Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Sage Symfonia sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright Btrieve Technologies, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Adobe, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System SYMFONIA Premium jest nową nazwą handlową Systemu Zarządzania SYMFONIA. Opracowanie i skład: Sage Symfonia Sp. z o.o. Warszawa, październik 2007 Symbol dokumentu MXFKPV2008P0001

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 System SYMFONIA Premium Analizy Finansowe Premium Środki Trwałe Premium Kadry i Płace Premium Płace Premium Handel Premium Faktura Premium Mała Księgowość Premium Certyfikacja użytkowników Sprawdzian kompetencji Nowe możliwości Zagadnienia objęte egzaminem Zgłoszenia Dokumentacja programu Korzystanie z podręcznika drukowanego Korzystanie z podręczników elektronicznych Korzystanie z pomocy kontekstowej Pomoc techniczna Zastrzeżenia Aktualne informacje Pojęcia podstawowe 1-1 Rozpoczęcie pracy z programem Finanse i Księgowość Premium Organizacja pracy Firma Rodzaje trybów pracy programu Okno programu Finanse i Księgowość Premium Bez firmy Funkcje dostępne w trybie Bez firmy

4 II Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Otwieranie firmy Co widać na ekranie podczas pracy w trybie Firma? Główne okno programu Zamykanie firmy Zakończenie pracy z programem Kartoteki bazy danych Rodzaje kartotek Okna kartotek Sortowanie i wybieranie pozycji Klawisze skrótów Dokumenty księgowe Typy dokumentów Bufor i księgi Rejestry VAT Rodzaje rejestrów VAT Plan kont Zapotrzebowanie na dane a plan kont Typy kont Konto rozrachunkowe Konto wieloletnie Konto z kontrolą zerowego salda Konto walutowe Konto uwzględniane w saldzie WB Warianty prowadzenia rachunku kosztów Zespół "4" z kontem Zespół "4" i "5" a rachunek zysków i strat wg "4" Zespół "4" i "5" a rachunek zysków i strat wg "5" O księgowaniu Otwarte okresy sprawozdawcze Rozbicie zapisów Dziennik księgowań Pożyteczne funkcje Kopiowanie pozycji do schowka Rozmieszczenie okien programu Kalkulator Kalendarz Pomoc dla programu Porada dnia Strony informacyjne WWW Sage Symfonia Współpraca z innymi modułami SYMFONII Integracja programu Finanse i Księgowość Premium z innymi programami Systemu SYMFONIA Premium Współpraca z programem Handel Premium Współpraca z programem Faktura Premium MXFKPV2008P0001

5 Spis treści III Współpraca z programem Kadry i Płace Premium Współpraca z programem Płace Premium Współpraca z programem Środki Trwałe Premium Administrowanie danymi firmy 2-1 Rejestracja i aktywacja programu Zasady rejestracji i aktywacji Zmiana nazwy firmy, numeru NIP oraz licencji Aby zmienić nazwę lub numer NIP firmy, należy: Zmiana licencji Zakładanie nowej firmy Dane firmy obowiązkowe do wprowadzenia Etapy zakładania nowej firmy Podstawowe informacje o firmie Długość okresu obrachunkowego Charakter działalności firmy Automatyczne generowanie początkowego planu kont Tworzenie danych nowej firmy Model księgowy firmy Import modelu księgowego firmy Eksport modelu księgowego firmy Firma testowa Operacje dołączania, odłączania i usuwania firmy Dołączanie firmy Odłączanie firmy Usuwanie firmy Translacja baz danych firmy Przeglądanie i modyfikacja danych firmy Wprowadzanie numeru VAT UE firmy Zmiany nazwy i numeru NIP firmy nie wymagające aktywacji Użytkownicy i ich prawa Dodawanie użytkowników i zmienianie danych o użytkownikach Hasło użytkownika Nadawanie uprawnień użytkownikom Dokumenty: Rejestry VAT Kartoteki Plan kont Rok Inne Deklaracje podatkowe Rozrachunki Administracja Usuwanie danych użytkownika Bezpieczeństwo danych

6 IV Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Archiwizacja danych Proponowany schemat organizacyjny zachowywania danych Tworzenie kopii bezpieczeństwa firmy Automatyczne przypominanie o archiwizacji Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa firmy Kartoteki 3-1 Kartoteka Kontrahenci stali Wprowadzanie nowej pozycji kartoteki Strona z podstawowymi danymi o kontrahencie z Polski Strona z podstawowymi danymi kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej Podstawowe dane kontrahenta spoza UE Strona z innymi informacjami o kontrahencie Strona z pozostałymi informacjami o kontrahencie Sortowanie i zaznaczanie pozycji kartoteki Zmiana aktywności dla wybranych pozycji kartoteki Wyszukiwanie pozycji w kartotece Szybkie wyszukiwanie w kartotece Zaawansowane wyszukiwanie w kartotece Modyfikacja pozycji kartoteki Usuwanie pozycji kartoteki Kartoteka Kontrahenci incydentalni Kartoteka Pracownicy Wprowadzanie nowej pozycji w kartotece Pracownicy Kartoteka Rachunki bankowe Kartoteka Urzędy Kartoteki walutowe Kartoteka Waluty Wprowadzanie nowej waluty do kartoteki Kartoteka Kursy tabela kursów walutowych Wprowadzanie pozycji tabeli kursów walut Kartoteka Waluty strefy Euro Kartoteka Kraje Słowniki Ustawienia merytoryczne i pomocnicze 4-1 Przed rozpoczęciem pracy z programem Ustawienia merytoryczne Plan kont Przeglądanie planu kont Dodawanie i definiowanie konta Szybkie dodawanie wielu pozycji do planu kont Kopiowanie Wklejanie Pozycja konta w bilansie i rachunku zysków i strat MXFKPV2008P0001

7 Spis treści V Kartoteka jako grupa kont analitycznych Usuwanie i modyfikowanie kont Definiowanie dokumentów Podatek VAT Określanie stawek VAT Rejestry VAT Okno Rejestry Przykładowe rejestry zdefiniowane w programie Definiowanie nowego rejestru Usuwanie oraz blokowanie rejestru Metody rozliczania podatku VAT Parametry stałe Parametry księgowań Automatyczne księgowania równoległe Przeksięgowanie różnic kursowych Konta specjalne Naliczanie odsetek Zaokrąglenia Potwierdzenie wykonania operacji Parametry łączenia transakcji Bilans otwarcia i obroty rozpoczęcia w pierwszym roku pracy z programem Bilans otwarcia Wprowadzanie bilansu otwarcia Obroty rozpoczęcia Wprowadzanie obrotów rozpoczęcia Transakcje nie rozliczone w pierwszym roku pracy z programem Konta walutowe w bilansie otwarcia i obrotach rozpoczęcia Układ bilansu Przeglądanie układu bilansu Definiowanie różnych układów bilansu Kopiowanie układu bilansu Definiowanie lub modyfikowanie pozycji układu bilansu Usuwanie pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat Przypisywanie konta do pozycji układu bilansu Modyfikowanie kont przypisanych do pozycji bilansu Układ rachunku zysków i strat Przeglądanie układu rachunku zysków i strat Definiowanie różnych układów rachunku zysków i strat Definiowanie lub modyfikowanie pozycji dwustronnego układu rachunku zysków i strat Definiowanie lub modyfikowanie pozycji jednostronnego układu rachunku zysków i strat Przypisywanie konta lub formuły do pozycji układu rachunku zysków i strat Formuła obliczeniowa Ustawienia pomocnicze Znaczniki

8 VI Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Aktywowanie znaczników Nadawanie znaczników Konfiguracja drukarki Wydruk w trybie graficznym Wydruk w trybie tekstowym Wskazówki do konfigurowania sterownika "typowy - tylko tekst" Drukowanie Ewidencja danych 5-1 Dokumenty Wprowadzanie dokumentów Wybór typu dokumentu Wzorce Poruszanie się we wprowadzanym dokumencie Klawisze skrótów Numer dokumentu Daty w dokumencie Data dla programu Okres sprawozdawczy Opis dokumentu i stron zapisu Cechy dokumentu i stron zapisu Nadawanie cech Notatka do dokumentu Zapis księgowy Zapisy na konta pozabilansowe Dekretowanie kwot przy wprowadzaniu dokumentów Wprowadzanie danych kontrahenta Kontrahenci incydentalni Kontrahenci stali Księgowanie równoległe na życzenie Rozksięgowanie Rozbijanie kwot ogólnych na kwoty cząstkowe Waluty w dokumencie Euro Szybki dostęp do edycji dokumentów Obsługa okna Ewidencja Danych Podatkowych Charakerystyka poszczególnych typów dokumentów Dokument prosty (DP) Faktura VAT zakup (FVZ) i rachunek uproszczony zakup (RUZ) Wprowadzanie danych do rejestru VAT Rejestr FVZ i RUZ Wzorce rozksięgowania Wykorzystanie wzorca rozksięgowania Faktura VAT sprzedaż (FVS) i rachunek uproszczony sprzedaż (RUS) Rejestr FVS i RUS Dokumenty korygujące MXFKPV2008P0001

9 Spis treści VII Faktura korygująca zakup (FKZ) i rachunek korygujący zakup (RKZ) Faktura korygująca sprzedaż (FKS) i rachunek korygujący sprzedaż (RKS) Rejestr VAT w dokumentach korygujących Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym Faktura wewnątrzwspólnotowego nabycia (FWN) Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (Faktura wewnętrzna WNT) Rejestr WNT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) Dokument importowy (DIM) Zapis DIM Rejestr DIM Dokument eksportowy (DEX) Raport kasowy (RK) Część opisowa RK Pierwszy Raport Kasowy w danym roku Saldo początkowe dla raportów kasowych umieszczonych w buforze Zapis RK Cechy zapisów na koncie kasy Wydruk raportu kasowego Rejestr RK Rozliczenie zaliczki (RZL) Część opisowa RZL Rozrachunki w RZL Zapis RZL Rejestr RZL Wyciąg bankowy (WB) Kontrola poprawności wprowadzanych dokumentów Zapisywanie wprowadzonych dokumentów Przeglądanie wprowadzonych dokumentów księgowych Przeglądanie listy dokumentów w księgach Sortowanie i zmiana ilości kolumn podczas przeglądania listy dokumentów Przeglądanie listy dokumentów w buforze Kryteria wyszukiwania dokumentów Wyszukiwanie według jednego kryterium Wyszukiwanie według wielu kryteriów Zapamiętywanie kryteriów Sprawdzanie poprawności dokumentów umieszczonych na liście Księgowanie grupowe Poprawianie dokumentów umieszczonych w buforze Usuwanie dokumentów z bufora Drukowanie listy dokumentów Drukowanie dokumentów zaksięgowanych Drukowanie dokumentów umieszczonych w buforze Przeksięgowania kont

10 VIII Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Rejestr VAT Wprowadzanie danych do rejestru Wybieranie rejestru Naliczanie VAT Dane z dokumentów korygujących Okres rejestru Przypisanie VAT do okresu Przeglądanie danych w rejestrach VAT Kryteria wyszukiwania danych w rejestrach Zachowywanie kryteriów wyszukiwania Lista dokumentów w rejestrach Sortowanie dokumentów podczas przeglądania Drukowanie listy dokumentów w rejestrze Proste symulacje podatkowe Znaczniki dla rejestrów Rozrachunki Mechanizm kontroli rozrachunków Obsługa rozrachunków w dokumencie Rozpoczynanie transakcji Rozliczanie transakcji Rozrachunki w różnych typach dokumentów Automatyczne wypełnianie rozrachunków Rozrachunki walutowe Różnice kursowe Euro Wprowadzanie transakcji nie rozliczonych na początku pracy z programem Przeglądanie rozrachunków Kryteria wyszukiwania rozrachunków Zapamiętanie kryteriów wyszukiwania rozrachunków Potwierdzanie sald z kontrahentem na koniec dowolnego okresu Lista transakcji Przeglądanie stanu rozliczeń dokumentu Edycja i rozłączanie rozrachunków. Wprowadzanie kursu otwarcia Łączenie transakcji Kompensata Noty odsetkowe Przelewy Uzupełnianie i korekty rozrachunków Wymiana danych 6-1 Integracja programu Finanse i Księgowość Premium z innymi programami Systemu SYMFONIA Premium Współpraca z innymi modułami SYMFONII Premium Import specjalny Profile nadawców importu Parametry profilu MXFKPV2008P0001

