Obsługa łączenia danych i

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa łączenia danych i"

Transkrypt

1 Obsługa łączenia danych i sprawozdania skonsolidowanego FINREP Lipiec 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody GPM SYSTEMY sp. z o.o. GPM SYSTEMY 1

2 Spis treści I. Potrzeba biznesowa 3 II. III. Metoda integracji danych transakcyjnych 3 Metoda integracji sprawozdań 3 Pojęcia podstawowe 5 Jednostka biznesowa 5 Sprawozdanie ŁĄCZNE 5 Sprawozdanie SKONSOLIDOWANE 7 Relacje pomiędzy pakietami jednostkowymi i skonsolidowanymi 8 Rozwiązanie - asist 11 Koncepcja rozwiązania Metoda łączenia danych transakcyjnych 11 Koncepcja rozwiązania Metoda łączenia sprawozdań 12 Korekty konsolidacyjne 14 asist moduł sprawozdań skonsolidowanych 16 Historia: Data We rsja Opis Uwagi PM Koncepcja 1. Wersja PM Koncepcja rozwinięta o analizę wykorzystania pakietów taksonomii PM Uzgodnienie wersji PM Dodanie ścieżki konsolidacji w oparciu sprawozdana skonsolidowane GPM SYSTEMY 2

3 Potrzeba biznesowa Banki, które zgodnie z wymogami sprawozdań NBP zobowiązane są do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania FINREP w pierwszym kroku decydują o metodzie uzyskania sprawozdania: metoda integracji danych transakcyjnych, metoda integracji sprawozdań. Metoda integracji danych transakcyjnych Metoda integracji danych transakcyjnych polega na połączeniu danych na poziomie źródłowym ze wszystkich instytucji podmiotu dominującego oraz podmiotów zależnych. Dane od strony technicznej muszą być połączone w podsystemie integrującym dane np. hurtowni danych, wspólnej księdze głównej, itp. Sposób przygotowania sprawozdania skonsolidowanego nie różni się od sposobu przygotowania sprawozdania jednostkowego narzędzia i mechanizmy mogą być jednakowe różne są zakresu danych źródłowych. Rysunek 1 Metoda integracji danych transakcyjnych Metoda integracji sprawozdań Alternatywną metodą do metody integracji danych transakcyjnych jest metoda integracji sprawozdań XBRL- FINREP. GPM SYSTEMY 3

4 W metodzie punktem wyjścia są sprawozdania podmiotów przygotowane w formacie XBRL. Sprawozdania jednostkowe są agregowane a następnie wprowadzane są korekty konsolidacyjne tj. wysaldowane są wzajemne obroty, wynik z tytułu transakcji wzajemnych oraz wzajemne udziały. Rysunek 2 Metoda łączenia sprawozdań jednostkowych Alternatywnie, punktem wyjścia mogą być też sprawozdania skonsolidowane przygotowane przez podmioty (sprawozdania przygotowane w pakiecie skonsolidowanym). Sprawozdania są łączone a następnie wprowadzane są korekty konsolidacyjne. Rysunek 3 Metoda łączenia sprawozdań skonsolidowanych GPM SYSTEMY 4

5 Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników. Podstawowe przesłanki do podjęcia decyzji podsumowane są w tabeli poniżej. Przesłanki Wybór ROZWIĄZANIE 1 sprawozdanie skonsolidowane dotyczy dwóch banków będących w procesie łączenia podmiot główny i podmiot/ty zależne sporządzają sprawozdanie FINREP lub też podmioty zależne mogą sporządzić sprawozdanie w układzie FINREP podmioty posiadają różne, niezintegrowane systemy 2 podmioty główny i zależne posiadają zintegrowane systemy METODA ŁĄCZENIA SPRAWOZDAŃ METODA ŁĄCZENIA DANYCH TRANSAKCYJNYCH asist z modułem obsługi sprawozdań skonsolidowanych asist moduł podstawowy Pojęcia podstawowe Jednostka biznesowa Jednostka organizacyjna, której dane mają wpływ na sprawozdanie skonsolidowane. Przez jednostki biznesowe należy rozumieć np. Centrala, Dom Maklerski -tj. podmioty które odrębnie przygotowują dane do zasilenia formularzy COREP/FINREP w oparciu o operacje księgowane w tych jednostkach. W niniejszym opracowaniu pojęcie jednostki zostało rozszerzone na sztuczną jednostkę reprezentującą sprawozdanie łączne i/lub skonsolidowane. Sprawozdanie ŁĄCZNE Wersja łączna sprawozdania Banku wynikająca ze zsumowania sprawozdań jednostkowych, przy czym sumowanie oznacza: dla sprawozdań tabelarycznych zawierających wartości typu MONETARY sumowanie komórka po komórce, komórki innych typów nie są sumowane dla sprawozdań listowych (lub inaczej opisanych w taksonomii XBRL za pomocą TUPLE) sumowanie list np. FIN025. Sprawozdanie ŁĄCZNE jest sporządzone według tego samego pakietu taksonomii co sprawozdania jednostkowe GPM SYSTEMY 5

6 Przykład 1 FJMK pakiet taksonomii (FINREP jednostkowe MSR kwartalne) Schemat opisuje proces łączenia sprawozdao: BANK_Łączne (FJMK) = BANK_Jednostkowe (FJMK) + PodmiotZaleny_Jednostkowe (FJMK) Schemat można zastosować do dowolnego pakietu taksonomii XBRL np. FJMM (miesięczne) FJMR (roczne) lub skonsolidowanego np. FSMK, FSMR. Przykład 2 FSMK pakiet taksonomii (FINREP skonsolidowane MSR kwartalne) Schemat opisuje proces łączenia sprawozdao: BANK_Łączne (FSMK) = BANK_A (FSMK) + BANK_B (FSMK) GPM SYSTEMY 6

7 Sprawozdanie SKONSOLIDOWANE Sprawozdanie skonsolidowane to sprawozdanie sporządzone zgodnie ze skonsolidowanym pakietem taksonomii XBRL. Z oczywistych powodów, sprawozdanie skonsolidowane uzyskać można tylko w oparciu o sprawozdania MSR. Schemat poniżej ilustruje tą zależność. Rysune k 4 Konsolidacja sprawozdań dla poszczególnych pakietów Sprawozdanie skonsolidowane to sprawozdanie łączne przeniesione do pakietu skonsolidowanego oraz skorygowane o korekty konsolidacyjne. Sprawozdanie łączne uzyskać można poprzez bezpośrednie połączenie sprawozdań jednostkowych podmiotów do sprawozdania skonsolidowanego. GPM SYSTEMY 7

8 Przykład 3 Innym sposobem jest podzielenie tego procesu na dwa kroki: uzyskanie sprawozdania łącznego zgodnego z pakietem jednostkowym uzyskanie sprawozdania skonsolidowanego poprzez skopiowanie łącznego (pakiet jednostkowy) do skonsolidowanego (pakiet skonsolidowany). Przykład 4 BANK_Łączne (FJMK) = BANK_Jednostkowe (FJMK) + PodmiotZaleny_Jednostkowe (FJMK) BANK_Skonsolidowane (FSMK) = BANK_Łączne (FJMK) Relacje pomiędzy jednostkowymi i skonsolidowanymi pakietami taksonomii FINREP Przeniesienie danych z pakietu jednostkowego do pakietu skonsolidowanego wymaga porównania zakresów raportowanych danych w tych pakietach. GPM SYSTEMY 8

9 Rysune k 5 Pakiet jednostkowy vs pakiet skonsolidowany Zestawienie zakresów danych pozwala określić trzy zbiory: FJ+FJ część wspólna dane występujące w obu pakietach dane mogą być skopiowane z pakietu (zsumowane z pakietów) jednostkowych FS-FJ dane występujące tylko w pakiecie skonsolidowanym dane muszą być uzupełnione FJ-FS dane występujące tylko z pakiecie jednostkowym dane bez znaczenia dla pakietu skonsolidowanego Poniżej przedstawiono uogólnione zestawienie formularzy z klasyfikacją przynależności do ww zbiorów. FORMULARZ FS+FJ FS-FJ FJ-FS FB 1 FBN01 1 FBN02 1 FBN03 1 FBN04 1 FBN05 1 FBN06 1 FBN07 1 FBN08 1 FBN09 1 FBN10 1 FBN11 1 FBN12 1 FBN13 1 FBN FBN15 1 FBN16 1 FBN17 1 FBN18 1 FBN19 1 GPM SYSTEMY 9

10 FBN20 1 FBN21 1 FBN22 1 FBN23 1 FBN24 1 FBN25 1 FBN26 1 FBN27 1 FBN28 1 FBN29 1 FBN30 1 FBN31 1 FBN32 1 FBN33 1 FBN34 1 FBN35 1 Rysune k 6 Grupa formularzy FB Formularze FS+FJ FS-FJ FJ-FS FIN01s 1 FIN02 1 FIN03 1 FIN04 1 FIN05 1 FIN06 1 FIN07 1 FIN08 1 FIN09 1 FIN10 1 FIN11 1 FIN12 1 FIN13 1 FIN14 1 FIN15 1 FIN16 1 FIN17 1 FIN21 1 FIN25 1 FIN26 1 FIN27 1 FIN28 1 Rysunek 7 Grupa FIN GPM SYSTEMY 10

11 FORMULARZ FS+FJ FS-FJ FJ-FS FRN FRN FRN03 1 FRN04 1 FRN05 1 FRN06 1 FRN07 1 FRN08 1 FRN09 1 FRN10 1 FRN11 1 FRN12 1 FRN13 1 Rysunek 8 Grupa FR Zasadnicza część sprawozdania skonsolidowanego przynależy do zbioru FS+FJ co oznacza, że może być uzyskana ze sprawozdania jednostkowego (łączenie lub kopiowanie). Dane, które muszą być uzupełnione w sprawozdaniu skonsolidowanym to: FBN11, FIN01S, FRN01, FRN02. Z oczywistych powodów jest to również FID. Rozwiązanie - asist Koncepcja rozwiązania Metoda łączenia danych transakcyjnych Moduł asist jest wykorzystywany do sporządzenia i uzgodnienia sprawozdania skonsolidowanego w taki sam sposób jak do sporządzenia sprawozdania jednostkowego. W momencie otwierania okresu określa się, czy sprawozdanie ma być sprawozdaniem jednostkowym czy skonsolidowanym. Wybierany jest wtedy automatycznie odpowiedni pakiet taksonomii. Dla jednego okresu można otworzyć równolegle sprawozdanie jednostkowe oraz skonsolidowane. Ponieważ integracja danych z podmiotów została wykonana we wcześniejszym etapie procesu od strony funkcjonalnej obsługa i uzgodnienie sprawozdania skonsolidowanego nie różni się od sprawozdania jednostkowego. GPM SYSTEMY 11

12 Koncepcja rozwiązania Metoda łączenia JEDNOSTKOWYCH sprawozdań XBRL Metodę sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego w oparciu o metodę łączenia sprawozdań zapewnia asist rozszerzony o moduł sprawozdania skonsolidowanego. Założenia: moduł sprawozdań skonsolidowanych pozwala na zdefiniowanie jednostek Jednostka A jednostkowe Jednostka B jednostkowe Jednostka Główna jednostkowe Jednostka Główna skonsolidowane Przykład 5 sprawozdaniu każdej jednostki odpowiada jeden pakiet sprawozdania tj. sprawozdanie otwarte dla konkretnego okresu sprawozdawczego, dla konkretnej jednostki sprawozdawczej według przypisanego pakietu taksonomii; Przykład 6 w okresie grudzień 2007 założono 4 pakiety sprawozdań - sprawozdania jednostkowe banku A i banku B wedug taksonomii jednostkowej tj. F J M R (FINREP-jednostkowy-MSR-roczne) - sprawozdanie łączne (jednostka Główna) według taksonomii jednostkowej F J M R - sprawozdanie skonsolidowane (jednostka Głowna) według taksonomii skonsolidowanej F S M R Każdy pakiet obsługiwany jest niezależnie i posiada pełną funkcjonalność asist tj. można importować dane, wprowadzać, korygować je manualnie, walidować zbiorem reguł związanych z odpowiednim pakietem taksonomii. Przykład 7 sprawozdanie jednostkowe A można wczytać ze sprawozdania jednostkowego XBRL, a następnie je walidować regułami dla sprawozdania jednostkowego. GPM SYSTEMY 12

13 Sprawozdanie ŁĄCZNE i SKONSOLIDOWANE odbywa się poprzez wykonanie funkcji konsolidacji danych GPM SYSTEMY 13

14 Koncepcja rozwiązania Metoda łączenia SKONSOLIDOWANYCH sprawozdań XBRL Metodę sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego w oparciu o metodę łączenia sprawozdań zapewnia asist rozszerzony o moduł sprawozdania skonsolidowanego. Założenia: moduł sprawozdań skonsolidowanych pozwala na zdefiniowanie jednostek Przykład 8 Jednostka A PAKIET SKONSOLIDOWANY Jednostka B PAKIET SKONSOLIDOWANY Jednostka Główna PAKIET SKONSOLIDOWANY Każdy pakiet obsługiwany jest niezależnie i posiada pełną funkcjonalność asist tj. można importować dane, wprowadzać, korygować je manualnie, walidować zbiorem reguł związanych z odpowiednim pakietem taksonomii. Sprawozdanie SKONSOLIDOWANE ZA GRUPĘ uzyskuje się poprzez się wykonanie funkcji konsolidacji danych GPM SYSTEMY 14

15 Korekty konsolidacyjne Korekty konsolidacyjne wprowadzane są do sprawozdania skonsolidowanego. Wprowadzić je można na dwa sposoby: przygotowany zbiór korekt konsolidacyjnych wczytywany jest operacją importu addytywnego do sprawozdania skonsolidowanego, korekty wykonywane są w sposób manualny bezpośrednio na sprawozdaniu skonsolidowanym. Rysune k 9 Wprowadzenie korekt konsolidacyjnych Informacja o korektach (tytułach i wartościach) uzyskana musi wcześniej być z systemów bankowych. GPM SYSTEMY 15

16 asist moduł sprawozdań skonsolidowanych Moduł sprawozdań skonsolidowanych jest funkcjonalnym rozszerzeniem podstawowej aplikacji asist. Zatem oprócz całej funkcjonalności dostępnej funkcjonalności asist posiada dodatkowe cechy: zarządzenie jednostkami pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie jednostkowe, dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji asist tj.: o poprzez wczytywanie gotowego sprawozdania XBRL jednostki składowej o manualnie o za pomocą interfejsu do wczytywania zbiorów CSV lub XML funkcjonalność konsolidacji danych z jednostek Sprawozdanie uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji Konsoliduj dane jednostek. [Komentarze] Rysune k 10 Menu asist funkcja konsolidacji Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie komórka po komórce sprawozdania docelowego np. RAZEM GPM SYSTEMY 16

17 Jednostkowe. Jednostki biznesowe, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji. Rysune k 11 Funkcja konsolidacji danych weryfikacja każdego pakietu sprawozdania odbywa się metodami dostępnymi w asist, sprawozdanie może być weryfikowane pełnym zakresem kontroli zdefiniowanych dla każdego pakietu taksonomii GPM SYSTEMY 17

18 W sprawach handlowych oraz technicznych prosimy o bezpośredni kontakt: Piotr Malczak mob GPM SYSTEMY sp. z o.o. ul. Kiemliczów 9/ Wrocław tel / adres gpm-systemy.com GPM SYSTEMY 18

Obsługa konsolidacji sprawozdań - Moduł Jednostek

Obsługa konsolidacji sprawozdań - Moduł Jednostek Obsługa konsolidacji sprawozdań - Moduł Jednostek Kwiecień 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość Dużych Zaangażowań - Moduł Large Exposures

Sprawozdawczość Dużych Zaangażowań - Moduł Large Exposures Sprawozdawczość Dużych Zaangażowań - Moduł Large Exposures Sprawozdawczość Dużych Zaangażowań - Moduł Large Exposures Czerwiec 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany

Bardziej szczegółowo

Opis Modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP. Sierpień 2017

Opis Modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP. Sierpień 2017 Opis Modułu NSO rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP Sierpień 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. Kwiecień 2015

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. Kwiecień 2015 Opis modułu NSO rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG Kwiecień 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Styczeń 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Opis. rozszerzenia asist. o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG WROCŁAW 2010

Opis. rozszerzenia asist. o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG WROCŁAW 2010 Opis rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG WROCŁAW 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość Znaczących Zaangażowań - Moduł NB300

Sprawozdawczość Znaczących Zaangażowań - Moduł NB300 Sprawozdawczość Znaczących Zaangażowań - Moduł NB300 Sprawozdawczość Znaczących Zaangażowań - Moduł NB300 Marzec 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. maj 2011

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. maj 2011 Opis modułu NSO rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG maj 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie reguł własnych banku - Moduł reguł własnych

Tworzenie reguł własnych banku - Moduł reguł własnych Tworzenie reguł własnych banku - Moduł reguł własnych Styczeń 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozszerzenia asist o sprawozdawczość dla NBP na potrzeby bilansu płatniczego ( PEGAZ )

Koncepcja rozszerzenia asist o sprawozdawczość dla NBP na potrzeby bilansu płatniczego ( PEGAZ ) Koncepcja rozszerzenia asist o sprawozdawczość dla NBP na potrzeby bilansu płatniczego ( PEGAZ ) Wersja 1.0 WROCŁAW 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza procesem ofertowym, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system sprawozdawczy

Uniwersalny system sprawozdawczy Uniwersalny system sprawozdawczy Listopad 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość NBP ITS w Polsce - Moduł NBP ITS

Sprawozdawczość NBP ITS w Polsce - Moduł NBP ITS Sprawozdawczość NBP ITS w Polsce - Moduł NBP ITS Wrzesień 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna

Bardziej szczegółowo

asist specjalizowany moduł do sprawozdawczości Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Opis rozwiązania

asist specjalizowany moduł do sprawozdawczości Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Opis rozwiązania asist specjalizowany moduł do sprawozdawczości Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Opis rozwiązania Kwiecień 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Marzec 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Projekty wdrożenia ITS CASE STUDIES

Projekty wdrożenia ITS CASE STUDIES Projekty wdrożenia ITS CASE STUDIES Agenda 1. Mapa produktów sprawozdawczych - komponenty/moduły będące podstawą projektów implementacji 2. Case studies analiza przypadków - projekty implementacji ITS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania wersja 5.15.2.4 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany przechowywany bez ograniczeń tylko

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Kwiecień 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

Cpt-Star pakiet do interpretacji sondowan statycznych

Cpt-Star pakiet do interpretacji sondowan statycznych Cpt-Star pakiet do interpretacji sondowan statycznych Tytuł www.soft-projekt.com.pl Informacje ogólne Oprogramowanie CPT-Star jest zaawansowaną aplikacją do analizy i interpretacji sondowań statycznych

Bardziej szczegółowo

Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist. Agnieszka Hołownia-Niedzielska

Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist. Agnieszka Hołownia-Niedzielska Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist Agnieszka Hołownia-Niedzielska Agenda 1 Dlaczego większość projektów obejmuje automatyzację zasilenia? 2 Perspektywa użytkownika końcowego 3 Źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe i systemowe

Wymagania sprzętowe i systemowe System obsługi sprawozdawczości Wymagania i systemowe wersja 5.13.1 Wrocław 07.2015r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY PŁOCK

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY PŁOCK Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 5545/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2006 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY PŁOCK Skonsolidowany bilans Gminy Płock sporządza się w

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe i systemowe

Wymagania sprzętowe i systemowe System obsługi sprawozdawczości Wymagania i systemowe wersja 5.23.3 Wrocław 08.2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania NB300

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania NB300 System obsługi sprawozdawczości Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania NB300 wersja 5.15.2.4 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe i systemowe obowiązujące od

Wymagania sprzętowe i systemowe obowiązujące od System obsługi sprawozdawczości Wymagania i systemowe obowiązujące od 07.2018 Wrocław 12.2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

System. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-zla oraz Obsługa opieki nad dzieckiem od roku 2016

System. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-zla oraz Obsługa opieki nad dzieckiem od roku 2016 System FOKUS KADRY I PŁACE Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-zla oraz Obsługa opieki nad dzieckiem od roku 2016 Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb.,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie roku FoKa Mini. Instrukcja użytkownika i administratora. Opracowanie Sputnik Software Sp. z o.o

Otwarcie roku FoKa Mini. Instrukcja użytkownika i administratora. Opracowanie Sputnik Software Sp. z o.o Otwarcie roku 2018 FoKa Mini Instrukcja użytkownika i administratora Opracowanie Sputnik Software Sp. z o.o Krok 1 - Otwarcie nowego roku Otwarcie roku należy rozpocząć od dodania do systemu roku 2018.

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe i systemowe

Wymagania sprzętowe i systemowe System obsługi sprawozdawczości Wymagania i systemowe obowiązujące od 09.2018 Wrocław 07.2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja System obsługi sprawozdawczości część VI Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.28.8 Autorzy: Jadwiga Kordek Anna Hellebrandt-Smolińska Wrocław 11.2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe i systemowe

Wymagania sprzętowe i systemowe System obsługi sprawozdawczości 5.31.2.0 Wrocław 06.2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace

Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace i Aplikacja pozwala przygotować pliki w formacie XML do importu do systemu Kady i Płace na podstawie danych pochodzących z plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania NB300

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania NB300 System obsługi sprawozdawczości Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania NB300 wersja 5.28.8 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław 11.2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

System obsługi sprawozdawczości

System obsługi sprawozdawczości Opis uaktualnienia aplikacji asistwersja jednostanowiskowa - bazy Derby z wersji 5.7.4 do wersji 5.7.5 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław, wtorek, 24 czerwca 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Z BAZ DANYCH

PROJEKT Z BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PROJEKT Z BAZ DANYCH System bazodanowy wspomagający obsługę sklepu internetowego AUTOR: Adam Kowalski PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Dr inż. Robert Wójcik, W4/K-9 Indeks:

Bardziej szczegółowo

Procesy integracji modeli danych do jednolitej struktury WBD. Tadeusz Chrobak, Krystian Kozioł, Artur Krawczyk, Michał Lupa

Procesy integracji modeli danych do jednolitej struktury WBD. Tadeusz Chrobak, Krystian Kozioł, Artur Krawczyk, Michał Lupa Procesy integracji modeli danych do jednolitej struktury WBD Tadeusz Chrobak, Krystian Kozioł, Artur Krawczyk, Michał Lupa Koncepcja Wielorozdzielczej Bazy Danych Kluczowe uwarunkowania systemu generalizacji:

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting Sp. z o. o.

SI-Consulting Sp. z o. o. SI-Consulting Sp. z o. o. Zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi - ZSMOPL 2017-03-14 Agenda Prezentacja firmy SI-Consulting Zarys biznesowy, wymagania, cele projektu ZSMOPL Zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle

Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle wersja 5.14.0.2 Wrocław.2015r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 1 Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, dnia 18/02/2013 r. 2012/2013 Dyspozycje do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe ` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część III Raporty, export plików, pozostałe Spis treści Raporty 1. Analiza otwartych pozycji... 1 2. Raporty na żądanie... 2 3. Podgląd raportów... 4 Wczytanie pliku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej

Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej Agenda 1. ITS jako projekt europejski 2. Implementacja ITS w różnych krajach 3. Implementacja ITS w Polsce 4. ITS / DPM 2 2004 2008 2014 Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Program INTES Wycena Moduł obsługi zamówień od odbiorców

Program INTES Wycena Moduł obsługi zamówień od odbiorców INTES Roman Paciorek 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Legionów 6 lok. 10 NIP 7271280392 REGON 591920369 Kontakt: telefon: (48) 609 686 182 e-mail: kontakt@intes.pl, www: http://www.intes.pl Program INTES

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Systemy finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Ankieta. Systemy finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych Ankieta. Systemy finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych ID odpowiedzi 673 Identyfikacja jednostki Pytania o dane identyfikujące jednostkę 1. Proszę o podanie pełnej nazwy jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OA Burmistrza Miasta Kola z dnia 14 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR OA Burmistrza Miasta Kola z dnia 14 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE NR OA.0050.76.2016 Burmistrza Miasta Kola w sprawie: sporządzania bilansu skonsolidowanego. Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN- 742 /2011 Warszawa, dn. 22.09.2011 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Systemu Informatycznego OW NFZ Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych

Dokumentacja użytkownika Systemu Informatycznego OW NFZ Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych Dokumentacja użytkownika Systemu Informatycznego OW NFZ Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych Katowice, luty 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 LISTA PROBLEMÓW WERYFIKACJI DLA POZYCJI RAPORTU ROZLICZENIOWEGO...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 1 Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, dnia 24/02/2014 r. Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Asseco CMR Comprehensive Mandatory Reporting. asseco.pl

Asseco CMR Comprehensive Mandatory Reporting. asseco.pl Asseco CMR Comprehensive Mandatory Reporting. asseco.pl Comprehensive Mandatory Reporting system. System CMR to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające sprawną realizację sprawozdań w nieustannie zmieniającym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Współpraca Kliniki XP z Laboratorium Idexx

Współpraca Kliniki XP z Laboratorium Idexx Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz ul. Rajcowska 7, Drzonków 66-004 Racula Tel: +48 600 811 006 e-mail: biuro@klinikaxp.pl WWW: klinikaxp.pl Współpraca Kliniki XP z Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Import danych w formacie txt

Import danych w formacie txt Przewodnik Inżyniera Nr 27 Aktualizacja: 06/2017 Import danych w formacie txt Program powiązany: Fundament bezpośredni Plik GEO5: Demo_manual_27_1.gpa (przykład przygotowany do importu danych) Demo_manual_27_2.gpa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dodanie komunikatu informującego o nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej, wyświetlanego w przypadku, gdy system

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Split Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW

Split Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos platformą narzędziową wspierającą proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Michał Wierzbięta,

IBM Cognos platformą narzędziową wspierającą proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Michał Wierzbięta, IBM Cognos platformą narzędziową wspierającą proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Michał Wierzbięta, Katowicki Holding Węglowy S.A., Radosław Pawliczek, Robert

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zarządzenie nr 67/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2012 r. Zarządzenie nr 67/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2012 r. Na podstawie 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Asseco CMR Comprehensive Mandatory Reporting.

Asseco CMR Comprehensive Mandatory Reporting. Asseco CMR Comprehensive Mandatory Reporting. asseco.pl 1 Comprehensive Mandatory Reporting system. System CMR to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające sprawną realizację sprawozdań w nieustannie zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Regimin z dnia 17.06.2009 r.

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Regimin z dnia 17.06.2009 r. Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Comarch BI Point Standalone ulotka. Wersja: 6.2

Comarch BI Point Standalone ulotka. Wersja: 6.2 Comarch BI Point Standalone ulotka Wersja: 6.2 Copyright 2017 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

W WIELKOPOLSCE Poznań, r.

W WIELKOPOLSCE Poznań, r. Poznań, 15-16.05.2019r. WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE XIX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BeSTi@ Szanowni Państwo, XIX Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ odbędzie

Bardziej szczegółowo

Ankieta jednostki za lata

Ankieta jednostki za lata Kliknij, aby edytować styl Ankieta jednostki za lata 2013-2016 Marek Michajłowicz kierownik projektu POL-on Kliknij, Agenda aby edytować styl Część Kliknij, I (Marek aby edytować Michajłowicz) style wzorca

Bardziej szczegółowo

Program Studio CRM.net. Oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy handlowców

Program Studio CRM.net. Oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy handlowców Program Studio CRM.net Oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy handlowców Spis treści O programie 3 Baza wizyt 4 Raporty handlowców 7 Kalendarze 10 Zamówienia 12 Podsumowanie 14 Kontakt 15 O programie

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

N a r o d o w y B a n k P o l s k i N a r o d o w y B a n k P o l s k i I N S T R U K C J A U Z U P E Ł N I A J Ą C A D O F O R M U L A R Z Y D O T Y C Z Ą C Y C H D U Ż Y C H Z A A N G A Ż O W A Ń ( L E ) Warszawa, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dotacje. Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji?

Dotacje. Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji? Dotacje Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji? Jeśli w jednostce są uczniowie, u których występuje kilka dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2016 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2016 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2016 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

System obsługi sprawozdawczości

System obsługi sprawozdawczości System obsługi sprawozdawczości część IV wersja 5.32.1.0 Autorzy: Robert Marek Jadwiga Kordek Wrocław 08.2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.60.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 27 kwietnia 2012

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.60.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 27 kwietnia 2012 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.60.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Nadzoru Ubezpieczeń (SNU) nowy system sprawozdawczy dla zakładów ubezpieczeń i organu nadzoru

System Nadzoru Ubezpieczeń (SNU) nowy system sprawozdawczy dla zakładów ubezpieczeń i organu nadzoru System Nadzoru Ubezpieczeń (SNU) nowy system sprawozdawczy dla zakładów ubezpieczeń i organu nadzoru Kien Do Mariusz Smętek Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, 25 marca 2009 r. Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo