,00 1/SRZ. Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. (poz..)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",00 1/SRZ. Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. (poz..)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2, za 2017 rok - RADIO OPOLE S.A. SRZ-część I w złotych Wykonanie 1. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, ,35 1) koszty bezpośrednie ,79 2) koszty pośrednie ,84 3) koszty ogólnego zarządu ,72 4) pozostałe koszty 0,00 2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, w ,00 dyspozycji w okresie 1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, , ,00 b) uzyskane w okresie ,00 2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2, 0,00 0,00 b) uzyskane w okresie 0,00 3) pozostałe przychody publiczne 0,00 3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, według źródeł ,35 finansowania z tego z: 1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, ,00 2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2, 0,00 3) pozostałych przychodów publicznych 0,00 4) przychodów pozostałej działalności ,35 4. Nakłady z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących działalności, o której mowa w art. 21 0,00 ust. 1, z tego sfinansowane z przychodów, o których mowa: 1) w art. 31 ust. 1 pkt 1 0,00 2) w art. 31 ust Nadwyżka przychodów publicznych na koniec okresu sprawozdawczego Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. (poz..) ,00 z tego z przychodów: 1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt ,00 2) o których mowa w art. 31 ust. 2 0,00 6. Koszty pozostałej działalności ,42 7. Przychody pozostałej działalności ,23 Sporządził Zatwierdził 1/SRZ

2 Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część I Wiersz należy wykazać pozostałe koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust.1, w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności Wiersz 4. - należy wykazać sumę wierszy Wiersz 5. - należy wykazać sumę wierszy: Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki, liczoną jako różnica wierszy: wiersz wiersz wiersz 4.1; w przypadku gdy kwota nadwyżki jest 0 wykazuje się 0 Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki, liczoną jako różnica wierszy: wiersz wiersz wiersz 4.2; gdy kwota nadwyżki jest 0 wykazuje się 0 Wiersz 6. - należy wykazać koszty pozostałej działalności Wiersz 7. - należy wykazać przychody pozostałej działalności, poza wymienionymi w wierszu /SRZ

3 SRZ-część II informacji publicystyki kultury edukacji sportu rozrywki kol.3 do kol.8 prawa autorskie i prawa pokrewne Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, poniesione w okresie , , , , , , , , , ,44 1) koszty bezpośrednie , , , , , , , , , ,44 2) koszty pośrednie , , , , , , , ,62 0,00 0,00 3) koszty ogólnego zarządu , , , , , , , ,16 0,00 0,00 4) pozostałe koszty 2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, w dyspozycji , , , , , , , , , ,00 w okresie 1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, , , , , , , , , , ,00 b) uzyskane w okresie , , , , , , , , , ,00 2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2, b) uzyskane w okresie 3) pozostałe przychody publiczne 3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, według źródeł finansowania z tego z: 1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, 2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2, Tworzenie i kol. ( ) tworzenie w zakresie w złotych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3/SRZ

4 prawa autorskie informacji publicystyki kultury edukacji sportu rozrywki i prawa kol.3 do kol.8 pokrewne ) pozostałych przychodów publicznych 4) przychodów pozostałej działalności , , , , , , , ,56 0, ,44 4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego Tworzenie i kol. ( ) tworzenie w zakresie z tego przychodów: 1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, 2) o których mowa w art. 31 ust. 2, 5. Koszty produkcji filmowej sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7. Liczba godzin audycji audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 Sporządził Zatwierdził 4/SRZ

5 Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część II Wiersz należy wykazać pozostałe koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności Wiersz 4. - należy wykazać kwotę nadwyżki przychodów, o których mowa w art 31 ust 1 pkt 1 i ust 2 na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie, liczoną jako sumę wierszy: Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz wiersz 3.1 dla kol.2, 9, 10 i 11. Jeżeli różnica jest 0 należy wykazać 0. Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz wiersz 3.2 dla kol.2, 9, 10 i 11. Jeżeli różnica jest 0 należy wykazać 0. Wiersz 5. - wykazuje Telewizja Polska S.A. Wiersz z wiersza 5. należy wykazać koszty produkcji filmowej sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ; Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poniesione w okresie ; poniżej należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poniesione w okresie sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki poniżej należy wykazać z wiersza 7 liczbę godzin audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na 5/SRZ

6 SRZ-część III Przedsięwzięcia realizujące misję, o której mowa w art. 21 ust. 1, inne niż wymienione w części II sprawozdania w złotych 1. Nowe Media 2. BCMP 3. nazwa przedsięwzięcia 4. nazwa przedsięwzięcia 5. nazwa przedsięwzięcia Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 1) koszty bezpośrednie ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 2) koszty pośrednie 0,00 3) koszty ogólnego zarządu 0,00 4) pozostałe koszty 0,00 2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, w dyspozycji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 w okresie 1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 b) uzyskane w okresie ,00 0, ,00 2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2, 0,00 b) uzyskane w okresie 3) pozostałe przychody publiczne 0,00 6/SRZ

7 Przedsięwzięcia realizujące misję, o której mowa w art. 21 ust. 1, inne niż wymienione w części II sprawozdania 1. Nowe Media 2. BCMP 3. nazwa przedsięwzięcia 4. nazwa przedsięwzięcia 5. nazwa przedsięwzięcia Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, według źródeł ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 finansowania z tego z: 1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt ,00 2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 0,00 3) pozostałych przychodów publicznych 0,00 4) przychodów pozostałej działalności ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 4. Nakłady z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących 0,00 działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 z tego sfinansowane z przychodów, o których mowa: 1) w art. 31 ust. 1 pkt 1 0,00 2) w art. 31 ust. 2 0,00 5. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 sprawozdawczego z tego przychody: 1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 2) o których mowa w art. 31 ust. 2 0,00 Sporządził Zatwierdził 7/SRZ

8 Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część III Wiersz należy wykazać w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności Wiersz 4. - należy wykazać sumę wierszy Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.1- wiersz wiersz 4.1. W przypadku gdy nadwyżka jest 0 należy wykazać 0 Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.2- wiersz wiersz 4.2. W przypadku gdy nadwyżka jest 0 przyjmuje się wartość 0. 8/SRZ

9 SRZ-część IIa - Rozszczepienia Tworzenie i kol. ( ) tworzenie w zakresie informacji publicystyki kultury edukacji sportu rozrywki kol.3 do kol.8 prawa autorskie i prawa pokrewne Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, poniesione w okresie 45773, ,32 0,00 0, , ,32 0, ,78 0,00 0,00 1) koszty bezpośrednie 2) koszty pośrednie 38457, ,09 0,00 0, , ,40 0, ,22 0,00 0,00 3) koszty ogólnego zarządu 7316,56 849,23 0,00 0, ,41 234,92 0, ,56 0,00 0,00 4) pozostałe koszty 2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, w dyspozycji w okresie 1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 b) uzyskane w okresie 2) przychody, o których mowa w art. 31 ust.2 b) uzyskane w okresie , ,32 0,00 0, , ,54 0, ,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,54 0, ,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,54 0, ,00 0,00 0,00 3) pozostałe przychody publiczne 3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, według źródeł finansowania z tego z: 1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 1, 2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust.2, , ,32 0,00 0, , ,32 0, ,78 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,54 0, ,00 0,00 0,00 3/SKK

10 Tworzenie i kol. ( ) tworzenie w zakresie informacji publicystyki kultury edukacji sportu rozrywki kol.3 do kol.8 prawa autorskie i prawa pokrewne ) pozostałych przychodów publicznych 4) przychodów pozostałej działalności 1 773, ,00 0,00 0,00 0,00 773,78 0, ,78 0,00 0,00 4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego z tego przychodów: 1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 2) o których mowa w art. 31 ust Koszty produkcji filmowej sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 7. Liczba godzin audycji audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Sporządził Zatwierdził

11 4/SKK

12 Instrukcja sporządzania sprawozdania SKK - część II Wiersz należy wykazać w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz wiersz 3.1. Jeżeli różnica jest 0 należy wykazać 0. Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz wiersz 3.2. Jeżeli różnica 0 należy wykazać 0. Wiersz 5.- wykazuje Telewizja Polska S.A. Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poniesione w okresie ; Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki; W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na 5/SKK

13 SRZ-część IIb - DAB+ - "Dzień w Opolu, Dzien w Regionie Tworzenie i kol. ( ) tworzenie w zakresie DAB+ kol.3 do kol.8 prawa autorskie i prawa pokrewne Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, poniesione w okresie , , ,00 0, ,88 1) koszty bezpośrednie , , ,00 0, ,88 2) koszty pośrednie 3) koszty ogólnego zarządu 4) pozostałe koszty 2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, w dyspozycji w okresie 1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 b) uzyskane w okresie ,00 0,00 0,00 0, ,00 2) przychody, o których mowa w art. 31 ust.2 b) uzyskane w okresie 3) pozostałe przychody publiczne 3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, według źródeł finansowania z tego z: 1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 1, 2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust.2, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3/SKK

14 Tworzenie i kol. ( ) tworzenie w zakresie informacji kol.3 do kol.8 prawa autorskie i prawa pokrewne ) pozostałych przychodów publicznych 4) przychodów pozostałej działalności , , ,00 0, ,88 4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego z tego przychodów: 1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 2) o których mowa w art. 31 ust Koszty produkcji filmowej sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 7. Liczba godzin audycji audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Sporządził 4/SKK

15 Instrukcja sporządzania sprawozdania SKK - część II Wiersz należy wykazać w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych Wiersz należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz wiersz 3.1. Jeżeli różnica jest 0 należy wykazać 0. Wiersz należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz wiersz 3.2. Jeżeli różnica 0 Wiersz 5.- wykazuje Telewizja Polska S.A. Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poniesione w okresie ; Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na 5/SKK

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w I kwartale 2011 roku Zgodnie z art. 31b pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku.

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w II kwartale 2009 roku Zgodnie z art. 31b pkt 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

w złotych z tego: z tego: 1) środki publiczne razem, z tego: a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z tego:

w złotych z tego: z tego: 1) środki publiczne razem, z tego: a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z tego: SRZ - CZĘŚĆ II C Finansowanie w złotych 1. STAN ŚRODKÓW na dzień 1.01.20.. roku, 2. WPŁYWY - 8 II/C 3. RAZEM środki (poz.1+2) 4. WYDATKI - w tym z tytułu: a) emisji, dosyłu sygnału, łączy kablowych, opłat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenia protokółu Walnego Zgromadzenia Członków SM Zdrój obradującego w dniu 18 czerwca 2015 roku.

w sprawie: zatwierdzenia protokółu Walnego Zgromadzenia Członków SM Zdrój obradującego w dniu 18 czerwca 2015 roku. U C H W A Ł A NR 1/2016 ==================== obradującego w dniu 21 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia protokółu SM Zdrój obradującego w dniu 18 czerwca 2015 roku. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 40/IX/18 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 maja 2018 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 40/IX/18 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 maja 2018 r./ Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2009 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2010 R.

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2009 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2010 R. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2009 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Publiczna radiofonia i telewizja... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Toruń,..2012r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Toruń,..2012r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Toruń,..2012r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Miasto Projekt Rok obrotowy 2011 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn Al. Jerozolimskie Warszawa. za okres r r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn Al. Jerozolimskie Warszawa. za okres r r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn Al. Jerozolimskie 224 02-495 Warszawa za okres 01.05.2016 r. - 30.04.2017 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plan programowy na 2015 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plan programowy na 2015 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio RYTM - Specjalizacja - str. 1 POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/213-R Plan programowy na 215 r. Roczny czas emisji programu

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 82:20:00 UWAGA: Jeśli dana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 99, poz. 580 Dz.U. Nr 222, poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) UWAGA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

BILANS Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

BILANS Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu BILANS Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu NIP:634-26-62-552 40-009 Katowice REGON: 240780638 ul. Warszawska 19 na dzień 31.12.2012 Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 31-12-2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2008 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2009 R.

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2008 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2009 R. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2008 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2009 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Radiofonia i telewizja publiczna... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 175:15:00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

FAQ SP. 1. Cz. I dz. 2 Rodzaje działalności - czy należy wykazywać wszystkie rodzaje działalności wykonywane przez jednostkę sprawozdawczą?

FAQ SP. 1. Cz. I dz. 2 Rodzaje działalności - czy należy wykazywać wszystkie rodzaje działalności wykonywane przez jednostkę sprawozdawczą? FAQ SP 1. Cz. I dz. 2 Rodzaje działalności - czy należy wykazywać wszystkie rodzaje działalności wykonywane przez jednostkę sprawozdawczą? W Cz.I Dz.2 (Rodzaje działalności przedsiębiorstwa) sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 31.12.2012 r. FUNDACJA SZKOLNA DONA 31-521 KRAKÓW, UL. STROMA 5 Spis Treści Strona I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3 II. Bilans 4 III. Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r.

Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 138:40:00 UWAGA: Jeśli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenia protokółu Walnego Zgromadzenia Członków SM Zdrój obradującego w dniu 20 czerwca 2018 roku.

w sprawie: zatwierdzenia protokółu Walnego Zgromadzenia Członków SM Zdrój obradującego w dniu 20 czerwca 2018 roku. U C H W A Ł A NR 1/2019 ==================== w sprawie: zatwierdzenia protokółu SM Zdrój obradującego w dniu 20 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Zdrój postanowiło:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0, ,78 0, ,78 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0, ,78 0, ,78 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2015 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle ,78 0,00 0, ,78

TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle ,78 0,00 0, ,78 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA TABELA 1 I Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2016 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. z działalności Fundacji Babci Aliny za okres od do

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. z działalności Fundacji Babci Aliny za okres od do SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji Babci Aliny za okres od 01.01.01 do 31.1.01 sporządzone dnia 4-go marca 013 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2013 31.12.2013 r. FUNDACJA SZKOLNA DONA 31-521 KRAKÓW, UL. STROMA 5 Spis Treści Strona I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3 II. Bilans 4 III. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2018. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka w Tarnowie z dnia r.

UCHWAŁA Nr /2018. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka w Tarnowie z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 oraz przyjęcia zamierzeń przewidzianych do realizacji w roku 2018 Działając na podstawie 58 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

WładCy Fundacja Wspierania Dzieci ul. Lipińska 20/23 41-500 Chorzów

WładCy Fundacja Wspierania Dzieci ul. Lipińska 20/23 41-500 Chorzów WładCy Fundacja Wspierania Dzieci ul. Lipińska 20/23 41-500 Chorzów Sprawozdanie finansowe za okres 2014.01.01 2014.12.31 Chorzów, 27 marca 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie finansowe z działalności Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji za rok obrotowy 2017 Sprawozdanie finansowe z działalności Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji za rok obrotowy 2017 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku). Zabrze, 20 stycznia 2018 r. (strona celowo pozostawiona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów zostały ustalone zgodnie z postanowieniami art. 4, ust. 3, pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10, ust. 1, pkt 2 a także rozdziału 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa za rok obrotowy 2010 1 1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania go Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis WE WROCŁAWIU, PL. BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVI/113/2016 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA XVI/113/2016 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA XVI/113/2016 RADY GMINY BESTWINA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok

Bardziej szczegółowo

2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: III

2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: III 1 2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: Fundacja Dobroczynności nie dokonała zmian metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2 Stowarzyszenie Homo Faber REGON: 432738790 (numer statystyczny) (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2015 Stan na WIERSZ AKTYWA początek koniec roku 1 2 roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

... REGON: (nazwa jednostki)

... REGON: (nazwa jednostki) ... REGON:220871368 (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2016 r. Bilans sporządzany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn. zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, akcji, w tym uprzywilejowanych. Stowarzyszenie nie posiada funduszu zapasowego i rezerwowego. jednostki.

amortyzacji lub umorzenia, akcji, w tym uprzywilejowanych. Stowarzyszenie nie posiada funduszu zapasowego i rezerwowego. jednostki. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 98:40:00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANIE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 980,90 12 843,90 13 546,20 14 054,00 14 059,10 15 765,36 l. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 27385470400000 F-01/I-01 PKD: 3821 43-100 Tychy ul. Lokalna 11 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 89061118300000 F-01/I-01 PKD: 3600 58-200 Dzierżoniów ul. Jana Kilińskiego 25A Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania go Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2014 Na podstawieart.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenia protokółu Walnego Zgromadzenia Członków SM Zdrój obradującego w dniu 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia protokółu Walnego Zgromadzenia Członków SM Zdrój obradującego w dniu 23 czerwca 2017 roku. U C H W A Ł A NR 1/2018 ==================== obradującego w dniu 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia protokółu SM Zdrój obradującego w dniu 23 czerwca 2017 roku. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

TVP SA, Oddział terenowy TVP OPOLE Plan programowy na 2014 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

TVP SA, Oddział terenowy TVP OPOLE Plan programowy na 2014 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, Oddział terenowy TVP OPOLE Plan programowy na 214 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 137:: UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01

F-01/I-01 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 8, -95 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS F-/I- www.stat.gov.pl Sprawozdanie o przychodach, Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 Rogowiec ul. Instalacyjna 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Część 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. ... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Projekt planu rzeczowo-finansowego na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 91086997200000 F-01/I-01 PKD: 8610 87-720 Ciechocinek ul. Tadeusza Kościuszki 10 PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo