Synbiotyki w żywieniu drobiu i trzody chlewnej sposobem na zwiększenie odporności zwierząt!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Synbiotyki w żywieniu drobiu i trzody chlewnej sposobem na zwiększenie odporności zwierząt!"

Transkrypt

1 Synbiotyki w żywieniu drobiu i trzody chlewnej sposobem na zwiększenie odporności zwierząt! Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 14 stycznia 2017 W ostatnich latach nastąpiła zmiana dotycząca zastosowania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt. Duże znaczenie w utrzymaniu zdrowotności stada miało wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu z produkcji zwierzęcej w 2005 r., które było konsekwencją stwierdzenia przez niektórych naukowców nabierania odporności przez bakterie na stosowane antybiotyki paszowe. Spowodowało to potrzebę zastosowania w żywieniu zwierząt alternatywnych dodatków paszowych, które korzystnie wpływały by na zdrowotność i wydajność produkcyjną zwierząt gospodarskich. W miejsce antybiotyków wprowadzone zostały prebiotyki, probiotyki, kwasy organiczne, olejki eteryczne, czy też różnego rodzaju ekstrakty roślinne. Problem polega jednak na tym, że 1 / 12

2 wymienione dodatki stosowane indywidualnie nie są tak efektywne w zwalczaniu bakterii patogennych (może za wyjątkiem trzody chlewnej), jak antybiotyki (przy czym należy pamiętać, że same antybiotyki nie mają działania selektywnego i eliminują zarówno bakterie korzystne, jak i patogenne). Stąd w żywieniu zwierząt spotyka się najczęściej produkty składające się z co najmniej 2 dodatków. Jednym z nich są synbiotyki, stanowiące połączenie probiotyku, czyli wybranych szczepów bakteryjnych, oraz prebiotyku stanowiącego najczęściej di- lub polisacharyd, który nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym zwierząt lub człowieka, a stanowi źródło substancji pokarmowych dla bakterii i przez to wpływa na zwiększenie ich liczebności. Temat synbiotyków był już poruszany na łamach u w artykule Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt. Opisane zostały w nim podstawowe informacje dotyczące tych dodatków paszowych oraz wymagania pozwalające zaliczyć dany dodatek do określonej grupy. W tym tekście chcielibyśmy natomiast skupić się na tym, jak stosować bezpośrednio synbiotyki w żywieniu drobiu i trzody chlewnej oraz wskazać kultury bakterii i substancje stanowiące dla nich pożywkę, najczęściej wchodzące w skład synbiotyku. Czym jest synbiotyk, a czym probiotyk i prebiotyk? W preparatach synbiotycznych ważnym aspektem jest właściwe dobranie rodzaju mikroorganizmów, 2 / 12

3 które zostaną wprowadzone do przewodu pokarmowego zwierząt i na zasadzie konkurencyjnego wykluczenia (ang. competetive exclusion) będą rywalizować z bakteriami patogennymi o miejsce wiązania na receptorze komórki nabłonka jelit. Dlatego często przy opisie odporności związanej z jelitami (GALT) bierze się pod uwagę współdziałanie układu odpornościowego z nabłonkiem jelit, jak również mikroorganizmami przylegającymi do nabłonka jelit w miejscach receptorowych. Synergia tych układów wpływa na odporność organizmu, a tym samym przekłada się na zdrowotność zwierząt i wyniki produkcyjne. To właśnie bakterie fermentacji kwasu mlekowego (Lactobacillus sp, Streptococcus sp., Bifidobacterium sp.) w przypadku zwierząt monogastrycznych są najlepszymi mikroorganizmami do zastosowania w synbiotykach. Początkowe badania na preparatach probiotycznych koncentrowały się na zastosowaniu pojedynczych szczepów bakteryjnych, które nie zawsze były zdolne do dotarcia wraz z treścią pokarmową do jelita cienkiego i skolonizowania nabłonka jelit. Stąd też zaczęto łączyć ze sobą szczepy bakteryjne, a następnie wprowadzano do diety zwierząt substancję prebiotyczą, która stawała się pożywką dla bakterii i przez to podnosiła ich liczebność w obrębie jelit, dzięki czemu znacznie zwiększało się prawdopodobieństwo skolonizowania nabłonka jelit przez zadane mikroorganizmy. Dodatkowo w wyniku przemian metabolicznych bakterii probiotycznych jako produkt uboczny powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które obniżają ph, tworząc warunki dogodniejsze dla rozwoju bakterii fermentacji kwasu mlekowego, a tym samym ograniczając rozwój bakterii patogennych. Oddziaływanie na bakterie patogenne możliwe jest także dzięki substancjom produkowanym przez bakterie symbiotyczne zwanymi bakteriocynami. Wśród bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus sp. produkuje przede wszystkim acidofilinę i laktofilinę, natomiast bakterie rodzaju Streptococcus sp. są odpowiedzialne za produkcję nizyny. To właśnie bakterie fermentacji kwasu mlekowego (Lactobacillus sp, Streptococcus sp., Bifidobacterium sp.) w przypadku zwierząt monogastrycznych są najlepszymi mikroorganizmami do zastosowania w synbiotykach. Mikroorganizmy tej grupy spełniają założenia substancji probiotycznych. Są odporne na niskie ph, łatwo i szybko namnażają się w obrębie przewodu pokarmowego, oraz łączą się z receptorami komórek nabłonka jelit. Dzięki czemu ograniczają powinowactwo receptorów komórek nabłonkowych bakteriom patogennym z rodzaju Salmonella sp. czy też enterotoksycznym szczepom E. coli. 3 / 12

4 W przypadku drobiu synbiotyki powinny być stosowane u bardzo młodych zwierząt. Wśród prebiotyków wchodzących w skład synbiotyku dominują głównie fruktooligosacharydy (FOS) stanowiące źródło cukrów dla mikroorganizmów probiotycznych. Oprócz nich w obrębie prebiotyków wyróżnić można mannanooligosacharydy (MOS), które w większości znajdują się w ścianie komórkowej drożdży. Receptory znajdujące się na ich powierzchni wykazują duże powinowactwo do bakterii z rodzaju Salmonella sp., dzięki czemu MOS mogą działać w świetle przewodu pokarmowego, nie dopuszczając do kolonizacji przez te bakterie receptorów zlokalizowanych na nabłonku jelit. Wiek zwierząt a zastosowanie synbiotyków Przy zastosowaniu preparatów odpowiadających za rozwój mikroflory synbiotycznej ważny jest wiek 4 / 12

5 zwierząt. Przewód pokarmowy młodych zwierząt w pierwszym dniu życia jest prawie sterylny, dopiero zaczyna być zasiedlany przez różne gatunki i szczepy mikroorganizmów. Podobnie układ odpornościowy wraz z wiekiem nabiera pełnej dojrzałości. Pierwsze ciała odpornościowe u ssaków są przekazywane wraz z siarą. Natomiast ptaki nabywają odporność poprzez wchłonięcie zawartości woreczka żółtkowego, co ma miejsce w pierwszych kilku dniach życia. Wraz z rozwojem układu odpornościowego ustala się równowaga pomiędzy nim, układem pokarmowym a składem mikroflory przewodu pokarmowego. Jeśli młode zwierzęta nie są narażone na stres środowiskowy lub nagłą zmianę dawki pokarmowej, równowaga ta nie ulega zachwianiu. Jednak gdy warunki odchowu nie odpowiadają zaleceniom, wówczas można wspomagać odporność zwierząt dodatkiem synbiotyków do wody lub paszy. Co ważne dodatki wspomagające rozwój mikroflory działają najbardziej efektywnie w warunkach, gdzie zwierzęta są narażone na działanie patogenów, w kurnikach lub chlewniach. Gdy zwierzęta utrzymywana są w bardzo dobrych warunkach odchowu, ich działanie nie jest już efektywne. Nowoczesne metody odchowu oraz kontrolowany wylęg piskląt spowodował brak kontaktu piskląt z matką. W przypadku drobiu na przestrzeni lat sytuacja uległa znacznej zmianie nowoczesne metody odchowu oraz kontrolowany wylęg piskląt spowodował brak kontaktu piskląt z matką, w wyniku czego mikroorganizmy, które zasiedlały przewód pokarmowy matki, nie mają możliwości zasiedlenia przewodu pokarmowego młodych zwierząt. Stąd celowa staje się bądź uprzednia inokulacja jaj przed wylęgiem preparatem synbiotycznym, bądź też dodatek synbiotyku do paszy lub wody dla młodych zwierząt. Przy niewłaściwym wchłonięciu woreczka żółtkowego lub niewykształceniu odporności w 4 5 dniu życia ptaków mogą zdarzać się upadki piskląt. Przy właściwym rozwoju ptaków bakterie kwasu mlekowego stanowią znaczną część flory bakteryjnej już w 14 dniu życia ptaków. 5 / 12

6 Synbiotyki mogą być stosowane również w momencie wprowadzenia mieszanki leczniczej w żywieniu stada. Zabieg ten zapewnia szybszy powrót do równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym zwierząt. Podobnie jak w medycynie ludzkiej przy zastosowaniu antybiotykoterapii. Ich wprowadzenie należy rozważać również w przypadku prosiąt, szczególnie w okresie odłączenia od lochy. W przypadku synbiotyków dla drobiu mogą one zostać podane na dwa sposoby: jako uprzednia inokulacja jaj przed wylęgiem preparatem synbiotycznym, bądź też dodatek jako synbiotyku do paszy lub wody dla młodych zwierząt. Synbiotyki w żywieniu drobiu Dobór preparatu synbiotycznego musi nieść ze sobą korzyści zarówno zdrowotne, jaki i przekładać się na lepsze wyniki produkcyjne zwierząt. Głównym celem jego zastosowania jest wzrost liczby 6 / 12

7 bakterii kwasu mlekowego, które produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, dodatkowo pobudzając wzrost ilości produkowanych ciał odpornościowych. Tabela 1 prezentuje najbardziej efektywne probiotyki i prebiotyki wchodzące w skład synbiotyku. Tab. 1. Rodzaje bakterii oraz węglowodany najczęściej stosowane jako probiotyki i prebiotyki w formule synbiotyków Rodzaje bakterii (probiotyk) Bacillus sp. Lactobacillus sp. Bifidobacterium sp. Streptococcus sp. Prebiotyki Fruktooligosacharydy (FOS) wpływają na wzrost liczby korzystnych bakterii na zasadzie konkurencyjnego wykluczenia bakterii patogennych. Występują w cykorii, topinamburze (inulina) Mannanoligosacharydy (MOS) występują głównie w ścianie komórkowej drożdży, przeciwdziałają kolonizacji jelit przez bakterie patogenne, poprawiają odporność organizmu, zwiększają ilość produkowanej mucyny przez błonę śluzową przewodu pokarmowego Galaktooligosacharydy (GOS) Ksylooligosacharydy (XOS) Podstawą do rozwoju badań nad nimi były obserwacje, wykonane w trakcie doświadczeń z zastosowaniem prebiotyków lub probiotyków. Zaobserwowano wówczas, że połączenie szczepu bakterii kwasu mlekowego i odpowiedniego substratu w postaci di- lub polisacharydu nietrawionego w przewodzie pokarmowym zwierząt monogastrycznych, znacząco przyczynia się do wzrostu liczby tych bakterii w jelit. W przypadku drobiu jednym z najbardziej efektywnych szczepów w eliminacji bakterii patogennych jest Bacillus subtilis. Jego działanie przejawia się hamowaniem wzrostu bakterii patogennych, zwiększeniem odporności organizmu gospodarza na skutek wzrostu produkcji ciał odpornościowych (siga i makrofagów), a tym polepszeniem wyników produkcyjnych. W przypadku tego szczepu stwierdzono również obniżenie aktywności kokcydioz w przewodzie pokarmowym drobiu. Jako probiotyk ważną rolę odgrywają również bakterie z rodzaju Lactobacillus, powodują one: wzrost produkcji kwasu mlekowego, ograniczając rozwój bakterii patogennych (Salmonella sp., Campylobacter sp., enterotoksyczne szczepy coli), nie wpływają jednak w takim stopniu na wyniki produkcyjne ptaków jak Bacillus subtilis. 7 / 12

8 Odpowiednie wykorzystanie szczepów bakterii kwasu mlekowego przełoży się na wyniki produkcyjne kurcząt, w postaci większej masy ciała i niższego wykorzystania paszy. Może też wpływać na wzrost masy tuszki. Aby wykorzystać korzystne działanie szczepów bakterii kwasu mlekowego w przewodzie pokarmowym drobiu, niezbędny jest dodatek fruktooligosacharydów do diety ptaków. Węglowodany te, stanowiąc substraty dla mikroorganizmów, powodują wzrost ilości produkowanych przez nie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i kwasu mlekowego, co wpływa na obniżenie ph w obrębie przewodu pokarmowego zwierząt, powoduje wzrost długości kosmków jelitowych i długości jelit [Alloui i wsp., 2013]. Przekłada się to na wyniki produkcyjne kurcząt, w postaci większej masy ciała i niższego wykorzystania paszy, jak również może wpływać na wzrost masy tuszki. W celu ograniczenia działania bakterii patogennych u drobiu można stosować również mannanooligosacharydy zawarte w ścianach komórkowych drożdży, które mają zdolność do wychwytywania bakterii patogennych ze światła jelita i wiązania ich na własnych receptorach, dzięki czemu nie mają one możliwości skolonizowania nabłonka jelit. 8 / 12

9 MOS lub przygotowane na ich bazie synbiotyki mają duże znaczenie w odchowie indyków rzeźnych, zwłaszcza utrzymaniu zdrowotności stada. MOS lub przygotowane na ich bazie synbiotyki (np. preparat BioMOS) mają duże znaczenie w odchowie indyków rzeźnych, zwłaszcza utrzymaniu zdrowotności stada. Jako że indyki rzeźne są odchowywane przez kilkanaście tygodni, są narażone na działanie bakterii patogennych rozwijających się w ściółce. Dodatkowo w tym czasie trudno jest ją też wymienić. Stąd też dodatek MOS lub synbiotyku opartego na mannaooligosacharydach chroni w pewnym stopniu nabłonek przewodu pokarmowego indycząt przed kolonizacją przez bakterie patogenne, przeciwdziałając zapaleniu jelit i kokcydiozie. Dodatek synbiotyku stosowany jest również w przypadku intensywnej produkcji nieśnej, gdzie ich profilaktyczne zastosowanie chroni przed stresem i niekontrolowanymi zmianami składu mikroflory. Tab. 2. Dodatki synbiotyczne najefektywniej działające u zwierząt gospodarskich [za: Semeniuk i wsp. 2008] Probiotyk Prebiotyk Lactobacillus sp. Oligofruktoza Grupa docelowa prosięta Lacto-sacc prosięta Mannanooligosacharydy Efekt zastosowania Zwiększenie średnich przyrostów masy ciała, wzrost bakterii Bifidobacterium, obniżenie ilości Coliform Zmniejszenie częstości występowania biegunek, zwiększenie przyrostów masy 9 / 12

10 Enterococcus faecium Inulina warchlaki Lactobacillus casei Dekstran Nioski w okresie odchowu ciała i wykorzystania paszy Wzrost ilości probiotycznych w przewodzie pokarmowym, pozytywny wpływ na mikroflorę Zwiększenie odporności zwierząt Synbiotyki w żywieniu trzody chlewnej W przypadku trzody chlewnej bardzo dobre wyniki produkcyjne i zdrowotne przynosi zastosowanie preparatów probiotycznych. Ich działanie jest porównywalne, a czasem nawet lepsze niż w przypadku antybiotyków. Dodatkowo wzmocnienie korzystnego działania probiotyków na wyniki produkcyjne i skład mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt można uzyskać, stosując preparaty synbiotyczne. 10 / 12

11 U trzody chlewnej preparaty probityczne i synbiotyczne mogą być stosowane u wszystkich grup technologicznych, jednak największe znaczenie mają u młodych osobników. U trzody chlewnej preparaty probityczne i synbiotyczne mogą być stosowane u wszystkich grup technologicznych, jednak podobnie jak u drobiu największe znaczenie mają u młodych osobników, u których komórki przewodu pokarmowego nabierają dopiero dojrzałości i w przypadku których stabilizuje się skład mikroflory. Co ważne preparaty te odgrywają ważną rolę w stabilizowaniu równowagi pomiędzy przewodem pokarmowym, florą bakteryjną w okresie odłączenia prosiąt oraz stresu związanego z ważeniem i transportem zwierząt. Dodatkowo znajdują też powszechne zastosowanie w chowie wielkotowarowym, gdzie duże zagęszczenie zwierząt na jednostkę powierzchni zwiększa ryzyko wzrostu liczby patogenów. Poprzez odpowiednie dobranie bakterii probiotycznych bądź substratów reakcji w postaci prebiotyku połączono ich działanie, tworząc synbiotyki, wspomagające rozwój mikroflory natywnej, i modyfikując jej skład w kierunku przewagi bakterii kwasu mlekowego. Preparaty synbiotyczne i prebiotyczne wspomagające mikroflorę bakteryjną są również stosowane u loch w okresie ciąży i laktacji, co ma na celu kontrolę nad enterotoksycznymi szczepami E. coli i działają wspomagająco w przypadku stresu związanego z okresem ok.porodowym. Zastosowanie tych preparatów zwłaszcza u prosiąt pozwala zmniejszyć częstotliwość występowania biegunek o 40%, co przekłada się na lepszą zdrowotność zwierząt, a tym samym zapewnia wyższe dzienne przyrosty masy ciała i obniża ich śmiertelność. Wykorzystanie preparatów synbiotycznych, gdzie jedną ze składowych są liofilizowane drożdże zawierające mannanooligosacharydy, pozwala poprawić wyniki produkcyjne zwierząt oraz ich zdrowotność, dzięki zdolności wiązania bakterii patogennych na receptorach lektynowych zawartych w ścianach komórkowych drożdży. Tego typu zabieg może obniżać upadki wśród prosiąt o ok. 8%, porównywalne wyniki uzyskuje się, stosując galaktooligosacharydy odpowiadające za wzrost liczby bakterii kwasu mlekowego, przez co upadki mogą być ograniczone o ok. 6%. 11 / 12

12 Stosowanie synbiotyków w żywieniu trzody chlewnej przyczyni się m.in. do zmniejszenia liczby upadków. Korzystne działanie drożdży polega również na zwiększeniu poziomu frakcji HDL w surowicy krwi, korzystnych dla organizmu. Dodatkowo β-glukany ścian komórkowych drożdży mogą stanowić nawet 60% ich objętości, dzięki czemu tworzą system sieci adsorbujących mykotoksyny z pasz. Natomiast nukleotydy zawarte w białku drożdży hamują u prosiąt wzrost liczby bakterii Clostridium perfrigens i E.coli. Wycofanie z użycia antybiotykowych stymulatorów wzrostu wpłynęło na zmianę sposobu postępowania na fermach drobiu i trzody chlewnej. Zamiast eliminować wszystkie bakterie w przewodzie pokarmowym zwierząt, skupiono się na roli, jaką odgrywają bakterie symbiotyczne. I poprzez odpowiednie dobranie bakterii probiotycznych bądź substratów reakcji w postaci prebiotyku połączono ich działanie, tworząc synbiotyki, wspomagające rozwój mikroflory natywnej, i modyfikując jej skład w kierunku przewagi bakterii kwasu mlekowego. Wpłynęło to na obniżenie liczby bakterii patogennych w przewodzie pokarmowym zwierząt, jak również polepszyło wyniki produkcyjne zwierząt. Jednak należy zaznaczyć, że nie zawsze jesteśmy uzyskać rezultaty porównywalne z antybiotykowymi stymulatorami wzrostu, stosując pojedyncze dodatki paszowe, dlatego ważne jest łączenie ze sobą różnych dodatków, tak jak np. w przypadku synbiotyków. Powiązane: Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt Zobacz też: Drożdże piwne w żywieniu zwierząt gospodarskich 12 / 12 Powered by TCPDF (

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki?

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? .pl https://www..pl Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 17 grudnia 2015 Biegunki są jednymi z najczęstszych problemów występujących w odchowie prosiąt. W większości

Bardziej szczegółowo

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt .pl Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt Autor: dr inż. Barbara Król Data: 2 stycznia 2016 W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie probiotykami i prebiotykami zarówno

Bardziej szczegółowo

Jak preparaty drożdżowe wpływają na wyniki produkcyjne świń?

Jak preparaty drożdżowe wpływają na wyniki produkcyjne świń? .pl https://www..pl Jak preparaty drożdżowe wpływają na wyniki produkcyjne świń? Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 20 kwietnia 2017 Drożdże są komponentem bogatym w aminokwasy egzogenne, dlatego

Bardziej szczegółowo

Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna

Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna Probiotyki prozdrowotne szczepy głównie bakterii kwasu mlekowego. Najwięcej szczepów probiotycznych pochodzi z następujących rodzajów i gatunków bakterii:

Bardziej szczegółowo

Wybrane dodatki paszowe dla świń

Wybrane dodatki paszowe dla świń .pl Wybrane dodatki paszowe dla świń Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 11 marca 2018 Antybiotykowe stymulatory wzrostu (ASW) to wszystkie leki wykazujące działanie niszczące lub hamujące rozwój

Bardziej szczegółowo

Co wpływa na mięsność tuczników?

Co wpływa na mięsność tuczników? https://www. Co wpływa na mięsność tuczników? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 3 grudnia 2018 Efekty ekonomiczne tuczu zależą od ilości i jakości uzyskanego produktu rzeźnego oraz tempa jego

Bardziej szczegółowo

Suszona plazma krwi wspomoże zdrowotność prosiąt

Suszona plazma krwi wspomoże zdrowotność prosiąt https://www. Suszona plazma krwi wspomoże zdrowotność prosiąt Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 25 lutego 2018 W ostatnich latach wzrastające ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, skłoniły hodowców do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Preparaty prozdrowotne dla cieląt

Preparaty prozdrowotne dla cieląt .pl https://www..pl Preparaty prozdrowotne dla cieląt Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 5 maja 2016 Preparaty prozdrowotne dla cieląt stosowane są powszechnie jako dodatek do mieszanek paszowych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ANTYBIOTYKÓW W CHOWIE ZWIERZĄT

MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ANTYBIOTYKÓW W CHOWIE ZWIERZĄT MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ANTYBIOTYKÓW W CHOWIE ZWIERZĄT Lubań, 2018 r. Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt Antybiotykoodporność to problem, z którym coraz częściej się spotykamy, nie

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiec biegunce u prosiąt?

Jak zapobiec biegunce u prosiąt? https://www. Jak zapobiec biegunce u prosiąt? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 4 kwietnia 2018 Rozwój układu pokarmowego u trzody chlewnej trwa przez pierwsze 4-5 miesięcy życia zwierzęcia.

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII. Partner merytoryczny

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII. Partner merytoryczny ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII Probiotyki i prebiotyki dodatki do żywności i pasz mgr inż. Agnieszka Chlebicz dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska Mikroflora człowieka Mikroflora skóry Mikroflora

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli trzody. opracował: Adam Filarski

Zastosowanie Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli trzody. opracował: Adam Filarski Zastosowanie Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli trzody opracował: Adam Filarski Greenland Technologia EM Sp. z o. o. to polsko japońska firma biotechnologiczna specjalizująca się w produkcji

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

Poniżej opisuję skrótowo znaczenie witamin, zakwaszaczy, probiotyków i prebiotyków w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego.

Poniżej opisuję skrótowo znaczenie witamin, zakwaszaczy, probiotyków i prebiotyków w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego. Zakaz stosowania antybiotyków w paszach zmusza do nowego spojrzenia na żywienie zwierząt. Antybiotyki podawane w paszy miały za zadanie ograniczenie rozwoju bakterii chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym

Bardziej szczegółowo

Dodatki paszowe stosowane w żywieniu trzody chlewnej

Dodatki paszowe stosowane w żywieniu trzody chlewnej Mgr inż. Kamila Stachyra Katedra Biochemii i Toksykologii Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Dodatki paszowe stosowane w żywieniu trzody chlewnej 1. Racjonalne żywienie

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki

Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki. Klasyfikacja Lactobacillus, rodzaj w obrębie rodziny Lactobacillaceae (pałeczka kwasu mlekowego). Gatunki najważniejsze: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

na 10 sztuk: - do 4 tygodnia życia: 6 g/dzień - powyżej 4 tygodnia życia: 12 g/dzień - ptaki dorosłe: g/dzień

na 10 sztuk: - do 4 tygodnia życia: 6 g/dzień - powyżej 4 tygodnia życia: 12 g/dzień - ptaki dorosłe: g/dzień Dolmix DN Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kur niosek utrzymywanych w chowie wolnowybiegowym. Zawiera muszle ostryg jako jedno ze źródeł wapnia, które powodują dobre wykształcenie i twardość skorup

Bardziej szczegółowo

CHÓW KURCZĄT BROJLERÓW BEZ ANTYBIOTYKÓW

CHÓW KURCZĄT BROJLERÓW BEZ ANTYBIOTYKÓW CHÓW KURCZĄT BROJLERÓW BEZ ANTYBIOTYKÓW Ciągle wahające się na granicy opłacalności ceny skupu żywca kurcząt brojlerów, zmuszają producenta do stosowania nowych sposobów zwiększenia rentowności ich produkcji.

Bardziej szczegółowo

Opakowanie: 25 kg, 10 kg, 2,5 kg. Opakowanie: 20 kg, 10 kg, 1 kg. Dolmix DN drink

Opakowanie: 25 kg, 10 kg, 2,5 kg. Opakowanie: 20 kg, 10 kg, 1 kg. Dolmix DN drink Dolmix DN Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kur niosek utrzymywanych w chowie wolnowybiegowym. Zawiera muszle ostryg jako jedno ze źródeł wapnia, które powodują dobre wykształcenie i twardość skorup

Bardziej szczegółowo

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych Autor: dr inż. Mariusz Bogucki Data: 21 grudnia 2017 Coraz wyższy potencjał produkcyjny krów ma swoje odzwierciedlenie w nowych rozwiązaniach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pasze pełnoporcjowe. Trzoda chlewna

Pasze pełnoporcjowe. Trzoda chlewna Pasze pełnoporcjowe Trzoda chlewna Prestarter > dla prosiąt od 5-7 dnia życia do masy ciała ok. 10-12 kg (do ok. 10-14 dni po odsadzeniu) Prestartery Agrifirm mają za zadanie pomóc bezpiecznie odsadzić

Bardziej szczegółowo

Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego?

Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego? Postępy w pediatrii 2012 Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego? Krystyna Wąsowska-Królikowska Klinika Alergologii, Gastroenterologii

Bardziej szczegółowo

Krowa sprawca globalnego ocieplenia?

Krowa sprawca globalnego ocieplenia? .pl https://www..pl Krowa sprawca globalnego ocieplenia? Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 19 czerwca 2018 Liczba ludności na świecie rośnie. Rośnie też potrzeba produkcji żywności, a w związku

Bardziej szczegółowo

PL B1. Probiotyczny stymulator wzrostu dla zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla trzody chlewnej i drobiu

PL B1. Probiotyczny stymulator wzrostu dla zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla trzody chlewnej i drobiu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212061 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 371363 (22) Data zgłoszenia: 24.11.2004 (51) Int.Cl. A23K 1/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT Produkty prozdrowotne dla zwierząt Ideą produkcji preparatów prozdrowotnych firmy INTERMAG jest zminimalizowanie stosowania antybiotyków dla zwierząt i jak najszersze

Bardziej szczegółowo

Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki

Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki Probiotyki z czym to się je? Jogurt probiotyczny kto z nas o nim nie słyszał? Stoi na półce w każdym hipermarkecie, znajdziemy go też w mniejszym sklepie spożywczym.

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Dystrybutor PROBIOTYKI. Przewodnik NOW po probiotykach

Wyłączny Dystrybutor PROBIOTYKI. Przewodnik NOW po probiotykach PROBIOTYKI Przewodnik NOW po probiotykach Korzyści dla zdrowia PROBIOTYKI Mikroorganizmy służące zdrowiu Czy wiesz, że w Twoim organizmie i na jego powierzchni stale znajdują się biliony mikroorganizmów,

Bardziej szczegółowo

Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml

Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml Cena: 9,98 PLN Opis słownikowy Postać Producent Promocje Rodzaj rejestracji Substancja czynna Krople USP ZDROWIE wakacyjna apteczka Suplement diety -, Fruktooligosacharydy,

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna: ważna rola zakwaszaczy

Trzoda chlewna: ważna rola zakwaszaczy Trzoda chlewna: ważna rola zakwaszaczy Autor: Martyna Lewosińska Data: 29 lipca 2016 1 / 16 Zakwaszacze to powszechnie stosowane dodatki w żywieniu trzody chlewnej. Zawierają w swoim składzie kwas organiczny

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna: ważna rola zakwaszaczy

Trzoda chlewna: ważna rola zakwaszaczy .pl https://www..pl Trzoda chlewna: ważna rola zakwaszaczy Autor: Martyna Lewosińska Data: 29 lipca 2016 Zakwaszacze to powszechnie stosowane dodatki w żywieniu trzody chlewnej. Zawierają w swoim składzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. pasze pełnoporcjowe

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. pasze pełnoporcjowe PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ pasze pełnoporcjowe 2 PRESTARTER PRZEZNACZENIE: DLA PROSIĄT OD 5-7 DNIA ŻYCIA DO MASY CIAŁA OK. 10-12 KG (DO OK. 10-14 DNI PO ODSADZENIU) Prestartery stworzone przez firmę

Bardziej szczegółowo

Tilapia Dedicated to your performance. Tilapia. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona

Tilapia Dedicated to your performance. Tilapia. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona Tilapia 2017 Dedicated to your performance Pasza tonąca Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza pływająca Pasza zrównoważona Pasza pół-pływająca Wybarwiająca Wolna od białek zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w trójpacku 3 x 10 kaps

MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w trójpacku 3 x 10 kaps MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w trójpacku 3 x 10 kaps Cena: 23,70 PLN Opis słownikowy Dostępność Opakowanie Postać Producent Rodzaj rejestracji Substancja czynna Dostępny w aptece w 24h 10

Bardziej szczegółowo

Suplementacja mieszanek dla niemowląt probiotykami i/lub prebiotykami stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN

Suplementacja mieszanek dla niemowląt probiotykami i/lub prebiotykami stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN Suplementacja mieszanek dla niemowląt probiotykami i/lub prebiotykami stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN Supplementation of infant formula with probiotics and/or prebiotics statement of the ESPGHAN Committee

Bardziej szczegółowo

Żwacz centrum dowodzenia krowy

Żwacz centrum dowodzenia krowy https://www. Żwacz centrum dowodzenia krowy Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 7 lipca 2018 Pierwszy przedżołądek przeżuwaczy jest newralgicznym punktem poligastrycznego układu pokarmowego.

Bardziej szczegółowo

Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!!

Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!! Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!! Cena: 21,65 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 20 kaps Postać Kapsułki Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement

Bardziej szczegółowo

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach Jaką rolę pełnią witaminy w organizmie? I dlaczego są niezbędnymi składnikami w żywieniu świń? Dowiedz się o roli poszczególnych witamin w żywieniu trzody chlewnej. Witaminy są niezbędne do prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Probiotyki i prebiotyki. Katarzyna Gafka

Probiotyki i prebiotyki. Katarzyna Gafka Probiotyki i prebiotyki Katarzyna Gafka Probiotyki- dla życia Terminem tym określa się bakterie naturalnego mikrobiomu wywołujące wielokierunkowe, korzystne efekty dla funkcjonowania organizmu człowieka,

Bardziej szczegółowo

Antybiotyki w paszach

Antybiotyki w paszach Antybiotyki w paszach Antybiotyki paszowe zaczęto stosować w żywieniu zwierząt w latach 50-tych ubiegłego wieku, w Polsce natomiast 20 lat później. Stosowanie ich w UE zatwierdziła Dyrektywa Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady i cele stosowania dodatków kiszonkarskich

Zasady i cele stosowania dodatków kiszonkarskich .pl https://www..pl Zasady i cele stosowania dodatków kiszonkarskich Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 1 kwietnia 2016 Wykorzystanie na szeroką skalę kiszonek jako podstawowych gospodarskich pasz

Bardziej szczegółowo

Butelka 1 litr. 49,00zł

Butelka 1 litr. 49,00zł Probiotechnologia oparta na ProBio Emach TM, czyli kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów POŻYTECZNE mikroorganizmy dla każdego gospodarstwa DLA ROLNICTWA Ema5 To specjalnie przygotowana kompozycja

Bardziej szczegółowo

Losos Losos. Dedicated to your performance. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona

Losos Losos. Dedicated to your performance. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona ` Losos 2017 ` ` Dedicated to your performance Pasza tonąca Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza pływająca Pasza zrównoważona Pasza pół-pływająca Wybarwiająca Wolna od białek zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Bakterie do zadań specjalnych - Faecalibacterium prausnitzii i Akkermansia muciniphila. Katarzyna Drews - Raczewska

Bakterie do zadań specjalnych - Faecalibacterium prausnitzii i Akkermansia muciniphila. Katarzyna Drews - Raczewska Bakterie do zadań specjalnych - Faecalibacterium prausnitzii i Akkermansia muciniphila Katarzyna Drews - Raczewska Zacznijmy od początku JELITO CENTRUM UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO? DLACZEGO JELITO? 32m 2 powierzchni;

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie pobrania paszy to więcej mleka

Zwiększenie pobrania paszy to więcej mleka .pl https://www..pl Zwiększenie pobrania paszy to więcej mleka Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 21 czerwca 2018 Efektem długoletniej pracy hodowlanej są wysokowydajne krowy mleczne, a celem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Zakład Biologicznych Funkcji Żywności ul. Tuwima 10, Olsztyn

Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Zakład Biologicznych Funkcji Żywności ul. Tuwima 10, Olsztyn Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Zakład Biologicznych Funkcji Żywności ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina BARSZCZA p.t.

Bardziej szczegółowo

Jesiotry Dedicated to your performance. Jesiotry. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona

Jesiotry Dedicated to your performance. Jesiotry. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona Jesiotry 2017 Dedicated to your performance Pasza tonąca Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza pływająca Pasza zrównoważona Pasza pół-pływająca Wybarwiająca Wolna od białek zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Zagol Mikolaj ur 08.07.2006. profil bazowy jelita. bakteriologia. bakterie tlenowe

Zagol Mikolaj ur 08.07.2006. profil bazowy jelita. bakteriologia. bakterie tlenowe Zagol Mikolaj ur 08.07.2006 profil bazowy jelita bakteriologia bakterie tlenowe wynik norma 3x10^8 Escherichia coli 10^6-10^7

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie Efektywnych Mikroorganizmów na ptaka odbywa się wielokierunkowo i dotyczy jego zdrowia i wykorzystania paszy.

Oddziaływanie Efektywnych Mikroorganizmów na ptaka odbywa się wielokierunkowo i dotyczy jego zdrowia i wykorzystania paszy. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIA EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW oparte jest o działanie ponad 80 żywych szczepów mikroorganizmów oraz ich metabolitów, w swym zakresie obejmuje cały proces hodowlany produkcji :wielkostadnej,

Bardziej szczegółowo

Karpie Dedicated to your performance. Karpie. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona

Karpie Dedicated to your performance. Karpie. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona Karpie 2017 Dedicated to your performance Pasza tonąca Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza pływająca Pasza zrównoważona Pasza pół-pływająca Wybarwiająca Wolna od białek zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Grupy żywieniowe bydła - zróżnicowane potrzeby krów

Grupy żywieniowe bydła - zróżnicowane potrzeby krów https://www. Grupy żywieniowe bydła - zróżnicowane potrzeby krów Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 14 sierpnia 2017 W sytuacji, gdy w ramach jednej fermy krowiej mamy różne grupy żywieniowe bydła

Bardziej szczegółowo

Metoda eliminacji patogenów poprzez wprowadzenie mikroflory probiotycznej

Metoda eliminacji patogenów poprzez wprowadzenie mikroflory probiotycznej Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 tel. +48 61 44 73 013, 61 44 75 633 info in English: +48 692 536 139 Probiostim P&K a 1 L Probiostim

Bardziej szczegółowo

Drób: dobre żywienie piskląt

Drób: dobre żywienie piskląt .pl https://www..pl Drób: dobre żywienie piskląt Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 10 czerwca 2016 Postępowanie z pisklętami w pierwszych tygodniach jest newralgicznym punktem odchowu, niezależnie od tego

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8688701 Producent : - SKUTECZNY SPOSÓB NA ORZEŹWIAJĄCE ODCHUDZANIE! Idealna propozycja na nadchodzące lato Mrożona kawa o pysznym waniliowym smaku. Sprawdzona kompozycja

Bardziej szczegółowo

rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Marchwińskiej p.t. Projektowanie dodatków paszowych z wykorzystaniem bakterii

rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Marchwińskiej p.t. Projektowanie dodatków paszowych z wykorzystaniem bakterii Dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. nadzw. UTH Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Marchwińskiej

Bardziej szczegółowo

PstrAgi Dedicated to your performance. Pstrag. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona

PstrAgi Dedicated to your performance. Pstrag. Pasza tonąca. Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza zrównoważona PstrAgi 2017? Dedicated to your performance Pasza tonąca Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza pływająca Pasza zrównoważona Pasza pół-pływająca Wybarwiająca Wolna od białek zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Żywienie prosiąt. Produkty dla trzody chlewnej

Żywienie prosiąt. Produkty dla trzody chlewnej Żywienie prosiąt Produkty dla trzody chlewnej Żywienie prosiąt Kluczowym wyzwaniem dla każdego hodowcy jest dobór optymalnego systemu żywienia prosiąt. By osiągać satysfakcjonujące wyniki w odchowie prosiąt,

Bardziej szczegółowo

Biegunka u prosiąt i cieląt: jak z nią walczyć?

Biegunka u prosiąt i cieląt: jak z nią walczyć? Biegunka u prosiąt i cieląt: jak z nią walczyć? Autor: Arleta Wojtczak Data: 3 września 2015 1/5 Biegunka jest powszechnym problemem nękającym zarówno hodowców trzody chlewnej, jak i bydła. Choć nie można

Bardziej szczegółowo

O C E N A. rozprawy doktorskiej magistra ARKADIUSZA PŁOWCA pt. Wpływ prebiotyków i synbiotyków podanych in ovo na zmianę ekspresji genomu kury.

O C E N A. rozprawy doktorskiej magistra ARKADIUSZA PŁOWCA pt. Wpływ prebiotyków i synbiotyków podanych in ovo na zmianę ekspresji genomu kury. KATEDRA BIOSTRUKTURY I FIZJOLOGII ZWIERZĄT, ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII O C E N A rozprawy doktorskiej magistra ARKADIUSZA PŁOWCA pt. Wpływ prebiotyków i synbiotyków podanych in ovo na zmianę ekspresji

Bardziej szczegółowo

Naturalny zakiszacz oraz zakwaszacz z probiotykami na bazie ekstraktów z roślin leczniczych (mieszanka paszowa uzupełniajaca)

Naturalny zakiszacz oraz zakwaszacz z probiotykami na bazie ekstraktów z roślin leczniczych (mieszanka paszowa uzupełniajaca) Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 tel. +48 61 44 73 013, 61 44 75 633 info in English: +48 692 536 139 Agrisil Extra a 20 L Agrisil

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Kategoria, LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PROBIOTYKI N/A Probiotyki tzn. wszystkie Zawiera probiotyki. pozycje na liście Jest źródłem probiotyków. odnoszące się do funkcji Z probiotykiem /-kami. probiotycznych.

Bardziej szczegółowo

Nowy premiks i dodatki

Nowy premiks i dodatki Sumy 2017 Dedicated to your performance Pasza tonąca Stworzona dla RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Pasza pływająca Pasza zrównoważona Pasza pół-pływająca Wybarwiająca Wolna od białek zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej nazwa producent szczepy bakterii ilość bakterii (mld) Dicoflor 30 Dicofarm GG 3 Enterol 250 Perffrarma Saccharomyces

Bardziej szczegółowo

Biopreparaty w hodowli ryb

Biopreparaty w hodowli ryb Biopreparaty w hodowli ryb Anna Majkowska Laboratorium mikrobiologiczne Instytut Rozrodu Zwierząt i badań Żywności PAN Text Text Perspektywy rozwoju produkcji rybackiej w obliczu wyzwań 21. wieku Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt W Polsce obowiązują dwa systemy oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy: francuski - INRA, niemiecki - DLG. Mierniki

Bardziej szczegółowo

Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt?

Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? .pl https://www..pl Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 14 marca 2016 W odchowie prosiąt istotną rolę odgrywa szereg czynników, w tym żywienie.

Bardziej szczegółowo

MPU przeznaczona dla przeżuwaczy, świń, drobiu, ryb i innych zwierząt

MPU przeznaczona dla przeżuwaczy, świń, drobiu, ryb i innych zwierząt MPU przeznaczona dla przeżuwaczy, świń, drobiu, ryb i innych zwierząt Activ-mos Produkt nowej generacji uzyskany przez połączenie metabolitów drożdży Saccharomyces cerevisiae otrzymanych w procesie kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o

Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o ph równym 2 i 4. PROBIOTYKI DEFINICJA Preparaty lub

Bardziej szczegółowo

TRZODA DBAMY O JAKOŚĆ. prosięta warchlaki tuczniki lochy. mieszanki pełnoporcjowe koncentraty mieszanki uzupełniające mineralno-witaminowe.

TRZODA DBAMY O JAKOŚĆ. prosięta warchlaki tuczniki lochy. mieszanki pełnoporcjowe koncentraty mieszanki uzupełniające mineralno-witaminowe. TRZODA prosięta warchlaki niki lochy mieszanki pełnoporcjowe koncentraty mieszanki uzupełniające mineralnowitaminowe jakość COMPAGRA efekt WWW.COMPAGRA.PL TAB. 1 WARTOŚCI POKARMOWE PRODUKTÓW DLA TRZODY

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Piotr Micek Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Piotr Micek Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Piotr Micek Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków, 23.10.2014 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Doroty Bederskiej-Łojewskiej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 181/65 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1105 z dnia 8 lipca 2015 r. dotyczące na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwnymi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

DODATKI PASZOWE DLA DROBIU

DODATKI PASZOWE DLA DROBIU DODATKI PASZOWE DLA DROBIU Dodatki stosowane do paszy i wody są nieodłącznym składnikiem żywieniowym ptaków hodowlanych. Ich stosowanie wiąże się z wieloma korzyściami, ale jednocześnie podlega ścisłej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program Optional headline can go in here.

Kompleksowy program Optional headline can go in here. Kompleksowy program Optional headline can go in here. sterowania środowiskiem wody, paszy i przewodu pokarmowego trzody chlewnej www.lnb.pl KOMPLEKSOWY PROGRAM STEROWANIA ŚRODOWISKIEM WODY, PASZY I PRZEWODU

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM STEROWANIA ŚRODOWISKIEM WODY, PASZY I PRZEWODU POKARMOWEGO TRZODY CHLEWNEJ.

KOMPLEKSOWY PROGRAM STEROWANIA ŚRODOWISKIEM WODY, PASZY I PRZEWODU POKARMOWEGO TRZODY CHLEWNEJ. KOMPLEKSOWY PROGRAM STEROWANIA ŚRODOWISKIEM WODY, PASZY I PRZEWODU POKARMOWEGO TRZODY CHLEWNEJ www.lnb.pl Lonacid Max (1017) Sypki preparat zakwaszająco-konserwujący przeznaczony do pasz dla trzody chlewnej.

Bardziej szczegółowo

Rośliny strączkowe zamiast poekstrakcyjnej śruty sojowej

Rośliny strączkowe zamiast poekstrakcyjnej śruty sojowej .pl https://www..pl Rośliny strączkowe zamiast poekstrakcyjnej śruty sojowej Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 19 kwietnia 2016 Ze względu na wysoką wartość biologiczną białka i brak substancji antyżywieniowych

Bardziej szczegółowo

Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody

Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody .pl Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 9 grudnia 2015 1 / 7 .pl Mikroklimat w budynkach dla świń w ogromnym stopniu oddziałuje na dobrostan trzody

Bardziej szczegółowo

MPU MINERALNE DLA PROSI T I WARCHLAKÓW

MPU MINERALNE DLA PROSI T I WARCHLAKÓW KOMPLEKSY ENZYMATYCZNE: Enzymatyczny: Rovabio - jest dodatkiem paszowym zawierającym naturalną, współdziałającą kombinacje 19 aktywności enzyma tycz nych. Poprawia wartości żywieniowe wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit

Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit Hanna SZAJEWSKA Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie hania@ipgate.pl Kim jestem? Specjalista chorób dzieci Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

OCENA. osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. Pani dr inż. Katarzyny Śliżewskiej w postępowaniu habilitacyjnym

OCENA. osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. Pani dr inż. Katarzyny Śliżewskiej w postępowaniu habilitacyjnym Olsztyn, dnia 10.10.2015 Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauki o Żywności Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności OCENA osiągnięć naukowo-badawczych,

Bardziej szczegółowo

Estabiom pregna x 20 kaps

Estabiom pregna x 20 kaps Estabiom pregna x 20 kaps Cena: 28,09 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 20 kaps Postać Kapsułki Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement diety Substancja czynna

Bardziej szczegółowo

Błonnik pokarmowy: właściwości, skład, występowanie w żywności

Błonnik pokarmowy: właściwości, skład, występowanie w żywności Błonnik pokarmowy: właściwości, skład, występowanie w żywności Dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. nadzwycz. SGGW Zakład Analiz Instrumentalnych Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nutribiotyczne mieszanki mineralne. w żywieniu krów mlecznych

Nutribiotyczne mieszanki mineralne. w żywieniu krów mlecznych Nutribiotyczne mieszanki mineralne w żywieniu krów mlecznych Mieszanki nutribiotyczne nowa generacja mieszanek mineralnych Josera Nowa generacja mieszanek mineralnych Josera to produkty, w których zastosowano

Bardziej szczegółowo

Żywienie loch Dzienna dawka paszy (w kg) o różnej koncentracji energii (na podstawie Norm Żywienia Świń. 1993) 2,

Żywienie loch Dzienna dawka paszy (w kg) o różnej koncentracji energii (na podstawie Norm Żywienia Świń. 1993) 2, Układanie dawek pokarmowych Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych jest przygotowanie dla każdej grupy technologicznej odpowiednich jakościowo

Bardziej szczegółowo

JAKIE DROBNOUSTROJE ZASIEDLAJĄ UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA?

JAKIE DROBNOUSTROJE ZASIEDLAJĄ UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA? JAKIE DROBNOUSTROJE ZASIEDLAJĄ UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA? Dr Małgorzata Jałosińska Dr inż. Dorota Zielińska WPŁYW NIEWŁAŚCIWEJ DIETY NA ROZWÓJ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I JEJ KONSEKWENCJE W PRZYSZŁOŚCI Choroby

Bardziej szczegółowo

Estabiom baby krople 5 ml + kredki ołówkowe GRATIS!!!

Estabiom baby krople 5 ml + kredki ołówkowe GRATIS!!! Estabiom baby krople 5 ml + kredki ołówkowe GRATIS!!! Cena: 27,55 PLN Opis słownikowy Postać Krople Producent USP ZDROWIE Promocje Wybór Farmaceuty Rodzaj rejestracji Suplement diety Substancja czynna

Bardziej szczegółowo

Czy pozostawiać cielę z krową?

Czy pozostawiać cielę z krową? https://www. Czy pozostawiać cielę z krową? Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 3 lipca 2018 W dobie egzekwowania praw zwierząt słyszy się głosy krytyki odnośnie wczesnego odsadzania cieląt

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwnymi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit W przypadku choroby nasze jelita mają niewiele możliwości zwrócenia na siebie naszej uwagi. Typowe

Bardziej szczegółowo

Skąd wziąć dużo dobrego mleka?

Skąd wziąć dużo dobrego mleka? https://www. Skąd wziąć dużo dobrego mleka? Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 10 lipca 2018 Produkcja mleka wysokiej jakości, w równych partiach i bez nadmiernej eksploatacji krowy wcale nie

Bardziej szczegółowo

O DDGS słów kilka. Naturalna utylizacja

O DDGS słów kilka. Naturalna utylizacja https://www. O DDGS słów kilka Autor: Joanna Soraja Tumanowicz Data: 17 czerwca 2019 Wizja kurczenia się zasobów surowców kopalnianych zrodziła potrzebę poszukiwania alternatyw, które nie obciążają w znacznym

Bardziej szczegółowo

Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej

Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej Life Start pierwsze sześć tygodni życia prosiąt decyduje o opłacalności produkcji. ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRODUKCJĄ MLEKA I WIELKOŚCIĄ MIOTU Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze CENTRUM HURTOWE PASZ www.chppasze.pl Mogilno, ul. Kościuszki 38B tel. 52 3151252, 52 3548557 email: biuro@chppasze.pl sekretariat@chppasze.pl ODDZIAŁY Żnin, ul.dworcowa 10 tel 52 3020094 Gniewkowo, ul.piasta

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphila w chorobach zapalnych jelit

Znaczenie Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphila w chorobach zapalnych jelit Znaczenie Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphila w chorobach zapalnych jelit Daria Rządkowska Naturalne metody wspierające leczenie chorób przewodu pokarmowego w świetle badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

Estabiom baby krople 5 ml

Estabiom baby krople 5 ml Estabiom baby krople 5 ml Cena: 27,75 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 5 ml Postać Krople Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement diety Substancja czynna - Opis

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość w produkcji kiszonek

Nowa jakość w produkcji kiszonek Nowa jakość w produkcji kiszonek Josiferm Biologiczny preparat do produkcji kiszonek. Utrzymuje wysoką stabilność tlenową kiszonki. Korzyści: świetna, smakowita o wysokiej stabilności dzięki: wysokiemu

Bardziej szczegółowo

Pokarmy dla karpi koi '16/'17

Pokarmy dla karpi koi '16/'17 Pokarmy dla karpi koi '16/'17 Dedicated to your performance Pokarm tonący Zawiera Actigen Pokarm pływający Intensyfikuje ubarwienie ryb Prebiotyk Zawiera glinę (Montmorillonit) Kwasy tłuszczowe omega-3

Bardziej szczegółowo

Rośliny strączkowe w żywieniu świń

Rośliny strączkowe w żywieniu świń Rośliny strączkowe w żywieniu świń Autor: prof. dr hab. Bogdan Szostak Data: 22 sierpnia 2017 Rośliny strączkowe w żywieniu świń mogą być wykorzystywane na cele energetyczne. W związku z tym, warto je

Bardziej szczegółowo

Immulina wzmacnia odporność

Immulina wzmacnia odporność Immulina wzmacnia odporność Narodowe Centrum Badania Preparatów Naturalnych Immulina została opracowana przez zespół naukowców z Narodowego Centrum Badania Preparatów Naturalnych Uniwersytetu Missisipi

Bardziej szczegółowo