INSTRUKCJA (do użytku wewnętrznego) MODUŁ ĆWICZENIOWY Nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA (do użytku wewnętrznego) MODUŁ ĆWICZENIOWY Nr 2"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej INSTRUKCJA (do użytku wewnętrznego) Nazwa przedmiotu: KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE W APARATURZE ELEKTRONICZNEJ (Laboratorium) MODUŁ ĆWICZENIOWY Nr 2 (Czas trwania: 3 x 2 godz.) Inteligentne wyświetlacze alfanumeryczne i graficzne z ekranem dotykowym Opracował: dr inż. Jerzy Kołłątaj Białystok, 2010 r. 1

2 Moduł ćwiczeniowy Nr 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczeń w ramach Modułu ćwiczeniowego Nr.2 jest poznanie konstrukcji inteligentnych wyświetlaczy alfanumerycznych i graficznych z serii PICASO GFX firmy 4D- Lab programowanych w języku 4DGL (podobnym do języka C) oraz wyświetlaczy z serii PICASO SGC programowanych za pomocą zewnętrznego mikrokontrolera zewnętrznego z szeregową transmisją danych. Studenci w ramach ćwiczenia mają zaprojektować i wykonać system prezentacji danych na dotykowym wyświetlaczu graficznym. 2. Moduł wyświetlacza µlcd-32pt (SGC) konstrukcja i dane techniczne Wyświetlacz µlcd-32pt (SGC) firmy 4D Systems (Rys. 1 i Rys. 2) jest inteligentnym wyświetlaczem z szeregową transmisją danych i najnowszą wersją ekranu LCD (w technologii TFT, 3,2 ) o rozdzielczości 240 x 320 pikseli. Moduł wyświetlacza posiada wbudowany procesor graficzny z serii PICASO-SGC, który pozwala na współpracę z dowolnym zewnętrznym mikrokontrolerem. Rys. 1. Moduł wyświetlacza µlcd-32pt (SGC) widok od strony ekranu 2

3 Rys. 2. Moduł wyświetlacza µlcd-32pt (SGC) widok od strony druku Moduł wyświetlacza zawiera wbudowane pełne możliwości graficzne, tekstowe wraz animację grafiki i tekstu. Transmisja danych do wyświetlacza odbywa się poprzez port szeregowy za pomocą odpowiedniego protokołu (instrukcji). Szeregowa platforma umożliwia użytkownikowi zastosowanie dowolnego mikrokontrolera oraz narzędzi programowych. Moduł wyświetlacza aktualnie oferuje najbardziej efektywny, graficzny system wbudowany w swojej klasie. 3

4 Rys. 3. Konfiguracja wyprowadzeń wyświetlacza Opis złącz Złącze J3 (Interfejs użytkownika) 4

5 Złącze J2 (Port rozszerzeń) Złącze J1 (Port rozszerzeń) 5

6 Przykład podłączenia modułu wyświetlacza z mikrokontrolerem pokazano na Rys. 4. Rys. 4. Podłączenie mikrokontrolera z modułem wyświetlaczem 3. Interfejs sprzętowy (piny) Moduł wyświetlacza µlcd-32pt(sgc) dostarcza zarówno sprzętowy i programowy interfejs do zewnętrznego mikrokontrolera. W dalszej części instrukcji do ćwiczenia omówiono piny interfejsu sprzętowego Interfejs szeregowy UART Moduł graficzny µlcd-32pt(sgc) posiada dedykowany sprzętowo interfejs UART, który może komunikować się z głównym mikrokontrolerem przez jego port szeregowy. Jest to główny interfejs używany przez mikrokontroler z modułem ulcd w celu wysyłania i odbierania informacji zwrotnych. Podstawowe cech y interfejsu są następujące: Transmisja Full-Duplex, 8 bitów dla transmisji danych i odbiór poprzez piny TX i RX. Format danych: 8 bitów, bez bitu parzystości, 1 bit Stop. Szybkość transmisji: K bodów (domyślnie ustawiono na 9600 bodów). 6

7 Pojedynczy bajt transmisji szeregowej zawiera bit startu, 8 bitów danych i następujący po nich bit stopu. Bit startowy zawsze ma wartość logiczną 0, podczas gdy bit stopu zawsze ma wartość logiczną 1. Bit LSB (Least Significant Bit, Bit 0) jest zawsze wysyłany jako pierwszy poprzedzony bitem startu. Na Rys. 5 pokazano przebieg czasowy transmisji pojedynczego bajtu. Rys. 5. Przebieg czasowy transmisji jednego bajtu Port szeregowy jest również podstawowym portem dla uaktualniania i programowania procesora modułu LCD za pomocą plików PmmC dla przyszłych uaktualnień i ulepszeń szeregowych rozkazów. (patrz punkt 7 w tej Instrukcji: Uaktualnianie Systemu programowania w celu uzyskania więcej szczegółowych informacji). TX (Serial Transmit), J3 pin 2, J2 pin 29: Pin TX Port asynchronicznej transmisji szeregowej. Pin ten należy podłączyć do szeregowego sygnału odbioru (Rx) w głównym mikrokontrolerze. Główny mikrokontroler (host) odbiera dane z modułu ulcd poprzez ten pin. Pin ten toleruje napięcia o wartości 5,0V. RX (Serial Receive), J3 pin, J2 pin 27): Pin RX Port asynchronicznego odbioru. Pin ten należy podłączyć do szeregowej transmisji sygnału (Tx) w głównym mikrokontrolerze. Główny mikrokontroler (host) transmituje dane do modułu ulcd poprzez ten pin. Pin ten toleruje napięcia o wartości 5,0V GPIO General Purpose IO Interface (Interfejs I/O ogólnego przeznaczenia) Mikrokontroler zewnętrzny ma dostęp do 16 pinów I/O ogólnego przeznaczenia poprzez złącze modułu J1 i J2. Piny te oznaczone są jako P0..P15. Każdy pin I/O może być ustawiony jako INPUT lub jako OUTPUT. 8 wyższych bitów (P8..P15) jest także oznaczone jako BUS0..BUS7. Umożliwiają one obustronny, szybki równoległy transfer do zewnętrznych urządzeń. Szczegółowe dane można znaleźć w dokumencie firmowym pod adresem: PICASO-SGC-COMMANDS-SIS.pdf 7

8 P0-P15 (16 x GPIO pinów), J1/J2: Piny I/O ogólnego przeznaczenia. Każdy pin może być indywidualnie jako INPUT Lu OUTPUT. Power-Up Reset ustawia domyślnie wszystkie piny jako INPUTS (WEJŚCIA). BUS0-BUS7 (8(8 bits GPIO Bus), J1/J2: 8-mio bitowy równoległy BUS I/O ogólnego przeznaczenia. Uwaga: Wszystkie piny GPIO akceptują napięcie 5,0V 3.3. Piny systemowe VCC (Zasilanie modułu,module Voltage Input), J3 pin 1, J2 pin6: Pin wejściowego napięcia zasilającego. Pin ten musi być podłączony do stabilizowanego napięcia w zakresie od 4,0V do 5,5V. Nominalna wartość tego napięcia wynosi 5,0V. 3,3Vout (stabilizowane napięcie wyjściowe 3,3V), J2 piny 16/18 Z tego pinu mogą być zasilane urządzenia zewnętrzne, wymagające napięcia zasilania 3,3V. Maksymalna dostępna wartość prądu wynosi 400 MA. GND (Masa modułu, Module Ground), J3 pin 4, J2 piny 15/17: Piny masy urządzenia. Piny te muszą być podłączone do masy. RESET Kasowanie, Module Master Reset), J3 pin 5, J1 pin 14: Pin kasowania modułu. Stanem aktywnym tego pinu jest stan niski impulsu o czasie trwania większym niż 2 mikrosekundy, który powoduje skasowanie modułu. Pin ten jest wewnętrznie podciągnięty (pulled up) do napięcia 3,3V poprzez rezystor 4,7 kω. Jeśli wymagane jest zewnętrzne kasowanie urządzenia, to należy użyć tylko układy z otwartym kolektorem. 4. Interfejs Programowy Rozkazy Interfejs programowy dostarczony przez moduł ulcd-32pt(sgc) jest zestawem prostych w użyciu rozkazów, pogrupowanych na następujące sekcje: Uwaga: Nazwy rozkazów podano w oryginalnej wersji angielskiej ze względu na konieczność posługiwania się oryginalną specyfikacją producenta: PICASO-SGC Command Set, Software Interface Specification General Commands: AutoBaud Set new Baud-Rate Version-Device Info Request Replace Background Colour Clear Screen Display Control Functions Set Volume Sleep (Low Power Mode) 8

9 Read GPIO Pin Write GPIO Pin Read GPIO Bus Write GPIO Bus Graphics Commands: Add User Bitmap Character Draw User Bitmap Character Draw Circle Draw ellipse Draw Triangle Draw Rectangle Draw Image-Icon Set Background colour Draw Line Draw Pixel Draw Polygon Read Pixel Screen Copy-Paste Replace colour Set Pen Size Text Commands: Set Font Set Transparent-Opaque Text Draw String Text (graphics format) Draw ASCII Char (text format) Draw String Text (text format) Draw ASCII Char (graphics format) Draw Text Button Touch Screen Commands: Get Touch Coordinates Detect Touch Region Wait Until Touch usd Memory Card Commands (Low-Level/RAW) Initialise Memory Card Set Address Pointer of Card Read Byte Data from Card Write Byte Data to Card Read Sector Block from Card Write Sector Block to Card Screen Copy-Save to Card Display Image-Icon from Card Display Object from Card Display Video-Animation Clip from Card Run Script (4DSL) Program from Card usd Memory Card Commands (FAT-Level/DOS) Initialise Memory Card Read File from Card (FAT) Write File to Card (FAT) Erase file from Card (FAT) List Directory from Card (FAT) Screen Copy-Save to Card (FAT) Display Image-Icon from Card (FAT) 9

10 Play Audio WAV file from Card (FAT) Run Script (4DSL) Program from Card (FAT) 4DSL - Scripting Language Commands Delay Set Counter Decrement Counter Jump to Address If Counter Not Zero Jump to Address Exit-Terminate Script Program Pełny opis rozkazów znajduje się w dokumencie: PICASO-SGC-COMMANDS-SIS.pdf Rozkazy posiadające specyficzne odpowiedzi (ze strony modułu) mogą wysyłać różną liczbę zwrotnych bajtów w zależności od rozkazu i odpowiedzi. Zajmuje to dodatkowy czas (w celu uzyskania odpowiedzi ze strony modułu), zależny od typu rozkazu i operacji, która ma być wykonana. Jeżeli moduł wyświetlacza otrzyma niezrozumiały rozkaz, to zostanie przez niego wysłane zwrotnie (do zewnętrznego mikrokontrolera) negatywne potwierdzenie zwane NAK (15hex). Ponieważ rozkaz jest identyfikowany tylko poprzez jego pozycję w sekwencji bajtów danych, to wysłanie niewłaściwej danej może skutkować przypadkowym działaniem. 5. Dane techniczne modułu Moduł ulcd-32pt(sgc) wyposażony jest w wyświetlacz TFT o przekątnej ekranu 3, Podstawowe dane techniczne wyświetlacza: Przekątna ekranu: 3,2 Wymiary wyświetlacza: 56 x 77,6 x 3,7 mm Wymiary aktywnej części wyświetlacza: 48,6 x 64,8 mm Zintegrowany ekran dotykowy Jasność ekranu: 300 cd/m 2 Kontrast: 250:1 Kąt widzenia: 45 Podświetlenie ekranu: 5 diod LED 5.2. Procesor graficzny PICASO-SGC Moduł wyświetlacza jest zaprojektowany w oparciu o procesor graficzny PICASO-SGC firmy 4D-Labs. Procesor PICASO-SGC jest inteligentnym szeregowym kontrolerem. Wszystkie dane i sygnały sterujące są dostarczane przez układ scalony bezpośrednio do wyświetlacza. Procesor posiada wbudowane możliwości dotyczące użycia pełnej grafiki, tekstu, obrazów, animacji oraz wielu innych dodatkowych cech. Moduł graficzny oferuje prosty i efektywny szeregowy interfejs to dowolnego zewnętrznego mikrokontrolera. 10

11 5.3. Karta pamięci usd Moduł wyświetlacza obsługuje kartę pamięci (micro-sd) przez złącze usd znajdujące się na płycie modułu. Karta pamięci jest używana dla wszystkich multimedialnych plików jak obrazy, animacje i video clipy. Karta pamięci może być także jako pamięć ogólnego przeznaczenia dla zastosowań typu data logging. Oprogramowanie obsługuje karty micro-sd i karty dużej pojemności (HC) (High Capacity, powyżej 4Gb). Uwaga: Moduł obsługuje także pliki typu FAT Audio Sygnał audio jest dostępny jako sygnał PWM dostarczany przez procesor PICASO-SGC. Na płycie modułu znajduje się wzmacniacz o mocy 0,7 W z głośnikiem 8 Ω. Siła głosu jest ustawiana programowo (w zakresie 8-127) poprzez szeregowe rozkazy. Prosty rozkaz wspomaga użytkownika do egzekwowania plików WAV. Operacje audio mogą być przeprowadzane jednocześnie z wykonywaniem innych, koniecznych instrukcji. Głośnik zamontowany na płycie jest głośnikiem małej mocy o niewielkiej głośności do obsługi operacji audio nie wymagających dużej siły głosu Ekran dotykowy Moduł LCD obsługuje zintegrowany czteroprzewodowy rezystancyjny panel dotykowy. 6. Włączanie zasilania i kasowanie modułu wyświetlacza (Power-Up and Reset) W momencie włączenia zasilania lub zewnętrznego kasowania musi wystąpić sekwencja zdarzeń przed podjęciem próby skomunikowania się z modułem. Należy pozwolić na opóźnienie 500 ms po włączeniu zasilania lub skasowaniu w celu wykonania wewnętrznych ustawień modułu. W tym czasie nie należy komunikować się z modułem. Urządzenie może wysłać nieistotne rozkazy na swoim pinie TX. Mikrokontroler zewnętrzny (host) musi dezaktywować swoją linię odbiory Rx. Uwaga: W aplikacjach, w których stosowane są karty o dużej pamięci, należy zezwolić na inicjalizację karty w czasie do 3-ech sekund. Zewnętrzny mikrokontroler musi wysłać znak ascii U (55hex) przy prędkości transmisji 9600 bodów i czekać na potwierdzenie ACK (06hex). Domyślna prędkość transmisji wynosi 9600 bitów/sek i zewnętrzny mikrokontroler musi zainicjalizować z komunikację z modułem LCD z tą prędkością transmisji. Aby zmienić szybkość transmisji należy użyć rozkazu "Set New Baud-Rate". Na Rys. 6 pokazano kolejność występowania zdarzeń podczas kasowania. 11

12 Rys. 6. Kolejność zdarzeń podczas kasowania modułu LCD 6.1. Migotanie ekranu podczas włączenia zasilania (Splash Screen) Moduł LCD będzie czekał do 5 sekund z wygaszonym ekranem na rozkaz Auto-Baud z mikrokontrolera ( U, 55hex). Jeśli zewnętrzny mikrokontroler nie wyśle rozkazu Auto-Baud, moduł LCD wyświetli migotanie na końcu tego okresu czasu. Jeśli mikrokontroler wysłał rozkaz Auto-Baud, to ekran pozostanie pusty. Ten okres oczekiwania jest dla tych specyficznych zastosowań użytkowników w których migotanie ekranu jest niepożądane Program skryptowy 4DSL dla karty pamięci Podsumowanie kompletnej listy rozkazów przedstawiono w rozdziale 4 tego opracowania. Wykonywanie rozkazów nie jest ograniczone tylko do rozkazów wysyłanych przez zewnętrzny mikrokontroler przez szeregowy interfejs. Ważniejsze z tych rozkazów mogą być złożone jako skrypt (scenariusz) i zapisane w karcie pamięci. Program skryptowy 4DSL jest sekwencją tych rozkazów, które są zapisane w wewnętrznej karcie pamięci i mogą być one kombinacją rozkazów grafiki, tekstu, obrazów, plików audio i video. Kompletna lista rozkazów dla programu skryptowego podana jest w oddzielnym opracowaniu: PICASO-SGC-COMMANDS-SIS.pdf 6.3. Program skryptowy Auto-Run Card Moduł ulcd-32pt(sgc) posiada w momencie jego włączenia możliwość automatycznego wykonywania (auto run) zapisanego programu skryptowego. Moduł wyposażony jest w cechę akceptacji karty pamięci. Kiedy używany jest system pliku FAT po włączeniu zasilania (jeśli plik programu skryptowego 4DSL zwany autoexec.4ds znajduje się w karcie pamięci), to PICASO-SGC automatycznie rozpocznie wykonywanie programu skryptowego. 12

13 Jest to bardzo użyteczna cecha dla tych autonomicznych (niezależnych) aplikacji, które nie wymagają stosowania zewnętrznego mikrokontrolera do wysyłania rozkazów do modułu w celu odgrywania pokazu slajdów (obrazów), wideoklipów, itp. Użytkownik musi stworzyć i załadować kompozycję slajdów do karty pamięci w celu skorzystania z cechy automatycznego pokazu. Na końcu oddzielnego dokumentu pt. PICASO-SGC-COMMANDS-SIS.pdf jest krótki poradnik ułatwiający kreowanie plików skryptowych przy użyciu narzędzi programowych FAT-Controller. 7. Programowanie uaktualnień systemowych Procesor graficzny PICASO-SGC, zastosowany w module ulcd-32pt(sgc) jest graficznym procesorem użytkownika w postaci układu scalonego. Wszystkie cechy funkcjonalne zawierające rozkazy wysokiego poziomu są wbudowane do tego układu scalonego. Konfiguracja układu scalonego jest dostępna jako plik PmmC (Personality-module-micro- Code). Plik PmmC zawiera także wszystkie informacje dotyczące mikro kodów niskiego poziomu, które definiują charakterystyki i funkcjonalność urządzenia. Możliwość programowania urządzenia za pomocą pliku PmmC jest nadzwyczaj elastyczną metodą uaktualniania i rozszerzania jego możliwości. Plik PmmC może być zaprogramowany w urządzeniu tylko przez port szeregowy z dodaniem PmmC Loader na bazie programu narzędziowego z użyciem komputera PC. Wymagane jest użycie interfejsu szeregowego USB (np. typu uusb-ce5 lub uusb-mb5) w celu dostarczenia połączenia między komputerem PC oraz ICSP. 8. Karty pamięci format FAT16 Moduł wyświetlacza ulcd-32pt(sgc) standardowych kart pamięci microsd Przed użyciem karty pamięci, najpierw musi być ona sformatowana w opcji FAT16. Formatowanie karty może być przeprowadzone na komputerze PC z użyciem czytnika karty. Należy wybrać odpowiedni sterownik i opcję FAT16 dla sformatowania karty. Po wykonaniu tych czynności karta jest gotowa do użycia w module wyświetlacza. Moduł obsługuje również karty dużej pojemności HC (4 Gb i powyżej). Dostępna pojemność kart SD-HC zmienia się stosownie sposobu w jakim wykona się partycje i rozkazy do ich dostępu. Wykonanie partycji FAT zawsze wykonuje się na początku (jeśli to ma miejsce) i może być wykonane do maksymalnego zez wolonego rozmiaru przez FAT16. System Windows sformatuje FAT16 do 2 Gb a rozkaz Windows promt sformatuje FAT16 do 4 Gb. Dla partycji RAW (Reads And Writes) bajty odczytu i zapisu mają dostęp do pojemności 2^32 karty (tj. 4gb). Sektor odczytu i zapisu może mieć dostęp 2^24 sektorów (512 bajtowych, tj. 8gb). Łączna, użytkowa pojemność karty jest sumą partycji FAT i RAW. 13

14 9. Narzędzia rozwojowe i wspomagające Program PmmC Loader Program PmmC Loader jest narzędziem programowym na bazie platformy Windows. Program służy do programowania najnowszych wersji plików procesora graficznego PICASO-SGC wbudowanego do modułu ulcd-32pt(sgc) Narzędzia sprzętowe - Interfejs USB do programowania PmmC Moduł micro-usb jest adapterem, który umożliwia wygodne, fizyczne połączenie między komputerem PC i modułem graficznym. Dostępne są dwa typy modułów USB. (uusb-ce5 i uusb-mb5) (Rys. 7). Rys. 7. Mikromoduły USB do programowania wyświetlacza graficznego 14

15 9.3. Narzędzia programowe - Ustawianie i personalizacja wyświetlacza Display Initialisation Personality (DISP) Program DISP (Rys. 8) jest programem pracującym w środowisku Windows, przeznaczonym do: Konfiguracja układu PICASO-SGC do pracy ze wyspecyfikowanym wyświetlaczem. Modyfikacja ustawień wyświetlacza, np. zapamiętanie zawartości ekranu, jasność ekranu itp. Konstrukcja migających ekranów (splash screens). Wymiana lub modyfikacja wbudowanych fontów Rys. 8. Okno programu DISP 9.4. Narzędzie programowe Graphics Composer Graphics Composer (Rys. 9) jest programem (dla środowiska Windows) to tworzenia pokazu slajdów obrazy/animacje/klipy filmowe (Multi-media objects), które mogą byuć wprowadzone do karty pamięci 9SD. Mikrokontroler zewnętrzny wysyła szeregowe rozkazy do modułu wyświetlacza do wyświetlania plików multimedialnych. 15

16 9.5. FONT Tool Narzędzie programowe Rys. 9. Okno programu Graphics Composer FONT-Tool jest programem przeznaczonym do konwersji standardowych fontów (w tym True Type) na mapę bitową fontów używanych w procesorze graficznym PICASO-SGC. Rys. 10. Okno programu FONT Tool 16

17 9.6. FAT Controller Testowe narzędzie programowe 4D FAT Controller (Rys. 11) jest programem do testowania wszystkich cech funkcjonalnych urządzeń GOLDELOX-DOS, GOLDELOX-SGC i PICASO-SGC i ich odpowiednich modułów. Program jest użyteczny w nauce komunikacji z układami scalonymi i modułami. Dla urządzeń GOLDELOX-SGC i PICASO-SGC program może symulować większość operacji urządzenia i towarzyszyć w kreowaniu prostycg skryptów albo też symulowanie sytuacji wykonywania tych skryptów i/lub załadowanie ich do kart pamięci usd/usdhc do wykonywania ich na ekranie. Rys. 11. Okno programu FAT Controller 9.7. RMPET Narzędzie programowe Karty pamięci usd/sdhc prawie zawsze dostarczane z predefiniowaniem partycji z pojedynczą partycją. Programy Windows mają dostęp jedynie do pierwszej partycji na karcie pamięci i ignorują jakiekolwiek inne partycje. Program Removeable Media Partition Edit Tool (RPET) (Rys. 12) może podzielić dużą kartę na dwie partycje. Pierwsza partycja do użytku jako FAT16 a druga partycja jako partycja RAW. Program RMPET pozwala na ustawienie pierwszej partycji jako procentową zawartość karty pamięci, 2 Gb maksimum FAT16 Windows sformatowanego programu lub 4 Gb maksimum FAT16, kiedy używana jest podpowiadający rozkaz formatowania. 17

18 9.8. Płyta rozszerzeń: P1-EB Rys. 12. Okno programu RMPET P1-EB jest płytką drukowaną ułatwiającą dostęp do wszystkich pinów I/O ogólnego przeznaczenia procesora PICASO-SGC (Rys. 13) 18

19 Rys. 13. Widok płytki P1-EB oraz płytki z zamontowanym modułem wyświetlacza 19

20 Na Rys. 14 przedstawiono widok wyprowadzeń. Rys. 14. Widok wyprowadzeń na płytce P1-EB 20

21 10. Szczegóły mechaniczne Rys. 15. Widok modułu od strony druku oraz z boku 21

22 11. SCHEMATY ELEKTRYCZNE Rys Schemat ideowy układu procesora graficznego PICASO-SGC 22

23 Rys. 17. Schemat modułu wyświetlacza graficznego ulcd-32pt (SGC) 23

24 12. Dane techniczne 24

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 SD

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 SD Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 SD WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 3. Opis funkcjonalności playera MP3... 7 4. Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 1 Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 4D Systems Pty Ltd jest firmą pochodzącą z Australii, która od ponad 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 SD ze wzmacniaczem 2x10 Watt

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 SD ze wzmacniaczem 2x10 Watt Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 SD ze wzmacniaczem 2x10 Watt WWW.DIGINN.PL Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary urządzenia... 6 3. Opis funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne AGENDA Programowanie mikrokontrolerów w języku C na przykładzie STM32F103ZE z rdzeniem Cortex-M3 GRYFTEC Embedded Systems ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin info@gryftec.com

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II LAB 6 Moduł UART - współpraca z komputerem poprzez BlueTooth Mariusz Sokołowski

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007 Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM Płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x 1 ZL9ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz dokument DOK 04-05-12 wersja 1.0 arskam.com www.arskam.com 1 firma ARIES Warszawa Polska 1. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - QUICKPANEL CE VIEW/CONTROL

ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - QUICKPANEL CE VIEW/CONTROL ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - QUICKPANEL CE VIEW/CONTROL 5.3 PANELE QUICKPANEL CE CONTROL IC754CGL06MTD panel typu Control, ekran dotykowy, wyświetlacz monochromatyczny, przekątna 6, rozdzielczość 320

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu. microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM ZL24PRG Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM ZL24PRG to interfejs JTAG dla mikrokontrolerów z rdzeniem ARM. Umożliwia programowanie oraz debugowanie popularnych rodzin mikrokontrolerów z rdzeniem ARM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09 Full Lite MFPST7 Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7 Instrukcja użytkownika 03/09 Spis treści WSTĘP 3 CZYM JEST ICP? 3 PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA DO APLIKACJI 4 OBSŁUGA APLIKACJI ST7 VISUAL PROGRAMMER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Moduł mikrokontrolera PROTON (v1.1)

Moduł mikrokontrolera PROTON (v1.1) Moduł mikrokontrolera OPIS Moduł mikrokontrolera PROTON (Rys. 1) przeznaczony jest do stosowania w prototypowych systemach uruchomieniowych. Podstawowym elementem modułu jest układ scalony mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II WSTĘP Celem ćwiczenia jest nauczenie projektowania układów cyfrowych z użyciem wbudowanych procesorów programowych typu Nios II dla układów FPGA firmy

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A 1. Opis ogólny Przystawka umożliwia zapisywanie danych przesyłanych z urządzenia pomiarowego, np. z wagi, do pamięci typu pendrive (USB). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC Instrukcja obsługi Terminal SD for DB25 CNC Wstęp Terminal służy do wysyłania i odbierania programów bezpośrednio z karty SD do maszyny CNC. Zapewnia bezproblemową komunikację ze sterownikami firmy Fanuc,

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do programowania Intel Galileo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do programowania Intel Galileo Laboratorium 1 Wprowadzenie do programowania Intel Galileo Zakres: Laboratorium obejmuje wprowadzenie do programowania Intel Galileo Gen2 z wykorzystaniem środowiska Arduino. Celem laboratorium jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. JTAG + ISP dla AVR. rev. 1.1 2006.03.

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. JTAG + ISP dla AVR. rev. 1.1 2006.03. MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno www.miklobit.com support@miklobit.com JTAG + ISP dla AVR rev. 1.1 2006.03.10 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Interfejs JTAG... 4 2.1.Złącze interfejsu JTAG...

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

TABLET MULTIMEDIALNY MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD

TABLET MULTIMEDIALNY MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD Wprowadzenie MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD to nasz najnowszy tablet multimedialny charakteryzujący się wyświetlaczem o imponujących przekątnej 13,3 oraz 10-punktiwej funkcji multidotyku. To bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

4. Karta modułu Slave

4. Karta modułu Slave sygnały na magistralę. Można wyróżnić trzy typy układów scalonych takie jak bramki o otwartym kolektorze wyjściowym, bramki trójstanowe i bramki o przeciwsobnym wzmacniaczu wyjściowym. Obciążalność prądową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

SmartOSD Manager Instrukcja obsługi (skrócona)

SmartOSD Manager Instrukcja obsługi (skrócona) SmartOSD Manager Instrukcja obsługi (skrócona) 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Program SmartOSD Manager może być pobrany i zainstalowany ze strony http://www.smart-electronics.eu/downloads/smart_osd/install.html

Bardziej szczegółowo

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM Instrukcja obsługi DS-33003 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Prostota Plug and Play Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

CRUSB KONWERTER CAN / USB

CRUSB KONWERTER CAN / USB CRUSB KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

4 Transmisja szeregowa na przykładzie komunikacji dwukierunkowej z komputerem PC, obsługa wyświetlacza LCD.

4 Transmisja szeregowa na przykładzie komunikacji dwukierunkowej z komputerem PC, obsługa wyświetlacza LCD. 13 4 Transmisja szeregowa na przykładzie komunikacji dwukierunkowej z komputerem PC, obsługa wyświetlacza LCD. Zagadnienia do przygotowania: - budowa i działanie interfejsu szeregowego UART, - tryby pracy,

Bardziej szczegółowo

Vinculum scalony host USB

Vinculum scalony host USB Vinculum scalony host USB Układy USB firmy FTDI zdobyły w ciągu ostatnich kilku lat dużą popularność głównie dzięki łatwości ich stosowania i dostępności sterowników. Firma ta może pochwalić się kolejnym

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

BF20 JTAG dla ARM ów z interfejsem USB Instrukcja obsługi

BF20 JTAG dla ARM ów z interfejsem USB Instrukcja obsługi BF20 JTAG dla ARM ów z interfejsem USB Instrukcja obsługi Copyright (c) 2007 2008 Boff Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja oprogramowania w Windows...4 3. Instalacja oprogramowania w UBUNTU

Bardziej szczegółowo