11 Spis treści IX Przebieg importu specjalnego Definicje szablonu Definicje stałe: Definicje dodatkowe Język szablonów Sprawdzanie obecności danych Sprawdzanie automatyczne Sprawdzanie ręczne we wszystkich lokalizacjach Sprawdzanie ręczne dla jednego profilu Dane oczekujące na wczytanie Analiza szablonu Komunikaty o błędach Wczytywanie danych Debugger importu specjalnego Przyciski poleceń Uzgodnienia Uzgadnianie dokumentów Uzgadnianie rejestrów Uzgadnianie pozycji kartotek Przeglądanie uzgodnień Usuwanie uzgodnień Komunikaty importu Zapisywanie danych Informacje zwrotne Przenoszenie danych do archiwum Wymiana danych z plików tekstowych do kartotek Eksport danych z kartotek kontrahentów, pracowników lub urzędów Import danych do kartotek kontrahentów, pracowników lub urzędów Import danych w tzw. formacie Import danych w formacie SDF Import danych do pozostałych kartotek Łączenie pól między kartotekami Eksport danych z pozostałych kartotek Zestawianie danych 7-1 Wykonywanie raportów Tworzenie raportów i zestawień Wykorzystanie danych z tabel Przeglądanie raportów Raporty związane z zapisami na kontach Obroty konta Ustalanie numeru konta Wstawianie numeru konta analitycznego Parametry raportu Zestawianie obrotów konta Zapisy na koncie

12 X Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Zapisy kont wieloletnich Obroty kont aktywnych Konta nieaktywne Bilans Parametry bilansu Komunikaty o błędach podczas zestawiania bilansu Rachunek zysków i strat Parametry obliczania rachunku zysków i strat Komunikaty o błędach podczas zestawiania rachunku zysków i strat Zmiana układu rachunku zysków i strat na przełomie roku Dokumenty o innym okresie VAT Rejestry Rejestry sprzedaży Rejestry zakupów Rejestry eksportowe Rejestry importowe Zestawienie rejestrów Kontrola płatności VAT Kontrola sprzedaży wysyłkowej Proporcja VAT Dokumenty Zestawienie kontrolne księgowań i Wydruk dziennika Księgowania automatyczne Dokumenty poza kręgiem kosztów Dokumenty opatrzone cechą Zapisy opatrzone cechą Wezwanie do kompensaty Bilans otwarcia Obroty rozpoczęcia Wydruk dziennika księgowań Raporty grupowe Dodawanie i modyfikacja grup raportów Uruchamianie grup raportów Przelewy Ustawienia główne polecenia przelewu Nadruki pozycjonowane Własne i Diagnostyka Aktualizuj raporty systemowe Dodaj raporty własne Sprawdzanie baz danych Historia zmian w programie Generowanie raportów w formacie PDF MXFKPV2008P0001

13 Spis treści XI Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy 8-1 Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy Okresy sprawozdawcze Zamykanie miesiąca Otwieranie miesiąca Przeszacowanie walut Przeszacowanie walut dla zapisów transakcji Korekta przeszacowania walut Prognoza przeszacowania walut Praca na przełomie roku Zamknięcie roku Zatwierdzenie roku Otwieranie nowego roku Definiowanie nowego roku Wybór roku Usuwanie roku Generowanie bilansu otwarcia w kolejnym roku pracy z programem Deklaracje podatkowe 9-1 Ewidencja danych podatkowych Wprowadzanie i wybór deklaracji podatkowych Okno obsługi deklaracji Deklaracje VAT Parametry wyliczania deklaracji VAT Deklaracje: VAT-7 i VAT-7K Deklaracje: VAT-UE i VAT-UEK Deklaracje podatku dochodowego: CIT-2 (0), PIT-5 i PIT-5L Parametry wyliczania deklaracji podatku dochodowego Deklaracja CIT-2 (0) Deklaracja PIT Deklaracja PIT-5L Schemat obsługi deklaracji Wyliczenie i wydruk deklaracji

14 XII Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium MXFKPV2008P0001

15 Wstęp Program Finanse i Księgowość Premium jest jednym z programów Systemu SYMFONIA Premium, kompleksowo wspomagającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Program Finanse i Księgowość Premium umożliwia łatwe prowadzenie ksiąg handlowych w sposób przyjazny dla użytkownika. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe począwszy od budowania planu kont, łatwego wprowadzania różnych typów dokumentów księgowych i ich księgowania, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, automatyczny bilans zamknięcia, aż do gotowych lub definiowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. Program Finanse i Księgowość Premium może być wykorzystywany samodzielnie, jak również może współpracować z innymi programami, wykorzystując możliwości wymiany danych. Pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie roku obrachunkowego. System SYMFONIA Premium System wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności. Tworzące go programy umożliwiają obsługę wielu firm i równoczesną pracę wielu użytkowników w sieci. Dostępny jest własny wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na wykorzystywanie informacji zgromadzonych w bazach danych. Stosowany jest mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami systemu poprzez eksport i import plików tekstowych. System jest stale rozwijany, aktualnie w jego skład wchodzą następujące programy: Analizy Finansowe Premium Program umożliwia dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie Finanse i Księgowość Premium. Ułatwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu na skutek zmian zachodzących w działalności firmy. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS EXCEL.

16 0 2 Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Środki Trwałe Premium Program Środki Trwałe Premium wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Ułatwia ewidencjonowanie, wyliczanie, amortyzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe, w tym: dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz amortyzacji i aktualizacji wyceny środków trwałych. Kadry i Płace Premium Program wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Zarządza systemem wynagrodzeń oraz danymi kadrowo-płacowymi pracowników i firmy. Wspomaga planowanie, ewidencję czasów pracy oraz płac pracowników (wykorzystuje dane z modelu kadrowego do automatycznego naliczania płac). Umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Płace Premium Program zarządza płacami w firmie. Przyspiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, raporty, przelewy i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Handel Premium Program wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży, zakupu i płatności oraz dokumentów magazynowych. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. Faktura Premium Program w całości obsługuje sprzedaż w firmach usługowych i handlowych (nieprowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty sprzedaży. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe firmy. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. Mała Księgowość Premium Program przeznaczony jest dla firm stosujących uproszczone zasady prowadzenia księgowości. Umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga ewidencjonowanie środków trwałych i procesu ich użytkowania, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz, rozrachunków oraz rozliczanie składek ZUS, podatku VAT i podatku dochodowego właścicieli. Pozwala na wygenerowanie wielu zestawień i raportów, w tym niezbędnych dokumentów podatkowych Współpracuje z systemem PŁATNIK. Program jest szczególnie przydatny osobom samodzielnie prowadzącym dokumentację i rozliczenia finansowe swojej firmy. MXFKPV2008P0001

17 Wstęp 0 3 Certyfikacja użytkowników Użytkownikom, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi wybranych programów Systemu SYMFONIA Premium oferujemy udział w programie certyfikacji. Sprawdzian kompetencji Podstawą procesu certyfikacji jest egzamin, podczas którego weryfikowana jest znajomość wybranych programów Systemu SYMFONIA Premium. Poddanie się egzaminowi postrzegane jest przez pracodawców jako wyraz dojrzałości zawodowej, za którą idzie potrzeba weryfikowania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, podczas trwającego 60 minut egzaminu, odbywa się za pomocą przygotowanej specjalnie na potrzeby procesu certyfikacji aplikacji e-learningowej. Aplikacja ta została opracowana przy współpracy Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania certyfikatu producenta Systemu SYMFONIA Premium. Nowe możliwości Certyfikat stanowi przepustkę do elitarnej grupy profesjonalistów, osób biegłych w obsłudze systemów oferowanych przez Sage Symfonia Sp. z o.o. Certyfikowani użytkownicy Systemu SYMFONIA Premium będą mogli korzystać z wielu przywilejów, których celem jest nieustanne wspieranie ich w procesie rozwoju zawodowego. Zespół działań obejmie także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Zagadnienia objęte egzaminem Egzamin certyfikacyjny na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające samodzielną pracę na zainstalowanym i wdrożonym programie. Egzamin certyfikacyjny na poziomie zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające: instalację programu, dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy, wprowadzanie w programie ustawień pozwalających na pracę innym użytkownikom, samodzielną obsługę programu.

18 0 4 Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Zgłoszenia Warunkiem przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej oraz wniesienie opłaty. Szczegółowe informacje na temat zagadnień dotyczących poszczególnych programów objętych programem certyfikacji, informacje o cenach egzaminów oraz harmonogram, dostępne są na stronie internetowej Informacje o zasadach certyfikacji można także uzyskać we wszystkich placówkach Sage Symfonia Sp. z o.o. na terenie całego kraju. Dokumentacja programu W skład dokumentacji programu wchodzi podręcznik drukowany, podręcznik elektroniczny w formacie PDF, inne dokumenty w tym formacie, dokumenty pomocnicze w formacie RTF oraz pliki pomocy kontekstowej. Korzystanie z podręcznika drukowanego Przewodnik został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy w programie bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Niektóre fragmenty tekstu wyróżniono przy pomocy innego kształtu czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows. Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy Shift, Alt, Ctrl powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem +. Zapis Ctrl + A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis Ctrl + Shift + A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze Ctrl i Shift podczas naciskania klawisza A. Zapis Alt + A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć klawisz R. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o programie. Zawiera także opis zmian w programie, jakie nastąpiły od ostatniego wydania podręcznika drukowanego. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie PDF. Oprócz tego do programu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w programie zmiany. W celu umożliwienia wykorzystywania dokumentów w formacie PDF niezbędne jest zainstalowanie w systemie bezpłatnej przeglądarki ACROBAT READER. Jest ona dostarczana na płytce instalacyjnej programu. Opis sposobu korzystania z przeglądarki jest dostępny w jej pliku pomocy. MXFKPV2008P0001

19 Korzystanie z pomocy kontekstowej Wstęp 0 5 Program posiada typową dla większości aplikacji Windows dodatkową instrukcję obsługi nazywaną pomocą kontekstową. Wywoływana jest przez naciśnięcie klawisza F1. Pomoc przypomina trochę suflera, który podpowiada potrzebną akurat kwestię. Użyciu klawiszy Shift+F1, powoduje zmianę kształtu kursora na. Kliknięcie takim kursorem na dowolnym elemencie okna programu otwiera pomoc kontekstową w miejscu dotyczącym tego elementu. W programach Systemu SYMFONIA Premium została dodatkowo zastosowana pomoc kontekstowa opisująca dostarczone z programem raporty i język, w którym zostały napisane. Pomoc ta jest dostępna w oknach związanych z tworzeniem i wykonywaniem raportów po wybraniu klawiszy Ctrl+F1. Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z programem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników programów Sage Symfonia. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej. Wykorzystać informacje z pliku pomocy kontekstowej otwieranego klawiszem F1. Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika, jego wersję elektroniczną otwiera polecenie Podręcznik użytkownika z menu Pomoc programu. Przeczytać plik zawierający najnowsze informacje, jego wersję elektroniczną otwiera polecenie Aktualności z menu Pomoc programu. Zgłosić problem wykorzystując polecenie Zgłoszenie problemu z menu Pomoc programu i postępując zgodnie z ukazującymi się kolejnymi wskazówkami. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage Symfonia. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany w pliku pomocy technicznej oraz na naszej stronie w Internecie (www.symfonia.pl). Zastrzeżenia Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej.

20 0 6 Podręcznik użytkownika programu Finanse i Księgowość Premium Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem programu w momencie publikacji. Program i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage Symfonia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Aktualne informacje Program jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku, można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie (www.symfonia.pl). Kończąc wstęp, firma SAGE SYMFONIA życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium. MXFKPV2008P0001

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo