Dodatek do instrukcji montażu i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatek do instrukcji montażu i obsługi"

Transkrypt

1 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis * _0416* Dodatek do instrukcji montażu i obsługi SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box Bruchsal/Germany Phone Fax Przekładnie przemysłowe Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Sprzęgło kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym Wydanie 04/ /PL

2 1 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Ważna wskazówka 1 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/ FC 1.1 Ważna wskazówka Do instrukcji obsługi "Przemysłowe przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, serii X.." obowiązują uzupełnienia, które opisano w niniejszej instrukcji instalacji. Prosimy korzystać z podanych w niej uzupełnień. Niniejsza dokumentacja nie zastąpi pełnej wersji instrukcji obsługi! 2 Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X..

3 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Wymiary wału maszynowego Wymiary wału maszynowego Upewnić się, że wymiary wału maszynowego są zgodne z danymi firmy SEW ø D35 ø D36 ø D37 FA K15 L DIN 332 D.M.. DIN 509 X..R h9 85 v M20 E2.5x0.4 X..R h9 85 v M20 E2.5x0.4 X..R h9 115 v M24 E2.5x0.4 X..R h9 115 v M24 E2.5x0.4 X..R h9 135 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 135 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 165 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 165 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 175 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 175 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 195 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 195 v M30 E2.5x0.4 X..R h9 235 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 235 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 275 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 275 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 275 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 295 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 295 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 315 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 315 v M36 E2.5x0.4 X..R h9 355 v M42 E2.5x0.4 X..R h9 355 v M42 E2.5x0.4 Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. 3

4 1 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Montaż sprzęgła na wale maszynowym 1.3 Montaż sprzęgła na wale maszynowym 1. Oczyścić starannie wał i otwór sprzęgła kołnierzowego oraz usunąć pozostałości smaru. Również otwory przeznaczone do demontażu sprzęgła muszą być oczyszczone. 2. UWAGA! W przypadku nieprawidłowego montażu może dojść do uszkodzenia sprzęgła. Możliwe szkody materialne. Należy koniecznie zadbać o to, aby wał i otwór były wolne od smaru, a tym samym aby zagwarantowane było prawidłowe działanie połączenia wtłaczanego. W związku z tym podczas montażu nie wolno stosować żadnej pasty montażowej. 3. Podgrzać sprzęgło kołnierzowe do temperatury łączenia rzędu 230 C, o ile w zleceniu nie została podana inna wartość temperatury. 4. UWAGA! Wymagany luz montażowy powstaje tylko na skutek rozgrzania sprzęgła. Ostrożnie, niebezpieczeństwo oparzenia w trakcie procesu montażu. Zabezpieczyć rozgrzane elementy przed przypadkowym dotknięciem. 5. UWAGA! Na skutek wypromieniowywania ciepła przez sprzęgło kołnierzowe może dojść do uszkodzenia sąsiednich elementów. Możliwe szkody materialne. Sąsiednie elementy (np. pierścienie uszczelniające wał) należy zabezpieczyć za pomocą odpowiednich osłon termicznych Założyć sprawnie sprzęgło kołnierzowe na wał aż do oporu w punkcie osadzenia wału. Należy starannie zaplanować wszelkie czynności i przygotować narzędzia do montażu, aby można było sprawnie nasunąć sprzęgło na wał. Podczas procesu ochładzania sprzęgło musi być odpowiednio zabezpieczone na wale. Po schłodzeniu sprzęgła, spryskać otwory demontażowe czystym olejem mineralnym, a następnie zamknąć je za pomocą zaślepek gwintowanych Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X..

5 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Montaż połączenia kołnierzowego Montaż połączenia kołnierzowego UWAGA W przypadku nieprawidłowego montażu może dojść do uszkodzenia sprzęgła. Możliwe szkody materialne. W trakcie montażu należy zwrócić uwagę, aby sprzęgło kołnierzowe nie mogło kompensować przemieszczeń wału. 1. Oczyścić powierzchnie kołnierza [1] połówek sprzęgła [2]. [2] [1] Szablony otworów obydwu połówek sprzęgła [2] należy wyrównać względem siebie i połączyć ze sobą sprzęgło kołnierzowe. [2] Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. 5

6 1 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Montaż połączenia kołnierzowego 3. Zamontować śruby [3] i dokręcić na krzyż zgodnie z momentami dokręcania podanymi w poniższej tabeli [6] Wymienione w poniższej tabeli momenty dokręcania bazują na współczynniku tarcia gwintu oraz powierzchni przylegania łba śruby rzędu µ = 0,11. Jeśli zostaną zastosowane inne śruby, niż zawarte w zakresie dostawy, należy odpowiednio dostosować momenty dokręcania do nowych warunków tarcia. Do montażu należy używać wyłącznie następujących narzędzi: klucza dynamometrycznego sygnalizującego osiągnięcie zadanego momentu obrotowego, wkrętaka mechanicznego z dynamicznym pomiarem momentu obrotowego, stopniowych narzędzi hydraulicznych z regulacją momentu obrotowego. Wielkość Gwint Moment dokręcania Klasa wytrzymałości Nm X M X M X M X M X M X M X M ,9 6 Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X..

7 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Demontaż sprzęgła z wału Demontaż sprzęgła z wału Wskazówki OSTROŻNIE Niebezpieczeństwo zakleszczenia i zmiażdżenia na skutek nieprawidłowego demontażu ciężkich komponentów. Możliwe niebezpieczeństwo obrażeń. Zdemontować sprzęgło kołnierzowe w prawidłowy sposób. Należy przestrzegać podanych poniżej wskazówek dotyczących demontażu. UWAGA W przypadku nieprawidłowego demontażu łożysko może uszkodzić wał wyjściowy. Możliwe szkody materialne. Wkładanie narzędzi pomiędzy sprzęgło oraz obudowę przekładni jest niedozwolone. Przed przystąpieniem do demontażu sprzęgła [1] należy najpierw hydraulicznie rozszerzyć połączenie wtłaczane, a następnie pokonać pozostałą siłę mocowania za pomocą ściągacza [2]. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładową budowę ściągacza hydraulicznego. [1] [2] Do demontażu konieczne jest użycie jednej pompy olejowej na każdy otwór demontażowy. Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. 7

8 1 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Demontaż sprzęgła z wału Wielkość X Wymiary konieczne do ustawienia ściągacza podano w poniższej tabeli. Wymagane ciśnienie oleju podczas demontażu [bar] Ilość otworów do demontażu/ilość wymaganych pomp olejowych 2 Gwint przyłączeniowy otworów sprężonego oleju na sprzęgle kołnierzowym Wymagana siła osiowa ściągacza [kn] X X X X X G 1/4" 280 X X X X X Sposób postępowania 1. Poluzować śruby [1] i rozłączyć sprzęgło kołnierzowe. Następnie usunąć zaślepki gwintowane [2] z otworów demontażowych. Należy starannie zaplanować wszelkie czynności i przygotować narzędzia do demontażu, aby można było sprawnie zdjąć sprzęgło kołnierzowe z wału. [2] [1] Pierwszą pompę olejową [3] należy podłączyć do otworu demontażowego [4], znajdującego się najbliżej kołnierza, a następnie zwiększać ciśnienie aż do momentu wypłynięcia oleju z drugiego otworu demontażowego [5]. W zależności od wielkości otwór ten może być położony również po stronie czołowej na powierzchni kołnierza sprzęgła. Podczas demontażu należy koniecznie stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, podanych przez producenta urządzeń hydraulicznych. 8 Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X..

9 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Demontaż sprzęgła z wału 1 [3] [4] [4] [5] Następną pompę olejową [6] należy podłączyć do tego otworu [5] i wtłaczać olej do momentu, aż zacznie on wypływać z kolejnego otworu demontażowego [7]. [7] [6] [5] Opisaną czynność należy powtarzać tak długo, aż wszystkie otwory demontażowe połączone będą z jedną pompą olejową i doprowadzone zostanie ciśnienie. W przypadku ostatniego otworu demontażowego [7] ciśnienie należy zwiększać do momentu, aż na obu czołowych powierzchniach sprzęgła [8] zacznie tworzyć się kolisty wyciek oleju. Demontaż można przeprowadzać również przy użyciu tylko jednej pompy olejowej. Poszczególne otwory demontażowe należy w takim przypadku zamknąć przed doprowadzeniem ciśnienia. Za pomocą regularnego dotłaczania należy utrzymywać ciśnienie w układzie na stałym poziomie podczas całego procesu demontażu. Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. 9

10 1 Sprzęgła kołnierzowe z cylindrycznym połączeniem wtłaczanym/fc Demontaż sprzęgła z wału Przed ściągnięciem sprzęgła należy utrzymać ciśnienie oleju przez ok. 30 minut, aby w połączeniu wtłaczanym nastąpiło wytworzenie się równomiernej powłoki oleju. Ciśnienie to należy utrzymywać we wszystkich otworach przez ten czas oraz w trakcie dalszych czynności związanych z demontażem. [7] [8] Zamontować ściągacz [3]. Ściągnąć sprzęgło z wału. Po osiągnięciu ostatniego otworu demontażowego dochodzi do spadku ciśnienia, dlatego zauważalny jest wyraźny wzrost siły potrzebnej do ściągnięcia sprzęgła. [3] [4] Po zdemontowaniu należy skontrolować stan wału i otworów sprzęgła. Uszkodzone części należy wymieniać. 10 Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Przekładnie zębate walcowe i walcowo-stożkowe, seria X..

11

12 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box BRUCHSAL GERMANY Phone Fax

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21334323_1214* Arkusz zmian Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego

Bardziej szczegółowo

* _0814* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Korekta. Przekładnie przemysłowe

* _0814* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Korekta. Przekładnie przemysłowe Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy *21280320_0814* Korekta Przekładnie przemysłowe Wydanie 08/2014 21280320 / PL 1 Ważne wskazówki Napełnianie przekładni olejem 1 Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dławiki wyjściowe HD. Wydanie 03/ / PL.

Instrukcja obsługi. Dławiki wyjściowe HD. Wydanie 03/ / PL. Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Bardziej szczegółowo

Korekta do instrukcji obsługi Wydanie 12/2009. Stacjonarne zasilanie MOVITRANS Materiały instalacyjne TCS, TVS, TLS, TIS

Korekta do instrukcji obsługi Wydanie 12/2009. Stacjonarne zasilanie MOVITRANS Materiały instalacyjne TCS, TVS, TLS, TIS Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Korekta do instrukcji obsługi 11516348 Wydanie 04/2009 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49

Bardziej szczegółowo

* _1115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC

* _1115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *9798_5* Arkusz zmian Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC Wydanie /05 9798/PL Arkusze zmian MOVIFIT -MC Ważne wskazówki, dotyczące

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 700 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 700 Instrukcja eksploatacji 1 z 6 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest elementem łączącym wał z wałem, z wykorzystaniem siły tarcia. Stosowany do wałów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej EDR , EDRN ATEX * _0718*

Arkusz zmian. Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej EDR , EDRN ATEX * _0718* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22128042_0718* Arkusz zmian Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Wydanie 07/2018 22128042/PL

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton Przed pracą z urządzeniem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 105 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 105 Instrukcja eksploatacji 1 z 7 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 225 Instrukcja eksploatacji CLAMPEX KTR 22

CLAMPEX KTR 225 Instrukcja eksploatacji CLAMPEX KTR 22 1 z 7 CLAMPEX KTR 22 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez

Bardziej szczegółowo

Korekta. System napędowy do instalacji decentralnej Złącza sieci przemysłowej / rozdzielnice * _0315*

Korekta. System napędowy do instalacji decentralnej Złącza sieci przemysłowej / rozdzielnice * _0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *2002675_035* Korekta SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 725 75-0 Fax +49 725 75-970 sew@sew-eurodrive.com

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 603 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 603 Instrukcja eksploatacji CLAMPEX KTR 60 CLAMPEX KTR 60 1 z 9 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 620 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 620 Instrukcja eksploatacji 4022 PL 1 z 11 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów.

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 400 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 400 Instrukcja eksploatacji 1 z 10 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis

Bardziej szczegółowo

Nakrętka zaciskowa KTR

Nakrętka zaciskowa KTR 1 z 7 wytwarza duży nacisk na śrubie poprzez dokręcenie śrub dociskowych nakrętki przy użyciu stosunkowo małego momentu dokręcania. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2 2.1 Wskazówki ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego Page 1 of 16 Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Rolkowy klucz napinający -T40009- t Śruba ustalająca -3242- t Klucz

Bardziej szczegółowo

Wymiana sprzęgła w pojeździe ciężarowym [PORADNIK]

Wymiana sprzęgła w pojeździe ciężarowym [PORADNIK] Wymiana sprzęgła w pojeździe ciężarowym [PORADNIK] data aktualizacji: 2018.07.06 Czynność rutynowa w każdym warsztacie sprawdź jednak czy na pewno znasz każdy krok. Oto poradnik od Valeo. Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Korekta MOVIFIT -SC

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Korekta MOVIFIT -SC Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Korekta MOVIFIT -SC Wydanie 01/2011 17069750 / PL 1 Zupełnienie / korekta Zestawienie 1 Zupełnienie / korekta WSKAZÓWKA Dla instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 125 CLAMPEX KTR 125.1

CLAMPEX KTR 125 CLAMPEX KTR 125.1 1 z 8 KTR 125 KTR 125.1 Pierścień rozprężno-zaciskowy jest elementem łączącym wał z piastą z wykorzystaniem siły tarcia. Stosowany do wałów i piast cylindrycznych bez wpustów. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian MOVITRAC LTP-B * _1114*

Arkusz zmian MOVITRAC LTP-B * _1114* Technika napędowa \ automatyka napędowa \ integracja systemu \ serwis *135313_1114* Arkusz zmian SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 100 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 100 Instrukcja eksploatacji 1 z 9 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zawór klapowy zwrotny typ 33

Zawór klapowy zwrotny typ 33 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy HI-PVC PP PVDF Uszczelnienia (do wyboru)

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący Instrukcja eksploatacji (typ D, zamknięty)

Pierścień tłumiący Instrukcja eksploatacji (typ D, zamknięty) 1 z 6 służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu pompy oraz łącznika pompa-silnik, poprzez odseparowanie tych dwóch elementów. Spis treści 1 Dane techniczne Wskazówki 3.1 Wskazówki ogólne 3.

Bardziej szczegółowo

Dla nowoczesnych zespołów napędowych. Pierścienie rozprężno-zaciskowe CLAMPEX. Przeguby KTR CLAMPEX

Dla nowoczesnych zespołów napędowych. Pierścienie rozprężno-zaciskowe CLAMPEX. Przeguby KTR CLAMPEX Pierścienie rozprężno-zaciskowe CLAMPEX CLAMPEX Przeguby KTR 231 Spis treści strona Informacje wstępne 233 Dobór i obliczenia 262-263 CLAMPEX -dobór wału = d 0 10 20 30 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Przekładnie w wersji przeciwwybuchowej Seria R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219*

Arkusz zmian. Przekładnie w wersji przeciwwybuchowej Seria R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *25952005_0219* Arkusz zmian Przekładnie w wersji przeciwwybuchowej Seria R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Wydanie 02/2019

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Przekładnie regulowane przełożeniu w wersji przeciwwybuchowej VARIMOT i wyposażenie * _0119*

Arkusz zmian. Przekładnie regulowane przełożeniu w wersji przeciwwybuchowej VARIMOT i wyposażenie * _0119* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *2593729_09* Arkusz zmian Przekładnie regulowane przełożeniu w wersji przeciwwybuchowej VARIMOT i wyposażenie Wydanie 0/209 2593729/PL

Bardziej szczegółowo

* _1216* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Synchroniczne serwomotory CFM71 CFM112

* _1216* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Synchroniczne serwomotory CFM71 CFM112 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *23045841_1216* Arkusz zmian Synchroniczne serwomotory CFM71 CFM112 Wydanie 12/2016 23045841/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Złączki zaciskowe z żeliwa ciągliwego

Złączki zaciskowe z żeliwa ciągliwego Złączki zaciskowe z żeliwa Typ A Typ I Złączki zaciskowe do rur stalowych marki Gebo przeznaczone są do ciągłej eksploatacji, tworzą połączenia sztywne, tzn. są odporne na rozciąganie i ściskanie, dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej EDR * _0616*

Arkusz zmian. Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej EDR * _0616* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22509194_0616* Arkusz zmian Silniki trójfazowe w wersji przeciwwybuchowej EDR..71 315 Wydanie 06/2016 22509194/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI I SERWISOWANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI

INSTALACJI I SERWISOWANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI 0714 INSTALACJI I SERWISOWANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI POLSKI BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE W celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz długiej żywotności niniejszego wyrobu należy ściśle przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ROTEX GS Instrukcja Montażu

ROTEX GS Instrukcja Montażu 4550 P jest bezluzowym sprzęgłem montowanym osiowo, przeznaczonym do zastosowań w urządzeniach pomiarowych, automatyce i sterowaniu. Umożliwia kompensację odchyłek położenia wałów, wynikających np. z niedokładności

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi. Zestaw doposażeniowy MOVIMOT MM..D dla silników trójfazowych DRS/DRE/DRP. Wydanie 02/ / PL

Dodatek do instrukcji obsługi. Zestaw doposażeniowy MOVIMOT MM..D dla silników trójfazowych DRS/DRE/DRP. Wydanie 02/ / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Bardziej szczegółowo

Korekta do podręcznika

Korekta do podręcznika Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Services *21223920_0314* Korekta do podręcznika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49

Bardziej szczegółowo

* _0817* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Korekta. Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM..

* _0817* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Korekta. Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM.. Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *23583398_0817* Korekta Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM..D Wydanie 08/2017 23583398/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX KTR 150 Instrukcja eksploatacji

CLAMPEX KTR 150 Instrukcja eksploatacji 1 z 9 Pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX jest demontowalnym połączeniem wał-piasta/wał drążony, opartym na wykorzystaniu siły tarcia, stosowanym do wałów i otworów cylindrycznych bez wpustów. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1. Zastosowanie Sprzęgła JAULEX typu S-A/S-AL są sprzęgłami elastycznymi w kierunku obrotu i są odporne na uderzenia. Kompensują niewspółosiowość kątową oraz osiową w ramach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF Przekładnie, Motoreduktory, Silniki Elektryczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF Przekładnie walcowe o osiach równoległych 19 Schemat przekładni 22 1. Korpus 2. Pierścień zabezpieczający 3. Łożysko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross - 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe

Bardziej szczegółowo

Cena netto (zł) za osobę. Czas trwania. Kod. Nazwa szkolenia Zakres tematyczny. Terminy

Cena netto (zł) za osobę. Czas trwania. Kod. Nazwa szkolenia Zakres tematyczny. Terminy M1 Budowa i obsługa łożysk tocznych 1. Oznaczenia i rodzaje łożysk 2. Narzędzia do obsługi łożysk 3. Montaż i demontaż łożysk 4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk 5. Łożyska CARB

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI608D2 WI418D2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI608D2 WI418D2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI608D2 WI418D2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Gebo UniSolid: Nasza nowa seria dla instalacji podziemnych:

Gebo UniSolid: Nasza nowa seria dla instalacji podziemnych: unicoup Gebo UniSolid: Nasza nowa seria dla instalacji podziemnych: łączenie rur uszczelnianie, naprawy unicoup (R-R): Łączniki żeliwne pokryte tworzywem Resicoat, przystosowane do montażu w rurach stalowych,

Bardziej szczegółowo

Viesmann. Instrukcja montażu. Ruszt. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw

Viesmann. Instrukcja montażu. Ruszt. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu Viesmann Ruszt do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Silnik sterowany elektronicznie DRC.. Bezpieczeństwo funkcjonalne * _1117*

Arkusz zmian. Silnik sterowany elektronicznie DRC.. Bezpieczeństwo funkcjonalne * _1117* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *24761478_1117* Arkusz zmian Silnik sterowany elektronicznie DRC.. Bezpieczeństwo funkcjonalne Wydanie 11/2017 24761478/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Synchroniczne serwomotory CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Arkusz zmian. Synchroniczne serwomotory CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *23069848_1116* Arkusz zmian Synchroniczne serwomotory CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Wydanie 11/2016 23069848/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej do kotłów Vitodens 200-W, 69 do 99 kw Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Materiał : Stal nierdzewna

Materiał : Stal nierdzewna Zakres średnic : Przyłącza : Min Temperatura : Max Temperatura : DN 1/4" do 3" gwint wewnętrzny BSP - 20 C + 200 C Max Ciśnienie : 63 Barów Specyfikacje : PTFE+FKM uszczelki na trzpieniu Gniazdo z wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Przekładnie serii R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0918*

Arkusz zmian. Przekładnie serii R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0918* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *284865_098* Arkusz zmian Przekładnie serii R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Wydanie 09/208 284865/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Korekta. MOVIDRIVE MDR60A Urządzenie do zwrotu energii do sieci. Wydanie 02/ / PL

Korekta. MOVIDRIVE MDR60A Urządzenie do zwrotu energii do sieci. Wydanie 02/ / PL Technika napędowa \ Elektronika napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDR60A Urządzenie do zwrotu energii do sieci Wydanie 02/2006 11693940 / PL Korekta SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

SEW-Eurodrive na świecie

SEW-Eurodrive na świecie SEW-Eurodrive na świecie 75 Zakłady montażowe 15 Zakłady produkcyjne Jesteśmy w 50 krajach Istniejemy od ponad 85 lat Historia i rozwój firmy w Polsce 1996-17.07.1996 rejestracja firmy SEW-Eurodrive Polska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK Przekładnie, Motoreduktory, Silniki Elektryczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK Przekładnie walcowo-stożkowe Schemat przekładni 1. Uszczelniacz 2. Pierścień zabezpieczający 3. Łożysko 4. Koło

Bardziej szczegółowo

Wymiana układu hydraulicznego

Wymiana układu hydraulicznego Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

2-drogowy regulator przepływu

2-drogowy regulator przepływu 2-drogowy regulator przepływu R-PL 28163/02.09 Zastępuje: 02.03 1/12 Typ 2FRM Wielkość nominalna 6 Seria 3X Maksymalne ciśnienie robocze 315 barów 1) Maksymalne natężenie przepływu 32 l/min H5851+5852

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do instrukcji obsługi

Uzupełnienie do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Services *21223122_214* Uzupełnienie do instrukcji obsługi SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75-

Bardziej szczegółowo

Korekta do podręcznika

Korekta do podręcznika Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Korekta do podręcznika MOVIMOT MM..D Funkcje bezpieczeństwa Rozszerzenie dopuszczalnych kombinacji urządzeń Wydanie 11/2013 20258275

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy. Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX

CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy. Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 0 Przeguby KTR 7 Spis treści 7 Informacje wstępne 9 Zestawy zewnętrzne KTR 2 KTR 03 3 Zestawy wewnętrzne, samocentrujące KTR 5, wykonanie kompaktowe

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ZACISKOWE

PIERŚCIENIE ZACISKOWE -2- Spis treści 1.1 WINFLEX typ T TL TL2... 3 1.2 WINFLEX Typ T TL NPE... 4 1.3 WINFLEX typ BSAT BSATL BSATL2... 5 1.4 WINFLEX typ CPF z bębnem hamulcowym... 6 1.5 WINFLEX typ TDF z tarczą hamulcową...

Bardziej szczegółowo

Materiał : Stal węglowa albo nierdzewna

Materiał : Stal węglowa albo nierdzewna Zakres średnic : Przyłącze : Min Temperatura : Max Temperatura : DN 8 do 100 mm Gwintowane BSP albo NPT, Spawanie stykowe albo z mufą -20 C + 180 C Max Ciśnienie : 63 Barów do DN20 Specyfikacje : Trzpień

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie Siłownik membranowy 423... Siłownik membranowy do hamulców krzywkowych do hamulców tarczowych Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Przyczepy z dyszlem i naczepy siodłowe z więcej niż jedną

Bardziej szczegółowo

Przystawka odbioru mocy ED120

Przystawka odbioru mocy ED120 Informacje ogólne Informacje ogólne Dla przystawki odbioru mocy ED120 można zamówić następujące opcje: Montowany fabrycznie zestaw narzędzi do założenia przystawki odbioru mocy ipodłączenia pompy hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Przepustnica typ 57 L

Przepustnica typ 57 L AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 5 * 5-4 Wrocław Tel./Fax: +4 7 4 4 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy PDCPD Materiał dysku PP PVDF Uszczelnienia (do

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna (Polish) DM-HB0003-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

CLAMPEX. Przeguby precyzyjne KTR. Pierscień rozprężno-zaciskowy. wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX

CLAMPEX. Przeguby precyzyjne KTR. Pierscień rozprężno-zaciskowy. wg DIN 808. Przeguby KTR CLAMPEX Pierscień rozprężno-zaciskowy Przeguby precyzyjne KTR wg DIN 808 Przeguby KTR Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com 277 Spis treści 277 Informacje wstępne 279 Zestawy zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

K ATALOG uniflange. unicoup

K ATALOG uniflange. unicoup K ATALOG 2015 uniflange unicoup Gebo UniSolid: Nasza nowa seria dla instalacji podziemnych: łączenie rur uszczelnianie, naprawy unicoup: Łączniki żeliwne pokryte tworzywem Resicoat, przystosowane do montażu

Bardziej szczegółowo

Separator zanieczyszczeń kątowy typ 51

Separator zanieczyszczeń kątowy typ 51 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 3 * 2- Wrocław Tel./Fax: + 7 36 3 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Separator zanieczyszczeń kątowy typ Materiał obudowy Materiał wkładanego

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Małe elektryczne napędy niepełnoobrotowe 2SQ7. Suplement do instrukcji obsługi SIPOS SEVEN. Zmiany zastrzeżone!

Małe elektryczne napędy niepełnoobrotowe 2SQ7. Suplement do instrukcji obsługi SIPOS SEVEN. Zmiany zastrzeżone! Małe elektryczne napędy niepełnoobrotowe 2SQ7 Suplement do instrukcji obsługi SIPOS SEVEN Wydanie 12.17 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Suplement do instrukcji obsługi SIPOS SEVEN Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

BoWex Instrukcja montaż u wykonanie 004 oraz 005

BoWex Instrukcja montaż u wykonanie 004 oraz 005 405 P jest sprzęgłem z zębami łukowymi. Umożliwia kompensację odchyłek położenia wałów, wynikających np. z niedokładności produkcji, rozszerzalności cieplnej, itp. Wskazówki ogólne Proszę zapoznać z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Możliwości zabudowy i podłączenia

Możliwości zabudowy i podłączenia Wersja -7 P.9 Docisk kompaktowy z płaską dźwignią mocującą z pneumatyczna kontrola pozycji*, jednostronnego lub dwustronnego działania, maks. ci śnienie zasilania bar Zastosowanie Docisk z płaską dźwignią

Bardziej szczegółowo

ROTEX Instrukcja montaż u sprzę g ł a w wykonaniu AFN-SB spec.

ROTEX Instrukcja montaż u sprzę g ł a w wykonaniu AFN-SB spec. AFN-SB spec. jest skrętnie elastycznym sprzęgłem kłowym z tarczą hamulcową. Umożliwia kompensację odchyłek położenia wałów, wynikających np. z niedokładności produkcji, rozszerzalności cieplnej, itp. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBROTOWY KĄTOWY. KOc INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OBROTOWY KĄTOWY. KOc INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OBROTOWY KĄTOWY KOc INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Instrukcja oryginalna wydanie 2 kwiecień 2017 SPIS TREŚCI strona 1. Informacje ogólne dotyczące modułu kątowego... 2 1.1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

Technika instalacyjna miedź/brąz

Technika instalacyjna miedź/brąz Numer wzoru Strona Numer wzoru Strona Numer wzoru Strona Numer wzoru Strona Numer wzoru Strona Profipress G Technika instalacyjna miedź/brąz 1 ZM_A2_pl_20170504_123500_5.pdf 1 06.05.2017 02:55:04 System

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6 ; 40-859 Tel.: +48 32 604 09 00 ; Fax.:+48 32 604 09 01 Spis treści Lp. Nazwa Strona 1. Ogólne warunki stosowania 3 2. Stosowane

Bardziej szczegółowo

KDP Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KDP Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KDP459.510 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN: FIAT: LANCIA: PEUGEOT: Berlingo (M49 and M59), Dispatch, Jumpy, Xsara FL, Xsara Picasso, C4. Scudo, Ulysse (U6) Zeta 206, 306 II, 307, 307 Restyling,

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7013 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7013.0 - Tabela wymiarowa... 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe

Bardziej szczegółowo

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych 1.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Rodzaje rur 1.3 Przyłącza 2.0 Przygotowanie końca rury 2.1 Wyprostowanie końca rury 2.2 Usunięcie płaszcza PE 2.3 Obcięcie przeciwzwoju 2.4 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny typ 650 z napędem elektrycznym

Zawór regulacyjny typ 650 z napędem elektrycznym AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-1 Wrocław Tel./Fax: + 71 3 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór regulacyjny typ 50 z napędem elektrycznym Materiał obudowy

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD457.48 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu AUDI: SKODA: VOLKSWAGEN: KD457.48/PL/01-05/2016 A4 (Series 2, 2 FL, Cabriolet), A6 (Series 2, 2FL, Allroad), A8 Superb Passat SILNIKI 2.5TDi SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI 11/2017

INSTRUKCJA INSTALACJI 11/2017 1 INSTRUKCJA INSTALACJI 11/2017 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. W przypadku postępowania

Bardziej szczegółowo

Sprzęgła kołnierzowe. Wielkość 290 do Instrukcja eksploatacji BA 3553 pl 06/2012. FLENDER couplings

Sprzęgła kołnierzowe. Wielkość 290 do Instrukcja eksploatacji BA 3553 pl 06/2012. FLENDER couplings Sprzęgła kołnierzowe Wielkość 290 do 1100 Instrukcja eksploatacji FLENDER couplings Sprzęgła kołnierzowe Wielkość 290 do 1100 Instrukcja eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Przepustnica typ 56 i typ 75

Przepustnica typ 56 i typ 75 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-8 Wrocław Tel./Fax: +8 7 36 3 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy Uszczelnienia (do wyboru) EPDM CSM FKM FKM-F

Bardziej szczegółowo