Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia"

Transkrypt

1 Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia

2 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 29 sierpnia * *

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie...7 Terminologia i konwencje...7 Instalowanie oprogramowania użytkownika...9 Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows...9 Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows z nośnika...10 Modyfikowanie oprogramowania użytkownika zainstalowanego z nośnika...10 Instalowanie oprogramowania użytkownika w systemie Windows z narzędzia WebTools...10 Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows za pośrednictwem sieci...11 Odinstalowywanie oprogramowania użytkownika w systemie Windows...11 Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS...11 Instalowanie oprogramowania użytkownika w systemie Mac OS z nośnika...12 Instalowanie oprogramowania użytkownika w systemie Mac OS z narzędzia WebTools...12 Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS za pośrednictwem sieci...13 Odinstalowywanie oprogramowania użytkownika w systemie Mac OS...13 Korzystanie z programu Fiery Software Manager...14 Command WorkStation...15 Instalowanie aplikacji Command Workstation...15 Nawiązywanie połączenia aplikacji Command WorkStation...15 Konfigurowanie połączenia z serwerem druku EX/i Print Server...16 Korzystanie z aplikacji Command WorkStation...16 Różne nośniki...17 Definiowanie okładki...17 Definiowanie nośników w odniesieniu do wybranych stron...18 Wstawianie pustych stron...18 Wstawianie zakładek...19 Korzystanie z plików próbnych...20 Wzmocnienie obrazu...20 Image Enhance Visual Editor...20 ImageViewer...20 Rozwiązywanie problemów z połączeniami...21 Aplikacja Command WorkStation nie odpowiada...21 Tworzenie raportu dotyczącego błędów w zadaniu...22

4 Spis treści 4 Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku...23 Włączanie aplikacji Fiery obsługujących przygotowywanie do druku...23 Instalowanie licencji na opcję oprogramowania...24 Ręczne aktywowanie opcji Fiery...24 Instalowanie oprogramowania Adobe Acrobat i Enfocus PitStop Pro...25 Pomoc aplikacji Fiery obsługujących przygotowywanie do druku...25 Paper Catalog...26 Instalowanie aplikacji Paper Catalog...26 Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Paper Catalog z programu Command WorkStation...26 Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w obszarze Właściwości zadania...26 Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w obszarze Różne nośniki...27 Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w aplikacji Fiery Compose...27 Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w aplikacji Fiery Impose...27 Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w aplikacji Fiery JobMaster...28 Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w aplikacji Hot Folders...28 Skanowanie...29 Instalowanie programu Fiery Remote Scan...29 Konfigurowanie programu Fiery Remote Scan...29 Przeprowadzanie wyszukiwania zaawansowanego...30 Korzystanie z programu Fiery Remote Scan...31 Skanowanie z drukarki...31 Pobieranie skanów za pomocą narzędzia Dokumenty...33 Hot Folders...34 Instalowanie aplikacji Hot Folders...34 Dokonywanie uaktualnienia z wcześniejszej wersji aplikacji Hot Folders...34 Korzystanie z aplikacji Hot Folders...35 WebTools...36 Konfigurowanie narzędzia WebTools...36 Funkcja Blokowanie wyskakujących okienek a narzędzie WebTools...36 Uzyskiwanie dostępu do strony głównej narzędzia WebTools...37 Korzystanie z narzędzia WebTools...37 Ustawienia skanowania...38 Tworzenie szablonu skanowania...38 Modyfikowanie ustawień skanowania w narzędziu WebTools...39

5 Spis treści 5 Indeks...41

6 Spis treści 6

7 Wprowadzenie 7 Wprowadzenie Pakiet nośników Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery obejmuje zestaw oprogramowania umożliwiającego zarządzanie serwerem Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery oraz kolejnością zadań drukowania i ich zawartością na serwerze Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Niniejszy dokument zawiera przegląd informacji dotyczących instalowania, konfigurowania i użytkowania następujących narzędzi serwera Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery : Aplikacja Command WorkStation umożliwia monitorowanie i zarządzanie kolejnością zadań drukowania na serwerze Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Aplikacja Fiery Previewumożliwia tworzenie plików próbnych każdej powierzchni arkusza przed rozpoczęciem przetwarzania zadania. Interfejs graficzny dynamicznie aktualizuje informacje na podstawie zmian wprowadzanych w odniesieniu do dokumentów przygotowywanych do druku. Aplikacja Fiery JobMaster udostępnia zaawansowane narzędzia obsługi formatu PDF umożliwiające wstawianie zakładek, skanowanie, numerowanie stron, tworzenie rozdziałów i edytowanie na późnym etapie. Aplikacja Fiery Imposepozwala stosować układy impozycji do zadań w celu obsługi niestandardowego drukowania, oprawy i przycinania. Aplikacja Fiery Composeumożliwia definiowanie podziału zadania na rozdziały i zakresów drukowania stron na różnych typach nośników, wstawianie pustych nośników między stronami oraz wstawianie zakładek zawierających etykiety tekstowe. Program Fiery Remote Scan pobiera skany na drukarkę ze zdalnego komputera w sieci. Aplikacja zawiera moduł dodatku skanowania TWAIN. Paper Catalog umożliwia definiowanie i zapisywanie atrybutów nośników do drukowania w systemowej bazie danych typów papieru. Aplikacja Hot Folders udostępnia prostą, zautomatyzowaną metodę wysyłania zadań drukowania do serwera Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery za pośrednictwem sieci, umożliwiając przeciąganie i upuszczanie dokumentów do folderów skojarzonych ze wstępnymi ustawieniami drukowania. WebToolsumożliwia zdalne zarządzanie serwerem Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery za pośrednictwem Internetu lub firmowej sieci intranet. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania kolorami, zob. Drukowanie w kolorze.

8 Wprowadzenie 8 Terminologia i konwencje W tym dokumencie zastosowano terminologię i konwencje związane z serwerem Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, drukarką, zestawem dokumentacji dla użytkownika i obsługiwanymi systemami operacyjnymi. Termin lub konwencja Aero Drukarka EX/i Print Server Zestaw dokumentacji dla użytkownika (tytuły pismem pochyłym) Dodatkowe materiały referencyjne (tytuły pismem pochyłym) Dotyczy EX/i Print Server (na ilustracjach i w przykładach) Xerox Color C60/C70 Printer Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Dokumenty w tym zestawie: Drukowanie w kolorze, Konfiguracja i instalacja, Fiery Graphic Arts Package, Drukowanie, Narzędzia Zob. następujące zasoby: Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery colorref/pl-pl/index.html Druk zmiennych danych (VDP) Przykłady procedur Mac OS Windows Ostrzeżenie: Przestroga: Ważne: Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne Mac. Pełną listę można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe dokumentu Konfiguracja i instalacja. Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne Windows. Pełną listę można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe dokumentu Konfiguracja i instalacja. Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu oraz mienia.

9 Instalowanie oprogramowania użytkownika 9 Instalowanie oprogramowania użytkownika Oprogramowanie użytkownika serwera druku EX/i Print Server można zainstalować na komputerach z systemem Windows i Mac OS. Oprogramowanie użytkownika można zainstalować, używając jednej z poniższych metod: Z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Z serwera druku EX/i Print Server, za pośrednictwem Internetu lub sieci intranet Bezpośrednio z serwera druku EX Print Server, za pośrednictwem sieci Uwaga: Instalowanie za pośrednictwem sieci jest obsługiwane wyłącznie w przypadku serwera druku EX Print Server. Jeżeli na komputerze zainstalowano wcześniejsze wersje oprogramowania użytkownika serwera druku EX/i Print Server, instalator umożliwia odinstalowanie tych aplikacji przed zainstalowaniem nowego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Modyfikowanie oprogramowania użytkownika zainstalowanego z nośnika na stronie 10. Aby nie odinstalowywać wcześniejszej wersji oprogramowania użytkownika, pomocne może być wykonanie kopii zapasowej ustawień. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zasobów i ustawień serwera druku EX/i Print Server jest dostępne w programie Command WorkStation. Więcej informacji zawiera dokument Konfiguracja i instalacja i pomoc programu Command WorkStation. Po pierwszej instalacji oprogramowania użytkownika serwera druku EX/i Print Server zarządzanie aktualizacjami odbywa się z poziomu aplikacji Fiery Software Manager. Aby uzyskać odpowiednie informacje, zob. Korzystanie z programu Fiery Software Manager na stronie 14. Uwaga: Przed zainstalowaniem oprogramowania użytkownika serwera druku EX/i Print Server należy odłączyć od komputera wszystkie przyrządy pomiarowe. W przeciwnym wypadku po ukończeniu instalacji przyrząd może nie zostać rozpoznany przez oprogramowanie. Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows Cały proces instalacji oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows jest przeprowadzany przy użyciu programu Fiery User Software Installer. Przed rozpoczęciem Przed zainstalowaniem oprogramowania należy się upewnić, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych, zob. Konfiguracja i instalacja. Jedyne aplikacje nieinstalowane przez program Fiery User Software Installer to Adobe Acrobat i Enfocus PitStop przeznaczone do użycia z aplikacjami Fiery Impose/JobMaster/Compose. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku na stronie 23. Poniższe procedury zawierają opis instalowania z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika, za pośrednictwem sieci lub Internetu, a także modyfikowania oprogramowania użytkownika.

10 Instalowanie oprogramowania użytkownika 10 Uwaga: Akapit powyżej dotyczy serwera druku EX Print Server. Poniższe procedury zawierają opis instalowania z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika i za pośrednictwem Internetu, a także modyfikowania oprogramowania użytkownika. Uwaga: Akapit powyżej dotyczy serwera druku EX-i Print Server. Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows z nośnika 1 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD w komputerze. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ważne: Nie należy podejmować prób instalacji oprogramowania użytkownika, otwierając poszczególne foldery aplikacji. Aby zmodyfikować lub usunąć oprogramowanie użytkownika po zainstalowaniu go na komputerze, należy użyć programu Fiery User Software Installer. Modyfikowanie oprogramowania użytkownika zainstalowanego z nośnika 1 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD w komputerze. 2 W wyświetlonym oknie wybierz opcję Modyfikuj, Napraw lub Usuń. Modyfikuj: Umożliwia dodanie nowych funkcji programu lub usuwanie obecnie zainstalowanych funkcji. Napraw: Powoduje ponowną instalację wszystkich obecnie zainstalowanych funkcji programu. Usuń: Powoduje usunięcie wszystkich obecnie zainstalowanych funkcji programu. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli komputer nie jest wyposażony w napęd DVD, oprogramowanie użytkownika można zainstalować z serwera druku EX Print Server za pośrednictwem sieci. Należy poprosić administratora sieci o podanie adresu IP lub nazwy serwera DNS serwera druku EX Print Server. Uwaga: Ten element dotyczy wyłącznie serwera druku EX Print Server. Oprogramowanie użytkownika można także zainstalować z serwera druku EX/i Print Server za pośrednictwem Internetu lub firmowego intranetu, używając narzędzia WebTools. Należy poprosić administratora sieci o podanie adresu IP serwera druku EX/i Print Server. W celu uzyskania dostępu do narzędzia WebTools należy skorzystać z przeglądarki internetowej. Aby uzyskać pełne informacje na temat wymagań systemowych i dotyczących przeglądarki, zob. Konfiguracja i instalacja. Instalowanie oprogramowania użytkownika w systemie Windows z narzędzia WebTools 1 Uruchom przeglądarkę internetową. 2 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/i Print Server.

11 Instalowanie oprogramowania użytkownika 11 3 Kliknij kartę Pobrane pliki. 4 Kliknij łącze oprogramowania, które chcesz zainstalować. 5 Wybierz opcję Uruchom, aby otworzyć plik, lub opcję Zapisz, aby zapisać go na komputerze. a) Jeżeli została wybrana opcja Zapisz, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik USERSWMI.exe, a następnie kliknij przycisk Zapisz. b) Kliknij dwukrotnie plik USERSWMI.exe. 6 Po wyświetleniu monitu wpisz adres URL serwera druku EX/i Print Server: IP>. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następne kroki Aby korzystać z funkcji Pobrane pliki, zob. Pomoc funkcji Pobrane pliki w narzędziu WebTools. Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows za pośrednictwem sieci Przed rozpoczęciem Aby użytkownicy mogli wykonywać tę procedurę, administrator musi udostępnić w sieci folder PC_User_SW. Procedura ta dotyczą wyłącznie serwera druku EX Print Server. 1 Otwórz okno dialogowe Uruchamianie i wprowadź adres IP lub nazwę DNS serwera EX Print Server. Adres IP lub nazwę DNS serwera należy zawsze poprzedzać ciągiem \\. 2 Wpisz nazwę użytkownika i hasło, jeżeli jest wymagane. Jeżeli hasło jest wymagane, skontaktuj się z administratorem sieci. 3 Kliknij dwukrotnie katalog PC_User_SW. 4 Kliknij dwukrotnie ikonę Master Installer. 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odinstalowywanie oprogramowania użytkownika w systemie Windows Aby usunąć oprogramowanie użytkownika po zainstalowaniu go na komputerze z systemem Windows, należy użyć programu Fiery User Software Installer. Aby uzyskać odpowiednie informacje, zob. Modyfikowanie oprogramowania użytkownika zainstalowanego z nośnika na stronie 10. Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS Instalację oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS należy przeprowadzić osobno dla każdej aplikacji.

12 Instalowanie oprogramowania użytkownika 12 Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Zainicjowanie instalacji aplikacji powoduje automatyczne usunięcie jej wcześniejszych wersji z komputera klienta. Wszystkie aplikacje muszą pochodzić z tego samego pakietu oprogramowania. Zainicjowanie instalacji jednej aplikacji z pakietu powoduje automatyczne usunięcie wszystkich aplikacji pochodzących z innego pakietu z komputera klienta. Zostanie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie danych aplikacji z nowego pakietu. Jeśli to konieczne, można ręczne odinstalować oprogramowanie użytkownika, korzystając z programu Fiery Software Uninstaller. Adobe Acrobat i Enfocus PitStop oprogramowanie przeznaczone do użycia z aplikacjami Fiery Impose/JobMaster/ Compose jest dostarczane w zestawie aplikacji Fiery Impose/JobMaster/Compose oraz instalowane w ramach oddzielnej procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku na stronie 23. Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS można przeprowadzać, korzystając z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika, za pośrednictwem sieci, Internetu lub firmowego intranetu. Należy poprosić administratora sieci o podanie adresu IP serwera druku EX Print Server. Uwaga: Akapit powyżej dotyczy serwera druku EX Print Server. Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS można przeprowadzać, korzystając z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika, za pośrednictwem Internetu lub firmowego intranetu. Należy poprosić administratora sieci o podanie adresu IP serwera druku EX-i Print Server. Uwaga: Akapit powyżej dotyczy serwera druku EX-i Print Server. W celu uzyskania dostępu do narzędzia WebTools w Internecie należy skorzystać z przeglądarki internetowej. Aby uzyskać pełne informacje na temat wymagań systemowych i dotyczących przeglądarki, zob. Konfiguracja i instalacja. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterowników drukarki, zob. Drukowanie. Instalowanie oprogramowania użytkownika w systemie Mac OS z nośnika 1 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika serwera druku EX/i Print Server do stacji dysków DVD w komputerze. 2 W oknie Oprogramowanie użytkownika otwórz folder Mac_User_SW. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Applications.dmg. 4 Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji, którą chcesz zainstalować. 5 Aby zainstalować sterowniki drukarki, kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Printer Driver.dmg. Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterowników drukarki, zob. dokument Drukowanie. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalowanie oprogramowania użytkownika w systemie Mac OS z narzędzia WebTools 1 Uruchom przeglądarkę internetową.

13 Instalowanie oprogramowania użytkownika 13 2 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/i Print Server. 3 Kliknij kartę Pobrane pliki. 4 Kliknij łącze oprogramowania, które chcesz zainstalować oprogramowania klienta lub plików drukarki. W przypadku wybrania oprogramowania klienckiego plik Fiery Applications.dmg zostanie pobrany na komputer. W przypadku wybrania plików drukarki plik Fiery Printer Driver.dmg zostanie pobrany. Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat instalowania plików drukarki, zob. dokument Drukowanie. 5 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Applications.dmg. 6 Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji, którą chcesz zainstalować. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następne kroki Aby korzystać z funkcji Pobrane pliki, zob. Pomoc funkcji Pobrane pliki w narzędziu WebTools. Instalowanie oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Mac OS za pośrednictwem sieci Przed rozpoczęciem Aby użytkownicy mogli wykonywać tę procedurę, administrator musi udostępnić folder Mac_User_SW w sieci. Procedura ta dotyczą wyłącznie serwera druku EX Print Server. 1 Wybierz kolejno Idź > Połącz się z serwerem w programie Finder. 2 Wprowadź adres IP serwera EX/i Print Server, poprzedzając go ciągiem smb://, a następnie kliknij polecenie Połącz, aby zamontować udostępniony folder z oprogramowaniem. Jeśli nie można znaleźć serwera druku EX/i Print Server, skontaktuj się z administratorem sieci. 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do udostępnionego dysku, jeśli są wymagane. Zarejestrowany użytkownik to ustawienie domyślne przycisku opcji Połącz jako. Wybierz opcję Gość, aby uzyskać dostęp do serwera EX/i Print Server bez wprowadzania hasła. Jeżeli nie można uzyskać połączenia, poproś administratora sieci o nazwę użytkownika i hasło. 4 Wybierz pozycję Mac_User_SW i kliknij przycisk OK. 5 Skopiuj pakiety instalatora na pulpit. Uruchamianie instalatorów z folderu udostępnionego jest niezalecane, ponieważ może to spowodować problemy z instalacją. 6 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Applications.dmg. Aby zainstalować sterowniki drukarki, kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.dmg. 7 Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora aplikacji, którą chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

14 Instalowanie oprogramowania użytkownika 14 Odinstalowywanie oprogramowania użytkownika w systemie Mac OS 1 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD w komputerze. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę programu Fiery Software Uninstaller. 3 Przeciągnij ikonę programu Fiery Software Uninstaller do folderu Programy. 4 Wybierz kolejno Idź > Programy > Fiery Software Uninstaller. 5 Wybierz oprogramowanie, które chcesz odinstalować, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Korzystanie z programu Fiery Software Manager Program Fiery Software Manager jest instalowany automatycznie przez program Fiery User Software Installer. Umożliwia on zarządzanie dostępnymi aktualizacjami oprogramowania Fiery. Po zainstalowaniu programu ikona Fiery Software Manager zostanie domyślnie umieszczona na pasku zadań systemu Windows lub na pasku menu systemu Mac OS. W przypadku zarządzania aktualizacjami można określić kilka preferencji. 1 Kliknij prawym przyciskiem ikonę Fiery Software Manager na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu (Mac OS) i wybierz polecenie Preferencje. 2 Wybierz jedną z następujących opcji: Uruchom podczas logowania (ustawienie domyślne) Program Fiery Software Manager automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i powiadamia o nich użytkownika. Automatycznie pobieraj aktualizacje Program Fiery Software Manager powiadamia użytkownika o wersjach zainstalowanych aplikacji i dostępnych aktualizacjach.

15 Command WorkStation 15 Command WorkStation Command WorkStation to wieloplatformowa aplikacja obejmująca narzędzia dla operatorów umożliwiające zarządzanie zadaniami na serwerze druku EX/i Print Server oraz narzędzia do konfigurowania serwera druku EX/i Print Server dla administratorów. Program Command WorkStation zawiera obszar Centrum zadań do zarządzania zadaniami, obszar Centrum urządzeń do zarządzania zasobami serwera oraz aplikacje Fiery umożliwiające przygotowywanie złożonych zadań do druku. W widokach Centrum zadań i Centrum urządzeń lista Serweryzawiera każdy serwer druku EX/i Print Server, z którym nawiązano połączenie. Można przełączać serwery oraz dodawać je na listę i usuwać z listy. Dostępne są informacje na temat materiałów eksploatacyjnych w drukarce i stanu skojarzenia tac oraz komunikaty o błędach i alerty. W obszarze Centrum zadań znajdują się narzędzia umożliwiające zarządzanie zadaniami w kolejkach drukowania oraz podgląd roboczy przetwarzanych zadań. Wyświetlane są także informacje o stanie zadania. Możliwy do dostosowywania pasek narzędzia pozwala wyszukiwać zadania i uzyskiwać dostęp do określonych funkcji. Obszar Centrum urządzeń umożliwia dostęp do wszystkich zasobów serwera druku EX/i Print Server. Z poziomu obszaru Centrum urządzeń można uzyskać dostęp do opcji Konfiguracja serwera i narzędzi, takich jak Kopia zapasowa i przywracanie. Można zmienić Ustawienia kolorów, skonfigurować Drukarki wirtualne, zarządzać Zasobami VDP oraz wyświetlić czcionki zainstalowane na serwerze druku EX/i Print Server. Instalowanie aplikacji Command Workstation Aplikację Command WorkStation należy zainstalować na komputerze z systemem Windows lub Mac OS, połączonym za pośrednictwem sieci z serwerem druku EX/i Print Server. Aby uzyskać pełną listę wymagań systemowych, zob. Konfiguracja i instalacja. Instalator jest dostarczany na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika jako część programu Fiery User Software Installer (system Windows) lub jako oddzielna aplikacja (system Mac OS X). Aby zainstalować aplikację Command WorkStation, zob. Instalowanie oprogramowania użytkownika na stronie 9. Nawiązywanie połączenia aplikacji Command WorkStation Aby korzystać z aplikacji Command WorkStation, należy skonfigurować połączenie z serwerem druku EX/i Print Server. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Command WorkStation zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie połączenia z serwerem druku EX/i Print Server. Można również edytować konfigurację, jeśli zostaną wprowadzone zmiany w odniesieniu do serwera druku EX/i Print Server lub sieci, np. zmieni się nazwa serwera lub adres IP. Jeśli wymagane są zmiany w odniesieniu do konfiguracji serwera druku EX/i Print Server, należy wprowadzić je przed ponownym skonfigurowaniem połączenia. Strona Konfiguracja serwera druku EX/i Print Server zawiera informacje wymagane podczas konfigurowania połączenia, takie jak adres IP serwera druku EX/i Print Server. W przypadku instalacji korzystających z protokołu

16 Command WorkStation 16 TCP/IP można użyć nazwy DNS zamiastadresu IP. Należy upewnić się, że serwer druku EX/i Print Server zarejestrowano na serwerze nazw domen (DNS) w sieci użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci. Konfigurowanie połączenia z serwerem druku EX/i Print Server Należy skonfigurować połączenie aplikacji Command WorkStation z serwerem druku EX/i Print Server. Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem konfigurowania połączenia należy uzyskać adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/i Print Server. Aby uzyskać te informacje, wydrukuj stronę Konfiguracja. 1 Uruchom aplikację Command WorkStation: Windows: Kliknij menu Start i wybierz kolejno Wszystkie programy > Fiery > Command WorkStation 5. Mac OS: Wybierz kolejno Idź > Programy > Fiery > Command WorkStation 5 > Command WorkStation. 2 Wprowadź nazwę DNS lub adres IP, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać serwer do listy Odłączone serwery. a) Jeśli nie znaleziono serwera EX/i Print Server, kliknij ikonę Wyszukaj, przeprowadź wyszukiwanie według adresu IP lub adresu IP z maską podsieci, a następnie kliknij przycisk Przejdź. Możesz także wybrać polecenie Wyszukiwanie automatyczne. Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych serwerów. b) Aby wyszukać określony serwer, wprowadź jego nazwę w polu Filtruj według słowa kluczowego. c) Zaznacz serwer EX/i Print Server, którego chcesz użyć, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Połącz. 3 Wybierz konto Administrator, Operator lub Gość z menu Użytkownik i wprowadź odpowiednie hasło, jeśli jest wymagane. Zapytaj administratora o hasło serwera druku EX/i Print Server, z którym chcesz nawiązać połączenie. Hasło można zapisać, wybierając polecenie Zapisz hasło. Następnym razem w przypadku logowania danego użytkownika hasło zostanie wprowadzone automatycznie. Program Command WorkStation umożliwia zapisanie jednego hasła na każdy serwer druku EX/i Print Server. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania haseł i domyślnego hasła administratora serwera druku EX/i Print Server, zob. Konfiguracja i instalacja. Uwaga: Oprócz korzystania z domyślnych nazw użytkownika Administrator, Operator i Gość można logować się za pośrednictwem własnych nazw użytkownika, jeżeli administrator sieci dodał je do jednej z grup w obszarze Configure > Użytkownicy i grupy. 4 Kliknij przycisk Zaloguj. Aplikacja Command WorkStation jest teraz połączona z serwerem EX/i Print Server. Można rozpocząć korzystanie z aplikacji Command WorkStation w celu monitorowania zadań i zarządzania nimi na serwerze druku EX/i Print Server. Aby uzyskać informacje dotyczące zarządzania serwerem druku i ustanawiania połączenia z innym serwerem druku EX/i Print Server, należy skorzystać z Pomocy aplikacji Command WorkStation.

17 Command WorkStation 17 Korzystanie z aplikacji Command WorkStation Aby uzyskać instrukcje na temat korzystania z aplikacji Command WorkStation i jej funkcji, należy skorzystać z Pomocy online. Menu Pomoc zapewnia dostęp do następujących zasobów: Pomoc szczegółowe informacje formalne. Procedury dostęp do witryny internetowej firmy EFI zawierającej skrypty demonstracyjne i przykładowe pliki. Co nowego opis nowych funkcji aplikacji Command WorkStation. Różne nośniki Funkcja Różne nośniki umożliwia definiowanie podziału zadania na rozdziały i zakresów drukowania stron na różnych typach nośników oraz wstawianie pustych nośników między stronami. Do ustawień funkcji Różne nośniki mają zastosowanie następujące zalecenia i ograniczenia: Okno dialogowe Różne nośniki nie umożliwia określania ustawień stojących w konflikcie z nośnikami, rozmiarami stron ani ustawieniami wykańczania zdefiniowanymi w odniesieniu do zadania w oknie dialogowym Właściwości zadania lub w sterowniku drukarki. W przypadku określenia opcji drukowania (w oknie dialogowym Właściwości zadania lub w sterowniku drukarki) po zdefiniowaniu ustawień funkcji Różne nośniki określone opcje drukowania mogą powodować konflikty z ustawieniami funkcji Różne nośniki w zakresie stron. Konflikt należy rozwiązać, wybierając inne opcje drukowania lub usuwając określone specyfikacje funkcji Różne nośniki. Ustawienia funkcji Różne nośniki wpływają na użycie profili kolorów wydruku, jeśli wybrano opcję Użyj zdefiniowanego profilu nośnika w obszarze Ustawienia kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Drukowanie w kolorze. Jeśli skonfigurowano liczniki w odniesieniu do drukarki, puste nośniki wstawiane między stronami mogą być traktowane jako zadrukowane strony. Definiowanie okładki Można określić oddzielny nośnik okładki w zadaniu. Serwer druku EX/i Print Server i drukarka muszą obsługiwać funkcję drukowania okładek. 1 W oknie dialogowym Różne nośniki kliknij polecenie Zdefiniuj okładkę. 2 Aby zdefiniować ten sam nośnik w odniesieniu do okładki przedniej i tylnej, zaznacz opcję Zastosuj te same ustawienia dla przedniej i tylnej okładki. Aby zdefiniować inne ustawienia nośnika w odniesieniu do okładki przedniej lub tylnej, wybierz opcję Przednia okładka lub Tylna okładka. 3 Wybierz inne ustawienia zgodnie z wymaganiami. 4 Kliknij przycisk Niestand., aby otworzyć okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru i określić niestandardowy rozmiar papieru wydruku. 5 Wybierz wymagane nośniki z menu Nośniki.

18 Command WorkStation 18 6 Aby użyć nośnika z aplikacji Paper Catalog, kliknij polecenie Wybierz z aplikacji Paper Catalog w menu Nośniki lub wybierz nośnik z menu rozwijanego Nośniki. 7 Kliknij przycisk OK. Ustawienia w obszarze Nośnik okładki zastąpią ustawienia zdefiniowane w oknie dialogowym Nośnik strony/ zakresu stron. Definiowanie nośników w odniesieniu do wybranych stron Można definiować różne nośniki w odniesieniu do wybranych stron lub zakresu stron. 1 W oknie dialogowym Różne nośniki kliknij polecenie Nowy zakres stron. 2 W oknie dialogowym Nośnik strony/zakresu stron wprowadź numery i zakresy stron, używając wartości oddzielonych przecinkami (np. 3,9 14,18). 3 Wybierz inne ustawienia zgodnie z wymaganiami. Jeśli przypisano nowy typ nośnika do tylnej strony arkusza dwustronnego, zostanie wstawiona pusta strona w celu wymuszenia umieszczenia danej zawartości strony na przedniej stronie następnego arkusza. 4 Kliknij przycisk Niestand., aby otworzyć okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru i określić niestandardowy rozmiar papieru wydruku. 5 Wybierz wymagane nośniki z menu Nośniki. 6 Aby użyć nośnika z aplikacji Paper Catalog, kliknij polecenie Wybierz z aplikacji Paper Catalog w menu Nośniki lub wybierz nośnik z menu rozwijanego Nośniki. 7 Po zdefiniowaniu każdego ustawienia nośnika kliknij polecenie Dodaj definicję. 8 Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna dialogowego Różne nośniki. Wstawianie pustych stron Można wstawiać puste strony do zadania i przypisywać do nich różne nośniki. 1 Kliknij polecenie Nowy nośnik w podajniku w oknie dialogowym Różne nośniki. 2 Wybierz opcję wstawienia pustej strony przed lub po stronie docelowej. Zdefiniuj stronę docelową jako pierwszą lub ostatnią stronę w dokumencie albo stronę o określonym numerze. 3 Wybierz inne ustawienia zgodnie z wymaganiami. 4 Kliknij przycisk Niestand., aby otworzyć okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru i określić niestandardowy rozmiar papieru wydruku. 5 Wybierz wymagane nośniki z menu Nośniki. 6 Aby użyć nośnika z aplikacji Paper Catalog, kliknij polecenie Wybierz z aplikacji Paper Catalog w menu Nośniki lub wybierz nośnik z menu rozwijanego Nośniki. 7 Po zdefiniowaniu każdej pustej strony kliknij polecenie Wstaw. 8 Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna dialogowego Różne nośniki.

19 Command WorkStation 19 Wstawianie zakładek Funkcja Wstaw zakładkę umożliwia automatyczne wstawianie stron zakładek w zadaniu. Uwaga: Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie na serwerze druku EX Print Server. Z funkcją Wstaw zakładkę można używać wielu rozmiarów i typów nośników z zakładkami. Można wstawiać tekst zakładek i zastępować atrybuty tekstu w odniesieniu do określonych zadań. Uwaga: W kontekście konfigurowania liczników drukarki strony zakładek są oznaczane jako strony czarno-białe, pod warunkiem ustawienia domyślnego koloru tekstu zakładki (ustawienie Czarny). Usunięte zakładki nie są liczone jako wydrukowane strony. 1 Wybierz lub kliknij prawym przyciskiem myszy zbuforowane/wstrzymane zadanie w widoku Centrum zadań i wybierz polecenie Właściwości z menu Akcje lub kliknij dwukrotnie zadanie. 2 Kliknij ikonę Nośniki i przewiń do pozycji Różne nośniki. 3 Kliknij polecenie Nowa karta w oknie dialogowym Różne nośniki. 4 W oknie dialogowym Wstaw zakładkę wprowadź całkowitą liczbę zakładek w zestawie w polu Liczba zakładek w zestawie. Ustawienie to zapewnia drukowanie tekstu zakładek na właściwych stronach. Na przykład pozycje zakładek w zestawie składającym się z dziesięciu zakładek różnią się od pozycji w zestawie z pięcioma zakładkami. 5 Określ inne ustawienia według wybranego papieru z zakładkami. Wartości w polu Rozmiar papieru odnoszą się do wymiarów nośnika, włącznie z częścią stanowiącą zakładkę. 6 Wybierz wymagany nośnik z menu Paper Catalog. 7 Aby określić atrybuty tekstu zakładek, wprowadź liczbę zakładek w polu Liczba zakładek do wstawienia, a następnie kliknij polecenie Wstaw. Określanie tekstu zakładki Można określać tekst do umieszczenia na wstawianych zakładkach oraz definiować style. 1 Aby używać tych samych atrybutów tekstu w przypadku wszystkich zakładek, wybierz opcję Zastosuj te same atrybuty tekstowe do wszystkich zakładek w oknie dialogowym Tekst na zakładce. 2 W kolumnie Atrybuty tekstowe klikaj strzałki, aby wyświetlić menu z poleceniami dotyczącymi czcionek, rozmiarów, obracania i wyrównania tekstu, a następnie wybierz atrybuty w każdym z obszarów. 3 Wskaż położenie każdej wstawianej zakładki w dokumencie. a) W polu Strona wprowadź numer strony, przy której chcesz wstawić zakładkę. b) Zaznacz pole wyboru Przed, aby wstawić zakładkę przed stroną o określonym numerze lub usuń zaznaczenie tego pola. Uwaga: W przypadku zdefiniowania wstawiania zakładki między stronami o nieparzystym i parzystym numerze w zadaniu dupleksowym zakładka zostanie wstawiona po stronie o numerze nieparzystym na pierwszym arkuszu, a strona parzysta zostanie wydrukowana na następnym arkuszu.

20 Command WorkStation 20 4 Wprowadź tekst do zamieszczenia na każdej zakładce w polu Tekst na zakładce. Aby zdefiniować atrybuty tekstu oddzielnie dla zakładki, kliknij polecenie Atrybuty tekstowe danej zakładki. 5 Po wprowadzeniu tekstu zakładki kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wstaw zakładkę. 6 Aby zmodyfikować ustawienia nośników zakładek, zaznacz opis zakładki na liście Definicja różnych nośników, a następnie kliknij polecenie Edytuj. 7 Aby zastosować ustawienia z obszaru Wstaw zakładkę do dokumentu, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Różne nośniki i obszar Właściwości zadania. Korzystanie z plików próbnych Funkcja plików próbnych umożliwia wyświetlanie na monitorze podglądu zadań drukowania z zachowaniem wierności kolorów. Pliki próbne służą do wyświetlania podglądu kolorów zgodnego z ich wyglądem na wydruku. Po otwarciu przetworzonego, wstrzymanego zadania w oknie Podgląd programu Command WorkStation zostanie wyświetlony podgląd rastra. Więcej informacji zawiera Pomoc programu Command WorkStation oraz Pomoc w oknie Podgląd. Pliki próbne są dostępne w przypadku serwera druku EX Print Server. Wzmocnienie obrazu Opcja drukowania Wzmocnienie obrazu służy do stosowania ulepszeń w zakresie wykańczania zdjęć do kolorowych obrazów fotograficznych na określonych stronach lub arkuszach zadania. Ważne: Funkcja ta nie jest używana w przypadku grafiki takiej jak logo czy wykresy. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Zastosuj wzmocnienie obrazu dla zadania i określ strony lub arkusze, do których powinna ona być zastosowana. Opcja ta znajduje się na karcie Obraz w sterowniku drukarki i w oknie Właściwości zadania. Można dostosować ustawienia wzmocnienia obrazów w aplikacji Command WorkStation. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji drukowania Wzmocnienie obrazu i metod jej konfigurowania, zob. Drukowanie. Image Enhance Visual Editor Aplikacja IEVE (Image Enhance Visual Editor) do edycji obrazów udostępnia użytkownikom wizualny obszar roboczy umożliwiający dostosowanie indywidualnych obrazów w zadaniu. Uwaga: Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie na serwerze druku EX Print Server. Można dostosować odcień, kolor i ostrość oraz skorygować efekt czerwonych oczu. Można wprowadzić te same zmiany we wszystkich obrazach na stronie lub zakresie stron. Można wyświetlać rezultaty regulacji i precyzyjnie dostosowywać wygląd obrazu. Po zapisaniu zestawu zmian jako ustawienie wstępne można w łatwy sposób stosować te same zmiany w przyszłości. Ważne: Zmiany wprowadzone w edytorze IEVE wpływają na zadanie na serwerze druku EX Print Server i nie są stosowane w odniesieniu do oryginalnego dokumentu źródłowego. Informacje na temat korzystania z edytora IEVE znajdują się w dokumencie Drukowanie w kolorze.

21 Command WorkStation 21 ImageViewer Program ImageViewer umożliwia wykorzystanie pliku próbnego w celu dostosowania kolorów w zadaniu przed jego wydrukowaniem. Podgląd w programie ImageViewer pozwala zweryfikować położenie, orientację i zawartość zadania, jak również ogólną wierność kolorów. Jeśli zadanie zawiera ustawienia rastra półtonów, podgląd będzie obejmował widok złożony wszystkich separacji na poziomie punktu. Można wyświetlać dane w zakresie płyt dla każdego przetwarzanego koloru niezależnie lub w połączeniu z innymi kolorami, co umożliwia sprawdzanie danych w odniesieniu do pojedynczych płyt lub połączenia dowolnego ich zakresu. Jeśli zainstalowano pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition i włączono go na serwerze druku EX Print Server, można korzystać z programu ImageViewer w celu wyświetlania podglądu oraz dostosowywania kolorów w zadaniu, które zostało przetworzone i wstrzymane. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z programu ImageViewer, zob. Fiery Graphic Arts Package. Uwaga: Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie na serwerze druku EX Print Server. Rozwiązywanie problemów z połączeniami Jeżeli nie można nawiązać połączenia z serwerem druku EX/i Print Server lub zlokalizować serwera druku EX/i Print Server z poziomu komputera, skontaktuj się z administratorem sieci. Może być konieczne rozwiązanie problemów z połączeniami sieciowymi i sprawdzenie przez administratora ustawień serwerów, na których są wykonywane wydruki. Jeżeli ustawienia zmieniły się, może być wymagane ponowne skonfigurowanie serwera druku EX/i Print Server (zob. Konfiguracja i instalacja). Jeżeli można nawiązać połączenie z serwerem druku EX/i Print Server za pomocą innego narzędzia, może być konieczne ponowne skonfigurowanie połączenia aplikacji Command WorkStation z serwerem druku EX/i Print Server. Jeżeli skonfigurowano serwer druku EX/i Print Server oraz komputery klienckie i serwery sieciowe zgodnie z instrukcjami w części Konfiguracja i instalacja, wydrukuj stronę testową. Jeżeli można wydrukować stronę testową, lecz drukowanie dokumentów z komputera zdalnego jest nadal niemożliwe, skontaktuj się z administratorem sieci w celu rozwiązania problemów z połączeniem sieciowym. Jeżeli nie można nawiązać połączenia ani wydrukować strony testowej, sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki nie zostały wyświetlone komunikaty o błędach. Aplikacja Command WorkStation nie odpowiada Jeśli aplikacja Command WorkStation nie odpowiada, można spróbować wykonać określone czynności. Jeśli nie są aktualizowane informacje w oknach aplikacji Command WorkStation: Wyloguj się, a następnie zamknij aplikację Command WorkStation. Uruchom ponownie aplikację Command WorkStation lub komputer. Jeśli nie są aktualizowane informacje lub nie są wyświetlane zadania w oknach aplikacji Command WorkStation, a korzystanie z myszy nie daje efektów (nie można wybrać zadania ani okna, użyć menu po kliknięciu prawym przyciskiem ani wybrać polecenia z menu), serwer druku EX/i Print Server nie działa lub nie powiodła się komunikacja sieciowa.

22 Command WorkStation 22 Aby wymusić zamknięcie aplikacji Command WorkStation: Windows: Naciśnij klawisze Ctrl-Alt-Delete i użyj Menedżera zadań, aby zamknąć aplikację Command WorkStation. Mac OS X: Wybierz kolejno menu Apple > Wymuś koniec, wybierz aplikację Command WorkStation, a następnie kliknij przycisk Wymuś koniec. Lub naciśnij klawisze Command+Option+Esc, wybierz aplikację Command WorkStation, a następnie kliknij polecenie Wymuś koniec. Na serwerze druku EX/i Print Server odłącz kabel sieciowy i podłącz go ponownie, a następnie spróbuj wydrukować stronę testową lub stronę konfiguracji. Jeśli drukowanie nie powiedzie się, uruchom ponownie serwer druku EX/i Print Server. Tworzenie raportu dotyczącego błędów w zadaniu Jeśli podczas przetwarzania lub drukowania zadania wystąpią błędy, za pomocą aplikacji Command WorkStation można utworzyć raport dotyczący błędów w zadaniu, który posłuży do rozwiązywania problemów. Raport dotyczący błędów w zadaniu można wysłać do działu pomocy technicznej. 1 Wybierz zadanie na liście Wydrukowane lub Wstrzymane w aplikacji Command WorkStation. 2 Naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie kliknij prawym przyciskiem. 3 Kliknij polecenie Utwórz raport dotyczący błędów. 4 Dodaj informacje, które chcesz uwzględnić w raporcie dotyczącym błędów. 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

23 Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku 23 Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku Oprogramowanie Fiery obsługujące przygotowywanie do druku integruje pracochłonne czynności w zakresie przygotowywania dokumentów na poziomie arkusza i strony w pojedynczy interfejs graficzny. Te zintegrowane funkcje przygotowywania zadań zapewniają następujące tryby pracy, w zależności od dostępnej licencji klienta: Aplikacja Preview umożliwia uzyskiwanie podglądu zadania przed jego przetworzeniem. Jest to standardowa funkcja aplikacji Command WorkStation. Użytkownicy mogą tworzyć plik próbny każdej powierzchni arkusza przed rozpoczęciem przetwarzania zadania. Interfejs graficzny dynamicznie aktualizuje informacje na podstawie zmian wprowadzanych w odniesieniu do dokumentów przygotowywanych do druku. Aplikacja Fiery JobMaster zawiera zaawansowane narzędzia do przygotowywania zadań w formacie PDF, obejmujące funkcje skanowania, tworzenia i wstawiania zakładek, numerowania stron, tworzenia rozdziałów i edycji na późnym etapie. Obejmuje ona wszystkie funkcje aplikacji Fiery Compose. Aplikacja Fiery Compose umożliwia definiowanie podziału zadania na rozdziały i zakresów drukowania stron na różnych typach nośników, wstawianie pustych nośników między stronami oraz wstawianie zakładek zawierających etykiety tekstowe (jeśli drukarka obsługuje funkcję drukowania zakładek). Aplikacja Fiery Impose pozwala stosować układy impozycji do zadań w celu obsługi niestandardowego drukowania, oprawy i przycinania. Aplikacja Fiery Impose umożliwia także stosowanie impozycji w zadaniach obejmujących zmienne dane i zapisywanie zadań poddanych impozycji jako plików PDF. Uwaga: Aplikacja Fiery Impose stanowi standardowy składnik serwera druku EX Print Server i składnik opcjonalny serwera druku EX-i Print Server. Aplikacje Fiery Compose i Fiery JobMaster stanowią opcjonalne składniki serwera druku EX Print Server i nie są obsługiwane przez serwer druku EX-i Print Server. Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku są przeznaczone dla komputerów zarówno z systemem Windows, jak i Mac OS. Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych, zob. Konfiguracja i instalacja. Włączanie aplikacji Fiery obsługujących przygotowywanie do druku Fiery JobMaster, Impose i Compose to chronione licencjami funkcje aplikacji Command WorkStation, które współpracują z oprogramowaniem Adobe Acrobat i dodatkiem Enfocus PitStop. Należy zainstalować specjalną licencję na każdym komputerze, na którym używane jest oprogramowanie. W niniejszej części opisano sposób instalacji licencji i wymaganego oprogramowania. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Kod aktywacyjny licencji znajduje się na karcie dostarczonej z zestawem. Aby można było wyświetlać podgląd plików w formacie.ps, oprogramowanie Adobe Acrobat musi być zainstalowane na tym samym komputerze, na którym znajdują się aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku. W celu wyświetlania podglądu plików.pdf nie jest wymagane oprogramowanie Adobe Acrobat ani dodatek Enfocus PitStop.

24 Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku 24 Instalowanie licencji na opcję oprogramowania Do korzystania z opcji oprogramowania jest wymagana licencja. Licencję można zainstalować, korzystając z następujących metod: Automatycznie, jeśli jest dostępne połączenie z Internetem, tak jak opisano poniżej. Ręcznie, jeśli nie jest dostępne połączenie z Internetem. Zob. Ręczne aktywowanie opcji Fiery na stronie 24. Można dezaktywować licencję, a następnie aktywować ją ponownie na innym komputerze. Zob. Pomoc opcji Fiery w oknie Aktywacja licencji. 1 W aplikacji Command WorkStation kliknij prawym przyciskiem zbuforowane zadanie i wybierz polecenie JobMaster, Impose lub Compose. 2 W przypadku wyświetlenia monitu o aktywację opcji kliknij przycisk Tak. Jeżeli wybrano aplikację Impose, można wybrać opcję Użyj demonstracji lub Tak. Aby otworzyć okno Aktywacja licencji, można także wybrać polecenie Podgląd w kroku 1, a następnie wybrać polecenia Pomoc > Zarządzaj licencją. 3 W oknie Aktywacja licencji kliknij polecenie Aktywuj. 4 Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wyrazić zgodę na warunki i postanowienia umowy licencyjnej. 5 W polu Kod aktywacyjny licencji wprowadź kod aktywacyjny licencji otrzymany z zestawem, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. 6 Jeśli nazwa opcji Fiery jest prawidłowa, kliknij przycisk Aktywuj. 7 Kliknij przycisk Zakończ. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu aktywacji, kliknij ikonę Pomoc w oknie Aktywacja licencji. Ręczne aktywowanie opcji Fiery Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy ręcznie przesłać dane między komputerem i witryną licencji EFI. Po utworzeniu pliku żądania wyślij go do witryny licencji EFI w celu uzyskania pliku z licencją, a następnie użyj tego pliku licencji do aktywowania opcji. 1 W oknie Aktywacja licencji kliknij opcję Aktywuj. 2 Kliknij pozycję Kontynuuj, aby wyrazić zgodę na warunki i postanowienia umowy licencyjnej. 3 Wpisz kod LAC w polu Kod aktywacyjny licencji, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj. 4 Kliknij pozycję Kontynuuj, aby kontynuować ręczne przetwarzanie. 5 Kliknij pozycję Utwórz plik żądania i zapisz plik. 6 Skopiuj plik żądania na komputer podłączony do Internetu. 7 Otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny licensing.efi.com. 8 Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik żądania, a następnie kliknij pozycję Wczytaj. 9 Kliknij przycisk Kontynuuj.

25 Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku Kliknij pozycję Pobierz plik licencji i zapisz plik. 11 Skopiuj plik licencji na komputer, na którym jako pierwszym wprowadzono Kod aktywacyjny licencji. 12 Wróć do okna Wygeneruj licencję i kliknij przycisk Tak. 13 Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz i otwórz plik żądania, a następnie kliknij pozycję Aktywuj. 14 Jeśli aktywacja wymaga ponownego uruchomienia, możesz kliknąć pozycję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie teraz, lub kliknąć pozycję Zakończ, jeśli przed ponownym uruchomieniem chcesz aktywować dodatkowe opcje. Jeśli aktywacja nie wymaga ponownego uruchomienia, kliknij pozycję Zakończ. Instalowanie oprogramowania Adobe Acrobat i Enfocus PitStop Pro Można zainstalować oprogramowanie Adobe Acrobat i Enfocus PitStop Pro z zestawu opcji oprogramowania. 1 Jeśli nie zainstalowano najnowszych wersji oprogramowania Adobe Acrobat i Enfocus PitStop Pro, należy odinstalować wersje tego oprogramowania zainstalowane obecnie na komputerze. a) Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. b) Postępuj według instrukcji dotyczących usuwania programów z komputera. c) Po ukończeniu odinstalowywania wcześniejszych wersji oprogramowania Adobe Acrobat i Enfocus PitStop uruchom ponownie komputer. 2 Zamknij wszystkie aplikacje uruchomione na komputerze. 3 Włóż dysk DVD Adobe Acrobat/Enfocus PitStop (dla systemu Windows lub Mac OS) do stacji dysków DVD. 4 Jeżeli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do katalogu głównego na dysku DVD i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe (Windows) lub Setup.app (Mac OS). Mac OS X: Kliknij przycisk Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Windows: Wybierz język i kliknij przycisk Dalej. Zakupiona opcja oprogramowania zostanie włączona ze wszystkimi swoimi funkcjami. Pomoc aplikacji Fiery obsługujących przygotowywanie do druku Dostęp do Pomocy aplikacji Fiery JobMaster, Impose i Compose można uzyskać w oknie Fiery JobMaster/Impose/ Compose. Menu Pomoc zapewnia dostęp do następujących części pomocy: Pomoc informacje formalne. Procedury dostęp do witryny internetowej firmy EFI zawierającej skrypty demonstracyjne i przykładowe pliki. Co nowego opis nowych funkcji aplikacji Command WorkStation.

26 Paper Catalog 26 Paper Catalog Aplikacja Paper Catalog to systemowa baza danych papieru zawierająca atrybuty wszystkich nośników dostępnych do drukowania z serwera druku EX/i Print Server. Instalowanie aplikacji Paper Catalog Aplikacja Paper Catalog jest instalowana domyślnie z programem Command WorkStation. Aby uzyskać informacje na temat instalowania i konfigurowania aplikacji Command WorkStation, zob. Instalowanie aplikacji Command Workstation na stronie 15. Aby uzyskać instrukcje na temat korzystania ze standardowych funkcji aplikacji Paper Catalog, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Aby uzyskać instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do Pomocy, zob. Korzystanie z aplikacji Command WorkStation na stronie 17. Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Paper Catalog z programu Command WorkStation Aplikacja Paper Catalog jest teraz wyświetlana w oknie programu Command WorkStation. Aby otworzyć aplikację Paper Catalog z poziomu programu Command WorkStation, wybierz polecenie Paper Catalog z menu Serwer lub kliknij ikonę aplikacji Paper Catalog na pasku narzędzi. Określanie nośnika aplikacji Paper Catalog w obszarze Właściwości zadania Nośniki dla zadania można wybrać z aplikacji Paper Catalog w obszarze Właściwości zadania programu Command WorkStation lub sterownika drukarki. Przed rozpoczęciem W przypadku poniższej procedury założono wcześniejsze zdefiniowanie przez administratora co najmniej jednego wpisu aplikacji Paper Catalog. 1 Wybierz zadanie w obszarze Centrum zadań w programie Command WorkStation, a następnie w menu Akcje wybierz opcję Właściwości. 2 Kliknij ikonę Nośniki w oknie dialogowym Właściwości zadania.

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Aby udostępnić opcję Fiery zainstalowaną na komputerze klienta, należy aktywować jej licencję. Opcja Fiery wymaga unikalnego kodu aktywacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 25 listopada 2017 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 października 2015 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Fiery Command Workstation 6 i narzędzia do przygotowania plików do druku

Fiery Command Workstation 6 i narzędzia do przygotowania plików do druku Fiery Command Workstation 6 i narzędzia do przygotowania plików do druku Krzysztof Pawluk Joanna Kruszewski Technical Sales Specialist Regional Marketing Manager Agenda Fiery Command Workstation 6 Nowy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 14 października 2016 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Przykłady

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2018 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 25 maja 2018 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik AirPrint. Informacje o funkcji AirPrint. Procedura konfiguracji. Drukowanie. Appendix

Podręcznik AirPrint. Informacje o funkcji AirPrint. Procedura konfiguracji. Drukowanie. Appendix Podręcznik AirPrint Informacje o funkcji AirPrint Procedura konfiguracji Drukowanie Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista 5.0 5.3.3.6 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 30 maja 2016 Spis treści Fiery Driver

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Ustawienia kolorów w Fiery Command WorkStation 6 FS200

Ustawienia kolorów w Fiery Command WorkStation 6 FS200 Korzystanie z tego dokumentu To narzędzie zastępuje starszą ilustrację schematu blokowego dotyczącego kolorów Fiery. Jego zadaniem jest przedstawienie użytkownikom dokładnej ścieżki przetwarzania kolorów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Drukowanie 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Fiery Driver dla systemu Mac OS

Sterownik Fiery Driver dla systemu Mac OS 2018 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 19 grudnia 2018 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 23 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP 5.0 5.3.3.7 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI

PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI Spis treści Ważne informacje przed instalacją... 3 1. Instalacja oprogramowania... 4 2. Konfiguracja połączenia z serwerem SQL oraz z programem OPTIMA...

Bardziej szczegółowo