ZMIENNOŚĆ FAZ FENOLOGICZNYCH ZIEMNIAKA. ZRÓŻNICOWANIE ODMIAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIENNOŚĆ FAZ FENOLOGICZNYCH ZIEMNIAKA. ZRÓŻNICOWANIE ODMIAN"

Transkrypt

1 1 ZMIENNOŚĆ FAZ FENOLOGICZNYCH ZIEMNIAKA. ZRÓŻNICOWANIE ODMIAN dr Barbara Lutomirska IHAR, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie We wcześniejszej publikacji dotyczącej zmienności faz fenologicznych ziemniaka (Ziemniak Polski nr 4 z 2009 roku, s ) zostały przedstawione wyniki badań nad wpływem warunków pogody w sezonie wegetacyjnym na ich występowanie. Celem niniejszej pracy jest odmianowej zmienności roślin tego gatunku. Wykorzystane w badaniach dane obserwacyjne o przebiegu kolejnych fenofaz ziemniaka zgromadzono w trakcie realizacji doświadczeń odmianowych wykonanych w latach w Zakładzie IHAR w Jadwisinie, w stałych warunkach glebowych i agrotechnicznych (szczegółowa charakterystyka warunków badań we wspomnianej już publikacji Ziemn. Pol. 4/2009). Odmiany biorące udział w badaniach były w pewnych latach zaliczane do grupy ważnych gospodarczo, a niektóre z nich także obecnie pozostają w krajowym rejestrze i należą do powszechnie uprawianych. Ich wykaz przedstawiono w tabeli 1. Lata badań Odmiany ziemniaka w latach badań wczesne i bardzo wczesne Odmiany średnio wczesne Duet, Elipsa, Jaśmin Elida, Mila Ruta, Lotos Fauna Łącznie 42 odmiany Aster, Drop, Frezja, Irys, Koral, Malwa, Orlik Ekra, Ibis, Irga, Jagna, Jagoda, Kolia, Kos, Lena średnio późne Atol, Bryza Bronka, Cisa Sokół Bogna, Brda Fala, Heban Arkadia Fregata, Lawina późne Tabela 1 Narew, Pilica, San, Tarpan Bzura, Ceza Stobrawa Odmianowe zróżnicowanie faz fenologicznych ziemniaka Dwuczynnikowe analizy wariancji (lata badań x odmiana) przeprowadzone dla odmian poszczególnych grup wczesności w każdej z serii badań wykazały, że odmiany o tej same długości okresu wegetacji są zróżnicowane pod względem: okresu kiełków w glebie (od posadzenia do początku wschodów),

2 2 Ziemniak Polski 2010 nr 2 okresu wzrostu elongacyjnego, długotrwałości kwitnienia, pełnego okresu wegetacji roślin (od posadzenia do fizjologicznego zasychania). Kwitnienie jest uwarunkowane odmianowo, ale cecha ta wykazuje niewielką zmienność u odmian tej samej wczesności. Natomiast długotrwałość wschodów okazała się niezależna od czynnika odmianowego. Statystycznie udowodniona istotność oddziaływania czynnika odmianowego na występowanie wymienionych fenofaz, stwierdzona na obszernym materiale zgromadzonym i wykorzystanym w badaniach, upoważniała do dalszych analiz, które pozwoliłyby dokładniej scharakteryzować zróżnicowanie odmian pod względem poszczególnych etapów roślin. Wyliczono zatem współczynniki zmienności (V%) występowania i długotrwałości odpowiednich fenofaz oraz wyznaczono górne granice wartości istotnie mniejszych i dolne granice wartości istotnie większych dla ocenianych faz roślin. Zastosowanie powyższej metody pozwoliło na obliczenie przedziałów ufności dla poszczególnych fenofaz, właściwych dla każdej grupy wczesności (tab. 2-5). Tabela 2 dla długotrwałości fenofaz wczesnych odmian ziemniaka przedziałów ufności dla liczba dni Rozwój kiełków krótki poniżej 23,6 23,6-24,7 24,8 i powyżej Wzrost elongacyjny średni poniżej 22,1 22,1-24,9 25,0 i powyżej Kwitnienie nieistotny poniżej 11,6 11,6-15,4 15,5 i powyżej Pełny okres średni poniżej i powyżej Tabela 3 dla długotrwałości fenofaz średnio wczesnych odmian ziemniaka Pożądany poziom przedziałów ufności dla liczba dni Rozwój kiełków krótki poniżej 24,5 24,5-25,9 26,0 i powyżej Wzrost elongacyjny średni poniżej 22,1 22,1-24,9 25,0 i powyżej Kwitnienie nieistotny poniżej 14,5 14,5-18,5 18,6 i powyżej Pełny okres średni poniżej i powyżej Tabela 4 dla długotrwałości fenofaz średnio późnych odmian ziemniaka przedziałów ufności dla liczba dni Rozwój kiełków krótki poniżej 24,6 24,6-25,6 25,7 i powyżej Wzrost elongacyjny średni poniżej 25,6 25,6-26,1 26,2 i powyżej Kwitnienie nieistotny poniżej 21,2 21,2-25,3 25,4 i powyżej Pełny okres średni poniżej i powyżej Tabela 5

3 3 dla długotrwałości fenofaz późnych odmian ziemniaka przedziałów ufności dla liczba dni Rozwój kiełków krótki poniżej 26,4 26,5-28,3 28,4 i powyżej Wzrost elongacyjny średni poniżej 23,5 23,5-26,1 26,2 i powyżej Kwitnienie nieistotny poniżej 11,6 11,6-15,4 15,5 i powyżej Pełny okres średni poniżej i powyżej Wyznaczone przedziały ufności mogą stanowić podstawę odpowiedniego przyporządkowania każdej odmiany, co ułatwi ich charakteryzowanie pod względem omawianych cech roślin. Charakterystykę badanych odmian pod względem długotrwałości fenofaz przedstawiono w tabeli 6. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na coraz bardziej precyzyjne informacje o licznych cechach odmian ziemniaka, proponujemy przedstawione wyżej przedziały ufności, dzięki którym, przy wystarczająco reprezentatywnych wynikach badań, można jednoznacznie określić przebieg roślin. Jest to zakończenie kolejnego etapu prac zespołu agronomii ziemniaka IHAR w Jadwisinie nad opracowaniem łatwej w stosowaniu metody oceny genotypów ziemniaka. Wcześniejsze prace w tym zakresie dotyczyły okresu spoczynku bulw, trwałości przechowalniczej, a także wczesnego korzeni i kiełków (Sowa-Niedziałkowska 2002, 2004; Zarzyńska 2000ab). Bardzo wczesne Grupa i wczesne wczesności Odmiana Podsumowanie Występowanie i długotrwałość fenofaz ziemniaka podlegają nie tylko zmienności związanej z warunkami, ale są także determinowane przez genotyp. Odmianowa zależność cech roślin została statystycznie udowodniona na obszernym materiale doświadczalnym, co upoważniało do wyliczenia przedziałów ufności dla kolejnych fenofaz ziemniaka. Wyliczone przedziały ufności pozwalają scharakteryzować każdą odmianę ziemniaka pod względem długotrwałości poszczególnych fenofaz. Wyznaczenie dla poszczególnych grup wczesności odmian właściwych przedziałów występowania i długotrwałości kolejnych faz ułatwia charakteryzowanie nieznanych genotypów. Wydaje się do szczególnie przydatne przy wyróżnianiu pozytywnych kreacji w materiałach hodowlanych. Charakterystyka 42 odmian ziemniaka pod względem długotrwałości faz roślin rozwój kiełków wzrost kwitnienie elongacyjny Tabela 6 pełny okres Aster krótka 22,9 krótka 21,8 średnia 12,7 krótka 95 Drop średnia 24,0 średnia 24,7 średnia 13,1 średnia Frezja średnia 24,1 średnia 22,3 długa 18,3 średnia Irys krótka 23,3 średnia 23,8 krótka 4,6 krótka 95 Koral średnia 23,7 średnia 23,9 długa 17,0 krótka 95 Malwa długa*** 25,0 średnia 23,8 krótka 3,1 krótka 95 Orlik średnia 24,4 średnia 23,8 średnia 15,1 krótka 95 Ruta krótka 22,6 średnia 24,4 krótka 10,9 średnia Duet średnia 24,5 średnia 22,7 długa 19,6 długa 100

4 4 Ziemniak Polski 2010 nr 2 Późne Średnio późne Średnio wczesne Grupa wczesności Odmiana rozwój kiełków wzrost kwitnienie elongacyjny pełny okres Elipsa długa 25,4 krótka 22,0 długa 22,2 długa 100 Jaśmin długa 26,1 średnia 24,1 krótka 11,1 długa 100 Lotos średnia 24,5 średnia 24,7 krótka 9,9 długa 100 Elida średnia 25,1 krótka 24,5 krótka 12,6 średnia Ekra średnia 25,0 długi 29,0 długa 20,7 średnia Fauna krótka 24,3 średnia 26,6 długa 21,4 długa 109 Ibis długa 28,0 krótka 24,1 krótka 11,9 średnia Irga średnia 25,4 długa 29,3 krótka 10,9 krótka 104 Jagna średnia 24,7 średnia 26,4 długa 18,6 średnia Jagoda krótka 24,0 krótka 24,6 długa 18,9 krótka 104 Kolia krótka 24,0 średnia 25,0 długa 19,9 krótka 104 Kos krótka 23,7 średnia 26,9 długa 19,0 długa 109 Lena średnia 24,7 średnia 26,4 średnia 16,8 średnia Mila długa 28,4 średnia 26,7 krótka 10,2 długa 109 Atol średnia 25,5 krótka 25,0 długa 28,4 krótka 117 Arkadia długa 25,9 długa 28,6 krótka 20,7 krótka 117 Bogna krótka 24,6 krótka 22,8 długa 29,6 długa 122 Bronka długi 27,9 krótka 24,2 krótka 21,1 długa 122 Bryza średnia 25,4 średnia 26,4 długa 29,3 średnia Brda średnia 25,4 krótka 21,1 średnia 23,7 krótka 125 Cisa krótka 24,2 długa 31,6 średnia 21,8 średnia Fregata krótka 24,4 długa 31,6 krótka 17,1 długa 122 Fala krótka 24,3 średnia 27,2 średnia 21,3 długa 122 Heban krótka 23,8 długa 30,6 krótka 18,2 długa 122 Lawina krótka 24,6 średnia 27,0 długi 27,9 krótka 117 Sokół średnia 25,9 średnia 27,0 średnia 21,9 krótka 117 Bzura długa 28,4 długa 30,6 średnia 21,7 długa 132 Ceza średnia 26,7 krótka 22,7 średnia 34,6 krótka 125 Narew krótka 25,1 średnia 25,0 długa 51,1 długa 132 Pilica krótka 26,0 średnia 25,1 średnia 36,3 średnia San długa 29,1 średnia 25,5 średnia 28,9 długa 132 Stobrawa średnia 27,4 średnia 23,5 krótka 23,0 średnia Tarpan długa 28,8 długa 30,8 krótka 25,0 krótka 125 Literatura uzupełniająca 1. Allen E. J., Bean J. N., Griffit R. L., O Brien P. J Effects of length of sprouting on growth and yield of contrasting early potato varieties. J. Agric. Sci. 92: ; 2. Almekinders C. J. M., Struik P. C Shoot development and flowering in potato (Solanum tuberosum L.). Potato Res. 39: ; 3. Firman D. M., O Brien P. J., Allen E. J Appearance and growth of individual leaves in the canopies of several potato cultivars. J. Agric. Sci. 125: ; 4. Listowski A Biologia ziemniaka. [W:] Ziemniak (W. Gabriel red.) PWRiL Warszawa: 15-60; 5. Lutomirska B Zmienność roślin i wybranych cech użytkowych bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) zależnie od warunków meteorologicznych okresu wegetacji. Rozpr. dokt. IHAR Oddz. Jadwisin; 6. Lutomirska B Zmienność faz fenologicznych ziemniaka. Frag. Agron. 2: ; 7. Sowa-Niedziałkowska G Określenie optymalnej temperatury przechowywania sadzeniaków różnych odmian ziemniaka w skali 9-stopniowej. Biul. IHAR 223/224: ; 8. Sowa-Niedziałkowska G

5 5 Wskaźniki procesów życiowych zachodzących w sadzeniakach ziemniaka pod długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka. Część I. Okres uśpienia i intensywność wzrostu kiełków. Biul. IHAR 233: ; 9. Zarzyńska K. 2000a. Wartości wskaźników charakteryzujących stan fizjologiczny bulw i rozwój rośliny ziemniaka. Cz. III. Początkowy rozwój kiełków i korzeni. Biul. IHAR 213: 19-30; 10. Zarzyńska K. 2000b. Wartości wskaźników charakteryzujących stan fizjologiczny bulw i rozwój rośliny ziemniaka. Cz. IV. Liczba łodyg w roślinie i procent kiełkujących oczek u bulw matecznych różnej wielkości. Biul. IHAR 214:

Wpływ odmian i czynników meteorologicznych na zmienność faz fenologicznych ziemniaka

Wpływ odmian i czynników meteorologicznych na zmienność faz fenologicznych ziemniaka NR 247 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 BARBARA LUTOMIRSKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Agronomii Ziemniaka, Jadwisin Wpływ odmian i czynników meteorologicznych

Bardziej szczegółowo

Określanie optymalnej temperatury przechowywania sadzeniaków różnych odmian ziemniaka w skali 9-stopniowej

Określanie optymalnej temperatury przechowywania sadzeniaków różnych odmian ziemniaka w skali 9-stopniowej NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 GENOWEFA SOWA-NIEDZIAŁKOWSKA Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin

Bardziej szczegółowo

Pomiary ubytku masy odciętych liści ziemniaka jako metoda pośredniej oceny różnic odmianowych w efektywności działania aparatów szparkowych

Pomiary ubytku masy odciętych liści ziemniaka jako metoda pośredniej oceny różnic odmianowych w efektywności działania aparatów szparkowych NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ANNA GŁUSKA Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin Pomiary ubytku masy odciętych liści ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2016 nr 3 23 Agrotechnika i mechanizacja DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPOWANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY W CZASIE WEGETACJI* prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska

Bardziej szczegółowo

NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004

NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 GENOWEFA SOWA-NIEDZIAŁKOWSKA Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Jadwisin Wskaźniki procesów życiowych

Bardziej szczegółowo

Dziewięciostopniowa skala określania długości okresu spoczynku bulw różnych odmian ziemniaka

Dziewięciostopniowa skala określania długości okresu spoczynku bulw różnych odmian ziemniaka NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 KRYSTYNA ZARZYŃSKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Dziewięciostopniowa skala określania długości okresu bulw

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock 26 WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY W OKRESIE WEGETACJI NA PLON ODMIAN ZIEMNIAKA O ZRÓŻNICOWANEJ REAKCJI NA STRES ŚRODOWISKOWY* prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

44 odmian ziemniaka. Cz. I. Porażenie bulw Streptomyces spp. *

44 odmian ziemniaka. Cz. I. Porażenie bulw Streptomyces spp. * 105 Roczniki Nauk Rolniczych, E-24 (1/2), 105-115 Wpływ terminu stosowania herbicydu Sencor 70 WP na zdrowotność bulw 44 odmian ziemniaka. Cz. I. Porażenie bulw Streptomyces spp. * Barbara Sawicka Instytut

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Jankowska, dr inż. Barbara Lutomirska IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

mgr inż. Joanna Jankowska, dr inż. Barbara Lutomirska IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock 18 CZYNNIKI ŚRODOWISKA DETERMINUJĄCE WYSTĘPOWANIE SPĘKAŃ I DEFORMACJI BULW ZIEMNIAKA mgr inż. Joanna Jankowska, dr inż. Barbara Lutomirska IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAPRAWIANIA SADZENIAKÓW NA WYSTĘPOWANIE RIZOKTONIOZY W UPRAWIE ZIEMNIAKÓW NA GLEBACH LEKKICH

WPŁYW ZAPRAWIANIA SADZENIAKÓW NA WYSTĘPOWANIE RIZOKTONIOZY W UPRAWIE ZIEMNIAKÓW NA GLEBACH LEKKICH 1 Ochrona WPŁYW ZAPRAWIANIA SADZENIAKÓW NA WYSTĘPOWANIE RIZOKTONIOZY W UPRAWIE ZIEMNIAKÓW NA GLEBACH LEKKICH dr Barbara Lutomirska IHAR Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka 05-140 Serock, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozwój roślin ziemniaka w zależności od systemu produkcji, jakości gleby i odmiany

Rozwój roślin ziemniaka w zależności od systemu produkcji, jakości gleby i odmiany NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 25 KRYSTYNA ZARZYŃSKA WOJCIECH GOLISZEWSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin Rozwój roślin ziemniaka w zależności od

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie postępu hodowlanego ziemniaka wyniknie z rozwiązania problemów nasiennictwa

Wdrożenie postępu hodowlanego ziemniaka wyniknie z rozwiązania problemów nasiennictwa Wdrożenie postępu hodowlanego ziemniaka wyniknie z rozwiązania problemów nasiennictwa Ewa Zimnoch-Guzowska IHAR-PIB Oddział Młochów, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, 05-832 Młochów,

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2011 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja ROLA WYBRANYCH ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU WIELKOŚCI I STRUKTURY PLONU ZIEMNIAKÓW UPRAWIANYCH W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM dr Krystyna Zarzyńska,

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo Ziemniak Polski 213 nr 1 9 Nasiennictwo i odmianoznawstwo WARTOŚĆ PLONOTWÓRCZA KIEŁKÓW ZIEMNIAKA NA PRZYKŁADZIE ODMIANY ETOLA prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 2 59

Ziemniak Polski 2014 nr 2 59 Ziemniak Polski 2014 nr 2 59 PRZYCZYNY STRAT PRZECHOWALNICZYCH I OCENA PRZECHOWYWALNOŚCI SZEŚCIU ODMIAN ZIEMNIAKA dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Długość okresu spoczynku bulw odmian ziemniaka

Długość okresu spoczynku bulw odmian ziemniaka NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 24 KRYSTYNA ZARZYŃSKA Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin Długość okresu spoczynku bulw odmian

Bardziej szczegółowo

Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie

Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie Zadanie A Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie 21-216 Monitoring przechowywalności odmian ziemniaka Do badań przechowalniczych w okresie od lipca 21 roku zostało

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 20 Agrotechnika i mechanizacja ODMIANOWE ZRÓŻNICOWANIE ODPORNOŚCI BULW ZIEMNIAKA NA USZKODZENIA MECHANICZNE dr inż. Barbara Lutomirska, mgr Joanna Jankowska IHAR-PIB, Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM PLONOWANIA A AGROFENOLOGIĄ PÓŹNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA W POLSCE

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM PLONOWANIA A AGROFENOLOGIĄ PÓŹNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA W POLSCE Agricultura 2(2) 2003, 83-92 ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM PLONOWANIA A AGROFENOLOGIĄ PÓŹNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA W POLSCE Robert Kalbarczyk Streszczenie. W pracy określono zależność plonu późnych odmian ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian w nasiennictwie i produkcji ziemniaka w wybranych regionach Polski

Dobór odmian w nasiennictwie i produkcji ziemniaka w wybranych regionach Polski NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 JACEK CHOTKOWSKI SŁAWOMIR WRÓBEL Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Boninie Dobór odmian w nasiennictwie i produkcji ziemniaka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krystyna Zarzyńska, dr inż. Wojciech Goliszewski IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie

dr inż. Krystyna Zarzyńska, dr inż. Wojciech Goliszewski IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie 8 OCENA PRZYDATNOŚCI NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA DO UPRAWY EKOLOGICZNEJ W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH ŚRODOWISKA dr inż. Krystyna Zarzyńska, dr inż. Wojciech Goliszewski IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA NA TERMINY PRZERYWANIA SPOCZYNKU BULW NA POTRZEBY PRÓBY OCZKOWEJ

REAKCJA NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA NA TERMINY PRZERYWANIA SPOCZYNKU BULW NA POTRZEBY PRÓBY OCZKOWEJ Fragm. Agron. 28(3) 20, 20 28 REAKCJA NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA NA TERMINY PRZERYWANIA SPOCZYNKU BULW NA POTRZEBY PRÓBY OCZKOWEJ Sławomir Wróbel, Barbara Robak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 18 Ziemniak Polski 2013 nr 1 Agrotechnika i mechanizacja MOŻLIWOŚĆ POPRAWY JAKOŚCI ZIEMNIAKÓW UPRAWIANYCH W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM POPRZEZ ZABIEGI AGROTECHNICZNE dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski

Bardziej szczegółowo

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1).

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1). WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock Ziemniak Polski 2013 nr 2 19 POLSKIE CZY ZAGRANICZNE ODMIANY ZIEMNIAKA DO UPRAWY EKOLOGICZNEJ? dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock

Bardziej szczegółowo

Milena Pietraszko

Milena Pietraszko Milena Pietraszko 05.04.2018 Dział fitopatologii Omawia rozwój chorób i ich szkodliwość w populacji roślin Przedmiotem badań są m. in. źródła infekcji, wpływ czynników zewnętrznych na rozwój chorób i rozprzestrzenianie

Bardziej szczegółowo

Wpływ odmiany i temperatury przechowywania ziemniaków na wielkość strat masy bulw

Wpływ odmiany i temperatury przechowywania ziemniaków na wielkość strat masy bulw NR 254 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 ZBIGNIEW CZERKO IHAR Radzików, Oddział w Jadwisinie Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka Wpływ odmiany i temperatury przechowywania

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDYWANIA DŁUGOŚCI SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA NA PODSTAWIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH PANUJĄCYCH W OKRESIE WEGETACJI ROŚLIN

MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDYWANIA DŁUGOŚCI SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA NA PODSTAWIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH PANUJĄCYCH W OKRESIE WEGETACJI ROŚLIN Fragm. Agron. 35(3) 2018, 142 151 DOI: 10.26374/fa.2018.35.37 MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDYWANIA DŁUGOŚCI SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA NA PODSTAWIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH PANUJĄCYCH W OKRESIE WEGETACJI ROŚLIN Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ocena postępu w uprawie ziemniaka w Polsce w latach Część I. Analiza stabilności plonowania wybranych odmian ziemniaka

Ocena postępu w uprawie ziemniaka w Polsce w latach Część I. Analiza stabilności plonowania wybranych odmian ziemniaka NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2016 nr 3

Ziemniak Polski 2016 nr 3 8 Ziemniak Polski 6 nr 3 Ochrona WPŁYW ALTERNARIOZY NA PORAŻENIE ROŚLIN I PLON ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU OCHRONY I SYSTEMU UPRAWY mgr Milena Pietraszko, dr inż. Krystyna Zarzyńska IHAR-PIB, Zakład

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o realizacji prac w roku 2015 (lipiec grudzień)

Syntetyczna informacja o realizacji prac w roku 2015 (lipiec grudzień) Zał. do zad. 5.2 cel.2 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE O STANIE REALIZACJI Zadania 5.2 cel.2 Zadanie 5.2: Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę

Bardziej szczegółowo

Wpływ odmiany ziemniaka i warunków przechowywania bulw na długość okresu uśpienia i intensywność kiełkowania

Wpływ odmiany ziemniaka i warunków przechowywania bulw na długość okresu uśpienia i intensywność kiełkowania NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 GENOWEFA SOWA-NIEDZIAŁKOWSKA Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin Wpływ

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Agrotechnika i mechanizacja ROZWÓJ I PLONOWANIE ROŚLIN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH W DWÓCH SYSTEMACH PRODUKCJI W LATACH O SKRAJNIE ODMIENNYCH WARUNKACH WEGETACJI dr inż. Krystyna Zarzyńska, dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

OCCURRENCE OF TUBER DRY ROT (FUSARIUM SPP) ON SOME POTATO CULTIVARS GROWN IN ORGANIC SYSTEM

OCCURRENCE OF TUBER DRY ROT (FUSARIUM SPP) ON SOME POTATO CULTIVARS GROWN IN ORGANIC SYSTEM Leszek LENC Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich, Katedra Fitopatologii 85-225 Bydgoszcz, Ks. Kordeckiego 20, e-mail: lenc@utp.edu.pl OCCURRENCE OF TUBER DRY ROT (FUSARIUM SPP)

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I PODATNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WSPÓŁCZYNNIKA HYDROTERMICZNEGO

PLONOWANIE I PODATNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WSPÓŁCZYNNIKA HYDROTERMICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 PLONOWANIE I PODATNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WSPÓŁCZYNNIKA HYDROTERMICZNEGO Tomasz Jakubowski Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia

Bardziej szczegółowo

Wpływ wielkości sadzeniaków ziemniaka i gęstości sadzenia na plon bulw i jego jakość

Wpływ wielkości sadzeniaków ziemniaka i gęstości sadzenia na plon bulw i jego jakość NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 BARBARA KRZYSZTOFIK Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Uniwersytet Rolniczy, Kraków Wpływ wielkości sadzeniaków

Bardziej szczegółowo

Przechowalnictwo i przetwórstwo

Przechowalnictwo i przetwórstwo 46 Ziemniak Polski 2013 nr 2 Przechowalnictwo i przetwórstwo OCENA TRWAŁOŚCI PRZECHOWALNICZEJ ODMIAN ZIEMNIAKA dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR PIB Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY PODCZAS WEGETACJI NA DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA (SOLANUM TUBEROSUM L.)

WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY PODCZAS WEGETACJI NA DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA (SOLANUM TUBEROSUM L.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 581, 2015, 85 92 WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY PODCZAS WEGETACJI NA DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA (SOLANUM TUBEROSUM L.) Krystyna Rykaczewska

Bardziej szczegółowo

Producent: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, Monheim, Republika Federalna Niemiec;

Producent: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, Monheim, Republika Federalna Niemiec; Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R-73/2010i.r. z dnia 14.10.2010 r. Producent: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec; Podmiot posiadający zezwolenie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Irena Stypa IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

mgr inż. Irena Stypa IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Ziemniak Polski 2014 nr 2 7 POSTĘP HODOWLANY W PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW W POLSCE W LATACH 2001-2014 mgr inż. Irena Stypa IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie e-mail: irenastypa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2013 nr 3 29 Agrotechnika i mechanizacja WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ PLONU HANDLOWEGO TRZECH ODMIAN ZIEMNIAKA W LATACH 2010-2012 dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Oddział

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz. Wpływ warunków i okresu przechowywania na straty przechowalnicze bulw ziemniaka jadalnego

ANNALES. Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz. Wpływ warunków i okresu przechowywania na straty przechowalnicze bulw ziemniaka jadalnego ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland Barbara

Bardziej szczegółowo

Tab.1 Powierzchnia i liczba ankietowanych pól

Tab.1 Powierzchnia i liczba ankietowanych pól Monitoring wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i okopowych na produkcję roślinną metodyka i wyniki. Materiał Materiał źródłowy stanowią wyniki badań ankietowych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAPROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO NA DYNAMIKĘ WZROSTU KIEŁKÓW BULWY ZIEMNIAKA

WPŁYW NAPROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO NA DYNAMIKĘ WZROSTU KIEŁKÓW BULWY ZIEMNIAKA Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW NAPROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO NA DYNAMIKĘ WZROSTU KIEŁKÓW BULWY ZIEMNIAKA Tomasz Jakubowski Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Występowanie wad kształtu bulw w plonie odmian i zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka

Występowanie wad kształtu bulw w plonie odmian i zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka NR 267 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2013 BARBARA LUTOMIRSKA MARIANNA SZUTKOWSKA WOJCIECH NOWACKI MILENA PIETRASZKO JOANNA JANKOWSKA Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ZIEMNIAKÓW ŚREDNIO WCZESNYCH ORAZ ŚREDNIO PÓŹNYCH I PÓŹNYCH NA CZYNNIK WODNY W WARUNKACH GLEB KOMPLEKSÓW PSZENNYCH I ŻYTNICH

REAKCJA ZIEMNIAKÓW ŚREDNIO WCZESNYCH ORAZ ŚREDNIO PÓŹNYCH I PÓŹNYCH NA CZYNNIK WODNY W WARUNKACH GLEB KOMPLEKSÓW PSZENNYCH I ŻYTNICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 103 113 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Reakcja ziemniaków...

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

mgr inż. Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock 24 Ziemniak Polski 2014 nr 3 SKŁAD CHEMICZNY BULW ZIEMNIAKA UPRAWIANEGO W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM mgr inż. Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW STRESOWYCH W OKRESIE PRZECHOWYWANIA NA WIGOR BULW MATECZNYCH ZIEMNIAKA

WPŁYW WARUNKÓW STRESOWYCH W OKRESIE PRZECHOWYWANIA NA WIGOR BULW MATECZNYCH ZIEMNIAKA FRAGM. AGRON. 27(1) 2010, 117 127 WPŁYW WARUNKÓW STRESOWYCH W OKRESIE PRZECHOWYWANIA NA WIGOR BULW MATECZNYCH ZIEMNIAKA KRYSTYNA RYKACZEWSKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie

Bardziej szczegółowo

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku Lista zalecanych odmian ziemniaka jadalnego została opracowana dla województwa lubelskiego na podstawie wyników uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

TEMPO SZERZENIA SIĘ ALTERNARIOZY (ALTERNARIA SPP.) NA PLANTACJI ZIEMNIAKA W EKOLOGICZNYM I INTEGROWANYM SYSTEMIE UPRAWY

TEMPO SZERZENIA SIĘ ALTERNARIOZY (ALTERNARIA SPP.) NA PLANTACJI ZIEMNIAKA W EKOLOGICZNYM I INTEGROWANYM SYSTEMIE UPRAWY Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 TEMPO SZERZENIA SIĘ ALTERNARIOZY (ALTERNARIA SPP.) NA PLANTACJI ZIEMNIAKA W EKOLOGICZNYM I INTEGROWANYM SYSTEMIE UPRAWY BARBARA SAWICKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Odmiany ziemniaka uprawiane w Polsce są mało poznane pod względem interakcji cech struktury plonu ze środowiskiem. W literaturze najczęściej można

Odmiany ziemniaka uprawiane w Polsce są mało poznane pod względem interakcji cech struktury plonu ze środowiskiem. W literaturze najczęściej można Acta Agroph., 2016, 23(3), 397-407 ANALIZA INTERAKCJI GENOTYP-ŚRODOWISKO POD WZGLĘDEM UDZIAŁU BULW ZDEFORMOWANYCH W PLONIE ZIEMNIAKA (SOLANUM TUBEROSUM L.) W ZMIENNYCH WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH* Joanna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AZOT AN ÓW (V) W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY, MIEJSCA UPRAWY I TERMINU ZBIORU

ZAWARTOŚĆ AZOT AN ÓW (V) W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY, MIEJSCA UPRAWY I TERMINU ZBIORU ŻYWNOŚĆ 4(25) Supl., 2000 ANNA FRYDECKA-MAZURCZYK, KAZIMIERA ZGÓRSKA ZAWARTOŚĆ AZOT AN ÓW (V) W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY, MIEJSCA UPRAWY I TERMINU ZBIORU Streszczenie Przeprowadzone w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODMIANY, NAWOŻENIA AZOTEM I TERMINU ZBIORU NA ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY I SKROBI W BULWACH ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH

WPŁYW ODMIANY, NAWOŻENIA AZOTEM I TERMINU ZBIORU NA ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY I SKROBI W BULWACH ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH Fragm. Agron. 29(2) 2012, 134 142 WPŁYW ODMIANY, NAWOŻENIA AZOTEM I TERMINU ZBIORU NA ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY I SKROBI W BULWACH ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH Anna Wierzbicka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚ WIADCZALNICTWO ODMIANOWE WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH Burak pastewny 2006 Numer 45 SŁUPIA WIELKA, marzec 2007 Centralny

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRODUKTYWNOŚCI KILKU WCZESNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA

PORÓWNANIE PRODUKTYWNOŚCI KILKU WCZESNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 517: 629-638 PORÓWNANIE PRODUKTYWNOŚCI KILKU WCZESNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA Krystyna Rykaczewska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2017 nr 2 9 Agrotechnika i mechanizacja ZMIIENNOŚĆ PLONOWANIIA ODMIIAN ZIIEMNIIAKA W SYSTEMIIE EKOLOGIICZNYM W WYBRANYCH MEZOREGIIONACH POLSKII YIELLDI ING VARIABILLI ITTY OFF POTTATTO

Bardziej szczegółowo

ZIEMNIAK. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych POREJESTROWE DOŚWIADCZA L N I C T W O O D M I A N O W E

ZIEMNIAK. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych POREJESTROWE DOŚWIADCZA L N I C T W O O D M I A N O W E POREJESTROWE DOŚWIADCZA L N I C T W O O D M I A N O W E CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych ZIEMNIAK 2017 Słupia Wielka,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXX (2007) WANDA WADAS, ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, EDYTA KOSTERNA, TERESA ŁĘCZYCKA ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZEMNAKA W ZALEŻNOŚC OD SPOSOBU UPRAWY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYCHNYCH BULW ZIEMNIAKA

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYCHNYCH BULW ZIEMNIAKA Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYCHNYCH BULW ZIEMNIAKA Barbara Krzysztofik, Paweł Skonieczny Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Interakcja genotypowo-środowiskowa w ocenie wybranych cech jakości ziemniaka

Interakcja genotypowo-środowiskowa w ocenie wybranych cech jakości ziemniaka NR 226/227/2 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ANTONI BOMBIK 1 CZESŁAW STANKIEWICZ 2 JÓZEF STARCZEWSKI 3 1 Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego 2 Zakład Genetyki i Fizjologii Roślin

Bardziej szczegółowo

Występowanie ospowatości (Rhizoctonia solani) na bulwach wybranych odmian ziemniaka

Występowanie ospowatości (Rhizoctonia solani) na bulwach wybranych odmian ziemniaka NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 EDWARD BERNAT Pracownia Ochrony Ziemniaka, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w

Bardziej szczegółowo

Tabela 51. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2011 r.

Tabela 51. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2011 r. ZIEMNIAK Rok 2011 był kolejnym rokiem spadku areału uprawy ziemniaków w strukturze zasiewów w Polsce i aktualnie (wg GUS) wynosi 387 tys. ha. W województwie podlaskim jest podobnie i powierzchnia uprawy

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIKROFALOWEJ STYMULACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN POTOMNYCH

WPŁYW MIKROFALOWEJ STYMULACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN POTOMNYCH Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 WPŁYW MIKROFALOWEJ STYMULACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN POTOMNYCH Tomasz Jakubowski Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wielkości systemu korzeniowego u odmian ziemniaka

Zróżnicowanie wielkości systemu korzeniowego u odmian ziemniaka NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ANNA GŁUSKA Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin Zróżnicowanie wielkości systemu korzeniowego

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII (4) SECTIO E 2012 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. tel.: do 47 faks:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. tel.: do 47 faks: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285 23 41 do 47 faks: 61 285 35 58 e-mail: sekretariat@coboru.pl www.coboru.pl Dyrektor prof. dr hab. Edward S. Gacek Program

Bardziej szczegółowo

Porównanie odmian ziemniaka pod względem reakcji na stosowanie inhibitorów kiełkowania

Porównanie odmian ziemniaka pod względem reakcji na stosowanie inhibitorów kiełkowania NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 ZBIGNIEW CZERKO KAZIMIERA ZGÓRSKA MAGDALENA GRUDZIŃSKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Przechowalnictwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLA MIKROFALOWEGO NA DYNAMIKĘ ZMIAN MASY I TEMPERATURY BULWY ZIEMNIAKA

WPŁYW POLA MIKROFALOWEGO NA DYNAMIKĘ ZMIAN MASY I TEMPERATURY BULWY ZIEMNIAKA Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 WPŁYW POLA MIKROFALOWEGO NA DYNAMIKĘ ZMIAN MASY I TEMPERATURY BULWY ZIEMNIAKA Tomasz Jakubowski Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo Ziemniak Polski 2016 nr 3 3 Nasiennictwo i odmianoznawstwo STRUKTURA ODMIANOWA W PRODUKCJI NASIENNEJ ZIEMNIAKA W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ mgr inż. Irena Stypa, dr inż. Janusz Urbanowicz IHAR-PIB,

Bardziej szczegółowo

WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA. Wstęp

WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR SALACHNA, MONIKA PLACEK WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA Z Katedry Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka cukrowego D. Wymagania klimatyczne i glebowe buraka cukrowego

Bardziej szczegółowo

Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu jakości handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym

Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu jakości handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym NR 259 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 KRYSTYNA ZARZYŃSKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział Jadwisin Zakład Agronomii Ziemniaka Rola wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE HERBICYDÓW NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO

ODDZIAŁYWANIE HERBICYDÓW NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO ŻYWNOŚĆ 4(25) Supl., 2000 KRYSTYNA ZARZECKA, BARBARA GĄSIOROWSKA ODDZIAŁYWANIE HERBICYDÓW NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO Streszczenie W ścisłym doświadczeniu polowym przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wpływ następczy deszczowania, niszczenia naci i nawożenia azotem na potencjał plonotwórczy sadzeniaków ziemniaka

Wpływ następczy deszczowania, niszczenia naci i nawożenia azotem na potencjał plonotwórczy sadzeniaków ziemniaka NR 243 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 TOMASZ MACIEJEWSKI JERZY SZUKAŁA STANISŁAW GRZEŚ Katedra Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wpływ

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #4 Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA,

Bardziej szczegółowo

Ocena występowania chorób grzybowych i bakteryjnych ziemniaka w warunkach polowych

Ocena występowania chorób grzybowych i bakteryjnych ziemniaka w warunkach polowych NR 243 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 HANNA GAWIŃSKA-URBANOWICZ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Ocena występowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mgr inż. Andrzej Żołnowski ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA NA ZAWARTOŚĆ GLIKOALKALOIDÓW W ZIEMNIAKU PODCZAS WEGETACJI I PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

Pszenice ozime siewne

Pszenice ozime siewne Pszenice ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pszenica o najgrubszym ziarnie, do wszechstronnego wykorzystania! Pszenica BOGATKA Nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów

Bardziej szczegółowo

Próba opracowania metody syntetycznej oceny odmian ziemniaka jadalnego

Próba opracowania metody syntetycznej oceny odmian ziemniaka jadalnego NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 JACEK CHOTKOWSKI TOMASZ PILECKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Próba opracowania

Bardziej szczegółowo

Podatność odmian ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne bulw i straty przechowalnicze

Podatność odmian ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne bulw i straty przechowalnicze NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 TADEUSZ GRUCZEK 1 BARBARA LUTOMIRSKA 1 GENOWEFA SOWA-NIEDZIAŁKOWSKA 2 1 Zakład Agronomii Ziemniaka 2 Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 1

Ziemniak Polski 2014 nr 1 42 KMINEK I MIĘTA OGRANICZAJĄ KIEŁKOWANIE BULW W PRZECHOWALNI dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka w Jadwisinie 05-140 Serock, e-mail: z.czerko@ihar.wdu.pl

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2010 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH WCZESNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA ZBIERANYCH W RÓŻNYCH TERMIANCH (uprawianych na glebach lekkich) mgr Anna Wierzbicka IHAR PIB,

Bardziej szczegółowo

Wpływ biologicznych zapraw na wzrost i rozwój wybranych odmian ziemniaka

Wpływ biologicznych zapraw na wzrost i rozwój wybranych odmian ziemniaka ANNALES UMCS VOL. LXX(2) AGRICULTURA 2015 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin 2 Zakład Fitopatologii i Mikologii, Katedra Ochrony Roślin 3 Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2016, 2017, 2018

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2016, 2017, 2018 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2016, 2017, 2018 Słupia Wielka 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r.

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r. ZIEMNIAK Znaczenie gospodarcze ziemniaka wynika z ważnej roli, jaką jego uprawa odgrywa w płodozmianie zwłaszcza na słabych glebach lekkich, jakich Polska posiada ponad 65 %, gdzie nie udają się pszenica

Bardziej szczegółowo

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

2 Zakład Gospodarki Regionalnej i Agroturystyki, PWSZ ul. Kazimierza Wielkiego 6, Krosno

2 Zakład Gospodarki Regionalnej i Agroturystyki, PWSZ ul. Kazimierza Wielkiego 6, Krosno Acta Agrophysica, 2005, 6(1), 225-236 WPŁYW CZYNNIKÓW AGROMETEOROLOGICZNYCH NA DŁUGOŚĆ FAZ ROZWOJOWYCH BARDZO WCZESNYCH I WCZESNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA Barbara Sawicka 1, Barbara Krochmal-Marczak 2 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA WYKORZYSTANIE AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ BULWY ZIEMNIAKA

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA WYKORZYSTANIE AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ BULWY ZIEMNIAKA Fragm. Agron. 33(2) 2016, 92 102 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA WYKORZYSTANIE AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ BULWY ZIEMNIAKA Cezary Trawczyński 1, Anna Wierzbicka Zakład Agronomii Ziemniaka,

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Odporność polskich odmian ziemniaka na występujące w kraju wirulentne patotypy 2(Ch1) i 3(M1) grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per.

Odporność polskich odmian ziemniaka na występujące w kraju wirulentne patotypy 2(Ch1) i 3(M1) grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per. NR 257/258 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2010 JAROSŁAW PRZETAKIEWICZ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie Zakład Fitopatologii, Pracownia Organizmów Kwarantannowych

Bardziej szczegółowo

bylina Płomyk wiechowaty Lizzy, floks różowy Phlox paniculata Lizzy B231 H

bylina Płomyk wiechowaty Lizzy, floks różowy Phlox paniculata Lizzy B231 H Dane aktualne na dzień: 10-01-2019 17:15 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/bylina-plomyk-wiechowaty-lizzy-floks-rozowy-phlox-paniculata-lizzy-b231-hp-1150.html bylina Płomyk wiechowaty Lizzy,

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenżyta ozimego na długoterminowe przechowywanie w banku genów

Reakcja odmian pszenżyta ozimego na długoterminowe przechowywanie w banku genów NR 230 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 MARIAN GÓRSKI Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Reakcja odmian pszenżyta ozimego

Bardziej szczegółowo