Niezawodny zawias do mebli do samodzielnego składania. Minimat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezawodny zawias do mebli do samodzielnego składania. Minimat"

Transkrypt

1 Niezawodny zawias do mebli do samodzielnego składania. Minimat Technik für Möbel

2 2

3 Minimat Więcej możliwości zróżnicowania Minimat to zawias wysokiej jakości i o długiej żywotności. Nowy design sprawdzonego zawiasu do drzwi uchylnych został opracowany specjalnie z myślą o meblach do samodzielnego składania i zapewnia niezwykły potencjał dla kreowania filigranowego designu mebli. Niewielka głębokość puszki pozwala na zastosowanie cienkich frontów meblowych. Dzięki temu można kontynuować trend w kierunku większej indywidualności, jak również wykorzystać możliwości zróżnicowania jakie zapewnia wysokiej jakości design zawiasu i prowadnika. Technika jest idealnie dobrana do zastosowania i montażu. Zawias Minimat idealnie nadaje się do zastosowania w szafkach z szufladami wewnętrznymi i gwarantuje pewne otwieranie i zamykanie drzwiczek meblowych. Poprzedni model można wymienić bez konieczności zmiany nawiercenia. Tolerancje nawierceń zakrywane są przez kołnierz zakrywający nowego zawiasu. Tak samo prosta jest regulacja frontów w 3 płaszczyznach. Montaż odbywa się za pomocą sprawdzonej techniki z otworem kluczowym. Typowy Hettich! 3

4 Minimat Zalety na pierwszy rzut oka Ukierunkowanie na design w zakresie mebli do samodzielnego składania Zawiasy Minimat mogą być dostarczane na życzenie z zamontowanymi eurowkrętami w prowadniku i zawiasie lub w woreczkach. Ten wysoki stopień konfekcjonowania proponowany jest w szczególności w zakresie mebli do samodzielnego składania. 4

5 Regulacja głębokości +2 / -2 mm z dokładnością co do milimetra Wyrównanie tolerancji nawierceń dzięki puszce zawiasu z kołnierzem zakrywającym Zintegrowana regulacja nałożenia +0 / -4 mm dla idealnego ustawienia szczeliny Regulacja wysokości +2 / -2 mm dla wyrównania frontów meblowych Niewielka głębokość puszki: 10 mm 5

6 Mini zawias Minimat Wysokie wymagania jakościowe i Jakość zawiasów Minimat jest kontrolowana przez cały czas. Bierzemy pod uwagę różnorodne wymagania jakościowe stawiane przez różne rynki i branże. Poniższe rysunki przedstawiają w przykładowy sposób zasadę testów, którym poddawane są zawiasy. Test na działanie sił poziomych W przypadku tego testu, nazywanego również testem na rozciąganie, drzwi otwierane są przy użyciu określonej siły F poza przewidziany kąt otwarcia. Überdehntest Test na działanie sił pionowych W tym teście drzwi zostają dodatkowo obciążone dużym ciężarem G, V ertikaltest a następnie poddane określonej liczbie cykli otwierania i zamykania. F F G Test na otwieranie i zamykanie obciążone dodatkowo określonym ciężarem G muszą wytrzymać V erschleißtest ustaloną liczbę cykli otwierania i zamykania. F G 6

7 Mini zawias Minimat Przegląd produktów i i Informacje techniczne 8-9 Minimat 6234 Kąt otwarcia 95 do drzwi o grubości do 25 mm Minimat 6204 Kąt otwarcia 95 do szkła o grubości do 6 mm Prowadniki System 6000 Prowadniki System

8 X 60 mm Mini zawias Minimat Informacje techniczne i Położenie drzwi nakładane W tym przypadku drzwi położone są na zewnątrz korpusu mebla. Na obu bokach pozostają tylko nieznaczne wolne przestrzenie konieczne do prawidłowego otwierania się drzwi. na przegrodę środkową (nakładane) W tym przypadku dwoje drzwi położonych jest na zewnątrz korpusu mebla opierając się o jego przegrodę środkową. Pomiędzy nimi pozostaje tylko niewielka łączna szczelina, dzięki czemu nałożenie drzwi jest zredukowane. Zastosowanie znajdują tutaj zawiasy z wygięciem ramienia. wpuszczane W tym przypadku drzwi położone są wewnątrz, pomiędzy ścianami bocznymi korpusu mebla. Także tutaj konieczna jest szczelina aby drzwi mogły się prawidłowo otwierać. Zastosowanie znajdują tutaj zawiasy z dużym wygięciem ramienia. Minimalna szczelina Minimalna szczelina przy drzwiach leżących na przegrodzie środkowej Odległość puszki C Odległość puszki C jest wymiarem pomiędzy krawędzią drzwi, a krawędzią otworu pod puszkę zawiasu. Im większą dobierzemy odległość puszki C, tym mniejsze będzie wychylenie drzwi, a tym samym minimalna szczelina konieczna do prawidłowego otwierania się drzwi. C Minimalna szczelina Minimalna szczelina 2 x minimalna szczelina Nałożenie (nałożenie drzwi) / podstawa Minimalna szczelina (nazywana również wychyleniem lub przejściem drzwi) stanowi niezbędną wolną przestrzeń pomiędzy drzwiami a bokami korpusu, konieczną do prawidłowego otwierania drzwi. Wielkość minimalnej szczeliny zależna jest od odległości puszki C, grubości drzwi i rodzaju wybranego zawiasu. Zaokrąglenia na krawędziach drzwi zmniejszają wychylenie. Wymagana minimalna szczelina podana jest w tabeli przy danym rodzaju W przypadku drzwi leżących na przegrodzie środkowej łączna wartość szczeliny pomiędzy drzwiami powinna zostać tak dobrana, aby była co najmniej dwa razy większa niż wychylenie drzwi. Wówczas drzwi otwierane mogą być jednocześnie. Nałożenie A Podstawa B Nałożenie drzwi oznacza odległość o jaką zewnętrzna krawędź drzwi wystaje poza wewnętrzną krawędź boku korpusu. Podstawa B oznacza odległość o jaką wystaje puszka poza ewnętrzną krawędź boku korpusu przy prowadniku z dystansem 0. Ilość zawiasów przypadających na jedne drzwi: Czynnikami decydującymi o ilości zawiasów na jedne drzwi jest ich wysokość, szerokość, ciężar oraz materiał, z którego zostały one wykonane. Występujące w praktyce czynniki są różne w różnych przypadkach. Dlatego też wymienione na rysunku ilości zawiasów są tylko ilościami zalecanymi. W przypadkach wątpliwych zaleca się próbny montaż zawiasów i jeśli to konieczne dopasowanie ich ilości. Ze względu na stabilność drzwi odległość X powinna być jak największa. do 2000 Wysokość drzwi do 1800 do 1500 do 800 Max. szerokość drzwi max. (wartości dla płyt wiórowych o grubości 19 mm i gęstości 750 kg/m3) 8

9 Ogólna zasada obliczania dystansu Dostępne są prowadniki o różnych dystansach (0/1,5 i 3 mm). Wysokość prowadnika określa dystans D. Dystans D wybity jest na każdym prowadniku. Większy dystans D zmniejsza nałożenie przy drzwiach na przegrodę środkową oraz drzwiach narożnikowych. W przypadku drzwi wpuszczanych większy dystans D zwiększa szczelinę drzwi. Dla wyliczenia wymaganego dystansu należy w pierwszej kolejności określić minimalną szczelinę dla danego typu zawiasu na podstawie tabeli. Minimalna szczelina zależna jest od odległości puszki C i grubości drzwi. Minimalne szczeliny można zmniejszyć poprzez zwiększenie odległości puszki C i/lub zwiększenie promienia zaokrąglenia krawędzi drzwi. Tabela minimalnych szczelin pokazuje również możliwe połączenia grubości drzwi i odległości puszki C. Obliczanie dystansu przy drzwiach nakładanych Po określeniu minimalnej szczeliny należy odczytać w tabeli dystansów wymagany dystans D dla wybranego nałożenia drzwi i wybranej odległości puszki C. W idealnym przypadku dystans D określony na podstawie nałożenia drzwi i wymiaru C dostępny jest jako prowadnik. Przykład: Nałożenie = 15 mm i odległość puszki C = 4,5 mm dają dystans D 1,5 mm. Dystans ten dostępny jest jako prowadnik. Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm 3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 Obliczanie dystansu przy drzwiach wpuszczanych Przy obliczaniu dystansu prowadnika przy drzwiach wpuszczanych za pomocą tabeli uwzględniana jest automatycznie szczelina, która wykazana jest w tabeli minimalnych szczelin jako minimalna szczelina zależna od odległości puszki C oraz grubości drzwi. Jeśli chcemy otrzymać szczelinę większą od powyższej szczeliny minimalnej, wówczas należy wybrać większy dystans prowadnika. Przykład: Grubość drzwi = 17 mm, odległość puszki C = 4 mm, dają zgodnie z tabelą dystans prowadnika 1,5 mm. Wynikająca z tego wymagana szczelina minimalna to 1,5 mm. Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm 3 0,2 0,7 1,6 2,4 3,3 4,2 5,2 6,1 7,0 8,0 4 0,9 1,2 1,5 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 4,5 1,4 1,6 2,0 2,5 3,2 4,1 4,9 5,8 6,7 7,6 8,5 5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,6 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,7 5,5 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 8,0 8,9 Jeśli zamiast tego wymagana będzie np. szczelina 3 mm, wówczas należy wybrać odpowiednio większy o 1,5 mm dystans prowadnika. Czyli w tym przypadku dystans 3 mm zamiast dystansu 1,5 mm. Wartości pośrednie, które nie są dostępne jako dystansy prowadnika, realizowane są przy pomocy regulacji nałożenia zawiasu. Jeśli wyliczony dystans D odbiega od dystansu dostępnego jako prowadnik, wówczas różnica zostaje wyrównana przy pomocy śruby regulacyjnej na ramieniu zawiasu. Przykład: Nałożenie drzwi = 14 mm i odległość puszki C = 3 mm dają dystans 1 mm. Nałożenie zostanie skorygowane o + 1 mm przy zastosowaniu prowadnika z dystansem = 0 mm. Regulacja nałożenia Auflagenverstellung Regulacja głębokości Tiefenverstellung Regulacja wysokości Höhenverstellung A B C Obrót śruby w prawo: Nałożenie drzwi zmniejsza się (-) Odkręcić śrubę mocującą (B) i wyregulować odstęp pomiędzy drzwiami a bokiem szafki. Następnie ponownie przykręcić śrubę mocującą. 1 Lekko poluzować śruby mocujące(c) prowadnika i ustawić drzwi na odpowiedniej wysokości. Następnie ponownie przykręcić 2śruby mocujące. Ramię zawiasu nakłada się poprzez wycięty w ramieniu otwór kluczowy na wkręconą wstępnie w prowadnik śrubę mocującą (1) i następnie przesuwa się ją do tyłu (2). Następnie przykręca się śrubę zgodnie z wymaganą pozycją drzwi na głębokość (3) Montaż należy przeprowadzać w kolejności z góry na dół, dzięki czemu górny zawias przejmuje część ciężaru drzwi. Demontaż przebiega w odwrotnej kolejności, z dołu do góry. 9

10 Mini zawias Minimat 6234 Kąt otwarcia Montaż za pomocą otworu kluczowego Średnica puszki 26 mm Głębokość puszki 10 mm Puszka z kołnierzem zakrywającym Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika +2 mm / -2 mm Regulacja głębokości +2 mm / -2 mm Regulacja nałożenia +0 mm / -4 mm Wymiar C: 3,0-5,5 Montaż puszki nakładane na przegrodę środkową wpuszczane j.op. do przykręcania T52/38H 38 ø26 C do przykręcania z zamontowanymi eurowkrętami T56/38H 38 ø26 C 8 ø5 12, ,8 10

11 H Odległość Grubość drzwi mm puszki C mm Minimalna szczelina na drzwi - Przy określaniu dystansu uwzględnione poniżej wartości tabelaryczne odnoszą się do drzwi o krawędziach z promieniem zaokrąglenia 0 mm 3 0,9 1,2 1,7 2,6 3,4 4,3 5,2 6,2 7,1 8,0 9,0 4 0,9 1,2 1,5 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 4,5 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 3,6 4,4 5,3 6,2 7,1 8,0 5 0,9 1,1 1,4 1,9 2,6 3,3 4,2 5,0 5,9 6,8 7,7 5,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,5 7,4 Uskok zawiasu H/ uskok drzwi T przy dystansie 0 mm i odległości puszki 3 mm Bok 95 47,5 Przy drzwiach o grubości np. 22 mm z zaokrąglonymi krawędziami zmniejsza się minimalna szczelina: Promień zaokrąglenia 1 mm: wartość tabelaryczna - 0,4 mm Promień zaokrąglenia 3 mm: wartość tabelaryczna - 1,0 mm Położenie drzwi H T mm mm nakładane 16,5 2,2 Przegroda środkowa 20,0 10,2 wpuszczane 28,0 18,2 T nakładane Bok Dystans D Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm Nałożenie A Szczelina F Podstawa B Odległość puszki C 3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 12 mm - nałożenie A na przegrodę środkową Bok Dystans D Odległość Nałożenie mm puszki C mm 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 Dystans D mm Nałożenie A 2 x Szczelina F Podstawa B Odległość puszki C 3 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 4 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 4,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 5,5 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 4,0 mm - nałożenie A wpuszczane Bok Szczelina F Dystans D Podstawa B Odległość puszki C Prowadniki, patrz strona 14 Informacje techniczne, patrz strony 8-9 Odległość Grubość drzwi mm puszki C mm Dystans D mm 3 0,2 0,7 1,6 2,4 3,3 4,2 5,2 6,1 7,0 8,0 4 0,9 1,2 1,5 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 4,5 1,4 1,6 2,0 2,5 3,2 4,1 4,9 5,8 6,7 7,6 8,5 5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,6 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,7 5,5 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 8,0 8,9 Dystans D = C + B + F = odległość puszki C - 4,0 mm + szczelina F 11

12 Mini zawias do drzwi szklanych Minimat 6204 Kąt otwarcia Montaż za pomocą otworu kluczowego Średnica puszki 26 mm Regulacja wysokości przy pomocy prowadnika +2 mm / -2 mm Regulacja głębokości +2 mm / -2 mm Regulacja nałożenia +0 mm / -4 mm Grubość szkła 4,0-6,0 mm Wymiar C: 3,0-5,5 Montaż puszki nakładane na przegrodę środkową wpuszczane j.op. do przykręcania T1 ø 26 C ,5 mm Zaślepka A Zaślepka B Powierzchnia Art. nr złocona połysk złocona mat niklowana połysk czarna niklowana mat brąz metalizowany Jednostka opakowaniowa: 1000 szt. Powierzchnia Art. nr złocona połysk złocona mat niklowana połysk czarna niklowana mat brąz metalizowany Jednostka opakowaniowa: 1000 szt. 12

13 H Uskok zawiasu H/ uskok drzwi T przy dystansie 0 mm i odległości puszki 5,5 mm Bok 47,5 95 T nakładane Bok Dystans D Odległość Nałożenie mm puszki C mm Dystans D mm Położenie drzwi H T mm mm nakładane 16,5 1,5 Przegroda środkowa 20,0 9,5 wpuszczane 28,0 17,5 Nałożenie A Podstawa B Szczelina F Odległość puszki C na przegrodę środkową Dystans D Bok Nałożenie A Podstawa B 2 x Szczelina F Odległość puszki C 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 6,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 12 mm - nałożenie A Odległość Nałożenie mm puszki C mm 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 9,5 10,0 Dystans D mm 5,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,0-0,5 6,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0 Dystans D = C + B - A = odległość puszki C + 4,0 mm - nałożenie A wpuszczane Bok Dystans D Odległość Grubość drzwi mm puszki C mm 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Dystans D mm 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Dystans D = C + B + F = odległość puszki C - 4,0 mm + 1,5 mm Szczelina F Odległość puszki C Podstawa B Prowadniki, patrz strona 14 Informacje techniczne, patrz strony

14 Prowadniki System 6000 do zawiasów Minimat Artykuł Prowadnik krzyżakowy do przykręcania Mocowanie na wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim ø 4,5 mm x 16 mm Rozstaw otworów: 32 mm Regulacja wysokości: +2 mm / -2 mm Wiercenie: max. ø 2,5 mm Prowadnik krzyżakowy do przykręcania Mocowanie zamontowanymi eurowkrętami Rozstaw otworów: 32 mm Regulacja wysokości: +2 mm / -2 mm Wiercenie: ø 5 x 8,5 mm Odstęp rzędu nawierceń mm Dystans mm Art. nr j.op. 37-0, , , , , ,

15 X Akcesoria Minimat z Silent System Wariant wpuszczany do drzwi nakładanych Montaż Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor szary Artykuł Art. nr j.op. 0,9 52 Uniwersalny, wpuszczany odbojnik Silent System do drzwi ø 10 Wariant przykręcany do drzwi nakładanych Montaż 12 Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor szary Artykuł Art. nr j.op ø4 13,5 Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim DIN 7997 ø 3,5 mm x 16 mm Uniwersalny, przykręcany odbojnik Silent System do drzwi *) Wariant przykręcany do drzwi nakładanych i wpuszczanych Montaż Obudowa: tworzywo sztuczne, kolor szary Artykuł Art. nr j.op. 0, Uniwersalny, przykręcany odbojnik Silent System do drzwi nakładanych Uniwersalny, przykręcany odbojnik Silent System do drzwi wpuszczanych *) *) 1000 *) Ten numer artykułu dotyczy adaptera. Aby otrzymać kompletny system należy zamówić adapter oraz wpuszczany odbojnik do drzwi ( ) ø4 22 Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim DIN 7997 ø 3,5 mm x 16 mm ø4 22 Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim DIN 7997 ø 3,5 mm x 16 mm Montaż Zalecana liczba odbojników na drzwi wartości dla płyt wiórowych o grubości 19 mm i gęstości 750 kg/m3 Wysokości drzwi do Szerokość drzwi do / 3 15

16 Hettich Marketingund Vertriebs GmbH & Co. KG Vahrenkampstraße Kirchlengern Telefon Fax Minimat-0410-HMV/PL Technik für Möbel

Zawias ze zintegrowanym systemem cichego domykania. sensys.

Zawias ze zintegrowanym systemem cichego domykania. sensys. Zawias ze zintegrowanym systemem cichego domykania. sensys. 2 sensys. Perfekcyjny design i ruch Niezwykłe doznania pełne emocji sensys prezentuje najnowszą generację zawiasów: ciche domykanie jest zintegrowane

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka 3 zalety w 1 systemie. Poszukujesz drzwi składanych o dużej nośności i atrakcyjnym designie, które na dodatek dają się szybko zamontować? W takim razie WingLine 770

Bardziej szczegółowo

Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys

Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys Zalety na pierwszy rzut oka: Sensys Najwyższej jakości system amortyzacji Silent System zintegrowany w niewidoczny sposób w ramieniu zawiasu Elegancka

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych WingLine 77 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych WingLine 77 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Rozwinąć skrzydła. Mocowany do boku korpusu system do drzwi składanych WingLine 77 pozwala na przesuwanie z dużą łatwością drzwi o ciężarze 25 kg. Praca tego systemu

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny design mebli: Sensys do cienkich drzwi

Ekskluzywny design mebli: Sensys do cienkich drzwi Ekskluzywny design mebli: Sensys do cienkich drzwi Fascynująco filigranowy design mebli z Sensys do cienkich drzwi Większa swoboda projektowania Czy to lekki, minimalistyczny styl, fronty z panelem ze

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny TopLine M / drzwi nakładane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny TopLine M / drzwi nakładane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Świetny wygląd w mniejszym rozmiarze. System do drzwi przesuwnych TopLine M pozwoli ci uzyskać świetny design frontów meblowych o mniejszych rozmiarach i wadze do

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny SlideLine M / drzwi nakładane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny SlideLine M / drzwi nakładane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka System, który przenosi meble na wyższy poziom. SlideLine M pełni funkcję praktycznego elementu dekoracyjnego w meblach pokojowych, szafach, wiszących szafkach kuchennych,

Bardziej szczegółowo

Wyraziście niewidoczny: Sensys w kolorze czerni obsydianu

Wyraziście niewidoczny: Sensys w kolorze czerni obsydianu Wyraziście niewidoczny: Sensys w kolorze czerni obsydianu Doskonały kamuflaż na ekskluzywnych materiałach i ciemnych powierzchniach Inteligentny jak natura Dobry kamuflaż jest bardzo cenny. Wielu przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalny system wprawiania w ruch dla mebli biurowych i objektowych.

Funkcjonalny system wprawiania w ruch dla mebli biurowych i objektowych. Zawiasy do obiektów Funkcjonalny system wprawiania w ruch dla mebli biurowych i objektowych. Certyfikat jakości Redukcja do tego co najważniejsze. Oznacza to dla nas, że jakość, wzornictwo i funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych WingLine 26 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych WingLine 26 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Niezwykle wszechstronny. Sprawdzone rozwiązanie o doskonałym stosunku ceny do jakości: system do drzwi składanych WingLine 26 nie potrzebuje dolnego prowadzenia. Prosta

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych Wing 77

System do drzwi składanych Wing 77 Eleganckie, wszechstronne i niezwykle praktyczne: z dwoma (max. 25 kg) lub czterema (max. 20 kg) skrzydłami drzwiowymi. Cały pakiet drzwi porusza się swobodnie, możliwe jest również łączenie pakietów ze

Bardziej szczegółowo

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Spis treści Okucia do drzwi przesuwnych z dolnym mechanizmem jezdnym SlideLine 2-6 Okucia do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine 7-13 Okucia

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych Wing 77 / bez mocowania do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych Wing 77 / bez mocowania do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka System do drzwi składanych Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Niesamowicie elastyczny. Z Wing 77 możesz projektować szafy z dwoma skrzydłami drzwiowymi (każde max. 25 kg) lub z czterema skrzydłami drzwiowymi

Bardziej szczegółowo

Elegancka transparentność: Zawias Sensys do konstrukcji szklanych i lustrzanych

Elegancka transparentność: Zawias Sensys do konstrukcji szklanych i lustrzanych Elegancka transparentność: Zawias Sensys do konstrukcji szklanych i lustrzanych Przegląd Idealne połączenie funkcjonalności i estetyki: Meble ze szklanymi elementami nadają elegancji każdej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki Zawiasy Spis treści Zawiasy puszkowe 4-12 Systemy odbojników i otwierania drzwi 13-14 Zawiasy specjalne 15-18 Zawiasy listwowe i okucia ozdobne 20-21

Bardziej szczegółowo

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki Zawiasy Spis treści Zawiasy puszkowe 4-12 Systemy odbojników i otwierania drzwi 13-14 Zawiasy specjalne 15-18 Zawiasy listwowe i okucia ozdobne 20-21

Bardziej szczegółowo

Zawias puszkowy do szybkiego montażu o nieograniczonych możliwościach zastosowań: Intermat

Zawias puszkowy do szybkiego montażu o nieograniczonych możliwościach zastosowań: Intermat o nieograniczonych możliwościach zastosowań: Intermat Intermat Zawias puszkowy do szybkiego montażu o nieograniczonych możliwościach zastosowań 2 Intermat zawsze odpowiednie rozwiązanie Intermat to zawias

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych WingLine 770

System do drzwi składanych WingLine 770 WingLine 770 Doskonałe połączenie dużej nośności, atrakcyjnego wyglądu i szybkiego montażu: WingLine 770. System okuć do drzwi składanych zawiesza się po prostu w profilu jezdnym i zabezpiecza przy pomocy

Bardziej szczegółowo

CLIP top 155. Rozwiązania specjalne. www.blum.com

CLIP top 155. Rozwiązania specjalne. www.blum.com Rozwiązania specjalne www.blum.com Ucios Podfrezowanie we froncie Max. nałożenie frontu Opis - Zawias metalowy, niklowany - Kąt otwarcia 155 - Do zastosowań specjalnych (np. ucios, frezowanie, maksymalne

Bardziej szczegółowo

Made for the future: System szuflad ArciTech - zestawy

Made for the future: System szuflad ArciTech - zestawy Made for the future: System szuflad ArciTech - zestawy Lekkie przesuwanie ciężkich szuflad ArciTech opanował to do perfekcji, dając Państwu swobodę pojektowania mebli zgodnie z najnowszymi trendami. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Komfort to kwestia techniki: Soft-close ten jedyny w swoim rodzaju system amortyzacji dla drzwi meblowych ustala nowe kryteria.

Komfort to kwestia techniki: Soft-close ten jedyny w swoim rodzaju system amortyzacji dla drzwi meblowych ustala nowe kryteria. NEXIS SOFT-CLOSE Ten jedyny w swoim rodzaju system amortyzacji dla zawiasów ma delikatną drogę wyhamowywania i dociąga drzwiczki meblowe delikatnie i cicho. Wygodny, cichy i dający się wyposażyć w dodatkowe

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine XL

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine XL TopLine XL Specjalista od ciężkich drzwi: system do drzwi przesuwnych TopLine XL został zaprojektowany do drzwi o ciężarze do 80 kg. Ze względu na doskonałe właściwości jezdne, nawet duże i ciężkie drzwi

Bardziej szczegółowo

HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl

HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl SPIS TREŚCI Oferujemy nie tylko produkty dla przemysłu meblarskiego, ale nasze doświadczenie, wysoką jakość obsługi oraz innowacyjność

Bardziej szczegółowo

ZAWIASA PUSZKOWA MINI Z ZAŚLEPKĄ FRONTOWĄ

ZAWIASA PUSZKOWA MINI Z ZAŚLEPKĄ FRONTOWĄ ZWIS PUSZOW MINI Z ZŚLEPĄ FRONTOWĄ MOEL MINI Puszka ø 26 mm ąt otwarcia 92 Wysokość prowadnika 3 mm Montaż przez nałożenie na prowadnik 4-6 mm Ramię Puszka stal niklowana tworzywo czarne Typ do - drzwi

Bardziej szczegółowo

Okucia do klap. Przegląd programu. Okucia do klap. Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne Okucia do klap.

Okucia do klap. Przegląd programu. Okucia do klap. Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne Okucia do klap. Przegląd programu Okucia do klap Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 256-257 Okucia do klap Przegląd 259 Informacje techniczne Obliczanie ciężaru klap 280 Technik für Möbel 255 Przegląd asortymentu

Bardziej szczegółowo

Kreatywne zastosowanie drzwi przesuwnych

Kreatywne zastosowanie drzwi przesuwnych Kreatywne zastosowanie drzwi przesuwnych Fascynujące: fronty w jednej płaszczyźnie. Drzwi przesuwne tworzące po zamknięciu jedną płaszczyznę fascynują swoim minimalistycznym wyglądem - są eleganckie, stylowe

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine M

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine M Topine M Atrakcyjny design do niewielkich szaf o ciężarze drzwi do max. 35 kg - to maksymalne obciążenie do jakiego zaprojektowany został system do drzwi przesuwnych Topine M. Delikatny profil jezdny nadaje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Wersja: 1.0 Nazwa: Tematy: PL_Przesuwne-Składane_V1.PDF 1 Konstrukcje drzwi przesuwnych i składanych w SelectionProfessional...2 1.1 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Racjonalnie i bezpiecznie. Technologia nasuwania Slide-on dla większej ilości sprawdzonych zastosowań.

Racjonalnie i bezpiecznie. Technologia nasuwania Slide-on dla większej ilości sprawdzonych zastosowań. NEXIS SLIDE-ON Racjonalnie i bezpiecznie. Technologia nasuwania Slide-on dla większej ilości sprawdzonych zastosowań. Certyfikat jakości Seria Nexis Slide-on jest stworzona dla przeróżnych scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Systemy do drzwi przesuwnych i składanych Przegląd programu

Systemy do drzwi przesuwnych i składanych Przegląd programu 280 www.hettich.com Systemy do drzwi przesuwnych i składanych Przegląd programu Systemy do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 282-285 Systemy do

Bardziej szczegółowo

MYŚLIMY INNOWACYJNIE O PRZEMYŚLE PRODUKTY, TECHNOLOGIA, NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA.

MYŚLIMY INNOWACYJNIE O PRZEMYŚLE PRODUKTY, TECHNOLOGIA, NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA. MYŚLIMY INNOWACYJNIE O PRZEMYŚLE PRODUKTY, TECHNOLOGIA, NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA www.hafele.pl 360 KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO. W firmie Häfele opieramy swoją współpracę z Klientem

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny SysLine S / drzwi wpuszczane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny SysLine S / drzwi wpuszczane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Kreator przestrzeni. Stawiasz najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności i jakości? Jeśli tak, to SysLine S jest idealnym systemem do drzwi przesuwnych. Delikatnie

Bardziej szczegółowo

Od zawiasów klapowych poprzez minizawiasy po zawiasy do drzwi ze szkła z bezpośrednim montażem po stronie korpusu.

Od zawiasów klapowych poprzez minizawiasy po zawiasy do drzwi ze szkła z bezpośrednim montażem po stronie korpusu. ZAWIASY SPECJALNE Od zawiasów klapowych poprzez minizawiasy po zawiasy do drzwi ze szkła z bezpośrednim montażem po stronie korpusu. 0 KATALOG firmy Grass 0-0 Zawiasy specjalne Zawiasy do zastosowań specjalnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu szafy TopLine L oraz TopLine XL

Instrukcja montażu szafy TopLine L oraz TopLine XL Instrukcja montażu szafy TopLine L oraz TopLine XL TopLine L OKUCI DO SZF 2-DRZWIOWYCH System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny TopLine L / drzwi nakładane / montaż przed wieńcem górnym TopLine

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie szaf i akcesoria Okucia do klap, rury ubraniowe, zawieszki do szafek

Wyposażenie szaf i akcesoria Okucia do klap, rury ubraniowe, zawieszki do szafek Wyposażenie szaf i akcesoria Okucia do klap, rury ubraniowe, zawieszki do szafek Spis treści Okucia do klap 2-4 Rury ubraniowe i wsporniki do rur ubraniowych 5-9 Zawieszki do szafek 10-12 Okucia do łóżek

Bardziej szczegółowo

CLIP top 155. Rozwiązania specjalne.

CLIP top 155. Rozwiązania specjalne. CLIP top 155 Rozwiązania specjalne www.blum.com CLIP top 155 Ucios Podfrezowanie we froncie Max. nałożenie frontu Opis - Zawias metalowy, niklowany - Kąt otwarcia 155 - Do zastosowań specjalnych (np. ucios,

Bardziej szczegółowo

Szablony do nawierceń Accura Do zawiasów, prowadników, prowadnic oraz uchwytów

Szablony do nawierceń Accura Do zawiasów, prowadników, prowadnic oraz uchwytów Szablon do nawierceń Accura 1205 Szablon do nawierceń z systemem modułowym Różnorodne zastosowanie: za pomocą różnych szablonów można zamontować różnego rodzaju okucia Efektywny, ekonomiczny i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Ergonomia. Design. Funkcjonalność

Ergonomia. Design. Funkcjonalność Ergonomia Zawsze w zasięgu ręki. Nigdy jako przeszkoda. Pod względem ergonomii i komfortu użytkowania drzwi przesuwne nie mają sobie równych. Pokazuje to najlepiej codzienne użytkowanie: otwarte drzwi

Bardziej szczegółowo

Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 240-241. Lift Advanced Przegląd 242-243. Pozostałe okucia do klap Przegląd 254-255

Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 240-241. Lift Advanced Przegląd 242-243. Pozostałe okucia do klap Przegląd 254-255 238 www.hettich.com Okucia do klap Przegląd programu Okucia do klap Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 240 241 Lift dvanced Przegląd 242 243 Pozostałe okucia do klap Przegląd 254 255 2,5 8 kg

Bardziej szczegółowo

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open

System otwierania frontów meblowych bez uchwytów Push to open do szybkiego montażu Intermat z funkcją Push to open Push to open Magnet Do drzwi o szerokości 300-600 i wysokości 300-900 mm Adapter do przykręcania, patrz strona 159 Tworzywo sztuczne, kolor naturalny

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych: WingLine L

System do drzwi składanych: WingLine L : WingLine L Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne WingLine L Strona 2 3 Opis System do drzwi składanych mocowanych do boku korpusu, z dolnym profilem prowadzącym Liczba skrzydeł drzwiowych 2 Ciężar

Bardziej szczegółowo

CLIP top BLUMOTION. W kolorze czarnego onyksu.

CLIP top BLUMOTION. W kolorze czarnego onyksu. CLIP top BLUMOTION W kolorze czarnego onyksu www.blum.com Więcej niż design: Styl Ciemne meble to klasyczna elegancja - na zewnątrz i wewnątrz. CLIP top BLUMOTION w kolorze czarnego onyksu subtelnie łączy

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZKI CAMAR.

ZAWIESZKI CAMAR. ZAWIESZKI CAMAR O tym, jak ważne jest prawidłowe zawieszenie szafki kuchennej, nie trzeba przekonywać. Nie chodzi jedynie o jej stabilność, ale również bezpieczeństwo! Warto więc wybrać dobrej jakości

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych dla uniwersalnych konstrukcji korpusów. TopLine M

System do drzwi przesuwnych dla uniwersalnych konstrukcji korpusów. TopLine M System do drzwi przesuwnych dla uniwersalnych konstrukcji korpusów. TopLine M Bogactwo wzornictwa dzięki swobodzie w konstruowaniu korpusu TopLine M 2 Nowe okucie do drzwi przesuwnych TopLine M zostało

Bardziej szczegółowo

Podpórki meblowe i listwy do zawieszania półek

Podpórki meblowe i listwy do zawieszania półek Podpórki meblowe i listwy do zawieszania półek Skorowidz zawartości Podpórki meblowe do otworów nawierconych 3-8 mm 1-4 Podpórki do przykręcania / przybijania 5 i akcesoria 6-7 Podpórki meblowe do półek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Złącza wpuszczane. Złącza przykręcane. Złącza kątowe i blachy łączące. Specjalne okucia połączeniowe 3-9 10-13 14-19 20-22

Spis treści. Złącza wpuszczane. Złącza przykręcane. Złącza kątowe i blachy łączące. Specjalne okucia połączeniowe 3-9 10-13 14-19 20-22 Okucia połączeniowe Spis treści Złącza wpuszczane 3-9 Złącza przykręcane 10-13 Złącza kątowe i blachy łączące 14-19 Specjalne okucia połączeniowe 20-22 1 Przegląd produktów Złącza i Złącza wpuszczane

Bardziej szczegółowo

FREE FLAP NOWA DEFINICJA RUCHU

FREE FLAP NOWA DEFINICJA RUCHU FREE FLAP NOWA DEFINICJA RUCHU Nowa generacja bezzawiasowych podnośników do frontów uchylnych, wyznaczająca standardy. NAJWYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA HÖCHSTER BEDIENKOMFORT komfortowe użytkowanie, nawet

Bardziej szczegółowo

Prowadnik CRISTALLO. Prowadnik do przyklejania.

Prowadnik CRISTALLO. Prowadnik do przyklejania. Prowadnik CRISTALLO Prowadnik do przyklejania www.blum.com Duże możliwości zastosowania Nowy prowadnik pozwoli Państwu zrealizować nie tylko istniejące rozwiązania, ale także szklane witryny i wystające

Bardziej szczegółowo

Prowadnice Przegląd programu

Prowadnice Przegląd programu 962 www.hettich.com Prowadnice Przegląd programu Prowadnice do szuflad drewnianych Prowadnice Quadro Przegląd 964-965 Prowadnice do szuflad drewnianych Prowadnice kulkowe KA Przegląd 04-05 Prowadnice do

Bardziej szczegółowo

CLIP top BLUMOTION. Wszystko wewnątrz.

CLIP top BLUMOTION. Wszystko wewnątrz. CLIP top BLUMOTION Wszystko wewnątrz www.blum.com http://blumotion.blum.com 2 CLIP top BLUMOTION tworzy nowe standardy Zaawansowana technika dla wysokiego komfortu ruchu W zawiasie CLIP top BLUMOTION wszystko

Bardziej szczegółowo

Dbamy o Twój profesjonalizm w każdym detalu.

Dbamy o Twój profesjonalizm w każdym detalu. Dbamy o Twój profesjonalizm w każdym detalu www.blum.pl Korzyści dla każdego Zawiasy Blum mają wiele zalet. Największą z nich jest niezawodna jakość i nowoczesny design, które z pewnością docenią Państwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zamki przykręcane. Zamki specjalne. Akcesoria

Spis treści. Zamki przykręcane. Zamki specjalne. Akcesoria Zamki meblowe Spis treści Zamki przykręcane 2-5 Zamki specjalne 6-8 Akcesoria 9-11 1 Zamki przykręcane Zamek z kluczykiem piórkowym Grubość drzwi 13-30 mm Długość pióra 7,5 mm 0 000 580 4008057005807

Bardziej szczegółowo

Hahn VL-Band AL. Ukryty zawias do drzwi aluminiowych. Instrukcja montażu

Hahn VL-Band AL. Ukryty zawias do drzwi aluminiowych. Instrukcja montażu Hahn VL-Band AL Ukryty zawias do drzwi aluminiowych Instrukcja montażu Hahn VL-Band AL Zawias ukryty, niewidoczny przy zamkniętych drzwiach. Nadaje estetyczny design drzwiom obiektowym Do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

HST 10 paski próg do drzwi przesuwnych

HST 10 paski próg do drzwi przesuwnych Wytyczne montażowe HST 10 paski próg do drzwi przesuwnych Profil renowacyjny bez wpustu podogowego Do wszystkich drzwi przesuwnych wykonanych z drewna lub drewna/aluminium (ogród zimowy, balkon, taras)

Bardziej szczegółowo

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych Systemy prowadnic do szuflad drewnianych Jakość made by Hettich Na całym świecie firma Hettich jest synonimem innowacyjnej technologii dla mebli designed and made in Germany. zięki ponad 75 letnie mu doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

System podnośników AVENTOS HK-XS mały front uchylny

System podnośników AVENTOS HK-XS mały front uchylny AVENTOS HK-XS mały front uchylny Podnośnik do małych frontów uchylnych Niewielka konstrukcja AVENTOS HK-XS oznacza szerokie możliwości projektowania małych szaf i szafek górnych. Dzięki temu można zrealizować

Bardziej szczegółowo

CLIP top BLUMOTION. Wszystko wewnątrz.

CLIP top BLUMOTION. Wszystko wewnątrz. CLIP top BLUMOTION Wszystko wewnątrz www.blum.com CLIP top BLUMOTION tworzy nowe standardy Zaawansowana technika dla wysokiego komfortu ruchu BLUMOTION inside W zawiasie CLIP top BLUMOTION wszystko jest

Bardziej szczegółowo

Free flap H 1,5 okucie do szafki górnej do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową. ciężkichfrontów. Uwaga. Uwaga.

Free flap H 1,5 okucie do szafki górnej do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową. ciężkichfrontów. Uwaga. Uwaga. Okucia Okucia do doklap klap Hafele Hafele do do fr frontów uchwytem uchwytem Häfele Free flap Hontów 1,5 zzinformacje Free flap H 1,5 okucie do szafki górnej rozwiązanie do do szczególnie szerokich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych Systemy prowadnic do szuflad drewnianych Jakość made by Hettich Na całym świecie firma Hettich jest synonimem innowacyjnej technologii dla mebli designed and made in Germany. Dzięki ponad 75 letniemu doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Kolejne wyjątkowe korzyści

Kolejne wyjątkowe korzyści AVENTOS HK-S Zastosowanie w małych frontach AVENTOS HK-S jest przeznaczony do małych korpusów nad szafą na zapasy lub szafą z lodówką. Dzięki niemu do każdej konstrukcji frontu jest teraz odpowiedni podnośnik.

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ORIENTACYJNYCH DO OKREŚLENIA CIĘŻARU KLAPY

TABELA WARTOŚCI ORIENTACYJNYCH DO OKREŚLENIA CIĘŻARU KLAPY TABELA WARTOŚCI ORIENTACYJNYCH DO OKREŚLENIA CIĘŻARU KLAPY Ciężar klapy wykonanej z płyty wiórowej 19 mm 0,65 g/cm 3 Wysokość klapy (mm) Szerokość klapy (mm) 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500

Bardziej szczegółowo

Systemy do drzwi przesuwnych firmy Hettich

Systemy do drzwi przesuwnych firmy Hettich Slide it. Love it. Systemy do drzwi przesuwnych firmy Hettich Co konsumenci sądzą o drzwiach przesuwnych i jakie stawiają przed nimi wymagania? Na tych pytaniach skupia się badanie rynku przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Hahn KT-EV / KT-EN. Uniwersalny zawias do drzwi z tworzyw sztucznych. Nowość! Wysokość przylgi do 27 mm

Hahn KT-EV / KT-EN. Uniwersalny zawias do drzwi z tworzyw sztucznych. Nowość! Wysokość przylgi do 27 mm Hahn KT-EV / KT-EN Uniwersalny zawias do drzwi z tworzyw sztucznych! Nowość! Wysokość przylgi do 27 mm Klasy użytkowania Klasa trwałości Masa badanych drzwi Odporność ogniowa Bezpieczeństwo Odporność na

Bardziej szczegółowo

TIP-ON do drzwi. Komfort otwierania ze zintegrowaną regulacją szczeliny drzwi. www.blum.com

TIP-ON do drzwi. Komfort otwierania ze zintegrowaną regulacją szczeliny drzwi. www.blum.com TIP-ON do drzwi Komfort otwierania ze zintegrowaną regulacją szczeliny drzwi www.blum.com Łatwe otwieranie przez naciśnięcie Dzięki TIP-ON, mechanicznemu wspomaganiu otwierania Blum, fronty bez uchwytów

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do katalogu System szuflad InnoTech Atira

Wstęp do katalogu System szuflad InnoTech Atira Wstęp do katalogu System szuflad Jedna oskrzynia i nieskończona różnorodność wariantów Chcesz być obecny na rynku z szerokim programem mebli? I mimo to zachować uproszczoną i elastyczną produkcję? Jeśli

Bardziej szczegółowo

Wszyscy to kochają. Slide it. Love it. Jest ku temu wiele powodów.

Wszyscy to kochają. Slide it. Love it. Jest ku temu wiele powodów. Slide it. Love it. 2 Wszyscy to kochają. Ludzie lubią proste rozwiązania. W swoich tabletach. W swoich smartfonach. Rewolucyjna estetyka wirtualnego przesuwania fascynuje miliony: delikatny, płynny ruch

Bardziej szczegółowo

Księga inspiracji - drzwi przesuwne Inspiracja Informacja Realizacja

Księga inspiracji - drzwi przesuwne Inspiracja Informacja Realizacja Księga inspiracji - drzwi przesuwne Inspiracja Informacja Realizacja Wstęp Jest jeden rodzaj ruchu, który wywarł duży wpływ na design mebli. Dzięki niemu użytkowanie mebli stało się o wiele bardziej komfortowe,

Bardziej szczegółowo

Hahn VL-Band ST. Zawiasy ukryte rozwiązanie dla architektów. Instrukcja montażu

Hahn VL-Band ST. Zawiasy ukryte rozwiązanie dla architektów. Instrukcja montażu Hahn VL-Band ST Zawiasy ukryte rozwiązanie dla architektów Instrukcja montażu Hahn VL-Band ST Hahn VL-Band ST zawiasy ukryte rozwiązanie dla architektów n Wielostronne zastosowanie n Prawe / lewe wg DIN

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych gwarantujący bogactwo wzornictwa dzięki swobodzie konstrukcji. TopLine L

System do drzwi przesuwnych gwarantujący bogactwo wzornictwa dzięki swobodzie konstrukcji. TopLine L System do drzwi przesuwnych gwarantujący bogactwo wzornictwa dzięki swobodzie konstrukcji. TopLine L 2 Prawdziwy multitalent o wielu zaletach TopLine L Drzwi przesuwne przekonują praktyczną funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

System klasy premium do drzwi przesuwnych o dużej powierzchni: TopLine XL

System klasy premium do drzwi przesuwnych o dużej powierzchni: TopLine XL System klasy premium do drzwi przesuwnych o dużej powierzchni: TopLine XL Niewidoczny i elegancki. Niesłychanie cichy. TopLine XL 2 System do drzwi przesuwnych klasy premium TopLine XL Jak łatwo mogą przesuwać

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech 2 Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy: Nieskończona różnorodność Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZABUDOWY. CHŁODZIARKI DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWTes1672

INSTRUKCJA ZABUDOWY. CHŁODZIARKI DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWTes1672 INSTRUKCJA ZABUDOWY CHŁODZIARKI DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWTes1672 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-11

Bardziej szczegółowo

Kasety wezwa Kasety wezwań III III

Kasety wezwa Kasety wezwań III III Kasety wezwań 4.1 SZYBKI MONTAŻ Płyta czołowa 110 V2A, 2 mm Opcjonalnie Inne materiały Szybki montaż (ryglowanie zaciskowe) W zestawie klucz inbusowy 1,5 mm... 2,5 mm Opcjonalnie Inne grubości ścianki

Bardziej szczegółowo

System OVERLINE PLUS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU. Pozycjoner - opcja Tor górny

System OVERLINE PLUS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU. Pozycjoner - opcja Tor górny ELEMENTY SKŁDOWE SYSTEMU owalniacz Pozycjoner - opcja Tor górny dapter do spowalniacza ktywator drzwi wewnętrznych Wózek górny wewnętrzny Wózek górny zewnętrzny ktywator drzwi zewnętrznych Prowadnik dolny

Bardziej szczegółowo

Kiedy jakość staje się odczuwalna: System szuflad ArciTech Wybrany asortyment

Kiedy jakość staje się odczuwalna: System szuflad ArciTech Wybrany asortyment Kiedy jakość staje się odczuwalna: System szuflad ArciTech Wybrany asortyment Zalety na pierwszy rzut oka: ArciTech Najszersza na rynku gama kolorystyczna szuflad Koncepcja jednej platformy = niskie koszty

Bardziej szczegółowo

EJOT cylinder. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Wymiary. Zalety produktu. Zastosowanie. Program produkcji

EJOT cylinder. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Wymiary. Zalety produktu. Zastosowanie. Program produkcji Opis produktu jest elementem cylindrycznym uformowanym z pianki EPS o powierzchni bocznej w kształcie fali i dużym ciężarze objętościowym. Wymiary średnica średnica powierzchni użytkowej grubość ciężar

Bardziej szczegółowo

Zatrzaski magnetyczne, zatrzaski i blokady

Zatrzaski magnetyczne, zatrzaski i blokady Zatrzaski magnetyczne, zatrzaski i blokady Spis treści Zatrzaski magnetyczne 2-4 Zatrzaski i zatrzaski kulkowe 5-6 Blokady 6-8 Akcesoria / Wykaz numerów artykułów 9 1 Zatrzaski magnetyczne do przykręcania

Bardziej szczegółowo

Bez problemu, bez uchwytu: System elektromechanicznego otwierania Easys do lodówek

Bez problemu, bez uchwytu: System elektromechanicznego otwierania Easys do lodówek Bez problemu, bez uchwytu: System elektromechanicznego otwierania Easys do lodówek Lodówka jako designerski mebel - w każdym segmencie: Szerokie zastosowanie Wykorzystaj nowy potencjał rynku. Dzięki Easys

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okno uchylne 100 kg Maksymalny ciężar skrzydła Wielkość

Bardziej szczegółowo

FREElift. FREEswing. FREEfold INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE NIEZAWODNE PODNOŚNIKI NIEWIELKIE WYMIARY, DUŻA MOC

FREElift. FREEswing. FREEfold INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE NIEZAWODNE PODNOŚNIKI NIEWIELKIE WYMIARY, DUŻA MOC FREEfold FREEswing INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE FREElift NIEZAWODNE PODNOŚNIKI NIEWIELKIE WYMIARY, DUŻA MOC NOWOCZESNE, SMUKŁE, PRECYZYJNE. JEDNE Z NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH PODNOŚNIKÓW NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywne podnośniki klapowe dla najbardziej wymagających pod względem wzornictwa, techniki oraz komfortu użytkowania

Ekskluzywne podnośniki klapowe dla najbardziej wymagających pod względem wzornictwa, techniki oraz komfortu użytkowania systemy klapowe Ekskluzywne podnośniki klapowe dla najbardziej wymagających pod względem wzornictwa, techniki oraz komfortu użytkowania Opis produktu Strona F-0 Podnośnik do frontów uchylno-składanych

Bardziej szczegółowo

ESTETIC 80/A. Trwałość cykli otwierania/zamykania z obciążeniem 80 kg UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY REGULOWANY W 3 PŁASZCZYZNACH

ESTETIC 80/A. Trwałość cykli otwierania/zamykania z obciążeniem 80 kg UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY REGULOWANY W 3 PŁASZCZYZNACH UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY REGULOWANY W 3 PŁASZCZYZNACH Podstawowe informacje: Całkowicie niewidoczny zawias, Mechaniczna regulacja 3D (pionowa ± 2.5 mm, pozioma ± 2.5 mm, docisk uszczelki ± 1 mm),

Bardziej szczegółowo

Połączenie elegancji, funkcjonalności i siły

Połączenie elegancji, funkcjonalności i siły Połączenie elegancji, funkcjonalności i siły FREElift WSpółczesne trendy otwierają nowe możliwości 1 FREEfold FREEswing Inteligentne rozwiązanie techniczne FREElift niezawodne podnośniki niewielkie wymiary,

Bardziej szczegółowo

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y 76 W Y P O S A Ż E N I E GA R D E R O BY S E R I A H O GA R P L U S............................................................................................. 7 8 W I E S Z A K I I P Ó Ł K I N A O B

Bardziej szczegółowo

Od podpórek półek, śrub złącznych, stoperów do drzwi po złącza kątowe - mamy wszystko co potrzebne jest do wykonania konstrukcji.

Od podpórek półek, śrub złącznych, stoperów do drzwi po złącza kątowe - mamy wszystko co potrzebne jest do wykonania konstrukcji. OKUCIA KONSTRUKCYJNE Od podpórek półek, śrub złącznych, stoperów do drzwi po złącza kątowe - mamy wszystko co potrzebne jest do wykonania konstrukcji. KATALOG firmy Grass 0-0 Okucia konstrukcyjne Małe

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Pomoce Montażowe. www.sassc.com.pl

Pomoce Montażowe. www.sassc.com.pl Pomoce Montażowe www.sassc.com.pl NOTATKI Listwa montażowa - matryca do wiercenia pozycji mocowania pod prowadnice korpusu, siłowniki, prowadniki i adaptery - wzornik można stosować na zmontowanym lub

Bardziej szczegółowo

Pi Piętrowskazywacze trowskazywacze III 5.1

Pi Piętrowskazywacze trowskazywacze III 5.1 Piętrowskazywacze 5.1 SZYBKI MONTAŻ Płyta czołowa 110 392 112 112 308 70 70 Materiał płyty czołowej V2A, 2 mm Opcjonalnie Inne materiały Mocowanie elementów zabudowy Do płyty czołowej Szybki montaż (ryglowanie

Bardziej szczegółowo

Hahn KT-E KT-EV KT-EN

Hahn KT-E KT-EV KT-EN Hahn KT-E KT-EV KT-EN Uniwesalne zawiasy do drzwi z tworzyw sztucznych Do wszystkich typowych wymiarów wysokości przylgi 15 2 mm SCHLÖSSER UND Gütezeichen TÜR-UND SICHER- HEITSTÜRBÄNDER BESCHLÄGE II/120

Bardziej szczegółowo

ESTETIC 80. Trwałość cykli otwierania/zamykania z obciążeniem 80 kg UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY REGULOWANY W 3 PŁASZCZYZNACH

ESTETIC 80. Trwałość cykli otwierania/zamykania z obciążeniem 80 kg UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY REGULOWANY W 3 PŁASZCZYZNACH UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY REGULOWANY W 3 PŁASZCZYZNACH Podstawowe informacje: Całkowicie niewidoczny zawias, Mechaniczna regulacja 3D (pionowa ± 2.5 mm, pozioma ± 2.5 mm, docisk uszczelki ± 1 mm),

Bardziej szczegółowo

PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF

PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF SIMON 500 CIMA K 45 PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF Instalacja wykończenia podłogi: Pokrywa umożliwia wykończenie puszki materiałem podłogi o grubości do 5 mm. Szerokie wejścia kablowe: Umożliwia proste wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Hahn KT-EV / KT-EN. Do drzwi wejściowych głównych i bocznych. n Do wszystkich produkowanych wysokości przylgi w zakresie mm

Hahn KT-EV / KT-EN. Do drzwi wejściowych głównych i bocznych. n Do wszystkich produkowanych wysokości przylgi w zakresie mm Hahn KT-EV / KT-EN Do drzwi wejściowych głównych i bocznych n Do wszystkich produkowanych wysokości przylgi w zakresie 15 3 mm Hahn KT-EN Uniwersalny zawias do drzwi wejściowych głównych i bocznych Własności

Bardziej szczegółowo

Hahn KT-N 6R KT-V 6R. Instrukcja montażu

Hahn KT-N 6R KT-V 6R. Instrukcja montażu Hahn KT-N 6R KT-V 6R Instrukcja montażu Instrukcja montażu Szablon (w pozycji wg DIN- lewy) Szablon z zaciskiem Nr Art. : T16A0001 Szablon bez zacisku Nr Art. : T16A0000 Instrukcja obsługi jest załączona

Bardziej szczegółowo

PASSION OKUCIA DO SZKŁA. linia wzornictwa

PASSION OKUCIA DO SZKŁA. linia wzornictwa OKUCIA DO SZKŁA linia wzornictwa PASSION 65 ZAWIASA SQUARE DO DRZWI SZKLANYCH GÓRNA I DOLNA Do drzwi szklanych wpuszczanych Montaż góra i dół Niewymagany otwór ale dopuszczalny z montażem przy użyciu śruby

Bardziej szczegółowo

Ergonomia w biurze: Kolumny teleskopowe LegaDrive Systems Eco

Ergonomia w biurze: Kolumny teleskopowe LegaDrive Systems Eco Ergonomia w biurze: Ergonomiczna i bardziej efektywna praca: z LegaDrive Systems Eco - stoły i biurka z regulowaną wysokością zyskują w biurach coraz większą popularność. Wielu pracodawców zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

Dbamy o Twój profesjonalizm w każdym detalu.

Dbamy o Twój profesjonalizm w każdym detalu. Dbamy o Twój profesjonalizm w każdym detalu www.blum.pl Pomoce montażowe do zawiasów W ofercie Blum jest szereg pomocy montażowych, które dbają o precyzję obróbki i montażu zawiasów oraz innych okuć. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

AVENTOS system podnośników

AVENTOS system podnośników system podnośników do każdego frontu poruszające rozwiązanie spełni Państwa wymagania w zakresie nowoczesnych rozwiązań frontów górnych. Wspaniała technika, uproszczony montaż, demontaż i regulacja. Państwa

Bardziej szczegółowo