Innowacje transportowe klucz do uzyskania finansowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje transportowe klucz do uzyskania finansowania."

Transkrypt

1 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Innowacje transportowe klucz do uzyskania finansowania. Finansowanie projektów w transportowych w warunkach ograniczonych środków w publicznych i pomocowych - wyzwania i możliwo liwości. Prof. Adam K. Prokopowicz Centrum Innowacji Transportowych

2 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Złote myśli o innowacjach w transporcie

3 Co to jest innowacja w transporcie? In the history of transport is there any other? Paul Durcan Ciułamy nasze myśli może uzbieramy jakiś sens - Stanisław Jerzy Lec.

4 Pojęcie innowacji w transporcie Działania ania polegające na udoskonaleniu już istniejących lub wprowadzeniu nowych rozwiąza zań lub procesów Dotyczących cych wszelkich aspektów w zmian i przyczyniających cych się do zwiększenia efektywności ekonomicznej, finansowej, technicznej i technologicznej, środowiska naturalnego systemów w transportowych W celu maksymalizacji efektów w społecznych i wyników w gospodarowania przez transportowy sektor publiczny i prywatny.

5 Komisja Europejska Unia Innowacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2010) 546 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPO SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW Projekt przewodni Strategii Europa 2020 Unia innowacji

6 Innowacje Stanowisko Unii Europejskiej 1. W warunkach ograniczeń finansowych UE i państwa członkowskie muszą nadal inwestować w edukację, badania i rozwój, innowacje oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Należy y w miarę możliwo liwości nie tylko chronić takie inwestycje przed cięciami ciami budżetowymi, lecz równier wnież powiększa kszać ich skalę. 2. Te działania ania muszą iść w parze z reformami, aby osiąga gać większe korzyści w stosunku do ceny oraz przeciwdziałać fragmentacji. Unijne i krajowe systemy badań i innowacji muszą być ze sobą ściślej powiązane i osiąga gać lepsze wyniki. 3. Nasze systemy edukacji na wszystkich poziomach wymagają modernizacji. Zasadą przewodnią musi stać się doskonałość ść. Potrzebujemy więcej uczelni światowej klasy, musimy doskonalić poziom naszych umiejętno tności i przyciąga gać największe talenty z zagranicy.

7 Innowacje Stanowisko Unii Europejskiej 4. Badacze i wynalazcy muszą mieć takie same możliwo liwości pracy i współpracy pracy w całej UE,, jak we własnym w kraju. Europejska przestrzeń badawcza musi być gotowa w ciągu czterech lat tworząc c ramy dla prawdziwie swobodnego przemieszczania się wiedzy. 5. Trzeba ułatwiu atwić dostęp p do unijnych programów w i zwiększy kszyć ich zdolność do przyciągania inwestycji ze strony sektora prywatnego, przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Należy y wzmocnić rolę Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Wkład programu ramowego we wspieranie szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw powinien być zwiększany. Trzeba w pełni wykorzystać Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na rozwój potencjału u badawczego i innowacyjnego w całej Europie, w oparciu o strategie inteligentnej specjalizacji regionalnej. 6. Nasze badania powinny rodzić więcej innowacji. Trzeba wspierać współprac pracę między światem nauki i biznesu, usuwać przeszkody i wprowadzać system zachęt.

8 Innowacje Stanowisko Unii Europejskiej 7. Usunąć trzeba przeszkody, które utrudniają przedsiębiorcom wprowadzanie pomysłów na rynek: lepszy dostęp p do finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, przystępne pne prawa własnow asności intelektualnej, bardziej inteligentne i ambitne cele i regulacje, szybsze ustanawianie interoperacyjnych standardów w oraz strategiczne wykorzystywanie naszych olbrzymich budżet etów w zamówie wień. Natychmiastowym krokiem powinno być osiągni gnięcie do końca bieżą żącego roku porozumienia w sprawie patentu UE. 8. Powstać powinny europejskie partnerstwa innowacji w celu przyspieszenia badań,, rozwoju i rynkowej realizacji innowacji służąs żących ozwiązywaniu zywaniu głównych problemów w społecznych, a także e w celu łączenia zasobów w i wiedzy specjalistycznej oraz Zwiększania konkurencyjności ci przemysłu u UE. Pierwsze takie partnerstwo będzie b poświ więcone zdrowej starości.

9 Innowacje Stanowisko Unii Europejskiej 9. Powinniśmy lepiej wykorzystywać naszą kreatywność i zdolności w zakresie projektowania. Wspierać musimy innowacje społeczne. Powinniśmy lepiej zrozumieć ideę innowacji w sektorze publicznym, wyszukiwać i promować udane inicjatywy oraz mierzyć postęp. p. 10. Musimy usprawnić współprac pracę z partnerami międzynarodowymi dzynarodowymi.. Oznacza to otwarcie dostępu do naszych programów w badań i rozwoju przy równoczesnym r zapewnieniu porównywalnych warunków w za granicą,, a także zajmowanie wspólnego stanowiska w sytuacjach, gdy trzeba bronić interesu UE.

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Innowacyjność Przedsiębiorczo biorczość Transport

11 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Złote myśli o finansach w transporcie

12 Czego nauczyliśmy się w latach ? Brak zrozumienia zasad finansowania projektów w unijnych po obu stronach Perspektywa Polski Perspektywa Komisji Europejskiej Czy wydawanie funduszy europejskich jest w interesie Komisji Europejskiej? Czy Polska odegrała a aktywna rolę?

13 Przepisy europejskie wcale nie takie głupie! g DOKUMENT ROBOCZY NR 4 Wytyczne dotyczące ce metodologii przeprowadzania analizy kosztów w i korzyści Aby zapewnić spójno jność na poziomie państwa członkowskiego proponuje się,, aby państwa członkowskie opracowały y własne w wytyczne uwzględniaj dniające specyfikę swych struktur instytucjonalnych, szczególnie w odniesieniu do sektorów transportu i środowiska naturalnego. Kto przygotował polskie przepisy? Jacy eksperci to przygotowali? Czy pomoc jest rzeczywiście cie pomocą?

14 Łańcuch pomocy w przygotowaniu w współ-finansowanych Europejską projektów wsp przez Unię Europejsk czyli współczesne RWPG. PKP PLK (kilka komisji) Doradcy wykonujący studium wykonalności PKP S.A. CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) Minister właściwy w do spraw Transportu Jaspers Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komisja Europejska

15 Czego nauczyliśmy się w latach ? (2) Projekty należy y przygotowywać od początku okresu budżetowego Należy y prowadzić bezpośredni dialog z Komisja Europejską pokazać, że e się ma koncepcję Konieczne kontrola doradców wymagać tego co jest w kontrakcie: Tacy eksperci jak w kontrakcie Kamienie milowe Konieczna współpraca praca z doradcami Dynamiczna interpretacja kontraktu (tak aby osiągn gnąć cel projektu a nie cel kontraktu) Wzajemna pomoc w pracy z innymi podmiotami w łańcuchu pomocy

16 Czego nauczyliśmy się w latach ? (3) Kwestie do zrozumienia przez Komisję Europejską Prognozy ruchu sąs zawsze tylko oceną przyszłości Nie ma 100 procentowo dobrej oceny ruchu Nie ma 100 procentowo dobrej oceny przychodów Nie ma 100 procentowo dobrej oceny kosztów Ryzyko jest zawsze częś ęścią projektu Nie ma free money!

17 Czego nauczyliśmy się w latach ? (4) Kwestie do zrozumienia przez Beneficjentów i Polskę Prognozy ruchu sąs zawsze tylko oceną przyszłości Nie ma 100 procentowo dobrej oceny ruchu Nie ma 100 procentowo dobrej oceny przychodów Nie ma 100 procentowo dobrej oceny kosztów Ryzyko jest zawsze częś ęścią projektu Nie ma free money!

18 Środki własne w oraz krajowe źródła finansowania inwestycji? Wykorzystać fundusze celowe do pomnażania ania kapitału u (Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy) Fundusze te nie służąs do spłacania długd ugów patrz Fundusz Kolejowy! Strategie finansowe zabijają rozwój j transport i jego innowacyjność - vide PKP Inwestycje Polskie Idea w dobrym kierunku Wiem ale nie powiem

19 Inżynieria finansowa Politycy nie bójcie b się sekurytyzacji! Każdy inżynier zna swoje granice i możliwo liwości. Trzeba oceniać i obliczać kiedy most się zawali a kiedy będzie b najtrwalszą strukturą na świecie różnica jest mała. a. Mosty buduję inżynierowie, politycy po nich chodzą. Jak nie masz inżyniera zatrudnij jednego, a dobrego.

20 Potrzeby szkolenia finansowego Samorządy, miasta, powiaty, gminy aby: Być finansowo pro-aktywnym Rozumieć co się dzieje w mojej kasie Móc c zarządza dzać swoimi finansami Korzystać z porady w ciągu całego cyklu projektu Nie bać się innowacyjności ci w żadnej z jej postaci: Produktowej Procesowej Usługowej Prawnej Marketingowej Finansowej

21 Potrzeby dobrego doboru kadr Kto zarządza? Transport to nie synekurka. Rozwój j nie cele budżetowe

22 Oczywiste nie zawsze jest tak oczywiste PPP: Nie dajcie się oszukać Nawet hybryda was nie obroni przed źle zaplanowaną transakcją Do not try it at home! PPP jest świetne jeśli dobrze zrobione. W Polsce jest kilku specjalistów w od PPP Montaż finansowy - to co jest znane w Puerto Rico może e być nowe w Gminie Sokółka ka Bank bankowi nierówny Dostosowanie oferty do klienta, Nie ten bank to inny Project finance dostaniesz finance jak masz project! Obligacje przychodowe standardowe narzędzia mogą być niestandardowo zastosowane

23 Niby generalne ale ważne ne Inżynier finansowy rozpoczyna wtedy kiedy powinien. Czas na odważną inżynieri ynierię finansową nadszedł. Inżynier finansowy wie kiedy skończy czyć.

24 Koniec Dziękuj kuję!

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów Styczeń 2007 w Europie Konferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów ISSN 1830-303X Identyfikacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony

Bardziej szczegółowo