Logiki Nexo Oświetlenie Suplement instalatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logiki Nexo Oświetlenie Suplement instalatora"

Transkrypt

1 System firmy Nexwell przeznaczony do sterowania inteligentnym domem Logiki Nexo Oświetlenie Suplement instalatora Niniejszy suplement pozwoli Państwu zapoznać się ze sposobami wykorzystania Nexo do ręcznego lub automatycznego włączania oświetlania w oparciu o czas, czujkę ruchu, kontaktron oraz fotorezystor. UWAGA Zamieszczone logiki mają charakter ilustracyjny i przy ich zastosowaniu należy uwzględnić specyfikę instalacji oraz pozostałych elementów konfiguracji systemu. Stopnie trudności: - łatwe, - średnie, - zaawansowane, - b. trudne Spis treści 1 Ręczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetleniowego za pomocą przycisku monostabilnego podłączonego pod wejście lokalne modułu oświetlenia 2 2 Ręczne włączanie/wyłączanie dwóch obwodów oświetlenia za pomocą przycisku monostabilnego podłączonego pod jedno wejście lokalne modułu oświetlenia 3 3 Ręczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia za pomocą przycisku monostabilnego podłączonego pod wejście wbudowane płyty głównej X1/X2 4 4 Ręczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetleniowego za pomocą Wielofunkcyjnego Przycisku Programowalnego WPP (szerzej opisano w instrukcji przycisku WPP) 5 5 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w konkretnym przedziale czasowym 6 6 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w konkretnych godzinach, na zadaną wartość czasu, w oparciu o czujkę ruchu PIR 7 7 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w oparciu o czujkę ruchu PIR i fotorezystor 9 8 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w oparciu o czujkę ruchu PIR i kontaktron oraz czujnik natężenia oświetlenia: tzw. łazienkowa 10 Producent ostrzega że poprawność działania logik ma charakter ilustracyjny

2 1 Ręczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetleniowego za pomocą przycisku monostabilnego podłączonego pod wejście lokalne modułu oświetlenia przycisk monostabilny podłączony pod wejście lokalne w module oświetlenia (rodzaj przełączanego przełącznika: Odbijany) odbiornik/obwód podłączony pod wyjście w module oświetlenia, odpowiadające numerem wejściu, do którego podłączono przycisk monostabilny (nazwa wyjścia np. oswietlenie1) Naciśnięcie przycisku monostabilnego podłączonego do wejścia modułu będzie skutkowało przełączeniem przyporządkowanego mu wyjścia oświetleniowego na stan przeciwny (jeśli jest wyłączone nastąpi włączenie; jeśli włączone nastąpi - wyłączenie). Przycisk Naciśnięcie zmiana stanu wyjścia oświetlenia na przeciwny poza podłączeniem przycisku oraz odbiornika, funkcja ta nie wymaga żadnej operacji logicznej ze strony systemu działanie automatyczne modułu funkcja będzie realizowana nawet w przypadku demontażu płyty głównej (moduł działa autonomicznie przy braku komunikacji z magistralą/płytą główną) w przypadku modułów oświetlenia ze ściemniaczem przytrzymanie przycisku realizuje funkcję rampy brak możliwości zmiany przyporządkowania wyjścia wejściu; wejścia przypisane są 1:1 wyjściom (wejście nr 1 - wyjście nr 1, itd.) 2

3 2 Ręczne włączanie/wyłączanie dwóch obwodów oświetlenia za pomocą przycisku monostabilnego podłączonego pod jedno wejście lokalne modułu oświetlenia przycisk monostabilny podłączony pod wejście lokalne w module oświetlenia odbiornik/obwód podłączony pod wyjście w module oświetlenia, odpowiadające numerem wejściu, do którego podłączono przycisk monostabilny (nazwa wyjścia np. oswietlenie1) drugi odbiornik/obwód podłączony pod wyjście w tym samym lub innym module oświetlenia (nazwa wyjścia np. oswietlenie2) Naciśnięcie przycisku monostabilnego podłączonego do wejścia modułu, będzie skutkowało przełączeniem przyporządkowanego mu wyjścia oświetleniowego na stan przeciwny (jeśli jest wyłączone nastąpi włączenie; jeśli włączone - nastąpi wyłączenie). Stan wyjścia (oswietlenie1) będzie determinował stan drugiego wyjścia (oswietlenie2) za pomocą operacji logicznej w taki sposób, aby były one zgodne. Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie (aktywacja logiki: Zmiana warunku) Dodaj warunek 1 (Stan wyjścia oswietlenie1: Włączone) Dodaj warunek 2 (Stan wyjścia oswietlenie1: Wyłączone) Dodaj akcję (Ustaw wyjście oswietlenie2 na stan Włącz) Dodaj akcję (Ustaw wyjście oswietlenie2 na stan Wyłącz) Uzupełnij tabelę prawdy (Szybkie ustawianie: 2.4) Oświetlenie W2 W1 A1 A2 Przycisk Naciśnięcie Szybkie ustawianie: 2.4 zmiana stanu wyjścia oświetlenia 1 na przeciwny zmiana stanu wyjścia oświetlenia 2 na zgodny z oświetleniem 1 funkcja włączenia wyjścia przyporządkowanego wejściu, będzie realizowana automatycznie nawet w przypadku demontażu płyty głównej (moduł działa autonomicznie nawet przy braku komunikacji z płytą główną) brak możliwości zmiany przyporządkowania wyjścia wejściu; wejścia przypisane są 1:1 wyjściom (wejście nr 1 - wyjście nr 1, itd.) włączenie drugiego obwodu oswietlenie2 odbywa się na zasadzie logiki, która zadziała również przy aktywacji wyjścia za pomocą innych sposobów (manipulatory, SMS, aplikacje NexoVision, czasowe,...) włączenie drugiego obwodu oswietlenie2 nie nastąpi w przypadku demontażu płyty głównej/braku komunikacji modułu z magistralą, które odpowiedzialne są za jego włączenie za zasadzie operacji logicznej 3

4 3 Ręczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia za pomocą przycisku monostabilnego podłączonego pod wejście wbudowane płyty głównej X1/X2 przycisk monostabilny podłączony pod wejście wbudowane płyty głównej X1/ X2, centrali lokalnej TUKAN lub karty wejść (typ czujnika NO) oswietlenie) Naciśnięcie przycisku monostabilnego będzie skutkowało przełączeniem wyjścia oświetleniowego na stan przeciwny (jeśli jest wyłączone nastąpi włączenie; jeśli włączone - nastąpi wyłączenie). Przycisk Naciśnięcie zmiana stanu wyjścia oświetlenia na przeciwny Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie (aktywacja logiki: Zmiana warunków) Dodaj warunek (stan czujki: Aktywna) Dodaj akcję (Ustaw wyjście oswietlenie1 na Przełącz wyjście) Uzupełnij tabelę prawdy (Szybkie ustawianie: 2) Sugestie Oświetlenie W1 A1 Szybkie ustawianie: 2 Do tego samego warunku (naciśnięcie przycisku) możesz dodać więcej dowolnych akcji (wyzwalanie logiki, zmiana stanu wyjść, sceny świetlne, inne). przycisk podłączony pod dowolne wejście może sterować dowolnym zasobem, będącym w polu działania systemu funkcja nie będzie realizowana w przypadku demontażu płyty głównej/utraty komunikacji modułu wykonawczego z magistralą 4

5 4 Ręczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetleniowego za pomocą Wielofunkcyjnego Przycisku Programowalnego WPP (szerzej opisano w instrukcji przycisku WPP) Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny podłączony do magistrali TUKAN oswietlenie1) Kliknięcie pola dotykowego nr przycisku WPP będzie skutkowało przełączeniem wyjścia oświetleniowego na stan przeciwny (jeśli jest wyłączone nastąpi włączenie; jeśli włączone - nastąpi wyłączenie) oraz sygnalizację stanu tego wyjścia, zmianą podświetlenia pola dotykowego (opcja). Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie (aktywacja logiki: Zmiana warunków) Dodaj warunek1 (Zdarzenie od przycisku: Kliknięcie) Dodaj warunek2 (Stan wyjścia oswietlenie1: Włączone) Dodaj warunek3 (Stan wyjścia oswietlenie1: Wyłączone) Dodaj akcję1 (Ustaw wyjście oswietlenie1: Przełącz) Dodaj akcję2 (Ustaw diodę przycisku: Włącz) Dodaj akcję3 (Ustaw diodę przycisku: Wyłącz) Uzupełnij tabelę prawdy (Szybkie ustawianie: ) W3 W2 W1 A1 A2 A3 Pole dotykowe Kliknięcie zmiana stanu wyjścia oświetlenia na przeciwny zmiana stanu diody przycisku na zgodny ze stanem wyjścia oświetlenia stan wyjścia oswietlenie1 (włączone/wyłączone) może być sygnalizowany zmianą podświetlenia pola dotykowego Oświetlenie funkcja nie będzie realizowana w przypadku demontażu płyty głównej/utraty komunikacji modułu wykonawczego z magistralą Szybkie ustawianie:

6 5 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w konkretnym przedziale czasowym oswietlenie1) Automatyczne włączenie oświetlenia od godziny 21 do 23 codziennie, za wyjątkiem soboty i niedzieli. pn. pt.: 21:00 23:00 Sekwencja Sekwencja X dodaj Dodaj działanie 1 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Włącz (bez oczekiwania) Dodaj działanie 2 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Wyłącz (czas oczekiwania przed 2 godziny) Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie (aktywacja logiki: Moment czasowy) Dodaj warunek (Warunek stały prawda/fałsz: Prawda) Dodaj akcję (operacja na sekwencji działań X: Uruchom) Wyzwalanie logiki (dni: pn,wt,śr,czw, pt; godz. aktywności 21, minuty aktywności: 00) Uzupełnij tabelę prawdy (Szybkie ustawianie: 2) zmiana stanu wyjścia oświetlenia na włączone W1 A1 proces automatyczny nie stwierdzono Oświetlenie Szybkie ustawianie: 2 6

7 6 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w konkretnych godzinach, na zadaną wartość czasu, w oparciu o czujkę ruchu PIR czujnik ruchu PIR podłączony pod wejście wbudowane, centrale lokalną tukan, lub kartę wejść oswietlenie1) Naruszenie czujki ruchu PIR w godzinach od 21:00 do 6:00 rano będzie skutkowało automatycznym włączeniem oświetlenia na 3 minuty. Ponadto każdorazowe naruszenie czujki będzie powodowało ponowne odliczanie zadanego czasu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której oświetlenie wyłączy się, pomimo iż Domownik znajduje się w zasięgu czujki PIR. Rozpatrzymy 2 przypadki: 1. Realizacja z użyciem zmiennej wirtualnej (2 logiki) 2. Realizacja z użyciem sekwencji działań (1 logika + 1 sekwencja) proces automatyczny oświetlenie nie wyłączy się nawet na chwilę jeśli czujka ruchu zareaguje co najmniej raz na 3 minuty oświetlenie wyłączy się pomimo, że domownik znajduje się w pomieszczeniu, ale czujka ruchu nie zareaguje co najmniej raz na 3 minuty PRZYPADEK 1 realizacja z użyciem zmiennej wirtualnej codziennie: 21:00 6:00 Zmiana stanu oswietlenie1 na stan Włącz Ustawienie zmiennej wirtualnej na wartość 180 Dekrementacja wartości zmiennej wirtualnej co 1s Aktywna Zmiana stanu oswietlenie1 na stan Włącz Ustawienie zmiennej wirtualnej na wartość 180 Dekrementacja wartości zmiennej wirtualnej co 1s... 1 Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie1 (aktywacja logiki: Zmiana warunków w danym okresie czasu) Dodaj warunek (stan czujki PIR: Aktywna) Dodaj akcję 1 (modyfikuj zmienną wirtualną Ustaw na wartość 180) Dodaj akcję 2 (modyfikuj zmienną wirtualną Tryb czasowy: zmniejszaj o 1s) Wyzwalanie logiki (godz. aktywności , minuty aktywności: puste) Uzupełnij tabelę prawdy (Szybkie ustawienie: 2.2) 2 Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie2 (aktywacja logiki: Zmiana warunków w danym okresie czasu) Dodaj warunek (wartość zmiennej wirtualnej = 0) Dodaj akcję 1 (Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Włącz) Dodaj akcję 2 (Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Wyłącz) Wyzwalanie logiki (godz. aktywności , minuty aktywności: puste) Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 2.4) W1 A1 A1 W1 A1 A1 Oświetlenie1 Oświetlenie2 Szybkie ustawianie: 2.2 Szybkie ustawianie: 2.4 7

8 PRZYPADEK 2 realizacja z użyciem sekwencji działań codziennie: 21:00 6:00 Aktywna Uruchomienie Sekwencji X (włączenie Oświetlenie1 na 3 minuty) Ponowne uruchomienie Sekwencji X (włączenie Oświetlenie1 na 3 minuty)... Sekwencja Sekwencja X dodaj Dodaj działanie 1 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Włącz (bez oczekiwania) Dodaj działanie 2 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Wyłącz (czas oczekiwania przed akcją 3 minuty) Dodaj logikę o nazwie np. Przykład2 (aktywacja logiki: Zmiana warunków w danym okresie czasu) Dodaj warunek (stan czujki PIR: Aktywna) Dodaj akcję (operacja działań na sekwencji X: Uruchom ponownie) Wyzwalanie logiki (godz. aktywności , minuty aktywności: puste) Uzupełnij tabelę prawdy (Szybkie ustawienie: 2) W1 A1 Przykład2 Szybkie ustawianie: 2 8

9 7 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w oparciu o czujkę ruchu PIR i fotorezystor czujnik ruchu PIR podłączony pod wejście wbudowane, centralę lokalną TUKAN lub kartę wejść fotorezystor podłączony pod wejście wbudowane, centralę lokalną TUKAN lub kartę wejść jako czujnik analogowy oswietlenie1) Naruszenie czujki ruchu PIR będzie skutkowało automatycznym włączeniem oświetlenia na 3 minuty (uruchomienie sekwencji). Warunkiem takiego zachowania jest odpowiednie wskazanie fotorezystora, determinowane przez poziom oświetlenia który bada. Innymi słowy: oświetlanie się włączy jeśli czujka PIR wykryje ruch, a w pomieszczeniu jest dostatecznie ciemno. Ponadto każdorazowe naruszenie czujki ma powodować ponowne odliczanie zadanego czasu (ponowne uruchomienie sekwencji). Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której oświetlenie wyłączy się nawet na moment, pomimo iż Domownik znajduje się w zasięgu czujki PIR. Uwaga: Gdy oświetlenie jest wyłączone i system na bieżąco monitorowałby jedynie dwa warunki - stan czujki ruchu PIR oraz wskazanie fotorezystora to sekwencja uruchomiłaby się wyłącznie jeden raz. Nie nastąpiłoby ponownie jej uruchomienie ( reset i ponowne odliczanie ) w momencie gdy oświetlenie jest włączone gdyż jeden z warunków byłby niespełniony wskazanie fotorezystora że jest ciemno. Dlatego też niezbędnym jest dołożenie do logiki trzeciego warunku, którym jest stan wyjścia oświetlenie1 włączone. Pozwoli to na ponownie uruchamianie sekwencji nawet w momencie gdy oświetlenie jest włączone. Aktywna + Fotorezystor Wartość < XYZ (ciemno) Sekwencja Sekwencja X dodaj Dodaj działanie 1 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Włącz (bez oczekiwania) Dodaj działanie 2 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Wyłącz (czas oczekiwania przed akcją 3 minuty) Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie (aktywacja logiki: Zmiana warunku) Dodaj warunek 1 (stan czujki PIR: Aktywna) Dodaj warunek 2 (stan czujki fotorezystor mniejszy od XYZ - ciemno) gdzie wartość XYZ winna być dobrana doświadczalnie Dodaj warunek 3 (stan wyjścia oświetlenie1: Włączone) Dodaj akcję (operacja działań na sekwencji X: Uruchom ponownie) Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 28) Oświetlenie W3 W2 W1 A Uruchomienie Sekwencji X (włączenie Oświetlenie1 na 3 minuty) Ponowne uruchomienie Sekwencji X (włączenie Oświetlenie1 na 3 minuty) Szybkie ustawianie: proces automatyczny oszczędność (oświetlanie włączy się dopiero gdy jest dostatecznie ciemno) nie stwierdzono 9

10 8 Automatyczne włączanie/wyłączanie obwodu oświetlenia w oparciu o czujkę ruchu PIR i kontaktron oraz czujnik natężenia oświetlenia: tzw. łazienkowa (np.: łazienka, ubikacja, garderoba, kotłownia itp.) czujnik ruchu PIR podłączony pod wejście wbudowane, centralę lokalną TU- KAN lub kartę wejść (detekcja ruchu w pomieszczeniu + informacja dla systemu alarmowego) kontaktron w drzwiach łazienki podłączony pod wejście wbudowane, centralę lokalną TUKAN lub kartę wejść (informacja o otwarciu/zamknięciu drzwi do pomieszczenia włączenie oświetlenia) czujnik natężenia oświetlenia CNS podłączony pod wejście wbudowane, centralę lokalną TUKAN lub kartę wejść (informacja umożliwiająca zapalenie oświetlenia (kiedy ciemno) oswietlenie1) Rozpatrzymy kilka przypadków zachowania się systemu działającego w oparciu o prezentowane logiki, przy założeniu że jest odpowiednio ciemno (jeden z warunków ich działania). 1. Domownik otwiera drzwi do pomieszczenia, ale nie wchodzi do środka, pozostawia drzwi otwarte oświetlenie włączy się w momencie otwarcia drzwi i wyłączy się po 120s. 2. Domownik otwiera drzwi do pomieszczenia, ale nie wchodzi do środka, zamyka drzwi oświetlenie włączy się w momencie otwarcia drzwi i wyłączy się po 25s. 3. Domownik otwiera drzwi do pomieszczenia i do niego wchodzi, ale nie zamyka za sobą drzwi. Oświetlenie włączy się w momencie otwarcia drzwi i wyłączy się po 120s. Każdorazowe naruszenie czujki ruchu PIR będzie resetowało licznik na 120s. Innymi słowy: jeśli czujka ruchu będzie naruszana co najmniej raz na 120s oświetlenie się nie wyłączy. 4. Domownik wchodzi do pomieszczenia zamykając za sobą drzwi, narusza czujkę ruchu PIR która stopuje licznik (odliczający od 120s do 0) dając tym samym możliwość przebywania w pomieszczeniu nawet bez chwilowego wyłączenia oświetlenia. Po jakimś czasie Domownik postanawia jednak opuścić pomieszczenie. W tym celu otwiera drzwi i wychodzi. Naruszenie kontaktronu w drzwiach spowoduje ponowny start licznika (od 120s do 0), a w efekcie wyłączenie oświetlenia po 120s (gdy zostawi drzwi otwarte) lub po 25s (gdy zamknie drzwi za sobą). włączenie oświetlenia na czas 120s kontaktron Czuwa kontaktron + Aktywny zatrzymanie licznika czujka PIR Aktywna proces automatyczny oszczędność (oświetlanie włączy się dopiero gdy jest dostatecznie ciemno) nie stwierdzono Sekwencja Sekwencja X1 dodaj Dodaj działanie 1 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Włącz (bez oczekiwania) Dodaj działanie 2 Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan Wyłącz (czas oczekiwania przed akcją 120 sekund) Dodaj działanie 3 (Modyfikuj zmienną wirtualną ZX: = 0) Dodaj działanie 4 (Modyfikuj zmienna wirtualną ZX: wyłącz tryb czasowy)) 1 Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie1 (aktywacja logiki: Zmiana warunku) Dodaj warunek 1 (stan czujki kontaktron: Aktywna) Dodaj warunek 2 (stan czujki PIR: Aktywna) Dodaj warunek 3 (stan czujki CNS = Aktywny = CIEMNO) Dodaj akcję 1 (operacja działań na sekwencji X1: Uruchom ponownie) Dodaj akcję 2 (ustaw wyjście oswielenie1 na stan: Włącz) Dodaj akcję 3 (modyfikuj zmienną wirtualną: Wyłącz tryb czasowy) Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: a ) Oświetlenie1 W3 W2 W1 A1 A2 A3 Szybkie ustawianie: a Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie2 (aktywacja logiki: Zmiana warunku) Dodaj warunek 1 (stan czujki kontaktron: Czuwa) Dodaj warunek2 (Wartość zmiennej wirtualnej ZX: => 1) Dodaj akcję1 (Modyfikuj zmienną wirtualną ZX: => 25) Dodaj akcję2 (Modyfikuj zmienną wirtualną ZX: Tryb czasowy zmniejszaj o 1s) Dodaj akcję3 (Ustaw wyjście oswietlenie1 na stan: Wyłącz) Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 2.2.8) W2 W1 A1 A2 A3 kontaktron Aktywny włączenie oświetlenia na czas 120s 5. Domownik wchodzi do pomieszczenia, w którym drzwi były otwarte i światło wyłączone (poprzednio nie zostały zamknięte, np. pkt 1). Naruszenie czujki PIR spowoduje włączenie oświetlenia na czas 120s, a każdorazowe ponowne jej naruszenie będzie resetowało licznik (działanie jak w pkt 3). Jeśli dodatkowo Domownik zamknie za sobą drzwi patrz pkt 4. Oświetlenie2 Szybkie ustawianie:

11 3 Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie3 (aktywacja logiki: Zmiana warunku) Dodaj warunek 1 (Wartość zmiennej wirtualnej ZX: < 25) Dodaj warunek 2 (Wartość zmiennej wirtualnej ZX: >0) Dodaj warunek 3 (stan czujki PIR: Aktywna) Dodaj akcję 1 (Operacja na sekwencji X1: Stop) Dodaj akcję 2 (Modyfikuj zmienną wirtualną zx: = 0) Dodaj akcję 3 (Modyfikuj zmienną wirtualną zx: Wyłącz tryb czasowy) Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: ) W3 W2 W1 A1 A2 A3 4 Dodaj logikę o nazwie np. Oświetlenie4 (aktywacja logiki: Zmiana warunku) Dodaj warunek 1 (Stan czujnika kontaktron: Czuwa) Dodaj warunek 2 (Stan wyjścia oswietlenie1: Wyłączone) Dodaj akcję 1 (Operacja na sekwencji X1: Uruchom ponownie) Uzupełnij tabelę prawdy (szybkie ustawianie: 8) Oświetlenie4 Oświetlenie3 Szybkie ustawianie: W2 W1 A3 Szybkie ustawianie: 8 11

Stan/zdarzenie Nexo. Zmienne wirtualne. Zdarzenia wirtualne

Stan/zdarzenie Nexo. Zmienne wirtualne. Zdarzenia wirtualne WARUNKI WARUNKI I I ZDARZENIA ZDARZENIA Określają czy pewna zależność logiczna związana ze stanem systemu jest w danej chwili spełniona lub czy zaszło w systemie określone zdarzenie. STAN SYSTEMU: stan

Bardziej szczegółowo

Intelligent Building Solution

Intelligent Building Solution Intelligent Building Solution LOGIKA SYSTEMU NEXO Podręcznik programowania Release 1.0 Nexwell Engineering 03/2009 Copyright Nexwell Engineering 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor dołożył wszelkich

Bardziej szczegółowo

NXW297.5 Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny LCD TUKAN Instrukcja Instalatora

NXW297.5 Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny LCD TUKAN Instrukcja Instalatora System firmy Nexwell przeznaczony do sterowania inteligentnym domem NXW97.5 Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny LCD TUKAN Instrukcja Instalatora wersja.0 0 Spis treści Specyfikacja techniczna Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 16 Programowanie komponentów systemu automatyki domowej IHC Elektryczne Systemy Inteligentne 1 Przed ćwiczeniami należy zapoznać się również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

NXW297.4 Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny TUKAN Instrukcja Instalatora

NXW297.4 Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny TUKAN Instrukcja Instalatora System firmy Nexwell przeznaczony do sterowania inteligentnym domem NXW97.4 Wielofunkcyjny Przycisk Programowalny TUKAN Instrukcja Instalatora wersja.0 0 Spis treści Specyfikacja techniczna Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wersja: 1.04

Spis treści: Wersja: 1.04 Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Parametry i właściwości modułu... 3 2.1. Parametry elektryczne... 3 2.2 Parametry konfiguracyjne... 4 3. Menu konfiguracyjne... 6 3.1 Konfiguracja Timerów... 6 3.2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io1e6 Moduł logiczny / 1. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Załącznik do instrukcji nr 1 Opracował: Jakub Zawrotniak Poniżej przedstawiono sposób tworzenia nowego projektu/programu: a)

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik klimatu FT-27 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Wprowadzenie do wentylacji... 2 3. Główne opcje... 3 4. Opcje konfiguracji... 4 4.1 Opcje trybu A...

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 3--przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io3 Moduł logiczny / 3. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USTAWIANIA CZUJNIKÓW

PROCEDURA USTAWIANIA CZUJNIKÓW www.alcaplast.cz PROCEDURA USTAWIANIA CZUJNIKÓW 1. Cechy oprogramowania Oprogramowanie Alca IR służy do ustawiania parametrów czujników podczerwieni M673D spółki ALCAPLAST. Do ustawienia czujnika konieczny

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8 INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9

Bardziej szczegółowo

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC 1. Informacje o produkcie: Pilot RF zdalnego sterowania za pomocą dotykowego pola wyboru kolorów oraz przycisków pozwala na sterowanie 4

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi włączników dotykowych

Instrukcja obsługi włączników dotykowych Instrukcja obsługi włączników dotykowych Spis treści 1. Ustawienia sieciowe bezprzewodowego panela dotykowego...................... 01 1.Powiązanie urządzenia WIFI z routerem...................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Sterowanie w domu. Sprzęt

Sterowanie w domu. Sprzęt Sterowanie w domu Wstęp W domu mamy wiele urządzeń zasilanych elektrycznie można je sterować przy pomocy NEED-a. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano 2 sterowniki Need Max. Sterowniki te komunikują

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 1.5 kva. Wersja U/CES_GX_1.5/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 1.5 kva. Wersja U/CES_GX_1.5/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 1.5 kva Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.:

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem w zaleŝności od natęŝenia światła Numer ćwiczenia: 2 Opracowali: Tomasz Barabasz

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA rh-r1s1t1 LR Nadajnik jednokanałowy, pojedynczy przekaźnik z zewnętrznym czujnikiem do pomiaru temperatury systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. rh-r1s1t1 LR jest odmianą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 192W ~ 384W Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego SM

1 Moduł Neuronu Cyfrowego SM 1 Moduł Neuronu Cyfrowego SM Moduł Neuronu Cyfrowego SM daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych urządzeń Neuronów Cyfrowych podłączonych do Sterownika Magistrali. Moduł odpowiada

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura

Bardziej szczegółowo

Lista i opis not aplikacyjnych

Lista i opis not aplikacyjnych Strona 1 z 6 Lp. Nazwa pliku Urządzenia Opis Data publikacji 1 an_neogsm_sms_call_autorepeat.pdf Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. 2013-10-10 2 an_neogsm_pompa_cwu.pdf

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q AKTUATOR DO SYSTEMU DUO ----- 2281Q Aktuator 2281Q, przeznaczony do systemu DUO, umożliwia sterowanie funkcjami automatyki domowej lub aktywacji funkcji dodatkowych, takich jak otwieranie elektrozaczepu

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Wersja oprogramowania 1.03

INT-TSG Wersja oprogramowania 1.03 int-tsg_ov_pl 05/15 Manipulator INT-TSG Wersja oprogramowania 1.03 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA / VERSA Plus SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Moduł rolety NXW201.2 Instrukcja

System automatyki domowej. Moduł rolety NXW201.2 Instrukcja System automatyki domowej Moduł rolety NXW201.2 Instrukcja Nexwell Engineering 01/2010 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość 27 sierpień 2009 Oferta na system Inteligentnego Domu EIB/KNX System EIB/KNX zastępuje tradycyjną instalację elektryczną, łącząc wspólną magistralą róŝne urządzenia wchodzące w skład instalacji domu. W

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Wersja oprogramowania 1.03

INT-TSG Wersja oprogramowania 1.03 int-tsg_oi_pl 05/15 Manipulator INT-TSG Wersja oprogramowania 1.03 Skrócona instrukcja obsługi systemu INTEGRA / INTEGRA Plus SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00

Bardziej szczegółowo

HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY

HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY trzy cele: tmaksymalna skuteczność ochrony tmaksymalna ochrona akumulatora tświatła awaryjne Skuteczność t nowoczesny czujnik wykrywa pochylenie wzdłużne i poprzeczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA ZMYWARKI LINII ADVANCE

INSTRUKCJA SERWISOWA ZMYWARKI LINII ADVANCE INSTRUKCJA SERWISOWA ZMYWARKI LINII ADVANCE Płyta sterująca. Na rysunku poniżej, pokazana jest płyta sterująca stosowana we wszystkich modelach zmywarek linii ADVANS. Naklejka panela Płyta sterująca Z-213069

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

FW-R2P Podwójny przekaźnik bistabilny

FW-R2P Podwójny przekaźnik bistabilny F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-R2P Podwójny przekaźnik

Bardziej szczegółowo

FW-D1D Ściemniacz uniwersalny 230 V AC

FW-D1D Ściemniacz uniwersalny 230 V AC F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-D1D Ściemniacz uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Infra 2000 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup stacji INFRA 2000. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

FW-RC4-AC Nadajnik do puszki podtynkowej Ø60

FW-RC4-AC Nadajnik do puszki podtynkowej Ø60 F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-RC4-AC Nadajnik do puszki

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Lutron HomeWorks QS

1 Moduł Lutron HomeWorks QS 1 Moduł Lutron HomeWorks QS Moduł Lutron HomeWorks QS daje użytkownikowi Systemu możliwość współpracy oprogramowania z urządzeniami firmy Lutron serii HomeWorks QS. System Vision może używać go do odbierania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 006042 CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Dbaj o środowisko!

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy 1 Podłącz do prądu 2 Połącz z siecią

Bardziej szczegółowo

Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43

Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43 Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43 6 6 7 11 12 13 Firma Handlowa Wena, Al. Jerozolimskie 311, 05-816 Reguły, Poland tel. +48 228174008, e-mail: biuro@vidos.pl www.vidos.pl W.20181119 Zamki szyfrowy

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP.

Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP. Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP www.mobilus.pl 1. INFORMACJE OGÓLNE Włącznik przekaźnikowy MOBILUS C-SWP jest zdalnie sterowanym łącznikiem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. modułu: IUVO Controller 0806

Dokumentacja techniczna. modułu: IUVO Controller 0806 Dokumentacja techniczna modułu: IUVO Controller 0806 wersja: 1.04 06.2011 IUVO Controller 08O6 www.iuvo.it Strona 1 z 15 Spis treści Opis modułu... 3 Parametry modułu... 3 Konfiguracja modułu... 6 Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik ogrzewania SYS-OG02

Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Instrukcja obsługi v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika ogrzewania SYS-OG02 Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Ogólna zasada działania... 2 3. Uruchomienie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

FW-STR1D Sterownik rolet 230 V AC

FW-STR1D Sterownik rolet 230 V AC F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: fif@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-STR1D Sterownik rolet 230

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie przewodowej instalacji alarmowej.

1. Wykonanie przewodowej instalacji alarmowej. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 17: eksploatacja bezprzewodowego systemu alarmowego Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo