DOKUMENTACJA SANITARNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA SANITARNA"

Transkrypt

1 pieczęć sklepu DOKUMENTACJA SANITARNA WEDŁUG ZASAD DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJE ZAPISY SKLEP SPOŻYWCZY Właściciel sklepu:... Liczba zatrudnionych pracowników:... miejscowość : data

2 SPIS INSTRUKCJI 1. Instrukcja higieny osobistej pracowników 2. Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym 3. Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników 4. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 5. Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład 6. Instrukcja szkolenia personelu 7. Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę 8. Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami 9. Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu 10.Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu 11.Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek 12.Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego 13. Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń 14. Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków 15.Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy 16.Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży 17. Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji 18. Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych 19.Instrukcja utrzymania czystości rampy 20. Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni 21. Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy 22. Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami 23.Rejestr pracowników zapoznanych z Instrukcjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej Zestaw instrukcji do stosowania w sklepie spożywczym z potwierdzeniem przez pracowników na odwrotnej stronie zestawienia.

3 HIGIENY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien: pozostawić odzież, obuwie, biżuterię i rzeczy osobiste w szatni - odzież pracowników i fartuchy powinny być przechowywane osobno, umyć ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalce w szatni dla pracowników (paznokcie mają być czyste i bez żadnego lakieru), włożyć czysty fartuch. 2. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne pracownik powinien zgłaszać przełożonemu. W przypadku choroby (biegunka, schorzenia skóry, gardła itp.) lub kontaktu z osobą chorą zakaźnie pracownik powinien zgłosić się do lekarza. W określonych przypadkach pracownik może przystąpić do pracy tylko za zgodą lekarza, stosując się ściśle do jego zaleceń (np. noszenie maseczki przy kaszlu, rękawic przy schorzeniach skóry itp.). 3. Podczas pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać właściwej higieny rąk- ręce należy myć i dezynfekować w miejscach do tego przeznaczonych, po każdym zabrudzeniu (instrukcja mycia i dezynfekcji rąk znajduje się przy każdej umywalce), w szczególności: przed rozpoczęciem pracy, po wyjściu z toalety, po kontakcie z odpadkami, po spożyciu posiłku, po innych pracach nie związanych z produkcją Kontrolę skuteczności mycia i dezynfekcji rąk pracowników przewiduje się jeden raz na kwartał (próby sanitarne razem z kontrolą skuteczności mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego). 4. Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z WC dla pracowników (instrukcja umieszczona jest w przedsionku WC - przy umywalce). 5. Posiłki należy spożywać tylko w miejscu wyznaczonym. 6. Na stanowisku pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zatwierdzi! data:... podpis:

4 HIGIENY NA STANOWISKU PRACY W SKLEPIE SPOŻYWCZYM 1. Przy podawaniu artykułów spożywczych nie opakowanych należy używać woreczków foliowych. 2. Artykułów spożywczych nie opakowanych nie należy kłaść bezpośrednio na ladę. 3. Materiały do pakowania żywności powinny być przechowywane w miejscach wyznaczonych, nie narażonych na zanieczyszczenie. 4. Do krojenia serów i twarogów należy używać wyłącznie sprzętu do tego przeznaczonego, czystego i zdezynfekowanego. Wszelkie uwagi o zniszczeniu sprzętu należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi sklepu. 5. Wszelkie odpadki należy gromadzić w pojemniku za ladą i usuwać po zapełnieniu pojemnika do 2/3 objętości. 6. Na stanowisku pracy nie należy spożywać posiłków. 7. Na terenie sklepu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. pieczęć sklepu data:... podpis:

5 HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z WC DLA PRACOWNIKÓW 1. Przed wejściem do pomieszczenia WC należy zdjąć fartuch ochronny i powiesić go na wieszaku. 2. Po wyjściu z WC umyć ręce. 3. Włożyć fartuch ochronny. 4. Pomieszczenia WC pozostawić po sobie czyste. 5. W przypadku braku środków czystości należy uzupełnić zasobniki na mydło oraz ręczniki papierowe. Instrukcja mycia rąk 1. Ręce opłukać pod bieżącą wodą. 2. Z naściennego dozownika pobrać mydło w płynie i myć ręce zgodnie z podaną techniką przez ok. 30 sekund. 3. Spłukać ręce ciepłą wodą. 4. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. 5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Mycie rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G. A. J. Ayliffea, zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN. Technika mycia rąk 1 Pocieranie wewnętrznych części dłoni Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi, a następnie odwrotnie Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w zmienionej kolejności - wewnętrzną częścią lewej dłoni o grzbietową - prawej Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami, aż do zagłębienia między palcami Obrotowe pocieranie wewnętrznej części prawej dłoni złączonymi palcami lewej dłoni, a następnie odwrotnie Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. data:... podpis:.

6 MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G. A. J. Ayliffea, zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN. Technika mycia rąk 1 Pocieranie wewnętrznych części dłoni Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi, a następnie odwrotnie Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w zmienionej kolejności - wewnętrzną częścią lewej dłoni o grzbietową - prawej 5 Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie 3 Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami, aż do zagłębienia między palcami Obrotowe pocieranie wewnętrznej części prawej dłoni złączonymi palcami lewej dłoni, a następnie odwrotnie Mycie rąk 1. Ręce spłukać pod bieżącą wodą. 2. Z naściennego dozownika pobrać mydło w płynie i myć ręce zgodnie z podaną techniką przez ok. 30 sekund. 3. Spłukać ręce ciepłą wodą. 4. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. 5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Dezynfekcja rąk 1. Z naściennego dozownika pobrać odpowiednią ilość środka dezynfekującego Zatwierdzi! (wpisać ile - zgodnie z zaleceniami producenta oraz jakiego środka - podać nazwę) Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez ok. 30 sekund, aż do wyschnięcia skóry -jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego. Spłukać ciepłą wodą -jeżeli tak zaleca producent. Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.. podpis: data:...

7 PRZYJĘCIA URZĘDOWEJ KONTROLI OSÓB WIZYTUJĄCYCH ZAKŁAD 1. Osoby wizytujące wprowadzić do pomieszczenia biurowego przez drzwi od strony zaplecza. 2. Zapewnić w pomieszczeniu wieszak na odzież wierzchnią. 3. Osoby wizytujące zaopatrzyć w fartuchy ochronne (fartuchy jednorazowe) 4. Osobom kontrolującym zakład z urzędu należy udostępnić odpowiednią dokumentację. 5. Czynności związane ze sporządzeniem protokołu i przeglądaniem dokumentacji powinny odbywać się w pomieszczeniu biurowym 6. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie osób kontrolujących w przypadku nieobecności właściciela zakładu jest(imię i nazwisko pracownika, stanowisko) Zatwierdzi! data:... podpis:

8 SZKOLENIA PERSONELU Zakres stosowania Instrukcja obowiązuje w odniesieniu do pracowników na wszystkich stanowiskach pracy, na terenie zakładu... Odpowiedzialność Za nadzór nad aktualnością treści Instrukcji odpowiada kierownik. Za przeszkolenie w zakresie znajomości Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) odpowiada szef produkcji, technolog, właściciel. Tok postępowania Przyjmując nowego pracownika do sklepu, należy przeprowadzić szkolenie z GHP igmp. Prowadzi się okresowe, comiesięczne szkolenia załogi z Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej: - wewnętrzne - zewnętrzne Organizowanie szkoleń wewnętrznych Osoba planująca szkolenie ustala zakres i szczegóły programu szkolenia i daje do zatwierdzenia właścicielowi. Ponadto ustala dokładny dzień rozpoczęcia szkolenia i informuje wszystkich uczestników szkolenia. Osoba przeprowadzająca szkolenie przygotowuje listę obecności i każdy uczestnik szkolenia podpisuje się pod nią.. W przypadku gdy ze szkolenia wystawiane są świadectwa lub inne dokumenty, osoba planująca szkolenie przekazuje świadectwa lub inne dokumenty ze szkoleń pracownikowi kadr do jego teczki akt osobowych (lub do karty szkoleń pracownika). Organizowanie szkoleń zewnętrznych Osoba planująca szkolenie ustala jednostkę szkoleniową. Każda osoba po ukończeniu szkolenia zewnętrznego ma obowiązek dostarczyć pracownikowi kadr zaświadczenie lub świadectwo ze szkolenia. Pracownik działu kadr wpisuje adnotację o odbyciu szkolenia do teczki akt osobowych osoby, która to szkolenie odbyła (lub do karty szkoleń pracownika). Na początku każdego roku kalendarzowego ustala się harmonogram szkoleń na cały rok. data:... podpis:

9 ZAOPATRZENIA ZAKŁADU W WODĘ 1. Zakład powinien być zaopatrywany w wodę zdatną do picia. 2. Jeżeli w zakładzie możliwe jest korzystanie z wody przeznaczonej do celów technicznych, np. zmywanie placów obszaru otaczającego zakład, podlewanie trawników, mycie środków transportu itp., instalacja ta powinna być prawidłowo oddzielona od instalacji wody zdatnej do picia i oznakowana. 3. Podczas obróbki i przetwarzania żywności należy stosować wyłącznie wodę pitną. 4. Każde miejsce poboru wody z zakładzie powinno być oznaczone. 5. Jakość wody musi być systematycznie kontrolowana, a wszystkie wyniki badań dokumentowane i przechowywane. Woda badana jest przez stację sanitarno-epidemiologiczną i Państwową Inspekcję Sanitarną z tytułu nadzoru. data:... podpis:

10 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYNIKÓW BADANIA WODY NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI 1. Zakres Instrukcja określa działania korygujące niewłaściwą jakość wody pod względem bakteriologicznym oraz pod względem parametrów chemicznych. 2. Częstotliwość Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami. 3. Odpowiedzialność - Właściciel lub osoba upoważniona przez Właściciela zakładu odpowiedzialna jest za: a) podjęcie działań korygujących, b) wyznaczenie pracownika do wykonania działań korygujących, c) sprawdzenie wykonania działań korygujących. - Pracownik wyznaczony do wykonania działań korygujących odpowiada za postępowanie zgodne z niniejszą instrukcją. 4. Sposób postępowania - zgłosić wyniki badań do dostawcy wody. 5. Zapisy Zapisy z przeprowadzonych działań korygujących niewłaściwą jakość wody przechowywane są u Właściciela zakładu przez jeden rok kalendarzowy. data:... podpis:

11 POSTĘPOWANIA Z TOWARAMI WYCOFANYMI Z OBROTU 1. Zakres stosowania Do wszystkich towarów wycofanych z obrotu. 2. Odpowiedzialność Pracownicy mający bezpośredni kontakt z towarami podczas ich przechowywania i wykładania do sprzedaży. 3. Częstotliwość Na bieżąco. 4. Opis postępowania - ocenić towar pod względem jakości zdrowotnej podczas przeglądów towarów w magazynie i przy wykładaniu do sprzedaży; - wycofać z magazynu i obrotu towary, których jakość zdrowotna została uznana za złą, i przenieść je do wyznaczonych miejsc; - zgłosić, że towar został wycofany z obrotu kierownikowi/właścicielowi lub upoważnionej osobie; - kierownik/właściciel lub upoważniona osoba decydują o ostatecznym rozstrzygnięciu o jakości zakwestionowanych towarów i ich przeznaczeniu. data:... podpis:

12 UTRZYMANIA PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I HIGIENY W SKLEPIE ORAZ W JEGO OTOCZENIU 1. Pomieszczenia sklepu: - sala sprzedażowa, - magazyn, - szatnia, -jadalnia. -WC, - biuro. jak również wszystkie urządzenia: - chłodziarki, - zamrażarki, - umywalki, - zlew, - sprzęt, - szafki, - półki, - pojemniki na odpadki, należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Wykonywać zabiegi porządkowe mycia i dezynfekcji zgodnie z Harmonogramem rozmrażania, mycia, dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek": - sprzątanie pomieszczeń - codziennie, po zakończeniu pracy (posadzki, powierzchnie półek, regały itp.), - mycie i dezynfekcja sprzętu podręcznego (noże, deski krajalnicze itp.) - na bieżąco, w zależności od potrzeb w lewej/prawej* komorze zlewozmywaka umieszczonego w... Wszelkie uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu urządzeń chłodniczych zgłaszać natychmiast Właścicielowi/... (upoważnionej osobie) Konserwacja urządzeń chłodniczych, zamrażarek oraz legalizacja termometrów elektronicznych w urządzeniach przewidziana jest jeden raz w roku-w miesiącu Kontrola skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych przewidziana jest jeden raz w rokuw miesiącu (wymazy z wnętrza lady chłodniczej). 3. Sprzęt do mycia i sprzątania, środki myjące i dezynfekujące (opakowania) należy utrzymywać w należytej czystości oraz przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych (szafka w przedsionku WC/... (ew. inna lokalizacja szafki) Wykaz środków do utrzymania czystości w sklepie: - proszek do szorowania... (nazwa) -środki dezynfekujące... (nazwa) - środki myjące... (nazwa) (nazwa) (lokalizacja zlewozmywaka) - rozmrażanie chłodziarek - jeden raz w tygodniu, mycie i dezynfekcja (naprzemiennie), zgodnie z instrukcją czynnościową umieszczoną przy ladzie chłodniczej nabiałowej, - rozmrażanie, mycie i dezynfekcja zamrażarek - jeden raz w miesiącu (naprzemiennie), zgodnie z instrukcją czynnościową przy ladzie chłodniczej nabiałowej. Uwaga: Czynności mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych zapisywać w karcie Harmonogram rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek". 4. Pojemniki na odpadki należy wykładać workami foliowymi. Nie należy przepełniać pojemników. Należy myć i dezynfekować pojemniki na odpadki na bieżąco, w miarę potrzeb. 5. Wynosić odpadki do pojemnika ogólnego na zewnątrz sklepu po dokładnym zamknięciu worka foliowego. Zawsze zamykać pojemnik ogólny. 6. Otoczenie sklepu utrzymywać w czystości na bieżąco. 7. Generalny remont pomieszczeń przewidywany jest co 2 lata-w miesiącu... Zabiegi naprawcze należy przeprowadzać na bieżąco. * niepotrzebne skreślić. podpis: pieczęć sklepu data:...

13 ROZMRAŻANIA, MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I ZAMRAŻAREK 1. Całość towaru z urządzenia (chłodziarki/zamrażarki) umieścić w działającej chłodziarce / zamrażarce nie podlegającej rozmrażaniu w danym dniu. 2. Wyłączyć rozmrażane urządzenie z prądu. 3. Po rozmrożeniu urządzenia usunąć nieczystości przy użyciu ciepłej wody i detergentu (nazwa) 4. Zdezynfekować powierzchnie wewnętrzne urządzenia środkiem (nazwa) Zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne. Czynność wykonywać bardzo starannie i zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego. 5. Jeżeli środek dezynfekujący wymaga spłukania, zmyć wszystkie powierzchnie ciepłą wodą. 6. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia. 7. W urządzeniach chłodniczych przeszklonych części zewnętrzne szyb umyć środkiem do mycia szyb (nazwa) Uwaga: Nie używać środka rozpylanego do mycia szyb w wewnętrznej części lady chłodniczej. 8. Włączyć urządzenie do osiągnięcia temperatury wnętrza: - chłodziarka-ok.+2 C, - zamrażarka - ok. -18 C. 9. Otoczenie urządzenia sprzątnąć. 10. Umyć i zdezynfekować ręce według instrukcji umieszczonej przy umywalce. 11. Umieścić towar w urządzeniu. 12. Po upływie ok. 1 godziny sprawdzić prawidłowość temperatury wewnątrz urządzenia na wyświetlaczu elektronicznym. Temperatura powinna wynosić: - chłodziarka-od 0 C do+2 C, - zamrażarka min. -18 C. Zatwierdzi! data:... podpis:

14 MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DROBNEGO 1. Zakres stosowania - dotyczy mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjące i mycie wykonuje wyznaczona przez właściciela osoba. Nadzór nad pracami oraz kontrolę czystości przeprowadza właściciel. 3. Częstotliwość Mycie i dezynfekcję alkaliczną przeprowadza się codziennie po zakończeniu pracy oraz w razie potrzeby w trakcie pracy. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa Przeznaczenie Stężenie % LUDWIK mycie 1-2 CHLORAMINA B dezynfekcja 2 Roztwory myjące przygotowujemy bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Po zakończeniu pracy lub w trakcie pracy w razie potrzeby: - rozmontować urządzenie, - usunąć pozostające resztki i spłukać dokładnie ciepłą wodą, - zanurzyć na 15 minut w roztworze myjącym o temp C, - umyć, - doszorować szczotką trudne do czyszczenia powierzchnie, - dokładnie spłukać środek myjący, - zanurzyć na 15 minut w roztworze chloraminy B, - dokładnie spłukać wodą, - pozostawić do wyschnięcia. data:... podpis:

15 KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ 1. Zakres stosowania - konserwacja maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie. 2. Odpowiedzialność Za konserwację maszyn i urządzeń oraz przeglądy i naprawy odpowiada zatrudniony konserwator, posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Może być również zawarta umowa z zakładem naprawczym tego typu urządzeń. Zgłoszenia napraw dokonuje kierownik lub właściciel. 3. Częstotliwość - zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznoruchowej DTR, - konserwator raz w miesiącu przeprowadza bieżący przegląd maszyn i urządzeń. Stosowne zapisy dotyczące przeglądów i konserwacji są odnotowywane w zeszycie służącym jako dokument odzwierciedlający rodzaje przeprowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy maszyny lub urządzenia należy zauważone usterki zgłaszać kierownikowi lub właścicielowi. Maszyny i urządzenia muszą być zawsze sprawne. 4. Środki do konserwacji maszyn - olej parafinowy. 5. Opis postępowania - zgodnie z zaleceniami producenta według instrukcji obsługi i konserwacji. Konserwacja musi być przeprowadzana w taki sposób, aby maszyny i urządzenia nie powodowały ujemnego wpływu na artykuły spożywcze. data:...,., podpis:

16 USUWANIA ŚMIECI, ODPADÓW I ŚCIEKÓW 1. Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obowiązuje w zakresie nadzorowania śmieci, odpadów oraz ścieków i obejmuje: wywóz śmieci i odpadów, odprowadzenie ścieków. 2. Odpowiedzialność Za realizację niniejszej instrukcji odpowiada... Za nadzór nad realizacją niniejszej instrukcji odpowiada Opis postępowania Wszystkie śmieci i odpady poprodukcyjne są segregowane na trzy rodzaje: śmieci do wykorzystania, śmieci do unieszkodliwienia w inny sposób niż składowanie i śmieci do składowania. Wymienionym rodzajom śmieci i odpadów poprodukcyjnych przyporządkowane są oddzielne, podpisane pojemniki, ustawione w miejscach składowania, których umiejscowienie za znaczone jest na planie sytuacyjnym zakładu. Pracownicy segregują śmieci do oznaczonych pojemników. Z działów administracji biurowej i pomieszczeń socjalnych posegregowane śmieci usuwane są przez ekipy lub osoby sprzątające, które wynoszą śmieci do miejsc składowania. Wywozu posegregowanych i zabezpieczonych przed rozsypaniem śmieci i odpadów z działów produkcyjnych dokonują wyznaczeni pracownicy środkami transportu wewnętrznego. Śmieci, które zawierają resztki żywności, muszą być zabezpieczone (np. w workach lub pojemnikach zamkniętych). Wyznaczony pracownik dokonuje okresowych kontroli przestrzegania segregacji śmieci, sposobu ich zabezpieczenia przed rozsypaniem oraz oznakowania pojemników. Jeżeli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki, osoba odpowiedzialna podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze. Wywozu śmieci z zakładu dokonuje firma, z którą zakład ma podpisaną umowę, zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci z ustaloną częstotliwością. W przypadku częstszego wywozu niż przewiduje harmonogram, dokonanie wywozu śmieci odbywa się po dodatkowym zgłoszeniu. Ścieki poprodukcyjne oraz sanitarne kierowane są do kolektora ścieków po wcześniejszym uzdatnieniu, neutralizacji, odtłuszczeniu itp. lub do oczyszczalni ścieków. 4. Dokumentacja harmonogram wywozu śmieci i odpadów, protokoły z kontroli śmieci i odpadów. data:... podpis

17 MYCIA I DEZYNFEKCJI SALI SPRZEDAŻY 1. Zakres stosowania Mycie i dezynfekcja posadzek, okien, ścian, regałów i urządzeń. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjąco-dezynfekujące sporządzają oraz mycia dokonują wyznaczeni przez kierownika/właściciela pracownicy; może być również firma sprzątająca. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik/właściciel sklepu. 3. Częstotliwość - codziennie po zakończeniu pracy, a w razie potrzeby na bieżąco, - raz w miesiącu czyszczenie podłóg przez firmę sprzątającą z użyciem jej środków oraz specjalnych urządzeń służących do tego celu, - okresowo: nie rzadziej niż raz w miesiącu ściany i sufity. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa Przeznaczenie Stężenie % LUDWIK mycie wyposażenia i sprzętu 1-2 Ocet 10% dezynfekcja - regały i półki 10 CIF mycie ścian nierozcieńczony WINDOW mycie okien nierozcieńczony DOMESTOS mycie podłóg 2 Roztwory myjące przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Codziennie: - przed wykładaniem towaru półki myć płynem myjąco-dezynfekującym, a przy przetworach mączno-zbożowych po umyciu zdezynfekować octem, - podłogi myć środkiem myjąco-dezynfekującym, - zlewy na stoisku nabiałowym, mięsnym i warzywnym umyć i wydezynfekować. Okresowo: - raz na miesiąc ściany umyć płynem myjąco-dezynfekującym. data:... podpis: pieczęć sklepu

18 PRZYJĘCIA TOWARU DO SKLEPU, MAGAZYNOWANIA I EKSPOZYCJI (wszystkie dostawy do sklepu przywożone są przez dostawców ich środkami transportu) 1. Przy każdej dostawie towaru pracownik wypełnia Kartę przyjęcia towaru do sklepu", sprawdzając wszystkie wyszczególnione w niej parametry. 2. Po przyjęciu dostawy rozmieścić artykuły zgodnie z miejscem ich przeznaczenia. 3. Środki spożywcze łatwo psujące się umieścić niezwłocznie w urządzeniach chłodniczych. Nie dopuścić do przerwania łańcucha chłodniczego. 4. Pracownik pierwszej zmiany ma obowiązek kontrolowania codziennie temperatury w urządzeniach chłodniczych i w zamrażarkach. Zapisów należy dokonywać w Karcie kontroli temperatury w urządzeniach chłodniczych i w zamrażarkach" (rejestry miesięczne). W miesiącach letnich, tj. w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, odczyty temperatur należy przeprowadzać trzy razy dziennie, w godzinach (np ) W pozostałych miesiącach odczyty temperatur dokonywane są rano około godz Zwrócić uwagę na prawidłową segregację środków żywnościowych. Stosować przy tym zasadę pierwsze weszło, pierwsze wyszło". 6. Sprawdzić, czy w magazynie nie zalegają środki spożywcze przeterminowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości towar wycofać z obrotu i umieścić go w miejscu oznakowanym wyznaczonym dla towarów niepodlegających sprzedaży*/... (nazwa pomieszczenia) Powiadomić o tym Właściciela sklepu podejmuje decyzję o sposobie postępowania z niewłaściwym towarem i zapisuje ją w Karcie reklamacji towaru" (rejestr ogólny). 7. Przy wykładaniu towaru w sali sprzedażowej sprawdzić daty przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości artykułów oferowanych do sprzedaży. Towar przeterminowany wycofać z obrotu i umieścić w miejscu oznakowanym. Powiadomić o tym Właściciela sklepu. 8. Sprawdzić, czy opakowania środków spożywczych nie są zakurzone lub uszkodzone itp. Usunąć natychmiast stwierdzone nieprawidłowości. data: podpis: pieczęć sklepu

19 MYCIA I DEZYNFEKCJI MAGAZYNÓW ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 1. Zakres stosowania - mycie i dezynfekcja ścian, podłóg i regałów. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjące i dezynfekujące przygotowuje osoba sprzątająca, która przeprowadza mycie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją. Kontrolę nad czystością sprawuje kierownik/właściciel sklepu. 3. Częstotliwość - mycie i dezynfekcja odbywa się co 2 tygodnie, - w razie potrzeby na bieżąco. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa Przeznaczenie Stężenie % LUDWIK mycie 1-2 CHLORAMINA B dezynfekcja 2 OCET dezynfekcja - półki, regały 10 Roztwory myjące przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Okresowo: - usunąć z magazynu towar, - zmieść zanieczyszczenia, - spłukać ściany, regały wodą o temp C, - umyć roztworem o temp C, - płukać dokładnie wodą, - na umyte powierzchnie nanieść roztwór chloraminy B na 15 minut, - spłukać wodą o temp C, - półki i regały przeznaczone na produkty mączno-zbożowe zdezynfe kować octem. pieczęć sklepu data:... podpis:

20 UTRZYMANIA CZYSTOŚCI RAMPY 1. Zakres stosowania Utrzymanie czystości rampy. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjące przygotowuje osoba sprzątająca. Mycie rampy wykonuje osoba sprzątająca. Nadzór tych prac oraz kontrolę czystości przeprowadzają zastępcy kierownika lub właściciela. 3. Częstotliwość Na bieżąco usuwa się zanieczyszczenia z rampy. Nie rzadziej niż raz w tygodniu mycie rampy. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa Przeznaczenie Stężenie % LUDWIK mycie 2 Roztwory myjące przygotowujemy bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Codziennie: - usunąć z ramp opakowania, - zmieść szczotką zanieczyszczenia, - dokonać oceny wzrokowej. Co najmniej raz w tygodniu: - usunąć z ramp opakowania, - zmieść szczotką zanieczyszczenia, - spłukać wstępnie wodą w celu nawilżenia i usunięcia osadów powierzchniowych, - umyć powierzchnię ręcznie - trudno zmywalne miejsca do szorować szczotką, - spłukać strumieniem wody, - dokonać oceny wizualnej mycia. Uwaga: Instrukcja dotyczy rampy w większych sklepach spożywczych oraz w zakładach produkcyjnych. Zatwierdza: data:... podpis'....

21 MYCIA I DEZYNFEKCJI CHŁODNI 1. Zakres stosowania Dotyczy mycia i dezynfekcji chłodni. 2. Odpowiedzialność Mycie i dezynfekcję podłóg, ścian oraz regałów i półek w chłodni przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika lub właściciela sklepu. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych zabiegów. 3. Częstotliwość Mycie i dezynfekcję przeprowadza się raz na miesiąc lub częściej w miarę potrzeb. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa Przeznaczenie Stężenie % LUDWIK mycie 1-2 CHLORAMINA B dezynfekcja 2 Roztwory myjące przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania: - wyłączyć urządzenia z sieci, - opróżnić urządzenie, - pozostawić do odlodzenia, - dokładnie umyć roztworem Ludwika o temperaturze C, - dokładnie spłukać środek myjący ciepłą wodą, - nanieść na umyte powierzchnie roztwór chloraminy B i pozostawić na 20 minut, - dokładnie spłukać ciepłą wodą, - pozostawić do wyschnięcia. Uwaga: Przy myciu roztworem zimnym należy podwoić stężenie roztworu. Jeżeli chłodnia posiada kratkę ściekową, należy również wykonać mycie i dezynfekcję kratki. data:... podpis:

22 MYCIA I DEZYNFEKCJI KRAJALNICY Cykl mycia i dezynfekcji krajalnicy obejmuje następujące fazy: 1. Przygotowanie krajalnicy do mycia: Rozmontować, usunąć resztki żywności i spłukać ciepłą, bieżącą wodą. 2. Przygotowanie roztworów myjących zgodnie z deklaracją producenta podaną na opakowaniu środka myjącego. 3. Mycie właściwe krajalnicy w roztworze myjącym o temperaturze 40 C przy użyciu szczotek. 4. Po umyciu dokładnie spłukać pod bieżącą, ciepłą wodą w celu usunięcia środka myjącego. W przypadku zauważenia pozostałości umyć ponownie i spłukać środek myjący. 5. Dezynfekcja: umyte części ruchome krajalnicy zanurzyć w 2% roztworze chloraminy na 15 minut. Natomiast na części stałe nanieść roztwór chloraminy za pomocą czystej ścierki. 6. Dokładnie spłukać ciepłą wodą środek dezynfekujący. 7. Suszyć w warunkach otoczenia bez użycia ścierek. data:... podpis:

23 ZABEZPIECZENIA SKLEPU PRZED SZKODNIKAMI W sklepie stosowana jest profilaktyka dotycząca zabezpieczenia przed szkodnikami. 1. Dwa razy do roku-w... (miesiące) - firma... wykłada preparat na gryzonie. 2. Pułapki na insekty umieszczane są pod urządzeniami chłodniczymi w sali sprzedażowej i w magazynie za lodówką/... (ew. inne miejsca) (usługę wykonuje... ). (nazwa firmy DDD) 3. Odpowiedzialnym za terminowe wyłożenie preparatu na gryzonie i pułapek na insekty jest firma... (zapis w umowie). 4. Pracownicy zobowiązani są do codziennej kontroli miejsc wyłożenia preparatu i ustawienia pułapek na insekty oraz zgłaszania wszelkich uwag Właścicielowi sklepu 5. Właściciel sklepu w przypadkach koniecznych powiadamia firmę DDD w celu podjęcia natychmiastowych działań. 6. W teczce sanitarnej znajdują się: - charakterystyka zastosowanego preparatu na gryzonie (nazwa, producent, atest, zastosowanie), - charakterystyka zastosowanych pułapek na owady (nazwa, producent, atest, zastosowanie), - protokoły firmy...z wykonanych czynności, : Pieczatka firmy Data.:

24 PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z MI DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ I HIGIENICZNEJ Z Instrukcjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej w dniu... (data) zapoznano niżej wymienionych pracowników: (imię i nazwisko pracownika) (podpis pracownika) Szkolenie przypominające, dotyczące zasad GMP i GHP, przeprowadzane jest raz na kwartał. Zatwierdzi! data:... podpis: pieczęć zakiadu

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie i dezynfekcje rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G.A.J.Ayliffe a zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN. Technika mycia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) Dokumentacja sanitarna według zasad

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) Dokumentacja sanitarna według zasad Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiego

Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Mycie i dezynfekcja rąk (GMP/GHP) Higieniczne korzystanie z WC (GMP/GHP) Rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówki (GMP/GHP)

Mycie i dezynfekcja rąk (GMP/GHP) Higieniczne korzystanie z WC (GMP/GHP) Rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówki (GMP/GHP) Mycie i dezynfekcja rąk (GMP/GHP) SYMBOL: INS102, FORMAT: A4 plansza, Â Higieniczne korzystanie z WC (GMP/GHP) SYMBOL: INS103, FORMAT: A4 plansza, Â Rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówki (GMP/GHP) SYMBOL:

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

wymagania w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego

wymagania w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego wymagania w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym - rejestracja (ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać bieżącą wodą pitną i osuszyć

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Bez zastrzeżeń. Sapone Dez Extra SP-19 Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać

Bardziej szczegółowo

Technologia żywienia w formie cateringu

Technologia żywienia w formie cateringu Technologia żywienia w formie cateringu Opracowanie zawiera podstawowe dane dotyczące wyposażenia gastronomicznego w sprzęt i urządzenia, ustawione w prawidłowe ciągi technologiczne, spełniające wymogi

Bardziej szczegółowo

Plan higieny. Załącznik nr 4 KRAFT KRAFT SANITOP SANITOP DESICHLOR. Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej firmy WURTH ODOR GONE

Plan higieny. Załącznik nr 4 KRAFT KRAFT SANITOP SANITOP DESICHLOR. Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej firmy WURTH ODOR GONE Plan higieny Produkt Dozowanie Obszar ste osowania Urządzeni 0 ml/5 l wody (0,5) Bieżącenireębcizensekimycie podłóg Mop Bez rozcieńczania Usuwanie silnych zabrudzeń oraz grafiti z powierzchni ścian i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ CHŁODNIA

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ CHŁODNIA Zdr-wet/48, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ CHŁODNIA Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY Zdr-wet/47, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Instrukcja dobrej praktyki higienicznej Instrukcja dobrej praktyki higienicznej INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ W STOŁÓWCE ZESPOŁU SZKÓŁ W ROZBORZU Opracowała: mgr Edyta Krukowska nauczyciel techniki i informatyki, Zakładowy Społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Procedury utrzymania czystości

Procedury utrzymania czystości Zał. nr 7 do umowy Procedury utrzymania czystości Cel procedury Zapewnienie właściwego nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku, stanem higienicznym i sanitarnym w obiektach i na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FERMA NIOSEK/ZAKŁAD PAKOWANIA JAJ

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FERMA NIOSEK/ZAKŁAD PAKOWANIA JAJ Zdr-wet/46, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FERMA NIOSEK/ZAKŁAD PAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych*

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* 1. Kontrolę przeprowadzono w przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD MLECZARSKI

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD MLECZARSKI Zdr-wet/42, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD MLECZARSKI Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Ogólna procedura higieniczno-sanitarna dla personelu

Ogólna procedura higieniczno-sanitarna dla personelu PH BB 01.00 Wydanie 1 rev. 0 Strona 1 z 8 02.06.2014 Egzemplarz nadzorowany w wersji elektronicznej, wydruk nie podlega aktualizacji Ogólna procedura higieniczno-sanitarna dla personelu Rozdzielnik: A

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. SPOSÓB ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 1. Zamówienia na diety na dzień bieżący, w zakresie obiadu i kolacji, z poszczególnych oddziałów muszą być dostarczone do punktu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego 46 C-52 C 115 F-125 F 00:00:20 Każdy, kto wchodzi na teren hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa rybnego musi być ubrany w czyste ubranie robocze i powinien

Bardziej szczegółowo

Produkcja nieprzetworzonych produktów pszczelich

Produkcja nieprzetworzonych produktów pszczelich Produkcja nieprzetworzonych produktów pszczelich Produkcja nieprzetworzonych produktów pszczelich może się odbywać w ramach: Rolniczego Handlu detalicznego (RHD) w przypadku posiadania przez pszczelarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim

Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim Załącznik nr 6 do SIWZ Plan higieniczny Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim I.Strefy higieniczne S-2 strefa wysokich wymagań higienicznych 2.1 sale intensywnej terapii i wzmożonego nadzoru

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2017 r.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2017 r. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. Dz.U.2017.1975 z dnia 2017.10.24 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2017 r. Wejście w życie: 24 listopada 2017 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie dystrybucji czystej i brudnej bielizny 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)

Pomieszczenie dystrybucji czystej i brudnej bielizny 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) Pomieszczenie do dystrybucji czystej bielizny, Apteka 1 Podłogi, parapety, blaty, umywalki, krany i kafelki wokół, przyciski, słuchawki tel. x w tygodniu 1x na tygodnie Środek xtygodniu i Środek myjącodezynfek.

Bardziej szczegółowo

Ocena stacji dializ

Ocena stacji dializ Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena stacji dializ 1. Kontrolę przeprowadzono w stacji dializ: (nazwa).. 2. Wymienić najczęściej wykonywane zabiegi: 1) hemodializa 2) dializa otrzewnowa 3)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1K SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 11

ZAŁĄCZNIK NR 1K SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 11 Wykaz zapotrzebowania oraz zakres prac dla budynków Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi I. INFORMACJE OGÓLNE Zadanie nr 11 1. Powierzchnia wewnętrzna podlegająca sprzątaniu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ.

INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Pracownicy zatrudnieni w placówkach branży spożywczej powinni: a). systematycznie poddawać się badaniom lekarskim wymaganym

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2)

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ DZIESIĘD PODSTAWOWYCH ZASAD HASEŁ DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ, KTÓRE KAŻDY PRACOWNIK ZAKŁADU POWINIEN TRAKTOWAD JAKO SWOISTY DEKALOG POSTĘPOWANIA 1. Zanim zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska Ząbki

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska Ząbki Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska 9 05-091 Ząbki Nr postępowania: 1/PG/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 3 do SIWZ nr postępowania: BZP.2411.47.2017.BD Wykaz powierzchni i zakres prac porządkowych przewidzianych w Dziale Organizacyjnym (DO) przy ul. Kuźniczej 34, w

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: I. Utrzymanie czystości polega w odniesieniu do każdego obiekty na codziennym : 1. zamiataniu i myciu z użyciem detergentów podłóg i schodów

Bardziej szczegółowo

Procedury utrzymania czystości

Procedury utrzymania czystości SPRAWA NR: 47/2018/PN/INFR Załącznik 1.1 do SIWZ Procedury utrzymania czystości Cel procedury Zapewnienie właściwego nadzoru nad stanem higienicznym i sanitarnym w Ambulatorium w JW. 6021 Przedmiot procedury

Bardziej szczegółowo

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego CEM.ZP.261.1/17 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie Zamawiającego na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w budynku C3 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie PION PIELĘGNIARSKI, SALOWYCH, DIETETYCZEK, REHABILITANTÓW, LEKARZY Kraków ul.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie PION PIELĘGNIARSKI, SALOWYCH, DIETETYCZEK, REHABILITANTÓW, LEKARZY Kraków ul. Procedury dotyczące techniki higieny rąk. Spis treści: Procedura nr 1- Technika mycia i dezynfekcji rąk wg Ayliffe a...str. 2 Procedura nr 2- Procedura chirurgicznego mycia rąk...str. 3 Procedura nr 3-

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności

Ćwiczenie 4. Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności Ćwiczenie 4. Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie technicznym. Wyposażenie,

Bardziej szczegółowo

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń.

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń. Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń www.profilaktykazakazen.pl Dezynfekcja sprzętów i powierzchni W przypadku pacjenta, który przebywa w izolatce bardzo ważne jest codzienne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ODPADY MEDYCZNE Odpady medyczne są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni. Plan na dziś Zasady BHP obowiązujące w kuchni Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych Instrukcja obsługi Funkcjonalne urządzenie kuchni Co to jest

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych.

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. 2. ZAKRES Procedura dotyczy sposobu mycia i dezynfekcji rąk przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie: MZO sp. z o.o., Saperska 23, 64-100 Leszno 1. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 3310/3311/5/OZ/WK/2017-OZP/47 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania (z użyciem sprzętu, środków i materiałów Wykonawcy) pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych

Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych 1. Kontrolę przeprowadzono w pracowni endoskopowej (nazwa, adres)... 2. Wymienić najczęściej wykonywane badania/zabiegi:

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ) Powierzchnia w m 2. Opis usługi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ) Powierzchnia w m 2. Opis usługi OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w następujących obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze. I. Wykaz obiektów

Bardziej szczegółowo

W budynku jest ok.60 koszy na śmieci wymagających codziennego opróżnienia oraz ok. 40 biurek wymagających codziennego umycia

W budynku jest ok.60 koszy na śmieci wymagających codziennego opróżnienia oraz ok. 40 biurek wymagających codziennego umycia Zał. nr 1 Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Budynek Kolejowa 4, Mikołów, ul. Kolejowa 4 Z sanitariatów korzysta w ciągu dnia pracy ok. 45 osób dziennie. W budynku jest ok.60 koszy na śmieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 2_ZO_2016

Załącznik nr 2 2_ZO_2016 Załącznik nr 2 2_ZO_206 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia 25 WOG w Białymstoku w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową oraz obsługą serwisową

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD MIĘSNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD MIĘSNY Zdr-wet/41, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD MIĘSNY Kontrolę

Bardziej szczegółowo

2. WC + natryski + szatnie + stołówka dla pracowników słoniarni 140 m 2 1 h x 255 dni = 255 h

2. WC + natryski + szatnie + stołówka dla pracowników słoniarni 140 m 2 1 h x 255 dni = 255 h OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach od stycznia do grudnia 2020 r. 1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz

Bardziej szczegółowo

Sekcja 2 Dobre Praktyki Higieniczne Pomieszczenia i Wyposażenie

Sekcja 2 Dobre Praktyki Higieniczne Pomieszczenia i Wyposażenie Sekcja 2 Dobre Praktyki Higieniczne Pomieszczenia i Wyposażenie Niniejsza praca ma licencję Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Aby zapoznać się z kopią

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD DROBIARSKI

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD DROBIARSKI Zdr-wet/43, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD DROBIARSKI Kontrolę

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA - GHP DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA- GMP

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA - GHP DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA- GMP DOBRA RAKTYKA IGIENICZNA - G DOBRA RAKTYKA RODUKCYJNA- GM DEFINICJE wg ustawy z dnia 25.08.2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. Z 2006r nr: 171, poz 1225) DOBRA RAKTYKA IGIENICZNA: Działania,

Bardziej szczegółowo

Procedura serwowania posiłków w Klubie Dziecięcym Trampolina

Procedura serwowania posiłków w Klubie Dziecięcym Trampolina Procedura serwowania posiłków w Klubie Dziecięcym Trampolina Podstawa prawna: art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.). 1 Procedura

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD RYBNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD RYBNY Zdr-wet/44, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ ZAKŁAD RYBNY Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PolAndRock Festival 2018

PolAndRock Festival 2018 PolAndRock Festival 2018 INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ Z OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH I RUCHOMYCH. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 4 do umowy WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2411.42.2017.EH Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalno-prawne w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów w lokalnych i tradycyjnych. Kościerzyna r

Wymagania formalno-prawne w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów w lokalnych i tradycyjnych. Kościerzyna r Wymagania formalno-prawne w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów w lokalnych i tradycyjnych Kościerzyna 26.04.2012r Wymagania techniczne pomieszczeń dla przetwórstwa rstwa produktów w pochodzenia

Bardziej szczegółowo