AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)"

Transkrypt

1 AVR DRAGON INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)

2 ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z AVR DRAGON... 5 ROZDZIAŁ 3. PROGRAMOWANIE... 8 ROZDZIAŁ 4. DEBUGOWANIE ROZDZIAŁ 5. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ MIKROKONTROLERÓW AVR ROZDZIAŁ 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

3 Rozdział 1. Wstęp AVR Dragon jest narzędziem umożliwiającym programowanie mikrokontrolerów AVR wszystkimi metodami. Jest także sprzętowym emulatorem układów z pamięcią do 32kB włącznie. Prosta aktualizacja firmwaru przez AVR Studio pozwala na obsługę nowych układów rodziny AVR. Poniżej w tabeli znajduje się lista obecnie obsługiwanych mikrokontrolerów (aktualna lista znajduje się w plikach pomocy AVR Studio) Tabela 1. Programowanie Emulacja Mikrokontroler ISP HVSP* PP* JTAG JTAG dw Uwagi Mega48/88/168 X X X Mega8 X X Nie posiada funkcji OCD Mega16 X X X X Mega169 X X X X W układzie zewnętrznym Mega32 X X X X Mega325P Mega3250P Mega329P X X X X W układzie zewnętrznym Mega3290P Mega128 X X X Emulacja tylko dla pamięci <32kB W układzie zewnętrznym Tiny13 X X X Tiny25/45/85 X X X Tiny2313 X X X *UWAGA: Programowanie PP/HVSP (równoległe i z wyższym napięciem) nie jest zalecane w układzie zewnętrznym. Cechy AVR Dragon Programowanie: Programowanie w systemie (ISP) Programowanie szeregowe z wyższym napięciem (HVSP) Programowanie równoległe (PP) Programowanie przez JTAG Emulacja JTAG DebugWIRE (dw) AVR Dragon może obsługiwać mikrokontrolery umieszczone na swoim obszarze prototypowym lub w zewnętrznym układzie. AVR Dragon jest zasilany z portu USB. Podczas programowania i debugowania może również zasilać zewnętrzne układy prądem nieprzekraczającym 300mA. Jeśli zewnętrzny układ posiada autonomiczne zasilanie AVR Dragon przystosowuje poziomy napięć na wyjściach do tego zasilania. 3

4 UWAGA: Jeśli układ zewnętrzny posiada swoje zasilanie, nie należy podłączać tego zasilania do złącza Vcc programatora. AVR Dragon jest w pełni wspierany przez AVR Studio. Pozwala to na prostą aktualizację firmwaru, w celu obsługi nowych mikrokontrolerów. AVR Studio automatycznie sprawdza zgodność firmwaru po podłączeniu AVR Dragon do komputera. Minimalne wymagania: Pentium (Pentium II lub wyższy zalecany) Windows 98, Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP 64 MB RAM AVR Studio 4.12 z Service Pack 4 Port USB Uwaga: Windows 95 i Windows NT nie posiadają obsługi USB, AVR Dragon nie będzie działał z tymi systemami. 4

5 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z AVR Dragon Przed podłączeniem AVR Dragon należy zainstalować AVR Studio. Wymagana jest wersja 4.12 oraz Service Pack 4 lub nowszy (najnowsza wersja oprogramowania jest dostępna na stronie: ). Podczas instalacji AVR Studio należy zaktualizować sterowniki USB. Rys.1 5

6 Opis AVR Dragon Rys. 2 Złącza: Fabrycznie AVR Dragon posiada trzy złącza: ISP programowanie oraz debugowanie przez dwire JTAG programowanie oraz debugowanie przez JTAG Vcc zasilanie mikrokontrolerów programowanych na obszarze prototypowym AVR Dragon lub na układach zewnętrznych (max 300mA) Pozostałe złącza nie są fabrycznie montowane: HV_PROG EXPAND 40 pin DIP 28 pin DIP Rys. 3 ISP 6-cio pinowe złącze zgodne z standardem AVR ISP umożliwia podłączenie do zewnętrznego układu. Sygnały są konwertowane, co umożliwia pracę w pełnym zakresie zasilania 1.8V 5.5V 6

7 JTAG 10-cio pinowe złącze zgodne ze standardem JTAG. Sygnały są automatycznie konwertowane, co umożliwia pracę w pełnym zakresie zasilania. AVR Dragon nie może zasilać układu zewnętrznego przez to złącze. Układ musi być zasilany z zewnętrznego źródła lub przez złącze Vcc (5V max 300mA). Vcc Źródło napięcia 5V. Złącze służy do zasilania mikrokontrolera umieszczonego w obszarze prototypowym. Złącze może być również użyte do zasilanie zewnętrznego układu, należy pamiętać, że pobór prądu nie powinien przekraczać 300mA. UWAGA: Wydajność tego źródła zależy także od wydajności prądowej portu USB komputera PC. HV_PROG Złącze HV_PROG zawiera wszystkie sygnały niezbędne do programowania HVSP i PP. Poziomy napięć na tym złączu nie są konwertowane, powinny być podłączane tylko do złącza EXPAND w AVR Dragon. Podłączenie tych sygnałów do układu zewnętrznego może uszkodzić programowany układ oraz AVR Dragon. EXPAND Złącze EXPAND jest bezpośrednio połączone z pinami podstawek 28 i 40 DIP. Pin numer 1 jest również pinem 1 w podstawkach 28 i 40 DIP. Podczas programowania i debugowania odpowiednie sygnały złącza EXPAND powinny zostać połączone ze złączem ISP, JTAG, Vcc lub HV_PROG. Dokładny opis znajduje się w dalszej części instrukcji. Rys. 4 Dioda statusu Dwie diody informują o aktualnym statusie AVR Dragon. W przypadku wystąpienia błędów należy sprawdzić tabelę Rozwiązywanie problemów. Tabela 2 LED Kolor Opis 1 Czerwony Stan oczekiwania, niepołączone z AVR Studio Nie świeci Stan oczekiwania, połączone z AVR Studio Zielony Transfer danych Żółty Inicjalizacja lub aktualizacja firmwaru 2 Zielony Transfer danych przez USB 7

8 Rozdział 3. Programowanie Programowanie w systemie (ISP) Poziomy napięć sygnałów ISP są konwertowane automatycznie do poziomu napięć programowanego mikrokontrolera. W celu programowania zewnętrznych układów potrzebna jest 6-cio pinowa taśma. Sposób połączenia pokazano na rysunku Rys. 5 Przez złącze ISP dostępny jest również interfejs debugwire. Programowanie szeregowe z wyższym napięciem (HVSP) Ten rodzaj programowania przeznaczony jest dla mikrokontrolerów z małą ilością wyprowadzeń. Jest to szeregowa wersja programowania równoległego. Zalecane jest programowanie tą metodą układów umieszczonych w obszarze prototypowym AVR Dragon. UWAGA: Jeśli użytkownik musi użyć tej metody do programowania układu zewnętrznego należy pamiętać, że sygnały HVSP nie mają konwerterów napięć. W takim przypadku trzeba zasilać docelowy układ ze złącza Vcc AVR Dragon. Podczas programowania na pin RESET mikrokontrolera doprowadzone będzie napięcie 12V, należy zwrócić uwagę czy nie spowoduje to uszkodzenia układu. Podczas programowania odpowiednie sygnały złącza EXPAND powinny zostać połączone ze złączem HV_PROG. Dokładny opis znajduje się w dalszej części instrukcji. 8

9 Programowanie równoległe (PP) Mikrokontrolery AVR z większą ilością pinów mogą być programowane metodą równoległą. Jest to najszybsza metoda programowania. Umożliwia ona również programowanie wszystkich fuse bitów i lock bitów. Zalecane jest programowanie tą metodą układów umieszczonych w obszarze prototypowym AVR Dragon. UWAGA: Jeśli użytkownik musi użyć tej metody do programowania układu zewnętrznego należy pamiętać, że sygnały PP nie mają konwerterów napięć. W takim przypadku trzeba zasilać docelowy układ ze złącza Vcc AVR Dragon. Podczas programowania na pin RESET mikrokontrolera doprowadzone będzie napięcie 12V, należy zwrócić uwagę czy nie spowoduje to uszkodzenia układu. Podczas programowania odpowiednie sygnały złącza EXPAND powinny zostać połączone ze złączem HV_PROG. Dokładny opis znajduje się w dalszej części instrukcji. Rys. 6 Programowanie przez JTAG Mikrokontrolery wyposażone w interfejs JTAG mogą być programowane przez ten interfejs. W ten sposób można programować mikrokontrolery w obszarze prototypowym AVR Dragon oraz w układzie zewnętrznym. Połączenie podczas programowania jest identyczne z połączeniem podczas debugowania przez JTAG, jest ono opisane w dalszej części instrukcji. 9

10 Rozdział 4. Debugowanie Debugowanie przez JTAG Do debugowania mikrokontrolerów z interfejsem JTAG służy 10-cio pinowe złącze. Poniżej na rysunku przedstawiono sposób podłączenia układu do interfejsu JTAG AVR Dragon. Podłączenie AVR Dragon do kilku mikrokontrolerów połączonych w łańcuch JTAG AVR Dragon umożliwia emulację kilku mikrokontrolerów połączonych w łańcuch JTAG. Podłączając N układów w łańcuch wszystkie linie TMS i TCK powinny być połączone równolegle. Pierwszy układ musi mieć podłączone wejście TDI do emulatora, podczas gdy TDO powinno być podłączone do TDI kolejnego układu. Ostatni układ powinien mieć podłączone wyjście TDO do emulatora. Podłączenie AVR Dragon do STK500 STK500 nie posiada specjalnego złącza JTAG. W celu podłączenia emulatora do STK500 należy wykorzystać adapter* lub zestaw dodatkowych przewodów. Rys. 7 *adapter wchodzi w skład starterkitu STK500 UWAGA: Niektóre moduły rozszerzeń STK500 takie jak STK501, STK502 itd posiadają złącze JTAG. 10

11 Podłączenie przez ISP Jeśli fuse bit JTAGEN jest niezaprogramowany interfejs JTAG będzie nieaktywny. Fuse bit JTAGEN nie może być zaprogramowany przez JTAG natomiast może być zaprogramowany przez ISP. Jeśli jest potrzeba użycia AVR Dragon w trybie ISP w STK500, należy wyciągnąć zworę RESET na STK500 i podłączyć 6-cio żyłową taśmę do odpowiedniego złącza ISP. Debugowanie przez debugwire Do prawidłowej komunikacji przez interfejs debugwire potrzebne są trzy przewody: RESET, Vcc i GND. Interfejs debugwire potrzebuje tylko jednego sygnału (RESET) do komunikacji z mikrokontrolerem. W celu debugowania fuse bit DWEN musi być zaprogramowany (DWEN=0). Mikrokontrolery AVR są dostarczane z niezaprogramowanym fuse bitem DWEN. Fuse bit DWEN może być zaprogramowany tylko przez ISP, co wymaga podłączenia przez 6-cio żyłową taśmę, dlatego zaleca się stosowanie tej taśmy podczas programowania i emulacji. UWAGA: Jeśli fuse bit DWEN jest zaprogramowany interfejs ISP jest nieaktywny. Podczas programowania interfejs ISP musi mieć kontrolę nad pinem RESET. Skasowanie fuse bitu DWEN jest możliwe tylko przez debugwire, programowanie równoległe lub szeregowe z wyższym napięciem. Rys. 8 11

12 Jeśli jest potrzeba użycia AVR Dragon w trybie ISP w STK500, należy wyciągnąć zworę RESET na STK500 i podłączyć do odpowiedniego złącza ISP. UWAGA: Zapewnienie poprawnej komunikacji przez linię RESET zależne jest od kilku spraw. Jeśli na linii RESET jest rezystor podciągający nie powinien on być mniejszy niż 10kΩ. Linia RESET nie powinna mieć obciążenia pojemnościowego. Rezystor podciągający nie jest wymagany do prawidłowej pracy interfejsu debugwire. Inne sygnały logiczne podłączone do linii RESET powinny być odłączone podczas debugu. UWAGA: Używanie debugwire nie jest możliwe, jeśli wcześniej zostały ustawione lock bity. Należy się upewnić, że lock bity nie są ustawione przed zaprogramowaniem fuse bitu DWEN, oraz nie programować lock bitów przy zaprogramowanym fuse bicie DWEN. W przypadku ustawienia lock bitów oraz fuse bitu DWEN można użyć jedynie programowania równoległego lub szeregowego z wyższym napięciem, aby skasować pamięć układu. 12

13 Rozdział 5. Schematy podłączeń mikrokontrolerów AVR ATtiny13 Programowanie: ISP, HVSP Debugowanie: debugwire Programowanie szeregowe z wyższym napięciem 20 H G 19 nc nc 18 F E 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc D 3 nc nc 2 C B 1 nc nc ISP nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc nc 3 nc nc 2 A nc 1 nc nc JTAG nc nc Vcc 8 nc nc 7 5 B H 4 6 A nc 5 6 nc nc 5 6 C nc 3 4 nc nc 3 4 nc nc 3 7 D E 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 8 G F 1 Programowanie ISP i debugowanie przez debugwire 20 nc nc 19 nc nc 18 nc nc 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc nc 3 nc nc 2 nc nc 1 nc nc ISP nc nc 6 E F 5 nc nc 4 B D 3 nc nc 2 A C 1 nc nc JTAG nc nc Vcc 8 nc nc 7 5 B E 4 6 A nc 5 6 nc nc 5 6 C nc 3 4 G nc 3 4 nc nc 3 7 D nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 8 G F 1 13

14 ATtiny25/45/85 Programowanie: ISP, HVSP Debugowanie: debugwire Programowanie szeregowe z wyższym napięciem 20 H G 19 nc nc 18 F E 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc D 3 nc nc 2 C B 1 nc nc ISP nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc nc 3 nc nc 2 A nc 1 nc nc JTAG nc nc Vcc 8 nc nc 7 5 B H 4 6 A nc 5 6 nc nc 5 6 C nc 3 4 nc nc 3 4 nc nc 3 7 D E 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 8 G F 1 Programowanie ISP i debugowanie przez debugwire 20 nc nc 19 nc nc 18 nc nc 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc nc 3 nc nc 2 nc nc 1 nc nc ISP nc nc 6 E F 5 nc nc 4 B D 3 nc nc 2 A C 1 nc nc JTAG nc nc Vcc 8 nc nc 7 5 B E 4 6 A nc 5 6 nc nc 5 6 C nc 3 4 G nc 3 4 nc nc 3 7 D nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 8 G F 1 14

15 ATtiny2313 Programowanie: ISP, równoległe Debugowanie: debugwire Programowanie ISP i debugowanie przez debugwire 20 nc nc 19 nc nc 18 nc nc 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 nc nc 6 nc nc 5 nc nc 4 nc nc 3 nc nc 2 nc nc 1 nc nc ISP 11 nc F 10 6 F E 5 12 nc nc 9 4 D C 3 13 nc nc 8 2 B A 1 14 nc nc 7 JTAG 15 nc nc 6 10 nc nc 9 16 nc nc 5 Vcc 8 nc nc 7 17 D nc 4 6 B nc 5 6 nc nc 5 18 A nc 3 4 G nc 3 4 nc nc 3 19 C nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 20 G E 1 Programowanie równoległe 20 T S 19 nc nc 18 R Q 17 nc nc 16 nc O 15 nc nc 14 N M 13 nc nc 12 L K 11 nc nc 10 J nc 9 nc nc 8 H G 7 nc nc 6 F E 5 nc nc 4 D C 3 nc nc 2 B A 1 nc nc ISP 11 O T 10 6 nc nc 5 12 A N 9 4 nc nc 3 13 B M 8 2 U nc 1 14 C L 7 JTAG 15 D K 6 10 nc nc 9 16 E Q 5 Vcc 8 nc nc 7 17 F nc 4 6 U nc 5 6 nc nc 5 18 G J 3 4 nc nc 3 4 nc nc 3 19 H nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 20 S R 1 15

16 ATmega48/88/168 Programowanie: ISP, równoległe Debugowanie: debugwire Programowanie ISP i debugowanie przez debugwire 20 nc nc 19 nc nc 18 nc nc 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 15 nc nc 14 6 nc nc 5 16 nc nc 13 4 nc nc 3 17 D nc 12 2 nc nc 1 18 A nc 11 ISP 19 C nc 10 6 F E 5 20 nc nc 9 4 D C 3 21 nc F 8 2 B A 1 22 nc G 7 JTAG 23 nc nc 6 10 nc nc 9 24 nc nc 5 Vcc 8 nc nc 7 25 nc nc 4 6 B nc 5 6 nc nc 5 26 nc nc 3 4 G nc 3 4 nc nc 3 27 nc nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 28 nc E 1 Programowanie równoległe 20 T S 19 nc nc 18 R Q 17 nc nc 16 P O 15 nc nc 14 N M 13 nc nc 12 L K 11 nc nc 10 J I 9 nc nc 8 H G 7 15 B A 14 6 F E 5 16 C P 13 4 D C 3 17 D O 12 2 B A 1 18 E N 11 ISP 19 F nc 10 6 nc nc 5 20 nc Q 9 4 nc nc 3 21 nc T 8 2 U nc 1 22 nc S 7 JTAG 23 G M 6 10 nc nc 9 24 H L 5 Vcc 8 nc nc 7 25 I K 4 6 U nc 5 6 nc nc 5 26 nc J 3 4 nc nc 3 4 nc nc 3 27 nc nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 28 nc R 1 16

17 ATmega8 Programowanie: ISP, równoległe Programowanie ISP 20 nc nc 19 nc nc 18 nc nc 17 nc nc 16 nc nc 15 nc nc 14 nc nc 13 nc nc 12 nc nc 11 nc nc 8 nc nc 7 15 nc nc 14 6 nc nc 5 16 nc nc 13 4 nc nc 3 17 D nc 12 2 nc nc 1 18 A nc 11 ISP 19 C nc 10 6 F E 5 20 nc nc 9 4 D C 3 21 nc F 8 2 B A 1 22 nc G 7 JTAG 23 nc nc 6 10 nc nc 9 24 nc nc 5 Vcc 8 nc nc 7 25 nc nc 4 6 B nc 5 6 nc nc 5 26 nc nc 3 4 G nc 3 4 nc nc 3 27 nc nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 28 nc E 1 Programowanie równoległe 20 T S 19 nc nc 18 R Q 17 nc nc 16 P O 15 nc nc 14 N M 13 nc nc 12 L K 11 nc nc 10 J I 9 nc nc 8 H G 7 15 B A 14 6 F E 5 16 C P 13 4 D C 3 17 D O 12 2 B A 1 18 E N 11 ISP 19 F nc 10 6 nc nc 5 20 nc Q 9 4 nc nc 3 21 nc T 8 2 U nc 1 22 nc S 7 JTAG 23 G M 6 10 nc nc 9 24 H L 5 Vcc 8 nc nc 7 25 I K 4 6 U nc 5 6 nc nc 5 26 nc J 3 4 nc nc 3 4 nc nc 3 27 nc nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 28 nc R 1 17

18 ATmega16/32 Programowanie: ISP, równoległe, JTAG Debugowanie: JTAG Programowanie ISP 20 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc 9 26 nc nc 15 8 nc nc 7 27 nc nc 14 6 nc nc 5 28 nc nc 13 4 nc nc 3 29 nc nc 12 2 nc nc 1 30 nc F 11 ISP 31 nc G 10 6 F E 5 32 nc E 9 4 D C 3 33 nc C 8 2 B A 1 34 nc A 7 JTAG 35 nc D 6 10 nc nc 9 36 nc nc 5 Vcc 8 nc nc 7 37 nc nc 4 6 B nc 5 6 nc nc 5 38 nc nc 3 4 G nc 3 4 nc nc 3 39 nc nc 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 40 nc nc 1 Programowanie i debugowanie przez JTAG 20 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc A nc nc nc E nc nc nc 9 26 C nc 15 8 nc nc 7 27 G nc 14 6 nc nc 5 28 nc nc 13 4 nc nc 3 29 nc nc 12 2 nc nc 1 30 nc B 11 ISP 31 nc I 10 6 nc nc 5 32 nc F 9 4 nc nc 3 33 nc nc 8 2 nc nc 1 34 nc nc 7 JTAG 35 nc nc 6 10 H G 9 36 nc nc 5 Vcc 8 nc nc 7 37 nc nc 4 6 D H 5 6 F E 5 38 nc nc 3 4 I nc 3 4 D C 3 39 nc nc 2 2 nc nc 1 2 B A 1 40 nc nc 1 18

19 Programowanie równoległe 20 T S P O R Q nc N P O nc M N M nc L L K nc K J I 9 26 nc J 15 8 H G 7 27 nc nc 14 6 F E 5 28 nc Q 13 4 D C 3 29 nc nc 12 2 B A 1 30 nc T 11 ISP 31 nc S 10 6 nc nc 5 32 nc R 9 4 nc nc 3 33 nc H 8 2 U nc 1 34 nc G 7 JTAG 35 nc F 6 10 nc nc 9 36 nc E 5 Vcc 8 nc nc 7 37 nc D 4 6 U nc 5 6 nc nc 5 38 nc C 3 4 nc nc 3 4 nc nc 3 39 nc B 2 2 nc nc 1 2 nc nc 1 40 I A 1 Mikrokontrolery w układzie zewnętrznym AVR w obudowach innych niż DIP oraz z ilością wyprowadzeń większą niż 40 nie pasują do obszaru prototypowego AVR Dragon. Wszystkie interfejsy programowania mogą być podłączone do zewnętrznego układu za pomocą dodatkowych przewodów. UWAGA: Nie jest zalecane programowanie równoległe i szeregowe z wyższym napięciem mikrokontrolerów w układzie zewnętrznym. 19

20 Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów Tabela 3 Problem Powód Rozwiązanie Odczytana sygnatura to 0x00 0x00 0x00 Zbyt duża częstotliwość ISP Zmniejszyć częstotliwość ISP w ustawieniach AVR Nie można skomunikować się z AVR przez debugwire Nie można skomunikować się z AVR przez debugwire Proces debugowania został przerwany, podczas pracy z STK500 Po zaprogramowaniu fuse bitu DWEN, AVR Dragon nie może rozpocząć debugowania Napięcie zasilania AVR na obszarze prototypowym jest odczytywane jako 0V Nie można ustawić częstotliwości ISP Rezystor podciągający na linii RESET jest zbyt mały Kondensator odsprzęgający zakłóca transmisję Linia RESET jest mocno podciągnięta do Vcc Linia RESET jest mocno podciągnięta do Vcc AVR Dragon nie ma podpiętego napięcia zasilania mikrokontrolera. Napięcie zasilania jest mierzone przez pin 2 złącza ISP lub pin 4 złącza JTAG AVR Dragon nie może odczytać napięcia zasilania mikrokontrolera Dragon Usunąć rezystor lub zwiększyć wartość do 10kΩ lub więcej Usunąć kondensator podczas debugowania Usunąć zworę RESET na STK500, AVR Dragon musi mieć kontrolę nad linią RESET Usunąć zworę RESET na STK500, AVR Dragon musi mieć kontrolę nad linią RESET Podłączyć pin 2, 4 lub 6 złącza Vcc do pinu 2 złącza ISP Jak wyżej 20

21 ul. Karolinki 58, Gliwice tel. (032) , fax. (032)

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi JTAG-AVR USB v2 www.and-tech.pl Strona 1 Spis treści 1. Parametry debugera...3 2. Instalacja...4 3. Użycie debugera JATG-AVR USB v2 w środowisko

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. JTAG + ISP dla AVR. rev. 1.1 2006.03.

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. JTAG + ISP dla AVR. rev. 1.1 2006.03. MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno www.miklobit.com support@miklobit.com JTAG + ISP dla AVR rev. 1.1 2006.03.10 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Interfejs JTAG... 4 2.1.Złącze interfejsu JTAG...

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-02-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kontakt@msx-elektronika.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kontakt@msx-elektronika.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator AVR USBasp jest w pełni zgodny z programatorem USBasp, stworzonym przez Thomasa Fischla. Za jego pomocą możemy programować mikrokontrolery z rodziny AVR firmy ATMEL poprzez

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów 2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

USB AVR JTAG. Instrukcja obsługi rev.1.0. Copyright 2011 SIBIT www.sibit.pl

USB AVR JTAG. Instrukcja obsługi rev.1.0. Copyright 2011 SIBIT www.sibit.pl USB Instrukcja obsługi rev.1.0 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2. Opis wyprowadzeń... 4 3. Podłączenie programatora do układu...6 4. Instalacja sterowników... 7 5. Zmiana firmware... 12 6. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda). ZL2PRG Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Programator AVR USBasp

Programator AVR USBasp 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-09-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartośd zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU

Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU wersja 2.1 Moduł X3-DIL64 umożliwia prototypowanie urządzeń z wykorzystaniem procesora ATmega128A3U-AU oraz naukę programowania nowoczesnych mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09 Full Lite MFPST7 Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7 Instrukcja użytkownika 03/09 Spis treści WSTĘP 3 CZYM JEST ICP? 3 PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA DO APLIKACJI 4 OBSŁUGA APLIKACJI ST7 VISUAL PROGRAMMER

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów AVR

Programator mikrokontrolerów AVR Programator mikrokontrolerów AVR Marek SP9XUH www.sp9xuh.pl poczta@sp9xuh.pl Moja przygoda z mikrokontrolerami firmy ATMEL zaczęła się w 1999 roku od układu AT89C2051. Minęło parę lat, pojawiły się nowe

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu AVREVB1 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. 1 Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera ZL19PRG Programator USB dla układów PLD firmy Altera Nowoczesny programator i konfigurator układów PLD produkowanych przez firmę Altera, w pełni zgodny ze standardem USB Blaster, dzięki czemu współpracuje

Bardziej szczegółowo

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR zestaw UNO R3 Starter Kit zawiera: UNO R3 (Compatible Arduino) x1szt. płytka stykowa 830 pól x1szt. zestaw 75 sztuk kabli do płytek stykowych

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Programator STK500v2 USB

Programator STK500v2 USB =STK500 USB= 1. Opis: STK500v2 USB jest to mikroprocesorowy programator wszystkich procesorów rodziny AVR firmy Atmel. Programator ten wykorzystuje standard USB do komunikacji pomiędzy komputerem a programowanym

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego El ektroni ka cyfrow a Aut orpr ogr amuz aj ęć: mgri nż.mar ci njuki ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści Zajęcia 1:

Bardziej szczegółowo

ATNEL. Programator USBASP. Instrukcja obsługi. Instrukcja programatora USBASP firmy Atnel. Mirosław Kardaś. 2012-05-18

ATNEL. Programator USBASP. Instrukcja obsługi. Instrukcja programatora USBASP firmy Atnel. Mirosław Kardaś. 2012-05-18 ATNEL Programator USBASP Instrukcja obsługi Instrukcja programatora USBASP firmy Atnel. Mirosław Kardaś. www.atnel.pl 2012-05-18 Niniejsza instrukcja zawiera informacje ogólne, opis sprzętowy, opis uruchomienia

Bardziej szczegółowo

USB AVR BOX II DEBUGGER & ISP PROGRAMMER REV. 1.2

USB AVR BOX II DEBUGGER & ISP PROGRAMMER REV. 1.2 USB AVR BO II DEBUGGER & ISP PROGRAMMER REV. 1.2 1.Wstęp... 2 2. Opis wyprowadzeń... 3 3. Programator ISP... 5 3.1 Opis złącza ISP... 5 3.2 Zmiana firmware... 7 3.3 Lista obsługiwanych procesorów... 9

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika ISPcable III Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel, zgodny z STK00. REV.0 Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi optoizolowanego konwertera USB - Rs485. Wersja 1.3. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.

Instrukcja obsługi optoizolowanego konwertera USB - Rs485. Wersja 1.3. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax. Instrukcja obsługi optoizolowanego konwertera USB - s485 Wersja 1.3 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (24 styczeń, 2005) SPIS

Bardziej szczegółowo

Płyta uruchomieniowa EBX51

Płyta uruchomieniowa EBX51 Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Płyta uruchomieniowa EBX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Roger Access Control System Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RUD-1 jest opcjonalnym, uniwersalnym,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR ZL10AVR Zestaw ZL10AVR umożliwia wszechstronne przetestowanie aplikacji wykonanych z wykorzystaniem mikrokontrolerów z rodziny AVR (ATtiny, ATmega,

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Elektronika samochodowa Temat: Programowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

AsLinkEx instrukcja obsługi

AsLinkEx instrukcja obsługi AsLinkEx instrukcja obsługi info@arduinosolutions.com AsLinkEx jest narzędziem dzięki któremu mamy możliwość programowania oraz debuggowania mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex M3 oraz ARM Cortex M0.

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów AVRmkII firmy Telwis 2013 01 05 www.telwis.pl

Programator mikrokontrolerów AVRmkII firmy Telwis 2013 01 05 www.telwis.pl Programator mikrokontrolerów AVRmkII firmy Telwis Instrukcja obsługi Data ostatniej aktualizacji: 2013 01 05 Najnowsze instrukcje można ściągnąć bezpłatnie z działu wsparcia technicznego na stronie producenta.

Bardziej szczegółowo

Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP

Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP Moduł mikroprocesorowy Murasaki Zou v1.1 wyposaŝony jest w jeden z dwóch mikrokontrolerów tj. ARM7 LPC2368, oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika ISPzif REV 1.0 Adapter dla programatorów ISPcable Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2A Strona 1 Autor Z.Czujewicz Strona 2 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz dokument DOK 04-05-12 wersja 1.0 arskam.com www.arskam.com 1 firma ARIES Warszawa Polska 1. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi

BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi BoFF 2007 2009 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja oprogramowania w Windows...5 2.1 Instalacja oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Kurs Elektroniki. Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26

Kurs Elektroniki. Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26 Kurs Elektroniki Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26 Mikrokontroler - autonomiczny i użyteczny system mikroprocesorowy, który do swego działania wymaga minimalnej liczby elementów dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1.

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1. ARS RZC projekt referencyjny płytki mikrokontrolera STMF z torem radiowym z układem CC0, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS Rxx dokument DOK 0 0 wersja.0 arskam.com . Informacje

Bardziej szczegółowo

ZL11PRG v.2. Uniwersalny programator ISP. Odpowiednik: Byte Blaster II DLC5 Programmer AT89ISP STK-200 Lattice ISP ARM Wiggler

ZL11PRG v.2. Uniwersalny programator ISP. Odpowiednik: Byte Blaster II DLC5 Programmer AT89ISP STK-200 Lattice ISP ARM Wiggler ZL11PRG v.2 Uniwersalny programator ISP Odpowiednik: Byte Blaster II DLC5 Programmer AT89ISP STK-200 Lattice ISP ARM Wiggler Nowoczesna konstrukcja czyni z programatora ZL11PRG v.2 urządzenie niezwykle

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Dane aktualne na dzień: 30-08-2016 20:09 Link do produktu: /modul-uruchomieniowy-avr-atmega-16-wersja-2-p-572.html Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Cena Cena poprzednia Dostępność 211,00 zł

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Programator AVR MKII. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion www.barion-st.com 2014-05-31

Programator AVR MKII. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion www.barion-st.com 2014-05-31 2014 Programator AVR MKII Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-05-31 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest AVR MKII?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 4 2. BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

TBLCF Interfejs Turbo BDM Light dla ColdFire

TBLCF Interfejs Turbo BDM Light dla ColdFire TBLCF Interfejs Turbo BDM Light dla ColdFire Edgar Ostrowski Wrocław 2007 Dokument powstał w ramach zajęć projektowych z przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe w Automatyce, prowadzonych przez dra inż. Marka

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 5.1 v5

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 5.1 v5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 5.1 v5 Strona 1 Zawartość instrukcji Zawartość instrukcji...2 Wstęp... 4 Skład zestawu EvB 5.1 v4...5 Zasilanie... 6 Złącze programatora... 7 Port USB... 8

Bardziej szczegółowo

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym

Bardziej szczegółowo