Program konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH Świat starożytny centrum i peryferie. Wrocław, września 2021.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH Świat starożytny centrum i peryferie. Wrocław, września 2021."

Transkrypt

1 Program konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH Świat starożytny centrum i peryferie Wrocław, września września Rejestracja (hol gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1) Obrady plenarne (Oratorium Marianum, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1) Oficjalnie otwarcie konferencji Konferencje Komisji Historii Starożytnej PTH - rys historyczny, prof. K. Balbuza (UAM) Wykład prof. D. Musiał (UMK) Świat pełen bogów. Grecko-rzymski politeizm epoki cesarstwa Przerwa kawowa Wykład prof. N. Sekunda (UG) "Rok 480: logistyka i strategia: dlaczego Termopile?" Wykład prof. R. Kulesza (UW) Bürger zweiter Klasse w Sparcie? Zwiedzanie Gmachu Głównego i Wieży Matematycznej UWr Obiad Książki i św. Parsymonia na Końskim Targu. Z dziejów wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, prof. W. Mrozowicz (UWr) (w budynku przy ul. Szajnochy 7/9) Obrady w sekcjach (w budynku przy ul. Szajnochy 7/9) Władza, elita, tożsamość. Refleksje nad różnorodnością imperium rzymskiego z perspektywy centrum i prowincji (prof. A. Kluczek, US) czytelnia Dr hab. P. Madejski (UMCS) Pacatum oppidum, pacata provincia: o powiązaniach przestrzeni z ideologią panowania nad innymi w Rzymie okresu Republiki i wczesnego Cesarstwa Greckie centrum i peryferie (prof. R. Kulesza, UW) Mgr K. B. Frank (University College London) "Dokąd żeglować? Wpływ wyroczni w Dodonie na lokalne szlaki migracyjne oraz handlowe w epoce klasycznej i hellenistycznej Centrum i peryferie na starożytnym Bliskim Wschodzie w wymiarze politycznym, religijnym i kulturowym (prof. Ł. Niesiołowski-Spano, UW) Prof. P. Bieliński (UW) Budownictwo sakralne płn. Mezopotamii w III. tys. p.n.e. i możliwe interpretacje jego funkcji na przykładzie odkryć polsko-syryjskiej misji wykopaliskowej na Tell Arbid

2 Prof. K. Balbuza (UAM) Autoprezentacja królów klientelnych Rzymu w świetle monet - granice niezależności. Przykład Mauretanii Dr M. Halamus (UWr) Jedna czy dwie kultury epigraficzne w Królestwie Bosporańskim? Prof. R. Tarasewicz (UAM) Wyprawa Nabopolasara z 19 roku panowania w świetle NBC Dr Wojciech Pietruszka (UWr) Centrum i peryferia? Spojrzenie z perspektywy Kampanii. Mgr A. Liwerska-Garstecka (UAM) Epidauros i Pergamon centra leczenia i najważniejsze ośrodki kultu Asklepiosa Dyskusja Dyskusja Dyskusja Prof. M. Wilczyński (UP) Caput regni barbarorum ośrodki władzy królestw barbarzyńskich V i VI w. i ich oddziaływanie na rzymską prowincję Prof. R. Suski (UwB) Hiszpańskość i rzymskość w Historia adversus paganos Orozjusza PRZERWA KAWOWA Polityka, społeczeństwo i ustawodawstwo w Rzymie i na peryferiach Imperium (prof. H. Appel, UMK) s.1 Dr hab. E. Loska (UKSW) Obywatele na peryferiach prawa rzymskiego Mgr M. Świerk (UWr) Familia Caesaris w centrum prowincji afrykańskich. Problem wykorzystania antroponimii w badaniach nad społeczeństwem rzymskiej Kartaginy Prof. Ł. Niesiołowski-Spano (UW) Juda między wschodem i zachodem - wpływy Orientu i Hellady na kulturę i dziedzictwo Judejczyków w starożytności Dr P. Głogowski (UWr) Rozwój kultury epigraficznej Fenicjan na przykładzie zwyczaju honoryfikacyjnego Mgr S. Popławski (PWr) Konstrukcja antycznych domów w Marinie el - Alamein. Analiza zapotrzebowania kamienia budowlanego Dr M. Piegdoń (UJ) Sedes moribunda? Od peryferii do części administracyjnej rzymskiej Italii. Ewolucja stosunków społecznych, etnicznych oraz prawno-administracyjnych na dawnych ziemiach Senonów nad Adriatykiem pod rządami Rzymu w III I w.p.n.e Dyskusja Dyskusja Dyskusja Bankiet

3 15 września Obrady w sekcjach (w budynku przy ul. Szajnochy 7/9) Greckie centrum i peryferie (prof. A. Pałuchowski, UWr) Prof. K. Zieliński (UWr) Relacje między jednostką a grupą w procesie podejmowania decyzji w Iliadzie Religia rzymska pomiędzy centrum a peryferiami badań naukowych (prof. A. Gillmeister, UZ) czytelnia Prof. H. Appel (UMK) O manipulowaniu auspicjami przed zgromadzeniami wyborczymi Rzym w świetle tekstów literackich i badań interdyscyplinarnych (Prof. D. Musiał, UMK) s. 202 Prof. M. Szczot (UAM) Między Rzymem a prowincją. O epistolarnej powieści "Rzym za Nerona" Józefa Ignacego Kraszewskiego Iran (prof. M. J. Olbrycht, UR) Prof. M. J. Olbrycht (UR) Uwagi na temat historii Arsakidów Dr B. Lis (PAN) Nadmorska Tesalia w Późnej Epoce Brązu - centrum czy peryferia? Prof. R. Kosiński (UwB) Ewolucja obrazu religii tradycyjnej na kartach historiografii kościelnej Dr A. Pająkowska- Bouallegui (UG) Obraz cesarza Juliana Apostaty w panegiryku Klaudiusza Mamertinusa Prof. J. Bodzek (UJ) Satrapowie, dynaści i miasta. Mennictwo w zachodnich satrapiach państwa Achemenidów (ok p.n.e.) Dr hab. A. Wolicki (UW) Ateny i Dodona w V w. p.n.e. Dr K. Mogielnicki (UZ) Słownictwo religijne w De significatu verborum Werriusza Flakkusa Dr A. Paradziński (UW) Na peryferiach późnoantycznej rzymskiej historiografii przypadek Sulpicjusza Aleksandra dyskusja dyskusja dyskusja dyskusja Mgr Ł. Szeląg (UWr) Od obrony Beocji do obrony przed Beotami. Problem ucieczek do Keressos w historii Tespii i antycznej narracji o tej polis Dr J. Porucznik (UO) Tituli honorarii w kulturze epigraficznej miast północnozachodnich wybrzeży Morza Czarnego Dr L. Olszewski (UAM) Caelestes honores: dygresje o metodzie Mgr A. Szylińczuk (UZ) Religijny aspekt romanizacji Kampanii PRZERWA KAWOWA Prof. I. Milewski (UG) Kondycja ekonomiczna wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego w świetle tekstów hagiograficznych epoki (IV-VI wiek) Dr W. Bejda (Akademia Pomorska) Na peryferiach znaczenia terminu epieikes Prof. K. Maksymiuk (UPH) Polityka deportacyjna Iranu w 4 wieku po Chr. Prof. T. Polański (UJK) Świadectwa autopsji w opisie Iranu, Syrii i Arabii w Historii Hieronima z Kardii ( przed Chr.) Dr hab. Michał Marciak (UJ) Lokalizacja bitwy pod Gaugamelą w świetle badań interdyscyplinarnych

4 Prof. A. Tatarkiewicz (UAM) Dokąd zmierzasz Mitro? Mgr I. Feier (UWr) Energia wody w starożytnym Rzymie - przykłady zastosowań dyskusja dyskusja dyskusja dyskusja Dr Michał Podrazik (UR) Wojska Wielkiego Króla w bitwie pod Kunaksą (401 r. przed Chr.) Obiad Posiedzenie Komisji Historii Starożytnej PTH (w budynku przy ul. Szajnochy 7/9, czytelnia) Obrady w sekcjach (w budynku przy ul. Szajnochy 7/9) Greckie centrum i peryferie w okresie rzymskim (prof. M. Pawlak, UMK) Prof. A. Łoś (UWr) Czy w okresie wczesnego cesarstwa Kreta była peryferiami świata greckorzymskiego w wymiarze gospodarczym Świat grecki w IV w. p.n.e. Nowe centra, nowe idee (prof. S. Sprawski, UJ) Dr hab. T. Mojsik, (UwB) Muzejon w Aleksandrii, intelektualiści i idea instytucji naukowej Egipt hellenistyczny, rzymski i późnoantyczny (prof. A. Łajtar, UW) Czytelnia Prof. J. Urbanik (UW) Kazus Dionizji i stosowanie prawa w Egipcie rzymskim Prof. M. Pawlak (UMK) Miasta greckie wobec rzymskich wojen z lat p.n.e. (aspekty finansowe) Dr hab. A. Pałuchowski (UWr) W środku i na obrzeżu wspólnot obywatelskich z obrzeży świata egejskiego, czyli akty wyzwoleń niewolników na Krecie w epokach hellenistycznej i rzymskiej Dr hab. J. Rzepka (UW) "Młode" ludy w Grecji późnoklasycznej Dr W. Duszyński (UJ) Ośrodki innowacji wojskowych w Grecji IV w. przed Chrystusem dyskusja dyskusja dyskusja Dr D. Grzesik (UWr) Z centrum do peryferii? Regionalizacja Delf w okresie rzymskim na podstawie analizy Delphic proxeny network PRZERWA KAWOWA Bliski i Daleki Wschód (prof. S. Sprawski, UJ) Prof. M. Münnich (KUL) Zachodniosemickie zaklęcia przeciwko demonom: koncepcje własne i Prof. A. Łukaszewicz (UW) Aleksandria, Nikopolis i pierwszy rzymski prefekt Egiptu Dr A. Wojciechowska (UWr) Stolice nomów (metropoleis) w Egipcie hellenistycznym i rzymskim do czasów Septymiusza Sewera Dr J. Wilimowska (UW) Personel świątyń w Soknopaiou Nesos w okresie ptolemejskim

5 zapożyczenia Dr T. Grabowski (UJ) Na peryferiach ptolemejskiego imperium. Region północnoegejski w polityce Lagidów Dr Piotr Jagła (UAM) Filip i ptaki Mgr M. Kosz (UWr) Upadek czy transformacja? Poglądy nowożytnej historiografii na specyfikę późnoantycznego miasta lewantyńskiego Mgr K. Michalewicz (UWr) Wyobrażenie Chińczyków o Państwie Da Qin dyskusja dyskusja dyskusja Prof. R. Czerner (PWr) Rzymskie domy w Marina el Alamein Dr G. Bąkowska-Czerner (UJ) Elementy dekoracyjne domów i łaźni rzymskich w Marina el Alamein Wycieczka - rejs po Odrze wraz z grillem na statku 16 września Obrady w sekcjach (w budynku przy ul. Szajnochy 7/9) Cesarstwo Wschodniorzymskie i Bizancjum (prof. K. Nawotka, UWr) Prof. P. Kochanek (KUL) Hyperborea w źródłach bizantyńskich, czyli północne peryferie ekumeny a Cesarstwo Wschodniorzymskie Mgr Ł. Pigoński (UŁ) Kilka uwag na temat kariery magistra militum Flawiusza Plinty i jego wpływów na dworze Teodozjusza II Rzym w okresie cesarskim (prof. K. Balbuza, UAM) czytelnia Dr P. Jaworski (UW) Legion X Fretensis w Apsaros: wojna partyjska Trajana z perspektywy rzymskiego fortu u wybrzeży Kolchidy Dr D. Janiszewska-Sieńko (UZ) Karakalla a Germanie - polityka cesarza wobec pogranicza germańskoretyckiego Na peryferiach Imperium Romanum (prof. A Łoś, UWr) Prof. D. Spychała (UKW) W co wierzyli Wandalowie w IV-V wieku po Chrystusie? Między neoarinizmem (anomeizmem) a homeizmem Dr B. Szubelak Gladius Gallicus - wybrane zagadnienia Mgr P. Zagórska (UWr) Dlaczego Aleksander nie dotarł do Syrii? Legenda o Aleksandrze w dziele Jana Malalasa Prof. M. J. Leszka (UŁ) Wodzowie cesarza Zenona ( ) Mgr A. Anzorge- Potrzebowska (US) August na peryferiach pamięci. Różne interpretacje wybranych pośmiertnych wyobrażeń pierwszego cesarza w mennictwie rzymskim Mgr J. Marciniszyn (UZ) Liwiusz i August na straży dobrych obyczajów. Próby powrotu do mos maiorum w Ab urbe condita i ustawodawstwie princepsa Dr Z. Kaczmarek (UAM) Virunum (Magdalensberg) życie w centrum i peryferie rzymskiego świata Mgr I. Feier (UWr), Mgr M. Jackowski (PWr) Rzymskie wino w Barbaricum: badania interdyscyplinarne w służbie historii starożytnej

6 Dr A. Szopa (UP) Centrum i peryferie w epitome Historii Kościoła Teodora Lektora Prof. J. Wiewiorowski (UG) Peryferia Cesarstwa Wschodniorzymskiego w insygniach Notitia Dignitatum dyskusja dyskusja Dyskusja UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE OBRAD, czytelnia PRZERWA KAWOWA ZIMNY BUFET

Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS HISTORIA KULTURY GRECKO-RZYMSKIEJ

Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS HISTORIA KULTURY GRECKO-RZYMSKIEJ Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS Przedmiot HISTORIA KULTURY GRECKO-RZYMSKIEJ Prowadzący Dr Leonard Owczarek Forma zajęć konwersatorium Rok studiów I rok studiów II stopnia 2011/2012 (semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) Kod przedmiotu 08.0-WH-PolitP-W-PH(C) Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia / Relacje

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) 2019-09-01 HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM PODSTAWOWY (PP) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa HISTORIA klasa 1 LO (4-letnie po

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony HISTORIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 25 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 2. stopnia

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 2. stopnia Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 2. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 I. Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) 2019-09-01 HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM ROZSZERZONY (PR) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa HISTORIA klasa 1 LO (4-letnie po

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin Forma I rok II rok I. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa modułu kształcenia Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej

1. Nazwa modułu kształcenia Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej 2. Kod modułu 05-WDAS-11 3. Rodzaj modułu obowiązkowy 4. Kierunek studiów Archeologia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Starożytnicza: Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje. Lublin 28-30 września 2015 r.

Konferencja Starożytnicza: Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje. Lublin 28-30 września 2015 r. Konferencja Starożytnicza: Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje. Lublin 28-30 września 2015 r. 28.09.2015 r. Sala konferencyjna Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dawny Pałac

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH w dniu 23 stycznia 2016 roku w Warszawie

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH w dniu 23 stycznia 2016 roku w Warszawie PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH w dniu 23 stycznia 2016 roku w Warszawie Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 23

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Patronat honorowy: MINISTER ZDROWIA GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY REKTOR UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Choroba i zdrowie Profilaktyka i promocja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Warszawa 21 listopada 2014 roku

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Warszawa 21 listopada 2014 roku SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Warszawa 21 listopada 2014 roku Miejsce konferencji: Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

CYWILIZACJA HELLENÓW LEKCJA POWTÓRZENIOWA

CYWILIZACJA HELLENÓW LEKCJA POWTÓRZENIOWA CYWILIZACJA HELLENÓW LEKCJA POWTÓRZENIOWA 1. Daty Uzupełnij tabelę Pierwsza olimpiada Reformy Solona Reformy Klejstenesa Bitwa pod Maratonem Bitwy pod Termopilami i Salaminą Bitwa pod Platejami Wojna peloponeska

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji:

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji: Program konferencji: Organizatorzy konferencji: KATEDRA HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ i KATEDRA TEORII WYCHOWANIA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Sekretariat konferencji:

Bardziej szczegółowo

Archeologia nowy program obowiązuje I rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia od roku akademickiego 2015/2016

Archeologia nowy program obowiązuje I rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia od roku akademickiego 2015/2016 Archeologia nowy program obowiązuje I rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia od roku akademickiego 2015/2016 Liczba godzin Efekty kształcenia Lp. Nazwa przedmiotu Rok Forma ECTS I sem II sem

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WOJSKO POLITYKA

HISTORIA WOJSKO POLITYKA KONFERENCJA NAUKOWA HISTORIA WOJSKO POLITYKA MARIAN KUKIEL (1885 1973) I JEGO DZIEŁO ZAPROSZENIE W dziejach Polski Marian Kukiel chlubnie odznaczył się na wielu obszarach. Był wybitnym historykiem, żołnierzem,

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Lp. PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Nazwa przedmiotu: I Semestr II Wykłady obowiązkowe Historia starożytna Zbo/1 - -. Główne nurty

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.klasa.. 1. Wytłumacz pojęcia: (0-4) Polis-.. Hellada-. Agora- Dramat-.. 2. Wymień pięciu bogów greckich (0-5) 3. Diagram przedstawia ukształtowanie terenu Grecji. Wyjaśnij związek pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Poniżej zapisano ogólne i szczegółowe wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego z historii na III etapie kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia ECTS Liczba godzin Forma I rok II rok I. Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 INSTYTUT HISTORII MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 Lp. 4. 5. Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna (wykład) Historia historiografii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo WIEDZA PRAKTYCZNA DYSCYPLINA NAUKI KIERUNKI STUDIÓW

Bezpieczeństwo WIEDZA PRAKTYCZNA DYSCYPLINA NAUKI KIERUNKI STUDIÓW Bezpieczeństwo WIEDZA PRAKTYCZNA DYSCYPLINA NAUKI KIERUNKI STUDIÓW 9-10 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, Białystok Czwartek 9 czerwca 2016 r. 8:45 9:15 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia i dokumentowania badań wykopaliskowych - konwersatorium

Metodyka prowadzenia i dokumentowania badań wykopaliskowych - konwersatorium Archeologia studia I stopnia Rok I Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący Forma zajęć Rok ECTS Sposób zaliczenia pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00

Bardziej szczegółowo

4. MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM, ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I NIEPAMIĘCI (Poznań, IX 2017)

4. MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM, ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I NIEPAMIĘCI (Poznań, IX 2017) 770 Ojcze Profesorze, Św. Benedykt w rozdziale II swojej Reguły: Jaki powinien być opat od wersetu 23 napisał tak: Jako nauczyciel powinien opat trzymać się zawsze tej oto zasady Apostoła: Przekonywaj,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski Droga do Niepodległej Bełchatów, 7 8 grudnia 2017

Ogólnopolska konferencja naukowa W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski Droga do Niepodległej Bełchatów, 7 8 grudnia 2017 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/konferencje-i-wyklady/2860,ogolnopolska-konferencja-naukowa-w-150-lecie-urod zin-jozefa-pilsudskiego-marszal.html 2019-09-19, 10:29 Ogólnopolska konferencja

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 7 maja 2018 r. - 13:00-14:00 Obiad. - 14:00 Uroczyste otwarcie konferencji

PROGRAM. 7 maja 2018 r. - 13:00-14:00 Obiad. - 14:00 Uroczyste otwarcie konferencji Jubileuszowe XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i związków wyznaniowych (1918 1945 1989) Wrocław, 7-9 maja 2018 r. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego

Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego 1. Na załączonej mapie zakreśl obszar Hellady i Wielkiej Hellady z właściwą legendą. 2. Analizując mapę przedstawiającą obszar

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

HISTORIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 HISTORIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PODSTAWA PROGRAMOWA (poziom rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RELIGIA IDEOLOGIA. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POZNAŃ 4-5 marca 2016

POLITYKA RELIGIA IDEOLOGIA. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POZNAŃ 4-5 marca 2016 POLITYKA RELIGIA IDEOLOGIA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POZNAŃ 4-5 marca 2016 FILOZOFIA HISTORII. POLITYKA, RELIGIA, IDEOLOGIA Poznań, 4-5 marca 2016 Program konferencji Piątek, 4 marca 08:45 Początek

Bardziej szczegółowo

Specjalność : historia i język angielski; dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja SYLABUS

Specjalność : historia i język angielski; dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja SYLABUS Instytut Historii Specjalność : historia i język angielski; dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja SYLABUS Przedmiot HISTORIA STAROŻYTNA Prowadzący Dr Lucyna Kostuch Forma zajęć konwersatorium

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu:historia sztuki

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu:historia sztuki WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu:historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów:studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy?

zboża? 9. Jak nazywamy tryb życia, gdy ludzie znali już rolnictwo? Maratonem? Maratonem? świątynia Artemidy? świątynia Artemidy? K1 - A 1. Rok upadku Związku Radzieckiego? 2. Co się stało w 1789r.? 3. Która epoka zaczęła się w 1492 r.? 4. Rok chrztu Mieszka I i Polski 5. Co się wydarzyło w roku 1370? 6. Jakie wydarzenie zakończyło

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Starożytność

DZIAŁ I. Starożytność Plan pracy z historii na rok szkolny 2011/2012 w klasie I b LO, semestr I Prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba godzin 15 Zakres rozszerzony Podręcznik Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schyłku

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KULTURA STAROŻYTNEGO RZYMU PRAGMATYZM I REALIZM

KULTURA STAROŻYTNEGO RZYMU PRAGMATYZM I REALIZM KULTURA STAROŻYTNEGO RZYMU PRAGMATYZM I REALIZM CYWILIZACJA RZYMU Cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego i części Europy. Jej kolebką było miasto Rzym leżące w Italii, które w pewnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POD TYTUŁEM MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM, ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I NIEPAMIĘCI

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POD TYTUŁEM MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM, ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I NIEPAMIĘCI MEANDER 2018 DOI: 10.24425/meander.2018.124971 KATARZYNA BALBUZA (Poznań) OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POD TYTUŁEM MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM, ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia i dokumentowania badań wykopaliskowych konwersatorium

Metodyka prowadzenia i dokumentowania badań wykopaliskowych konwersatorium Archeologia studia I stopnia Rok I Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący Forma zajęć Rok ECTS Sposób zaliczenia pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Kultura antyczna historia i recepcja Kod:

Przedmiot: Kultura antyczna historia i recepcja Kod: Przedmiot: Kultura antyczna historia i recepcja Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 2/3-4 Specjalność: HG, ORT, ZM Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/16 Wykłady: 30/16 Ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański i Collegium Marianum. Liceum Katolickie w Pelplinie. X ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK SZKOŁA RELIGIA. Program konferencji

Uniwersytet Gdański i Collegium Marianum. Liceum Katolickie w Pelplinie. X ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK SZKOŁA RELIGIA. Program konferencji Uniwersytet Gdański i Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie X ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK SZKOŁA RELIGIA Program konferencji 23-24 maja 2014 r. 2 23 maja (piątek) 9.30 rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Patronaty honorowe: Patronaty medialne:

Patronaty honorowe: Patronaty medialne: Patronaty honorowe: Patronaty medialne: Adres: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice Miejsce obrad: Sala Rady Wydziału (I piętro) 9:55 Uroczyste rozpoczęcie Panel

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej wykład/ćwiczenia

1. Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej wykład/ćwiczenia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej wykład/ćwiczenia 2. Kod modułu kształcenia: 05-HSS-12hs 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA. Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI. Część I. Starożytność

HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA. Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI. Część I. Starożytność HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI Część I. Starożytność Rozdział I. Monarchie despotyczne i wielkie imperia Wschodu 1. Rys historyczny 2. Ustrój społeczny despotii 3. Ustrój

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH Wykład 4 KONFLIKT CYWILIZACJI Samuel Huntington SAMUEL HUNTINGON ZDERZENIE CYWILIZACJI, 1993, 1997 Ur. 1927 r., amerykański profesor Uniwersytetu Eaton, prezes

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Historia. Specjalność nauczycielska Studia niestacjonarne 2. stopnia

Historia. Specjalność nauczycielska Studia niestacjonarne 2. stopnia Historia. Specjalność nauczycielska Studia niestacjonarne 2. stopnia ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 I. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Konferencja naukowa SPÓR O POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO HISTORIOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza historii mówionej

Różne oblicza historii mówionej Studencko-Ekspercka Konferencja Naukowa Różne oblicza historii mówionej 29 30 maja 2014, Wrocław Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego Program: Dzień pierwszy: Audytorium IH UWr 9:00 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN WRZEŚNIA 2019 R.

PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN WRZEŚNIA 2019 R. PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN 18-18 WRZEŚNIA 2019 R. 10.00-11.00 Uroczyste otwarcie Zjazdu 11.00 11.45 Wykład inauguracyjny Jan Pomorski (UMCS) Potęga historii 11.45

Bardziej szczegółowo

DWIE DEKADY KONSTYTUCJI RP DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

DWIE DEKADY KONSTYTUCJI RP DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA O p o l s k i Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASAY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZAAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA

ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA Organizatorzy uprzejmie zapraszają MŁODYCH BADACZY do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA organizowanej przez: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

I ROK. 1. Wprowadzenie do historii 30 zal./o Język łaciński 30 zal./o zal./o. 1

I ROK. 1. Wprowadzenie do historii 30 zal./o Język łaciński 30 zal./o zal./o. 1 Przedmioty obligatoryjne (plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 i później) 1. Wprowadzenie do historii I 2. Język łaciński 30 zal./o. 1 30 zal./o. 1 3. Vademecum

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne 2 stopień

Studia stacjonarne 2 stopień Studia stacjonarne 2 stopień I r. 1 semestr 2018/2019 Historia specjalność zawodowa : archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska, regionalistyka. Historia specjalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN S z c z e c i n H u m a n i s t y c z n y i K a t e d r a W c z e s n e j E d u k a c j i I P serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalizacji zawodowej (do wyboru jedna z dwóch specjalizacji - zob. zał )

Przedmioty specjalizacji zawodowej (do wyboru jedna z dwóch specjalizacji - zob. zał ) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne dla niehistoryków; 5-semestralne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok

Bardziej szczegółowo

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Temat konkursu: Szczęk oręża przez wieki. Motto: Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami.

Bardziej szczegółowo

IV OPOLSKIE COLLOQUIUM PRAWNO-HISTORYCZNE

IV OPOLSKIE COLLOQUIUM PRAWNO-HISTORYCZNE KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO KATEDRA HISTORII POLSKI I HISTORII POWSZECHNEJ PAŃSTWA I PRAWA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wojewódzki Oddział Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 2. stopnia

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 2. stopnia Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 2. stopnia ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 I. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Starożytność. 1) Sumerowie (południowa Mezopotamia) - pismo klinowe - pierwsze pismo na świecie - koło garncarskie 2) Babilonia (środkowa

Temat: Starożytność. 1) Sumerowie (południowa Mezopotamia) - pismo klinowe - pierwsze pismo na świecie - koło garncarskie 2) Babilonia (środkowa Temat: Starożytność. 1) Sumerowie (południowa Mezopotamia) - pismo klinowe - pierwsze pismo na świecie - koło garncarskie 2) Babilonia (środkowa Mezopotamia) - kodeks Hammurabiego - jeden z pierwszych

Bardziej szczegółowo

nt. Transport miejski w języku i kulturze Bydgoszcz 24-26 września 2015 r.

nt. Transport miejski w języku i kulturze Bydgoszcz 24-26 września 2015 r. ZAKŁAD STYLISTYKI I PRAGMATYKI JĘZYKOWEJ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. (52) 321 31 80, 322 98 39,

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii Historia studia stacjonarne drugiego stopnia Specjalność kultura krajów śródziemnomorskich SYLABUS. Treści kształcenia

Instytut Historii Historia studia stacjonarne drugiego stopnia Specjalność kultura krajów śródziemnomorskich SYLABUS. Treści kształcenia Instytut Historii Historia studia stacjonarne drugiego stopnia Specjalność kultura krajów śródziemnomorskich SYLABUS Przedmiot Archeologia klasyczna i orientalna Prowadzący Dr Szymon Orzechowski Forma

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. STAROŻYTNOŚĆ... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. STAROŻYTNOŚĆ... 1 Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. STAROŻYTNOŚĆ... 1 Rozdział I. Monarchie despotyczne... 3 Część I. Rys historyczny... 3 Część II. Ustrój społeczny despotii... 4 Część III. Ustrój polityczny despotii... 5 Część

Bardziej szczegółowo

Archeologia stary program obowiązuje II i III rok studiów I stopnia oraz II rok studiów II stopnia Rok akademicki 2015/2016

Archeologia stary program obowiązuje II i III rok studiów I stopnia oraz II rok studiów II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Archeologia stary program obowiązuje II i III rok studiów I stopnia oraz II rok studiów II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Liczba godzin Efekty kształcenia Lp. Nazwa przedmiotu Rok Forma ECTS I sem II

Bardziej szczegółowo

I rok archeologii. Przedmiot

I rok archeologii. Przedmiot Dzień poniedziałek wtorek środa czwartek Godzina G ru p a I rok archeologii Przedmiot R od za j za ję ć Prowadzący Sala wykładowa 08:00-09:30 Wstęp do pradziejów powszechnych w dr hab J Wierzbicki 143

Bardziej szczegółowo

I. Przedmioty kształcenia ogólnego. II. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

I. Przedmioty kształcenia ogólnego. II. Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia stacjonarne 2 stopień I r. - 2 semestr 2018/2019 Historia specjalizacja zawodowa : archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska, regionalistyka. Historia specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na konferencję naukową. Miejsce religii w sferze publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej

Zaproszenie na konferencję naukową. Miejsce religii w sferze publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej Zaproszenie na konferencję naukową Miejsce religii w sferze publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej 22-23 I 2016 Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński Pytanie o miejsce religii sferze publicznej

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory Klasa II semestr czwarty Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory 1. Jak kształtował się współczesny naród polski? Ku współczesnemu narodowi W obronie polskości Kultura narodowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASAY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZAAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2018 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Egzaminujący Przedmiot Termin Miejsce Uwagi. "Pół-Azja", czyli dzieje Galicji 6 i 20 lutego 2018, godz. 9:00 sala 205

Egzaminujący Przedmiot Termin Miejsce Uwagi. Pół-Azja, czyli dzieje Galicji 6 i 20 lutego 2018, godz. 9:00 sala 205 Egzaminujący Przedmiot Termin Miejsce Uwagi dr Aleksandra Arkusz Rozwój form kancelaryjnych 23 stycznia 2018, 9.45-11.15, Aula (116) prof. dr hab. Michał Baczkowski "Pół-Azja", czyli dzieje Galicji 6 i

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNY MARKETING PERMANENTNY, CZYLI KAMPANIA WYBORCZA NA CO DZIEŃ

POLITYCZNY MARKETING PERMANENTNY, CZYLI KAMPANIA WYBORCZA NA CO DZIEŃ Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Pracownia Marketingu Politycznego POLITYCZNY MARKETING PERMANENTNY, CZYLI KAMPANIA WYBORCZA NA CO DZIEŃ 26 27 maja 2011 roku PROGRAM KONFERENCJI Czwartek 26.05.2011

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA Konferencja naukowa PROGRAM ORGANIZATORZY: Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA. Od początków rolnictwa do cywilizacji... 19

Spis treści. Wstęp... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA. Od początków rolnictwa do cywilizacji... 19 Spis treści Wstęp............................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA Od początków rolnictwa do cywilizacji........................... 19 Rozdział 1. Warunki naturalne zachodniej oikumene

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6. Przyporządkowanie kierunku do obszaru (obszarów) kształcenia:

PROGRAM STUDIÓW. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6. Przyporządkowanie kierunku do obszaru (obszarów) kształcenia: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: PROGRAM STUDIÓW Wydział Humanistyczny Religioznawstwo Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6 Profil kształcenia: Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć - Archeologia SEMESTR LETNI 2018/2019

Plan zajęć - Archeologia SEMESTR LETNI 2018/2019 Plan zajęć - Archeologia SEMESTR LETNI 2018/2019 Rok I wt 09:45-11:15 322 Prahistoria świata II. Neolit dr J. Budziszewski W I 2 E wt 11:30-13:00 322 Prahistoria świata II. Neolit dr J. Budziszewski CW

Bardziej szczegółowo

Dr Jacek Pudliszewski Instytut Historii UG. Program nauczania

Dr Jacek Pudliszewski Instytut Historii UG. Program nauczania Dr Jacek Pudliszewski Instytut Historii UG Program nauczania 1. Przedmiot : Historia starożytna studia I stopnia - I rok studiów stacjonarnych 2. Ilość godzin: 60 (semestr zimowy i letni) 3.Forma ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA NOWOGRECKA AL UW NOWY PLAN STUDIÓW - studia I stopnia Rok studiów: I

FILOLOGIA NOWOGRECKA AL UW NOWY PLAN STUDIÓW - studia I stopnia Rok studiów: I Załącznik 3 FILOLOGIA NOWOGRECKA AL UW NOWY PLAN STUDIÓW - studia I stopnia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu (przedmioty obowiązkowe) Wstęp do neogrecystyki Praktyczna nauka języka nowogreckiego Gramatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN WRZEŚNIA 2019 R.

PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN WRZEŚNIA 2019 R. PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN 18-18 WRZEŚNIA 2019 R. 8.30 9.15 Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Akademickim KUL (nabożeństwo dziękczynne za życie i twórczość zmarłych

Bardziej szczegółowo