RfN 4071/91/51/73 RfN 4171

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RfN 4071/91/51/73 RfN 4171"

Transkrypt

1 Elementy mocuj¹ce firmy RfN 4071/91/51/73 RfN 4171

2 - 1 - Pierścienie zaciskowe RfN 4071, RfN 4091, RfN 4051, RfN 4171, RfN 4073 Spis treści Informacje ogólne... 2 Wprowadzenie... 4 Tabela wymiarowa RfN Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A dla RfN Tabela wymiarowa RfN Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A dla RfN Tabela wymiarowa RfN Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A dla RfN Tabela wymiarowa i wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A dla RfN Tabela wymiarowa i wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A dla RfN Zalecenia montażowo-demontażowe Wskazówki konstrukcyjne Przykłady zastosowania Dodatkowe wymiary pierścieni typu RfN 4071, 4091 i 4051 dla wykonania dzielonego Długość śrub dla wykonania połówkowego pierścieni typu RfN 4071, 4091 i Tolerancje wg ISO dla wałów i otworów Graniczne wartości plastyczności materiału piast... 31

3 - 2 - Pierścienie zaciskowe RfN Cechy charakterystyczne połączeń wciskowych: W bardzo odpowiedzialnych połączeniach wał-piasta zastosowanie połączeń wtłaczanych lub skurczowych jest nie do przecenienia. Żadne inne połączenie wał-piasta nie charakteryzuje się nawet zbliżonymi właściwościami dotyczącymi wytrzymałości na ciągłą zmienność obrotów i obciążeń. Pomimo tych zalet połączenia wciskowe występują stosunkowo rzadko co spowodowane jest wysokimi wymaganiami dotyczącymi łączonych elementów. Należy tu również wspomnieć o uciążliwych obliczeniach, wąskich polach tolerancji wymiarowych wykonania i wysokich wymaganiach dotyczących jakości powierzchni. Duże trudności występują również w trakcie montażu i demontażu elementów w szczególności w przypadku nagłych, nieoczekiwanych napraw. Dotyczy to również zamienności elementów, ich ustawienia, centrowania i itp. Rys. 1 Różne sposoby łączenia wału z piastą Połączenie pierścieniami rozprężno-zaciskowymi jest specyficznym rodzajem połączenia wtłaczanego, zaś pierścieniami zaciskowymi specyficznym rodzajem połączenia skurczowego. Zalety pierścieni zaciskowych: Przenoszenie dużych sił obwodowych: ponieważ przy naoliwionych smarem stożkach śruby zaciskowe umożliwiają otrzymanie bardzo dużych sił zaciskających piastę na wale. Bardzo wysoka niezawodność: ponieważ gwarantujemy podane przez nas w katalogach wielkości przenoszonych momentów i sił wzdłużnych. Nie ma przy tym znaczenia, czy połączenie jest statyczne, czy obciążone dynamicznie lub uderzeniowo. Ważnym jest jedynie to aby podane wartości nie zostały przekroczone. Dla powierzchni styku wał/piasta przyjęto do obliczeń i montażu współczynnik tarcia = 0,12 PIER Ś CIENIE ZACISKOWE Proste wykonanie: wału i piasty. ponieważ nie wymaga się dokładnego pasowania Całkowita zamienność: ponieważ pierścienie zaciskowe nie wymagają stosowania dodatkowych ustalających elementów konstrukcyjnych. Również przy zmianie wymiarów nominalnych, można przy wyborze takiego samego pasowania otrzymać często prawie taki sam przenoszony moment obrotowy. Prosty montaż: ponieważ nie jest wymagana różnica temperatur pomiędzy wałem i piastą, jak w przypadku połączeń skurczowych. Do montażu pierścieni zaciskowych RfN używane są typowe śruby i narzędzia. Zbędne są prace związane z dopasowywaniem wału i piasty.

4 - 3 - Prosty demontaż: Mała wrażliwość na zabrudzenia: po poluzowaniu śrub pierścień zaciskowy RfN jest luźny i łatwy do zdemontowania. Piastę można swobodnie przesuwać na wale. Pierścienie zaciskowe RfN 4171 posiadają dodatkowe gwinty do demontażu. ponieważ po dokręceniu śrub zaciskowych powierzchnie styku wprasowują się w siebie co zapobiega przenikaniu pomiędzy nie brudu i wilgoci. Bardzo szerokie zastosowanie: Łatwe pozycjonowanie: Brak przekoszeń i bić: Brak zużycia: Wysoka odporność na zmianę obrotów i obciążenia: Działa jako element przeciążeniowy: pierścienie zaciskowe RfN mogą być zastosowane do łączenia na wałach i osiach, piast najróżniejszych elementów konstrukcyjnych. Możliwości zastosowania są wszędzie tam gdzie do tej pory stosowano połączenia wtłaczane, wpustowe, wielowypustowe, klinowe itp. Pierścienie mogą służyć do niezawodnego mocowania między innymi kół zębatych, łańcuchowych, zamachowych i pasowych, dźwigni, krzywek, tarcz hamulcowych, sprzęgieł, kołnierzy, wirników śmigieł łodzi i samolotów i wielu innych elementów. ponieważ pierścienie nie wymagają zastosowania elementów oporowych czy ustalających, dlatego piasty mogą być ustawione w dowolnym miejscu i położeniu a następnie zamocowane. ponieważ połączenie jest typowym bezluzowym połączeniem ciernym. ponieważ pierścienie zaciskowe RfN pracują bez elementów ruchomych, mogą być dowolną ilość razy montowane i demontowane. Śruby są typowe i nie ma problemu z ich wymianą. ponieważ ani wał ani piasta nie posiadają rowków, dlatego do obliczeń wytrzymałościowych używa się dużego wskaźnika przekroju na skręcanie W s, a działanie karbu jest pomijalnie małe. ponieważ po przekroczeniu ustawionej wartości siły mocującej następuje poślizg pierścienia względem wału lub piasty. Zabezpiecza to cenne elementy maszyn przed uszkodzeniem. Połączenie zaciskowe podlega takim samym prawom jak każde inne połączenie cierne. Pierścieni zaciskowych nie stosuje się jako ciernych sprzęgieł przeciążeniowych. Proste obliczenia: ponieważ podane w przystępnej tabelarycznej formie dane zawierają wszystkie niezbędne informacje techniczne. Podane zależności mają zastosowanie tylko do wałów pełnych (patrz karta katalogowa Wprowadzenie ).

5 - 4 - Pierścienie zaciskowe typu RfN są dostarczane w następujących wykonaniach: Wykonanie standardowe RfN 4071 Pierścienie zaciskowe w tym wykonaniu mają najszerszy zakres zastosowania i mogą być wykonane w wymiarach większych niż podane w tabeli. Wykorzystując różne momenty dokręcenia śrub zaciskowych, można je dostosować do różnych wymagań konstrukcyjnych. Wykonanie ciężkie RfN 4091 Dla zastosowań wymagających bezpiecznego przenoszenia większych obciążeń, przy jednoczesnym zachowaniu średnic wałów i piast jak dla RfN Wykonanie lekkie RfN 4051 Pierścienie zaciskowe tego typu stosuje się głównie wtedy, gdy przy zmniejszonych obciążeniach ważne są małe wymiary elementów konstrukcyjnych. Wykonanie 2-częściowe RfN 4171 Specjalne wykonanie do zastosowań w przypadku występowania wysokich obrotów. Dobór wału i przenoszone momenty podobnie jak dla wykonania RfN Wykonanie mini RfN 4073 Stosuje się dla małych przestrzeni zabudowy oraz do uszczelnień mechanicznych. Wykonanie dzielone RfN 4071 Podane zostały dodatkowe wymiary dla tego wykonania. Oprócz tego można dodatkowo określić długość śrub zaciskających. Poniżej podano objaśnienia i obliczenia do dołączonych tabel wymiarowych poszczególnych typów. Rys. 1 Pierścień zaciskowy RfN. Pierścienie zaciskowe typ RFN Wprowadzenie d, D, L 1, L, L 2 - wymiary podstawowe pierścieni zaciskowych w stanie nienaprężonym, S - luz w odniesieniu do dopuszczalnego pasowania w zależności od d w, T A - wymagany moment dokręcenia dla naoliwionej śruby, p - przybliżony nacisk powierzchniowy na nasadzeniu piasty (średnica d), T - przenoszony moment obrotowy F ax - przenoszona siła wzdłużna σ v - obliczeniowe naprężenie porównawcze w osadzonej piaście (d/d W ) z uwzględnieniem naprężeń: stycznych, promieniowych, skręcających wg poniższej zależności: x y y z z x v 3 2 Należy odpowiednio uwzględnić dodatkowe naprężenia np. rozciągające, ściskające lub zginające. Podane w dalszych tabelach naprężenia porównawcze umożliwiają dobór wymaganego materiału piasty. Warunki pracy pierścieni: Wartości T, F ax, p podano dla następujących założeń: Parametry podano w zależności od każdorazowo podanych sił dokręcenia T A. Śruby dociskowe smaruje się smarem zawierającym MoS 2 (μ ges =0,1). Stożki są również posmarowane smarem MoS 2 (μ =0,05). Dla pasowania na średnicy d w przyjęto, stosowany zazwyczaj dla naoliwionych powierzchni montażowych współczynnik tarcia μ = 0,12. Dla modułu Younga przyjęto wartość N/mm 2. (Mniejsze wartości powodują wzrost T i F ax i zmniejszenie pojedynczych naprężeń, naprężeń stycznych). Przy obliczeniach wartości funkcyjnych przyjęto maksymalny luz S uwzględniający rodzaje pasowań podane w tabelach na kartach katalogowych: Pierścienie zaciskowe typ RfN 4071 tabela wymiarowa i Pierścienie zaciskowe typ RfN 4171 tabela wymiarowa. Obliczone i podane wielkości funkcyjne są ważne tylko dla wałów pełnych. Przy stosowaniu zacisku zewnętrznego na wale drążonym (patrz rys. 2) pojawiają się wielorakie czynniki wpływające na wartości i funkcyjnych. W przypadku mocowania na wale drążonym prosimy o kontakt. Chętnie służymy Państwu doradztwem technicznym.

6 - 5 - Pierścienie zaciskowe typ RFN Wprowadzenie Rys. 2 Pierścień zaciskowy RfN zastosowany do mocowania piasty na wale drążonym. Rys. 3 Rozkład nacisków. Wielkości funkcyjne Wcześniej podano warunki wyjściowe do obliczenia parametrów połączenia. Dodatkowe obciążenia (np. zginanie), inne warunki tarcia, zmienione pasowania, różniące się od podanych w tabelach średnice wału (d w ) lub materiały mające inny niż stal moduł Younga powodują, że powstają różnice, których nie można obliczyć w sposób prosty wykorzystując liniowe zależności. Chętnie służymy poradą. Sumaryczny moment obrotowy T R Przy jednoczesnym działaniu momentu obrotowego i siły wzdłużnej należy sprawdzić, czy moment sumaryczny T R może być przeniesiony przez pierścienie zaciskowe. 2 d T R Tg Fg < T 2 gdzie: T g rzeczywisty maksymalny moment do przeniesienia, F g rzeczywista maksymalna siła wzdłużna do przeniesienia, d w średnica wału, T maksymalny moment obliczeniowy. 2

7 - 6 - Pierścienie zaciskowe typ RfN 4071 Tabela wymiarowa Powierzchnie: dla wałów i piast (średnice d w i d) chropowatość powierzchni R a 3.2 μm. Dla obliczenia wartości funkcyjnych bierze się pod uwagę podane w tabeli obok tolerancje. Można wybrać dowolne tolerancje. Dopóki nie zostanie przekroczony maksymalny luz spoiny, wartości funkcyjne nie powinny zmieniać się. d w ISO Maksymalny luz od do S[mm] , H 6 / j 6 0, , H 6 / h 6 0, H 6 / g 6 0, , , H 7 / g 6 0, , , ,123 Wymiary Śruby DIN EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e Ilość Gwint Waga mm szt. kg ,5 3 M 4 x 10 0, , , ,5 3 M 5 x 12 0, , , ,5 4 M 5 x 12 0, , ,5 5 M 5 x 15 0, , ,75 6 M 5 x 18 0, , ,75 7 M 5 x 18 0, ,5 23, ,75 5 M 6 x 20 0, ,5 24, ,5 19 2,75 6 M 6 x 20 0, ,5 25, ,75 7 M 6 x 20 0, ,5 27, ,75 8 M 6 x 25 0, ,5 30, ,75 8 M 6 x 25 1, ,5 30, ,75 10 M 6 x 25 1, ,5 30, ,75 10 M 6 x 25 1, , ,75 7 M 8 x 30 1, , ,75 7 M 8 x 30 1, , ,5 10 M 8 x 35 3, , M 8 x 35 4, ,5 9 M 10 x 40 5,9 85

8 - 7 - Pierścienie zaciskowe typ RfN 4071 Tabela wymiarowa Wymiary Śruby DIN EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e Ilość Gwint Waga mm szt. kg M 10 x 40 8, ,5 60, ,25 10 M 12 x ,5 64, ,25 12 M 12 x ,5 8 M 16 x ,5 8 M 16 x ,5 10 M 16 x ,5 12 M 16 x ,5 12 M 16 x M 16 x ,5 12 M 20 x ,5 14 M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 24 x M 24 x M 24 x M 24 x ,5 24 M 24 x ,5 28 M 24 x ,5 30 M 24 x ,5 24 M 27 x

9 - 8 - Pierścienie zaciskowe typ RfN 4071 Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Przenoszone Przenoszone Przenoszone moment siła obrotowy wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna d W T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v mm Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm , , , , , , , , , , , , , ,

10 - 9 - Pierścienie zaciskowe typ RfN 4071 Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Przenoszone Przenoszone Przenoszone moment siła obrotowy wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna d W T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v mm Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm

11 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4091 Tabela wymiarowa Powierzchnie: dla wałów i piast (średnice d w i d) chropowatość powierzchni R a 3,2 μm. Do obliczenia wartości przenoszonych obciążeń przyjęto podane w tabeli obok zalecane pasowania. Można stosować dowolne inne pasowania. Dopóki nie zostanie przekroczony podany maksymalny luz, wartości obciążeń nie powinny się zmieniać. d w od do ISO Maksymalny luz S [mm] H 6 / j 6 0, H 6 / h 6 0, H 6 / g 6 0, , , H 7 / g 6 0, , ,123 Wymiary dla RfN 4091 wykonanie ciężkie Śruby DIN EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e Ilość Gwint Waga mm szt. kg , ,5 7 M 8 x 35 1, , ,5 7 M 8 x 35 1, , ,5 7 M 8 x , ,5 8 M 8 x 35 2, M10 x 40 3, M10 x 40 3, M10 x 40 4, M10 x 45 5, M10 x 45 7, M12 x M12 x M12 x M16 x M16 x M16 x M16 x M16 x M16 x M20 x M20 x M20 x

12 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4091 Tabela wymiarowa Wymiary dla RfN 4091 wykonanie ciężkie Śruby DIN 931 EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e Ilość Gwint Waga mm szt. kg M20 x M20 x M24 x M24 x M 24 x M 24 x M 24 x M 24 x M 24 x M 27 x M 27 x M 27 x M 27 x

13 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4091 Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Przenoszone Przenoszone Przenoszone moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna d W T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v mm Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm Dla mniejszych momentów obrotowych i materiałów piast o mniejszych wytrzymałościach oraz innych stosunków średnic (d/d W ) przyjąć wartości jak dla RfN 4071 lub RfN 4051

14 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4091 Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Przenoszone Przenoszone Przenoszone moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna d W T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v mm Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm Dla mniejszych momentów obrotowych i materiałów piast o mniejszych wytrzymałościach oraz innych stosunków średnic (d/d W ) przyjąć wartości jak dla RfN 4071 lub RfN 4051

15 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4051 Tabela wymiarowa Powierzchnie: dla wałów i piast (średnice d w i d) chropowatość powierzchni R a 3,2 μm. Do obliczenia wartości przenoszonych obciążeń przyjęto podane w tabeli obok zalecane pasowania. Można stosować dowolne inne pasowania. Dopóki nie zostanie przekroczony podany maksymalny luz, wartości obciążeń nie powinny się zmieniać. d w od do ISO Maksymalny luz S [mm] H 6 / g 6 0, , , H 7 / g 6 0, , ,123 Wymiary dla RfN 4051 wykonanie lekkie Śruby DIN EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e Ilość Gwint Waga mm szt. kg M 10 x M 10 x M 10 x M 12 x M 12 x M 12 x M 12 x M 12 x M 16 x M 16 x M 16 x M 16 x M 16 x M 16 x M 16 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x

16 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4051 Tabela wymiarowa Wymiary dla RfN 4051 wykonanie lekkie Śruby DIN 931 EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e Ilość Gwint Waga mm szt. kg M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x

17 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4051 Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Przenoszone Przenoszone Przenoszone moment siła obrotowy wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna d W T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v mm Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm

18 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4051 Wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Przenoszone Przenoszone Przenoszone moment siła obrotowy wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna moment obrotowy siła wzdłużna d W T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v T A T lub F ax p σ v mm Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm 2 Nm Nm kn N/mm

19 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4171 Tabela wymiarowa i wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Powierzchnie: dla wałów i piast (średnice d w i d) chropowatość powierzchni R a 3,2 μm. Do obliczenia wartości przenoszonych obciążeń przyjęto podane w tabeli obok zalecane pasowania. Można stosować dowolne inne pasowania. Dopóki nie zostanie przekroczony podany maksymalny luz, wartości obciążeń nie powinny się zmieniać. od d w do ISO Maksymalny luz S [mm] , H 6 / j 6 0, , H 6 / h 6 0, H 6 / g 6 0, , , H 7 / g 6 0, , , ,123 Wymiary Śruby DIN 931 EN ISO Siła wzdłużna Moment obrotowy d d W D L 1 L l e d 1 S Abdr Ilość Gwint T A Waga F ax lub T p σ V mm szt. Nm kg kn Nm N/mm M 6 x , M 6 x , M 8 x , M 8 x , M 8 x , M 8 x , M 8 x , M 8 x , M 10 x , M 10 x , M 10 x , M 10 x , M 12 x , M 12 x , M 14 x , M 14 x , M 16 x ,

20 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4171 Tabela wymiarowa i wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Wymiary Śruby DIN 931 EN ISO Siła wzdłużna Moment obrotowy d d W D L 1 L l e d 1 S Abdr Ilość Gwint T A Waga F ax lub T p σ V mm szt. Nm kg kn Nm N/mm M 16 x M 16 x M 16 x M 20 x M 20 x M 20 x M 20 x M 24 x M 24 x M 24 x M 24 x M 27 x M 27 x M 27 x M 27 x M 27 x M 27 x M 27 x M 27 x

21 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4073 Tabela wymiarowa i wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Wymiary dla RfN 4073 wykonanie mini Śruby DIN EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e T lub F ax Ilość Gwint T A p V Waga mm szt. Nm N/mm 2 kg , ,0 18,0 5,0 9 1, M 4 x 10 2, , , ,0 22,0 6,0 10 2, M 5 x , , ,0 24,0 6,5 10 2, M 5 x , , ,0 26,0 6,5 10 2, M 5 x , , ,0 30,0 6,5 10 2, M 5 x , , ,0 33,0 6,5 10 2, M 5 x , , ,0 38,5 6,5 10 2, M 5 x , , ,0 41,5 6,5 10 2, M 5 x , , ,0 49,0 8,0 14 2, M 5 x , , ,5 53,5 8,0 14 2, M 5 x , , ,0 59,0 8,0 14 2, M 5 x , , ,0 63,0 8,0 14 2, M 5 x , , ,0 68,0 8,0 14 2, M 5 x , , ,0 76,0 10,0 18 3, M 5 x , , ,0 78,5 10,0 18 3, M 5 x , , ,0 86,0 10,0 18 3, M 5 x , , ,0 88,5 11,5 22 3, M 6 x , , ,0 102,5 11,5 22 3, M 6 x , , ,0 111,5 11,5 22 3, M 6 x , , ,0 118,5 11,5 22 3, M 6 x , , ,0 123,5 13,0 25 3, M 6 x ,

22 Pierścienie zaciskowe typ RfN 4073 Tabela wymiarowa i wartości obciążeń w zależności od momentu dokręcania śrub T A Wymiary dla RfN 4073 wykonanie mini Śruby DIN EN ISO d w d D L 1 L d 1 d 2 L 2 l e T lub F ax Ilość Gwint T A p V Waga mm szt. Nm N/mm 2 kg , ,0 133,5 13,0 25 3, M 6 x , , ,0 143,5 13,0 25 3, M 6 x , , ,0 153,5 13,0 25 3, M 6 x , , ,0 163,5 13,0 25 3, M 6 x ,

23 Podane poniżej zalecenia odnoszą się do następujących pierścieni zaciskowych RfN : Wykonanie standardowe RfN 4071 Wykonanie ciężkie RfN 4091 Wykonanie lekkie RfN 4051 Wykonanie 2-częściowe RfN 4171 Wykonanie mini RfN 4073 Wykonanie dzielone RfN 4071 Pierścienie zaciskowe typ RFN Zalecenia montażowo-demontażowe Pierścienie zaciskowe dostarczane są standardowo jako złożone, gotowe do montażu. Tylko przy większych gabarytach ze względu na duży ciężar i dla ułatwienia montażu, mogą być dostarczone w formie nie zmontowanej. Momenty dokręcenia śrub: Śruby pierścieni zaciskowych mogą być dokręcane różnymi momentami. Dopuszczalne wartości maksymalne i minimalne momentów dokręcenia śrub podano w tabelach. Momenty dokręcenia śrub przy montażu należy przyjąć z rysunków montażowych lub z propozycji firmy Ringfeder. Montaż: 1. Powierzchnię piasty do osadzenia pierścienia zaciskowego oczyścić i nasmarować lub naoliwić. 2. Usunąć elementy dystansowe (przewidziane tylko na czas transportu) spomiędzy pierścieni zaciskowych (nie dotyczy RfN 4171). 3. Śruby nie powinny być dokręcone, żeby można było nałożyć pierścień zaciskowy na piastę. 4. Nasunąć pierścień zaciskowy na piastę. Uwaga: nie rozpoczynać zaciskania pierścienia dopóki wał nie znajdzie się w otworze piasty, w przeciwnym razie może dojść do deformacji piasty. 5. Nasunąć piastę na wał i ustawić w wymaganej pozycji. Otwór piasty i wał mogą być naoliwione (nie używać MoS 2 ) 6. Wyregulować pierścień zaciskowy, tzn. obydwa pierścienie mocujące ustawić równolegle i jednakowo na pierścieniu wewnętrznym przez dokręcanie śrub zaciskowych (nie dotyczy RfN 4171). 7. Zacisnąć pierścień poprzez równomierne dokręcanie śrub po kolei (nie na krzyż), w kilku etapach, aż do osiągnięcia wymaganego momentu dokręcenia. 1 pierścień wewnętrzny 2 pierścień mocujący przedni 3 pierścień mocujący tylny 4 śruba zaciskowa 5 piasta 6 wał Rys 1. Pierścienie zaciskowe Ringfeder RfN 4071/4091/ 4051/4073. Opis części Demontaż: 1. Śruby luzować równomiernie po kolei i stopniowo w kilku etapach celem uniknięcia zakleszczenia pierścieni dociskowych na pierścieniu wewnętrznym. Pod żadnym pozorem nie wykręcać całkowicie śrub z nagwintowanych otworów, ponieważ pierścień może zsunąć się i spowodować wypadek. Przy pierścieniach RfN 4171 można niektóre śruby przełożyć w otwory demontażowe i użyć ich do wyciśnięcia i poluzowania pierścienia zaciskowego. 2. Wyjąć wał z piasty, lub ściągnąć piastę z wału. Wcześniej usunąć ewentualnie rdzę z wału lub piasty. 3. Zdjąć pierścień RfN z piasty. Oczyszczenie i ponowne nasmarowanie Pierścienie zaciskowe RfN, które wcześniej były używane należy rozebrać i oczyścić. Nieuszkodzone powierzchnie stożkowe pierścieni RfN oraz gwinty i powierzchnie oporowe łbów śrub pokryć smarem Molykote BR2.

24 Pierścienie zaciskowe typ RFN Wskazówki konstrukcyjne Rys. 1 Pierścień zaciskowy RfN. Zalecenia podstawowe. Pierścienie zaciskowo RfN zasadniczo umieszcza się od strony napędu. Przy szerokich piastach, celem wyeliminowania przemieszczeń względnych spowodowanych różnymi siłami skręcającymi, pierścienie zaciskowe mogą być umieszczone z obydwu stron. Można przy tym jednocześnie dwukrotnie zwiększyć przenoszony moment. Rys.2 Pierścień zaciskowy RfN Rys. 3 Pierścień zaciskowy RfN. Połączenie kołnierzem redukcyjnym. Przenoszenie momentu obrotowego z wału na piastę w silnikach Hägglund przy użyciu kołnierza redukcyjnego i odpowiednio dobranego pierścienia zaciskowego RFN. Rys. 4 Pierścień zaciskowy RfN. Zalecenia podstawowe. Obowiązują takie same zasady konstrukcyjne jak dla rys. 1. Pierścienie tego typu stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występują duże prędkości obrotowe i wymagane jest dokładne wyważenie układu. Połączenie kołnierzem redukcyjnym typu FK RAG. Podobnie jak na rys. 3 kołnierze wg norm RAG mogą być dostarczane wraz z odpowiednio dobranymi, zapewniającymi niezawodne połączenie pierścieniami zaciskowymi RFN.

25 Pierścienie zaciskowe typ RFN Wskazówki konstrukcyjne Rys. 5 Połączenie dwóch wałów pierścieniem zaciskowym RfN Sposób ten pozwala na proste połączenie dwóch wałów. Rys. 6 Zamocowanie koła zębatego pierścieniem zaciskowym RfN 4071 na wale drążonym. Przy tym rozwiązaniu należy liczyć się ze zmniejszeniem przenoszonego momentu obrotowego. Należy również sprawdzić wielkość naprężeń w odpowiednich przekrojach. Rys. 8 Zamocowanie koła pasowego pierścieniem zaciskowym RfN W rozwiązaniu tym szczególnie ważnym jest niezawodne przekazywanie wymaganego momentu obrotowego przy wysokiej dokładności ruchu obrotowego. Rys. 7 Zamocowanie dźwigni pierścieniem zaciskowym RfN Dla piast o przekrojach cienkościennych wykonanych z żeliwa dopuszczalne są tylko nieduże naprężenia. Rys. 9 Pierścień zaciskowy RfN. Wykonanie dzielone Rozwiązanie konstrukcyjne tego typu wymaga w zależności od wymiaru x zamówienia dłuższych śrub (patrz karta katalogowa :Długość śrub dla wykonania połówkowego pierścieni ). Jeśli wymiar x jest większy od 2 * L dla wykonania standardowego i wykonania lekkiego, lub większy od L dla wykonania ciężkiego (wymiar L należy wziąć z tabel wymiarowych dla określonych typów wykonania), to należy liczyć się ze zmniej-szeniem przenoszonego momentu nawet do 50%.

26 Pierścienie zaciskowe typ RFN Wskazówki konstrukcyjne Rys. 10 Pierścień zaciskowy RfN - wykonanie połówkowe HD (pierścień dociskowy z otworami przelotowymi) W przypadku przenoszenia niedużych momentów obrotowych oraz ograniczonego miejsca na pierścień zaciskowy, możliwe jest zastosowanie tylko jednej połowy pierścienie zaciskowego dzielonego. Przykład pokazuje zastosowanie przedniego pierścienia dociskowego z odpowiednim stożkowym pierścieniem wewnętrznym. Rys. 12 Pierścień zaciskowy RfN wykonanie połówkowe HG (pierścień dociskowy z otworami nagwintowanymi) Również w tym przypadku ilość miejsca pod element mocujący umożliwia zastosowanie tyko połowy pierścienia zaciskającego. W tym rozwiązaniu wygodnym było zastosowanie tylnego pierścienia dociskowego (z nagwintowanymi otworami mocującymi). Jeśli na wale są rowki pod kliny, lub wpust, nie mają one znaczącego wpływu na połączenie. Rys. 11 Pierścień zaciskowy RfN. Silniki Hägglunda W typach Marathon i Compact drążone wały napędzające wraz z pierścieniami zaciskowymi odpowiednio RfN 4071 i RfN 4091 w wykonaniu specjalnym nałożono na wał napędzany i zamoczwano. Rys. 13 Pierścień zaciskowy RfN. Połączenie kołnierzowe Dla tego typu połączeń mocowanie pierścieniami zaciskającymi jest prawie idealne. Możemy również dostarczyć kołnierze.

27 Pierścienie zaciskowe typ RFN Wskazówki konstrukcyjne Rys. 14 Pierścień zaciskowy RfN. Zabezpieczenie przeciążeniowe W połączeniu, w którym może wystąpić przeciążenie, np. koła zamachowe, umieszcza się pomiędzy wałem, a piastą panewkę z brązu, celem uniknięcia uszkodzenia powierzchni wału podczas krótkiego poślizgu. Przy tego typu rozwiązaniu konstrukcyjnym należy w obliczeniach uwzględnić odpowiedni współczynnik tarcia.

28 Pierścienie zaciskowe typ RFN Przykłady zastosowania: Rys. 1 Maszyna do produkcji siatki drucianej. Zamocowanie wału za pomocą pierścienia 90 RfN Firma Nippon Filcon Ltd., Japan Rys. 3 Statek zaopatrzeniowy. Zamocowanie wału ślimakowego z pomocą pierścienia 240 RfN Firma Mangone Shipbuilding, USA Rys. 2 Maszyna do produkcji siatki drucianej. Zamocowanie koła zębatego za pomocą pierścienia 100 RfN Firma Nippon Filcon Ltd., Japan. Rys.4 Generator wiatrowy. Zamocowanie przekładni za pomocą pierścienia 68 RfN 4071.

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7013 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7013.0 - Tabela wymiarowa... 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO - ZACISKOWE SST

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO - ZACISKOWE SST -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7012 SST wykonanie ze stali.. 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7061 SST wykonanie ze stali.. 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe

Bardziej szczegółowo

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax:

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax: Elementy mocuj¹ce firmy RfN 7014 - 1 - Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7014 Spis treści Ogólna charakterystyka... 2 Tabela wymiarowa RfN 7014... 3 Wymagana śnica piasty D N w zależności od granicy

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7014 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7014 - Tabela wymiarowa... 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ

Bardziej szczegółowo

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax:

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax: Elementy mocuj¹ce firmy RfN 7015 - 1 - Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7015 Spis treści Ogólna charakterystyka... 2 Tabela wymiarowa RfN 7015.0...3 Wymagana średnica piasty D N w zależności od granicy

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO - ZACISKOWE

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO - ZACISKOWE -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe fn 715 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ fn 715. - Tabela wymiarowa... 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross - 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe

Bardziej szczegółowo

Dla nowoczesnych zespołów napędowych. Pierścienie rozprężno-zaciskowe CLAMPEX. Przeguby KTR CLAMPEX

Dla nowoczesnych zespołów napędowych. Pierścienie rozprężno-zaciskowe CLAMPEX. Przeguby KTR CLAMPEX Pierścienie rozprężno-zaciskowe CLAMPEX CLAMPEX Przeguby KTR 231 Spis treści strona Informacje wstępne 233 Dobór i obliczenia 262-263 CLAMPEX -dobór wału = d 0 10 20 30 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 620 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 620 Instrukcja eksploatacji 4022 PL 1 z 11 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów.

Bardziej szczegółowo

Pierścienie rozprężno-zaciskowe oraz przeguby precyzyjne

Pierścienie rozprężno-zaciskowe oraz przeguby precyzyjne 262 Pierścienie rozprężno-zaciskowe oraz przeguby precyzyjne CLAMPEX Informacje wstępne 264 Przewodnik do doboru 266 Dobór 267 Obliczenia 268 Obliczanie piast 269 KTR 100 270 KTR 105 272 KTR 130 oraz KTR

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 603 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 603 Instrukcja eksploatacji CLAMPEX KTR 60 CLAMPEX KTR 60 1 z 9 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy. Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX

CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy. Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 0 Przeguby KTR 7 Spis treści 7 Informacje wstępne 9 Zestawy zewnętrzne KTR 2 KTR 03 3 Zestawy wewnętrzne, samocentrujące KTR 5, wykonanie kompaktowe

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 8006 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 8006 Informacje ogólne... 5 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP LFK Lineflex

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP LFK Lineflex - 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Lineflex typ LFK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Lineflex typ LFK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA

Bardziej szczegółowo

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS przęgło mieszkowe ROTEX G TOOLFLEX RADEX-NC 119 przęgło mieszkowe przęgło sprawdziło się już wielokrotnie (sprzęgło mieszkowe). Najbardziej istotnymi cechami są: dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej

Bardziej szczegółowo

ROTEX Sprzęgło skrętnie elastyczne

ROTEX Sprzęgło skrętnie elastyczne Wykonanie standard nr 00 - żeliwne, aluminiowe Skrętnie elastyczne, bezobsługowe Tłumiące drgania Niezawodne (przenosi napęd mimo zniszczenia łącznika) Piasty montowane wzdłuż osi Dobre własności dynamiczne

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX. Przeguby precyzyjne KTR. Pierscień rozprężno-zaciskowy. wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX

CLAMPEX. Przeguby precyzyjne KTR. Pierscień rozprężno-zaciskowy. wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 808 Przeguby KTR Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com 277 Spis treści 277 Informacje wstępne 279 Zestawy zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 100 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 100 Instrukcja eksploatacji 1 z 9 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE - 16 - Profile wielowypustowe - obliczenia Wały i tuleje profilowe wielowypustowe w standardzie są wykonywane wg ISO 14. Wybór wykonanych wg standardów elementów zapewnia, że są one atrakcyjne cenowo przy

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ZACISKOWE

PIERŚCIENIE ZACISKOWE -2- Spis treści 1.1 WINFLEX typ T TL TL2... 3 1.2 WINFLEX Typ T TL NPE... 4 1.3 WINFLEX typ BSAT BSATL BSATL2... 5 1.4 WINFLEX typ CPF z bębnem hamulcowym... 6 1.5 WINFLEX typ TDF z tarczą hamulcową...

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 400 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 400 Instrukcja eksploatacji 1 z 10 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 150 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 150 Instrukcja eksploatacji 1 z 9 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BEZLUZOWE SPRZÊG A GERWAH Z WA EM POŒREDNIM

BEZLUZOWE SPRZÊG A GERWAH Z WA EM POŒREDNIM Bezluzowe sprzêg³a GERWAH BEZLUZOWE SPRZÊG A GERWAH Z WA EM POŒREDNIM tel.: 091-423 70 20 fax: 091-423 70 19 - 2 - Spis treści Informacje ogólne... 3 Przegląd bezluzowych precyzyjnych sprzęgieł GERWAH

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 125 CLAMPEX KTR 125.1

CLAMPEX KTR 125 CLAMPEX KTR 125.1 1 z 8 KTR 125 KTR 125.1 Pierścień rozprężno-zaciskowy jest elementem łączącym wał z piastą z wykorzystaniem siły tarcia. Stosowany do wałów i piast cylindrycznych bez wpustów. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 225 Instrukcja eksploatacji CLAMPEX KTR 22

CLAMPEX KTR 225 Instrukcja eksploatacji CLAMPEX KTR 22 1 z 7 CLAMPEX KTR 22 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez

Bardziej szczegółowo

Rozprężne pierścienie zaciskowe... str. 2. Dobór pierścieni... str. 3. Instrukcja montażu... str. 31

Rozprężne pierścienie zaciskowe... str. 2. Dobór pierścieni... str. 3. Instrukcja montażu... str. 31 Spis treści Rozprężne pierścienie zaciskowe... str. 2 Dobór pierścieni... str. 3 Pierścień zaciskowy typu RCK -. Bardzo wysokie momenty... str. 6 Pierścień zaciskowy typu RCK 13. Standardowe zastosowania...

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 105 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 105 Instrukcja eksploatacji 1 z 7 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SENOMA Sp. z o.o., Katowice, Al. Korfantego 191, tel. +48 /32/

Spis treści. SENOMA Sp. z o.o., Katowice, Al. Korfantego 191, tel. +48 /32/ Spis treści Rozprężne pierścienie zaciskowe str. 2 Dobór pierścieni str. 3 Pierścień zaciskowy typu RCK 1. Piasty standardowe. str. Pierścień zaciskowy typu RCK 13. Standardowe zastosowania. str. Pierścień

Bardziej szczegółowo

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK - 2 - Spis treści Informacje ogólne... 3 Informacje techniczne... 4 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex - wymiary IFK 44 IFK 340... 8 Tabela wymiarowa... 9 Parametry techniczne...10 Wymiary przeciwkołnierza

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 700 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 700 Instrukcja eksploatacji 1 z 6 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest elementem łączącym wał z wałem, z wykorzystaniem siły tarcia. Stosowany do wałów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ZACISKOWE

PIERŚCIENIE ZACISKOWE -2- Spis treści 1.1 Bezluzowe precyzyjne sprzęgła kłowe GERWAH z wkładką elastomerową - informacje ogólne... 3 1.2 Bezluzowe precyzyjne sprzęgła kłowe GERWAH z wkładką elastomerową -przegląd precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP Inkoflex

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP Inkoflex - 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA

Bardziej szczegółowo

Pierścienie rozpręŝno-zaciskowe CLAMPEX. Przeguby KTR CLAMPEX

Pierścienie rozpręŝno-zaciskowe CLAMPEX. Przeguby KTR CLAMPEX Pierścienie rozpręŝno-zaciskowe CLAMPEX CLAMPEX Przeguby KTR 231 Spis treści strona Informacje wstępne 233 Dobór i obliczenia 262-263 CLAMPEX -dobór wału = d 0 10 20 30 0 50 60 70 80 90 1000 110 120 130

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji montażu i obsługi

Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22866981_0416* Dodatek do instrukcji montażu i obsługi SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Bardziej szczegółowo

ROTEX GS Instrukcja Montażu

ROTEX GS Instrukcja Montażu 4550 P jest bezluzowym sprzęgłem montowanym osiowo, przeznaczonym do zastosowań w urządzeniach pomiarowych, automatyce i sterowaniu. Umożliwia kompensację odchyłek położenia wałów, wynikających np. z niedokładności

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ZACISKOWE

PIERŚCIENIE ZACISKOWE -2- Spis treści 1.1 Bezluzowe sprzęgła mieszkowe metalowe GERWAH Informacje ogólne... 3 1.2 Bezluzowe sprzęgła mieszkowe metalowe GERWAH - Przegląd bezluzowych precyzyjnych sprzęgieł mieszkowych GERWAH...

Bardziej szczegółowo

Bezluzowe sprzęgła przeciążeniowe SAFEMAX

Bezluzowe sprzęgła przeciążeniowe SAFEMAX Bezluzowe sprzęgła SAFEMAX Spis treści Bezluzowe sprzęgła SAFEMAX Str. Opis 73 Cechy 74 Symbol 74 Bezluzowe sprzęgła SAFEMAX SIT GLS/SG/N 75 Bezluzowe sprzęgła SAFEMAX SIT GLS/SG/N ze sprzęgłami TRASCO

Bardziej szczegółowo

S P R Z Ę G Ł SPA R E Z L Ę A G S Ł T A Y C R Z ajn a E -L o D vee j S oyc H G G mbm H b H & Co. KG sprzęgło do wałów 89

S P R Z Ę G Ł SPA R E Z L Ę A G S Ł T A Y C R Z ajn a E -L o D vee j S oyc H G G mbm H b H & Co. KG sprzęgło do wałów 89 SPRZĘGŁA SPRZĘGŁA ELASTYCZNE Raja-Lovejoy DESCH GmbH GmbH & Co. KG sprzęgło do wałów 89 Sprzęgło DENTEX Opis działania sprzęgła Dentex Sprzęgło DENTEX jest elastycznym sprzęgłem do łączenia dwóch wałów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA typ PK

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA typ PK - 2 - Spis treści Informacje ogólne... 3 Informacje techniczne... 4 - wymiary NA 44 NA 196... 7 Tabela wymiarowa... 9 Parametry techniczne...10 Tabela doboru żywotność sprzęgła w zależności od prędkości

Bardziej szczegółowo

- 2 - Bezluzowe sprzęgła mieszkowe metalowe GERWAH. Sprzęgła precyzyjne. Informacje ogólne... 3

- 2 - Bezluzowe sprzęgła mieszkowe metalowe GERWAH. Sprzęgła precyzyjne. Informacje ogólne... 3 - 2 - Sprzęgła precyzyjne Spis treści Informacje ogólne... 3 Przegląd bezluzowych precyzyjnych sprzęgieł mieszkowych metalowych GERWAH... 4 Typ EKN... 7 Typ DKN... 8 Typ DKN/S... 9 Typ PKN... 10 Typ AKN...

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne Spis treści PRZEDMOWA... 9 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH... 11 2. ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM... 22 3. GEOMETRIA I KINEMATYKA PRZEKŁADNI WALCOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1. Zastosowanie Sprzęgła JAULEX typu S-A/S-AL są sprzęgłami elastycznymi w kierunku obrotu i są odporne na uderzenia. Kompensują niewspółosiowość kątową oraz osiową w ramach

Bardziej szczegółowo

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax:

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax: Elementy mocuj¹ce firmy Rf 8006 tel.: 091-43 70 0 fax: 091-43 70 19 - 1 - Pierścienie rozprężno-zaciskowe Rf 8006 Spis treści Wprowadzenie... Informacje ogólne... 4 Tabela wymiarowa Rf 8006... 6 Obliczenia...

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

TOOLFLEX. KTR-N strona: wydanie: PL 1 z TOOLFLEX Instrukcja eksploatacji. Bezobsługowe, bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe

TOOLFLEX. KTR-N strona: wydanie: PL 1 z TOOLFLEX Instrukcja eksploatacji. Bezobsługowe, bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe 1 z 22 Bezobsługowe, bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe wykonanie z wkręt mocujący wykonanie M z wkręt mocujący wykonanie z piasty zaciskowe wykonanie M z piasty zaciskowe wykonanie KN (piasty

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax:

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax: Elementy mocuj¹ce firmy RfN 701 - 1 - Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 701 Spis treści Informacje ogólne... Tabela wymiarowa RfN 701... 4 Wymagana średnica piasty D N przy zastosowaniu jednego pierścienia

Bardziej szczegółowo

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna (Polish) DM-HB0003-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM -- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 701... 3 1. Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 701 - Tabela wymiarowa... 5 1.3 Wymagana średnica piasty DN przy zastosowaniu jednego pierścienia

Bardziej szczegółowo

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 23 23, fax +48 /32/ 730 30 33, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 23 23, fax +48 /32/ 730 30 33, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl NASZA OFERTA tel. +8 /32/ 730 30 31, +8 /32/ 730 23 23, fax +8 /32/ 730 30 33, email: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl SPRZĘGŁA KŁOWE TYPU HKK Sprzęgła kłowe typu HKK Sprzęgła kłowe HKK o zwartej budowie,

Bardziej szczegółowo

TOOLFLEX. KTR-N strona: wydanie: PL 1 z TOOLFLEX Instrukcja eksploatacji. Bezobsługowe, bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe

TOOLFLEX. KTR-N strona: wydanie: PL 1 z TOOLFLEX Instrukcja eksploatacji. Bezobsługowe, bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe 1 z 22 Bezobsługowe, bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe wykonanie z wkrętem ustalającym wykonanie M z wkrętem ustalającym wykonanie z piastami zaciskowymi wykonanie M z piastami zaciskowymi

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 125 CLAMPEX KTR 125.1

CLAMPEX KTR 125 CLAMPEX KTR 125.1 KTR 12 / KTR 12.1 1 z 8 KTR 12 KTR 12.1 Pierścień rozprężno-zaciskowy jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

ROTEX GS Instrukcja eksploatacji

ROTEX GS Instrukcja eksploatacji Skrętnie elastyczne sprzęgła kłowe 1 z 39 do połączeń wał-wał, wykonania z piastami zaciskowymi, z pierścieniem zaciskającym, typ light z pierścieniem zaciskającym, DKM, Compact oraz wykonania mieszane.

Bardziej szczegółowo

ROTEX GS Instrukcja eksploatacji

ROTEX GS Instrukcja eksploatacji Skrętnie elastyczne sprzęgła kłowe 1 z 39 do połączeń wał-wał, wykonania z piastami zaciskowymi, z pierścieniem zaciskającym, typ light z pierścieniem zaciskającym, DKM, Compact oraz wykonania mieszane.

Bardziej szczegółowo

Sprzêg³a sprê ynowe SPRZÊG A SPRÊ YNOWE. tel.: fax:

Sprzêg³a sprê ynowe SPRZÊG A SPRÊ YNOWE. tel.: fax: Sprzêg³a sprê ynowe SPRZÊG A SPRÊ YNOWE - Sprzęgła sprężynowe Spis treści WINFLEX typ T TL TL2... 2 WINFLEX Typ T TL NPE... 3 WINFLEX typ BSAT BSATL BSATL2... 4 WINFLEX typ CPF z bębnem hamulcowym... 5

Bardziej szczegółowo

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączeń ciernych i zaciskowych.

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączeń ciernych i zaciskowych. Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenia śrubowe dzielimy na cierne, zaciskowe lub stanowiące kombinację tych dwóch. Połączenie cierne wymaga zastosowania

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

Piasta szosowa do hamulca tarczowego

Piasta szosowa do hamulca tarczowego (Polish) DM-HB0004-01 Podręcznik sprzedawcy Piasta szosowa do hamulca tarczowego HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników

Bardziej szczegółowo

www.zaopatrzenie24.pl 114 Bezluzowe sprzęgła do serwonapędów Typy i opis działania 116 ROTEX GS Opis sprzęgła 118 Odchyłki i dane techniczne 120 Wykonania piast 124 Asortyment podstawowy otworów 125 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE RAPTOR

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE RAPTOR ena.pl SPRZĘGŁA ELASTYCZNE RAPTOR A5 11 Element elastyczny WingLock z kauczuku naturalnego Zoptymalizowany element elastyczny wykorzystujący technologię WingLock Większa siła połączenia, lepsza odporność

Bardziej szczegółowo

Przeguby i wały przegubowe / Wałki i tuleje wieloklinowe

Przeguby i wały przegubowe / Wałki i tuleje wieloklinowe Strona Informacje o produkcie.2 przeguby i wały przegubowe Przeguby.6 Wały przegubowe.12 Osłony. Wałki i tuleje wieloklinowe.18 czesci.maszyn@haberkorn.pl www.haberkorn.pl.1 Informacje o produkcie - Przeguby

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB6

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB6 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB6 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB6 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Cykl pracy: 10% ~ 6

Bardziej szczegółowo

Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007

Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007 Akcesoria łożyskowe Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007 973 Tuleje wciągane Warianty wykonania... 976 Wykonanie podstawowe... 976 Wykonania do montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE DESCH GmbH & Co. KG

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE DESCH GmbH & Co. KG SPRZĘGŁA ELASTYCZNE DESCH GmbH & Co. KG SPRZĘGŁO ELASTYCZNE 15 Sprzęgło elastyczne ORPEX ELASTYCZNE SPRZĘGŁO ORPEX Opis elastycznego sprzęgła ORPEX wykonanie WN i WS Elastyczne sprzęgła ORPEX stosowane

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011

Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011 Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011 1. Pasowania i pola tolerancji 1.1 Łożysk tocznych 1 1.2 Kół zębatych: a) zwykłe:

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY 1 OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY Osie elektryczne serii SHAK GANTRY stanowią zespół zmontowanych osi elektrycznych SHAK zapewniający obsługę dwóch osi: X oraz Y.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP - 2 - Spis treści 1. Siłowniki śrubowe ALBERT typ SGT 5 SGT 1000 ze śrubą toczną lub śrubą z gwintem trapezowym symetrycznym... - 3-2. Siłowniki śrubowe ALBERT typ SGT 5 SGT 1000 - warianty wykonania...

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe

bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe 1 z 22 bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe ze sprzęgłem ROTEX GS ze sprzęgłem TOOLFLEX sprawdzono: 2016-06-0 Pz zastąpione: 2 z 22 jest bezluzowym sprzęgłem przeciążeniowym, chroniącym następujące po nim

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

Temat: Mycie pojazdów i zespołów, demontaż i weryfikacja części

Temat: Mycie pojazdów i zespołów, demontaż i weryfikacja części Lekcja 16 Temat: Mycie pojazdów i zespołów, demontaż i weryfikacja części Sposób postępowania podczas usuwania zanieczyszczeń zależy od rodzaju zanieczyszczeń, materiału, z jakiego jest wykonany element,

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6 R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 11/16

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 11/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228639 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410211 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2014 (51) Int.Cl. F16H 57/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny Ekonomiczny i wszechstronny Asortyment Łożyska pokrywją największy zakres różnych wymagań są po prostu wszechstronne. Polecane są w zastosowaniach ze średnimi lub ciężkimi obciążeniami, średnimi prędkościami

Bardziej szczegółowo

Obciążalność teleskopowych prowadnic liniowych

Obciążalność teleskopowych prowadnic liniowych Obciążalność teleskopowych prowadnic liniowych w kolejności rosnącej standardowych oznaczeń Przy wyborze odpowiedniej prowadnicy j należy wziąć pod uwagę przede wszystkim dostępną przestrzeń, wymagany

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011.

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011 Spis treści Przedmowa 6 Wstęp 7 1. Wiadomości ogólne dotyczące procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Łożyska - zasady doboru

Łożyska - zasady doboru Łożyska - zasady doboru Dane wejściowe: Siła, średnica wału, prędkość obrotowa Warunki pracy: środowisko (zanieczyszczenia, wilgoć), drgania Dodatkowe wymagania: charakter obciążenia, wymagana trwałość,

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze

Bardziej szczegółowo

GEARex. GEARex Całostalowe sprzęgła zębate. Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie

GEARex. GEARex Całostalowe sprzęgła zębate. Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie 107 Spis treści 107 Opis sprzęgła 109 Dobór sprzęgła 110 Typ FA, FB oraz FAB 111 Typ DA, DB oraz DAB 112 Typ FH oraz DH 113 Odchyłki 114 Wymiary tulei S 115 108 Opis sprzęgła Całostalowe sprzęgła uzupełnione

Bardziej szczegółowo

R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym

R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym Samogwintujący wkręt do betonu Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze - wywierć i wkręć Możliwość

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 172874 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.0.2006 0611312. (1) Int. Cl. B23B31/28 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

10 zwojów 20 zwojów Wał M 1 M 2 M 1 M 2 t b A B D i Nmm Nmm Nr kat. D i Nmm Nmm Nr kat.

10 zwojów 20 zwojów Wał M 1 M 2 M 1 M 2 t b A B D i Nmm Nmm Nr kat. D i Nmm Nmm Nr kat. SPRĘŻYNY NAPĘDOWE SF-DVF Stal nierdzewna B Wszystkie wymiary podano w mm t = Grubość materiału b = Szerokość taśmy M 1 = Moment przy wstępnym naprężaniu o 1,5 i 2,5 zwojów dla odpowiednio 10 i 20 zwojów

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 02/16

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 02/16 PL 224687 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224687 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411500 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

BoWex Instrukcja montaż u wykonanie 004 oraz 005

BoWex Instrukcja montaż u wykonanie 004 oraz 005 405 P jest sprzęgłem z zębami łukowymi. Umożliwia kompensację odchyłek położenia wałów, wynikających np. z niedokładności produkcji, rozszerzalności cieplnej, itp. Wskazówki ogólne Proszę zapoznać z niniejszą

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej procedurze

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym

R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym z podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki

Bardziej szczegółowo

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej procedurze

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻYNY NACISKOWE. Przykłady zakończeń. 5. Ze zmniejszonym ostatnim zwojem w celu osadzenia na wale

SPRĘŻYNY NACISKOWE. Przykłady zakończeń. 5. Ze zmniejszonym ostatnim zwojem w celu osadzenia na wale SPĘŻYNY NCISKOWE Przykłady zakończeń 1. Zeszlifowana, z zewnętrznym elementem ustalającym 2. Niezeszlifowana, z wewnętrznym elementem ustalającym 3. Część końcowa 4. Z powiększonym ostatnim zwojem w celu

Bardziej szczegółowo

Python-Drive. Idealne wały elastyczne od 10 do 1000 KM. Wały homokinetyczne Python-Drive

Python-Drive. Idealne wały elastyczne od 10 do 1000 KM. Wały homokinetyczne Python-Drive Idealne wały elastyczne od 10 do 1000 KM Wały homokinetyczne Python-Drive 2015 Python-Drive idealny wał pochłaniający drgania od 10 KM do 1000 KM Python-Drive to: Dwustronne homokinetyczne wały napędowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,

Bardziej szczegółowo

WAŁY PROFILOWE INKOMA - GROUP

WAŁY PROFILOWE INKOMA - GROUP - 16-16. Profile wielowyustowe - obliczenia Wały i tuleje rofilowe wielowyustowe w standardzie są wykonywane wg ISO 14. Wybór wykonanych wg standardów elementów zaewnia, że są one atrakcyjne cenowo rzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM 2000 do rur PE i PVC

SYSTEM 2000 do rur PE i PVC do rur PE i PVC Strona F 2 Zasuwa System 2000 Instrukcja montażu Strona F 2/2 Zasuwa kielichowa E2 System 2000, kielich-kielich Strona F 2/3 Zasuwa kielichowa E2 System 2000, kielich-kołnierz Strona F

Bardziej szczegółowo