Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO"

Transkrypt

1 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE w 2008r Rypin, marzec

2 Spis treści: Wstęp: 3 Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych.. 5 Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i zachorowań. 5 Realizacja szczepień ochronnych Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007 i 2008r. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiatach sąsiadujących.. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w gminach powiatu rypińskiego II. Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej III. Ocena zaopatrzenia i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 25 IV. Nadzór nad żywnością i żywieniem. 32 V. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk. 41 VI. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy.. 47 VII. Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach oświatowo-wychowawczych. 51 VIII. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.. 54 IX. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 56 X. Podsumowanie

3 WSTĘP Organizacja Państwowej Inspekcji sanitarnej w powiecie rypińskim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz w celu profilaktyki chorób, przede wszystkim chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem w bardzo szerokim zakresie, między innymi : higieny środowiska, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, warunków higieniczno-sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej; środowiska pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie realizuje te zadania na terenie powiatu rypińskiego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie działań kontrolnych. Badania laboratoryjne wykonywane są w ramach zintegrowanego wojewódzkiego systemu w akredytowanych laboratoriach inspekcji sanitarnej w Toruniu, we Włocławku oraz w Bydgoszczy. Prowadzona jest również działalność oświatowo-zdrowotna i w zakresie promocji zdrowia. Podejmowane są działania propagujące zasady zdrowego stylu życia oraz pobudzające aktywność prozdrowotną ludzi na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. Komórki organizacyjne zajmujące się działalnością merytoryczną w PSSE w Rypinie to: Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego; w skład którego wchodzą: 1. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego która zajmuje się profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń. 2. Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi która zajmuje się monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz zapewnianiem właściwych standardów sanitarnych w obiektach służby zdrowia i obiektach użyteczności publicznej. 3. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz właściwym nadzorem nad kosmetykami i przedmiotami do kontaktu z żywnością. 4. Stanowisko Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych zajmuje się zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy. 5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży zajmuje się zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku. 6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego zajmuje się zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w miejscach pobytu ludzi i w środowisku na etapie uzgadniania opracowań projektowych. oraz Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - 3

4 - komórka ta zajmuje się zaznajamianiem społeczeństwa z czynnikami ryzyka społecznego i środowiskowego wpływającymi na zdrowie oraz propagowaniem i popularyzowaniem zdrowego stylu życia oraz podejmowaniem działań profilaktycznych. Na terenie powiatu rypińskiego działa jako organ I instancji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wykonujący swe zadania przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mającej siedzibę przy ul. Warszawskiej 40a w Rypinie. Organem II instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, mający siedzibę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy. 4

5 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 1. Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i zachorowań Podstawowym celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie chorób zakaźnych jest profilaktyka i zwalczanie zachorowań, zakażeń i zatruć. Cel ten w 2008r realizowany był przede wszystkim poprzez: prowadzenie stałego monitoringu nad poliomyelitis i ostrymi porażeniami wiotkimi u dzieci w wieku do lat 14 w ramach programu eradykacji tej choroby; sprawowanie nadzoru nad osobami zakażonymi wirusami zapalenia wątroby oraz nad osobami z bezpośredniej z nimi styczności; przeprowadzanie wnikliwych wywiadów epidemiologicznych w celu ustalenia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia; sporządzanie meldunków na podstawie zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne przesyłanych przez placówki medyczne oraz zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych przesyłanych przez laboratoria; analizowanie bieżącej sytuacji epidemiologicznej w powiecie w oparciu o współczynniki ności dla powiatu na tle ności wojewódzkiej; W 2008r. w powiecie rypińskim zarejestrowano ogółem 1001 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, zakażeń i zatruć podlegających obowiązkowi zgłaszania, z których 402 było hospitalizowanych. zachorowań w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się. (w 2007r było 749 zachorowań, z tego 517 hospitalizowanych). Podobnie jak w latach ubiegłych na terenie powiatu nie wystąpiły tak groźne choroby jak cholera, dur brzuszny, dury rzekome A, B, C, gorączki krwotoczne, tularemia, wąglik. W porównaniu do roku 2007 wyższymi współczynnikami ności wyróżniły się: ospa wietrzna (o 87%), zatrucia alkoholem (o 77%), wirusowe zakażenia jelitowe (o 57%). Znaczny spadek liczby zachorowań odnotowano w stosunku do następujących jednostek chorobowych: bakteryjne zakażenia jelitowe (74 przypadki w 2007r - 30 przypadków w 2008r), biegunki u dzieci do lat 2 (58 przypadków w 2007r - 25 przypadków w 2008r), grzybice ogółem (29 przypadków w 2007r - 14 przypadków w 2008r) oraz zapalenia płuc o etiologii zakaźnej (338 przypadków w 2007r przypadków w 2008r). Na podobnym poziomie jak w 2007r kształtowała się sytuacja epidemiologiczna zatruć pokarmowych wywołanych przez bakterie z rodzaju Salmonella, krztuśca, posocznic, boreliozy, toksoplazmozy, owsicy, nagminnego zapalenia przyusznicy i świerzbu. Nie odnotowano bakteryjnych zatruć pokarmowych, w tym zatrucia jadem kiełbasianym. Pojawiły się przypadki chorób, które nie wystąpiły w roku 2007 tj. wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowych, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, wszawica i posocznica bakteryjna u noworodka. W 2008r. do PSSE w Rypinie (podobnie jak w 2007r) wpłynęły 3 zgłoszenia zgonów z powodu chorób zakaźnych. Zmarło 2 mężczyzn w wieku 45 i 73 lat i kobieta w wieku 76 lat. Przyczyną zgonu 2 osób było nieokreślone zapalenie płuc oraz 1 osoby - efekt toksyczny alkoholu. W załączonych tabelach przedstawiono: Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r w porównaniu z rokiem 2007; Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r w porównaniu z powiatami sąsiednimi; Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w poszczególnych gminach powiatu rypińskiego w 2008r; 5

6 2. Realizacja szczepień ochronnych Szczepienia ochronne będące podstawowym elementem w profilaktyce chorób zakaźnych realizowano w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych, który corocznie ogłaszany jest w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Na terenie powiatu rypińskiego szczepienia wśród dzieci i młodzieży prowadzone były przez 9 świadczeniodawców oraz oddział noworodkowy szpitala. Stan zaszczepienia deklarowany w sprawozdaniach rocznych MZ-54 przez świadczeniodawców był zadawalający i przedstawiał się następująco: 99% noworodków zostało zaszczepionych przeciw gruźlicy w ciągu 24 godzin po urodzeniu; 99 % świadczeniobiorców z rocznika 2003r zostało zaszczepionych preparatem DTaP oraz polio w ramach szczepienia przypominającego; 99 % osób z rocznika 1999 zaszczepiono szczepionką MMR II; uodpornienie dziewcząt przeciwko odrze, śwince, różyczce w rocznikach 1999 i 1998 wyniosło po 99 % profilaktyką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B objęto 100 % osób w 14 roku życia, u 95% zakończono cykl szczepień dawką uzupełniającą; wykonanie szczepień preparatem Td w rocznikach 1995 i 1990 wyniosło odpowiednio 99 % i 98% 415 osobom podano szczepionkę przeciw tężcowi w ramach uodpornienia poekspozycyjnego. W ramach szczepień zalecanych (nie finansowanych ze środków budżetu Ministerstwa Zdrowia) uodporniono: 1205 osób przeciwko grypie 368 osób przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 4 osoby przeciwko Haemofilus influenzae typu b 2 osoby przeciwko wirusowego zapalenia wątroby typu A 12 osób przeciwko Neisseria meningitidis 53 osoby przeciwko Streptococcus pneumoniae 15 osoby przeciwko ospie wietrznej 3 osoby przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 4 osoby przeciw biegunce rotawirusowej 3 osoby przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego W porównaniu do 2007r liczba osób zaszczepionych w ramach szczepień zalecanych zmalała, szczególnie w zakresie szczepień przeciwko grypie ( o 23 %), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (o 15%) oraz Neisseria meningitidis (o 50 %),. Zanotowano wzrost liczby szczepień przeciwko Streptococcus pneumoniae oraz przeciwko ospie wietrznej. Pojawiły się szczepienia przeciwko biegunce rotawirusowej oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego. W 2008r zgłoszono 3 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych ( w roku ubiegłym nie zarejestrowano przypadków). 6

7 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i zachorowań Współczynnik ności Lp. Jednostka chorobowa 2007r. 2008r. 2007r 2008r. 1 Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A,B,C Nosicielstwo duru brzusznego lub rzekomego zatrucia pokarmowe ,40 24,92 6 Salmonelozy zakażenia pozajelitowe Czerwonka bakteryjna (szigeloza) wywołane przez E.coli biegunkotwórcze 1-2,26-9 wywołane przez E.coli enterokrwotoczną Inne bakteryjne wywołane przez E.coli inną i BNO zakażenia jelitowe 11 ( ogółem ) wywołane przez Campylobacter wywołane przez Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis 1-2,26-13 inne określone i nie określone ,82 67,97 14 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat , gronkowcowe Inne jadem kiełbasianym (botulizm) 1-2,26 - bakteryjne 17 zatrucia wywołane przez Clostridium perfringens pokarmowe 18 ( ogółem ) inne określone nie określone 1-2,26-20 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat Pełzakowa czerwonka ostra Lamblioza ( gardioza ) ,83 6,8 23 Kryptosporydioza Wirusowe i inne określ. zakażenia jelitowe ( ogółem ) nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy ,58 147,26 ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk inne wirusowe zakażenia jelit 3 9 6,78 20,39 27 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat , Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat , Dżuma Tularemia Wąglik ogółem Bruceloza 33 nowe zachorowania Nosacizna

8 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i zachorowań Współczynnik ności Lp. Jednostka chorobowa 2007r. 2008r. 2007r 2008r. 35 Różyca Leptospiroza Pastereloza Choroba kociego pazura Jersinioza pozajelitowa Trąd Mikrobakteriozy inne i BNO Listerioza ogółem Tężec 44 noworodków Błonica Nosicielstwo błonicy Krztusiec 1 2 2,26 4,53 48 Płonica ( szkarlatyna) ,87 11,33 49 ogółem zapalenie opon mózgowych Choroba meningokokowa zapalenie mózgu posocznica inne określona i nie określona paciorkowcowa enterokokowa Posocznica gronkowcowa 1-2,26-57 wywołana przez bakterie Gram ( - ) 1-2,26-58 inne określona i nie określona 3 2 6,78 4,53 59 Promienica ogółem 1 3 2,26 6,8 Róża 61 po porodzie i w połogu Zgorzel gazowa Legioneloza Twardziel Gorączka powrotna Borelioza z Lyme 1 1 2,26 2,26 67 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Jaglica Dur wysypkowy

9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i zachorowań Współczynnik ności Lp. Jednostka chorobowa 2007r. 2008r. 2007r 2008r. 70 Gorączka Q Gorączka plamista i inne Ostre nagminne porażenie dziecięce poszczepienne, postać porażenna ( VAPP ) wywołane dzikim wirusem wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego ( c VDPV ) inne, nie wykazane powyżej Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Encefalopatie gąbczaste choroba Creutzfeldta Jakoba ( CJD ) wariant choroby Creutzfeldta Jakoba ( vcjd ) inne i nie określone Podostre stwardniające zapalenie mózgu Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 2 2 4,52 4,53 83 przenoszone przez kleszcze opryszczkowe Wirusowe zapalenie mózgu inne określone nie określone - 2-4,53 87 w innych chorobach objętych MZ enterowirusowe Wirusowe zapalenie opon mózgowych opryszczkowe inne określone i nie określone ,26 91 w innych chorobach objętych MZ Gorączka denga ( klasyczna lub krwotoczna ) Wirusowe gorączki żółta gorączka krwotocz- Ebola, Marburg, Lassa, krymsko-kongijska ne 95 inne określone i nie określone Ospa wietrzna , ,9 97 Ospa prawdziwa Odra Różyczka ,87 11, Pryszczyca typu A - ostre Wirusowe 102 zapalenie wątroby typu B - ostre typu B - przewlekłe - 2-4,53 9

10 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i zachorowań Współczynnik ności Lp. Jednostka chorobowa 2007r. 2008r. 2007r 2008r. 104 typu C - 2-4, typu B+C ( zakażenia mieszane ) inne i nie określone której skutkiem są określone choroby - 1-2,26 Choroba wywołana przez HIV 108 której skutkiem są inne stany nie określona Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV 1-2, Cytomegalia Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ,83 13, Mononukleoza zakaźna ,35 9, grzybice skóry (dermatofitozy) ,70 24, Grzybice kandydozy ,57 4, inne grzybice ,31 2, Zimnica ( malaria ) Toksoplazmoza 2 1 4,52 2, Pneumocystoza Bąblowica ( echinokokoza ) Wągrzyca ( cysticerkoza ) Tasiemczyca wywołana przez T. saginata Inne tasiemczyce, określone i nie określone Włośnica Glistnica Owsica ,27 47, Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego Toksokaroza Wszawica , Świerzb ,36 67, ogółem Choroba wywołana przez Streptococcus pneu- 133 moniae 134 ( inwazyjna ) zapalenia opon i/lub mózgu posocznica zapalenie płuc inne określona i nie określona Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób 1-2, Zespół hemolityczno mocznicowy w przebiegu zakażenia E. coli Choroba wywo- ogółem

11 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i zachorowań Współczynnik ności Lp. Jednostka chorobowa 2007r. 2008r. 2007r 2008r. 139 łana przez Heamophilus zapalenie opon i / lub mózgu influenzae typ B ( inwazyjna ) posocznica zapalenie nagłośni inne określona i nie określona Bakteryjne zapalenie w innych chorobach objętych MZ ,26 - opon mó- 144 zgowych i / lub inne określone mózgu inne, nie okreslone Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone - 1-2, Zapalenia mózgu poszczepienne inne i nie określone ogółem Grypa 150 u dzieci w wieku 0-14 lat Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej ,36 466, Wrodzone ( infekcyjne ) zapalenie płuc ,3 3584,9 153 zespół różyczki wrodzonej Wrodzone choroby 154 zakażenie wirusem cytomegalii wirusowe 155 inne określone i nie określone Posocznica bakteryjna noworodka , Inne wrodzone toksoplazmoza zakażenia 158 i choroby pasożytnicze listerioza inne określone i nie określone , grzybami Zatrucia 161 naturalnie jagodami, innymi częściami roślin toksycznymi substancjami 162 spożytymi jako rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza pokarm 163 innymi substancjami szkodliwymi jako pokarm afla- i mykotoksynami w produktach spożywczych pestycydami lekami i preparatami farmakologicznymi, subsancjami biologicznymi ,66 31, Inne alkoholem ,78 29,45 zatrucia innymi substancjami zazwyczaj nie stosowanymi , w celach leczniczych toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami substancjami innymi i nieokreślonymi 1-2, Nowo wykryte zakażenia HCV ,57 6,8 11

12 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r. w odniesieniu do sąsiednich powiatów Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat żuromiński Powiat golubsko-dobrzyński Powiat sierpecki Jednostka chorobowa 1. Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A, B, C Nosicielstwo duru brzusznego lub rzekomego Salmonelozy zatrucia pokarmowe 11 24, , , , , zakażenia pozajelitowe , , Czerwonka bakteryjna (szigeloza) wyw.przez E.coli biegunkotwórczą , wyw.przez E.coli enterokrwotoczną Inne bakteryjne wyw.przez E.coli inną i BNO zakażenia jelitowe wyw.przez Y. enterocolitica lub pseu , , wyw.przez Campylobacter ( ogółem ) dotuberculozis 13 inne określone i nie określone 30 67,97 4 6, , , Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat , , , , gronkowcowe , Inne bakteryjne jadem kiełbasianym ( botulizm ) zatrucia pokarmowe wyw.przez Cl. perfringens inne określone ( ogółem ) nie określone ,52 2 2,66 2 4, Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat , Pełzakowa czerwonka ostra Lamblioza ( giardioza ) 3 6, ,85 2 4, , Kryptosporydioza Wirusowe i inne nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy , , , , , określone zakażenia ostra gastroenteropatia wyw.przez jelitowe czynnik Norwalk 26 inne wirusowe zakażenia jelit 9 20,39 3 4, , ,36 4 8, Wirusowe i inne określ. zakaż. jelit. u dzieci do lat , , , , Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie , , , , zakaźnym pochodz. u dzieci do lat 2 29 Dżuma Tularemia Wąglik ogółem Bruceloza nowe zachorowania Nosacizna Różyca Leptospiroza

13 43 Tężec ogółem Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r. w odniesieniu do sąsiednich powiatów Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat żuromiński Powiat golubsko-dobrzyński Powiat sierpecki Jednostka chorobowa 37 Pastereloza Choroba kociego pazura Jersinioza pozajelitowa Trąd Mikobakteriozy inne i BNO Listerioza noworodków Błonica Nosicielstwo błonicy Krztusiec 2 4,53 4 6,06 3 3, , Płonica (szkarlatyna ) 5 11, ,67 7 9, , , ogółem , zapalenie opon mózgowych , Choroba zapalenie mózgu , meningokokowa inna określona i nie określona posocznica paciorkowcowa enterokokowa , Posocznica gronkowcowa ,52 2 2,66 1 2, wyw. przez bakterie Gram ( - ) ,55 1 1, , inna określona i nie określona 2 4, , , Promienica Róża ogółem 3 6,8 5 7,58 5 6, , po porodzie i w połogu Zgorzel gazowa Legioneloza Twardziel Gorączka powrotna Borelioza z Lyme 1 2, ,61 2 4, , Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Jaglica Dur wysypkowy Gorączka Q Gorączka plamista i inne riketsjozy Ostre nagminne porażenie poszcz. postać porażenna ( VAPP)

14 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r. w odniesieniu do sąsiednich powiatów Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat żuromiński Powiat golubsko-dobrzyński Powiat sierpecki Jednostka chorobowa 73 dziecięce wyw. dzikim wirusem wyw.wirusem poch. szczep (cvdpv) inne,nie wykazane powyżej Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat choroba Creutzfeldta - Jakoba ( CJD ) Encefalopatie 78 gąbczaste wariant choroby Creutzfeldta - Jacoba inne i nie określone Podostre stwardniające zapalenie mózgu Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 2 4,53 4 6, ,95 1 2,38 4 8, przenoszone przez kleszcze Wirusowe opryszczkowe zapalenie inne określone mózgu nie określone 2 4,53 1 1, w innych chorobach objętych MZ Wirusowe enterowirusowe zapalenie opryszczkowe opon mózgowych inne określone i nie określone 1 2,26 1 1,52 1 1, , w innych chorobach objętych MZ , Gorączka denga ( klasyczna lub krwotoczna ) Wirusowe żółta gorączka gorączki krwotocznkongijska Ebola,Marburg, Lassa, krymsko inne określone i nie określone Ospa wietrzna , , , , , Ospa prawdziwa Odra Różyczka 5 11,33 5 7, , , , Pryszczyca typu A ostre Wirusowe typu B - ostre , zapalenie typu B - przewlekłe 2 4, , , wątroby typu C 2 4,53 1 1,52 3 3, , typu B + C inne i nie określone której skutkiem są określone choroby 1 2, , Choroba której skutkiem są inne stany

15 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r. w odniesieniu do sąsiednich powiatów Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat żuromiński Powiat golubsko-dobrzyński Powiat sierpecki Jednostka chorobowa 109 wywołana nie określona przez HIV 110 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV , , Cytomegalia , Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 6 13,59 4 6, , , , Mononukleoza zakaźna 4 9,06 4 6,06 3 3, ,71 2 4, grzybice skóry ( dermatofitozy ) 11 24,92 1 1,52 4 5, , , Grzybice kandydozy 2 4, inne grzybice 1 2,26 2 3,03 7 9, Zimnica ( malaria ) Toksoplazmoza 1 2, , , Pneumocystoza Bąblowica ( echinokokoza ) Wągrzyca ( cysticerkoza ) Tasiemczyca wywołana przez T. saginata Inne tasiemczyce, określone i nie określone Włośnica Glistnica ,58 1 1, , Owsica 21 47, , , , , Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego , Toksokaroza Wszawica 6 13,59 4 6, , Świerzb 30 67, , , , ,63, Choroba wywołana ogółem , przez Streptococcus zapalenie opon i / lub mózgu , pneumoniae posocznica ( inwazyjne ) zapalenie płuc inna określona i nie określona Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób , , Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia E.coli 138 ogółem Choroba wywołana zapalenie opon i / lub mózgu przez Heamophilus posocznica influenzae zapalenie nagłośni typ B inna określona i nie określona Bakteryjne zapale- w innych chorobach objętych MZ

16 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2008r. w odniesieniu do sąsiednich powiatów Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat żuromiński Powiat golubsko-dobrzyński Powiat sierpecki Jednostka chorobowa 144 nie opon mózgowych inne określone ,77 1 2, inne, nie określone ,52 1 1,33 1 2,38 1 2, i / lub mózgu 146 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 1 2, Zapalenie mózgu poszczepienne inne i nie określone Grypa ogółem u dzieci w wieku 0-14 lat Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej , , , , , Wrodzone ( infekcyjne ) zapalenie płuc , , , , Wrodzone zespół różyczki wrodzonej choroby wirusowe zakażenie wirusem cytomegalii inne określone i nie określone Posocznica bakteryjna noworodka 1 188, , , , Inne wrodzone toksoplazmoza zakażenia i listerioza choroby pasożytnicze inne określone i nie określone 1 188, Zatrucia naturalnie grzybami toksycz- jagodami, innymi częściami roślin , nymi substancjami rybą, skorupiakiem, innymi produktami spoży- tymi jako morza innymi substancjami szkodliwymi jako pokarm pokarm 164 alfa- i mykotoksynami w produktach spożywczych 165 pestycydami , , lekami i preparatami farmakologicznymi 14 31, , ,21 4 9, , alkoholem 13 29, , ,9 1 2, , Inne zatrucia 168 in.subst. zazwyczaj nie stosowanymi w 18 40,78 2 3,03 3 3, , celach leczniczych 169 toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi , zwierzętami 170 substancjami innymi i nieokreślonymi ,55 1 1, Nowo wykryte zakażenia HCV 3 6,8 7 10,61 6 7, , ,

17 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w 2008r w poszczególnych gminach powiatu rypińskiego Jednostka chorobowa miasto Rypin gmina Rypin gmina Skrwilno gmina Rogowo gmina Brzuze gmina Wąpielsk 1. Salmonelozy zatrucia pokarmowe 2 12, , , , ,80 2. Bakteryjne zakażenia jelitowe , , , , , Lamblioza ( giardioza ) 1 6, ,80 4. Wirusowe i inne określ. zakaż. jelit , , , , , ,41 5. Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodz. u dzieci do lat 2 6. Krztusiec , Płonica (szkarlatyna ) 1 6, , , Posocznice 1 6, , Borelioza z Lyme 1 6, Róża 1 6, , , Wirusowe zapalenie mózgu 2 12, Wirusowe zapalenie opon mózgowych , Ospa wietrzna , , , , , Różyczka 3 18, , Wirusowe zapalenie wątroby typu B 1 6, , Wirusowe zapalenie wątroby typu C 2 12, Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 2 12, , , Mononukleoza zakaźna 2 12, , , Grzybice 3 18, , , , Toksoplazmoza , Owsica 5 30, , , , , , Wszawica , Świerzb 15 90, , , , , Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej , , , , , , Zatrucia lekami i lekami farmakologicznymi 5 30, , , , , Zatrucia alkoholem 9 54, , , , ,40 17

18 II. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ i PRAKTYK LEKARSKICH Na terenie powiatu rypińskiego w roku 2008 bieżącym nadzorem sanitarnym objętych było 27 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 12 publicznych i 15 niepublicznych oraz 29 praktyk lekarskich. 1. Szpital powiatowy w Rypinie - jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. W 2007r w szpital rozpoczął proces wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 i we wrześniu 2008r uzyskał certyfikatu jakości, ważny do września 2011r. a) Stan techniczny i funkcjonalny Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny części szpitala poprawił się. W 2008r po dokonaniu prac adaptacyjno-przystosowawczych pomieszczeń magazynowych oddano do użytku nową 10- łóżkową część zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, a także dokonano zmiany sposobu użytkowania parteru budynku na 9-łóżkowy oddział medycyny paliatywnej, mieszczący się wcześniej w innym budynku szpitala. Na oddziale dziecięcym przeprowadzono remont pomieszczenia po byłej świetlicy i przeznaczono je na pokój łóżkowy. Przeprowadzono remonty malarskie w części pomieszczeń na parterze w budynku głównym szpitala i rozpoczęto prace remontowe na oddziale chirurgii. Szpital wymaga dalszej poprawy stanu sanitarno-technicznego i funkcjonalności. Główne braki to: niedostateczne dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, niezgodna z normatywami, zbyt mała powierzchnia pomieszczeń, krzyżowanie się dróg czystych i brudnych, zwłaszcza w obrębie bloku operacyjnego i ciągów komunikacyjnych, brak centralnej sterylizatorni, brak pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wyposażenia, brak lub niedostateczna wentylacja mechaniczna i grawitacyjna m.in. w pomieszczeniach bloku operacyjnego, brak odpowiedniego wykończenia ścian na całej wysokości w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce lub wymagających przeprowadzania dezynfekcji, brak pokoi jednoosobowych z węzłem sanitarnym, niedostateczna ilość śluz fartuchowo-umywalkowych lub brak ich właściwego wyposażenia, brak właściwego wyposażenia brudowników, pomieszczeń porządkowych, brak zamykanych wózków do transportu brudnej bielizny, brak dostatecznej ilości pomieszczeń socjalno-higienicznych dla pracowników. W 2007r SPZOZ w Rypinie opracował program dostosowawczy szpitala, w którym przewidywana jest rozbudowa szpitala poprzez dobudowę skrzydła, remonty i modernizacje przystosowawcze oddziałów, zmiana funkcji pomieszczeń w istniejącym budynku w terminie do r. Wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny szczególnie jednorazowego użytku do obsługi chorych, materiały opatrunkowe, bieliznę szpitalną, także w środki myjące i dezynfekujące do sprzątania pomieszczeń było wystarczające. W roku 2008 w szpitalu nie odnotowano istotnych uchybień w utrzymaniu czystości bieżącej. Wdrożona w szpitalu procedura sprzątania była przestrzegana. W szpitalu funkcjonuje plan higieny, w którym ustalono jednolite zasady sprzątania. Sprzątaniem pomieszczeń zajmowali się pracownicy szpitala, tj. salowe i sprzątaczki, a także pielęgniarki. W ramach kontroli wewnętrznej przestrzegania wdrożonych procedur szpital pobierał wymazy sanitarne, z których niewielką część kwestionowano. b) Zaopatrzenie w wodę Szpital zaopatrywany był w wodę z własnego wodociągu lokalnego. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń pod względem bakteriologicznym. Skład fizykochemiczny wody od 2007r odbiega od wymagań sanitarnych. W wodzie stwierdza się przekroczenia związków manganu. W wyniku podejmowanych działań naprawczych uzyskano redukcję zawartości manganu w wodzie z 0,23mg/l w 2007r do wartości 0,067mg/l w 2008r. Awaryjne źródło wody to wodociąg publiczny, z wodą dopuszczoną warunkowo do spożycia ze względu na niezgodną z wymaganiami barwę. 18

19 c) Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów, w tym medycznych Sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów w szpitalu reguluje pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę Rypińskiego (ważne do r), procedura postępowania z odpadami, plan higieny i instrukcja postępowania z odpadami medycznymi na stanowiskach pracy. Pozwolenie obejmuje odpady niebezpieczne tj. odpady medyczne o kodach ,180103, oraz inne odpady niebezpieczne (między innymi termometry lekarskie, utrwalacze, wywoływacze, lampy fluorescencyjne, oleje mineralne, baterie i akumulatory ołowiowe). Poza tym pozwolenie obejmuje odpady nie posiadające właściwości niebezpiecznych tj. odpady medyczne o kodzie i inne odpady nie posiadające właściwości niebezpiecznych (tonery, odpady srebronośne, wyeksploatowany drobny sprzęt medyczny, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury, złom metalowy, niektóre baterie ). Stwierdzono, że wynikające z w/w dokumentów procedury postępowania z odpadami były na ogół przestrzegane. Poszczególne rodzaje odpadów zbierano na stanowiskach pracy i gromadzono oddzielnie. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwrócono na sposób postępowania z odpadami medycznymi. Sporadycznie stwierdzano nieprawidłowe postępowanie z odpadami zakaźnymi ( nieprawidłowości natychmiast usuwano). Odpady zakaźne były odbierane, transportowane i utylizowane termicznie przez firmę ECO-ABC Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7, w woj. łódzkim. W sierpniu 2008r w szpitalu zakupiono zamykane wózki do transportu wewnętrznego odpadów zakaźnych. W 2008r w szpitalu w Rypinie powstało około 11,250Mg odpadów o kodzie oraz 0,490 Mg odpadów o kodzie Odpady medyczne specjalne o kodzie oraz odpady o kodzie były przekazane firmie MAR-POL M.Z.Ochoński Cetki 5 gm. Rypin, która posiada zezwolenie na transport i zbieranie odpadów. Odpady medyczne pozostałe o kodzie (tj. zużyte narzędzia) okresowo oddawane są do kasacji i przekazywane do utylizacji. Inne odpady nie posiadające właściwości niebezpiecznych tj. odpady komunalne (m.in. nie zainfekowane ręczniki jednorazowe, opakowania po sprzęcie jednorazowym, po lekach, pojemniki po napojach, pieluchomajtki, podpaski, odpady socjalno-bytowe) były segregowane i wywożone przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES w Rypinie do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej gmina Rypin. W 2008r dodatkowo przekazano na składowisko odpadów komunalnych 633,4 m 3 mieszanych odpadów komunalnych ( szacunkowo 100,00Mg). Ścieki odprowadzane były do kanalizacji miejskiej i dalej - na miejską oczyszczalnię ścieków. Ścieki prowizorycznie okresowo dezynfekowano poprzez wlewanie do osadnika przepływowego roztworu wapna chlorowanego. d) Postępowanie z bielizną. Podobnie jak w roku 2007 Szpital Powiatowy w Rypinie zlecił transport bielizny szpitalnej i usługi pralnicze firmie zewnętrznej. Pranie i transport bielizny wykonywało PHU HOLLYWOOD w Sierpcu ul. Bojanowska 2a S.C. Renaty i Adama Konieczkowskich. Bieliznę prano w pralni bielizny szpitalnej w Sierpcu, która posiada pozytywną opinię sanitarną wydaną przez PPIS w Sierpcu. Na terenie szpitala zorganizowano tymczasowy punkt, składający się z wydzielonych pomieszczeń przyjmowania brudnej oraz wydawania czystej bielizny. Do transportu czystej i brudnej bielizny używano tych samych odkrytych wózków (bieliznę brudną transportowano w podwójnych workach). W szpitalu wdrożone są prawidłowe procedury postępowania z bielizną brudną i czystą, także z odzieżą ochronną. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ich stosowaniu. W użyciu była również bielizna jednorazowego użytku (fartuchy, podkłady, prześcieradła, obłożenia chirurgiczne), najwięcej na bloku operacyjnym i w sali opatrunkowej. 19

20 e) Prosektorium Od 2006r szpital nie posiada prosektury, nie wykonuje sekcji zwłok. Miejsce przechowywania i wydawania zwłok znajduje się w wydzielonej części budynku, w którym zlokalizowane są 2 oddziały szpitalne. Składa się z chłodni na 6 miejsc, pomieszczenia przygotowania zwłok, pomieszczenia ceremonii pogrzebowych i wydawania zwłok, kancelarii, pomieszczenia magazynowego, WC. Istnieją oddzielne wejścia dla przywożonych i do wydawania zwłok. Zwłoki przewożone były komunikacją zewnętrzną lub wewnętrzną na wózkach z zamkniętą przestrzenią ładunkową. W 2008r dokonano modernizacji obiektu; wydzielono pomieszczenie przygotowania zwłok, dokonano remontu malarsko-murarskiego ścian i podłóg. f) Ocena procesów dezynfekcji i sterylizacji W szpitalu funkcjonuje przy bloku operacyjnym punkt centralnej sterylizacji. Jest to jedno pomieszczenie wyposażone w 2 autoklawy parowe. Do punktu sterylizacji trafiają narzędzia i materiał opakowany. Puszki oraz rękawy ze sterylnym materiałem oznakowane są datą sterylizacji i przydatności, przechowywane w sposób uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie. Oddział noworodkowy oraz apteka szpitalna wyposażone są nadal w sterylizatory na suche, gorące powietrze. W urządzeniach tych sterylizowane są opakowania szklane. Na bieżąco prowadzona jest kontrola wewnętrzna urządzeń do sterylizacji parowej przy użyciu wskaźników chemicznych oraz biologiczna, wewnętrzna kontrola autoklawów. Trwają prace nad projektem rozbudowy szpitala, w tym budowy nowego bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni. Stanowiska do mycia rąk w gabinetach zabiegowych na poszczególnych oddziałach wyposażone są prawidłowo, tj. w dozowniki z mydłem i preparatem antyseptycznym do rąk, podajniki z ręcznikami jednorazowymi oraz pojemniki na zużyte ręczniki. Stanowiska chirurgicznego mycia rąk wyposażone są dodatkowo w armaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią, sterylne szczotki do mycia rąk oraz sterylne ręczniki. Stężone preparaty dezynfekcyjne wydawane są na poszczególne oddziały z apteki szpitalnej, dobrane zgodnie z ich przeznaczeniem, przechowywane w oryginalnych opakowaniach w zamykanych na klucz szafkach. Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie roztworów roboczych wyposażone są w środki ochrony osobistej. Roztwory użytkowe przechowywane są w zamkniętych i właściwie opisanych pojemnikach. Do dezynfekcji powietrza i powierzchni stosuje się lampy bakteriobójcze. g) ocena bloku żywienia Blok żywienia składa się z kuchni głównej i 6-ciu kuchni oddziałowych oraz kuchni mlecznej. W oparciu o arkusz zgodności stanu sanitarnego kuchenki oddziałowe oceniono jako niezgodne z powodu mycia i dezynfekcji naczyń stołowych razem z transportowymi. Poza tym w czasie kontroli stwierdzano brak prawidłowych warunków do mycia rąk w kuchniach oddziałowych i pomieszczeniach przygotowalni wstępnej, nie wydzielenie w sposób prawidłowy kuchni oddziału ginekologicznego (przedłużono termin wykonania zaleceń decyzji do dnia r.), niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian, podłóg, części urzązdeń w kuchni głównej szpitala, zły stan sanitarnotechniczny pomieszczeń i wyposażenia stołówki pracowniczej (termin wykonania do r.), brak skutecznej wentylacji w pomieszczeniach kuchni oddziałowych (termin wykonania r.). Wszystkie terminy są zgodne z programem dostosowawczym szpitala. Kuchnia mleczna funkcjonuje na oddziale dziecięcym - oceniona jako zgodna z arkuszem zgodności stanu sanitarnego. Składa się z dwóch pomieszczeń: części brudnej i części czystej. Butelki i smoczki po umyciu sterylizowane są w punkcie centralnej sterylizacji. W części czystej przygotowywane są mieszanki dla niemowląt bezpośrednio przed spożyciem na zlecenie lekarza, z gotowych preparatów dietetycznych. W trakcie kontroli sanitarnych przeanalizowano jadłospisy dzienne i dekadowe pod kątem prowadzonego żywienia, nie stwierdzono nieprawidłowości, żywienie prowadzone w sposób zgodny z zasadami racjonalnego żywienia oraz zgodnie z określonymi przez lekarza dietami. 20

21 2. Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego W 2008r funkcjonowały na terenie powiatu rypińskiego następujące zakłady: - 19 przychodni, ośrodków, poradni publicznych i niepublicznych, - 1 medyczne laboratorium diagnostyczne, - 6 innych zakładów opieki zdrowotnej tj. punkt krwiodawstwa, oddział pomocy doraźnej, 3 gabinety stomatologiczne w szkołach, 1 zespół ratownictwa medycznego w Skrwilnie (który powstał w 2008r) W 2 obiektach niepublicznych wynajmowano pomieszczenia na prowadzenie prywatnych praktyk lekarskich, a w 6 obiektach na działalność innych zakładów opieki zdrowotnej. Podobnie jak w latach ubiegłych negatywną ocenę stanu sanitarno-technicznego otrzymała Przychodnia Rejonowa w Rypinie, jednostka organizacyjna SPZOZ w Rypinie, ze względu na brudne ściany i sufity, zniszczone i uszkodzone podłogi w części pomieszczeń. W 2008r część poradni specjalistycznych została przeniesiona do nowych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w zaadaptowanym, dostosowanym do wymagań budynku o byłej funkcji oddziału medycyny paliatywnej przy ul.3 Maja 2 w Rypinie. Pomieszczenia poddasza w/w budynku mają zostać zaadaptowane na pracownię fizjoterapii (PPIS w Rypinie w 2008r uzgodnił projekt budowlany). Pozostała część przychodni w 2009r zostanie przeniesiona do nowo budowanego budynku. W 2008r rozpoczęto użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Skrwilnie. W obiekcie wydzielono pokój przyjmowania zgłoszeń, pomieszczenie porządkowe oraz zaplecze sanitarno-socjalne dla personelu. W 2008r oddano do użytku nową część NZOZ ESKULAP w Rypinie. W dobudowanym budynku mieszczą się poradnie specjalistyczne przeniesione ze starej części przychodni, gabinet rehabilitacji, funkcjonujący wcześniej w osobnym nie spełniającym wymogów budynku, a także nowe poradnie (m.in. poradnia ginekologiczna). W 2008r przeniesiono do nowo wybudowanego spełniającego wszystkie wymagania sanitarne budynku NZOZ GOZ w Wąpielsku, gm. Wąpielsk, a do zaadaptowanych i przystosowanych do wymagań budynków przeniesiono NZOZ (Ośrodek) w Ugoszczu i nieczynny w 2007r NZOZ ( Poradnia Lekarska ) w Czumsku Dużym. W Przychodni NZOZ DORMED w Rypinie zainstalowano transporter schodowy dla osób niepełnosprawnych. Realizacja powyższego zadania była ujęta w programie dostosowawczym zakładu. W 2008r prace modernizacyjne wynikające z programów dostosowawczych oraz prace remontowe wynikające z decyzji wydanych przez PPIS prowadzono też w następujących obiektach: - w NZOZ KAMED w Rogowie ( wydzielono prawidłowe pomieszczenie porządkowe, prawidłowo zainstalowano grzejniki, przy umywalce w gabinecie zabiegowym zainstalowano baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią ), - w Przychodni SPZOZ przy ul. 3 Maja 2 w Rypinie( przeprowadzono remonty malarskomurarskie w gabinecie zabiegowym, w ustępach, w pomieszczeniu porządkowym ) przez co uzyskano poprawę stanu sanitarno-technicznego, - w NZOZ LABORATORIUM w laboratorium mikrobiologicznym w Rypinie, zgodnie z decyzją PPIS oddzielono część laboratoryjną od części dostępnej dla pacjentów. Ogółem na podstawie przeprowadzonych w 2008r kontroli sanitarnych jako dobre oceniono 10 obiektów, tj. przychodnia lekarska NZOZ DORMED w Rypinie, ul. Lissowskiego 16, poradnia alergologiczna w Rypinie, ul. Lissowskiego 16 i ośrodek w Wąpielsku należące do NZOZ GOZ Wąpielsk, poradnia stomatologiczna NZOZ Dentos w Rypinie, ul. Wodna 1, przychodnia NZOZ RAT-MED w Skrwilnie, poradnia stomatologiczna N ZOZ Dental Ko w Skrwilnie, ośrodek SP ZOZ w Sadłowie, ośrodek NZOZ Ostrowite 8 w Ugoszczu, 2 gabinety stomatologiczne w szkołach podstawowych w Rypinie. W 2008r wzrosła liczba zakładów opieki zdrowotnej spełniających wszystkie obowiązujące wymagania sanitarno-techniczne. Obecnie 12 zakładów nie zrealizowało jeszcze programów dostosowawczych, w których zaplanowano sposób usunięcia występujących w nich nieprawidłowości, z których najczęstsze to: niedostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń porządkowych, brak bate- 21

22 rii uruchamianych bez kontaktu z dłonią w gabinetach zabiegowych, brak instalacji cieplej wody w ustępach, nieprawidłowe wykończenie ścian. Stan sanitarno-porządkowy w tej grupie obiektów nie budził zastrzeżeń. Opracowane i wdrożone procedury sprzątania pomieszczeń były przestrzegane. Zaopatrzenie wszystkich placówek w sprzęt medyczny i materiały jednorazowego użytku do obsługi pacjentów, środki czystościowe i dezynfekcyjne, zaopatrzenie w materiały opatrunkowe było dobre. Wszystkie zakłady korzystały z wody z wodociągów publicznych. Obiekty zlokalizowane w Rypinie zaopatrywał wodociąg publiczny, z wodą dopuszczoną warunkowo do spożycia ze względu na występujące przekroczenia dopuszczalnej barwy. Przychodnia i poradnia stomatologiczna w Skrwilnie korzystały z wody z wodociągu publicznego w Skrwilnie dopuszczonej warunkowo do spożycia ze względu na niespełnienie wymagań fizykochemicznych (przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu, sporadycznie żelaza, barwy i mętności), poradnia lekarska w Czumsku Dużym gmina Rogowo korzystała z wody z wodociągu publicznego w Sosnowie, dopuszczonej warunkowo do spożycia ze względu na niespełnienie wymagań fizykochemicznych (przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu). Jakość wody z pozostałych wodociągów dobra. W trakcie kontroli zakładów opieki zdrowotnej oceniano sposób postępowania z odpadami medycznymi i z odpadami komunalnymi. Odpady powstające w omawianych obiektach były gromadzone na ogół prawidłowo - w sposób selektywny, segregowane w miejscu ich powstawania. Odpady medyczne zakaźne przekazywano do dalszego zagospodarowania innym uprawnionym posiadaczom odpadów za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych. W 3 obiektach stwierdzono, że istniejące procedury postępowania z odpadami medycznymi nie zawierają wszystkich wymagań dotyczących szczegółowego z nimi postępowania oraz brak instrukcji dotyczących zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy i zalecono w decyzjach usunięcie nieprawidłowości. Zalecenia wykonano. Pozostałe zakłady posiadały prawidłowo opracowane i wdrożone procedury postępowania z odpadami. W części obiektów stwierdzono uchybienia formalno-prawne dotyczące udokumentowania postępowania z odpadami niebezpiecznymi, pouczano o konieczności usunięcia uchybień. Ścieki z obiektów zlokalizowanych w Rypinie, w Rogowie, w Wąpielsku i w Skrwilnie były odprowadzane do kanalizacji zbiorczej i dalej do oczyszczalni ścieków w Rypinie, w Wąpielsku i w Skrwilnie, z innych obiektów wiejskich do zbiorników bezodpływowych lub po podczyszczeniu do wód powierzchniowych. W części obiektów stosowano wyłącznie bieliznę szpitalną jednorazowego użytku, w części bieliznę jednorazowego i wielorazowego użytku. Bielizna wielorazowego użytku była prana w pralni bielizny szpitalnej w Sierpcu, należącej do PHU HOLLYWOOD w Sierpcu S.C. Renaty i Adama Konieczkowskich. Gromadzenie bielizny brudnej i czystej było na ogół prawidłowe, w wydzielonych miejscach. Zapas bielizny był wystarczający. W części niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej odzież ochronna wielorazowego użytku prana była we własnym zakresie i poddawana procesom dezynfekcji. Porządek, czystość i estetyka otoczenia placówek służby zdrowia nie budziła zastrzeżeń. Zachowanie estetyki i porządku otoczenia szpitala i przychodni publicznej w Rypinie utrudniały prowadzone prace budowlane. Jako bardzo dobrą ocenia się estetykę otoczenia Przychodni Lekarskiej DORMED w Rypinie, ul. Lissowskiego 16. Wszystkie placówki posiadają opracowane procedury: higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi i powierzchni, postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni materiałem biologicznym, postępowania po ekspozycji, procedury dotyczące sterylizacji, procedury stanowiskowe wykonywania zabiegów medycznych związanych z przerwaniem ciągłości tkanek. W tej grupie obiektów kontrole sanitarne wykazały prawidłowe postępowanie w zakresie sterylizacji. Procesy sterylizacji prowadzone są we własnym zakresie lub posiadają aktualne umowy na autoklawowanie podpisane z innymi placówkami. Pozostali świadczeniodawcy korzystają ze sprzętu jednorazowego użytku zakupionego w handlu. Wszystkie skontrolowane placówki posiadały prawidłową dokumentację skuteczności procesu sterylizacji. Przeprowadzone zewnątrzzakładowe kontrole autoklawów potwierdziły skuteczność prowadzonych procesów sterylizacji. 22

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R.

STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE Rypin, luty 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych*

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* 1. Kontrolę przeprowadzono w przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy,

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Meldunek kwartalny 3/98

Meldunek kwartalny 3/98 Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miodowa Meldunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1 Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ocena stacji dializ

Ocena stacji dializ Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena stacji dializ 1. Kontrolę przeprowadzono w stacji dializ: (nazwa).. 2. Wymienić najczęściej wykonywane zabiegi: 1) hemodializa 2) dializa otrzewnowa 3)

Bardziej szczegółowo

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r.

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny Warszawa ul.chocimska Warszawa ul.długa / Meldunek /A/ o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU NAKIELSKIEGO W ROKU 2007

STAN SANITARNY POWIATU NAKIELSKIEGO W ROKU 2007 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NAKLE N. NOT. STAN SANITARNY POWIATU NAKIELSKIEGO W ROKU 2007 Nakło n. Not. Marzec 2008 r. Spis treści: Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ. P.C.U. Sp. zo.o. N ZOZ SZPITAL NA WYSPIE w Żarach ul. Pszenna 2.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ. P.C.U. Sp. zo.o. N ZOZ SZPITAL NA WYSPIE w Żarach ul. Pszenna 2. Wszystkie placówki służby zdrowia zlokalizowane na terenie powiatu żarskiego podlegają kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Nadzór prowadzony jest w zakresie oceny stanu sanitarno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8a tel. 054 282 42 06 fax 054 282 23 34 e-mail: pssealeksandrowkuj@poczta.internetdsl.pl PIS-072-1/2009

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych

Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych PRAWO I MEDYCYNA Fot. Z archiwum Autorki Tamara Zimna Specjalista w przepisach prawa ochrony zdrowia, mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych

Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych 1. Kontrolę przeprowadzono w pracowni endoskopowej (nazwa, adres)... 2. Wymienić najczęściej wykonywane badania/zabiegi:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 180 13734 Poz. 1215 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Meldunek 9/B. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.09 do 30.09.2004 r. Jednostka chorobowa

Meldunek 9/B. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.09 do 30.09.2004 r. Jednostka chorobowa Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo