Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE"

Transkrypt

1 OŚR Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr 199, poz. 1227, ze zm.) Burmistrz Tyszowiec, prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Tyszowce wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze gminy Tyszowce w okolicy miejscowości: Tyszowce, Mikulin, Kol. Mikulin, Kol. Dobużek, zawiadamia o: 1) wszczęciu w dniu 8 grudnia 2011 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 2) złożeniu przez Inwestora uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze DZW/EWKI/253/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.), 3) wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze OŚR z dnia 12 grudnia 2011 r.), 4) wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze OŚR z dnia 12 grudnia 2011 r.), 5) przekazaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie pisma Burmistrza Tyszowiec w sprawie wydania opinii dotyczącej powyższego przedsięwzięcia do Wydziału Spraw Terenowych III w Zamościu (pismo o sygnaturze WOOŚ KPA z dnia 20 grudnia 2011 r.), 6) otrzymaniu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim opinii dotyczącej braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze ONS-NZ.700/66/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.), 7) otrzymaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny

2 oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze WST III ZK z dnia 12 stycznia 2012 r.), 8) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Tyszowce postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pismo o sygnaturze OŚR-7041/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.), 9) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Tyszowce postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pismo o sygnaturze OŚR z dnia 7 marca 2012 r.), 10) przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w dniach ) wniesieniu pismem z dn uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko przez Windbud Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, Inowrocław, 12) złożeniu zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z w Zamościu na postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 27 lutego 2012 r. przez Windbud Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, Inowrocław (pismo z dnia 27 marca 2012 r.), oraz inne strony postępowania, tj.: Grzegorza Jurkiewicza, Urszulę Marchiewicz, Jarosława Marchiewicz, Andrzeja Dudzińskiego, Henryka Dudzińskiego, Elżbietę Dudzińską, Sławomira Podgórskiego, Annę Skop, Adama Skop, Krystynę Nowosad oraz Tadeusza Nowosad (pisma z dn ), 13) wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia (pismo o sygnaturze OŚR z dnia 27 marca 2012 r.), 14) przekazaniu akt sprawy dotyczącej złożonego zażalenia na postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 27 lutego 2012 r., wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Tyszowce, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu (pismo o sygnaturze OŚR z dnia 2 kwietnia 2012 r.), 15) wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Tyszowiec z dnia 27 lutego 2012 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pismo o sygnaturze SKO 697/12 z dnia 9 maja 2012 r.), 16) przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w dniach ) złożeniu w dniu r. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia r. (sygn. SKO 697/12) utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Tyszowiec z dn (sygn. OŚR-7041/9/2012) stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ww. przedsięwzięcia. Skarga została złożona przez Windbud Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, Inowrocław, 18) o złożeniu w dniu r. wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Wniosek został złożony przez Windbud Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, Inowrocław,

3 19) wydaniu w dn postanowienia o sygn. OŚR o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. na wniosek Windbud Sp. z o.o. z dn , 20) złożeniu w dniu r. zażalenia na postanowienie Burmistrza Tyszowiec z dnia r. (sygn. OŚR ) o odmowie zawieszenia postępowania dla ww. przedsięwzięcia. Zażalenie zostało złożone przez Windbud Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, Inowrocław (pismo z dn , sygn /12Lu), 21) przekazaniu akt sprawy dotyczących złożonego pismem z dn zażalenia Windbud Sp. z o.o., wraz ze stanowiskiem organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu (pismo z dn o sygnaturze OŚR ), 22) przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w dniach , 23) złożeniu wniosku Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana, ul. Górnośląska 9/11, Warszawa, z dnia 15 października 2012 r. (data wpływu: 22 października 2012 r.) o dopuszczenie na prawach strony do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji polegającego na budowie farmy wiatrowej Tyszowce wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze gminy Tyszowce w okolicy miejscowości: Tyszowce, Mikulin, Kol. Mikulin, Kol. Dobużek, realizowanego przez: Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, Warszawa, 24) wydaniu postanowienia przez Burmistrza Tyszowiec z dn 22 listopada 2012 r. numer OŚR o dopuszczeniu na prawach strony Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana, ul. Górnośląska 9/11, Warszawa, do udziału we wnioskowanym postępowaniu, 25) wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dn (sygn. pisma SKO.1482/12) utrzymującego w mocy postanowienie Burmistrza Tyszowiec z dn (sygn. OŚR ) w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dla ww. przedsięwzięcia na wniosek Windbud Sp. z o.o, ul. Jacewska 32, Inowrocław, 26) wydanym w dn wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o oddaleniu skargi Windbud Sp z o.o. ul. Jacewska 32, Inowrocław na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dn (sygn. SKO 697/12) utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Tyszowiec z dn (sygn. OŚ- 7041/9/2012) o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu dla ww. 27) otrzymaniu w dn raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (pismem z dn , sygn. DZW/EWK/177/-2012), 28) wystąpieniu w dniu (pismem o sygn. OŚR ) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji 29) wystąpieniu w dniu (pismem o sygn. OŚR ) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim o opinię dotyczącą warunków realizacji 30) przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w dniach

4 31) otrzymaniu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim pozytywnej opinii dotyczącej realizacji ww. w odpowiedzi na wniosek z dn (pismo o sygn. ONS-NZ.700/36/2012 z dn ), 32) o złożeniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w dn skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia (sygn. SKO.1428/12) utrzymującego w mocy postanowienie Burmistrza Tyszowiec z dn r. (sygn. OŚR ) o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Skarga została złożona przez Windbud Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, Inowrocław. Dokumentacja wraz ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie pismem z dn (sygn. SKO.2020/12), 33) złożeniu w dn wniosku przez Zamojskie Towarzystwo Ornitologiczne o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla ww. przedsięwzięcia na prawach strony, 34) wniesieniu w dniu uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze z siedzibą w Zamościu oraz Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 35) przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie terminu wydania uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia (pismo z dn , sygn. WOOŚ KPA). Termin załatwienia sprawy został określony na r., 36) o złożeniu wniosku Fundacji Czysta Energia, ul. Piękna 15, lok.28, Warszawa, z dnia 08 lutego 2013 r. (data wpływu: r.) o dopuszczenie na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 37) przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie terminu wydania uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia (pismo z dn , sygn. WOOŚ KPA). Termin załatwienia sprawy został określony na r. 38) złożeniu pismem z dn przez Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, Warszawa, zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na nie załatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania dla ww. przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, 39) otrzymaniu przez Burmistrza Tyszowiec pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, wzywającego do złożenia uzupełnienia wniosku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia oraz do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (pismo z dn , sygn. WOOŚ KPA), 40) o wydaniu postanowienia Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 marca 2013 r. o sygn. OŚR o dopuszczeniu na prawach strony Fundacji Czysta Energia, ul. Piękna 15, lok.28, Warszawa, do udziału we wnioskowanym postępowaniu,

5 41) wystosowaniu przez Burmistrza Tyszowiec pisma do inwestora Elektrownia Wiatrowa Kresy Sp. z o.o., wzywającego do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (pismo z dn , sygn. OŚR ), 42) złożeniu do Burmistrza Tyszowiec, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo o sygn. DZW/EWKI/41/2013 z dnia r.), uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. 43) przekazaniu pismem z dn. 22 marca numer OŚR uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz wystąpieniu Burmistrza Tyszowiec do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim o wydanie ponownej opinii w sprawie ww. przedsięwzięcia lub podtrzymanie poprzedniego stanowiska, zawartego w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim z dnia (sygn. ONS-NZ.700/36/2012), 44) wyroku wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dn (sygn. akt. II SA/Lu78/13). Wyrok dotyczył oddalenia skargi Windbud Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dn nr SKO/1482/12 ws. zawieszenia postępowania administracyjnego dla FW Tyszowce. 45) otrzymaniu przez Burmistrza Tyszowiec pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, dotyczącego ponownego uzupełnienia dokumentacji ws. złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (pismo z dn , sygn. WOOŚ KPA), 46) wydaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim ws. realizacji ww. w odpowiedzi na wniosek z dn (pismo z dn , sygn. ONS-NZ.700/15/2013), 47) wystosowaniu przez Burmistrza Tyszowiec pisma do inwestora Elektrownia Wiatrowa Kresy Sp. z o.o., wzywającego do ponownego uzupełnienia dokumentacji ws. złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia (pismo z dn , sygn. OŚR ), 48) złożeniu uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia pismem z dn (sygn. DZW/EWKI/50/2013) do Burmistrza Tyszowiec, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dn (sygn. WOOŚ KPA) oraz na wezwanie Burmistrza Tyszowiec z dn (sygn. OŚR ), 49) przekazaniu pismem z dn (sygn. OŚR ) uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, 50) przekazaniu pismem z dn (sygn. OŚR ) uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, 51) podtrzymaniu pismem z dn (sygn. ONS-NZ.700/24/2013) stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim

6 ws. pozytywnej opinii dotyczącej realizacji ww. zawartej w postanowieniu z dn (sygn. ONS-NZ.700/15/2013), 52) wydaniu w dn przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (sygn. WOOŚ KPA) postanowienia uzgadniającego realizację ww. 53) wycofaniu pismem z dn zażalenia złożonego przez Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o. na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, złożonego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dn , 54) przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w dniach , 55) uwzględnieniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dn (sygn. DOOŚ-oa.I MR.1) wniosku Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, Warszawa z dn ws. wycofania zażalenia z dn na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie odnośnie ww. 56) wniesieniu pismem z dn uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko przez Windbud Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, 57) otrzymaniu pisma z dn (sygn. DZW/EWKI/ ) od Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, Warszawa, w którym, w nawiązaniu do postanowienia uzgadniającego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z dn , sygn. WOOŚ KPA), przedłożono do akt sprawy opinie specjalistów ornitologów i chiropterologów, odnoszące się do informacji zawartych w uzasadnieniu ww. postanowienia, 58) zakończeniu zbierania materiału dowodowego i zamiarze wydania wnioskowanej decyzji dla ww. przedsięwzięcia. Informuję ponadto, że w toku prowadzonego postępowania dowodowego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, Warszawa. Informuję, że całość przedsięwzięcia będzie zlokalizowana na terenie gminy Tyszowce. W związku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Tyszowce. Ponadto, przedsięwzięcie będzie prawdopodobnie oddziaływać pod względem akustycznym na tereny gmin sąsiednich, to jest gminy Mircze oraz Gminy Łaszczów. Jednocześnie, zgodnie z art KPA informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, Tyszowce, pokój nr 12

7 w godzinach pracy urzędu tj w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Informuję, że każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją prowadzonego postępowania. Jest ona dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach. Pouczenie Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie zamieszcza się na: tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, tablicach ogłoszeń sołectw w gminie Tyszowce: Tyszowce, Mikulin, Dębina, Lipowiec tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mircze, tablicy ogłoszeń sołectwa Tuczapy w gminie Mircze, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, tablicach ogłoszeń sołectw w gminie Łaszczów: Nabróż, Dobużek Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej 14 dni. Wywieszono w... na okres: od dnia r. do dnia r. (miejsce)

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach Znak: U.G. - GiOŚ 7627/5/08 2011 r. Radłów, dnia 25 lipca DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r.

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r. Przebieg rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej Farma wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. Poznański,

Bardziej szczegółowo

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej Koczergi, 30 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. M. Curie - Skłodowskiej 20-029 Lublin za pośrednictwem: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania WS-MK.6220.9.2011.JSZ Śmigiel, 18.07.2016 roku OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 21 marca 2011 roku. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. zawiadamiam

Łasin dnia, 21 marca 2011 roku. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. zawiadamiam Łasin dnia, 21 marca 2011 roku IBG.6220.5.5.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2000

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wiadomości Środa, 24 marca 2010 Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała Rytro, dnia 24.03.2010 r. GM-7630/5/10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 4 i art. 49 ustawy

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG /3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE

Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG /3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG 7331-7/3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Zagórów, dnia r. Zagórów IKOS Obwieszczenie

Burmistrz Gminy Zagórów, dnia r. Zagórów IKOS Obwieszczenie Burmistrz Gminy Zagórów, dnia 13.11.2014 r. Zagórów IKOS.6220.5.2014 Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Samorząd Gminy Suwałki Samorząd Gminy Suwałki Ogłoszenia 2019 rok Suwałki, dnia 24 stycznia 2019 roku In.6220.1.2019.SR decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ WARSZAWA, 8 października 2015 r. JOANNA SZTYBER Art. 3 ust.1 pkt 14 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DECYZJA

OBWIESZCZENIE DECYZJA Działoszyce, dnia 21.12.2012r. Znak: GKRiOŚ.II.7624.1.12 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Św. Wojciecha na os. Czerwonak w Czerwonaku a ul. Piłsudskiego w Koziegłowach

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Św. Wojciecha na os. Czerwonak w Czerwonaku a ul. Piłsudskiego w Koziegłowach O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CZERWONAK Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Św. Wojciecha na os. Czerwonak w Czerwonaku a ul. Piłsudskiego w Koziegłowach Zawiadamia się, iŝ zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. OŚR.6220.1.2011 Tyszowce, dnia 22.07.2014 r.

DECYZJA. OŚR.6220.1.2011 Tyszowce, dnia 22.07.2014 r. OŚR.6220.1.2011 Tyszowce, dnia 22.07.2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4) i ust. 4, art. 80 ust.1 i art. 85 ust. 1 oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Znak: B/Ś.6220.1.2015 DECYZJA Ryn, dnia 28.10.2015 r. odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt2, art. 73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt4, art. 77

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA WÓJT GMINY UDANIN Udanin, 2012.12.12 OS. 2220.5a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/45 60-681 Poznań DECYZJA Na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie i współdziałanie w ocenie oddziaływania na środowisko

Porozumienie i współdziałanie w ocenie oddziaływania na środowisko Porozumienie i współdziałanie w ocenie oddziaływania na środowisko art 75 ust 5 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU Art 75 ust 5 ustawy o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do OŚR 7610-9/2009 Grudusk, 15.07.2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 05.12.2016 r. OŚ.6220.16.2016.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2009

D E C Y Z J A Nr 1/2009 Karlino, 12 stycznia 2009 r. GP 7624/58-05/08/09 D E C Y Z J A Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 26.01.2018 r. DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj.

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu - aktualizacja z dnia 06.07.2016 r. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem Burmistrza Parczewa ul. Warszawska Parczew Skarżący: Stowarzyszenie Nad Piwonią Koczergi 53 A Parczew

za pośrednictwem Burmistrza Parczewa ul. Warszawska Parczew Skarżący: Stowarzyszenie Nad Piwonią Koczergi 53 A Parczew Koczergi, 20 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 40 20 029 Lublin za pośrednictwem Burmistrza Parczewa ul. Warszawska 24 21-200 Parczew Skarżący: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 13.07.2017 r. DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MIR sp. z o.o. z siedzibą: ul. Słoneczna 37 Rudnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów...

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów... O Autorce... Wykaz skrótów... Wstęp... XI XIII XVII Rozdział I. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... 1 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a przebieg

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin Koczergi, dnia 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 40 20 029 Lublin Skarżący: Stowarzyszenie Nad Piwonią Koczergi 53 A 21-200 Parczew Organ administracji:

Bardziej szczegółowo

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane t.j.dz.u.2015.1146 strona 1 z 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.117.2017-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 12.02.2018 r. DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU z dnia 20 maja 2013

ZARZĄDZENIE NR OPS DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU z dnia 20 maja 2013 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.45.2013 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU z dnia 20 maja 2013 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń nienależnie pobranych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

- oo/p, s - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin. Skarżący: Stowarzyszenie,,Nad Piwonią''

- oo/p, s - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin. Skarżący: Stowarzyszenie,,Nad Piwonią'' - oo/p, s - Burmistrz Parczewa 21-200 Parczew ul. Warszawska 24 woj. lubelskie Parczew, dnia 21 września 2016 r. o~ lfl. t-(!.«,;,u LJ o~..

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6730.42.2017-9 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 28.07.2017 r. DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy

Bardziej szczegółowo

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ)

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ) OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. (według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Podstawa prawna ooś Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strona 1 Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO...

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Pl. Wojewódzki Sieradz

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Pl. Wojewódzki Sieradz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3 98-200 Sieradz Znak: OŚR.7624-19/09 Łask, dn. 02.08.2010 r. Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

-GENERALNA DYREKCJA OCH~ONY SHOfiOWlSKA

-GENERALNA DYREKCJA OCH~ONY SHOfiOWlSKA -GENERALNA DYREKCJA OCH~ONY SHOfiOWlSKA Departament Ocen Oddzioływcrnio no Środowisko - DOOŚoaIT.425.27.2014.EK.1 Warszawa, /j~ \/\ l 2015 r...-/ Stowarzyszenie N ad Piwonią" Koczergi 53 A 21-200 Parczew

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 08.10.2017 r. DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

OŚR /06/07/08/09 Wieliczka, dnia r. POSTANOWIENIE

OŚR /06/07/08/09 Wieliczka, dnia r. POSTANOWIENIE OŚR.7633-216/06/07/08/09 Wieliczka, dnia 5.05.2009 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 106 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 100 ust. 1, art. 101 pkt 1 lit. d

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

I. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzór wniosku do pobrania na stronie,

I. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzór wniosku do pobrania na stronie, URZĄD MIASTA I GMINY GĄBIN ul. Stary Rynek 16 09-530 Gąbin KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 30.01.2018 r. DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2016. Starosty Nowodworskiego z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016. Starosty Nowodworskiego z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury udostępniania na wniosek informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK PRZECZYTAJ!

KARTA INFORMACYJNA ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK PRZECZYTAJ! KARTA INFORMACYJNA ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK PRZECZYTAJ! Symbol komórki odpowiedzialnej DOP URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO BIURO PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA ul. Szkolna 28 tel. (044) 732-18-39/fax (044)

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe w polskim postępowaniu administracyjnym w procedurze wydania decyzji środowiskowej

Postępowanie dowodowe w polskim postępowaniu administracyjnym w procedurze wydania decyzji środowiskowej Postępowanie dowodowe w polskim postępowaniu administracyjnym w procedurze wydania decyzji środowiskowej prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak Sędzia NSA mgr Ewelina Iwanek-Chachaj Akty prawa polskiego USTAWA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam WÓjt Gminy SZf'1l{0w Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków Szelków, dnia 20.01.2014r. Nasz znak: 6220.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I-OŚ.7220.18.1.2012.EN Terespol, dnia 20.12.2012r. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XI Cześć I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RBiR.6220.4.6.2018-2019 Dobromierz, dnia 1 lutego 2019 r. wg rozdzielnika DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1, oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu

Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu 2014-07-01 Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE ul Brzeska 4 l, 21-500 Biała Podlaska tef./fax 83 3 B 46 36 NIP 537-15-85-635 REGON P-030120850 2&-02. 20A~v Biała Podlaska 2018.02.12 SK0.4020.0C/52/l 8 POSTANOWIENIE Na

Bardziej szczegółowo

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/GI 573/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 31 sierpień 2012 r. OŚ.6220.10.2012.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wójt Gminy Światki

OBWIESZCZENIE. Wójt Gminy Światki Świątki,2010.07.07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 73 i art. 79 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 2 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust.

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w składzie: Maria Kremska. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018r.

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w składzie: Maria Kremska. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018r. Katowice, dnia 23 lipca 2018r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Nr SKO-IP/41.11/94/2018/10611 DECYZJA na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 1/2014 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA NR 1/2014 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RG.6220.2.2011.2014 Borowie, dnia 18.09.2014r. DECYZJA NR 1/2014 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 82, art. 85,

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 584/2014 postanowienia postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady ogólne... 1 1. Zakres stosowania przyjaznej interpretacji przepisów prawa... 1 2. Marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z dnia 14 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z dnia 14 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jarczów, dnia 19.07.2013r. RRG.6220.67.2013 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4) i ust. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Załącznik Nr 27 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia i skróty...3 Wprowadzenie...3 Obsługa wniosku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ZASADY Zasada pisemności 1. Sprawy należy załatwiać w formie

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. umarzam postępowanie w niniejszej sprawie. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. umarzam postępowanie w niniejszej sprawie. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. DIS/DEC-39/12/2281 dot. [...] D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę S/13/047 Działalność organów administracji publicznej związana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INTERWENCJI

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INTERWENCJI PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INTERWENCJI wprowadzona zarządzeniem nr 14/2017/2018 Na podstawie Działu VIII ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dla dokumentu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie dla dokumentu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Załącznik Nr 3 do podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. USTALAM

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. USTALAM Jarczów, dnia 26 maja 2008r. RRG-6333/1/5/08/ DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 46, art. 46a, art. 48 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo