Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a"

Transkrypt

1 Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja a

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Sage Symfonia sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright Btrieve Technologies, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Adobe, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System SYMFONIA Premium jest nową nazwą handlową Systemu Zarządzania SYMFONIA. Opracowanie i skład: Sage Symfonia Sp. z o.o. Warszawa, kwiecień 2008 Symbol dokumentu MXMKPV2008P0002

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Zastrzeżenia System Symfonia Premium Jak korzystać z podręcznika Konwencje graficzne Pozostałe konwencje Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Sprawdzian kompetencji Nowe możliwości Zagadnienia objęte egzaminem Dokumentacja dla użytkownika Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy0-5 Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Aktualne informacje Procedury 1-1 Aktywacja firmy Utworzenie struktury grupy źródeł przychodów Aby utworzyć nową grupę firm, należy Aby otworzyć firmę, należy Aby utworzyć nową firmę w grupie, należy Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Aby zmienić sposób rozliczania rejestrów VAT, należy Aby zmienić sposób prowadzenia rozrachunków, należy

4 II Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Wprowadzanie danych właścicieli Aby wprowadzić nowego właściciela, należy Ustalenie udziałów właścicieli w źródłach przychodów Aby ustalić udział właściciela w przychodach z wybranego źródła, należy Aby dodać udział właściciela w przychodach z kolejnego źródła, należy Wprowadzanie danych osoby współpracującej Aby ustalić osoby współpracujące, należy Aby wprowadzić okresy współpracy, należy Wykorzystywanie szablonów firm Aby utworzyć nowy szablon firmy, należy Aby wyświetlić dostępne szablony, należy Aby dołączyć szablon z dysku lub lokalizacji sieciowej, należy Aby zmienić nazwę istniejącego szablonu, należy Aby usunąć szablon firmy, należy Aby użyć szablonu z poprzedniej wersji programu, należy Zarządzanie danymi grupy firm Aby odłączyć grupę firm, należy Aby dołączyć grupę firm, należy Aby usunąć grupę firm, należy Archiwizacja danych Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy Aby zarchiwizować dane grupy, należy Aby odtworzyć dane grupy, należy Określenie ustawień programu Określenie użytkowników i ich uprawnień Aby dodać nowego użytkownika, należy Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy Aby zablokować konto użytkownika, należy Aby zmienić hasło użytkownika, należy Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy Aby zmodyfikować kwoty zasiłków, należy Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy Aby ustalić sposób zaksięgowania składki ZUS, należy Aby ustalić sposób kopiowania składek ZUS przy zamykaniu miesiąca, należy Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy Aby zmienić aktywność typu zakupu VAT, należy Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy Aby określić okres numeracji w KPiR, należy MXMKPV2008P0002

5 Spis treści III Aby określić okres numeracji w ewidencji przychodów, należy Aby zdefiniować nowy typ zapisu (dokumentu księgowego), należy Aby ręcznie zmienić numer zapisu utworzonego na podstawie typu zapisów, należy1-57 Ustalenie zawartości słowników Aby wprowadzić element słownika, należy Aby uaktywnić element słownika, należy Aby ukryć element słownika, należy Aby usunąć pozycję słownika, należy Ustalenie nazw znaczników Aby zmienić nazwę znacznika, należy Aby uaktywnić znacznik, należy Aby ukryć znacznik, należy Ustawienie parametrów wydruku i zestawień Aby ustawić parametry drukarki, należy Aby ustawić drukowanie księgi w układzie z 2006 roku, należy Aby ustawić drukowanie notatki w dokumentach księgowania, należy Aby ustawić ręczne wypełnianie pola numeru pozycji na wydrukach dokumentów księgowania, należy Aby określić opis kontrahenta na zestawieniach, należy Aby ustawić drukowanie opisu w zestawieniach dokumentów płatności, należy Aby określić uwzględnianie na wydrukach pól o zerowych wartościach, należy Ustawienie szablonu firmy Aby ustawić domyślny szablon nowej firmy w grupie, należy Zarządzanie okresami sprawozdawczymi Aby dodać nowy rok podatkowy, należy Aby uaktywnić rok podatkowy, należy Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy Kartoteki programu Kontrahenci Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy Synchronizacja kartotek Aby zsynchronizować kartotekę kontrahentów z innymi programami Symfonii Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy Pojazdy Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy Aby wprowadzić cele przejazdów, należy Aby wprowadzić opisy wydatków, należy Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy Aby wprowadzić przejazd, należy

6 IV Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy Aby zaksięgować zbiorczo koszty użytkowania pojazdu, należy Pracownicy Aby wprowadzić nowego pracownika, należy Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy Aby zaewidencjonować umowę cywilnoprawną, należy Aby zaksięgować wynagrodzenia z umowy o pracę, należy Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy Aby zaksięgować zbiorczo wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, należy Aby zsynchronizować kartotekę pracowników z innymi programami Symfonii Remanenty Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy Aby wprowadzić nowy remanent, należy Środki trwałe Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy1-102 Aby ustalić dla metody degresywnej wpływ amortyzacji przyspieszonej na podstawę amortyzacji, należy Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy Aby zaksięgować zbiorczo koszty odpisów amortyzacyjnych, należy Aby zmienić wartość środka, należy Aby skierować środek do amortyzacji, należy Aby zmienić parametry amortyzacji, należy Aby zlikwidować środek, należy Aby sprzedać środek, należy Aby wycofać ostatnią operację, należy Urzędy Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy Aby wprowadzić wszystkie urzędy skarbowe województwa do kartoteki, należy1-116 Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy Aby zsynchronizować kartotekę urzędów z innymi programami Symfonii Wyposażenie Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy Aby zlikwidować element wyposażenia, należy Aby anulować likwidację wyposażenia, należy Dokumenty księgowe Aby ustalić sposób działania okna Zapisy w buforze, należy Aby określić sposób otwierania listy wzorów księgowania, należy Aby wprowadzić wzór księgowania, należy Aby usunąć lub zmodyfikować wzór księgowania, należy Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT sprzedaży, należy MXMKPV2008P0002

7 Spis treści V Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy Aby przenieść zaksięgowany dokument do bufora, należy Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy Pieniądze Aby określić formy płatności, należy Aby określić typy płatności, należy Aby wprowadzić opisy płatności, należy Aby wprowadzić kursy walutowe, należy Aby wykorzystać waluty i kursy walutowe w rozrachunkach, należy Aby wprowadzić stan początkowy rejestru, należy Aby dodać rejestr, należy Wpłaty i wypłaty Aby dodać wpłatę lub wypłatę, należy Aby dodać rozrachunek nie związany zapisami, należy Aby dodać nowy rozrachunek, należy Aby rozliczyć zobowiązanie (rozrachunek), należy Aby grupowo rozliczyć należność lub zobowiązanie, należy Aby obsłużyć rozrachunek walutowy, należy Należności przeterminowane Aby wystawić notę odsetkową, należy Rozliczenia podatkowe Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy Wyliczanie proporcji VAT Aby wyliczyć proporcję VAT, należy Deklaracje podatkowe firmy Aby przygotować deklarację PIT-4R, należy Aby przygotować deklarację VAT-7, należy Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy Aby przygotować deklarację VAT-12, należy Aby przygotować deklarację VAT-8, należy Aby przygotować deklarację VAT-9, należy Aby przygotować deklarację VAT-UE, należy Aby wprowadzić zapisy dla deklaracji VAT-UE Deklaracje podatkowe właściciela Aby wprowadzić składki ZUS właściciela, należy Aby składki ZUS właściciela skopiować na następny miesiąc, należy Aby umieścić na deklaracji PIT właściciela ulgi, straty, odliczenia, należy Aby przygotować deklarację PIT-28, należy Aby przygotować deklarację PIT-28/A, należy Aby przygotować deklarację PIT-28/B, należy Aby przygotować deklarację PIT-16A, należy Aby przygotować deklarację PIT-36, należy Aby przygotować deklarację PIT-36L, należy Aby skorygować deklarację PIT-36 lub PIT-36L, należy

8 VI Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Deklaracje podatkowe pracownika Aby przygotować deklarację PIT-2, należy Aby przygotować deklarację PIT-11, należy Aby przygotować deklarację PIT-40, należy Deklaracje uproszczone Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28K, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28M, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 4M, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5K, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LK, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LM, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5M, należy Deklaracje robocze Wykonywanie zestawień Aby obejrzeć katalog zestawień dostępnych w programie, należy Aby skonfigurować zestawienie, należy Zestawienia zapisów Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy Aby wykonać zestawienie wydatków, należy Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy Zestawienia pieniężne i zestawienia rozrachunków Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy Aby wykonać zestawienie obrotów z kontrahentem, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań firmy, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z wybranymi kontrahentami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z kontrahentem, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z pracownikami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z wybranymi pracownikami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z pracownikiem, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z urzędami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z urzędem, należy Aby wykonać zestawienie rozrachunków walutowych z kontrahentem, należy Aby wykonać sumaryczne zestawienie płatności kontrahentów, należy Zestawienia dotyczące użytkowania pojazdów Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy Aby wykonać zestawienie rachunków, należy Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy Drukowanie dokumentów papierowych Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy MXMKPV2008P0002

9 Spis treści VII Aby wydrukować zapisy z rejestru sprzedaży, należy Aby wydrukować zapisy z rejestru zakupów, należy Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy Aby wydrukować listę wypłat, należy Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy Aby wydrukować dokument wezwania do zapłaty Aby grupowo wydrukować dokumenty, należy Raporty Aby wykonać raport, należy Aby zdefiniować raport, należy Aby grupowo wykonać raport, należy Aby przygotować raport Rozliczenie dochodów właściciela, należy Przelewy Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy Aby wydrukować przelew do pracownika, należy Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy Wymiana danych z innymi programami Import Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy Aby skonfigurować sposób importu danych, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy: Eksport Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy Aby dokonać eksportu danych firmy do Płatnika, należy Aby dokonać eksportu danych właściciela do Płatnika, należy Aby dokonać eksportu danych pracownika do Płatnika, należy

10 VIII Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium MXMKPV2008P0002

11 Wstęp Program SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest jednym z programów Systemu SYMFONIA Premium, kompleksowo wspomagającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Przeznaczony jest do wykorzystania w firmie stosującej uproszczone zasady prowadzenia księgowości. Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych i procesu ich użytkowania, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz, rozrachunków oraz rozliczanie składek ZUS, podatku VAT i podatku dochodowego właścicieli. Program może być szczególnie przydatny dla właścicieli samodzielnie prowadzących dokumentację swoich firm pozwalając na pełną kontrolę dochodów. Zastrzeżenia Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w sieci komputerowej stosowanych przez jego firmę. Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, a zostały wymyślone jedynie na potrzeby przykładów. SAGE SYMFONIA nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. System Symfonia Premium W Systemie SYMFONIA Premium zastosowano mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami oraz wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na tworzenie własnych mechanizmów wykorzystywania informacji zgromadzonej w bazie danych.

12 0 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium System SYMFONIA Premium jest stale rozwijany, aktualnie w jego skład, oprócz MA- ŁEJ KSIĘGOWOŚCI Premium, wchodzą następujące programy: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium Program FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe budowanie planu kont, księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. ANALIZY FINANSOWE Premium Program ANALIZY FINANSOWE Premium jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL umożliwiającym dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzanych w działalności firmy zmian. ŚRODKI TRWAŁE Premium Program ŚRODKI TRWAŁE Premium wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych. KADRY I PŁACE Premium Program KADRY I PŁACE Premium wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Usprawnia czynności związane z gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem informacjami o pracownikach, historią ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń. PŁACE Premium Program PŁACE Premium wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyśpiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. HANDEL Premium Program HANDEL Premium wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. FAKTURA Premium Program FAKTURA Premium szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z uwzględnieniem róż- MXMKPV2008P0002

13 Wstęp 0 3 nych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy. Pozwala na szeroką analizę procesu sprzedaży w firmie. Jak korzystać z podręcznika Przewodnik został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy w programie bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Konwencje graficzne Niektóre fragmenty tekstu wyróżniono innym kształtem czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano według następujących konwencji: Wydarzenia, ALT+K Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przycisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury. Przed zamknięciem... Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zrozumienia działania i prawidłowego korzystania z programu. Pozostałe konwencje Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy SHIFT, ALT, CTRL powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem plus (+). Zapis CTRL+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis CTRL+SHIFT+A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT podczas naciskania klawisza A. Zapis ALT+A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno klawisz R. Zapis CTRL+SZARY+ oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem plus (+) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Podobnie, zapis CTRL+SZARY- oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem minus (-) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Użytkownikom, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi wybranych programów Systemu SYMFONIA oferujemy udział w Programie Certyfikacji. Sprawdzian kompetencji Podstawą procesu certyfikacji jest egzamin, podczas którego weryfikowana jest znajomość wybranych programów Systemu SYMFONIA. Poddanie się egzaminowi postrzegane jest

14 0 4 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium przez pracodawców jako wyraz dojrzałości zawodowej, za którą idzie potrzeba weryfikowania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, podczas trwającego 60 minut egzaminu, odbywa się za pomocą przygotowanej specjalnie na potrzeby procesu certyfikacji aplikacji e- learningowej. Aplikacja ta została opracowana przy współpracy Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania certyfikatu producenta Systemu SYMFONIA. Nowe możliwości Certyfikat stanowi przepustkę do elitarnej grupy profesjonalistów, osób biegłych w obsłudze Systemów oferowanych przez SAGE SYMFONIA. Certyfikowani Użytkownicy Systemu SYMFONIA będą mogli korzystać z wielu przywilejów, których celem jest nieustanne wspieranie ich w procesie rozwoju zawodowego. Zespół działań obejmie także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Zagadnienia objęte egzaminem Egzamin certyfikacyjny na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające samodzielną pracę na zainstalowanym i wdrożonym programie. Egzamin certyfikacyjny na poziomie zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające: instalację programu, dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy, wprowadzanie w programie ustawień pozwalających na pracę innym Użytkownikom, samodzielną obsługę programu. Dokumentacja dla użytkownika Niniejszy podręcznik jest jednym z elementów dokumentacji dostępnej dla użytkownika programu SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium. Zawiera ogólny schemat postępowania w celu wykonania opisanych procedur programu. W celu uzyskania pełnej informacji, szczegółowo opisującej sposób wypełniania kolejnych pól w oknach programu należy wykorzystywać pomoc kontekstową zainstalowaną wraz z programem. Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Wybrać klawisz F1 (wyświetlona zostanie pomoc dla aktywnego okna) lub wybrać przycisk polecenia [ SHIFT+F1] z paska narzędziowego i po zmianie kształtu kursora na kliknąć nim w obszarze, którego dotyczą wątpliwości. MXMKPV2008P0002

15 Wstęp 0 5 Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Aktualności. Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika. Jeżeli Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany, to polecenie będzie nieaktywne (wyszarzone). Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Dokumentacja. Otworzy się folder zawierający pliki pomocy przeznaczone dla użytkownika. Aktualne informacje Program jest na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie ( Kończąc wstęp, firma SAGE SYMFONIA życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium.

16

17 Procedury Aktywacja firmy Po zainstalowaniu programu możliwa jest jego normalna praca przez czas ograniczony. W celu zapewnienia nieograniczonych możliwości wykorzystywania programu należy przeprowadzić jego rejestrację u producenta. Następnie na podstawie danych odczytanych z zainstalowanego programu uzyskujemy kod aktywacji i przeprowadzamy aktywację. Procedura przeprowadzania aktywacji programu jest szczegółowo opisana w katalogu Dokumentacja w pliku Aktywacja.pdf. Utworzenie struktury grupy źródeł przychodów Grupa w programie SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest pojęciem związanym z organizacją baz danych. Jako grupę traktujemy zbiór firm powiązanych kapitałowo osobami właścicieli. Bazy z danymi grupy przechowywane są w jednym katalogu. W programie grupa jest traktowana jako zamknięta całość. Można ustawić dla niej niektóre parametry obsługi baz danych, wybrać szablon, zarchiwizować, odłączyć lub usunąć jej zawartość. Aby utworzyć nową grupę firm, należy Wybrać polecenie z paska narzędziowego lub w oknie programu bez firmy polecenie Nowa grupa firm [CTRL+1] z menu Firma. Otworzy się okno Zakładanie nowej grupy firm. Wprowadzić informacje określające nazwy grupy i firmy oraz położenie baz danych grupy.

18 1 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys. 1-1 Zakładanie nowej grupy firm dane identyfikacyjne firmy. W polu NIP należy podać NIP firmy. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, REGON, w postaci np. R: Po otrzymaniu NIP, można zmienić dane wybierając polecenie Zmiana danych firmy w menu Aktywacja. W polu Szablon firmy należy wybrać z listy szablon, na podstawie, którego ma być utworzona dana grupa firm. W programie zawsze jest dostępny przynajmniej jeden szablon - o nazwie Domyślny, który odpowiada obecnym tabelom wzorcowym. Użytkownik może jednak definiować własne szablony firm na podstawie szablonów już istniejących w programie i wykorzystywać je podczas zakładania nowej grupy firm. Szablon firmy zawiera wprowadzone przez użytkownika ustawienia: parametry, prawa, słowniki itp. Dokonując wyboru szablonu w oknie Parametry pracy dla grupy, można wskazać szablon, który będzie wykorzystywany przez program do tworzenia nowej firmy w grupie firm (patrz: Wykorzystywanie szablonów firm). Po wybraniu przycisku Utwórz nową grupę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o pierwszej firmie z grupy. Po wprowadzeniu wszystkich danych pojawi się okno Podaj numer seryjny. MXMKPV2008P0002

19 Procedury 1 3 Rys. 1-2 Zakładanie nowej grupy firm wprowadzanie numeru seryjnego. Należy zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER], a następnie wypełnić pole Numer seryjny i zatwierdzić przyciskiem OK. Aby otworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub w oknie programu bez firmy polecenie Otwórz firmę [CTRL+2] z menu Firma. Otworzy się okno Otwieranie firmy. Rys. 1-3 Otwieranie firmy logowanie. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać na rozwijanych listach nazwę grupy i firmy. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma. Aby utworzyć nową firmę w grupie, należy Po otwarciu grupy firm, wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części okna widoczna jest lista firm.

Wstęp. Zastrzeżenia. System Symfonia. Symfonia Środki Trwałe 3.0 - podręcznik użytkownika

Wstęp. Zastrzeżenia. System Symfonia. Symfonia Środki Trwałe 3.0 - podręcznik użytkownika Wstęp Zastrzeżenia System Symfonia Program ŚRODKI TRWAŁE jest jednym z programów Zintegrowanego Systemu Komputerowego SYMFONIA, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi firmami. Program

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość Pro dla WINDOWS Wersja 1.12 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość start Wersja 1.01 Copyright 1993-2003 MATRIX.PL SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość Pro dla WINDOWS Wersja 1.11 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Mała Księgowość start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość start Wersja 1.00 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Wersja 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel

Symfonia Start Handel Symfonia Start Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013 Symfonia Faktura Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Zakładanie nowej firmy

Symfonia Start Handel. Zakładanie nowej firmy Symfonia Start Handel Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja Symfonia Start Handel Rejestracja i aktywacja Wersja 2014 Rejestracja i aktywacja programu Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony (60 dni) okres czasu. Program

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Rejestracja i aktywacja Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej Wersja 19.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2008 Użytkownicy programu KP2008 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl Symfonia Start 2014 Opis wersji e-faktura w Symfonii Start Serwis www.miedzyfirmami.pl Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo