Protokół nr 6/2021 z posiedzenia Zarządu SSM CZYN z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 6/2021 z posiedzenia Zarządu SSM CZYN z dnia r."

Transkrypt

1 Członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu: Grzegorz Lachowicz Prezes Zarządu Dariusz Filiczkowski Z-ca Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych Teresa Kornowska Członek Zarządu ds. Członkowsko Samorządowych Porządek obrad: 1. Wniesienie spraw, w których decyzja została podjęta w trybie obiegowym. 2. Sprawy bieżące. Ad.1 I) Zarząd w dniu r. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku. II) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. c Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na zlecenie firmie Mount Jump zabezpieczenie elewacji przed ptakami w bm. przy ul. Wojska Polskiego 16 w Słupsku. III) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej polegającej na wyniesieniu pionów gazowych oraz liczników gazu na klatki schodowe w budynku przy ul. Bogusława X 6 i skierowanie zapytań do 5 firm. IV) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej polegającej na wyniesieniu pionów gazowych oraz liczników gazu na klatki schodowe w budynku przy ul. Bogusława X 1 i skierowanie zapytań do 5 firm. V) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. c Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na zakup 4 szt. monitorów od firmy PC ARENA. Do realizacji I VI) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. Batorego 23 w Słupsku do aktualnych wymogów p.poż. oddymianie

2 klatek schodowych. VII) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. 3 Maja 28 w Słupsku do aktualnych wymogów p.poż. oddymianie klatek schodowych. VIII) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. 3 Maja 76 w Słupsku do aktualnych wymogów p.poż. oddymianie klatek schodowych. IX) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21175) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr przy ul. w Słupsku. X) Zarząd w dniu r. wyraził zgodę na przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego dla p. i dla p.. Do realizacji I XI) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21178) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr przy ul. w Słupsku. XII) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21176) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr przy ul. w Słupsku. XIII) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21177) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr _ przy ul. w Słupsku. XIV) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia wymiany akumulatorów żelowych w urządzeniu UPS zjazdu awaryjnego dźwigu w kl. E bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1 i wyraził zgodę na powyższe. 2

3 XV) Zarząd w dniu r. zapoznał się z protokołem sporządzonym na okoliczność otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. Batorego 23 w Słupsku do aktualnych wymogów p. poż. oddymianie klatek schodowych i zatwierdził wniosek komisji. XVI) Zarząd w dniu r. wyraził zgodę na wystawienie 6 zezwoleń na parkowanie w związku z wynajmem sali w SDK EMKA w dniu r. XVII) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom powołał p. Krzysztofa Kościelskiego na Przewodniczącego komisji przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na remont płyt balkonowych z wymianą balustrad przy ul. Mostnika 4 w Słupsku. XVIII) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia firmie p. Golca wymianę przebiegających przez pomieszczenie byłej pralni w kl. B bm. przy ul. Banacha 3 pionu kanalizacji sanitarnej i pionu zimnej wody na odcinku ok. 1,5 m oraz wymianę niesprawnego zaworu podpionowego zimnej wody znajdującego się na tym pionie i wyraził zgodę na powyższe. XIX) Zarząd w dniu r. wyraził zgodę na dezynfekcję i umycie zdawanych do PGK 5 szt. pojemników na odpady zmieszane z Jezierzyc. XX) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia napraw instalacji domofonowych w n/w lokalizacjach: - ul. Wileńska 12, kl. C - ul. Zygmunta Augusta 18/_ - ul. Nad Śluzami 27, kl. A - ul. Władysława IV 5, kl. C - ul. Wileńska 12, furtka - ul. Królowej Jadwigi 1/_ - ul. Wiejska 8, kl. A - ul. Królowej Jadwigi 1, kl. C - ul. Nad Śluzami 25, kl. A - ul. Wojska Polskiego 16/_ - ul. Zygmunta Augusta 18, kl. A - ul. Królowej Jadwigi 1/ i wyraził zgodę na powyższe. XXI) Zarząd w dniu r. zapoznał się z protokołem sporządzonym na okoliczność otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ofertowy 3

4 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy Al. 3 Maja 28 w Słupsku do aktualnych wymogów p. poż. oddymianie klatek schodowych i zatwierdził wnioski komisji. XXII) Zarząd w dniu r. przyjął ofertę p. na najem lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 82/28. XXIII) Zarząd w dniu r. podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni p. (nr rej. członkowskiego 21179) w związku z posiadaniem odrębnej własności lokalu nr przy ul. w Słupsku. XXIV) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21180) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr przy ul. w Słupsku. XXV) Zarząd w dniu r. zapoznał się z protokołem sporządzonym na okoliczność otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ofertowy na remont płyt balkonowych z wymianą balustrad przy ulicy Mostnika 4 w Słupsku i zatwierdził wniosek komisji. XXVI) Zarząd w dniu r. zapoznał się z protokołem sporządzonym na okoliczność otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. 3 Maja 76 w Słupsku do aktualnych wymogów p. poż. oddymianie klatek schodowych i zatwierdził wniosek komisji. XXVII) Zarząd w dniu r. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM CZYN w roku XXVIII) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TA w sprawie zlecenia firmie PAT-BUD montaż siatek przeciw gryzoniom w oknach piwnicznych bm. Bogusława X 1 i wyraził zgodę na powyższe. XXIX) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia firmie p. Golca wymianę pionu kanalizacji sanitarnej w obrębie lm. w bm. przy ul. 3 Maja 76 i wyraził zgodę na powyższe. XXX) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia 4

5 firmie p. Golca wymianę pionu kanalizacji sanitarnej oraz pionu zimnej wody w obrębie lm. przy ul. Królowej Jadwigi 4 wraz z przejściem przez strop piwniczny i odcinkiem przebiegającym przez piwnicę i wyraził zgodę na powyższe. XXXI) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia firmie ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. wymianę istniejącej izolacji cieplnej na poziomie centralnego ogrzewania przebiegającym przez pomieszczenie pralni w kl. B bm. przy ul. Piłsudskiego 1B i wyraził zgodę na powyższe. XXXII) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. 3 Maja 23 w Słupsku do aktualnych wymogów p.poż. oddymianie klatek schodowych. XXXIII) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku do aktualnych wymogów p.poż. oddymianie klatek schodowych. XXXIV) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TA w sprawie zlecenia firmie PAT-BUD zakup i montaż osłony wiatrołapu z poliwęglanu w kl. D bm. przy ul. Wiejskiej 8 i wyraził zgodę na powyższe. XXXV) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TA w sprawie zlecenia firmie PAT-BUD zakup i montaż osłony wiatrołapu z poliwęglanu w kl. C bm. przy ul. Wiejskiej 8 i wyraził zgodę na powyższe. XXXVI) Zarząd w dniu r. zatwierdził: - sprawozdanie z wykonania rzeczowo - finansowego zakresu planu remontów nieruchomości niemieszkalnych za okres sprawozdanie z wykonania rzeczowo - finansowego zakresu planu remontów nieruchomości mieszkalnych za okres informację w sprawie wykonywanych prac i działań mających na celu właściwe zabezpieczenie p. poż. w budynkach wysokich - informację o istotnych zdarzeniach w działalności Spółdzielni w celu przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. 5

6 XXXVII) Zarząd w dniu r. podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą Telewizja Kablowa Słupsk Kanał 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. XXXVIII) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21181) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr przy ul. w Słupsku. XXXIX) Zarząd w dniu r. zatwierdził: - wnioski zgłoszone przez mieszkańców do zakresu konserwacji budynków i utrzymania terenów w 2021 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w SSM CZYN w Słupsku - projekt uchwały w sprawie zmiany opłat na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla garaży wolnostojących - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia kosztów i przychodów podgrzania wody na 2021 rok - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kosztów wytworzenia i dostawy ciepła wytworzonego we własnym zakresie w Dębnicy Kaszubskiej na 2021 rok oraz taryfę opłat (stałych i zmiennych) dla budynków mieszkalnych w Dębnicy Kaszubskiej na 2021 rok - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego kosztów legalizacji wodomierzy w lokalach niemieszkalnych SSM CZYN na rok projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wpływów i wydatków funduszu remontowego z tytułu wymiany legalizacyjnej wodomierzy w lokalach mieszkalnych na rok projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów za gaz zbiorczy na 2021 rok w celu przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. XL) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu wraz z kosztorysem na odnowienie elewacji budynku przy ul. 3 Maja 27, uwzględniając wykonanie oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż lokali 3, 4, i 5 z wymianą elementów eternitu ponad dachem i skierowanie zapytań do 3 firm. XLI) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu wraz z kosztorysem na odnowienie elewacji budynku przy ul. 3 Maja 82 i skierowanie zapytań do 3 firm. 6

7 XLII) Zarząd w dniu r. poinformował p. o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni (nr rej. członkowskiego 21182) w związku z posiadaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr przy ul. w Słupsku. XLIII) Zarząd w dniu r. zapoznał się z protokołem sporządzonym na okoliczność otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. 3 Maja 23 w Słupsku do aktualnych wymogów p. poż. oddymianie klatek schodowych i zatwierdził wniosek komisji. XLIV) Zarząd w dniu r. zapoznał się z protokołem sporządzonym na okoliczność otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku do aktualnych wymogów p. poż. oddymianie klatek schodowych i zatwierdził wnioski komisji. XLV) Zarząd w dniu r. podjął decyzję o odstąpieniu od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w związku z tym, że wykazane wartości nie wpłyną na rzetelność i jasność przedstawienia w sprawozdaniu finansowym sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni oraz nie mają znaczącego wpływu na ustalenie wyniku finansowego jednostki. Do realizacji PF XLVI) Zarząd w dniu r. zapoznał się z pismem firmy HYDROBUD - EKO Sp. z o.o. w sprawie przedłużenia terminu najmu pomieszczenia gospodarczego w kl. C bm. przy ul. Mikołajskiej 6 do dnia r. i wyraził zgodę na powyższe za stawkę miesięczną netto zł/m 2. XLVII) Zarząd w dniu r. zatwierdził nowe stawki opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej obowiązujące od dnia r. Do realizacji FE XLVIII) Zarząd w dniu r. w oparciu o 5 ust. 2 Regulaminu zlecania dostaw przetargowej na otwarcie w dniu r. ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji ściany zachodniej z remontem płyt balkonowych i wymianą balustrad budynku przy ul. 3 Maja 76 w Słupsku. XLIX) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TA w sprawie zlecenia firmie PAT-BUD wymianę wkładki patentowej w drzwiach wejściowych do klatki schodowej C bm. przy ul. Zygmunta Augusta 76 wraz z dorobieniem kluczy i wyraził 7

8 zgodę na powyższe. Ad. 2 1) Zarząd w dniu r. podjął decyzję o przyjęciu oferty złożonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z Bydgoszczy na przeprowadzenie lustracji za lata Do realizacji ZS 2) Zarząd w dniu r. podjął decyzję o zmianie od dnia r. wynagrodzenia zasadniczego dla p. na kwotę brutto zł/m-c wg III kat. zaszeregowania oraz przyznał limit kilometrów - km/m-c. 3) Zarząd w dniu r. zapoznał się z pismem p. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy na mocy porozumienia stron z dniem r. i wyraził zgodę na powyższe. 4) Zarząd w dniu r. zobowiązał dział SC do ogłoszenia przetargu ofertowego na dzierżawę miejsc postojowych: - nr 8 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Władysława IV 5, 7 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za miejsce postojowe wynosi 40 zł + VAT - nr 12 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za miejsce postojowe wynosi 35 zł + VAT. Ogłoszenie zamieścić w internecie, prasie lokalnej i na klatkach schodowych bm. Władysława IV 3, 5, 7, Królowej Jadwigi 6, Wazów 2, 3, 4, 6, Jana Kazimierza 19, 20. 5) Zarząd w dniu r. zapoznał się z pismem p. w sprawie obniżenia stawki najmu za lokal użytkowy przy Al. 3 Maja 77/23 i podjął decyzję o skierowaniu podania na posiedzenie Rady Nadzorczej z propozycją obniżenia stawki o 30% na okres od dnia r. do dnia r. 6) Zarząd w dniu r. zapoznał się z pismem p. w sprawie obniżenia stawki za najem lokalu użytkowego przy ul. Garncarskiej 7/56 i wyraził zgodę na obniżenie stawki o 15% na okres od dnia r. do dnia r. 7) Zarząd w dniu r. podjął decyzję podjął decyzję o wysokości wynagrodzenia za dodatkowe czynności w ramach stosunku pracy dla zainteresowanych pracowników polegających na dostarczeniu nowych wymiarów opłat, rozliczeń wody za 2020 rok oraz informacji dotyczącej rozliczenia wody do skrzynek euro lokali mieszkalnych w dniach r. Do realizacji FE/SC 8

9 8) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia wymiany 3 zaworów termostatycznych wraz z głowicami w lokalu użytkowym przy ul. Wiejskiej 6/41 i wyraził zgodę na powyższe. 9) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia firmie p. Golca podłączenie ciepłej wody do lm. nr w bm. przy ul. Zygmunta Augusta 18 i wyraził zgodę na powyższe. 10) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do wiatrołapu wraz z ościeżnicą w ilości 2 szt. przy ul. Piłsudskiego 1C klatka B i C w Słupsku i skierowanie zapytań do 5 firm. 11) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do wiatrołapu wraz z ościeżnicą w ilości 1 szt. przy ul. Wiatracznej 4D klatka D w Słupsku i skierowanie zapytań do 5 firm. 12) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. b Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do wiatrołapu wraz z ościeżnicą w ilości 1 szt. przy ul. Wiejskiej 6 TAXI w Słupsku i skierowanie zapytań do 5 firm. 13) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskiem działu TT w sprawie zlecenia wymiany akumulatorów w urządzeniu UPS zjazdu awaryjnego dźwigu w kl. A bm. przy ul. 3 Maja 23 i wyraził zgodę na powyższe. 14) Zarząd w dniu r. zapoznał się z wnioskami działu TT w sprawie zlecenia firmie p. Golca wymianę opraw oświetleniowych w n/w lokalizacjach: - ul. 3-go Maja 23, kl. B, I piętro - ul. 3-go Maja 76, XII piętro, kl. B, - ul. 3-go Maja 76, IX piętro - kl. A, D, F, H - ul. 3-go Maja 76, VI piętro kl. B, C, E - ul. 3-go Maja 76, oświetlenie nocne korytarzy - ul. 3-go Maja 76, kl. E, hol skrzynki pocztowe - ul. Królowej Jadwigi 4, kl. D, III piętro - ul. Królowej Jadwigi 4, kl. E, parter przy wejściu do piwnicy, parter przy mieszkaniach - ul. Zygmunta Augusta 20, kl. F, parter przy skrzynkach pocztowych - ul. Zygmunta Augusta 18, kl. G, oprawa w wiatrołapie, parter przy tablicy ogłoszeń, 9

10 przy lm. i - ul. Leszczyńskiego 7, pokój nr 4, 5, 15 i wyraził zgodę na powyższe. 15) Zarząd w dniu r. w oparciu o 2 ust. 2 pkt. c Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom wyraził zgodę na zlecenie firmie OZE TECH Z.P.U. wymianę luksferów przy wejściu do klatek schodowych na okna PCV w bm. przy ul. Mostnika 5. 16) Zarząd w dniu r. wyraził zgodę na zlecenie firmie p. Bąba obowiązkowej deratyzacji w zasobach Spółdzielni na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Dębnica Kaszubska w terminie od dnia r. do dnia r. Do realizacji TK Protokół sporządziła: Michalina Anioł Podpisy Członków Zarządu Decyzje Zarządu są odzwierciedlone na oryginałach dokumentów przedkładanych na posiedzeniach Zarządu, ich kopie stanowią materiały pomocnicze do protokołu. 10

INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM CZYN w 2015 r.

INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM CZYN w 2015 r. INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM CZYN w 2015 r. Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej CZYN w Słupsku zawiadamia, że

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku

INFORMACJA. Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku INFORMACJA Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej CZYN w Słupsku zawiadamia że w dniach 09.06.2010-18.06.2010 r. w Spóldzielczym Domu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w sprawie: realizacji zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/2010 z dnia r.

Protokół Nr 38/2010 z dnia r. Protokół Nr 38/2010 z dnia 209.2010 r. Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 209.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2017

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2017 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2017 Protokół nr 1/2017 z dnia 22.02.2017 r. Uchwała nr 1/2017 42 ust. 1 pkt. 2 a) Statutu przyjmuje analizę rzeczowo - finansową Spółdzielni za 2016 rok. Uchwała nr 2/2017 42 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 42)2016

P R O T O K Ó Ł NR 42)2016 P R O T O K Ó Ł NR 42)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 25-26 października 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26 / 2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,PIONIER w Kętrzynie odbytego w dniu r.

Protokół nr 26 / 2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,PIONIER w Kętrzynie odbytego w dniu r. 1 Protokół nr 26 / 2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,PIONIER w Kętrzynie odbytego w dniu 18-19.07.2017 r. Obecni: Prezes Zarządu Arkadiusz Książek Zastępca Prezesa Dariusz Powroźnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 20)2019

P R O T O K Ó Ł NR 20)2019 P R O T O K Ó Ł NR 20)2019 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 15 maja 2019 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna Wachowska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r.

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r. Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu 25.06.2009 r. 1. Lucyna Siwek - Prezes Zarządu SM Nowy Dwór 2. Elwira Kordys - Zastępca Prezesa SM Nowy Dwór II. Porządek Obrad: 1. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Szczecinie

Protokół nr 5 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Szczecinie Protokół nr 5 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: - Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu - Jolanta Tomków - Z-ca Prezesa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA. Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA. Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych i pomieszczeniach przynależnych w budynku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW 02 777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98 REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2015

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2015 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2015 Protokół nr 1/2015 z dnia 22.01.2015 r. Uchwała nr 1/2015 Na podstawie 42 ust. 1 pkt 1 Statutu i 11 pkt 2 Regulaminu Zasad Rozliczania Kosztów GZM i Ustalenia Opłat za Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/12/16 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2016 roku, protokół nr 07/12/2016

Uchwała Nr 30/12/16 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2016 roku, protokół nr 07/12/2016 Uchwała Nr 30/12/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku, protokół nr 07/12/2016 w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 06/11/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na podstawie 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r.

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r. Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 35)2019

P R O T O K Ó Ł NR 35)2019 P R O T O K Ó Ł NR 35)2019 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019 roku. OBECNI: 1. Krystyna Wachowska Z ca Prezesa Zarządu 2. Zofia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia

Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 20.08 08.2018 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 23.10.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 49)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 07 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 49)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 07 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 49)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 07 grudnia 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Działalność konserwacyjno remontowa za dwa kwartały 2019 r.

Działalność konserwacyjno remontowa za dwa kwartały 2019 r. - 1 - Działalność konserwacyjno remontowa za dwa kwartały 2019 r. 1. Fundusz remontowy W pierwszym półroczu 2019 roku zakres rzeczowy wykonanych robót remontowych przedstawia się następująco: Roboty dekarskie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6)2018

P R O T O K Ó Ł NR 6)2018 P R O T O K Ó Ł NR 6)2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 07 lutego 2018 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 9)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna Wachowska

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia 01.07.2014 r. Protokół nr 27/2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 01.07.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2008 z dnia r.

Protokół Nr 45/2008 z dnia r. Protokół Nr 45/2008 z dnia 18.11.2008 r. Protokół Nr 45/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Obecni: Lublinie odbytego w dniu 18.11.2008 r. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI Podstawa prawna: - Art. 4 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/2011 z dnia r.

Protokół Nr 25/2011 z dnia r. Protokół Nr 25/2011 z dnia 14.06.2011 r. Protokół Nr 25/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 14.06.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/01/2019. Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 1/01/2019. Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. z dnia 29 stycznia 2019 r. Uchwała nr 1/01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo - finansowego i programu działalności Społeczno-Oświatowo-Kulturalnej na rok 2019. Działając na podstawie 34 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 46)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 46)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 46)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S. Leszczyńskiego 7 tel. 59 843-25-16 fax 59 843-21-22 *************************************************************************** REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2008 z dnia r.

Protokół Nr 32/2008 z dnia r. Protokół Nr 32/2008 z dnia 19.08.2008 r. Protokół Nr 32/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 19.08.2008 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 2)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku OBECNI: 1. Krystyna Wachowska Z-ca Prezesa Zarządu 2. Zofia

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH W ROKU 2016 PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ S.M. ROZSTAJE KADENCJI

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH W ROKU 2016 PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ S.M. ROZSTAJE KADENCJI TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH W ROKU 2016 PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ S.M. ROZSTAJE KADENCJI 2016-2019 Uchwały Nr 44/2016 z dnia 05.07.2016r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2018 i 2019 OSIEDLE PARKOWA - BIECZ. Parkowa 4 Opis prac planowanych do wykonania

ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2018 i 2019 OSIEDLE PARKOWA - BIECZ. Parkowa 4 Opis prac planowanych do wykonania Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 48 z dnia 21 grudnia 2017 r. ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2018 i 2019 OSIEDLE PARKOWA - BIECZ Kategoria Parkowa 4 Opis prac planowanych do wykonania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 30)2019

P R O T O K Ó Ł NR 30)2019 P R O T O K Ó Ł NR 30)2019 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 24 lipca 2019 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 26 września 2018 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zrealizowanych remontach i konserwacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku w latach

Informacja o zrealizowanych remontach i konserwacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku w latach Informacja o zrealizowanych remontach i konserwacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku w latach 1000-lecia 16 docieplenie elewacji od strony południowej wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29)2017

P R O T O K Ó Ł NR 29)2017 P R O T O K Ó Ł NR 29)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 26 lipca 2017 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert wybranych przez Komisję Przetargową do realizacji.

Zestawienie ofert wybranych przez Komisję Przetargową do realizacji. Zabrze, 16.04.2013r. Zestawienie ofert wybranych przez Komisję Przetargową do realizacji. I. Na zadanie obejmujące przeglądy kominiarskie zasobów: Do realizacji wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy Kominiarzy,

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu SM Czuby w Lublinie o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28, 30 lipca 2015 r.

Informacja Zarządu SM Czuby w Lublinie o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28, 30 lipca 2015 r. Informacja Zarządu SM Czuby w Lublinie o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28, 30 lipca 2015 r. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28, 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

wartość rynkową tego lokalu, z której to wartości spółdzielnia potrąca:

wartość rynkową tego lokalu, z której to wartości spółdzielnia potrąca: Uchwała Nr 2/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r.

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r. Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie Na posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane przychody na rok 2019 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł

Planowane przychody na rok 2019 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł PRZYCHODY Planowane przychody na rok 2019 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł Tabela Nr 1 Lp Wyszczególnienie 2018 2019 1 Eksploatacja gzm,garaże,parkingi /w tym KD3 97,3 tys. zl/ 1000,0 907,0

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24)2018

P R O T O K Ó Ł NR 24)2018 P R O T O K Ó Ł NR 24)2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2018 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka w Tarnowie w dniu r.

Sprawozdanie. z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka w Tarnowie w dniu r. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka w Tarnowie w dniu 13.06.2017 r. Walne Zgromadzenie podjęło 11 uchwał. Uchwała Nr 1 W sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO W SPRAWIE ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ WODY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO W SPRAWIE ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ WODY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO W SPRAWIE ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali zarządzanych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2009

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2009 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2009 Protokół nr 1/2009 z dnia 16.01.2009 r. Uchwała Nr 1/2009 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne 21.05.2018 REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 23)2017

P R O T O K Ó Ł NR 23)2017 P R O T O K Ó Ł NR 23)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia 09.04.2013 r. Protokół nr 15/ 2013 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 09.04.2013 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA PRAWNA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 PODSTAWA PRAWNA POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TCZEWIE W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZANIA SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE 1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2)2019

P R O T O K Ó Ł NR 2)2019 P R O T O K Ó Ł NR 2)2019 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 09 stycznia 2019 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uchwał Zarządu SM Nowy Dwór od nr 515/2016 do 543/2016

Zestawienie uchwał Zarządu SM Nowy Dwór od nr 515/2016 do 543/2016 Zestawienie uchwał Zarządu SM Nowy Dwór od nr 515/2016 do 543/2016 Uchwała nr 515/2016 z dnia 22.09.2016 r. Dwór Pani. na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej i w związku z nabyciem spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 28)2018

P R O T O K Ó Ł NR 28)2018 P R O T O K Ó Ł NR 28)2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 04 lipca 2018 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 25)2018

P R O T O K Ó Ł NR 25)2018 P R O T O K Ó Ł NR 25)2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2018 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 5)2018

P R O T O K Ó Ł NR 5)2018 P R O T O K Ó Ł NR 5)2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2018 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12)2018

P R O T O K Ó Ł NR 12)2018 P R O T O K Ó Ł NR 12)2018 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 21 marca 2018 roku. OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE 1 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan remontów na 2019 r Osiedle AO - 1

Plan remontów na 2019 r Osiedle AO - 1 N-r Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Załącznik do Uchwały RN nr 95 / 2018 z dnia 13.12.2108 r. Plan remontów na 2019 r. 05.12.2018 Osiedle AO - 1 Zakres robót Planowana wartość robót [zł]

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 3 / 2012 z dnia r.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 3 / 2012 z dnia r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 3 / 2012 z dnia 23.01.2012 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 36)2017

P R O T O K Ó Ł NR 36)2017 P R O T O K Ó Ł NR 36)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 06 września 2017 roku. OBECNI: 1. Krystyna Wachowska Z-ca Prezesa Zarządu 2. Zofia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Projekt z dnia 28.01.2017 GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017. Rada Nadzorcza jest organem powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Swoją funkcję kontrolno-nadzorczą realizuje

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 1)2019

P R O T O K Ó Ł NR 1)2019 P R O T O K Ó Ł NR 1)2019 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 02 stycznia 2019 roku. OBECNI: 1. Krystyna Wachowska Z ca Prezesa Zarządu 2. Zofia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiarus" w Żurawicy

Regulamin Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy Regulamin Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiarus" w Żurawicy Rozdział I Podstawa Prawna Niniejszy regulamin opracowano z uwzględnieniem postanowień zawartych w: 1 1. ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 40 /2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2019 i 2020

załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 40 /2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2019 i 2020 załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 40 /2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. ZAMIERZENIA REMONTOWE ZASOBÓW JSM NA ROK 2019 i 2020 Parkowa 4 OSIEDLE PARKOWA - BIECZ Kategoria Opis prac planowanych do wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 47/2010 z dnia r.

Protokół Nr 47/2010 z dnia r. Protokół Nr 47/2010 z dnia 23.11.2010 r. Protokół Nr 47/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 23.11.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 35)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 35)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 35)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczucinie z działalności za 2017 rok.

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczucinie z działalności za 2017 rok. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczucinie z działalności za 2017 rok. Stanisław Będkowski - Prezes Zarządu Monika Kosińska - Zastępca Prezesa Arkadiusz Warzecha - Członek Zarządu 13 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

REGULAMIN. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych: REGULAMIN określający zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz montażu i użytkowania wodomierzy zainstalowanych w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Białymstoku I. PODSTAWY PRAWNE.

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali użytkowych

Regulamin najmu lokali użytkowych Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2011 z dnia 11.04.2011r. Regulamin najmu lokali użytkowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo