Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania"."

Transkrypt

1 Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

2 Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi dotyczące użytkowania urządzenia i jego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności należy ten podręcznik dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Podręcznik należy zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Ważne Treść niniejszego podręcznika może zostać zmieniona bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych lub wykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. W przypadku tego urządzenia stosowany jest system metryczny. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy własne systemów operacyjnych Windows:. Nazwy produktów Windows XP są następujące: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Pozostałe nazwy produktów występujące w niniejszym podręczniku, użyto jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Niniejszym zrzekamy się jakichkolwiek praw związanych z tymi znakami. Uwaga: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą nieco się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

3 SPIS TREŚCI Podręczniki do tego urządzenia... 3 Jak korzystać z tego podręcznika...4 Symbole Funkcje dostępne w sieci Używanie drukarki... 5 Skaner sieciowy TWAIN Podłączanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie połączenia... 7 Podłączanie do interfejsu Ethernet Instalacja urządzenia w sieci Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)... 9 Drukarka... 9 Sieciowy skaner TWAIN...10 Konfiguracja sieci Ustawienia zmieniane za pomocą narzędzi użytkownika Konfiguracja Windows Konfiguracja TCP/IP...13 Konfigurowanie komputera z systemem Windows XP Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server Użycie funkcji drukarki Drukowanie z użyciem serwera druku Drukowanie bez serwera druku...16 Używanie standardowego portu TCP/IP Używanie portu LPR...17 Korzystanie z portu IPP Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej Funkcje Ustawienia, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej...20 Konfigurowanie ustawień karty sieciowej Dodatek Używanie DHCP SNMP

4 Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu...25 Komunikaty bez numerów kodowych...25 Komunikaty z numerami kodowymi Dane techniczne...28 INDEKS

5 Podręczniki do tego urządzenia W poniższych podręcznikach opisano procedury obsługi tego urządzenia. Opis poszczególnych funkcji można znaleźć w odpowiednich częściach podręcznika. Dostarczone podręczniki zawierają informacje właściwe dla danego typu urządzenia. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader Podręcznik ustawień ogólnych Zawiera ogólny opis urządzenia, a także opisuje ustawienia systemowe (kasety na papier, narzędzia administratora itd.) oraz rozwiązywanie problemów. Podręcznik sieciowy (ten podręcznik) Zawiera opis procedur związanych z konfiguracją urządzenia i komputerów w środowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsługi, funkcji i rozwiązywania problemów związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania Zawiera opis ustawień systemowych, funkcji, rozwiązywania problemów oraz operacji związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako drukarki lub skanera. 3

6 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W podręczniku są stosowane następujące symbole: Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować drobne albo umiarkowane obrażenia lub zniszczenie mienia. * Powyższe uwagi zostały zamieszczone z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z tą instrukcją, może dojść do nieprawidłowego załadowania papieru, uszkodzenia oryginałów lub utraty danych. Należy zapoznać się z jej treścią. Ten symbol wskazuje, że do obsługi urządzenia potrzebne są przygotowania lub zdobyta wcześniej wiedza. Ten symbol wskazuje środki ostrożności, jakie należy zastosować lub działania jakie należy podjąć po błędnej operacji. Symbol ten oznacza ograniczenia numeryczne, funkcje, które nie mogą być stosowane jednocześnie lub warunki, w których dana funkcja nie może być zastosowana. Ten symbol jest odsyłaczem do materiału źródłowego. [ ] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. 4

7 1. Funkcje dostępne w sieci Urządzenie pozwala na korzystanie z funkcji drukarki i skanera w sieci. Używanie drukarki Urządzenie można podłączyć do sieci i używać go jako drukarki sieciowej. CUA301 Szczegółowe informacje na temat wymaganych ustawień, patrz str. 9 "Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)". Szczegółowe informacje na temat używania tej funkcji, patrz str. 15 "Drukowanie z użyciem serwera druku". 5

8 1. Funkcje dostępne w sieci Skaner sieciowy TWAIN Funkcji skanera urządzenia można użyć z komputera podłączonego za pośrednictwem sieci. Dokumenty są skanowane w taki sam sposób, jak w przypadku skanera podłączonego bezpośrednio do komputera użytkownika. CUA302 Szczegółowe informacje na temat wymaganych ustawień, patrz str. 9 "Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)". Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawiera Poradnik drukarki/skanera. 6

9 2. Podłączanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie połączenia 1 CUA Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podłączenia kabla interfejsu sieciowego. Podłączanie do interfejsu Ethernet Uwaga: Przewód interfejsu sieci wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy należy użyć do zablokowania zakłóceń RF. Karta sieciowa obsługuje połączenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. 1. Wyłącz przełącznik zasilania głównego. Upewnij się, że główne zasilanie jest wyłączone. Patrz Poradnik kopiowania. 7

10 2. Podłączanie kabla sieciowego do sieci 2. Dołącz ferrytowy filtr przeciwzakłóceniowy dostarczony z urządzeniem na końcu kabla sieciowego. 3. Podłącz kabel interfejsu sieciowego do portu 10BASE-T/100BASE-TX. CUA Włącz główny przełącznik zasilania. CUA CUA Kontrolka (pomarańczowa) Podczas przesyłu lub odbioru danych zapala się pomarańczowa kontrolka LED. Jeśli dane nie są przesyłane ani odbierane, kontrolka jest wyłączona. 2. Kontrolka (zielona) Gdy pracuje port 10BASE-T lub 100BASE-TX, kontrolka LED świeci się na zielono. Gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci kontrolka jest wyłączona. 8

11 3. Instalacja urządzenia w sieci Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu) W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które można zmienić za pomocą narzędzi użytkownika (Ustawienia interfejsu). Wprowadź wymagane ustawienia zależnie od funkcji, z których chcesz korzystać i używanego interfejsu. Ustawienia te powinny być wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz str. 11 "Ustawienia zmieniane za pomocą narzędzi użytkownika". Wyświetlanie informacji na liście Elementy, które muszą być ustawione, aby móc korzystać z danej funkcji. Przed próbą używania odpowiedniej funkcji należy upewnić się, ze są one ustawione. Elementy, które należy ustawić w razie takiej potrzeby. Drukarka Ustawienia Ustawienia interfejsu/sieć Patrz str. 11 "Ustawienia interfejsu". Adres IP Adres bramy Szybkość Ethernetu 9

12 3. Instalacja urządzenia w sieci Sieciowy skaner TWAIN Ustawienia Ustawienia interfejsu/sieć Patrz str. 11 "Ustawienia interfejsu". Adres IP Adres bramy Szybkość Ethernetu Konfiguracja sieci Wszelkie zmiany dokonane za pomocą Narzędzi użytkownika są aktywne nawet po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania, wyłącznika operacyjnego lub po naciśnięciu przycisku [Kasowanie ustawień]. Konfigurowanie sieci przy użyciu panela operacyjnego Konfiguracja Ustawień interfejsu przebiega w inny sposób niż normalna konfiguracja. Po zakończeniu korzystania z funkcji narzędzi użytkownika naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik], aby zakończyć jej działanie. Jeśli ustawiony został kod administratora, wyświetlone zostanie okno do wpisania tego kodu. Wprowadź kod, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Szczegółowe informacje dotyczące kodu administratora znajdują się w Podręczniku ustawień ogólnych. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz [Ustawienia interfejsu] za pomocą przycisków [ ] lub [ ], a następnie wciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 4. Zmień ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [Escape], aby anulować ustawienie. 5. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 10

13 Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu) Konfigurowanie sieci za pomocą innych narzędzi Poza panelem operacyjnym do wprowadzania ustawień sieci można również wykorzystać inne programy, takie jak przeglądarka internetowa. W poniższej tabeli przedstawiono, które ustawienia można zmieniać: oznacza, że można zmienić ustawienia. - oznacza, że ustawienia nie można zmienić przy użyciu danego programu. Nazwa na panelu operacyjnym Przeglądarka internetowa Ustawienia interfejsu Sieć Adres IP Auto-uzyskanie (DHCP) Określ Adres IP Maska podsieci Adres Mac - Adres bramy Szybkość Ethernetu - Ustawienia zmieniane za pomocą narzędzi użytkownika Ustawienia interfejsu Adres IP Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia w środowisku sieciowym należy skonfigurować adres IP i maskę podsieci. Auto-uzyskanie (DHCP) Określ Po wybraniu opcji [Określ] w polach "Adres IP:" i "Maska podsieci:" wpisz numer w formacie xxx.xxx.xxx.xxx ( x oznacza cyfrę). Adres IP: Maska podsieci: Domyślnie: Auto-uzyskanie (DHCP) 11

14 3. Instalacja urządzenia w sieci W przypadku wybrania opcji [Określ] należy upewnić się, że ten sam "Adres IP:" nie został już przypisany innemu urządzeniu w sieci. Wyświetlony zostanie także adres fizyczny (adres MAC). Adres bramy Brama to punkt, w którym stykają się dwie sieci. Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest używany jako brama. Adres bramy: Domyślnie: Szybkość Ethernet'u Umożliwia ustawienie szybkości dostępu do sieci. Wybierz szybkość odpowiednią dla używanego środowiska sieciowego. Zazwyczaj należy wybrać opcję [Wybór automatyczny]. Auto Select Stała 100 Mbps Stała 10 Mbps Domyślnie: Wybór automatyczny 12

15 4. Konfiguracja Windows Konfiguracja TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji Windows do korzystania z protokołu TCP/IP oraz IPP. Konfigurowanie komputera z systemem Windows XP Aby skonfigurować komputer z systemem operacyjnym Windows XP do korzystania z protokołu TCP/IP, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 1. W menu [Start] kliknij opcję [Panel sterowania], a następnie [Połączenia sieciowe]. 2. Kliknij [Połączenia sieciowe], a następnie dwukrotnie kliknij [Połączenie lokalne]. 3. Na karcie [Ogólne] kliknij [Właściwości]. 4. Upewnij się, że na karcie [Ogólne] w polu [To połączenie wykorzystuje następujące elementy] zaznaczona jest opcja [Protokół internetowy (TCP/IP)]. Jeśli protokół TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, należy go zaznaczyć. Jeśli protokół TCP/IP nie jest zainstalowany, kliknij przycisk [Zainstaluj] na karcie [Ogólne], aby go zainstalować. Szczegółowe informacje na temat instalowania protokołu TCP/IP można znaleźć w Pomocy systemu Windows XP. 5. Kliknij przycisk [Właściwości]. 6. Skonfiguruj protokół TCP/IP, używając odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawień. Należy sprawdzić u administratora sieci, czy ustawienia są prawidłowe. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server 2003 Aby skonfigurować komputer z systemem operacyjnym Windows Server 2003 do korzystania z protokołu TCP/IP, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 1. W menu [Start] wybierz [Panel sterowania], wybierz [Połączenia sieciowe] i następnie kliknij [Połączenie lokalne]. 2. Na karcie [Ogólne] kliknij [Właściwości]. 13

16 4. Konfiguracja Windows 3. Upewnij się, że na karcie [Ogólne] w polu [To połączenie wykorzystuje następujące elementy] zaznaczona jest opcja [Protokół internetowy (TCP/IP)]. Jeśli protokół TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, należy go zaznaczyć. Jeśli protokół TCP/IP nie jest zainstalowany, kliknij przycisk [Zainstaluj] na karcie [Ogólne], aby go zainstalować. Szczegółowe informacje na temat instalowania protokołu TCP/IP można znaleźć w Pomocy systemu Windows Server Kliknij przycisk [Właściwości]. 5. Skonfiguruj protokół TCP/IP, używając odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawień. Należy sprawdzić u administratora sieci, czy ustawienia są prawidłowe. 14

17 5. Użycie funkcji drukarki Drukowanie z użyciem serwera druku W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji komputera klienta w sieci wykorzystującej komputer z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 jako serwer druku. W przypadku używania serwera druku w systemie Windows XP lub Windows Server 2003, należy wybrać udostępnioną drukarkę podłączoną do komputera z systemem Windows XP lub Windows Server W tym punkcie opisano sposób korzystania z [Kreatora dodawania drukarki] na komputerze klienta i dodawania serwera druku jako drukarki sieciowej w systemie Windows XP i Windows Server Windows XP Windows Server 2003 Serwer druku Windows XP Windows Server 2003 Klient PL CUA307 W tym rozdziale założono, że klient został już skonfigurowany do komunikowania się z serwerem druku z systemem Windows XP lub Windows Server Poniższej procedury nie należy rozpoczynać dopóki komputer klienta nie zostanie zainstalowany i poprawnie skonfigurowany. 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij [Moje miejsca sieciowe], a następnie kliknij opcję [Eksploruj] w menu kontekstowym. 2. Na drzewie sieci kliknij dwukrotnie nazwę komputera używanego jako serwer druku. Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do sieci. 3. Kliknij dwukrotnie nazwę drukarki, która ma być używana, a następnie kliknij [Tak]. Ikona drukarki zostanie wyświetlona w oknie [Drukarki]. 15

18 5. Użycie funkcji drukarki Drukowanie bez serwera druku Urządzenie może być używane jako drukarka sieciowa bez podłączania do serwera druku. Można skonfigurować następujące porty: Standardowy port TCP/IP Można drukować za pomocą protokołu TCP/IP korzystając ze standardowego portu TCP/IP. Port LPR Standardowego portu TCP/IP można używać w systemie Windows XP i Windows Server Można drukować za pomocą protokołu TCP/IP korzystając z portu LPR. Port IPP Portu LPR można używać w systemie Windows XP i Windows Server Można drukować poprzez protokół ipp lub http przy użyciu portu IPP. Portu IPP można używać w systemie Windows XP i Windows Server Używanie standardowego portu TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawień portu w systemie Windows XP po zainstalowaniu sterownika drukarki. 1. W oknie [Drukarki i faksy] kliknij ikonę drukarki, która ma być używana. W menu [Plik], kliknij pozycję [Właściwości]. 2. Kliknij kartę [Porty], a następnie kliknij [Dodaj port]. 3. Kliknij na [Standardowy port TCP/IP], a następnie na [Nowy port]. 4. Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. 5. W polu [Nazwa drukarki lub adres IP] wpisz nazwę drukarki lub jej adres IP, a następnie kliknij przycisk [Dalej >]. 6. Kliknij przycisk [Zakończ] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. 7. W oknie dialogowym [Porty Drukarki] kliknij [Zamknij]. 8. Sprawdź lokalizację wybranej drukarki i kliknij [Zamknij]. 16

19 Drukowanie bez serwera druku Używanie portu LPR W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawień portu w systemie Windows XP po zainstalowaniu sterownika drukarki. 1. W oknie [Drukarki i faksy] kliknij ikonę drukarki, która ma być używana. W menu [Plik], kliknij pozycję [Właściwości]. 2. Kliknij kartę [Porty], a następnie kliknij [Dodaj port]. 3. Kliknij na [Port LPR], a następnie na [Nowy port]. 4. W polu [Nazwa lub adres serwera obsługującego lpd] wpisz adres IP drukarki. 5. W polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na tym serwerze] wpisz "lp" i kliknij [OK]. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. W oknie dialogowym [Porty Drukarki] kliknij [Zamknij]. 8. Sprawdź lokalizację wybranej drukarki i kliknij [Zamknij]. Korzystanie z portu IPP Portu IPP można używać w systemie Windows XP i Windows Server W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji ustawień portu w systemie Windows XP. 1. W oknie [Drukarki i faksy], w menu [Plik] kliknij na [Dodaj drukarkę]. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania drukarki. 2. Kliknij przycisk [Następny >]. 3. Kliknij pole wyboru [Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera], a następnie kliknij [Dalej >]. 4. Kliknij pole wyboru [Podłącz do drukarki w sieci internet, biurowej lub domowej:], a następnie wpisz " IP drukarki/ipp/portl" lub "ipp://adres IP drukarki/ipp/portl" w polu [Adres URL:]. (Przykład: dla adresu IP ) ipp:// /ipp/port1 5. Kliknij przycisk [Następny >]. 6. Kliknij przycisk [Z dysku], a następnie kliknij przycisk [Przeglądaj]. 7. Wybierz sterownik drukarki. Sterowniki są zawarte w następujących folderach na załączonej płycie CD-ROM. Sterownik drukarki dla 32-bitowego systemu operacyjnego Windows 17

20 5. Użycie funkcji drukarki DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1 Sterownik drukarki dla 64-bitowego systemu operacyjnego Windows DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1 8. Kliknij przycisk [OK], a następnie przycisk [OK]. 9. Kliknij przycisk [Dalej >], a następnie przycisk [Zakończ]. 18

21 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej Funkcje Za pomocą przeglądarki internetowej można sprawdzić stan urządzenia i zmienić jego ustawienia. Jakie to daje możliwości? Użytkownik może zdalnie sprawdzać stan urządzenia w sieci i określać jego ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej w komputerze. Za pomocą przeglądarki internetowej dostępne są następujące funkcje: Wyświetlanie stanu/ustawień urządzenia Resetowanie ustawień sieciowych Wprowadzanie ustawień urządzenia Konfigurowanie urządzenia W tym celu niezbędne jest zainstalowanie protokołu TCP/IP. Po skonfigurowaniu drukarki do korzystania z protokołu TCP/IP możliwe będzie dostosowywanie ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu TCP/IP urządzenia, patrz str. 9 "Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)". Przeglądarka Jeśli używany jest serwer proxy, zmień ustawienia przeglądarki internetowej. W celu uzyskania informacji o ustawieniach skontaktuj się z administratorem sieci. Te informacje o urządzeniu nie są odświeżane automatycznie. Kliknij przycisk [Przeładuj] lub [Odśwież] w przeglądarce internetowej. Określanie adresów W polu [Adres] wpisz adres urządzenia (np. /XXX.XXX.XXX.XXX, gdzie X oznacza cyfrę adresu IP). Jeśli na serwerze DNS lub na serwerze WINS jest zarejestrowana nazwa hosta urządzenia, można ją wpisać. 19

22 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej Ustawienia, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej System Protokoły Inne Zresetuj Zresetuj ustawienia urządzenia. Ustawienia fabryczne Zresetuj ustawienia urządzenia do ustawień domyślnych. Stan urządzenia Wyświetla ustawienia sieciowe urządzenia. Adres sieciowy Wyświetla numer seryjny i adres Ethernet (adres MAC) urządzenia. Zmień hasło Zmienia hasło. Konfiguruj TCP/IP Konfiguruj ustawienia protokołu TCP/IP urządzenia. Konfiguruj IPP Konfiguruj ustawienia protokołu IPP urządzenia. Stan drukarki Wyświetl stan funkcji drukarki urządzenia. 20

23 Konfigurowanie ustawień karty sieciowej Konfigurowanie ustawień karty sieciowej 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W polu [Adres] wpisz adres IP urządzenia (np. gdzie X oznacza cyfrę adresu IP). Stan wybranego urządzenia zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej. 3. Wybierz element w polu menu i wprowadź wymagane ustawienia. Jeśli to konieczne, należy wpisać hasło. Domyślne hasło to "sysadm". 21

24 22 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej

25 7. Dodatek Używanie DHCP Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do korzystania z protokołu DHCP i żądanie DHCP nie powiedzie się cztery razy, zostaje ono przejęte przez BOOTP. Jeśli żądanie BOOTP nie powiedzie się trzy razy, użyty zostanie Domyślny adres IP. 23

26 7. Dodatek SNMP Urządzenie jest wyposażone w agenta SNMP (Simple Network Management Protocol) działającego z protokołami UDP i IPX w interfejsie Ethernet. Menadżer SNMP umożliwia uzyskanie informacji na temat urządzenia. Domyślne nazwy grup to "public" i "private". Infomacje o MIB można uzyskać używając tych nazw. Obsługiwane MIB MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 24

27 Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu W tym rozdziale opisano komunikaty związane z siecią najczęściej pojawiające się na wyświetlaczu urządzenia. W przypadku wyświetlenia komunikatu, który nie został tutaj opisany, należy postępować zgodnie z wyświetlonymi informacjami. Komunikaty bez numerów kodowych Przed wyłączeniem głównego zasilania należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Poradniku kopiowania. Komunikat Przyczyny Rozwiązania " Nie można połączyć się z siecią" "Sprawdź adres IP. " " Nie można połączyć się z siecią" "Skontaktuj się z administratorem. " Nie można połączyć się z siecią. Nie można połączyć się z siecią. Sprawdź adres IP urządzenia. Sprawdź połączenie z siecią. Jeśli komunikat jest wciąż wyświetlany, skontaktuj się z administratorem. "Błąd karty Ethernet" Wystąpił błąd karty Ethernet. Wyłącz główny przełącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie. Jeśli komunikat jest wciąż wyświetlany, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. " Błąd komunikacji z serwerem" "Skontaktuj się z administratorem. " Nie można nawiązać komunikacji z serwerem. Sprawdź serwer. Jeśli komunikat jest wciąż wyświetlany, skontaktuj się z administratorem. 25

28 7. Dodatek Komunikaty z numerami kodowymi Komunikat o błędzie pojawia się na wyświetlaczu w sposób pokazany poniżej. Komunikat Przyczyny Rozwiązania Numery kodowe "Nie można połączyć się z serwerem DHCP" Nie znaleziono serwera DHCP. Sprawdź, czy serwer DHCP pracuje w sieci. 101 "Taki sam adres IP już istnieje" Podany adres IP pokrywa się z innym adresem IP. Adres IP określony dla urządzenia pokrywa się z innym aktualnie używanym adresem IP. Sprawdź adres urządzenia wskazany w <adres MAC>. 102 "Sprawdź ustawienia sieciowe" Jako adres IP lub adres bramy wpisano niepoprawną wartość. Zmień adres IP, maskę podsieci lub adres bramki, używając poprawnej wartości. 103 "Taki sam adres IP istnieje na kilku interfejsach" Adresy IP pokrywają się w kilku interfejsach. Adresy IP jednocześnie używanych interfejsów pokrywają się. Adres IP wybranego interfejsu pokrywa się z adresem IP innego interfejsu. Skonfiguruj adres IP w taki sposób, żeby nie pokrywał się z żadnym innym. 004 "Nie można ustawić w tym samym zakresem podsieci" Maski podsieci pokrywają się w kilku interfejsach. Maski podsieci jednocześnie używanych interfejsów pokrywają się. Zakres podsieci wybranego interfejsu częściowo pokrywa się z zakresem podsieci innego interfejsu. Skonfiguruj maskę podsieci w taki sposób, żeby nie pokrywała się z żadną inną. 005 Numery kodowe Pokazany jest interfejs, w którym wystąpił problem. 1XX: Ethernet 26

29 Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu 0XX: Niezależnie od interfejsu 27

30 7. Dodatek Dane techniczne Interfejs Protokół SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T Drukarka TCP/IP LPR IPP Skaner sieciowy TCP/IP Funkcja zarządzania TCP/IP SNMP HTTP DHCP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 28

31 INDEKS A Adres bramy Adres IP D Dane techniczne...28 DHCP...23 Drukarka sieciowa...5 Drukowanie bez serwera druku...16 z serwerem druku...15 I Interfejs Ethernet...7 K Komunikaty o błędach bez numerów kodowych...25 z numerami kodowymi Konfiguracja Przeglądarka internetowa...19 M MIB P Port 10BASE-T/100BASE-TX... 7 Przeglądarka internetowa... 19, 20, 21 S Skaner sieciowy TWAIN...6 SNMP...24 Szybkość Ethernet'u T TCP/IP...13 U Ustawienia interfejsu... 9, 11 Adres bramy...12 Adres IP Szybkość Ethernet'u

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 PL PL D

35

36 PL PL D

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik AirPrint. Informacje o funkcji AirPrint. Procedura konfiguracji. Drukowanie. Appendix

Podręcznik AirPrint. Informacje o funkcji AirPrint. Procedura konfiguracji. Drukowanie. Appendix Podręcznik AirPrint Informacje o funkcji AirPrint Procedura konfiguracji Drukowanie Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja karty sieciowej do używania protokołu DHCP w systemie Windows XP

Laboratorium - Konfiguracja karty sieciowej do używania protokołu DHCP w systemie Windows XP 5.0 6.3.2.9 Laboratorium - Konfiguracja karty sieciowej do używania protokołu DHCP w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował kartę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ Wersja 1.12 upserv_pl 11/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 5.0 10.3.1.8 Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows 7 oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Marzec 2016 (v. 1.1) EPR20160303_PL_3 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. SPIS TREŚCI 1. Instalacja oprogramowania Event Print Server... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 20170726_TOKR_V_1.0 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 2. Systemy operacyjne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 5.0 6.8.3.8 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista 5.0 10.3.1.9 Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows Vista oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ Wersja 1.11 upserv_pl 06/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator.

Krok 2 Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator. 5.0 6.8.3.5 Laboratorium - Pierwsze podłączenie się do routera Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował podstawowe ustawienia dla routera Linksys E2500.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ upserv_pl 02/14 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 info@satel.pl www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2.

Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2. Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2. Aby zainstalować drukarkę i udostępnić ją w sieci oraz zarządzać usługami druku musimy zainstalować serwer wydruku. Działanie to realizujemy dodając

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo