STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE Rypin, luty 2007

2 Spis treści: Wstęp: 3 Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych.. 5 Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i zachorowań. 5 Realizacja szczepień ochronnych Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2006 i 2007r. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiatach sąsiadujących.. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w gminach powiatu rypińskiego II. Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej III. Ocena zaopatrzenia i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 24 IV. Nadzór nad żywnością i żywieniem. 31 V. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk. 38 VI. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy.. 42 VII. Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach oświatowo-wychowawczych. 46 VIII. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.. 49 IX. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 51 X. Podsumowanie

3 WSTĘP ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W POWIECIE RYPIŃSKIM Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz w celu profilaktyki chorób, przede wszystkim chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem w bardzo szerokim zakresie, między innymi : higieny środowiska, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, warunków higieniczno-sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej; środowiska pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie realizuje te zadania na terenie powiatu rypińskiego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie działań kontrolnych. Badania laboratoryjne wykonywane są w ramach zintegrowanego wojewódzkiego systemu w akredytowanych laboratoriach inspekcji sanitarnej w Toruniu, we Włocławku oraz w Bydgoszczy. Prowadzona jest również działalność oświatowo-zdrowotna i w zakresie promocji zdrowia. Podejmowane są działania propagujące zasady zdrowego stylu życia oraz pobudzające aktywność prozdrowotną ludzi na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. Komórki organizacyjne zajmujące się działalnością merytoryczną w PSSE w Rypinie to: Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego; w skład którego wchodzą: 1. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego która zajmuje się przede wszystkim profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń. 2. Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi która zajmuje się monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz zapewnianiem właściwych standardów sanitarnych w obiektach służby zdrowia i obiektach użyteczności publicznej. 3. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz właściwym nadzorem nad kosmetykami i przedmiotami do kontaktu z żywnością. 4. Stanowisko Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych zajmuje się zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy. 5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży zajmuje się zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku. 6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego zajmuje się zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w miejscach pobytu ludzi i w środowisku na etapie uzgadniania opracowań projektowych. oraz Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - - komórka ta zajmuje się zaznajamianiem społeczeństwa z czynnikami ryzyka społecznego i środowiskowego wpływającymi na zdrowie oraz propagowaniem i popularyzowaniem zdrowego stylu życia oraz podejmowaniem działań profilaktycznych. 3

4 Na terenie powiatu rypińskiego działa jako organ I instancji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wykonujący swe zadania przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mającej siedzibę przy ul. Warszawskiej 40a w Rypinie. Organem II instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, mający siedzibę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy. 4

5 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ I ZACHOROWAŃ Podstawowym celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie chorób zakaźnych jest profilaktyka i zwalczanie zachorowań, zakażeń i zatruć. Cel ten w 2007r realizowany był przede wszystkim poprzez: prowadzenie stałego monitoringu nad poliomyelitis i ostrymi porażeniami wiotkimi u dzieci w wieku do lat 14 w ramach programu eradykacji tej choroby; sprawowanie nadzoru nad osobami zakażonymi wirusami zapalenia wątroby oraz nad osobami z bezpośredniej z nimi styczności; przeprowadzanie wnikliwych wywiadów epidemiologicznych w celu ustalenia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia; sporządzanie meldunków na podstawie zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne przesyłanych przez placówki medyczne oraz zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych przesyłanych przez laboratoria; analizowanie bieżącej sytuacji epidemiologicznej w powiecie w oparciu o współczynniki zapadalności dla powiatu na tle zapadalności wojewódzkiej; W 2007r. w powiecie rypińskim zarejestrowano ogółem 749 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, zakażeń i zatruć podlegających obowiązkowi zgłaszania, z których 517 było hospitalizowanych. Liczba zachorowań w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się. (w 2006r było 987 zachorowań, z tego 445 hospitalizowanych). Podobnie jak w latach ubiegłych na terenie powiatu nie wystąpiły tak groźne choroby jak cholera, dur brzuszny, dury rzekome A, B, C, gorączki krwotoczne, tularemia, wąglik. W porównaniu do roku 2006 wyższymi współczynnikami zapadalności wyróżniły się : płonica ( wzrost o 91%), mononukleoza zakaźna ( wzrost o 55%), inne bakteryjne zatrucia pokarmowe ( o 50%), różyczka ( o 45%), zapalenie płuc o etiologii zakaźnej ( o 42%), biegunki u dzieci do lat 2 ( o 19%), świerzb ( o 9%), inne bakteryjne zakażenia jelitowe ( o 5 %). Znaczny spadek liczby zachorowań odnotowano w stosunku do następujących jednostek chorobowych: nagminne zapalenie przyusznicy (133 przypadki w 2006r - 7 przypadków w 2007r), ospa wietrzna (190 przypadków w 2006r - 64 przypadki w 2007r), grzybice ogółem (94 przypadki w 2006r - 29 przypadków w 2007r) oraz lambliozy (22 przypadki w 2006r - 7 przypadków w 2007r). Na podobnym poziomie jak w 2006r kształtowała się sytuacja epidemiologiczna posocznic oraz wirusowych zakażeń jelitowych. Nie odnotowano zachorowań na różycę, wirusowe zapalenie wątroby, wirusowe zapalenie opon mózgowych, cytomegalię, glistnicę, grypę ( potwierdzoną laboratoryjnie). Pojawiły się przypadki chorób, które nie wystąpiły w roku 2006 tj. krztusiec, borelioza, bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E.coli biegunkotwórcze oraz Yersinia enterocolitica, zatrucie pokarmowe jadem kiełbasianym i bakteryjne zapalenie opon mózgowych. W 2007r. do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rypinie wpłynęły 3 zgłoszenia zgonów z powodu chorób zakaźnych (w 2006r 1 przypadek). Zmarły 2 kobiety w wieku 80 i 94 lat i mężczyzna w wieku 63 lat. Przyczyną zgonu 2 osób było nieokreślone zapalenie płuc oraz wstrząs septyczny 1 osoba. W załączonych tabelach przedstawiono: Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r w porównaniu z rokiem 2006; Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r w porównaniu z powiatami sąsiednimi; Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w poszczególnych gminach powiatu rypińskiego w 2007r; 5

6 REALIZACJA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH Szczepienia ochronne będące podstawowym elementem w profilaktyce chorób zakaźnych realizowano w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych, który corocznie ogłaszany jest w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Na terenie powiatu rypińskiego szczepienia wśród dzieci i młodzieży prowadzone były przez 9 świadczeniodawców oraz oddział noworodkowy szpitala. Stan zaszczepienia deklarowany w sprawozdaniach rocznych MZ - 54 przez świadczeniodawców był zadawalający i przedstawiał się następująco: 97% noworodków zostało zaszczepionych przeciw gruźlicy w ciągu 24 godzin po urodzeniu; 99 % świadczeniobiorców z rocznika 2002r zostało zaszczepionych preparatem DTaP oraz polio w ramach szczepienia przypominającego; 99 % osób z rocznika 1998 zaszczepiono szczepionką MMR II; uodpornienie dziewcząt przeciwko odrze, śwince, różyczce w rocznikach 1997 i 1996 wyniosło odpowiednio 99 % i 100%; profilaktyką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B objęto 100 % osób w 14 roku życia, u 95% zakończono cykl szczepień dawką uzupełniającą; wykonanie szczepień preparatem Td w rocznikach 1994 i 1989 wyniosło po 99 %; 408 osobom podano szczepionkę przeciw tężcowi w ramach uodpornienia poekspozycyjnego. W ramach szczepień zalecanych ( nie finansowanych ze środków budżetu Ministerstwa Zdrowia uodporniono: 1556 osób przeciwko grypie 435 osób przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 16 osoby przeciwko Haemofilus influenzae typu b 3 osoby przeciwko wirusowego zapalenia wątroby typu A 24 osoby przeciwko Neisseria meningitidis 45 osób przeciwko Streptococcus pneumoniae 4 osoby przeciwko ospie wietrznej W porównaniu do 2006r liczba osób zaszczepionych w ramach szczepień zalecanych zmalała o ok. 15%, szczególnie w zakresie szczepień przeciwko grypie, Haemofilus influenzae typu b oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Zanotowano wzrost liczby szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; Streptococcus pneumoniae oraz przeciwko ospie wietrznej. W 2007r nie zgłoszono niepożądanych odczynów poszczepiennych ( w roku ubiegłym były 3 przypadki). 6

7 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2006r i 2007r Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań Współczynnik zapadalności 2006r. 2007r. 2006r 2007r. 1 Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A,B,C Nosicielstwo duru brzusznego lub rzekomego zatrucia pokarmowe 13 60,93 29,40 60,93 6 Salmoneloz y zakażenia pozajelitowe Czerwonka bakteryjna (szigeloza) wywołane przez E.coli biegunkotwórcze - 1-2,26 9 wywołane przez E.coli enterokrwotoczną Inne bakteryjne wywołane przez E.coli inną i BNO zakażenia jelitowe ( ogółem ) wywołane przez Campylobacter wywołane przez Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis - 1-2,26 inne określone i nie określone ,99 162,82 14 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat ,85 15 gronkowcowe Inne jadem kiełbasianym (botulizm) - 1-2,26 bakteryjne 17 zatrucia wywołane przez Clostridium perfringens pokarmowe 18 ( ogółem ) inne określone nie określone 1 1 2,25 2,26 20 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat Pełzakowa czerwonka ostra Lamblioza ( gardioza ) ,65 15,83 23 Kryptosporydioza nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy ,22 65,58 25 Wirusowe i inne określ. zakażenia ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik jelitowe ( ogółem ) Norwalk inne wirusowe zakażenia jelit 1 3 2,25 6,78 27 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat , ,80 28 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat , ,15 29 Dżuma Tularemia Wąglik ogółem Bruceloza 33 nowe zachorowania

8 34 Nosacizna Różyca 2-4,51-36 Leptospiroza Pastereloza Choroba kociego pazura Jersinioza pozajelitowa Trąd Mikrobakteriozy inne i BNO Listerioza ogółem Tężec 44 noworodków Błonica Nosicielstwo błonicy Krztusiec - 1-2,26 48 Płonica ( szkarlatyna) ,25 24,87 49 ogółem zapalenie opon mózgowych Choroba meningokokowa zapalenie mózgu posocznica inne określona i nie określona paciorkowcowa enterokokowa 1-2,25-56 Posocznica gronkowcowa 1 1 2,25 2,26 57 wywołana przez bakterie Gram ( - ) - 1-2,26 58 inne określona i nie określona 4 3 9,02 6,78 59 Promienica ogółem 3 1 6,77 2,26 Róża 61 po porodzie i w połogu Zgorzel gazowa Legioneloza Twardziel Gorączka powrotna Borelioza z Lyme - 1-2,26 67 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Jaglica

9 69 Dur wysypkowy Gorączka Q Gorączka plamista i inne i riketsjozy Ostre nagminne porażenie dziecięce poszczepienne, postać porażenna ( VAPP ) wywołane dzikim wirusem wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego ( c VDPV ) inne, nie wykazane powyżej Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Encefalopatie gąbczaste choroba Creutzfeldta Jakoba ( CJD ) wariant choroby Creutzfeldta Jakoba ( vcjd ) inne i nie określone Podostre stwardniające zapalenie mózgu Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ,31 4,52 83 przenoszone przez kleszcze opryszczkowe Wirusowe 85 zapalenie inne określone mózgu 86 nie określone w innych chorobach objętych MZ enterowirusowe Wirusowe opryszczkowe zapalenie opon 90 mózgowych inne określone i nie określone 1-2,25-91 w innych chorobach objętych MZ ,51-92 Gorączka denga ( klasyczna lub krwotoczna ) żółta gorączka Wirusowe gorączki Ebola, Marburg, Lassa, krymsko-kongijska krwotoczne inne określone i nie określone Ospa wietrzna ,83 144,73 97 Ospa prawdziwa Odra Różyczka ,54 24, Pryszczyca Wirusowe typu A - ostre zapalenie 102 wątroby typu B - ostre 1-2,25-9

10 103 typu B - przewlekłe typu C 2-4, typu B+C ( zakażenia mieszane ) inne i nie określone której skutkiem są określone choroby Choroba 108 wywołana przez której skutkiem są inne stany HIV nie określona Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV 3 1 6,77 2, Cytomegalia 2-4, Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ,18 15, Mononukleoza zakaźna 4 9 9,02 20, grzybice skóry (dermatofitozy) ,85 40, Grzybice kandydozy ,71 13, inne grzybice ,59 11, Zimnica ( malaria ) Toksoplazmoza ,34 4, Pneumocystoza Bąblowica ( echinokokoza ) Wągrzyca ( cysticerkoza ) Tasiemczyca wywołana przez T. saginata Inne tasiemczyce, określone i nie określone Włośnica Glistnica 1-2, Owsica ,19 54, Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego Toksokaroza Wszawica Świerzb ,45 72, ogółem Choroba 132 wywołana zapalenia opon i/lub mózgu przez 133 Streptococcus posocznica pneumoniae ( inwazyjna ) zapalenie płuc inne określona i nie określona Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób - 1-2, Zespół hemolityczno mocznicowy w przebiegu zakażenia E. coli

11 138 ogółem Choroba wywołana przez zapalenie opon i / lub mózgu Heamophilus posocznica influenzae typ B 141 ( inwazyjna ) zapalenie nagłośni inne określona i nie określona Bakteryjne w innych chorobach objętych MZ ,26 zapalenie opon 144 mózgowych i / lub inne określone mózgu inne, nie okreslone 3-6, Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone Zapalenia poszczepienne mózgu 148 inne i nie określone ogółem 4-9,02 - Grypa 150 u dzieci w wieku 0-14 lat 2-24, Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej ,37 764, Wrodzone ( infekcyjne ) zapalenie płuc , ,3 153 Wrodzone zespół różyczki wrodzonej choroby zakażenie wirusem cytomegalii wirusowe 155 inne określone i nie określone Posocznica bakteryjna noworodka 1-201, Inne wrodzone toksoplazmoza zakażenia listerioza i choroby 159 pasożytnicze inne określone i nie określone grzybami Zatrucia 161 naturalnie jagodami, innymi częściami roślin toksycznymi substancjami 162 spożytymi rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza jako pokarm 163 innymi substancjami szkodliwymi jako pokarm afla- i mykotoksynami w produktach spożywczych pestycydami Inne lekami i preparatami farmakologicznymi, subsancjami biologicznymi ,14 31, alkoholem ,79 6,78 zatrucia innymi substancjami zazwyczaj nie stosowanymi 168 w celach leczniczych 2-4, toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami substancjami innymi i nieokreślonymi 2 1 4,51 2, Nowo wykryte zakażenia HCV ,57 13,57 11

12 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r w odniesieniu do sąsiednich powiatów Jednostka chorobowa Liczba zachor. Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat żuromiński Powiat golubsko-dobrzyński Powiat sierpecki Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal 1. Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A, B, C Nosicielstwo duru brzusznego lub rzekomego Salmonelozy zatrucia pokarmowe 13 29, , , , , zakażenia pozajelitowe Czerwonka bakteryjna (szigeloza) wyw.przez E.coli biegunkotwórczą 1 2,26 1 1, ,4 9 wyw.przez E.coli enterokrwotoczną Inne bakteryjne wyw.przez E.coli inną i BNO zakażenia 11 wyw.przez Campylobacter jelitowe ( ogółem ) wyw.przez Y. enterocolitica lub 1 2, , pseudotuberculozis 13 inne określone i nie określone , , , Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 1 2, , , , ,7 15 gronkowcowe , Inne bakteryjne jadem kiełbasianym ( botulizm ) 1 2, zatrucia wyw.przez Cl. perfringens pokarmowe 18 inne określone ( ogółem ) nie określone , Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat Pełzakowa czerwonka ostra Lamblioza ( giardioza ) 7 15, ,97 3 7, , Kryptosporydioza Wirusowe i nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy 29 65,58 2 3, , , , ,4 25 inne określone ostra gastroenteropatia wyw.przez zakażenia jelitowe czynnik Norwalk inne wirusowe zakażenia jelit 3 6,78 2 3, ,12 1 2, Wirusowe i inne określ. zakaż. jelit. u dzieci do lat , , , , , , , , , , , ,2 28 Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodz. u dzieci do lat 2 29 Dżuma

13 30 Tularemia Wąglik ogółem Bruceloza nowe zachorowania Nosacizna Różyca ,9 36 Leptospiroza Pastereloza Choroba kociego pazura Jersinioza pozajelitowa Trąd Mikobakteriozy inne i BNO Listerioza Tężec ogółem noworodków Błonica Nosicielstwo błonicy Krztusiec 1 2, Płonica (szkarlatyna ) 11 24, , ,64 4 8, ogółem , zapalenie opon mózgowych Choroba zapalenie mózgu meningoko 52 posocznica kowa , inna określona i nie określona paciorkowcowa , enterokokowa Posocznica 56 gronkowcowa 1 2, , ,8 57 wyw. przez bakterie Gram ( - ) 1 2,26 2 3,03 2 2, , inna określona i nie określona 3 6, , ,22 1 1,8 59 Promienica Róża ogółem 1 2,26 3 4,54 3 3,99 1 2, , po porodzie i w połogu Zgorzel gazowa Legioneloza Twardziel Gorączka powrotna

14 66 Borelioza z Lyme 1 2, , , ,8 67 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Jaglica Dur wysypkowy Gorączka Q Gorączka plamista i inne riketsjozy poszcz. postać porażenna ( VAPP) Ostre nagminne porażenie dziecięce 73 wyw. dzikim wirusem wyw.wirusem poch. szczep (cvdpv) inne,nie wykazane powyżej Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat , choroba Creutzfeldta - Jakoba ( CJD ) Encefalopatie gąbczaste 78 wariant choroby Creutzfeldta - Jacoba inne i nie określone Podostre stwardniające zapalenie mózgu Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 2 4, ,65 7 9,33 3 7, ,5 3 5,4 83 przenoszone przez kleszcze Wirusowe opryszczkowe zapalenie inne określone mózgu 86 nie określone w innych chorobach objętych MZ Wirusowe enterowirusowe zapalenie opryszczkowe opon inne określone i nie określone ,75 1 2,22 1 1,8 mózgowych 91 w innych chorobach objętych MZ Gorączka denga ( klasyczna lub krwotoczna ) Wirusowe żółta gorączka gorączki Ebola,Marburg, Lassa, krymsko-kongijska krwotoczne inne określone i nie określone Ospa wietrzna , , , , , Ospa prawdziwa Odra Różyczka 11 24, ,49 7 9, , , Pryszczyca typu A ostre

15 102 Wirusowe typu B - ostre ,51 1 1,33 1 2,38 1 2, zapalenie typu B - przewlekłe ,44 1 1,8 104 wątroby typu C ,87 1 1,8 105 typu B + C inne i nie określone ,8 107 Choroba której skutkiem są określone choroby wywołana której skutkiem są inne stany przez HIV nie określona Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV 1 2, , Cytomegalia , Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 7 15, ,62 2 2,66 3 7, , ,3 113 Mononukleoza zakaźna 9 20,35 4 6,05 2 2,66 2 4,75 2 4,44 3 5,4 114 grzybice skóry ( dermatofitozy ) 18 40,7 3 4, , , Grzybice kandydozy 6 13, ,33 1 2, inne grzybice 5 11,31 1 1,51 1 1, ,8 117 Zimnica ( malaria ) Toksoplazmoza 2 4, , Pneumocystoza Bąblowica ( echinokokoza ) , Wągrzyca ( cysticerkoza ) Tasiemczyca wywołana przez T. saginata , ,6 123 Inne tasiemczyce, określone i nie określone Włośnica Glistnica , , Owsica 24 54, , , , , ,2 127 Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego Toksokaroza , , Wszawica , ,3 130 Świerzb 32 72, , , , , Choroba ogółem ,51 1 1,33 1 2, , wywołana przez zapalenie opon i / lub mózgu ,51 1 1,33 1 2,38 1 2, Streptococcus posocznica pneumoniae 134 zapalenie płuc ( inwazyjne ) , inna określona i nie określona Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób 1 2,26 3 4, Zespół hemolityczno-mocznic. przebiegu zakażenia E.coli

16 138 ogółem Choroba wywołana zapalenie opon i / lub mózgu przez Heamophilus 140 influenzae posocznica typ B zapalenie nagłośni inna określona i nie określona Bakteryjne w innych chorobach objętych MZ , zapalenie opon inne określone mózgowych 145 i / lub mózgu inne, nie określone , Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone ,51 2 2, Zapalenie mózgu poszczepienne inne i nie określone Grypa ogółem u dzieci w wieku 0-14 lat Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej , , , , , ,8 152 Wrodzone ( infekcyjne ) zapalenie płuc , , , Wrodzone zespół różyczki wrodzonej choroby zakażenie wirusem cytomegalii wirusowe inne określone i nie określone Posocznica bakteryjna noworodka , , , Inne wrodzone toksoplazmoza zakażenia i listerioza choroby 159 pasożytnicze inne określone i nie określone Zatrucia grzybami ,51 1 1, , naturalnie toksycznymi jagodami, innymi częściami roślin substancjami rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza spożytymi jako 163 pokarm innymi substancjami szkodliwymi jako pokarm alfa- i mykotoksynami w produktach spożywczych 165 pestycydami , lekami i preparatami farmakologicznymi 14 31, , ,3 4 9, , alkoholem 3 6, , , ,4 2 3,6 Inne zatrucia 168 in.subst. zazwyczaj nie stosowanymi w celach leczniczych 169 toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami ,54 5 6,66 1 2, , , substancjami innymi i nieokreślonymi 1 2, , Nowo wykryte zakażenia HCV 6 13, ,62 5 6, , ,

17 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w 2007r w poszczególnych gminach powiatu rypińskiego Jednostka chorobowa Liczba zachor. miasto Rypin gmina Rypin gmina Brzuze gmina Skrwilno gmina Wąpielsk gmina Rogowo Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal Liczba zachor. Współ. zapadal 1. Salmonelozy zatrucia pokarmowe 6 36, , , , ,51 2. Bakteryjne zakażenia jelitowe , , , , , ,19 3. Bakteryjne zatrucia bakteryjne 1 6, , Lamblioza ( giardioza ) 4 24, , , Wirusowe i inne określ. zakaż. jelit , , , , , ,03 6. Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodz. u dzieci do lat 2 7. Krztusiec 1 6, Płonica (szkarlatyna ) 6 36, , ,55 9. Posocznice 2 12, , , , Borelioza z Lyme , Róża Ospa wietrzna 14 84, , , , , Różyczka 3 18, , , , Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 6 36, , Mononukleoza zakaźna 5 30, , , , Grzybice 14 84, , , , , Toksoplazmoza , , Owsica 11 66, , , , Świerzb 16 96, , , , , Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej , , , , , , Zatrucia lekami i lekami farmakologicznymi 8 48, , , , , Zatrucia alkoholem 3 18,

18 II. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRAKTYK LEKARSKICH I PIELĘGNIARSKICH Na terenie powiatu rypińskiego w roku 2007 bieżącym nadzorem sanitarnym objętych było 26 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 11 publicznych i 15 niepublicznych, 29 praktyk lekarskich oraz 1 praktyka pielęgniarki położnej. 1. SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE - jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Od kwietnia 2007r w szpitalu rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000, placówka przygotowuje się do uzyskania certyfikatu. a) Stan techniczny i funkcjonalny Stan sanitarno-techniczny części szpitala poprawił się, nadal jednak jest on tylko dostateczny. Przeprowadzono remont kapitalny pomieszczeń oddziału wewnętrznego i pododdziału noworodkowego oraz remonty (przede wszystkim malarskie) niektórych pomieszczeń na oddziale położniczym, na bloku operacyjnym, w izbie przyjęć oraz prowadzono inne drobne naprawy bieżące. Szpital wymaga dalszej poprawy stanu sanitarno-technicznego i funkcjonalności. Główne braki to: niedostateczne dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zbyt mała powierzchnia pomieszczeń, krzyżowanie się dróg czystych i brudnych (zwłaszcza w obrębie bloku operacyjnego i ciągów komunikacyjnych), brak centralnej sterylizatorni, brak pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wyposażenia, brak lub niedostateczna wentylacja mechaniczna i grawitacyjna (m.in. w pomieszczeniach bloku operacyjnego), brak odpowiedniego wykończenia ścian na całej wysokości w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce lub wymagających dezynfekcji, brak pokoi jednoosobowych z węzłem sanitarnym, niedostateczna ilość śluz fartuchowo-umywalkowych lub brak ich właściwego wyposażenia, brak właściwego wyposażenia brudowników, pomieszczeń porządkowych, brak zamykanych wózków do transportu brudnej bielizny i odpadów medycznych, brak dostatecznej ilości pomieszczeń socjalno-higienicznych dla pracowników. W 2007r SPZOZ w Rypinie opracował program dostosowawczy szpitala, w którym w terminie do r. przewidywana jest rozbudowa szpitala poprzez dobudowę skrzydła, remonty i modernizacje przystosowawcze oddziałów oraz zmiana funkcji pomieszczeń w istniejącym budynku. Wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny szczególnie jednorazowego użytku do obsługi chorych, materiały opatrunkowe, bieliznę szpitalną, także w środki myjące i dezynfekujące było wystarczające. W roku 2007 w szpitalu nie odnotowano uchybień w utrzymaniu czystości bieżącej. Wdrożona w szpitalu procedura sprzątania była przestrzegana. Od października 2007r w szpitalu funkcjonuje plan higieny, w którym ustalono jednolite zasady sprzątania w szpitalu. W celu oceny skuteczności wentylacji instalacja mechaniczna w salach operacyjnych kontrolowana jest na zlecenie szpitala przez specjalistyczne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEDIMEX w Toruniu. Poza tym zainstalowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach zakładu pielęgnacyjnoopiekuńczego ze względu na nieodpowiednią wysokość pomieszczeń. b) Zaopatrzenie w wodę Szpital zaopatrywany jest w wodę z własnego wodociągu lokalnego. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń pod względem bakteriologicznym. Skład fizykochemiczny odbiegał jednak od wymagań. Stwierdzono przekroczenia związków manganu. 18

19 Awaryjne źródło wody to wodociąg publiczny, z wodą dopuszczoną warunkowo do użytkowania ze względu na niezgodną z wymaganiami barwę. c) Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów, w tym medycznych Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów było prawidłowe. Postępowano z odpadami zgodnie z wydanym przez Starostę Rypińskiego pozwoleniem na wytwarzanie odpadów oraz z funkcjonującymi w szpitalu procedurami. Po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi opracowano nową procedurę postępowania z odpadami. Odpady były segregowane w miejscach wytwarzania. Odpady medyczne zakaźne o kodach i gromadzono oddzielnie. Odpady były odbierane i transportowane przez firmy specjalistyczne, głównie REFLEX Łódź, które dostarczały je do utylizacji poprzez spalanie do TPO Spółka z o.o. w Łodzi. Ogółem w 2007r w obiektach SPZOZ w Rypinie, w tym głównie w szpitalu wytworzono 9,150 Mg odpadów o kodzie i 0,293 Mg odpadów o kodzie Wytwarzane na terenie szpitala odpady specjalne (tj. zużyte materiały fotograficzne i odczynniki chemiczne, odpady zawierające rtęć oraz przeterminowane leki) odbierane były przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia - Spółdzielnia Pracy AGRO FILM W-wa Zakład nr 14 w Mławie, PU MARPOL Cetki 5 gm. Rypin. Odpady komunalne były segregowane na oddziałach i systematycznie wywożone przez PK KOMES w Rypinie na lokalne składowisko odpadów lub do punktów skupu surowców wtórnych. Ścieki odprowadzane były do kanalizacji miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków. d) Postępowanie z bielizną. Podobnie jak w roku 2006 Szpital Powiatowy w Rypinie zlecił transport bielizny szpitalnej i usługi pralnicze firmie zewnętrznej tj. PHU HOLLYWOOD w Sierpcu ul. Bojanowska 2a S.C. Renaty i Adama Konieczkowskich, która posiada pozytywną opinię sanitarną wydaną przez PPIS w Sierpcu. W Szpitalu wdrożone są prawidłowe procedury postępowania z bielizną brudną i czystą oraz z odzieżą ochronną. W użyciu była również bielizna jednorazowego użytku (fartuchy, podkłady, prześcieradła), najwięcej na bloku operacyjnym i w sali opatrunkowej. e) Prosektorium Od 2006r szpital nie posiada prosektorium. Miejsce przechowywania i wydawania zwłok znajduje się w budynku przyszpitalnym, nie jest dzierżawione. Składa się z chłodni na 6 miejsc, miejsca przygotowania zwłok, pomieszczenia ceremonii pogrzebowych i wydawania zwłok, kancelarii, wc. Istnieją oddzielne wejścia dla przywożonych zwłok i do wydawania zwłok. Zwłoki przewożone są komunikacją zewnętrzną na wózkach z zamkniętą przestrzenią ładunkową. f) Ocena procesów dezynfekcji i sterylizacji W szpitalu stosowane są procedury postępowania zapewniające ochronę przed zakażeniami zakładowymi tj. procedura higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, procedura przygotowania roztworu użytkowego preparatu dezynfekcyjnego, dezynfekcji narzędzi zabiegowych i sprzętu medycznego, dezynfekcji powierzchni skażonej, postępowania po ekspozycji zawodowej z bielizną ochronną pracownika, postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi, procedury stanowiskowe 19

20 związane z wykonywaniem zabiegów medycznych z przerwaniem ciągłości tkanek, procedury sterylizacyjne. Sterylizacja W szpitalu funkcjonuje przy bloku operacyjnym punkt centralnej sterylizacji. Jest to pomieszczenie wyposażone w 2 autoklawy parowe. W II półroczu 2007r. 1 sterylizator parowy wyłączono z użycia ( w związku z częstymi awariami). W autoklawach sterylizacji poddawane są narzędzia, metalowe szpatułki, akcesoria endoskopowe, osłonki foliowe do endoskopów, pieluszki dla noworodków, materiał opatrunkowy i operacyjny. Dwa oddziały szpitalne ( noworodkowy i dziecięcy ) oraz apteka szpitalna wyposażone są nadal w sterylizatory na suche, gorące powietrze. W urządzeniach tych sterylizowane są opakowania szklane. W I półroczu 2007r. wycofano z użycia 2 sterylizatory na suche, gorące powietrze z oddziału wewnętrznego oraz z bloku operacyjnego. Na bieżąco prowadzona jest kontrola wewnętrzna urządzeń do sterylizacji przy użyciu wskaźników chemicznych tj. rurki Brownea (każdy cykl w przypadku sterylizatorów na suche, gorące powietrze) i testy zintegrowane (każdy pakiet w przypadku autoklawów parowych). Od II półrocza systematycznie prowadzona jest wewnętrzna kontrola biologiczna procesów sterylizacji. Posiewy sporotestów wykonuje N ZOZ Laboratorium w Żurominie. W czasie przeprowadzonych w II półroczu 2007r. zewnętrznych kontroli funkcji autoklawów otrzymano wyniki niekwestionowane. Dezynfekcja Do dezynfekcji stosuje się prawidłowo dobrane i przygotowywane środki dezynfekcyjne. Dezynfekcja narzędzi odbywa się na oddziałach i w gabinetach zabiegowych. Pracownia endoskopowa wyposażona jest w myjnię automatyczną. Skuteczność mycia kontrolowana jest wskaźnikami testowymi. Do dezynfekcji powietrza i powierzchni stosuje się również lampy bakteriobójcze (sufitowe, ścienne lub przenośne ), których praca jest rejestrowana. g) ocena bloku żywienia Blok żywienia składa się z kuchni głównej i 6-ciu kuchni oddziałowych oraz kuchni mlecznej. W oparciu o arkusz zgodności stanu sanitarnego kuchenki oddziałowe oceniono jako niezgodne z powodu mycia i dezynfekcji naczyń stołowych razem z transportowymi. Poza tym w czasie kontroli stwierdzano nieprawidłową funkcjonalność pomieszczeń; brak umywalek do mycia rąk w kuchniach oddziałowych; wc nieprawidłowe (brak przedsionka izolacyjnego); brudne ściany, sufity w pomieszczeniach bloku żywieniowego; brak w pełni wdrożonego systemu HACCP. Kuchnia mleczna funkcjonuje na oddziale dziecięcym - oceniona jako zgodna z arkuszem zgodności stanu sanitarnego. Składa się z dwóch pomieszczeń: części brudnej i części czystej. W części brudnej są myte i sterylizowane butelki (sterylizator nieprzelotowy). Smoczki po umyciu sterylizowane są w punkcie centralnej sterylizacji. W części czystej przygotowywane są mieszanki dla niemowląt bezpośrednio przed spożyciem na zlecenie lekarza, z gotowych preparatów dietetycznych W części czystej przygotowuje się również zupy na bazie surowców oczyszczonych w przygotowalni wstępnej kuchni głównej. 20

21 2. ZAKŁADY LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W 2007r funkcjonowały na terenie powiatu rypińskiego następujące zakłady: - 19 przychodni, ośrodków, poradni publicznych i niepublicznych, - 1 medyczne laboratorium diagnostyczne, - 5 innych zakładów opieki zdrowotnej tj. punkt krwiodawstwa, oddział pomocy doraźnej, 3 gabinety stomatologiczne w szkołach. W 2 obiektach niepublicznych wynajmowano pomieszczenia na prowadzenie prywatnych praktyk lekarskich, a w 6 obiektach na działalność innych zakładów opieki zdrowotnej. Część zakładów opieki zdrowotnej spełnia wszystkie obowiązujące wymagania sanitarno-techniczne. 15 placówek medycznych ma zaopiniowane programy dostosowawcze, w których zaplanowano sposób i terminy usunięcia występujących w nich nieprawidłowości. Najczęstsze nieprawidłowości to: niedostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń porządkowych, brak baterii uruchamianych bez kontaktu z dłonią w gabinetach zabiegowych, brak instalacji cieplej wody w sanitariatach, nieprawidłowe wykończenie ścian, niedostateczne zaplecze socjalne Część zakładów ma zostać przeniesiona do nowo wybudowanych lub zaadoptowanych budynków; projekty budowlane zostały zaopiniowane przez PPIS w Rypinie pod względem sanitarno-higienicznym. W 2007r poprawił się stan sanitarno-techniczny 5 obiektów tj. : - Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sadłowie, gmina Rypin wchodzącego w skład SP ZOZ w Rypinie ocenianego w latach poprzednich jako zły. W trakcie roku przeprowadzano (zgodnie z programem dostosowawczym) remont generalny i modernizację obiektu, co wpłynęło na radykalną poprawę stanu sanitarnotechnicznego, - Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowitem 8, gm. Brzuze, wchodzącej w skład SP ZOZ w Rypinie, w której wykonano remont malarski, - 3 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej ( w Ostrowitem 8, gm. Brzuze, w Skrwilnie, ul. Kasztanowa 2, gm. Skrwilno, w Rogowie 32, gm. Rogowo )gdzie prowadzono prace modernizacyjne wynikające z programów dostosowawczych oraz bieżące prace remontowe, uzupełniano wyposażenie. W dalszym ciągu negatywną ocenę stanu sanitarno-technicznego otrzymała Przychodnia Rejonowa w Rypinie, wchodząca w skład SPZOZ w Rypinie, ze względu na niewłaściwy stan techniczny ścian, sufitów, podłóg w części pomieszczeń, co utrudnia mycie i dezynfekcję powierzchni. Przychodnia wymaga wielu remontów modernizacyjnych - planowane jest przeniesienie przychodni do innego budynku. W 2007r jako dobre pod względem bieżącego stanu sanitarno-technicznego oceniono następujące obiekty: Przychodnia lekarska w Rypinie ul. Lissowskiego 16 (NZOZ Dormed s.c.); Poradnia alergologiczna w Rypinie ul. Lissowskiego 16 ( NZOZ GOZ Wąpielsk); Poradnie stomatologiczne - Rypin, ul. Wodna 1, Ostrowite 5/2a gm. Brzuze ( NZOZ Dentos ), Skrwilno ul. Kasztanowa 2 ( NZOZ Dental Ko Skrwilno ); Poradnia ginekologiczno-położnicza w Ostrowitem 8, gm. Brzuze (SP ZOZ Rypin), 3 gabinety stomatologiczne w szkołach w Rypinie i medyczne laboratorium diagnostyczne w Rypinie. Stan sanitarno-porządkowy w tej grupie obiektów nie budził zastrzeżeń. W obiektach SPZOZ w Rypinie od października 2007r funkcjonuje plan higieny, w którym ustalono jednolite zasady sprzątania w jednostkach organizacyjnych lecznictwa otwartego, również wdrożone są procedury utrzymania czystości. Wszystkie zakłady korzystały z wody z wodociągów publicznych. Obiekty zlokalizowane w Rypinie zaopatrywał wodociąg publiczny, z wodą dopuszczoną warunkowo do użytkowania (przekroczenia dopuszczalnej barwy). 21

22 Przychodnia i poradnia stomatologiczna w Skrwilnie korzystały z wody z wodociągu publicznego w Skrwilnie dopuszczonej warunkowo do użytkowania ze względu na niespełnienie wymagań mikrobiologicznych (stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę bakterii w 22 0 C po 72 h w 1 ml wody) oraz przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu, żelaza i dopuszczalnej wartości barwy i mętności. PPIS w Rypinie wprowadził obowiązek prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody dostarczanej odbiorcom. Jakość wody z pozostałych wodociągów dobra. Wszystkie obiekty wdrożyły procedury postępowania z odpadami komunalnymi i odpadami medycznymi niebezpiecznymi. W części obiektów po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi stwierdzono, że postępowanie z odpadami medycznymi nie odpowiada niektórym wymaganiom w/w rozporządzenia. W kilku obiektach usunięto już uchybienia. Wszystkie odpady gromadzone były w sposób selektywny, segregowane w miejscu ich powstawania. Odpady medyczne zakaźne przekazywano do dalszego zagospodarowanie innym uprawnionym posiadaczom odpadów za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych. W części obiektów stosowano wyłącznie bieliznę szpitalną jednorazowego użytku, w części bieliznę jednorazowego i wielorazowego użytku. Bielizna wielorazowego użytku była prana w pralniach zewnętrznych, najczęściej w pralni bielizny szpitalnej w Sierpcu, należącej do PHU HOLLYWOOD w Sierpcu S.C. Renaty i Adama Konieczkowskich, a w 1 niepublicznym ośrodku we własnej pralni, wyposażonej w pralkę automatyczną. Gromadzenie bielizny brudnej i czystej było na ogół prawidłowe, w wydzielonych miejscach. Zapas bielizny był wystarczający. W części niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej odzież ochronna wielorazowego użytku prana była we własnym zakresie, w pralkach domowych, prana oddzielnie i poddawana procesom dezynfekcji. Wszystkie placówki posiadają opracowane procedury: higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi i powierzchni, postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni materiałem biologicznym, procedury dotyczące sterylizacji, procedury stanowiskowe wykonywania zabiegów medycznych związanych z przerwaniem ciągłości tkanek. Preparaty do dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni są odpowiednio dobrane i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do dezynfekcji powietrza i powierzchni stosuje się również lampy bakteriobójcze (sufitowe, ścienne lub przenośne). Dwie poradnie stomatologiczne w I półroczu 2007r. korzystały jeszcze z wyjaławiaczy na suche, gorące powietrze. W II półroczu wykonywano sterylizację narzędzi wyłącznie parą wodną. Placówki w zakresie autoklawowania w większości korzystają z usług SPZOZ w Rypinie. Procesy sterylizacji prowadzone są we własnym zakresie tylko w 4 obiektach. Większość świadczeniodawców korzysta ze sprzętu jednorazowego użytku. Wszystkie skontrolowane placówki posiadały prawidłową dokumentację skuteczności procesu sterylizacji. Przeprowadzone zewnętrzne kontrole autoklawów potwierdziły skuteczność prowadzonych procesów sterylizacji. 3. PRAKTYKI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W 2007r skontrolowano następujące praktyki medyczne zlokalizowane w Rypinie: - 1 indywidualna praktyka lekarska, - 20 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, - 5 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów, - 3 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów, - 1 indywidualna praktyka pielęgniarki położnej. Część praktyk funkcjonowała w tych samych pomieszczeniach, w różnych terminach. Bieżący stan sanitarno-techniczny w pomieszczeniach praktyk lekarskich i praktyki pielęgniarskiej nie budził zastrzeżeń. Część praktyk musi dostosować warunki do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000r, na które udzielono 22

23 tymczasowych odstępstw. Są to 2 praktyki ginekologiczne i 1 urologiczna (nie mają kabin higieny osobistej) oraz 1 praktyka w zakresie chorób wewnętrznych (pomieszczeniu o zbyt małej powierzchni) i 2 stomatologiczne (nie mają wydzielonych umywalek). Większość praktyk posiadało pisemne procedury sprzątania. Obiekty zaopatrywał w wodę wodociąg publiczny w Rypinie, z wodą dopuszczoną warunkowo do użytkowania ze względu na przekroczenia dopuszczalnej barwy. Gospodarka odpadami komunalnymi we wszystkich obiektach była prawidłowa. Niebezpieczne odpady medyczne powstawały w 19 praktykach lekarskich i w 1 pielęgniarskiej. Gromadzenie odpadów medycznych zakaźnych na stanowiskach pracy było prawidłowe. Wytworzone w praktykach odpady są przekazywane do dalszego gospodarowania (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych praktyk) innym uprawnionym posiadaczom odpadów za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych. Nieczystości płynne ze wszystkich gabinetów odprowadzane były miejskim kolektorem ściekowym do oczyszczalni ścieków w Rypinie. W większości gabinetów używano bielizny jednorazowej (podkłady, prześcieradła), stosowano odzież ochronną wielorazowego i jednorazowego użytku. Bieliznę i odzież we wszystkich placówkach prano w zakresie własnym. W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dezynfekcji i sterylizacji. W każdym skontrolowanym gabinecie były opracowane i stosowane procedury sanitarne. Do dezynfekcji narzędzi i powierzchni płyny dezynfekcyjne dobrane są odpowiednio. W 4 gabinetach mycie sprzętu odbywa się z zastosowaniem myjek ultradźwiękowych. Gabinety wyposażone są w lampy bakteriobójcze. Proces sterylizacji dotyczył wyłącznie gabinetów stomatologicznych, gabinety ginekologiczne korzystają ze sterylnych jednorazowego użytku narzędzi, sprzętu i materiału medycznego. Narzędzia i sprzęt medyczny z gabinetów stomatologicznych poddawany jest autoklawowaniu. Tylko 4 gabinety są wyposażone w autoklawy parowe. Dwaj lekarze narzędzia stomatologiczne i materiały opatrunkowe sterylizują w prywatnych autoklawach zlokalizowanych poza gabinetami. W 1 przypadku sterylizacja narzędzi i sprzętu medycznego odbywa się w autoklawach parowych punktu centralnego sterylizowania przy bloku operacyjnym szpitala. W czasie przeprowadzonych kontroli uzyskano prawidłowe wyniki funkcji sterylizacji. 23

24 III. OCENA ZAOPATRZENIA I JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2007 roku na terenie powiatu rypińskiego skontrolowano wszystkie urządzenia wodociągowe zaopatrujące ludność w wodę do spożycia. Woda przeznaczona do spożycia jest uzyskiwana z ujęć wody podziemnej i dostarczana konsumentom po odpowiednim uzdatnieniu. Do końca marca 2007r jakość wody oceniano wg wymagań zawartych w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). I. Informacje ogólne Wykaz wodociągów i dane o wielkości produkcji wody i o liczbie ludności zaopatrywanej w wodę przedstawiono w poniższej tabeli: WODOCIĄG Rypin NAZWA WŁAŚCICIELA WODOCIĄGU Przedsiębiorst wo Komunalne Komes Spółka z o.o. LICZBA LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z WODOCIĄGU ADRES WŁASCICIELA WODOCIĄGU Rypin ul. Elizy Orzeszkowej 4 PRODUKCJA WODY m 3 /dobę 2587 Półwiesk Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 b 591 Skrwilno Zakład Gospodarki Skrwilno ul. Rypińska Okalewo Komunalnej przy Urzędzie Gminy Skrwilno Skrwilno ul. Rypińska Sadłowo Rypin ul. Lipnowska Borzymie Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska Starorypin w Rypinie Rypin ul. Lipnowska Kowalki Rogowo Nadróż Sosnowo Urząd Gminy w Rogowie Rypin ul. Lipnowska Rogowo Rogowo Rogowo Rogowo Rogowo Rogowo Ugoszcz Brzuze Brzuze Ostrowite Urząd Gminy w Brzuzem Brzuze Brzuze Trąbin Brzuze Brzuze

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Meldunek kwartalny 3/98

Meldunek kwartalny 3/98 Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miodowa Meldunek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych*

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* 1. Kontrolę przeprowadzono w przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1 Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU NAKIELSKIEGO W ROKU 2007

STAN SANITARNY POWIATU NAKIELSKIEGO W ROKU 2007 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NAKLE N. NOT. STAN SANITARNY POWIATU NAKIELSKIEGO W ROKU 2007 Nakło n. Not. Marzec 2008 r. Spis treści: Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r.

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny Warszawa ul.chocimska Warszawa ul.długa / Meldunek /A/ o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8a tel. 054 282 42 06 fax 054 282 23 34 e-mail: pssealeksandrowkuj@poczta.internetdsl.pl PIS-072-1/2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK Opracowali: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach pod kierunkiem: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/49/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 marca 2007r.

UCHWAŁA Nr IV/49/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 marca 2007r. UCHWAŁA Nr IV/49/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie m z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Aleksandrowskiego za 2006r. Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Meldunek 9/B. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.09 do 30.09.2004 r. Jednostka chorobowa

Meldunek 9/B. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.09 do 30.09.2004 r. Jednostka chorobowa Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Meldunek 11/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.11 do 30.11.2008 r.

Meldunek 11/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.11 do 30.11.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ. P.C.U. Sp. zo.o. N ZOZ SZPITAL NA WYSPIE w Żarach ul. Pszenna 2.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ. P.C.U. Sp. zo.o. N ZOZ SZPITAL NA WYSPIE w Żarach ul. Pszenna 2. Wszystkie placówki służby zdrowia zlokalizowane na terenie powiatu żarskiego podlegają kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Nadzór prowadzony jest w zakresie oceny stanu sanitarno

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych

Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych PRAWO I MEDYCYNA Fot. Z archiwum Autorki Tamara Zimna Specjalista w przepisach prawa ochrony zdrowia, mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZAMOTUŁACH OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018 SZAMOTUŁY, LUTY 2019 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu staszowskiego

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo