony jest do obrazowania układu kostnego z wykorzystaniem promieniotwórczych właściwości technetu-99m oraz powinowactwa kwasu metylenodifosfonowego do kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorganiczną strukturę tkanki kostnej. Wskazaniami do wykonania badania scyntygraficznego z użyciem 99m Tc-MDP są: poszukiwanie ognisk przerzutów nowotworowych w układzie kostnym; obrazowanie zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu guzów pierwotnych kości; obrazowanie zapaleń kości; obrazowanie zmian pourazowych; obrazowanie zmian w chorobach reumatycznych; obrazowanie zmian w martwicach aseptycznych; diagnostyka schorzeń tkanek miękkich np. myositis ossificans; badanie procesów naprawczych w uszkodzonej tkance kostnej. Stosowanie preparatu dla wyżej wymienionych wskazań pozwala dokładnie określić lokalizację i rozległość zmian patologicznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/

14 PoltechMIBI kod: MTcK 7 dla 6 fiolek MTcK 7/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego. Jedna fiolka zawiera: 1,0 mg [tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]- tetrafluoroboranu miedzi (I). Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu. Cyny (II) chlorek dwuwodny L-cysteiny chlorowodorek jednowodny Sodu cytrynian dwuwodny D-mannitol Zestaw 1 rok. Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu ( 99m Tc) sodu, 99m Tc-MIBI może być używany do 12 godzin, jeżeli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25 O C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I, zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek. Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po wyznakowaniu nadtechnecjanem ( 99m Tc) sodu. Scyntygrafia z zastosowaniem PoltechMIBI jest wykorzystywana: - w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. - w diagnostyce i lokalizacji zawału mięśnia sercowego. - do oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego w badaniu techniką pierwszego przejścia. - w diagnostyce nowotworów złośliwych u pacjentek z podejrzeniem raka sutka i niejednoznacznym wynikiem mammografii lub wyczuwalnym guzem sutka i ujemnym lub niejednoznacznym wynikiem mammografii. - w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub utrzymującą się nadczynnością przytarczyc. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/

15 PoltechRBC kod: MTcK 5 dla 6 fiolek MTcK 5/3 dla 3 fiolek Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jedna fiolka zawiera: sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu. Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mg Azot zestawu wynosi 1 rok. Po rozpuszczeniu w roztworze soli fizjologicznej, produkt może być używany do 3 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25 O C. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 O C. Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych. Fiolka ze szkła, o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek. Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Produkt stosowany jest w następujących wskazaniach: scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro lub in vivo/in vitro, wykorzystywana do: angiokardioscyntygrafii pozwalającej na: - badania frakcji wyrzutowej komór serca, - badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego, - parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego, obrazowania perfuzji narządowej oraz malformacji naczyniowych, diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego. - Badanie objętości krwi. - Scyntygrafia śledziony. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/

16 99m Tc-Tektrotyd kod: MTcK 20 (1 zestaw z 2 fiolkami) Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego. HYNIC-[D-Phe 1,Tyr 3 -Oktreotyd] TFA, 16 mikrogramów Fiolka I: Tricyna (N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna) Cyny(II) chlorek dwuwodny Mannitol Azot Fiolka II: EDDA (kwas etylenodiamino-n,n -dioctowy) Disodu wodorofosforan dwunastowodny Sodu wodorotlenek Azot Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Trwałość zestawu: 1 rok. Znakowany produkt powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25 O C i podany w ciągu 6 godzin od przygotowania. Przechowywać w lodówce (2 O C 8 O C). W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35 O C nie dłużej niż 7 dni. Data ważności jest podana na opakowaniu. Po wyznakowaniu przygotowany preparat powinien być przechowywany nie dłużej niż 6 godzin, w temperaturze poniżej 25 O C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Sposób przechowywania radiofarmaceutyków powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Opakowanie zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek (Fiolka I i Fiolka II) o objętości 10 ml. Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w pudełka tekturowe. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku 99m Tc-Tektrotyd. 16

17 Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99m Tc-Tektrotyd przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. 99m Tc-Tektrotyd jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki zmian patologicznych, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych (szczególnie podtyp 2 i w mniejszym stopniu podtyp 3 i 5) i które mogą być obrazowane z użyciem znakowanego ligandu. W szczególności są to: - guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET); - gruczolaki przysadki; - guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, itd.; - rak rdzeniasty tarczycy; - preparat może potencjalnie być użyteczny w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu. Inne guzy, które mogą wykazywać nadekspresję receptorów somatostatynowych: rak gruczołu piersiowego, czerniak złośliwy, chłoniaki, rak stercza, NSCLC, mięsak, rak jasnokomórkowy nerki, zróżnicowany rak tarczycy, gwiaździak I-IV wg WHO (łącznie z glejakiem wielopostaciowym G-M), oponiaki, rak jajnika. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

18 Radiofarmaceutyki MIBG- 131 I do diagnostyki kod: MI 10 substancji czynnych Czystość radionuklidowa 131 I 99,9% Czystość radiochemiczna 131 I-MIBG 94% Kalibracja Roztwór do wstrzykiwań. meta-jodo[ 131 I]benzyloguanidyny siarczan,10-37 MBq/ml Meta-jodobenzyloguanidyny siarczan Sodu pirosiarczyn Miedzi (II) siarczan pięciowodny Sodu octan trójwodny Kwas octowy Alkohol benzylowy Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań max. 7 dni 9 dni od daty produkcji Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu MIBG- 131 I powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej [-15 O C]. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 4 godziny w temperaturze poniżej 25 O C. Transport powinien odbywać się w suchym lodzie. Roztwór MIBG- 131 I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem. Metajodobenzyloguanidyna- 131 I (MIBG- 131 I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem stosowanym w diagnostyce nowotworowej. Znajduje zastosowanie w scyntygraficznej lokalizacji guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) umiejscowionych w nadnerczach i pozanadnerczowo oraz ich przerzutów, w obrazowaniu neuroblastoma, paraganglioma a także rakowiaków (nowotwory przewodu pokarmowego), raka rdzeniastego tarczycy, w diagnostyce mięśnia sercowego przy schorzeniach spowodowanych niedokrwieniem i kardiomiopatii. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

19 MIBG- 131 I do terapii kod: MI 10 substancji czynnych Czystość radionuklidowa 131 I 99,9% Czystość radiochemiczna 131 I-MIBG 92% Kalibracja Roztwór do wstrzykiwań. meta-jodo[ 131 I]benzyloguanidyny siarczan; MBq/ml Sodu pirosiarczyn Miedzi (II) siarczan pięciowodny Sodu octan trójwodny Kwas octowy Alkohol benzylowy Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań max. 3 dni 4 dni od daty produkcji Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu MIBG- 131 I powinien być przechowywany w temperaturze poniżej [- 15 O C] w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa Atomowego. Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 2 godziny w temperaturze poniżej 25 O C. Transport powinien odbywać się w suchym lodzie. Roztwór MIBG- 131 I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem. Metajodobenzyloguanidyna- 131 I (MIBG- 131 I) do terapii jest radiofarmaceutykiem stosowanym w terapii nowotworowej. Terapeutycznie MIBG- 131 I znajduje zastosowanie w leczeniu rozsianych zmian przerzutowych złośliwej postaci pheochromocytoma, paraganglioma, neuroblastoma, rakowiaków i niekiedy raka rdzeniastego tarczycy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

20 MIBG- 123 I do wstrzykiwań kod: MI 23 substancji czynnych Czystość radionuklidowa 123 I > 99,65% Czystość radiochemiczna 123 I-MIBG 95% Kalibracja Roztwór do wstrzykiwań. meta-jodo[ 123 I]benzyloguanidyny siarczan; 18,5-370 MBq/ml Sodu pirosiarczyn Miedzi (II) siarczan pięciowodny Sodu octan trójwodny Kwas octowy Alkohol benzylowy Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań godz w następnym dniu po produkcji 30 godzin od daty produkcji Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu MIBG- 123 I na krótko przed podaniem może być przechowywany w temperaturze pokojowej w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa Atomowego. Roztwór MIBG- 123 I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem. Metajodobenzyloguanidyna- 123 I (MIBG- 123 I) jest radiofarmaceutykiem stosowanym w scyntygraficznej lokalizacji i terapii guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) i ich przerzutów oraz neuroblastoma. Ze względu na użycie 123 I, radiofarmaceutyk ten nadaje się szczególnie w diagnostyce u dzieci. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

Białystok, dn. 12.05.2015r. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Białystok, dn. 12.05.2015r. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 2.05.205r. ZP/V/5/83 WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę radiofarmaceutyków na okres 2 miesięcy (Nr sprawy: 8/205) PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Opis programu Leczenie radioizotopowe

Opis programu Leczenie radioizotopowe Opis programu Leczenie radioizotopowe I. Leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131-I Leczenie dotyczy schorzeń tarczycy (choroby Graves-Basedowa, wola guzowatego, guzów autonomicznych). Polega ono na

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

Oddział Terapii Izotopowej

Oddział Terapii Izotopowej Źródło: http://www.cskmswia.pl Wygenerowano: Czwartek, 3 września 2015, 12:26 Oddział Terapii Izotopowej Kierownik Oddziału: dr n. med. Tadeusz Budlewski specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ma zawierać: koszt przedmiotu oferty, tzn. wartość zakupionych leków, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA NUKLEARNA I RADIOFARMACEUTYKI

MEDYCYNA NUKLEARNA I RADIOFARMACEUTYKI MEDYCYNA NUKLEARNA I RADIOFARMACEUTYKI WIOLETTA TKACZ SP CSK ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ MEDYCYNA NUKLEARNA WYKORZYSTUJE PROMIENIOWANIE, KTÓREGO ŹRÓDŁEM SĄ PRZEMIANY ZACHODZĄCE W JĄDRACH ATOMÓW SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NANOCOLL Zestaw do sporządzania nanokoloidu ludzkiej albuminy, znakowany radioizotopem technetu 99m Tc Humani albumini nanocolloidalis

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Scyntygrafia nerek. Zakład Medycyny Nuklearnej SP CSK Warszawa

Scyntygrafia nerek. Zakład Medycyny Nuklearnej SP CSK Warszawa Scyntygrafia nerek Zakład Medycyny Nuklearnej SP CSK Warszawa Podział badań scyntygraficznych Scyntygrafia nerek Inne Dynamiczna Statyczna Angioscyntygrafia Pomiar klirensu nerkowego Test z kaptoprilem

Bardziej szczegółowo

DRN 4342 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Technescan PYP, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

DRN 4342 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Technescan PYP, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego DRN 4342 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Technescan PYP, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY Sodu pirofosforan dziesięciowodny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA TARCZYCY. Michał Brzewski Anna Jakubowska Zakład Radiologii Pediatrycznej AM Warszawa

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA TARCZYCY. Michał Brzewski Anna Jakubowska Zakład Radiologii Pediatrycznej AM Warszawa DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA TARCZYCY Michał Brzewski Anna Jakubowska Zakład Radiologii Pediatrycznej AM Warszawa 1 PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE Wady rozwojowe Wole Guzki tarczycy Nowotwory tarczycy Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Yttriga prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 ml sterylnego roztworu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego Marek Chojnowski II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostnostawowego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I LECZENIE RADIOIZOTOPOWE CHORYCH NA GEP-NET

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I LECZENIE RADIOIZOTOPOWE CHORYCH NA GEP-NET DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I LECZENIE RADIOIZOTOPOWE CHORYCH NA GEP-NET Jarosławaw B. Ćwikła, Zakład ad Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP i CSK MSWiA W-wa; Guzy neuroendokrynne (NET) Guzy NET wywodzą

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Podstawy medycyny nuklearnej

Podstawy medycyny nuklearnej Podstawy medycyny nuklearnej Obrazowanie w medycynie Rtg CT Promieniowanie rentgenowskie Ultradźwięki Magnetyczny rezonans jądrowy MR usg Medycyna nuklearna SPECT PET Promieniowanie X Jonizujące Obraz

Bardziej szczegółowo

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Kobylecka Leszek Królicki Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

EFDEGE 1,0 GBq/mL roztwór do wstrzykiwań

EFDEGE 1,0 GBq/mL roztwór do wstrzykiwań EFDEGE 1,0 GBq/mL roztwór do wstrzykiwań charakterystyka produktu leczniczego Polska Numer(-y) pozwolenia na dopuszczenie di obrotu 12105 Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszcenie do obrotu / data

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Badania radioizotopowe nadnerczy

Badania radioizotopowe nadnerczy Badania radioizotopowe nadnerczy Diagnostyka schorzeń nadnerczy Techniki diagnostyczne: USG, TK, MR, angiografia Konieczny jest wybór odpowiedniej metody w zależności od pytania klinicznego Metody radioizotopowe

Bardziej szczegółowo

V. DAWKI STOSOWANE W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ

V. DAWKI STOSOWANE W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ V. DAWKI STOSOWANE W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ W niniejszym rozdziale zajmiemy się bardziej szczegółowo sposobami obliczania dawek wewnętrznych, stosowanymi w medycynie nuklearnej 1. Przede wszystkim jednak

Bardziej szczegółowo

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno Medycyna Nuklearna Medycyna nuklearna zajmuje się zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w diagnozowaniu chorób oraz w ich leczeniu. Izotop jest odmianą tego samego pierwiastka, który posiada taką samą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Całkowita aktywność produktu w fiolce w tym czasie wynosi od 0,2 GBq do 16,5 GBq.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Całkowita aktywność produktu w fiolce w tym czasie wynosi od 0,2 GBq do 16,5 GBq. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IASOcholine, 1 GBq/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 GBq soli fluorometylo-(

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Scyntygrafii Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego 70-891 Szczecin - Zdunowo, ul. Alfreda Sokołowskiego 11

Pracownia Scyntygrafii Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego 70-891 Szczecin - Zdunowo, ul. Alfreda Sokołowskiego 11 WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACA Z PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM OCHRONA RADIOLOGICZNA DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI SCYNTYGRAFII (PRACOWNI IZOTOPOWEJ Klasy III) SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. Prof. Alfreda Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO DRN 4378 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Technescan LyoMAA. Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego. Proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań,

Bardziej szczegółowo

Sterylny, wodny roztwór chlorku strontu-89 (150 MBq) do podawania dożylnego o objętości 4 ml.

Sterylny, wodny roztwór chlorku strontu-89 (150 MBq) do podawania dożylnego o objętości 4 ml. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metastron, 37 MBq/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Sterylny, wodny roztwór chlorku strontu-89 (150 MBq) do podawania

Bardziej szczegółowo

XI. TERAPEUTYCZNA MEDYCYNA NUKLEARNA

XI. TERAPEUTYCZNA MEDYCYNA NUKLEARNA XI. TERAPEUTYCZNA MEDYCYNA NUKLEARNA 11.1 Wstęp Terapeutyczne zastosowanie izotopów promieniotwórczych datuje się od czasów Marii Skłodowskiej-Curie. Dziś metody te są rozpowszechnione i ulegają stałej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fludeoxyglucose (18F) Biont, 200-1 300 MBq/ml, roztwór

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając R A D I O L O G I A Z A B I E G O W A Radiologia Zabiegowa Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

Rak tarczycy. Jadwiga Szymczak. Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rak tarczycy. Jadwiga Szymczak. Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Rak tarczycy Jadwiga Szymczak Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Uproszczona klasyfikacja nowotworów złośliwych tarczycy wg ATA A. Rak

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE NUKLEARNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie nuklearnej Warszawa 2002 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zasady ograniczania dawek dla pacjentów

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zasady ograniczania dawek dla pacjentów Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zasady ograniczania dawek dla pacjentów Jezierska Karolina Zasady ograniczania dawek dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ERYSIN SINGLE SHOT, emulsja do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Scintimun 1 mg zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka produktu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Oestrophan 0,25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,9% Sodium Chloride Braun, 9 mg/ml, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera Chlorek sodu Stężenia elektrolitów:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z otwartymi źródłami promieniowania podczas badań znacznikowych prowadzonych w terenie

Bezpieczeństwo pracy z otwartymi źródłami promieniowania podczas badań znacznikowych prowadzonych w terenie OCHRONA RADIOLOGICZNA Bezpieczeństwo pracy z otwartymi źródłami promieniowania podczas badań znacznikowych prowadzonych w terenie Jakub Ośko Stosowanie źródeł promieniowania poza pracownią Zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

WOLE OBOJĘTNE. Jadwiga Szymczak. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu

WOLE OBOJĘTNE. Jadwiga Szymczak. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu WOLE OBOJĘTNE Jadwiga Szymczak Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu Wolem nazywamy każde powiększenie tarczycy Wole obojętne (nietoksyczne) to wole z eutyreozą, nie wykazujące

Bardziej szczegółowo

fiolka 9 min.3 miesiące od fiolka 60 min.3 miesiące od

fiolka 9 min.3 miesiące od fiolka 60 min.3 miesiące od Załącznik nr 1 do siwz Pn-49/15/IM Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto 1. Metoksyizobutyloizonitryl Liofilizat do znakowania 99m Tc 2. Kwas dietylenotriaminopentaoctowy Liofilizat do

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków,

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków, I. WSTĘP Medycyna nuklearna jest specjalnością medyczną zajmującą się bezpiecznymi i względnie tanimi technikami izotopowymi zarówno obrazowania stanu narządów wewnętrznych, jak i terapii. Pozwala ona

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Kobylecka Leszek Królicki Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia. ZMN CSK UM Łódź

PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia. ZMN CSK UM Łódź PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia ZMN CSK UM Łódź PET - zasady działania W diagnostyce PET stosowane są izotopy promieniotwórcze emitujące promieniowanie b + (pozytony) Wyemitowany z jądra pozyton napotyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem Hiberix Vaccinum haemophili influenzae stripe b conjugatum Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/18

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/18 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/18 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Nobivac Piro 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO W dawce 1 ml: Substancja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LeukoScan 0,31 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Zestaw do przygotowania LeukoScan

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 załącznik nr 18 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ESPUMISAN (Simeticonum) 40 mg/ml, krople doustne, emulsja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ESPUMISAN (Simeticonum) 40 mg/ml, krople doustne, emulsja ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ESPUMISAN (Simeticonum) 40 mg/ml, krople doustne, emulsja Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Dz.U.03.27.236 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Zylexis, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FDGtomosil 550 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY W chwili kalibracji jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Nazwa programu: LECZENIE RAKA NERKI ICD-10 C 64 Dziedzina medycyny: Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007

Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007 Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007 Klasyfikacja guzów tarczycy wg WHO Guzy nabłonkowe 1. Łagodne 2. Złośliwe Gruczolak pęcherzykowy Inne gruczolaki 2.1. Rak pęcherzykowy

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne nowotworów w badaniu PET

Obrazowanie molekularne nowotworów w badaniu PET Obrazowanie molekularne nowotworów w badaniu PET Lek. Piotr Pawliszak WUM II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej Obrazowanie molekularne nowotworów w badaniu PET część 2 Lek. Piotr Pawliszak Zakład

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 090017ff80abaa4a 2.0,CURRENT Public Valid 1 5 DNO Strona 1 z 5 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO COMFORION VET 100 mgml roztwór do wstrzykiwań

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji Ibrytumomab tiuksetan [ 90 Y] Należy

Bardziej szczegółowo

Medycyna nuklearna. zastosowania w diagnostyce oraz terapii u ludzi i nie tylko. Autorzy: Marta Kowalska Katarzyna Kośna

Medycyna nuklearna. zastosowania w diagnostyce oraz terapii u ludzi i nie tylko. Autorzy: Marta Kowalska Katarzyna Kośna Medycyna nuklearna zastosowania w diagnostyce oraz terapii u ludzi i nie tylko Autorzy: Marta Kowalska Katarzyna Kośna Praca została wykonana w ramach przedmiotu Metody i Technologie Jądrowe w Środowisku,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Człowiek najlepsza inwestycja Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon Advance, (1000 mg mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon Advance, (1000 mg mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon Advance, (1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml produktu leczniczego zawiera 100 mg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu do infuzji zawiera: L-Izoleucyna... L-Leucyna... L-Walina...

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na produkcję radiofarmaceutyków

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na produkcję radiofarmaceutyków SYNEKTIK S.A. Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na produkcję radiofarmaceutyków Warszawa, 29 listopada 2011 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych

Bardziej szczegółowo

Radiofarmaceutyki. A zatem mamy teraz lekarstwo na wszystko poza śmiercią Miguel de Cervantes (hiszpański pisarz, 1547 1616)

Radiofarmaceutyki. A zatem mamy teraz lekarstwo na wszystko poza śmiercią Miguel de Cervantes (hiszpański pisarz, 1547 1616) Radiofarmaceutyki 6 A zatem mamy teraz lekarstwo na wszystko poza śmiercią Miguel de Cervantes (hiszpański pisarz, 1547 1616) 6.1 Wstęp Zastosowanie poszczególnych radioznaczników, zwanych radiofarmaceutykami,

Bardziej szczegółowo

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów MR 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można odebrać wyniki badania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Effydral tabletki musujące dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie badań PET/CT w onkologii

Zastosowanie badań PET/CT w onkologii Zastosowanie badań PET/CT w onkologii NOWOTWORY PŁUC W Polsce nowotwory płuca i klatki piersiowej są najczęstszą przyczyną zgonu wśród zgonów na nowotwory. Ich liczba przekracza łączną liczbę zgonów z

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Cel instrukcji i miejsce stosowania...2 2 Osoby odpowiedzialne...2 3 Zaliczanie do odpadów promieniotwórczych...2

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 29 wymaga testu o czułości: 0,1 ng/ml ( w tabeli podano wartość 01 ng/ml brak przecinka)? Odp. Tak wymaga

Bardziej szczegółowo

Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna: Meloksykam

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zastosowania kliniczne współczesnej radiologii. Badanie gruczołu piersiowego. Badania radiologiczne gruczołu piersiowego. dr n. med.

Zastosowania kliniczne współczesnej radiologii. Badanie gruczołu piersiowego. Badania radiologiczne gruczołu piersiowego. dr n. med. Zastosowania kliniczne współczesnej radiologii dr n. med. Jolanta Meller Badanie gruczołu piersiowego Rak sutka najczęstszy nowotwór wśród kobiet w wieku 40-60 lat wcześnie rozpoznany i leczony może być

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde. (Cytisinum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde. (Cytisinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde (Cytisinum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

NCBJ OR POLATOM- osiągnięcia i perspektywy dla nauki i przemysłu

NCBJ OR POLATOM- osiągnięcia i perspektywy dla nauki i przemysłu NCBJ OR POLATOM- osiągnięcia i perspektywy dla nauki i przemysłu Warszawa, 15.06.2012 Ogólny plan prezentacji 1. Historia Ośrodka Radioizotopów POLATOM i schemat organizacyjny 2. Projekty badawcze 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ 1. Nazwa produktu leczniczego Informacje określone w

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GLUSCAN PL,

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GLUSCAN PL, ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GLUSCAN PL, 500 MBq/ml, roztwór do wstrzykiwań (2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose) Fluorodeoksyglukoza ( 18 F) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROGRAM PRZYGOTOWANY W CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE dr hab. n. med. Mirosław Dziuk Wojskowy Instytut Medyczny Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu etanolowego

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna : Meloksykam

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CALPEROS 500 Calcii carbonas 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CALPEROS 500 Calcii carbonas 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CALPEROS 500 Calcii carbonas 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde CALPEROS 1000 Calcii carbonas 400 mg jonów wapnia, kapsułki twarde Należy uważnie

Bardziej szczegółowo

SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z UśYCIEM 131 I

SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z UśYCIEM 131 I 1 SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z UśYCIEM 131 I Jod radioaktywny ( 131 I ), który przyjmie Pan/Pani pod postacią kapsułki do połknięcia, zostanie wychwycony przez tarczycę i wbudowywany do cząsteczki tyreoglobuliny,

Bardziej szczegółowo