Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Dzielnicy Praga Północ w Warszawie z domu do szkoły i z powrotem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola szkoły podstawowej i gimnazjum lub innej placówki wymienionej w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.), w okresie od 1 września 2007r. do 20 czerwca 2008r Dowożeniem objęte będą dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności albo skierowania do nauczania specjalnego: dzieci sześcioletnie do przedszkoli specjalnych, uczniowie do szkół specjalnych i z oddziałami integracyjnymi oraz do ośrodków szkolno wychowawczych, funkcjonujących na obszarze m.st. Warszawy. Poniżej zamieszczono listę dzieci i młodzieży wg stanu na dzień 18 maja 2007r., z podziałem na trasy przewozu, mające początek na terenie dzielnicy Praga Północ. Przy numerach tras wymieniono cel trasy, tj. ulicę, przy której mieści się szkoła lub placówka oświatowa. TRASA I ul. Namysłowska (Praga Płn.) ul. Balkonowa, ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek)- ul. Strumykowa (Białołęka) 6. dzieci w tym 1. na wózku. 1. ul. Stalowa 46 Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju, ul. Toruńska ul. Szymanowskiego 5 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Balkonowa 2 3. ul. Stalowa 33 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342, ul. Strumykowa ul. Inżynierska 9 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73, ul. Białostocka 10/8 5. ul. Czynszowa 6 Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju, ul. Toruńska ul. Środkowa 2/4 L.O. ul. Bartnicza 2

2 TRASA II - ul. Elektoralna (Wola) - ul. Drewniana, Długa, Plac Trzech Krzyży, ul. Koźmińska (Śródmieście) Bełska (Mokotów), Malownicza (Włochy) 19. dzieci w tym 4. na wózkach. 1. ul. Inżynierska 9, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243 w ZSS Nr 5, ul. Elektoralna 12/14 2. ul. Targowa 64, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących ul. Koźmińska 7 3. ul. Kameralna 3, Szkoła Podstawowa Nr 41 w ZS Nr 9, ul. Drewniana 8 4. ul. Ząbkowska 23/25 Szkoła Podstawowa Nr 243, ul. Elektoralna 12/14 5. ul. Białostocka 7 ZSZZ Nr 54, ul. Długa 9 6. ul. Łochowska 54/32, tel ul. Ząbkowska 23/25 8. ul. Targowa ul. Środkowa 6a, 10. ul. Wileńska ul. Stalowa 6, 12. ul. Ząbkowska 2, 13. ul. Targowa ul. Dąbrowszczaków ul. Kameralna ul. Strzelecka ul. Stalowa ul. Targowa 61, 19. ul. Targowa 61 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 85, ul. Elektoralna 12/14 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213, ul. Elektoralna 12/14 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41w ZSS Nr 9, ul. Drewniana 8 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Ośrodku Szkolno- Wych. Dla Dzieci Słabowidzących, ul. Koźmińska 7 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12, ul. Bełska 5 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243 w ZSS Nr 85, ul. Elektoralna 12/14 Zespół Szkół Specjalnych Nr 85, ul. Elektoralna 12/14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 226 przy Instytucie dla Głuchych, Plac Trzech Krzyży 4/6 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Ośrodku Szkolno- Wych. Dla Dzieci Słabowidzących, ul. Koźmińska 7 Nr 13, ul. Elektoralna 12/14 SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87, ul. Malownicza 17 Nr 13, ul. Elektoralna 12/14 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 11w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących, ul. Koźmińska 7 Nr 63, ul. Elektoralna 12/14 2 x w tygodniu 2 x w tygodniu

