CENNIK BRAMY GARAŻOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK BRAMY GARAŻOWE"

Transkrypt

1 CENNIK BRAMY GARAŻOWE

2 WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Ceny 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Produkt i jego dodatki stanowią zestaw ujęty w dokumencie sprzedaży jako jedna pozycja cenowa. 3. Ceny zawarte w cenniku są sugerowanymi cenami detalicznymi. Od podanych cen Dystrybutor otrzymuje rabat zgodnie z Warunkami Współpracy. 4. Tabele cen dotyczą produktów w wersjach standardowych. Podane w tabelach cen wartości są cenami produktów o określonych wymiarach zamówieniowych. Sposób określenia ww. wymiarów przedstawia zakładka POMIAR I MONTAŻ. 5. UWAGA! Przy wycenie produktu przekroczenie wymiaru zamówieniowego podanego w tabeli wymaga odczytu wartości z nas tępnego przedziału cenowego. 6. Ceny elementów wyposażenia dodatkowego w rubryce DODATKI określają dopłatę za te elementy sprzedawane wyłącznie razem z wyrobem standardowym. Ceny dodatków sprzedawanych oddzielnie są kalkulowane indywidualnie lub wg cennika elementów serwisowych. II. Zapytania ofertowe i zamówienia 1. Wszelkie informacje udzielane ustnie stają się wiążące w momencie ich pisemnego potwierdzenia. 2. Zamówienia należy składać na stronie 3. Dystrybutor zobowiązany jest zamawiać wyroby wg nazewnictwa i systemu kodyfikacji stosowanego w cenniku i katalogach firmy KRISPOL. 4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji i jest wiążące za wyjątkiem patrz: pkt 5, pkt Korekty (aneksy) do złożonego zamówienia należy składać w formie pisemnej na formularzach zamówień najpóśniej do 2 dni od daty złożenia zamówienia. 6. Wszelkie korekty do złożonego zamówienia automatycznie przedłużają termin jego realizacji, tzn. data wpływu korekty traktowana jest jako data złożenia zamówienia. 7. Termin realizacji zamówień wynosi od 5 do 25 dni roboczych, z wyjątkiem pozycji oznaczonych w cenniku lub na zapytanie. 8. Termin realizacji zamówień zawierających pozycje oznaczone oraz zamówień nietypowych ustalany jest indywidualnie. 9. Wystawiona faktura VAT jest potwierdzeniem zrealizowanego zamówienia i zawiera wiążące dla obu stron zapisy. III. Dostawy i odbiór produktów 1. Termin dostawy/odbioru zamówionego towaru jest potwierdzany przez firmę KRISPOL w formie pisemnej. 2. W przypadku odbioru towaru przez Dystrybutora własnym transportem Dystrybutor powinien telefonicznie potwierdzić termin planowanego odbioru towaru (datę i godzinę). 3. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru przez Dystrybutora w ustalonym terminie firma KRISPOL zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury sprzedaży na ww. towar po upływie 7 dni roboczych od daty podanej na pisemnym potwierdzeniu terminu dostawy/odbioru towaru. 4. Kontrola ilościowo-rodzajowa oraz jakościowa dostaw należy do Dystrybutora. 5. Niezgodności ilościowo-rodzajowe Dystrybutor powinien zgłaszać w formie pisemnej przy odbiorze towaru (adnotacja na dokumencie WZ firmy KRISPOL). 6. Niezgodności jakościowe (np. uszkodzenia wyrobu) Dystrybutor powinien zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie póśniej niż po okresie 14 dni po odbiorze towaru. 7. W przypadku powstania niezgodności jakościowej podczas wysyłki towaru spedycją kurierską Dystrybutor jest zobowiązany do sporządzenia protokołu uszkodzenia i zaznaczenia przedmiotu uszkodzenia w dokumentacji przewozowej spedytora. 8. Warunki transportu ustalane są indywidualnie pomiędzy firmą Krispol a Dystrybutorem. Jeżeli transport leży po stronie Krispol, firma zobowiązuje się raz w tygodniu bezpłatnie dostarczyć zamówiony towar na wskazany przez Dystrybutora adres, pod warunkiem złożenia przez Klienta minimalnego zamówienia, tj. min 250 zł netto. 9. W zależności od ustalonych warunków transportu pomiędzy firmą KRISPOL a Dystrybutorem proces reklamacyjny ze spedytorem prowadzi: - firma KRISPOL, w przypadku transportów po stronie firmy KRISPOL, - Dystrybutor, w przypadku transportów po stronie Dystrybutora. IV. Płatności 1. Limit kredytowy i termin płatności określają Warunki Współpracy. 2. W przypadku nieterminowego wywiązywania się przez Dystrybutora ze zobowiązań firma KRISPOL zastrzega sobie, oprócz naliczania odsetek ustawowych, prawo do egzekwowania kar dodatkowych w postaci odsetek karnych (za okres od dnia upłynięcia terminu płatności za daną fakturę sprzedaży do momentu jej całkowitego uregulowania). 3. Firma KRISPOL zastrzega sobie prawo sprzedaży wierzytelności. V. Gwarancje 1. Krispol udziela gwarancji na prawidłowość funkcjonowania oraz odporność korozyjną poszycia bram garażowych i rolet zewnętrznych na okres 5 lat od daty sprzedaży (nie dłużej niż 5,5 roku od daty produkcji). Odporność korozyjna produktów definiowana jest przez normy: a. dla klasy odporności korozyjnej I wg DIN 55928, część 8 (Niemcy), b. dla środowisk o kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 wg PN-EN ISO :2001 (Polska). 2. Gwarancja ważna jest wyłącznie po spełnieniu warunków wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Tylko usługa potwierdzona fakturą lub paragonem jest uznawana za ważną. 3. Każdorazowy przegląd musi zostać odnotowany przez APS w Instrukcji (fakultatywnie w 4. Krispol gwarantuje wypełnienie świadczeń gwarancyjnych tylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszelkie zobowiązania finansowe Sprzedającego wobec Krispol. 5. Sprzedający zobowiązany jest dobrać produkt samodzielnie, adekwatnie do warunków zabudowy i otoczenia. Świadczenia gwarancyjne nie obejmują niezgodności wynikających z: a. niewłaściwego doboru produktu, b. wadliwego montażu produktu i jego następstw, c. niewłaściwego przechowywania i/lub transportu produktu przez Sprzedającego. 6. Montaż powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy monterskie. Urządzenia elektryczne muszą być instalowane przez monterów z uprawnieniami SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). 7. Wszystkie zgłoszenia gwarancyjne muszą być wysłane przez Sprzedającego do Krispol w formie pisemnej i zawierać niżej wymienione dane: a. numer seryjny i numer zamówienia lub faktury, b. opis niezgodności i rodzaj niezgodnego elementu, c. w przypadku braków ilościowych dodatkowo: - określenie liczby brakujących elementów, - określenie etapu, na jakim stwierdzono niezgodność. d. w przypadku uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwych produktów, niewłaściwego koloru, różnicy w odcieniach dodatkowo załączyć fotografię wady (zbliżenie oraz umiejscowienie wady w produkcie). e. w przypadku niezgodności wymiarowych wykonań dodatkowo pomiar z natury, w razie potrzeby załączyć fotografię. 8. W okresie trwania gwarancji (zgłoszenia zasadne), Krispol udostępnia nieodpłatnie Sprzedającemu elementy niezbędne do usunięcia niezgodności w wyrobie oraz pokrywa koszty wymiany elementów (koszty usługi - zgodnie z cennikiem usług serwisowych Krispol). Sprzedający pokrywa koszty dojazdu do miejsca świadczenia gwarancyjnego. 9. Sprzedający zobowiązany jest odesłać do Krispol uszkodzone elementy w terminie do 30 dni od daty otrzymania części zamiennych, w przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami tych elementów. Każdy zwrot elementów uszkodzonych musi zawierać odpowiednie dokumenty przewozowe (dokument ZWZ). 10. W przypadku interwencji serwisu Krispol, na miejscu powstania niezgodności musi znajdować się osoba reprezentująca Sprzedającego. Nieuzasadnione wezwanie obciąża Sprzedającego kosztami wizyty serwisowej i ewentualnej naprawy. 11. Świadczenia gwarancyjne rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu (np. brak kompletnych, wymaganych informacji). Reklamacje na braki elementów będą rozpatrywane do 30 dni kalendarzowych od daty dostawy do Sprzedającego. 12. Niniejsze warunki zastępują gwarancję z 6 listopada 2008r. VI. Warunki Współpracy 1. Rozpoczęcie współpracy możliwe jest po zaakceptowaniu przez Dystrybutora przedstawionych przez firmę KRISPOL Warunków Współpracy i przedłożeniu dokumentów rejestrowych Dystrybutora. 2. Używanie przez Dystrybutora logotypu firmy, w jakiejkolwiek formie, może odbywać się wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela firmy KRISPOL. VII. Informacje dodatkowe 1. Zawarte w cenniku opisy produktów dotyczą ich wersji standardowych. 2. Rysunki zamieszczone w cenniku mają charakter poglądowy. 3. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych w oferowanych produktach. 4. Niniejszy dokument jest własnością firmy KRISPOL, jego kopiowanie w części lub całości jest zabronione. 5. Cennik ważny jest od 01 czerwca 2013 roku. Z dniem tym poprzednie cenniki wydane przez KRISPOL tracą ważność.

3 SPIS TREŚCI Bramy garażowe segmentowe VENTE Specyfikacja Bramy garażowe segmentowe Woodgrain Classic E wymiary typowe Bramy garażowe segmentowe Woodgrain Classic T wymiary typowe Bramy garażowe segmentowe Woodgrain Design wymiary na zamówienie Bramy garażowe segmentowe Slick Classic T wymiary typowe Bramy garażowe segmentowe Slick Design wymiary na zamówienie Systemy prowadzeń / Pomiar i montaż Napędy i automatyka Bramy garażowe rolowane VENTE Brama rolowana zewnętrzna Brama rolowana wewnętrzna Dodatki Automatyka Drzwi boczne Drzwi boczne jednoskrzydłowe Drzwi boczne dwuskrzydłowe I / 3

4 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE SPECYFIKACJA OPIS PRODUKTU PANCERZ BRAMY sekcje o wysokościach 500 mm, 610 mm ściany sekcji z blach stalowych ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem wypełnienie: bezfreonowa pianka poliuretanowa o grubości 40 mm w bramach o szerokości powyżej 4750 mm stosowany jest profil usztywniający waga: ~ 13 kg/m2 SYSTEM PROWADZENIA konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo prowadzenie N ze sprężynami skrętnymi (Design, Classic T), prowadzenie E z zestawem sprężyn naciągowych (Classic E) wytrzymałość sprężyn min cykli ZABEZPIECZENIA zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn osłony rolek prowadzących (Design) rygiel (patrz tabela dodatków) VENTE RC (MISTRAL Woodgrain) VENTE RS (PASAT Woodgrain) VENTE RA (MAESTRO Woodgrain) tłoczenie z zewnątrz poziome wąskie poziome szerokie w kasetony faktura zewnętrzna woodgrain woodgrain woodgrain tłoczenie od wewnątrz poziome wąskie poziome wąskie poziome wąskie faktura wewnętrzna stucco stucco stucco kolor od wewnątrz Biały (RAL 9010) Biały (RAL 9010) Biały (RAL 9010) indeks K2 RC E K2 RS E - Classic E wymiary typowe kolory dekory Biały (RAL 9016) Brązowy (RAL 8014) Dąb złoty 48 Orzech 96 Biały (RAL 9016) Brązowy (RAL 8014) - - system prowadzenia prowadzenie E z zestawem sprężyn naciągowych - - wymiary / dodatki dokładne wymiary wg tabeli cen / dodatki - str. 6 - indeks K2 RC T K2 RS T K2 RA T Classic T wymiary typowe kolory dekory system prowadzenia Biały (RAL 9016) Brązowy (RAL 8014) Dąb złoty 48 Orzech 96 Biały (RAL 9016) Brązowy (RAL 8014) Biały (RAL 9010) Brązowy (RAL 8014) - - prowadzenie N ze sprężynami skrętnymi, możliwość zastosowania prowadzenia L wymiary / dodatki dokładne wymiary wg tabeli cen / dodatki - str. 7 indeks K2 RC K2 RS K2 RA Design wymiary na zamówienie kolory dekory system prowadzenia Biały (RAL 9016) Brązowy (RAL 8014) 210 kolorów RAL Dąb złoty 48 Orzech 96 Biały (RAL 9016) Brązowy (RAL 8014) 210 kolorów RAL Biały (RAL 9010) Brązowy (RAL 8014) 210 kolorów RAL - - prowadzenie N ze sprężynami skrętnymi, osłony rolek prowadzących w celu zwiększenia bezpieczeństwa, możliwość zastosowania prowadzeń L, SL, NH, H wymiary / dodatki dowolne wymiary z zakresu podanego w tabeli cen / dodatki - str. 11 I / 4

5 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE SPECYFIKACJA Produkt nie jest wyposażony w elementy montażu do podłoża. Minimalny wymiar bram Design wynosi: szerokość 2000 mm, wysokość 1700 mm (dla bram K2 RA minimalna wysokość wynosi 1950 mm) - bramy są kalkulowane wg cen dla najbliższego przedziału wymiarowego z tabeli cen. Bramy o wymiarach przekraczających maksymalne wymiary podane w tabelach cen są wyceniane indywidualnie. Nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach w miejscach silnie nasłonecznionych (np. od strony południowej). Może to prowadzić do odkształceń pancerza bramy, co jest procesem naturalnym wynikającym z właściwości materiałowych. VENTE RCS (MISTRAL Slick) VENTE RSS (PASAT Slick) VENTE RAS (MAESTRO Slick) VENTE RM (BREVA) VENTE RFS (SIROCCO Slick) poziome wąskie poziome szerokie w kasetony V-profilowanie bez tłoczeń tłoczenie z zewnątrz gładka gładka gładka gładka gładka faktura zewnętrzna poziome wąskie poziome wąskie poziome wąskie poziome wąskie poziome wąskie tłoczenie od wewnątrz stucco stucco stucco gładka stucco faktura wewnętrzna Biały (RAL 9010) Biały (RAL 9010) Biały (RAL 9010) Biały (RAL 9002) Biały (RAL 9010) kolor od wewnątrz indeks kolory dekory system prowadzenia Classic E wymiary typowe wymiary / dodatki K2 RCS T K2 RSS T K2 RAS T K2 RM T K2 RFS T indeks Biały (RAL 9016) Biały (RAL 9016) - Srebrny (RAL 9006) Biały (RAL 9016) kolory Dekory - grupa I Dekory - grupa I Dąb złoty 48 Orzech 96 prowadzenie N ze sprężynami skrętnymi, możliwość zastosowania prowadzenia L - Dekory - grupa I dekory system prowadzenia Classic T wymiary typowe dokładne wymiary wg tabeli cen / dodatki - str. 13 wymiary / dodatki K2 RCS K2 RSS K2 RAS K2 RM K2 RFS indeks Biały (RAL 9016) 210 kolorów RAL Dekory - grupa I i II Biały (RAL 9016) 210 kolorów RAL Dekory - grupa I i II - Dąb złoty 48 Orzech 96 Srebrny (RAL 9006) 210 kolorów RAL prowadzenie N ze sprężynami skrętnymi, osłony rolek prowadzących w celu zwiększenia bezpieczeństwa, możliwość zastosowania prowadzeń L, SL, NH, H Biały (RAL 9016) 210 kolorów RAL kolory - Dekory - grupa I i II dekory system prowadzenia Design wymiary na zamówienie dowolne wymiary z zakresu podanego w tabeli cen / dodatki - str. 18 wymiary / dodatki I / 5

6 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY TYPOWE WOODGRAIN Classic E KOLORY STANDARDOWE Biały (zbliżony do RAL 9016) Brązowy (zbliżony do RAL 8014) K2 RC E (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich K2 RS E (PASAT Woodgrain) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich WOODGRAIN Classic E DEKORY DREWNA Dąb złoty 48 Orzech 96 K2 RC E (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich DODATKI do bram WOODGRAIN Classic E nazwa dodatku dopłata jm uwagi rygiel 19 szt. możliwość umiejscowienia tylko po lewej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt czarny 49 szt. możliwość umiejscowienia tylko po lewej stronie (patrząc od zewnątrz) zamek z klamką, czarny 109 szt. ryglowanie jednostronne kątownik do montażu bocznego prowadnicy pionowej 7 szt. uchwyt listwy nadprożowej 8 szt. do nadproży ocieplonych styropianem, maksymalna grubość docieplenia 90 mm kątownik perforowany L = 2000 mm 25 szt. zestaw montażowy 30 kpl. kołki i śruby do montażu do podłoża I / 6

7 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY TYPOWE KOLORY STANDARDOWE WOODGRAIN Classic T Biały (zbliżony do RAL 9016) * Biały (zbliżony do RAL 9010) ** Brązowy (zbliżony do RAL 8014) */** * dotyczy bram K2 RC T, K2 RS T ** dotyczy bram K2 RA T K2 RC T (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich K2 RS T (PASAT Woodgrain) / K2 RA T (MAESTRO Woodgrain) wys.\szer K2 RA T 3 kasetony typu A 4 kasetony typu A niedostępne 4 kasetony typu B niedostępne kaseton typu A (520 x 330 mm) UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich UWAGA: bramy K2 RA T są niedostępne w szerokościach 3500, 3750, 4000, 4250, 5250, 5500 mm kaseton typu B (1000 x 330 mm) DEKORY DREWNA WOODGRAIN Classic T Dąb złoty 48 Orzech 96 K2 RC T (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich DODATKI do bram WOODGRAIN Classic T nazwa dodatku dopłata jm uwagi rygiel 19 szt. możliwość umiejscowienia tylko po lewej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt czarny 49 szt. możliwość umiejscowienia tylko po lewej stronie (patrząc od zewnątrz) zamek lewy z klamką, czarny 109 szt. ryglowanie jednostronne prowadzenie niskie L wymagana wysokość nadproża min. 120 mm 150 kpl. bramy o szer. B 4500 mm 205 kpl. bramy o szer. B > 4500 mm lakierowanie jednostronne sekcji stalowej na kolor RAL 70 m² kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) kątownik do montażu bocznego prowadnicy pionowej 7 szt. uchwyt listwy nadprożowej 8 szt. do nadproży ocieplonych styropianem, maksymalna grubość docieplenia 90 mm kątownik perforowany L = 2000 mm 25 szt. zestaw montażowy 30 kpl. kołki i śruby do montażu do podłoża I / 7

8 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE WOODGRAIN Design KOLORY STANDARDOWE Biały (zbliżony do RAL 9016) * Biały (zbliżony do RAL 9010) ** Brązowy (zbliżony do RAL 8014) */** * dotyczy bram K2 RC, K2 RS ** dotyczy bram K2 RA K2 RC (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer K2 RS (PASAT Woodgrain) / K2 RA (MAESTRO Woodgrain) kaseton typu A (520 x 330 mm) UWAGA: bramy K2 RA są niedostępne w przedziale szerokości mm oraz mm kaseton typu B (1000 x 330 mm) wys.\szer ilość kasetonów (K2 RA) kasetony typu A kasetony typu A niedostępne kasetony typu B niedostępne I / 8

9 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE KOLORY RAL WOODGRAIN Design Kolory z palety RAL (z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny) K2 RC (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer K2 RS (PASAT Woodgrain) / K2 RA (MAESTRO Woodgrain) kaseton typu A (520 x 330 mm) UWAGA: bramy K2 RA są niedostępne w przedziale szerokości mm oraz mm kaseton typu B (1000 x 330 mm) wys.\szer ilość kasetonów (K2 RA) kasetony typu A kasetony typu A niedostępne kasetony typu B niedostępne I / 9

10 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE WOODGRAIN Design DEKORY DREWNA Dąb złoty 48 Orzech 96 K2 RC (MISTRAL Woodgrain) wys.\szer I / 10

11 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE DODATKI do bram WOODGRAIN Design nazwa dodatku dopłata jm uwagi rygiel 19 szt. po lewej (standardowo) lub prawej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt czarny 49 szt. po lewej (standardowo) lub prawej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt satynowany 89 szt. zamek z klamką, czarny 109 szt. ryglowanie jednostronne zamek z klamką, satynowany 169 szt. ryglowanie jednostronne ryglowanie dwustronne zamka 109 szt. prowadzenie niskie L wymagana wysokość nadproża min. 120 mm prowadzenie niskie SL wymagana wysokość nadproża min. 80 mm prowadzenie normalne podwyższone NH wymagana wysokość nadproża min. 350 mm prowadzenie wysokie H wymagana wysokość nadproża min. 450 mm dopłata do zamka z ryglowaniem jednostronnym, niedostępne w bramach z drzwiami serwisowymi, B max 5000 mm 150 kpl. bramy o szer. B 4500 mm i wys. H 2500 mm 205 kpl. bramy o szer. B > 4500 mm lub wys. H > 2500 mm 190 kpl. konieczne zastosowanie napędu szynowego 0 kpl. 450 kpl. przewyższenie od 210 do 900 mm, zastosowanie napędu szynowego możliwe dla bram z przewyższeniem HL 500 mm; brak możliwości zastosowania zamka, uchwytu, drzwi serwisowych cięgno do napędu szynowego dla prowadzenia H 95 szt dla bram z przewyższeniem HL 500 mm lakierowanie jednostronne sekcji stalowej na kolor RAL perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (dopłata do ceny z tabeli ze str. 9) drzwi serwisowe D2 R, wysokość progu 90 mm, max. szerokość bramy 5000 mm powyżej szerokości 3000 mm możliwość umiejscowienia drzwi tylko na środku bramy drzwi serwisowe D2 R, wysokość progu 20 mm, max. szerokość bramy 4000 mm możliwość umiejscowienia drzwi tylko na środku bramy 119 m 2 zamek antypaniczny 500 szt. klamka-klamka lub gałko-klamka zamek antypaniczny 790 szt. drążek kpl. szerokość w świetle 840 mm, okute w profile aluminiowe anodowane, z samozamykaczem listwowym i zamkiem na klucz patentowy, próg aluminiowy w kolorze czarnym, niedostępne w bramach K2 RA lakierowanie ramy i okuć drzwi serwisowych D2 R 550 szt. kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) okno prostokątne L2, skręcane 155 szt. wymiary zewnętrzne 633 x 332 mm, kolor czarny okno prostokątne L2, skręcane dekory drewna 230 szt. wymiary zewnętrzne 633 x 332 mm, złoty dąb, orzech okno prostokątne L3, skręcane 130 szt. wymiary zewnętrzne 609 x 203 mm, kolor czarny okno owalne R10, zatrzaskowe 214 szt. wymiary zewnętrzne 663 x 343 mm, kolor czarny, brak możliwości lakierowania okno okrągłe R3, skręcane stal nierdzewna 360 szt. okno prostokątne L10, skręcane 185 szt. okno prostokątne L10, skręcane, ze szprosem Cross, Diamond, Double Cross, Sunburst 1, Sunburst 3, Sunburst szt. szpros Cross PCV do okna L10 45 szt. szpros Cross ALU do okna L10 60 szt. kratka wentylacyjna PCV, stała 70 szt. kratka wentylacyjna PCV, zamykana (od wewnątrz) 90 szt. średnica zewnętrzna 330 mm, szyba bezpieczna o gr. 6 mm, brak możliwości lakierowania do bram K2 RA z tłoczeniami w kasetony typu A, wymiary zewnętrzne 532 x 345 mm, kolor biały lub brązowy do bram K2 RA z tłoczeniami w kasetony typu A, wymiary zewnętrzne 532 x 345 mm, kolor biały lub brązowy, szpros montowany wewnątrz przeszklenia (trzecia szyba oklejona folią), brak możliwości lakierowania wymiary 344 x 138 mm, kolor biały lub czarny, powierzchnia przewiewu 200 cm 2, niedostępna dla bram K2 RA, brak możliwości lakierowania wymiary 344 x 138 mm, kolor biały lub czarny, powierzchnia przewiewu 155 cm 2, niedostępna dla bram K2 RA, brak możliwości lakierowania lakierowanie jednostronne ramki okna na kolor z palety RAL 50 szt. kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) zabudowa górna (wysokość mm) kątownik do montażu bocznego prowadnicy pionowej 7 szt. 260 mb do bram w kolorach standardowych 290 mb do bram w kolorach RAL (z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny) 350 mb do bram w dekorach uchwyt listwy nadprożowej 8 szt. do nadproży ocieplonych styropianem, maksymalna grubość docieplenia 90 mm kątownik perforowany L = 2000 mm 25 szt. zestaw montażowy 30 kpl. kołki i śruby do montażu do podłoża PA profil aluminiowy zamknięty 80x40x3, w kolorze RAL 110 mb kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) PA profil aluminiowy zamknięty 100x40x3, w kolorze RAL 135 mb kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) PA profil aluminiowy zamknięty 120x40x4, w kolorze RAL 180 mb kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) PA profil aluminiowy zamknięty 80x40x3, w okleinie 145 mb dekory z grupy I lub II PA profil aluminiowy zamknięty 100x40x3, w okleinie 170 mb dekory z grupy I lub II PA profil aluminiowy zamknięty 120x40x4, w okleinie 215 mb dekory z grupy I lub II kratka wentylacyjna okno L2 okno R10 okno L3 okno R3 okno L10 szpros Cross do okna L10 szpros Sunburst 1 do okna L10 szpros Double Cross do okna L10 szpros Diamond do okna L10 szprosy (komplet) Sunburst 3 do okien L10 szprosy (komplet) Sunburst 4 do okien L10 TABELA MAKSYMALNA ILOŚĆ OKIEN L2, L3, R10, R3 W SEKCJI STALOWEJ szerokość max. ilość okien I / 11

12 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY TYPOWE SLICK Classic T KOLORY STANDARDOWE Biały (zbliżony do RAL 9016) * Srebrny (zbliżony do RAL 9006) ** * dotyczy bram K2 RCS T, K2 RSS T, K2 RFS T ** dotyczy bram K2 RM T K2 RCS T (MISTRAL Slick) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich K2 RM T (BREVA) / K2 RSS T (PASAT Slick) / K2 RFS T (SIROCCO Slick) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich I / 12

13 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY TYPOWE DEKORY - GRUPA I SLICK Classic T Dąb złoty 48 Orzech 96 Macore 5 * Mahoń 12 * Siena noce 15 * Siena rosso 17 * Winchester 19 * Dąb naturalny 42 * Dąb ciemny 44 * Dąb bagienny 45 * Brzoza różowa 1 * Oregon 4 * Daglezja 10 * Dąb jasny 40 * Dąb rustykalny 43 * Kremowy 104 * Szary 173 * Antracyt 174 * Brąz czekoladowy 185 * Czarnobrązowy 188 * * nie dotyczy bram K2 RAS T K2 RCS T (MISTRAL Slick) wys.\szer UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich K2 RSS T (PASAT Slick) / K2 RFS T (SIROCCO Slick) / K2 RAS T (MAESTRO Slick) wys.\szer K2 RAS T 3 kasetony typu A 4 kasetony typu A niedostępne 4 kasetony typu B niedostępne UWAGA: dostępne tylko wymiary wskazane w tabeli, bez wymiarów pośrednich UWAGA: bramy K2 RAS T są niedostępne w szerokościach 3500, 3750, 4000, 4250, 5250, 5500 mm kaseton typu A (520 x 330 mm) kaseton typu B (1000 x 330 mm) DODATKI do bram SLICK Classic T nazwa dodatku dopłata jm uwagi rygiel 19 szt. możliwość umiejscowienia tylko po lewej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt czarny 49 szt. możliwość umiejscowienia tylko po lewej stronie (patrząc od zewnątrz) zamek lewy z klamką, czarny 109 szt. ryglowanie jednostronne prowadzenie niskie L wymagana wysokość nadproża min. 120 mm 150 kpl. bramy o szer. B 4500 mm 205 kpl. bramy o szer. B > 4500 mm lakierowanie jednostronne sekcji stalowej na kolor RAL 100 m² kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) kątownik do montażu bocznego prowadnicy pionowej 7 szt. uchwyt listwy nadprożowej 8 szt. do nadproży ocieplonych styropianem, maksymalna grubość docieplenia 90 mm kątownik perforowany L = 2000 mm 25 szt. zestaw montażowy 30 kpl. kołki i śruby do montażu do podłoża I / 13

14 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE SLICK Design KOLORY STANDARDOWE Biały (zbliżony do RAL 9016) * Srebrny (zbliżony do RAL 9006) ** * dotyczy bram K2 RCS, K2 RSS, K2 RFS ** dotyczy bram K2 RM K2 RCS (MISTRAL Slick) wys.\szer K2 RM (BREVA) / K2 RSS (PASAT Slick) / K2 RFS (SIROCCO Slick) wys.\szer I / 14

15 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE KOLORY RAL SLICK Design Kolory z palety RAL (z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny) K2 RCS (MISTRAL Slick) wys.\szer K2 RM (BREVA) / K2 RSS (PASAT Slick) / K2 RFS (SIROCCO Slick) wys.\szer I / 15

16 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE SLICK Design DEKORY - GRUPA I Dąb złoty 48 Orzech 96 Macore 5 * Mahoń 12 * Siena noce 15 * Siena rosso 17 * Winchester 19 * Dąb naturalny 42 * Dąb ciemny 44 * Dąb bagienny 45 * Brzoza różowa 1 * Oregon 4 * Daglezja 10 * Dąb jasny 40 * Dąb rustykalny 43 * Kremowy 104 * Szary 173 * Antracyt 174 * Brąz czekoladowy 185 * Czarnobrązowy 188 * * nie dotyczy bram K2 RAS K2 RCS (MISTRAL Slick) wys.\szer K2 RSS (PASAT Slick) / K2 RFS (SIROCCO Slick) / K2 RAS (MAESTRO Slick) kaseton typu A (520 x 330 mm) UWAGA: bramy K2 RAS są niedostępne w przedziale szerokości mm oraz mm kaseton typu B (1000 x 330 mm) wys.\szer ilość kasetonów (K2 RAS) kasetony typu A kasetony typu A niedostępne kasetony typu B niedostępne I / 16

17 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE DEKORY - GRUPA II SLICK Design Nevada 2 Tabasco 6 Toscana 7 Sosna górska 9 Mahoń szerokie słoje 11 Siena PL 18 Wiśnia rustykalna 31 Wiśnia amaretto 32 Wiśnia soft 33 Wiśnia czarna 36 Kwiat wiśni 37 Dąb irlandzki 41 Dąb antyczny 47 Orzech kolonialny 90 Orzech amaretto 91 Orzech sorrento natur 98 Orzech sorrento balsamico 99 Srebrny szczotkowany 192 Antracyt szczotkowany 193 Antracyt gładki 204 Tytanowy gładki 205 Kwarcowoszary gładki 206 Bazaltowoszary gładki 207 Czarnoszary gładki 208 K2 RCS (MISTRAL Slick) wys.\szer K2 RSS (PASAT Slick) / K2 RFS (SIROCCO Slick) wys.\szer I / 17

18 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE VENTE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE DODATKI do bram SLICK Design nazwa dodatku dopłata jm uwagi rygiel 19 szt. po lewej (standardowo) lub prawej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt czarny 49 szt. po lewej (standardowo) lub prawej stronie (patrząc od zewnątrz) uchwyt satynowany 89 szt. zamek z klamką, czarny 109 szt. ryglowanie jednostronne zamek z klamką, satynowany 169 szt. ryglowanie jednostronne ryglowanie dwustronne zamka 109 szt. prowadzenie niskie L wymagana wysokość nadproża min. 120 mm prowadzenie niskie SL wymagana wysokość nadproża min. 80 mm prowadzenie normalne podwyższone NH wymagana wysokość nadproża min. 350 mm prowadzenie wysokie H wymagana wysokość nadproża min. 450 mm dopłata do zamka z ryglowaniem jednostronnym, niedostępne w bramach z drzwiami serwisowymi, B max 5000 mm 150 kpl. bramy o szer. B 4500 mm i wys. H 2500 mm 205 kpl. bramy o szer. B > 4500 mm lub wys. H > 2500 mm 190 kpl. konieczne zastosowanie napędu szynowego 0 kpl. 450 kpl. przewyższenie od 210 do 900 mm, zastosowanie napędu szynowego możliwe dla bram z przewyższeniem HL 500 mm; brak możliwości zastosowania zamka, uchwytu, drzwi serwisowych cięgno do napędu szynowego dla prowadzenia H 95 szt dla bram z przewyższeniem HL 500 mm lakierowanie jednostronne sekcji stalowej na kolor RAL perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (dopłata do ceny z tabeli na str. 15) 119 m 2 lakierowanie strukturalne (dopłata do ceny z tabeli ze str. 15) 45 m 2 kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny sekcja IP anodowana z podwójną szybą 240 mb lakierowanie jednostronne sekcji IP na kolor z palety RAL, jednobarwne drzwi serwisowe D2 R, wysokość progu 90 mm, max. szerokość bramy 5000 mm powyżej szerokości 3000 mm możliwość umiejscowienia drzwi tylko na środku bramy drzwi serwisowe D2 R, wysokość progu 20 mm, max. szerokość bramy 4000 mm możliwość umiejscowienia drzwi tylko na środku bramy 55 mb zamek antypaniczny 500 szt. klamka-klamka lub gałko-klamka zamek antypaniczny 790 szt. drążek kpl. niedostępna w bramach K2 RA, możliwość umiejscowienia tylko jako sekcja 3 od dołu; patrz tabela poniżej, B max 5000 mm kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) szerokość w świetle 840 mm, okute w profile aluminiowe anodowane, z samozamykaczem listwowym i zamkiem na klucz patentowy, próg aluminiowy w kolorze czarnym, niedostępne w bramach K2 RA lakierowanie ramy i okuć drzwi serwisowych D2 R 550 szt. kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) okno prostokątne L2, skręcane 155 szt. wymiary zewnętrzne 633 x 332 mm, kolor czarny okno prostokątne L2, skręcane dekory drewna 230 szt. wymiary zewnętrzne 633 x 332 mm, złoty dąb, orzech okno prostokątne L3, skręcane 130 szt. wymiary zewnętrzne 609 x 203 mm, kolor czarny okno owalne R10, zatrzaskowe 214 szt. wymiary zewnętrzne 663 x 343 mm, kolor czarny, brak możliwości lakierowania okno okrągłe R3, skręcane stal nierdzewna 360 szt. okno prostokątne L10, skręcane dekory drewna 230 szt. kratka wentylacyjna PCV, stała 70 szt. kratka wentylacyjna PCV, zamykana (od wewnątrz) 90 szt. średnica zewnętrzna 330 mm, szyba bezpieczna o gr. 6 mm, brak możliwości lakierowania do bram K2 RA z tłoczeniami w kasetony typu A, wymiary zewnętrzne 532 x 345 mm, złoty dąb, orzech; brak możliwości zastosowania szprosu wymiary 344 x 138 mm, kolor biały lub czarny, powierzchnia przewiewu 200 cm 2, niedostępna dla bram K2 RA, brak możliwości lakierowania wymiary 344 x 138 mm, kolor biały lub czarny, powierzchnia przewiewu 155 cm 2, niedostępna dla bram K2 RA, brak możliwości lakierowania lakierowanie jednostronne ramki okna na kolor z palety RAL 50 szt. kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) zabudowa górna (wysokość mm) kątownik do montażu bocznego prowadnicy pionowej 7 szt. 260 mb do bram w kolorach standardowych 290 mb do bram w kolorach RAL (z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny) 350 mb do bram w dekorach uchwyt listwy nadprożowej 8 szt. do nadproży ocieplonych styropianem, maksymalna grubość docieplenia 90 mm kątownik perforowany L = 2000 mm 25 szt. zestaw montażowy 30 kpl. kołki i śruby do montażu do podłoża PA profil aluminiowy zamknięty 80x40x3, w kolorze RAL 110 mb kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) PA profil aluminiowy zamknięty 100x40x3, w kolorze RAL 135 mb kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) PA profil aluminiowy zamknięty 120x40x4, w kolorze RAL 180 mb kolory z palety RAL z wyjątkiem: perłowy, metalizowany, fluorescencyjny (na zapytanie) PA profil aluminiowy zamknięty 80x40x3, w okleinie 145 mb dekory z grupy I lub II PA profil aluminiowy zamknięty 100x40x3, w okleinie 170 mb dekory z grupy I lub II PA profil aluminiowy zamknięty 120x40x4, w okleinie 215 mb dekory z grupy I lub II kratka wentylacyjna okno L10 okno L2 okno R10 okno L3 okno R3 TABELA ILOŚĆ OKIEN W SEKCJI IP szerokość ilość okien w sekcji IP TABELA MAKSYMALNA ILOŚĆ OKIEN L2, L3, R10, R3 W SEKCJI STALOWEJ szerokość max. ilość okien I / 18

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15 CENNIK BRAMY GARAŻOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Warunki ogólne 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/P Informacje ogólne Brama dwuskrzydłowa typu: BGDS/P przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych itp. Ościeżnica wykonana

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania indywidualnie dopasowane

Rozwiązania indywidualnie dopasowane BRAMY GARAŻOWE Dlaczego rolowane bramy garażowe Krispol? wymiar dopasowany do potrzeb szerokość nawet do 4500 mm; dopasowanie do warunków zabudowy bramy idealne do pomieszczeń, w których występują już

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy, skrzydła i prowadnic poziomych. Standardowo brama

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2014 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016, RAL 8014, ADS703

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Ceny 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE Spis treści 4 Prowadzenia 5...R30 6...R40 - SM 7...R40 - UM 8...R40 - TM 9...TL LHR - FM 10...TL LHR - RM 11...TL STD 12...Opcje uzyskania dodatkowego światła przejścia

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2019 NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE

CENNIK 2019 NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE CENNIK 019 NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE NICE BRAMY GARAŻOWE NICE BRAMY PRZEMYSŁOWE Kolory podstawowe bramy Woodgrain oraz Silk to dwa najbardziej klasyczne kolory, RAL 9016 Biel i RAL 8014

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 4 Powierzchnie i kolory...strona 5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja 2013 www.normstahl.pl Nowości produktowe 2013 Secura NOWOŚĆ! Secura z drzwiami NOWOŚĆ! Optymalna izolacyjność cieplna dzięki panelom grubości 42 mm 10 oryginalnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2013 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ ZASADY WYKONYWANIA WYCEN DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ 1. Podane w części tabelarycznej cennika ceny, dotyczą okien i drzwi w kolorze standardowym, tzn. białym RAL 9016 lub brązowym

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014

NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014 NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY GARA OWE, SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014 Kolory podstawowe (Woodgrain) Kolory podstawowe (Silk) RAL 9016 - Biel RAL 9016 - Biel RAL 8014 - Br¹z Sepia RAL

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne Informacje ogólne Brama przesuwna wisząca przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH Wzornik paneli rezydencjonalnych Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH edycja: marzec 2012 Piękne wzornictwo inspirowane naturalnymi materiałami i modernistycznym designem PRZEWAGA KONKURENCYJNA BRAM

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe Stan na 04.2018 r. Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 42, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 42, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/T Informacje ogólne Brama garażowa dwuskrzydłowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica wykonana jest z profili zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. Cennik 2009 STOLARKA PCV system VEKA EFFECTLINE KARO PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. "KARO" Kamiński, Romanowski 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 karo-augustow@o2.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO y typowe Drzwi jednoskrzydłowe nieocieplane - wykonanie typowe Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 26.02.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/17/II/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PVC WAŻNY OD: 14-08-2015 OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

CENNIK DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE CENNIK DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE Cennik ważny od: 07.09.205 DK-prof Sp. z o.o. 33-395 Chełmiec, Biczyce Dolne 85 tel. 8 440 42 97, fax 8 443 9 48 biuro@dk-prof.eu, www.dk-prof.eu NIP: 734-325-33-59 Bank

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 5 Rozmiary standardowe...strona 6 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r.

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r. 70LAT Normstahl BRAMY GARAŻOWE Markowy europejski producent Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 01.09.2016 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OKNA PVC

SPECYFIKACJA OKNA PVC SPEFIAJA ONA PV ONA PV FEN OPIS PRODUTU okna uchylne / rozwierne / rozwierno-uchylne / uchylno-przesuwne, otwierane do wewnątrz okna stałe PROFILE: 5-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE Bramy segmentowe UniPro Szczegół "D" Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość pomalowania skrzydła bramy z zewnątrz na

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota drzwi na pilota

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota  drzwi na pilota magic door drzwi na pilota KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota ważny od 01/06/2015 2 799,- * z przeszkleniem, lustro lub szyba piaskowana DRZWI NA PILOTA 2 55 MD wzór 01 72 MD wzór 01 55 MD wzór 02 72

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE

DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE Produkujemy bramy garażowe z pasją od 1991 roku. Dbamy o relacje z naszymi partnerami. Stawiamy na precyzję, solidność wykonania i standardy bezpieczeństwa. O FIRMIE Olypms group

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU Aluminiowe drzwi boczne najczęściej znajdują zastosowanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego w bramę segmentową

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe Segmentowe bramy garażowe Dane montażowe: stan na 1.6.2008 Spis treści Spis treści strona LTE 0, przetłoczenia S, Woodgrain 3 LTE 0, przetłoczenia M, Woodgrain LTE 0, kasetony S, Woodgrain 5 LTE 0, kasetony

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 40, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 40, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie ZB ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ + KOMPLET KLUCZY (2 szt.) ORAZ PŁYTKA MASKUJĄCA WYSTĘPUJĄCE W KOLORZE BIAŁYM,

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania informacji o wielkosci przyznanego rabatu. prosimy o kontakt z dzialem handlowym

W celu uzyskania informacji o wielkosci przyznanego rabatu. prosimy o kontakt z dzialem handlowym W celu uzyskania informacji o wielkosci przyznanego rabatu prosimy o kontakt z dzialem handlowym 2 Ogólne warunki wyceniania SYSTEM EFECTLINE PERFECTLINE SWINGLINE kolor Biały cena cennikowa cena cennikowa

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi przeciwpożarowe (normatywne)...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA 2019

OFERTA SPECJALNA 2019 OFERTA SPECJALNA 2019 dąb złoty antracyt Drzwi Disting na ciepłej ościeżnicy GRUBOŚĆ 68mm Ulotka ważna od 15 kwietnia 2019r. Wszystkie dotychczasowe tracą ważność OTELLO P06 NICOLO P05B 1890,00zł z VAT:

Bardziej szczegółowo

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel:

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel: ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość Fax: 0-84 638 97 92 tel: 0-84 638 97 85-86 www.futryna.com.pl e-mail: sekretariat@futryna.com.pl CENNIK DRZWI SIERPIEŃ '2013 STALOWE SKRZYDŁA DRZWIOWE WEJSCIOWE 40mm, SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe.

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe. Katalog techniczny produktu Bramy garażowe Wymiarowanie D HR lewa H prawa LS W RS ostateczna wysokość podłogi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami. Planując

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki już od 106 PLN patrz strona 4 model pełne SUPER CENY! KOLEKCJE 2013 Kolekcje drzwi do mieszkań marki nowość VERTE BASIC PLUS MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3 PEŁNE MAŁA RAMKA DUŻA RAMKA TRIO 122 150,06

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi techniczne typu DT60... 5 3. Drzwi

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK

DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CENY : Ceny podane są na bazie loco magazyn Firmy LEON, chyba że umowa stanowi inaczej. Do transakcji przekraczającej kwotę 500 zł netto

Bardziej szczegółowo

Boczna garażowa brama segmentowa HST

Boczna garażowa brama segmentowa HST Boczna garażowa brama segmentowa HST z segmentami stalowymi Spis treści Boczna garażowa brama segmentowa HST Strona Opis produktu Opis produktu HST 215 Typy prowadzeń i dane montażowe oraz rodzaje montażu

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH Aktualizacja cennika 12.04.2017 CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Ponadczasowe wzornictwo Dostępne wszystkie wymiary Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe PRESTIGE

Bramy garażowe dwuskrzydłowe PRESTIGE Bramy garażowe dwuskrzydłowe PRESTIGE Tradycyjne TRADYCYJNE - klasyczna konstrukcja bram dwuskrzydłowych. Lepiej zmienić bramę ale nie styl! Przeszklenie z podwójnymi szybami przeźroczyste, matowe, zmrożone

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto JUWENT Sp. z o.o. 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3, tel.: +48 81 86 52 742, +48 81 86 53 922, +48 81 86 54 922, fax +48 81 86 51 666, e-mail: info@juwent.pl www.juwent.pl C e n n i k ko m p l e t U (nie dot.

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa segmentowa UniPro uchylna Select roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000 2700 4150 Materiał ramy : stal ocynkowana

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA MAJ 2013 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012 DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LISTOPAD 2012 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej

Bardziej szczegółowo

drzwi zewnętrzne kolekcja EXPERT 64 1/2018

drzwi zewnętrzne kolekcja EXPERT 64 1/2018 Twój sprawdzony dostawca drzwi zewnętrzne kolekcja EXPERT 64 1/2018 1 Szanowni klienci Wybierając drzwi EXPERT 64 macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

EuropaPromotion informacja o cenach

EuropaPromotion informacja o cenach EuropaPromotion 2017 - informacja o cenach Garażowa brama segmentowa RenoMatic 2017 Ocieplane segmenty o grubości 42 mm, z przetłoczeniami typ M. Na zewnątrz powierzchnia Sandgrain w 3 kolorach: biały

Bardziej szczegółowo

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery. Producent Systemów Osłonowych

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery.  Producent Systemów Osłonowych Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery www.koboproducent.pl Producent Systemów Osłonowych Ogólne Warunki Sprzedaży 1.Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotówkach oraz są cenami netto (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 52 bez moskitiery

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 52 bez moskitiery Dane aktualne na dzień: 14-10-2019 14:32 Link do produktu: https://roleta.pl/roleta-zewnetrzna-elewacyjna-st2000-z-profilu-pa-52-bez-moskitiery-p-6.html Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY SEGMENTOWE SPIS TREŚCI

CENNIK BRAMY SEGMENTOWE SPIS TREŚCI CENNIK BRAMY SEGMENTOWE SPIS TREŚCI BRAMY SEGMENTOWE REZYDENCJALNE INFORMACJE TECHNICZNE...2 CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH REZYDENCJALNYCH...3 CENNIK NAPĘDÓW DO BRAM REZYDENCJALNYCH...6 DOPŁATY DO BRAM REZYDENCJALNYCH...8

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI PVC OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

CENNIK DRZWI PVC OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI CENNIK DRZWI PVC OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli.

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl

Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012 Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Nowość produktowa: BaseMatic Od wiosny 2012 specjalnie od Normstahl Entrematic! W najbliższych tygodniach Twój

Bardziej szczegółowo

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE EDYCJA I / 2015 WAŻNE OD 18.05.2015 Cenowe hity sezonu TITANIUM T9 RAAELLO UNO grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL7024

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL7024 STR. DRZWI D OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, DUŻA, MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL724 DRZWI - WYPOSAŻYĆ W 2 ZAWIASY (WYPOSAŻ. STANDARDOWYM) W KOLORZE SREBRNYM + OSŁONY

Bardziej szczegółowo

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI DREWNIANYCH

CENNIK DRZWI DREWNIANYCH CENNIK DRZWI DREWNIANYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi Opis produktu Wygląd Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wym. 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

magazyn Twój sprawdzony dostawca EXPERT64 KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EDYCJA

magazyn Twój sprawdzony dostawca EXPERT64 KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EDYCJA magazyn Twój sprawdzony dostawca EXPERT64 KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EDYCJA 1/2019 31 WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE z TERMO komplet drzwi z TERMO obejmuje w standardzie: 3 bolce antywyważeniowe Ościeżnica TERMO

Bardziej szczegółowo