Prof. dr hab. Henryk Fontański

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Henryk Fontański"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Henryk Fontański Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Kierownik Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki Ukończył studia rusycystyczne na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1971 r. Doktorat uzyskał tamże w 1976 r., a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadała mu Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w 1986 r. W r uzyskał tytuł profesora. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Języka Rosyjskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W roku 1978 przeniósł się na Uniwersytet Śląski, gdzie przeszedł szczeble akademickie od adiunkta do profesora nadzwyczajnego. Od roku 1989 kieruje Zakładem Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego UŚ. W roku akad pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej WSP w Opolu, a w latach zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego. W latach był dyrektorem Instytutu Filologii Rosyjskiej UŚ, a następnie w latach dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, zaś w okresie od r do prodziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pełni na Uniwersytecie Śląskim funkcję dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (kadencja ) oraz kierownika Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki. W latach wykładał w Hiszpanii jako profesor slawistyki na Wydziale Filozofii i Literatury Uniwersytetu w Grenadzie. W Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach prowadził zajęcia językoznawcze na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim". Od r do chwili obecnej jest także profesorem na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, gdzie kieruje Zakładem Filologii Rosyjskiej.

2 Zainteresowania naukowe prof. Henryka Fontańskiego skupiają się wokół językoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz językoznawstwa konfrontatywnego. Dotyczą przede wszystkim składni języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim w ujęciu komunikacyjnofunkcjonalnym oraz opisu gramatycznego współczesnego języka Łemków. Zajmował się również statystyką językową, teoretycznymi podstawami badań konfrontatywnych, jak również zagadnieniami dydaktycznymi. Jego dorobek naukowy obejmuje m. in. dwie prace monograficzne ("Stosunki współrzędności w zdaniu pojedynczym w języku polskim i rosyjskim" Wyd. UŚ. Katowice 1980, "Anaforyczne przymiotniki wskazujące w języku polskim i rosyjskim. Problem użycia" Wyd. UŚ. Katowice 1986), współautorstwo Gramatyki języka łemkowskiego. Wyd. I: Śląsk", Katowice 2000; Wyd. II: Rutenika", Warszawa 2004, autorstwo rozdziału Łemkowszczyzna w tomie "Język rusiński" z serii monograficznej Najnowsze dzieje języków słowiańskich" (Opole 2004), współautorstwo słownika terminologii lingwistycznej, bibliografii slawistyki językoznawczej oraz ponad 70 artykułów i innych opracowań naukowych. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich. Od 2000 r. jest redaktorem serii Językoznawstwo słowiańskie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Mundo Eslavo wydawanego przez Uniwersytet w Grenadzie. Laureat nagród: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w r. 1981, Ministra Edukacji Narodowej w r oraz Rektora: WSP w Opolu (1976) i Rektora Uniwersytetu Śląskiego (1980, 1983, 1984, 1989). Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (2004) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005). Studia wyższe 5-letnie studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej, Wydział Filologiczno- Historyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, rok ukończenia: 1971, promotor: doc. dr Stanisław Kochman Doktorat Stosunki współrzędności w zdaniu pojedynczym w języku rosyjskim i polskim; promotor: doc. dr hab. Stanisław Kochman, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, Wydział Filologiczno- Historyczny, r.

3 Habilitacja Anaforyczne przymiotniki wskazujące w języku polskim i rosyjskim (Problem użycia) - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Data kolokwium: r., data zatwierdzenia: r. Awanse naukowe (Wydział Filologiczno-Historyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu) magister filologii rosyjskiej (Wydział Filologiczno-Historyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu) doktor nauk humanistycznych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) doktor habilitowany nauk humanistycznych (Prezydent RP) Tytuł: profesor Odbyte staże zagraniczne i krajowe - staż naukowy w Uniwersytecie Kubańskim w Krasnodarze, 1977, 1 miesiąc; - międzynarodowe seminarium slawistyczne, Uniwersytet w Sofii, 1984, 1 miesiąc; - stypendium naukowe, Komitet Bułgarystyki i Slawistyki Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, 1985, 1 miesiąc; - międzynarodowe seminarium slawistyczne, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie, 1986, 1 miesiąc; - staż naukowy w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina, Moskwa, 1990, 1 miesiąc; - staż naukowy w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A Puszkina, Moskwa, 1994, 1 miesiąc. Przebieg pracy zawodowej : asystent, Katedra Języka Rosyjskiego WSP w Opolu : starszy asystent, Katedra Języka Rosyjskiego WSP w Opolu : adiunkt, Katedra Języka Rosyjskiego WSP w Opolu : adiunkt, Uniwersytet Śląski : adiunkt, Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Rosyjskiej UŚ

4 : nauczyciel języka obcego, Studium Nauczycielskie w Sosnowcu : docent, Zakład Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego, Instytut Filologii Rosyjskiej UŚ : docent, Zakład Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego, Instytut Filologii Rosyjskiej UŚ : profesor, Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chorzowie : profesor nadzw., Zakład Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego, Instytut Filologii Rosyjskiej UŚ : nauczyciel języka obcego, VI Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu : profesor nadzw., Zakład Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ : profesor wizytujący, Area de Filologia Eslava, Falcultad de Filosofia y Letras, Universidad de Granada (Hiszpania) : profesor nadzw., Instytut Filologii Rosyjskiej, Akademia Pedagogiczna w Krakowie : profesor nadzw., Zakład Filologii Rosyjskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach : profesor nadzw., Instytut Neofilologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki, Wydział Filologiczny UŚ Pełnione funkcje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej WSP w Opolu zastępca dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego zastępca dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego kierownik Zakładu Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego kierownik Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

5 Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia : Brązowy Krzyż Zasługi : Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukową i organizacyjną : Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Indywidualna Stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych : Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za całokształt działalności w r. akad. 1982/ : Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za osiągnięcia uzyskane w roku akad. 1983/ : Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Indywidualna Stopnia III z tytułu osiągnięć naukowych : Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za osiągnięcia uzyskane w r. akad. 1988/ : Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukową i organizacyjną : Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą : Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za wysiłki za podjęte na rzecz Uczelni i Jej Społeczności : Złoty Krzyż Zasługi : Medal Komisji Edukacji Narodowej : Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną : Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną : Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną : Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego Oceny dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora lub stanowisko profesora nadzw Roman Hajczuk tytuł profesora Politechnika Białostocka Ludwig Selimski tytuł profesora Uniwersytet Śląski Stanisław Szadyko tytuł profesora

6 Uniwersytet Warszawski Anna Bednarczyk tytuł profesora Uniwersytet Łódzki Elena Koriakowcewa stanowisko profesora nadzwyczajnego Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku Zofia Czapiga tytuł profesora Uniwersytet Rzeszowski Recenzje prac habilitacyjnych Jadwiga Stawnicka: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty, Uniwersytet Śląski Marek Marszałek: Słownictwo wydawnictw książkowych drukowanych na radzieckiej Litwie. Opis dyferencjalny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Beata Rycielska: Celownik rosyjski. Studium kognitywne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Barbara Krucka: Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji na podstawie języka polskich studentw ze Wschodu, Uniwersytet Łódzki Jolanta Lubocha-Kruglik: Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, Uniwersytet Śląski Maria Mocarz: Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Małgorzata Borek: Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach, Uniwersytet Śląski

7 Recenzje prac doktorskich Dorota Chudyk: Składnia przysłówków gradualnych w j. rosyjskim w porównaniu z polskim Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny Małgorzata Misiak: Ekologia języka Łemków jako języka mniejszościowego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny Alicja Pstyga: Innowacje leksykalne we współczesnym języku rosyjskim i polskim. Rzeczownik studium konfrontatywne, Uniwersytet Gdański Jadwiga Stawnicka: Gniazda słowotwórcze czasowników oznaczających położenie w przestrzeni w języku rosyjskim i polskim. Konfrontatywna analiza strukturalno-semantyczna, Uniwersytet Śląski Tadeusz Borucki: Nauczanie praktycznej gramatyki rosyjskiej na młodszych latach studiów rusycystycznych, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Urszula Drzewiecka: Syntaktyczne środki wyrażania ekspresji w języku rosyjskim i polskim, Uniwersytet Warszawski Gustaw Michał Akartel: Leksykalno-semantyczne i słowotwórcze grupy rzeczowników z sufiksami pochodzenia obcego w języku rosyjskim i polskim, Uniwersytet Śląski Tatiana Kwiatkowska: Funkcje konstrukcji parentetycznych w tekście artystycznym (na materiale powieści M. Leskowa "Na noże", Uniwersytet Śląski Katarzyna Anna Ciągwa: Socjolingwistyczne wykładniki języka Słowaków na pograniczu polskosłowackim (na przykładzie północnego Spisza), Uniwersytet Śląski Bożena Dereń: Imiona własne w słowniku i tekście jako problem językoznawczy i glottodydaktyczny (w ujęciu polsko-rosyjskim), Uniwersytet Opolski Przemysław Brom: Czarnogórski standard wobec różnicowania językowego południowej Słowiańszczyzny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Krzysztof Feruga: Socjolingwistyczne uwarunkowania języka molizańskich Chorwatów, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

8 Aleksandra Krawuczka: Semantyczna kategoria przyczynowości i jej wykładniki w języku rosyjskim i polskim, Uniwersytet Opolski Mirosław Warchołek: Językowy obraz konfliktów w najnowszych tekstach rosyjskojęzycznych na podstawie tekstów o wojnie rosyjsko-czeczeńskiej, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Recenzje wydawnicze Dorota Dziewanowska: Kształtowanie sprawności mownych w procesie nauczania języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w klasie V i VI szkoły podstawowej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Sylwester Józefiak: Poradnik gramatyczno-ortograficzny z języka rosyjskiego dla uczniów szkoły podstawowej z ćwiczeniami (Materiały do eksperymentalnego nauczania języka rosyjskiego w klasie VII i VIII), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie J. Pańko: Rusyńsko-rusko-ukraińsko-słowacko-polskij słownyk lingwisticzych terniniw (Priaszow, 316 ss.), Uniwersytet w Preszowie, Słowacja Jan Iluk, Krystyna Jarząbek: Polsko-rosyjski słownik wyrażeń i zwrotów lekcyjnych (WSiP), Uniwersytet Śląski Dorota Dziewanowska: Ćwiczenia z akcentuacji rosyjskiej dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. Część I. Czasownik (WSiP), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Dorota Dziewanowska: Ćwiczenia z akcentuacji rosyjskiej dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. Część II: Rzeczownik (WSiP), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Dorota Dziewanowska: Ćwiczenia z akcentuacji rosyjskiej dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. Część III: Przymiotnik, Liczebnik, Zaimek (WSiP), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Zdzisława Kułyk, Maria Stefanów: Rosyjski język ekonomiczno-handlowy. Materiały do ćwiczeń dla studentów filologii rosyjskiej, Wyższa Szkoła Pedagigiczna w Krakowie Tadeusz Borucki: Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

9 Kieleckie Studia Rusycystyczne T. 7, 22 artykuły Magdalena Kuratczyk, Jurij Lukszyn, Regina Petelczyc, Mikołaj Timoszuk, Dorota Urbanek, Wanda Zmarzer: Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski rosyjsko-polski, Wydawn. Harald G Dictionaries Barbara Lipowska-Krupska, Zdzisława Kułyk: Polsko-rosyjski słownik czasownikowych połączeń niekonwencjonalnych, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków Czesław Lachur: Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle języka rosyjskiego (praca habilitacyjna), Uniwersytet Opolski Zoja Nowożenowa: Russkoje głagolnoje priedłożenije: struktura i siemantika, Uniwersytet Gdański Red. Alicja Pstyga i Krystyna Szcześniak: Słowo - z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Uniwersytet Gdański Zofia Czapiga: Polipredykatywność zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim, Uniwersytet Rzeszowski Red. Alicja Pstyga: Wokół struktury słowa, Uniwersytet Gdański Mirosława Chomiak: Język łemkowski cz. 1 Podręcznik dla rozpoczynających naukę w gimnazjum, liceum, technikum i szkole zawodowej (recenzja powtórna), Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Mirosława Chomiak, Magdalena Górska: Słowniczek tematyczny "Szkoła" polsko-łemkowskoangielski angielsko-łemkowsko-polski, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Sylwester Józefiak: Kultura Rosji. Krok po kroku... (Interkulturowy poradnik dla studentów neofilologii), Akademia Pedagogiczna w Krakowie Mirosława Chomiak: Język łemkowski cz. 1 Podręcznik dla rozpoczynających naukę w gimnazjum, liceum, technikum i szkole zawodowej, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA

10 Mirosława Chomiak, Bogdan Matała: Język łemkowski z komputerem, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Piotr Trochanowski: Elementarz / Bulwar, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Czesław Lachur: Zarys językoznawstwa ogólnego, Uniwersytet Opolski Mirosława Chomiak, Magdalena Górska: Słowniczek tematyczny "Dom. Człowiek. Przyroda", Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Bożena Dereń: Pochodne nazw własnych w słowniku i tekście, Uniwersytet Opolski Studia Neofilologiczne (WSP w Częstochowie), 7 artykułów Jarosław Horoszczak: Słownik łemkowsko-polski i polsko łemkowski, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji, 20 artykułów Mirosława Chomiak: Wczyme i bawyme sia / Uczymy i bawimy się, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Mirosława Chomiak: Besidujeme po łemkiwsky / Mówimy po łemkowsku I cz., Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Uniwersytet Wrocławski Paul Robert Magocsi, Helena Duć-Fajfer, Tomasz Kwoka: Rozmawiajmy po łemkowsku / Besidujme po łemkiwsky / Let's Speak Lemko-Rusyn, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Mirosława Chomiak: Język łemkowski. Część II dla szkoły średniej, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA

11 Mirosława Chomiak: Język łemkowski. Część II dla gimnazjum, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Zofia Czapiga: Rosyjskie operatory metatekstowe i ich polskie ekwiwalenty, Uniwersytet Rzeszowski Mirosława Chomiak, Magdalena Górskja, Wiera Sandowicz: Słowniczek tematyczny "Praca" angielsko-łemkowsko-polski i polsko-łemkowsko-angielski, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Red. Wojciech Chlebda: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 1. próbny, Uniwersytet Opolski Red. Wojciech Chlebda: Frazeologia i językowe obrazy świata przełomu wieków, Uniwersytet Opolski Mirosława Chomiak: Mówimy po łemkowsku, 2 część, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Red. Wojciech Chlebda: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 2., Uniwersytet Opolski Mirosława Chomiak: Język łemkowski, część III dla gimnazjum, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA Alicja Pstyga: Słowotwórcza kategoria negacji: prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim, Typ: praca habilitacyjna, Uniwersytet Gdański Anna Stasienko: Semantyka i składnia nomina essendi we współczesnym języku rosyjskim i polskim, Uniwersytet Rzeszowski Zofia Czapiga: Semantyka i składnia dewerbatywów z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim (analiza tekstów naukowych), Uniwersytet Rzeszowski Red. Wojciech Chlebda: Na tropach reproduktów. Pomocnik dla studentów filologii, I, Uniwersytet Opolski Red. Wojciech Chlebda: Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych Uniwersytet Opolski

12 Sylwester Józefiak: Lingwistyczne podstawy kształtowania stylu naukowego studentów-rusycystów przygotowujących prace dyplomowe licencjackie i magisterskie (spojrzenie glottodydaktyka), Akademia Pedagogiczna w Krakowie Wypromowani doktorzy 1. Małgorzata Borek Jolanta Lubocha-Kruglik Margarita Czerwińska Agnieszka Gasz Joanna Darda-Gramatyka Projekty badawcze 1. Projekt badawczy własny, grant KBN Nr pt. Podstawy gramatyki łemkowskiej. Morfologia. Ortografia Projekt badawczy własny, grant NCN Nr 3888/B/N03/2011/40 na realizację projektu badawczego własnego pt. Studia nad składnią łemkowską realizowany aktualnie. PUBLIKACJE Książki 1. Stosunki współrzędności w zdaniu pojedynczym w języku polskim i rosyjskim. Wyd. UŚ. Katowice 1980, 156 s.; 2. Anaforyczne przymiotniki wskazujące w języku polskim i rosyjskim. Katowice 1986, 251 s.; Rec. - Helena Běličová: Československá rusistika XXXIII, 1988, nr 2, s Ludmila Uhližová : Na okraj knihy H. Fontańského o zájmenech. Slavia. Ronk 56, seit 4, Praha 1987, s Ивaнкa Гугулaновa Съпостaвително езикознaние / Contrastive Linguistics, XIV, 1989/1, s Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej. Wyd. UŚ. Katowice 1997, 156 s. (we współautorstwie z W. Bekiszem).

13 4. Gramatyka języka łemkowskiego (Ґpaмaтыкa лемкiвского языкa). Wyd. Śląsk, Katowice 2000, 188 s. (wyłączne autorstwo rozdziałów: Fonetyka, Grafika, Składnia, Łemkowsko-polski słownik terminów gramatycznych, części rozdziałów Ortografia, Słowotwórstwo, Tworzenie form, także ogólna redakcja naukowa całości gramatyki; w pozostałej części współautorstwo z M. Chomiak, tj. łącznie wkład twórczy w ok. 80%,). 5. Лемковина [W:] Русыньскый язык. Red. Paul Robert Magocsi. Opole 2004 współautorstwo: rozdział w tomie z serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich / Modern History of Slavonic Languages [ISBN ], s Gramatyka języka łemkowskiego (Ґpaмaтыкa лемкiвского языкa) [wydanie 2, poprawione i uzupełnione; we współautorstwie z M. Chomiak] RUTENIKA, Wrocław 2004, 209 s. 7. Bibliografia historii i bibliografii slawistyki językoznawczej Wrocław współautorstwo w zakresie bibliografii polskiej rusycystycznej oraz regionalnej śląskiej. Studia i artykuły 8. Понятия и методы мaтемaтической стaтистики и теоpии веpоятностей пpименяемые пpи исследовaнии paзмеpов пpедложений. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska IX. Opole 1972, s Paзмеpы пpедложений жaнpa инфоpмaции в pусских и польских гaзетaх. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XI. Opole 1973, s Stosunki rozłączności w zdaniu prostym w języku rosyjskim i polskim. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XII. Opole 1975, s Kontrasty rosyjsko-polskie w zakresie wyrażania stosunków współrzędności w zdaniu pojedynczym. [W:] Problemy językoznawstwa porównawczego. Rzeszów 1976, s Stosunki przeciwstawności w zdaniu prostym w języku rosyjskim i polskim. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XIII. Opole 1976, s Wokół pojęcia współrzędności. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XV. Opole 1977, s Узуaльно-стилистические эквивaленты и чaстотность. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XV. Opole 1977, s Założenia programowe a organizacja zajęć z gramatyki konfrontatywnej języka rosyjskiego i polskiego. [W:] Naukowe podstawy dydaktyki języka rosyjskiego i literatury jako przedmiotów kierunkowych na studiach rusycystycznych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustroń Wlkp. 2-3 grudnia 1977 r., Łódź 1977, s

14 16. Funkcje leksykalne a semantyka syntagmatyczna. [W:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku T. 2. Językoznawstwo i metodyka. Katowice 1978, s Niejednoprzedmiotowość odniesienia jako rodzaj stosunku współrzęd nego (na materiale polskim i rosyjskim). Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XVI. Opole 1979, s Hierarchia funkcjonalna spójników współrzędnych w języku rosyjskim i polskim. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska XVII. Opole 1980, s Rodzaje podstaw funkcjonalno-semantycznych w opisie konfrontatywnym. [W:] Semantyka w badaniach konfrontatywnych języka rosyjskiego i polskiego. Katowice 1980, s Problemy powtórnej nominacji (na materiale rosyjskim i polskim). [W:] Problemy nominacji językowej. T. 1. Katowice 1981, s Podstawy koreferencji wyrażeń w tekście [tezy]. Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach. Zeszyt nr 8/1983. Katowice 1984, s Użycie zaimka ten/этот przy nominacji powtórnej w tekście polskim i rosyjskim. [W:] Problemy nominacji językowej. T. 2. Katowice 1983, s Czynniki warunkujące użycie demonstratywów w anaforyzujących grupach imiennych w tekście polskim i rosyjskim [tezy]. Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach. Zeszyt nr 10/1985. Katowice 1985, s Nazwy własne w koreferencji z nazwami pospolitymi w tekście polskim i rosyjskim. [W:] Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i w tekście. Opole 1986, s Różnice w użyciu anaforycznych przymiotników wskazujących w języku polskim i rosyjskim. Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach. Zeszyt nr 11/1986. Katowice 1987, s Понятие клaссa объектов и типы pефеpенции. Linguistica Silesiana, 9, 1987, s Referencja a założenia opisu składniowego: tradycyjne części zdania i opis predykatowo-argumentowy. Prace Językoznawcze. T. 14. Katowice 1988, s Z zagadnień koreferencji: między odniesieniem a sensem. [W:] Problemy semantyki leksykalnej. T. 2. Katowice 1988, s Tak zwane czasowniki niewłaściwe w wybranych słownikach języka rosyjskiego i polskiego. Prace Językoznawcze. T. 15. Katowice 1989, s Opozycja Świta. Robi się widno. (Wstaje) świt - relacje paradygmatyczno-syntagmatyczne w języku polskim i rosyjskim. Prace Językoznawcze. T. 16. Katowice 1989, s Об употpеблении aнaфоpических пpилaгaтельных в pусском и польском языкaх. Linguistica Silesiana, 10, 1989, s

15 32. О зaвисимости между типом текстa и его синтaксической стpуктуpой (нa пpимеpе pусского инстpуктивного жaнpa).[tezy]. Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung1988: [5. Internationale Konferenz zur Kommunikativ-Funktionalen Sprachbetrachtung] / hrsg. von Gertrud Bense. - Halle (Saale), 1989, s Лингвистическaя хapaктеpистикa одного жaнpa: pусский кулинapный pецепт. Linguistica Silesiana, 11, 1990, s Употpебление укaзaтельных местоимений-пpилaгaтельных кaк пpоблемa типологии текстa. [W:] VII Междунapодный Конгpесс Пpеподaвaтелей Pусского Языкa и Литеpaтуpы: Pусский язык и литеpaтуpa в общении нapодов миpa: пpоблемы функциониpовaния и пpеподaвaния. Тезисы доклaдов и сообщенийj. Москвa 1990, s Problemy i perspektywy optymalizacji kształcenia studentów rusycystyki w zakresie rosyjsko-polskiego językoznawstwa konfrontatywnego w świetle przeprowadzonych badań.[w:] Unowocześnienie kształcenia wyższego w zakresie filologii rosyjskiej oraz nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej i średniej. Materiały Resortowego Programu Badań Podstawowych RP III 30 (Grupa tematyczna III). Pod redakcją Janusza Henzla. Kraków 1990, s К вопpосу о сопостaвительном описaнии основных синтaксических моделей pусского и польского языков. Prace Językoznawcze. T. 18. Katowice 1991, s Miejsce modalności w opisie podstawowych modeli zdaniowych (problem wyrażeń wolicjonalnych). [W:] Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego. Katowice 1992, s Użycie zaimków wskazujących po określanym rzeczowniku w języku polskim i rosyjskim [W:] Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego. "Prace Językoznawcze" T. 21. Katowice 1993, s Czasowniki niewłaściwe w języku łemkowskim. [W:] Semantyka i pragmatyka w opisie języków słowiańskich. Katowice 1993, s Najnowsze próby kodyfikacji języka Rusinów karpackich. [W:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 1. Katowice 1994, s Теоpетические пpоблемы синтaксического поля пpедложения [W:] Пpоблемы интенсивного обучения неpодным языкaм. Мaтеpиaлы междунapодной нaучно-пpaктической конфеpенции Геpценовские чтения" (29-31 мaя 1996 г.). С.-Петеpбуpг 1996 s Odmiana rzeczowników we współczesnych łemkowskich tekstach pisanych [W:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 2. Katowice 1997, s Modele podstawowe a struktura tematyczno-rematyczna zdań rosyjskich i polskich [W:] Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 1. Katowice 1997, s

16 44. Składnik modalny pod akcentem logicznym [W:] Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2. Katowice 1998, s Zdania elementarne ze znaczeniem relacji w języku polskim i rosyjskim [W:] Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1. Katowice 1999, s Podstawowe modele zdań pojedynczych w języku Łemków [W:] Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T.2. Red. M. Blicharski przy współpracy J. Lubochy-Kruglik. Katowice 2000, s Текстовая роль постпозитивного местоимения этот в русском языке [W:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Red. H. Fontański przy współpracy E. Straś. Katowice 2001, s Методологические вопросы регистрового анализа [W:] Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей русского языка. Москва, филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова марта 2001 года. Труды и материалы. Под общей редакцией М. Л. Ремнёвой и А. А.Поликарпова. Издательство Московского университета 2001, s Типы русских предложений с именной группой в именительном падеже под логическим ударением в сопоставлении с польским языком [W:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie słowotwórstwa, semantyki i składni. Red. P. Czerwiński przy współpracy M. Borek. Katowice 2001, s Об элементарной модели предложения в связи с его актуальным членением [w:] Коммуниктивносмысловые параметры грамматики и текста. Сборник статей, посвященный юбилею Галины Александровны Золотовой. Составитель: Н. К. Онипенко. Эдиториал УРСС, Москва 2002, s Лемковский язык как один из литературных вариантов русинского языка. Mundo Eslavo Revista de Cultura y Estudios Eslavos. 1/2002. Universidad de Granada, s Анафора и типы текстов в русском, польском и испанском языках [w:] Espanã y el Mundo Eslavo: Relaciones Lingűísticas, Literarias y Culturales. Universidad Complutense de Madrid, 2002, s Sytuacja językowa Łemków [W:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język tradycja kultura). Red. E. Tokarz. Wyd. Śląsk, Katowice 2001, s O normach współczesnego łemkowskiego języka literackiego. Języki Obce w Szkole Nr 6/2001, p Экспрессивные модификации элементарных предложений (русско-польское сопоставление). [W:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie

17 lingwokulturoznawczym. Pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego.. Katowice 2004, s Коммуникативные регистры, речевые жанры и стиль автора [w:] Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego, Wyd. UŚ, Katowice 2005, s Методологические вопросы регистрового анализа [w:] Вопросы русского языкознания: Сб. Вып. ХII. Традиции и тенденции в современной грамматической науке. Под общ. ред. Г. А. Золотовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005, s ; [przedruk z uzupełnieniami w:] Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Redakcja naukowa Mieczysław Balowski i Wojciech Chlebda. Opole 2005, s Gramatyka Ody do młodości Adama Mickiewicza w zestawieniu z jej przekładami na języki słowiańskie. [W:] Leksyka i gramatyka w tekście. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Pod red. M. Borek i Henryka Fontańskiego. Wyd. UŚ, Katowice 2005, s Łemkowskie zaimki nieokreślone z cząstkami да- i си- (-с-) (warunki użycia). [W:] Carpatho-Rusyns and their Neighbors. Esays in Honor of Paul Robert Magocsi. Eds Bogdan Horbal, Patricia A. Krafcik, Elaine Rusinko. Eastern Christian Publications. Fairfax, Virginia 2006, s Gramatyczne wyznaczniki kompozycyjne opowiadań i humoresek łemkowskich Teodora Kuziaka [W:] Gramatyka a tekst. Pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik. Wyd. UŚ. Katowice 2007, s Aktualne problemy kodyfikacji języka łemkowskiego w kontekście ogólnorusińskim. [W:] Dylematy tożsamościowe Łemków aspekt historyczny, kulturowy, językowy, społeczny. "Rocznik Ruskiej Bursy" 2007 Gorlice, s Aktualne problemy języka łemkowskiego (normalizacja pisowni). [W:] Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom jazyku. Prešovská uníverzíta v Preśove. Ústav regionálnych a národnostných štúdií. Prešov 2007, s ; [przedruk w:] Русинский язык меджі двома конґресами. Анна Плϊшкова (ед.). Світовый конґрес Русинів. Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, Пряшів 2008, s Rusińska terminologia lingwistyczna. [W:] Русиньскій язык маджі двома комґресами. Анна Плішкова (ед.) Світовий конґрес Русинів. Інштітут русиньского языка і культурыпряшівской универзіты в Пряшові, Пряшів 2008, s Wyrażenia perfektywne w polsko-rosyjskiej konfrontacji przekładowej [W:] Gramatyka a tekst. Tom 2. Pod redakcją Henryka Fontańskiego i Jolanty Lubochy-Kruglik. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2009, s

18 65. Кодифікация лемківского языка [W:] Русини / Руснаци / Ruthenians ( ) II. 2. том, проф. др Михајло Фејса - главни уредник, Универзитет у Новом Саду,Филозофски факултет - Одсек за русинистику, ИК Прометеј, КПД ДОК, 2009, s [ISBN (ФФ)]. Inne publikacje 66. Polsko-rosyjski słownik terminów użytych w pracy [W:] J. Arabski: Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna. Wyd. Śląsk. Katowice 1996, s Rocznik Slawistyczny. T. XXXVII. Cz. II. Wrocław 1976, s. 309, 322, 341-2, 368, 372, 375 (omówienia bibliograficzne); 68. Rocznik Slawistyczny. T. XXXVI. Cz. II. Wrocław 1975, s. 310, 327, 341, 342, 354, 404 (omówienia bibliograficzne); 69. Rocznik Slawistyczny. T. XXXIX. Cz. II. Wrocław 1978, s. 118, 233, 242, 260, 265, 266, 294, 312, , 319, 322, 326, 337, 344, 349, 352-3, 361, 367 (omówienia bibliograficzne); Prace redakcyjne 1. Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego. Red. M. Blicharski, H. Fontański. UŚ. Katowice 1992, s Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego. Prace Językoznawcze. T. 21. Red. H. Fontański. UŚ. Katowice Semantyka i pragmatyka w opisie języków słowiańskich. UŚ. Red. M. Blicharski, H. Fontański. Katowice 1993, s Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 1. Red. M. Blicharski, H. Fontański. UŚ. Katowice Zagadnienia ogólnojęzykoznawcze i slawistyczne. Prace Językoznawcze. T. 23. Red. H. Fontański. UŚ. Katowice Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 2. Red. M. Blicharski, H. Fontański. UŚ. Katowice 1997, s Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 1. Red. M. Blicharski, H. Fontański. UŚ. Katowice 1997, s.. 8. Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2. Red. M. Blicharski, H. Fontański. UŚ. Katowice 1998, s Słowotwórstwo, semantyka i składnia w opisie języków słowiańskich.. T. 1. Red. M. Blicharski, H. Fontański. UŚ. Katowice 1999, s. 276.

19 10. Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego.. Katowice 2004, s Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego, Wyd. UŚ, 2005, s Leksyka i gramatyka w tekście. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Pod red. M. Borek i Henryka Fontańskiego. Wyd. UŚ, Katowice Gramatyka a tekst. Pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik. Wyd. UŚ. Katowice Gramatyka a tekst. Tom 2. Pod redakcją Henryka Fontańskiego i Jolanty Lubochy- Kruglik. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2009, ss. 253 [ISBN: ]. 15. W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam. Pod redakcją Henryka Fontańskiego, Rafała Molenckiego i Olgi Wolińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, ss. 295 [ISSN ; ISBN ].

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015 Lp. 1... 4. 5.. 7. PLAN STUDIÓ I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 014/015 NAZA PRZEDMIOTU semestr rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego wariant 0 I rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY NR 134 Katarzyna Kwapisz Osadnik PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016 lab./ć lab./ć lab./ć lab./ć w j. lab./ć lab./ć Forma zaliczenia Razem wykłady ćwiczenia lab./prow jęz.obcym / semin.dypl. O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Filologia specjalność: Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Minima programowe - INSTYTUT ROMANISTYKI Minimum programowe dla studentów MISH od r. 009/0 W związku z utworzeniem w roku akademickim 00/0 grup dla kandydatów bez znajomości języka na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Stanisław Kochman (7 VI 1935 3 IV 2010)

Stanisław Kochman (7 VI 1935 3 IV 2010) N E K R O L O G I N É C R O L O G I E Rocznik Slawistyczny, t. LIX, 2010 ISSN 0080-3588 Stanisław Kochman (7 VI 1935 3 IV 2010) W Wielką Sobotę 3 kwietnia 2010 r. zmarł nagle w Opolu Profesor Stanisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ MINIMUM PROGRAMOWE na rok akad. 2010/2011 dla studentów MISH Studia pierwszego stopnia. Forma Zal./ Punkty ECTS ROK I

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ MINIMUM PROGRAMOWE na rok akad. 2010/2011 dla studentów MISH Studia pierwszego stopnia. Forma Zal./ Punkty ECTS ROK I 1 INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ MINIMUM PROGRAMOWE na rok akad. 2010/2011 dla studentów MISH Studia pierwszego stopnia Semestr Lp. Nazwa przedmiotu I godz. w sem. II ROK I 1. Wstęp do literaturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia Program studiów I stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie (6 semestrów) studia

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium tematyczne VI Kod przedmiotu

Konwersatorium tematyczne VI Kod przedmiotu tematyczne VI - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu tematyczne VI Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-konwtem6,st.2014-K-S14_pNadGen1F1QK Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Językoznawstwo Profil

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akad. 2016/2017 ROK I Plan studiów do programu modułowego zatwierdzonego na cykl kształcenia 2016/17 2018/19

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2017/18 I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I 1a. Praktyczna nauka j. I ćw. 150

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE dla studentów MISH w Instytucie Rusycystyki UW na stacjonarnych studiach I stopnia w roku akademickim 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE dla studentów MISH w Instytucie Rusycystyki UW na stacjonarnych studiach I stopnia w roku akademickim 2016/2017 INSTYTUT RUSYCYSTYKI Limit miejsc: MINIMUM PROGRAMOE dla studentów MISH w Instytucie Rusycystyki U na stacjonarnych studiach I stopnia w roku akademickim 016/017 (dla studentów, którzy na I roku MISH uzyskali

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, I stopień Sylabus modułu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego IV (02- FL-JRT-N1-PNJR04)

Bardziej szczegółowo

Katedra Filologii Rosyjskiej Filologia rosyjska studia I stopnia

Katedra Filologii Rosyjskiej Filologia rosyjska studia I stopnia Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ROSYJSKIEGO/filologiczny Kod

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018 I ROK STUDIÓW I semestr 1 PNJS fonetyka 2 PNJS leksyka 3 PNJS gramatyka funkcjonalna O Ćw. 60 4 O 4 PNJS praca z tekstem 5 Historia Serbii i Chorwacji

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.).

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.). MINIMUM PROGRAMOWE W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/05, 05/06 I 06/07 Skróty stosowane w programach: P

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 -

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 - Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Język bez granic WARSZAWA 2011-1 - Redaktor tomu Język bez granic Dr Marek Łukasik Projekt okładki Marzena Łukasik

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

rok I studiów magisterskich, semestr zimowy, rok akademicki 2015/2016

rok I studiów magisterskich, semestr zimowy, rok akademicki 2015/2016 rok dzień godzina grupa specjalność forma zajęć tytuł imię nazwisko przedmiot sala 4 WT 08.30-10.00 wykład obowiązkowy dla całego roku dr Anna Kochan Metodyka tekstu naukowego 143 4 WT 10.15-11.45 1 literaturoznawczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA SEMESTR ZIMOWY R.AKAD. 2017/2018 STUDIA LICENCJACKIE I ROK Gramatyka opisowa w ujęciu funkcjonalnym 1 Dr Halina Kudlińska-Stępień WYKŁADY Aula A2 15 godzin Poetyka Mgr

Bardziej szczegółowo

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015

Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków, 17 18 kwietnia 2015 Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze Kraków,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA SEMESTR ZIMOWY R.AKAD. 2014/2015 STUDIA LICENCJACKIE I ROK Gramatyka opisowa w ujęciu funkcjonalnym 1 Dr Halina Kudlińska-Stępień WYKŁADY Aula A4 co 2 tygodnie Poetyka

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu 09.3-WH-FiP-GOP-1-K-S14_pNadGen0FA8C Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie pracy magisterskiej: Aspekty merytoryczne i techniczno-formalne

1. Przygotowanie pracy magisterskiej: Aspekty merytoryczne i techniczno-formalne SEM. MAGISTERSKIE - SPEC. JĘZYKOZNAWSTWO Prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz Zakres tematyki: 1. Językoznawstwo materiałowe, porównawcze, korpusowe; socjolingwistyka. 2. Składnia, semantyka, pragmatyka.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny kod w SID PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka rosyjskiego/ moduł nauczycielski Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Filologia, język rosyjski program tłumaczeniowy, I rok, studia stacjonarne 1 stopnia

Filologia, język rosyjski program tłumaczeniowy, I rok, studia stacjonarne 1 stopnia HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ r. akad. 2016/2017 INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Filologia, język rosyjski program tłumaczeniowy, I rok, studia stacjonarne 1 stopnia dr Izabela Nowak

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 lektorat ćw 60 ZO 4 1 PNJA ćw 150 ZO 10 1 literatura angielska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 202/20 Zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego IV (02- FL-JRB-S1-PNJR04)

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej Załącznik Nr 1.11 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym)

Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rostkowie na rok szkolny 2012/2013

Szkolny wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rostkowie na rok szkolny 2012/2013 Szkolny wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rostkowie na rok szkolny 2012/2013 1. Wychowanie Książka przedszkolne sześciolatka.przygotowuję się do szkoły 2. Wychowanie przedszkolne 3. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

H a r m o n o g r a m letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Rusycystyki UW w roku akad. 2016/2017

H a r m o n o g r a m letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Rusycystyki UW w roku akad. 2016/2017 H a r m o n o g r a m letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Rusycystyki UW w roku akad. 2016/2017 LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 9 czerwca 2 lipca 2017 r. EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH 12 czerwca 2017 r. SESJA

Bardziej szczegółowo