Océ Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Océ Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi

2 Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani przekazywana w żadnej postaci oraz w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Océ. Firma Océ nie odpowiada za treść niniejszych materiałów i nie bierze żadnej odpowiedzialności za domniemane gwarancje przydatności handlowej i użyteczności do określonego celu. Ponadto firma Océ pozostawia sobie prawo do korekty tej publikacji oraz wprowadzania okresowych zmian do jej treści bez obowiązku informowania kogokolwiek o wprowadzonych korektach lub zmianach. Edition:

3 Spis treści Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...5 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools...6 Rozdział 2 Konfiguracja miejsc docelowych...9 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk...10 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego...16 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego...21 Rozdział 3 Dodawanie plików...27 Dodawanie plików do zestawu dokumentów...28 Rozdział 4 Przetwarzanie plików...31 Przetwarzanie plików...32 Rozdział 5 Przygotowywanie plików...35 Sprawdzanie prawidłowości plików...36 Edycja właściwości pliku...38 Rozdział 6 Wysyłanie do miejsc docelowych...43 Wysyłanie do aplikacji Job Center...44 Wysyłanie do aplikacji Print Center...47 Wysyłanie do aplikacji Location Center...51 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego...54 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ...60 Rozdział 7 Korzystanie z DXP...65 Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP...66 Otwieranie pakietu DXP...68 Rozdział 8 Océ Monitor...71 Océ Monitor

4 Spis treści 4

5 Rozdział 1 Wprowadzenie

6 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools Wprowadzenie Océ Client Tools to pakiet programów umożliwiający przygotowywanie plików do druku i wysyłanie ich do różnych miejsc docelowych, w których można nimi zarządzać, drukować je i archiwizować. Dostępne są następujące opcje wysyłania: Lokalna drukarka Océ. Istnieje możliwość bezpośredniego drukowania przy użyciu drukarek wielkoformatowych Océ. Transfer bezpośredni. Właściciele niektórych wersji oprogramowania Océ Repro Desk mogą wydać użytkownikowi nazwę i hasło w celu przesyłania dokumentów przez Internet przy użyciu protokołu HTTP. Océ Repro Desk. Jeśli w lokalnej sieci zainstalowane jest oprogramowanie Océ Repro Desk, można wysyłać pliki do folderu Przychodzące w aplikacji Job Center, do drukarki lub grupy drukarek w aplikacji Print Center oraz do zdalnych lokalizacji skonfigurowanych w aplikacji Location Center. Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące niektórych podstawowych i często wykonywanych operacji w programach Océ Publisher i Océ Monitor, wersja 2.4 lub nowsza. Inne narzędzia oraz bardziej zaawansowane funkcje są omówione w systemie pomocy online. Client Tools Przy użyciu programu Océ Publisher można tworzyć zestawy rysunków w wielu różnych formatach, w tym DWG, DWF, TIFF, CALS i HPGL, przetwarzać je na format gotowy do druku, przeglądać je oraz wysyłać do drukarek i innych miejsc docelowych. Program Océ Monitor działa w tle, wysyłając pliki do niektórych miejsc docelowych. Do konwertowania plików DWG na pliki gotowe do druku służy sterownik Océ LDF dla programu AutoCAD. Za pomocą narzędzia Océ LDF Writer można przetwarzać pliki z dowolnej aplikacji systemu Windows na pliki gotowe do druku, a następnie wysyłać je do drukarek i innych miejsc docelowych. Za pomocą narzędzia Océ PDF Writer można przetwarzać pliki z dowolnej aplikacji systemu Windows na pliki PDF, a następnie wysyłać je do miejsc docelowych. Aplikacja Océ Document Viewer umożliwia przeglądanie i dostosowywanie plików gotowych do druku oraz wysyłanie ich do drukarek i innych miejsc docelowych. 6 Rozdział 1 - Wprowadzenie

7 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools Terminy LDF Layered Document Format. Format firmy Océ dla plików gotowych do druku. DXP Digital exchange Package. Lista plików oraz ich właściwości, takie jak wyrównanie, stempel i zestaw pisaków. Podczas pracy na zestawach dokumentów można w dowolnym momencie zapisać pracę w formie pakietu DXP i wrócić do niego później. Okno programu Océ Publisher 1 Przyciski paska narzędzi umożliwiają dostęp do następujących, często używanych funkcji: Dodawanie plików Przetwarzanie plików Przeglądanie plików Konfiguracja miejsc docelowych Wybór miejsca docelowego Drukowanie plików do wybranego miejsca docelowego 2 Rozdział 1 - Wprowadzenie 7

8 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools W głównym oknie programu Océ Publisher wyświetlane są pliki z zestawu dokumentów. Można otwierać rysunki w oknie podglądu. Ponadto możliwa jest edycja właściwości plików rysunków. W głównym oknie programu Publisher zawsze dostępne są karty Ustawienia papieru i Szczegóły arkusza. Jeśli zainstalowana jest obsługiwana wersja programu AutoCAD, dostępna jest również karta Opcje AutoCAD. Czwarta karta, Ustawienia drukowania, jest dostępna czasami, w zależności od wybranego miejsca docelowego. 3 Na panelu Właściwości można przeglądać i edytować właściwości pliku lub plików wybranych w głównym oknie. Przyciski paska narzędzi Océ Publisher Układ paska narzędzi odpowiada kolejności czynności wykonywanych w programie Océ Publisher: dodawanie plików z rysunkami, przetwarzanie plików, podgląd obrazów i dokonywanie zmian w razie potrzeby, wybór miejsca docelowego i drukowanie zestawu dokumentów do wybranego miejsca docelowego. 1. Dodaj pliki dodawanie rysunków i innych plików. 2. Przetwórz wszystko przetwarzanie dokumentów na format gotowy do druku. 3. Widok podgląd dokumentów umożliwiający sprawdzenie, czy są prawidłowe, oraz zmianę właściwości drukowania w razie potrzeby. 4. Konfiguracja miejsc docelowych dodawanie i modyfikowanie miejsc docelowych, do których mają być wysyłane dokumenty. 5. Miejsca docelowe wybór miejsca docelowego dla bieżącego zestawu dokumentów. 6. Drukuj wszystko z Océ wysłanie dokumentu do wybranego miejsca docelowego. 8 Rozdział 1 - Wprowadzenie

9 Rozdział 2 Konfiguracja miejsc docelowych

10 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk Notatka: Jeśli oprogramowanie Océ Client Tools zostało zainstalowane z innego miejsca niż komputer Océ Repro Desk, miejsce docelowe Océ Repro Desk nie jest dostępne. Jeśli oprogramowanie Océ Client Tools zostało zainstalowane komputera Océ Repro Desk, miejsce docelowe Océ Repro Desk zostaje skonfigurowane automatycznie. Aby zmienić tę konfigurację np. jeśli chcesz się automatycznie logować do systemu Océ Repro Desk przy każdym wysyłaniu plików do tego miejsca docelowego wykonaj poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk Konfiguracja miejsc docelowych. 10 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

11 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 2. Kliknij miejsce docelowe Océ Repro Desk, a następnie przycisk Edycja. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 11

12 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 3. Jeśli chcesz zmienić nazwę lub nazwę wystąpienia serwera SQL, kliknij bieżącą wartość, kliknij przycisk Edycja, wprowadź nową wartość i kliknij przycisk OK. 12 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

13 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 4. Kliknij ponownie miejsce docelowe Repro Desk, a następnie kliknij przycisk Logowanie. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 13

14 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane od administratora systemu Océ Repro Desk, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uniknąć konieczności logowania się przy każdym połączeniu z systemem Océ Repro Desk, można zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj hasło. Po zakończeniu testu połączenia wyświetlone zostaną wszystkie dostępne miejsca docelowe Océ Repro Desk. Wśród nich może być aplikacja Job Center, różne drukarki i grupy drukarek w obrębie aplikacji Print Center oraz różne lokalizacje w obrębie aplikacji Location Center, w zależności od konfiguracji oprogramowania Océ Repro Desk. 14 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

15 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 6. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do głównego okna. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 15

16 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 1. Kliknij przycisk Konfiguracja miejsc docelowych. 16 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

17 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 2. Kliknij przycisk Dodaj. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 17

18 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 3. Kliknij pozycję Direct Transfer i kliknij przycisk OK. 4. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać na liście miejsc docelowych, oraz adres IP serwera Océ Repro Desk, a następnie kliknij przycisk OK. 18 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

19 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego Wyświetlana nazwa to zazwyczaj nazwa systemu reprografii, do którego pliki zostaną wysłane. Notatka: Każde miejsce docelowe transferu bezpośredniego musi mieć unikalną nazwę. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 19

20 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 5. Kliknij przycisk Zamknij. 20 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

21 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego Notatka: Jako miejsce docelowe skonfigurować można tylko jedno lokalne urządzenie Océ. Aby użyć innego urządzenia lokalnego Océ, należy usunąć istniejące urządzenie i dodać nowe. 1. Kliknij przycisk Konfiguracja miejsc docelowych. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 21

22 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 2. Kliknij przycisk Dodaj. 22 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

23 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 3. Kliknij opcję Lokalne urządzenie Océ, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać na liście miejsc docelowych, oraz adres IP lokalnego urządzenia Océ, a następnie kliknij przycisk Połącz. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 23

24 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 5. Gdy wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu, kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk OK. 24 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

25 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 7. Kliknij przycisk Zamknij. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 25

26 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 26 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

27 Rozdział 3 Dodawanie plików

28 Dodawanie plików do zestawu dokumentów Dodawanie plików do zestawu dokumentów 1. Kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędzi. 28 Rozdział 3 - Dodawanie plików

29 Dodawanie plików do zestawu dokumentów 2. Znajdź i wybierz pliki, które mają zostać dodane do zestawu, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Rozdział 3 - Dodawanie plików 29

30 Dodawanie plików do zestawu dokumentów 30 Rozdział 3 - Dodawanie plików

31 Rozdział 4 Przetwarzanie plików

32 Przetwarzanie plików Przetwarzanie plików 1. Po dodaniu plików do zestawu dokumentów kliknij przycisk Przetwórz wszystko. 32 Rozdział 4 - Przetwarzanie plików

33 Przetwarzanie plików 2. Upewnij się, że po przekonwertowaniu kolejnych plików na format LDF zmieniają się ich ikony i pojawia się rozmiar obrazu. W prawym, dolnym narożniku wyświetlana jest miniatura każdego z plików. Rozdział 4 - Przetwarzanie plików 33

34 Przetwarzanie plików 34 Rozdział 4 - Przetwarzanie plików

35 Rozdział 5 Przygotowywanie plików

36 Sprawdzanie prawidłowości plików Sprawdzanie prawidłowości plików 1. Po przetworzeniu plików kliknij przycisk Widok. 36 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

37 Sprawdzanie prawidłowości plików 2. Aby wyświetlać w przeglądarce kolejne obrazy z zestawu dokumentów, użyj przycisków Pierwszy, Poprzedni, Następny i Ostatni. Rozdział 5 - Przygotowywanie plików 37

38 Edycja właściwości pliku Edycja właściwości pliku 1. Aby zmienić właściwości druku w przeglądarce, użyj panelu Właściwości. Kliknij wartość właściwości, którą chcesz zmienić, i wprowadź nową wartość. W zależności od właściwości wartość można wybrać z listy, wpisać ją lub zmienić w inny sposób. 38 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

39 Edycja właściwości pliku Dodatkowo narzędzie Przesuń na pasku narzędzi przeglądarki umożliwia ręczne umieszczenie obrazu na stronie. Rozdział 5 - Przygotowywanie plików 39

40 Edycja właściwości pliku 2. Po powrocie do głównego okna programu Océ Publisher zmian można dokonać przy użyciu panelu Właściwości. 40 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

41 Edycja właściwości pliku Ponadto można kliknąć właściwość obrazu prawym przyciskiem myszy i wybrać nową wartość. Aby skopiować ustawienie z danej kolumny na inne obrazy, kliknij ustawienie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj wszystko lub Kopiuj w dół. Rozdział 5 - Przygotowywanie plików 41

42 Edycja właściwości pliku 42 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

43 Rozdział 6 Wysyłanie do miejsc docelowych

44 Wysyłanie do aplikacji Job Center Wysyłanie do aplikacji Job Center 1. Na liście miejsc docelowych kliknij pozycję Océ Repro Desk Job Center. 44 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

45 Wysyłanie do aplikacji Job Center 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 45

46 Wysyłanie do aplikacji Job Center 3. Na formularzu zlecenia wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, a następnie kliknij przycisk Wyślij.. Wygląd formularza zlecenia może być inny. 46 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

47 Wysyłanie do aplikacji Print Center Wysyłanie do aplikacji Print Center 1. Na liście miejsc docelowych kliknij pozycję Océ Repro Desk Print Center. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 47

48 Wysyłanie do aplikacji Print Center 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. 48 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

49 Wysyłanie do aplikacji Print Center 3. Wybierz żądane opcje, takie jak Drukarka, Źródło, Nośnik i Skala druku, a następnie kliknij przycisk OK. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji na kartach Ogólne, Edycja końcowa i Wyjście, zapoznaj się z treścią pomocy. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 49

50 Wysyłanie do aplikacji Print Center 4. Wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, na formularzu zlecenia, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wygląd formularza zlecenia może być inny. 50 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

51 Wysyłanie do aplikacji Location Center Wysyłanie do aplikacji Location Center 1. Na liście miejsc docelowych kliknij żądane miejsce docelowe aplikacji Océ Repro Desk Location Center. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 51

52 Wysyłanie do aplikacji Location Center 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. 52 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

53 Wysyłanie do aplikacji Location Center 3. Wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, na formularzu zlecenia, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wygląd formularza zlecenia może być inny. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 53

54 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 1. Na liście miejsc docelowych kliknij żądane miejsce docelowe dla transferu bezpośredniego. 54 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

55 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 55

56 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło otrzymane dla danego miejsca docelowego transferu bezpośredniego, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uniknąć konieczności logowania się przy każdym połączeniu z tym miejscem docelowym, można zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj hasło. 56 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

57 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 4. Wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, na formularzu zlecenia, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wygląd formularza zlecenia może być inny. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 57

58 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 5. Obserwuj postęp przesyłania. 58 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

59 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 6. Potwierdź udany transfer i kliknij przycisk OK. Notatka: Jeśli transfer się nie powiódł, sprawdź adres IP i hasło. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 59

60 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 1. Na liście miejsc docelowych kliknij lokalne urządzenie Océ. 60 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

61 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 61

62 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 3. Na karcie Ogólne wybierz takie opcje jak Nośnik i Skala wydruku, oraz podaj informacje dotyczące zliczania, jeśli to konieczne. Dostępne opcje zależą od urządzenia. Pola danych do rozliczenia, jeśli są dostępne, mogą wyglądać inaczej niż pokazane na ilustracji. 4. Na karcie Zaawansowane, wybierz opcje wydruku, a następnie kliknij przycisk OK. Dostępne opcje zależą od urządzenia. 62 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

63 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 5. Obserwuj postęp wysyłania do druku. 6. Potwierdź udane wysyłanie i kliknij przycisk OK. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 63

64 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ Notatka: Jeśli zadanie drukowania się nie powiodło, a dane rozliczenia zawierają hasło, sprawdź, czy użyte hasło jest prawidłowe. 64 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

65 Rozdział 7 Korzystanie z DXP

66 Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP Notatka: Listę dokumentów oraz ich właściwości, takich jak wyrównanie oraz zestaw pisaków, można zapisać jako DXP w celu późniejszego użycia. 1. W menu Plik kliknij opcję Zapisz DXP lub Zapisz DXP jako. 66 Rozdział 7 - Korzystanie z DXP

67 Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP 2. Wybierz folder, w którym pakiet DXP ma zostać zapisany, wpisz nazwę pakietu DXP, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 7 - Korzystanie z DXP 67

68 Otwieranie pakietu DXP Otwieranie pakietu DXP 1. W menu Plik kliknij opcję Otwórz DXP. 68 Rozdział 7 - Korzystanie z DXP

69 Otwieranie pakietu DXP 2. Znajdź i wybierz pakiet DXP, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Pliki oraz ich ustawienia z pakietu DXP zostaną wyświetlone w zestawie dokumentów. Rozdział 7 - Korzystanie z DXP 69

70 Otwieranie pakietu DXP Notatka: Nawet jeśli pliki zostały przetworzone przed zapisaniem pakietu DXP, po otwarciu pakietu DXP są one nieprzetworzone. 70 Rozdział 7 - Korzystanie z DXP

71 Rozdział 8 Océ Monitor

72 Océ Monitor Océ Monitor Océ Monitor to narzędzie wyświetlające powiadomienia o wysyłaniu zleceń do aplikacji Job Center, Print Center i Location Center. Aby otworzyć okno aplikacji Océ Monitor i zobaczyć więcej szczegółów, kliknij dwukrotnie ikonę Océ Monitor w obszarze powiadomień systemu Windows (na pasku systemowym). 72 Rozdział 8 - Océ Monitor

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KT-Paski dla działu kadr i płac. 1. Przejść pod podany adres i zalogować się przy użyciu podanego a i hasła

Instrukcja obsługi KT-Paski dla działu kadr i płac. 1. Przejść pod podany adres i zalogować się przy użyciu podanego  a i hasła Instrukcja obsługi KT-Paski dla działu kadr i płac. 1. Przejść pod podany adres i zalogować się przy użyciu podanego emaila i hasła 2. Przejść do zakładki Listy płac 3. Kliknąć Dodaj listę płac. W otwartym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP 5.0 5.3.3.7 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ Wersja 1.12 upserv_pl 11/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista 5.0 5.3.3.6 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ Wersja 1.11 upserv_pl 06/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Użycie narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows 7

Laboratorium - Użycie narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows 7 5.0 5.5.1.11 Laboratorium - Użycie narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu utworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ upserv_pl 02/14 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 info@satel.pl www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 5.0 6.8.4.7 Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP 5.0 10.3.1.6 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Aplikacja CMS. Podręcznik użytkownika

Aplikacja CMS. Podręcznik użytkownika Aplikacja CMS Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi aplikacja CMS 1. Logowanie RYS 1: OKNO LOGOWANIA Domyślne dane logowania: Użytkownik: super Hasło: Brak hasła Kliknij przycisk Zaloguj, aby przejść

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 5.0 10.3.1.8 Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows 7 oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows 7 WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows 7 WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows 7 W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Instrukcja obsługi Podręcznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

Administrator budynku Art. 1456B Vdc. Art 1456B PL INSTRUKCJA TECHNICZNA A2 A3 A4

Administrator budynku Art. 1456B Vdc. Art 1456B PL INSTRUKCJA TECHNICZNA A2 A3 A4 PL INSTRUKCJA TECHNICZNA B Art 1456B + - 40-56 Vdc SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500 ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 FIXED POE SETTABLE POE N0 POE A1 A2 A3 A4 Administrator budynku Art. 1456B

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy.

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy. Wniosek w trybie PL Po wyborze towarów w sklepie internetowym, dodaniu ich do koszyka i wybraniu płatności ratalnej Santander Consumer Banku, Klient przechodzi do wypełnienia wniosku internetowego. W pierwszym

Bardziej szczegółowo

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard.

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard. RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Podręcznik uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Dokument należy zachować, gdyż może być

Bardziej szczegółowo