3 TRASA NR III ul. Konarskiego (Bemowo) ul. Elekcyjna, ul. Zawiszy, ul. Leonarda, ul. Karolkowa (Wola), ul. Dzielna, ul. Zakroczymska (Śródmieście), ul. Or-Ota (Żoliborz) 13 dzieci w tym 2. na wózkach. 1. ul. Marcinkowskiego 7, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2. ul. Wileńska 12, 3. ul. Okrzei 14, Zespół Szkół Nr 6, ul. Zawiszy 13 Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 4. ul. Siedlecka 16/24 Ośrodek Szkolno Wychowawczy, 5. ul. K. Darwina 11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68, ul. Or-Ota 5 6. ul. Tarchomińska 12 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 7. ul. Ząbkowska 23/25 8. ul. Ząbkowska 22/26 9. ul. Środkowa 3, 10. ul. Jagiellońska 50, 11. ul. Ząbkowska 23/ ul. Jagiellońska 62 Przedszkole Specjalne Nr 208, ul. Dzielna 1a Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny Tęcza, ul. Leonarda 12 Szkoła Podstawowa Nr 236, ul. Elekcyjna 21/23 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 196 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących, Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny Tęcza, ul. Leonarda 12 Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 84 dziecko na wózku dziecko na wózku 13. ul. Brzeska 19 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147, ul. Karolkowa

4 TRASA NR IV ul. Wołomińska (Praga Płn.) ul. Weterynaryjna, ul. Kordeckiego, ul. Osowska, ul. Bartosika, ul. Umińskiego (Praga Płd.) ul. Hafciarska (Wawer) 14. dzieci w tym 3. na wózkach. 1. ul. Kawęczyńska 15 Szkoła Podstawowa w ZSS nr 90, ul. Kordeckiego ul. Wrzesińska 14, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 244 w ZSS Nr 95, ul. Hafciarska 80/ ul. Stalowa 33 Przedszkole Specjalne Nr 249, ul. Umińskiego ul. Darwina 15a, Gimnazjum Nr 111 w ZSS Nr 95, ul. Hafciarska 80/86 5. ul. Ząbkowska 40 ZSS Nr 90, ul. Kordeckiego ul. Wileńska 18, Szkoła Podstawowa Nr 244 w ZSS Nr 95, ul. Hafciarska 80/86 7. ul. Stalowa 28, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 135, ul. Bartosika 5 8. ul. Ząbkowska 40, Szkoła Podstawowa Nr 244 w ZSS Nr 95, ul. Hafciarska 80/86 9. ul. Bródnowska 14, 10. ul. Bródnowska 2, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 240 w ZSS Nr 91, ul. Weterynaryjna 3 Przedszkole z Oddziałami Int. Nr 185, ul. Wołomińska ul. Kawęczyńska 26 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. ul. Osowska ul. Kowelska 6 Przedszkole Specjalne Nr 249, ul. Umińskiego ul. Bródnowska 14 Gimnazjum Nr 11 w ZSS Nr 95, ul. Hafciarska 80/ ul. Białostocka 48 Szkoła Podstawowa w ZS Nr 90, ul. Kordeckiego W związku z podziałem przewozów na cztery trasy Zamawiający dopuszcza udział w wykonaniu usługi wymienionej w powyższym opisie jednego, dwóch, trzech lub czterech Wykonawców, zgodnie z wynikami zamówienia publicznego. 1.4 Wykonawca (wykonawcy) zobowiązuje (-ją) się do realizacji usługi z uwzględnieniem zamieszczonego do umowy załącznika zawierającego listę uczniów. Na wszystkich trasach lista dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie. Zwiększenie liczby uczniów na poszczególnych trasach będzie skutkować wprowadzeniem aneksów do umowy. 1.5 Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest potwierdzenie liczby dni przewozu dziecka w każdym miesiącu w terminie do 2 dnia następnego miesiąca. Potwierdzenia przewozu dzieci

5 podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oraz dyrektora szkoły (lub osobę przez niego upoważnioną) stanowią załącznik do faktury składanej przez Wykonawcę (Wykonawców) Zamawiającemu za wykonane usługi przewozowe w każdym miesiącu kalendarzowym Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń: a) dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) na podstawie tygodniowego planu lekcji w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych Wykonawca ustali szczegółowe godziny kursów w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowych, c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę nad dziećmi ustalą z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz szkołami, którym dzieciom należy udzielić pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w szkole i udzielą tym dzieciom pomocy, d) pracownicy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w imienne identyfikatory oraz w środek łączności (np. telefon komórkowy). Poszczególne kursy wykonane przez Wykonawcę (-ców) mają uwzględniać plan rozpoczęcia i zakończenia przez uczniów zajęć szkolnych. Rodzice/opiekunowie prawni przekażą przewoźnikowi oraz do Wydziału Oświaty i Wychowania stały plan zajęć uczniów na cały rok szkolny w terminie do 15 października, a o każdej stałej zmianie w planie zajęć w trakcie roku szkolnego powiadomią natychmiast przewoźnika oraz Wydział Oświaty i Wychowania w formie pisemnej Osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi muszą być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej lub posiadać co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną. Opiekunowie zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przewozu oraz podczas przekazania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym i pracownikom szkoły lub placówki oświatowej Pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczny sprzęt (windy, platformy, szyny i pasy do mocowania wózków w podłodze pojazdu itp.) Wykonawca podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz spełnia wymagania określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39a w/wym. Ustawy. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, otrzymanych od Zamawiającego celem wykonywania w/w usług w zakresie transportu dzieci, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu usług, polegającym na przewozie osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania oraz potwierdzić, że w okresie tym należycie wykonał w sposób ciągły co najmniej dwie usługi, trwające co najmniej cztery miesiące każda.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na

Bardziej szczegółowo

TRASA I ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek), ul. Strumykowa (Białołęka), ul. Zgrupowania AK Kampinos (Bielany) 8. dzieci, jeden samochód.

TRASA I ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek), ul. Strumykowa (Białołęka), ul. Zgrupowania AK Kampinos (Bielany) 8. dzieci, jeden samochód. Załącznik Nr 1 do umowy TRASA I ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek), ul. Strumykowa (Białołęka), ul. Zgrupowania AK Kampinos (Bielany) 8. dzieci, jeden samochód. L.p. adres zamieszkania adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim, objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis adresowy dzieci zgłoszonych do dowozu w roku szkolnym 2011/2012

Opis adresowy dzieci zgłoszonych do dowozu w roku szkolnym 2011/2012 Opis adresowy dzieci zgłoszonych do dowozu w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik Nr 1 LP. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Adres zamieszkania Nazwa szkoły Adres szkoły Informacje dodatkowe Kawęczyńska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. 1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Spis adresowy dzieci zgłoszonych do dowozu 2010/2011

Spis adresowy dzieci zgłoszonych do dowozu 2010/2011 Spis adresowy dzieci zgłoszonych do dowozu 2010/2011 Adres zamieszkania Nazwa szkoły Adres szkoły Uwagi LP. 1. Kawęczyńska 15 03-755 2. ul. Weterynaryjna 3 3. ul. Weterynaryjna 3 4. Stalowa 46 03-429 Specjalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowoŝonych dzieci w roku szkolnym 2012 / 2013

Wykaz dowoŝonych dzieci w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik nr 1 Wykaz dowoŝonych dzieci w roku szkolnym 2012 / 2013 LP. Adres zamieszkania Nazwa szkoły Adres szkoły Informacje dodatkowe 1. Kawęczyńska 15 03-755 ZSS nr 90 ul. Kordeckiego 54 2. 3. 4. ŁomŜyńska

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowożonych dzieci w roku szkolnym 2014 / 2015

Wykaz dowożonych dzieci w roku szkolnym 2014 / 2015 Załącznik nr 1 Wykaz dowożonych dzieci w roku szkolnym 2014 / 2015 LP. Adres zamieszkania Nazwa szkoły Adres szkoły Informacje dodatkowe 1. Kawęczyńska 15 03-755 Warszawa ZSS nr 90 ul. Kordeckiego 54 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowożonych dzieci w roku szkolnym 2015 / 2016

Wykaz dowożonych dzieci w roku szkolnym 2015 / 2016 Załącznik nr 1 Wykaz dowożonych dzieci w roku szkolnym 2015 / 2016 LP. Adres zamieszkania Nazwa szkoły Adres szkoły Informacje dodatkowe 1. Kawęczyńska 15 03-755 Warszawa ZSS nr 90 ul. Kordeckiego 54 2.

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../...

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../... Wzór UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../...

PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../... UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../... Wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15, zwanym

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-403

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-403 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-17/2009 Jaktorów, 2009-12-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-17/2009. Nazwa zadania: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09

PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09 UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09 Wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Sprawa: ZP.D-II.34/46n/3411/2006 Załącznik nr 1 do specyfikacji. Projekt. Umowa nr... 2006

Sprawa: ZP.D-II.34/46n/3411/2006 Załącznik nr 1 do specyfikacji. Projekt. Umowa nr... 2006 Sprawa: ZP.D-II.34/46n/3411/2006 Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa nr... 2006 Projekt Zawarta w dniu... 2006 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Białołęka z siedzibą 03-122

Bardziej szczegółowo

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../...

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../... Wzór UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy 271.9.2011 PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 zawarta w dniu... w Sułoszowej pomiędzy: Gminą Sułoszowa -Gimnazjum w Sułoszowej/Gmina

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018

Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018 Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018 zawarta w dniu. 2018 r. w Drużbicach pomiędzy: Gminą Drużbice z siedzibą Drużbicach 77, 97-403 Drużbice reprezentowaną przez Wójta Gminy Drużbice Bożenę Zielińską, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: TAKTORÓW lagrów ul Warszawska 33 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. powiat grodziski', woj. mazowieckie tel 46 856-40-26, 46 856-40-69 tel./fax 46 855-21 -88 NIP 838-14-26-443

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą WZÓR UMOWA NR /2014 zawarta w dniu..2014r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88. Jaktorów: świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów z domu do szkoły/placówki oświatowej i z powrotem do domu, we wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr..2015

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr..2015 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr..2015 Zawarta w dniu... 2015 r., pomiędzy Gminą Halinów, z siedzibą w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa

Bardziej szczegółowo

&9Pe^ ItPćftryffrtternetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

&9Pe^ ItPćftryffrtternetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA JAKTORÓW http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. 96-313 jaktorów, ul. Warszawska 33 powiat grodziski, woj. mazowieckie tel. 46 856-40-26, 46 856-40-69 tel./fax 46 855-21-88

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a.., NIP.. REGON, zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ.

UMOWA nr. a.., NIP.. REGON, zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ. UMOWA nr. w sprawie zapewnienia transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówki oświatowej. Umowa została zawarta w dniu sierpnia 2017 roku w Markach pomiędzy: Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Sprostowanie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199195-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S 112-199195

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu zamówienia (część I)

Szczegółowy opis zakresu zamówienia (część I) Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis zakresu zamówienia (część I) 1. Dowóz 12 uczniów na trasie z miejsca zamieszkania uczniów (Osiedle Załęże) do Gimnazjum Nr 10 przy ulicy Partyzantów 10a w Rzeszowie i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Rodzaj zamówienia : usługa Kod CPV: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 1.2. Tytuł postępowania:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK -

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK - Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK - Załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Umowa zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976

Bardziej szczegółowo

Sprawa: ZP.D-II.340/45n/3411-u/2007 Załącznik nr 1 do specyfikacji

Sprawa: ZP.D-II.340/45n/3411-u/2007 Załącznik nr 1 do specyfikacji Sprawa: ZPD-II340/45n/3411-u/2007 Umowa Załącznik nr 1 do specyfikacji Projekt Zawarta w dniu 2007 r w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Białołęka z siedzibą 03-122 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres szkoły. Szkoła Specjalna Podstawowa nr 177, ul. Szczęśliwicka 45/47. Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Tarchomińska 4

Adres szkoły. Szkoła Specjalna Podstawowa nr 177, ul. Szczęśliwicka 45/47. Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Tarchomińska 4 KZP-XII-WZP-271-59-11 Załącznik nr 1 do SIWZ Lista uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy w roku szkolnym 2011/2012 Nazwisko i imię Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Dopiewo: ROA.271.21.2016 Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony nr 1/2014 na Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina,

Bardziej szczegółowo

potrzeb -ubieranie się, inne. Większość dzieci wykazuje zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia w zachowaniu się, w tym dwoje dzieci źle funkcjonuje w

potrzeb -ubieranie się, inne. Większość dzieci wykazuje zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia w zachowaniu się, w tym dwoje dzieci źle funkcjonuje w Warszawa: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Portal Image not Mieszkańca found or type unknown PORTAL MIESZKAŃCA POMOC DLA DZIECI 2019-01-21 13:38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Publiczne poradnie psychologiczno pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../...

PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../... UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../... PROJEKT Zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Północ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 NIP 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - w roku szkolnym 2018/19 Do zespołów wczesnego wspomagania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061) Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2014r. Numer ogłoszenia: 263491-2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - zaaktualizowany, uwzględniający zmiany, jakie zaszły

Bardziej szczegółowo

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /B/GZEAS/2012

U M O W A Nr /B/GZEAS/2012 U M O W A Nr /B/GZEAS/2012 zawarta dnia...2012 roku w Łubnianach pomiędzy Gminą Łubniany z/s. 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krystiana Baldego zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 8 do S.I.W.Z. UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2011- WBK - Umowa zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...r. w Prażmowie pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie ul. Czołchańskiego 1 NIP... Regon..., zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 zwaną w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez : Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój a.. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - wg stanu na 30 września 2016 r. Do zespołów wczesnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z Gminy Kwilcz do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu w roku szkolnym 2015/2016 i w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Rawicz w roku szkolnym

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Rawicz w roku szkolnym Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 137869-2012 z dnia 2012-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rawicz 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przedszkolne i szkolne

Kształcenie przedszkolne i szkolne Kształcenie przedszkolne i szkolne Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1493), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 7 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 7 /2016 Burmistrza Miasta z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Na podstawie art. 14 a ust.3 i art.

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - stan na 31 stycznia 2014 r. Do zespołów wczesnego wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków)

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) Załącznik do Zarządzenia Nr 8/VI/2014 REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) 1 Uprawnione do korzystania z dowozu lub

Bardziej szczegółowo

Trasy przewozu dzieci

Trasy przewozu dzieci Trasy przewozu dzieci Załącznik nr 8 do SIWZ Lp. 1 Miejsce zamieszkania dziecka ul. Okopowa 5, 01-063 W-wa Nazwa i adres szkoły/placówki Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5 Uwagi o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY BRODNICA. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY BRODNICA. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY BRODNICA 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Brodnica jest Gmina Brodnica. 2.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Jerzmanowice, 3 lipca 2014r. Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 32-048 Jerzmanowice Jerzmanowice 372B tel. + 123895247 fax + 123895521 WWW.jerzmanowice-przeginia.pl Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/ r. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus Bogdan Olesiński` Zleceniodawca ,,Zleceniobiorcą

UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/ r. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus  Bogdan Olesiński` Zleceniodawca ,,Zleceniobiorcą UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/2010 Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, które na podstawie pełnomocnictwa:..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1328/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LIV/1328/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR LIV/1328/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Na podstawie art.117 ust. 4 i 5, art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy.

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. ROZDZIAŁ IV Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. SR.271.7.2015 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... W dniu...r. w Dębem Wielkim pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie mającą siedzibę w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/1328/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 19 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/1328/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 września 2017 r. Poz. 7769 UCHWAŁA NR LIV/1328/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

ZP/8/U/BS-RS/14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/8/U/BS-RS/14 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1/6. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

ZP/8/U/BS-RS/14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/8/U/BS-RS/14 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1/6. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Załącznik nr 4 ZP/8/U/BS-RS/14 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/8/U/BS-RS/14 Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ. UMOWA - projekt

Załącznik Nr 3 do SIWZ. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr.. zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentuje: Zbigniewa Łoza Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OSO.271.II.XII.1.2014 Gródek nad Dunajcem dnia 17 grudnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu na rzecz gminy Gródek nad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r.

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24717/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-do-szkolprzez-rodzicow-opiekunow-prawnych Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłosze nr 368328-2016 z dnia 2016-12-16 r. Warszawa: Świadcze usług w zakresie zapewnia uczniom pełnosprawnym, zamieszkałym na tere Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) z siedzibą... wpisanym do... posiadającą/cym NIP:..., zwanej/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa (wzór) z siedzibą... wpisanym do... posiadającą/cym NIP:..., zwanej/ym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa (wzór) zawarta w dniu... 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki z siedzibą w 05 091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP: 125-13-82-295, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Parchowo do szkoły lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki. ul. Wojska Polskiego Ząbki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Godziny, w których dziecko przebywa w placówce

Miasto Ząbki. ul. Wojska Polskiego Ząbki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Godziny, w których dziecko przebywa w placówce Nr postępowania: ZP/271/21/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje w okresie od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. transport dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.

STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R. Wskaźnik zwiększający obowiązujący od stycznia 2018 roku w szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego Liceum ogólnokształcące dla młodzieży 1,426 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE nr 85/2013 i Wójta Gminy Orły z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 SIWZ. Umowa nr...

Załącznik nr 8 SIWZ. Umowa nr... Załącznik nr 8 SIWZ P R O JE K T U M O W Y Umowa nr... Umowa zawarta w dniu roku pomiędzy: Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół, ul. Galicyjska 17, 32 087- Zielonki NIP 944-19-98-788 REGON

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY KOZŁÓW. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY KOZŁÓW. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY KOZŁÓW 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Kozłów jest Zespół Ekonomiczno -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r. UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/551/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 12 lipca 2016 r.

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/551/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 4833 UCHWAŁA NR XXXIII/551/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178289-2016:text:pl:html Polska-: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S 100-178289 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie:

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: ... 2015 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 zawarta

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 1,404. Szkoła podstawowa 1,362 STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Gimnazjum 1,404. Szkoła podstawowa 1,362 STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R. Wskaźnik zwiększający obowiązujący od stycznia 2018 roku w szkołach prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego do pierwszej aktualizacji Liceum ogólnokształcące dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUBLICZNE ORAZ NIEPUBLICZNE)

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUBLICZNE ORAZ NIEPUBLICZNE) Zaktualizowane stawki dotacji obowiązujące od..07 r., ustalone w oparciu o wydatki bieżące szkół i przedszkoli samorządowych, zaplanowane w budżecie na 07 r. Lp. Typ i rodzaj placówki Stawka dotacji na

Bardziej szczegółowo

19. REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

19. REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ 19. REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2015r. Numer ogłoszenia: 405486-2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku ZEAS.020-46/14 Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku W sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. Załącznik nr do uchwały nr LXXIII/2026/208 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 208 r. Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek). Załącznik do zarządzenia Nr 113/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON-0151/2930/09/MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA BIAŁEJ Z DNIA 9 LIPCA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. zwanym dalej Wykonawcą, które reprezentują:

UMOWA - projekt. zwanym dalej Wykonawcą, które reprezentują: UMOWA - projekt Nr.. zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentuje: Zbigniewa Łoza Wójta Gminy Łańcut, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.tuliszkow.pl Tuliszków: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

ZP/15/U/BS-RS/13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/15/U/BS-RS/13 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

ZP/15/U/BS-RS/13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/15/U/BS-RS/13 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP/15/U/BS-RS/13 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/15/U/BS-RS/13 Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 165717-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2017 r. dla jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Łomianki (zgodnie z metryczką

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

GMINA SULMIERZYCE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Sulmierzyce dnia 31 sierpnia 2015r. Zamawiający: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 Znak sprawy ZP.271.2.21.2015.AS ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo