Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych"

Transkrypt

1 Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v /04/22 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki

2 Spis treści Wprowadzenie 3 1 NFS Kon guracja klienta Kon guracja serwera Uruchomienie serwera Rekon guracja Grupy sieciowe Mapowanie użytkowników Mapowanie statyczne Mapowanie dynamiczne WebNFS Automonter Zwiększanie dostępności Wielokrotne montowanie NFSv Pakiet Samba Klient protokołu SMB/CIFS Serwer protokołu SMB/CIFS Uruchomienie Kompatybilność systemów Unix/Windows Kontrola dostępu Monitorowanie serwera Program administracyjny Swat Kontroler domeny Pakiet Winbind Kon guracja Katalogi domowe użytkowników uniksowych Synchronizacja haseł Moduły VFS Moduł full_audit Moduł recycle

3 Spis treści 2 3 Systemy plików Interfejs loop Przegląd wybranych systemów plików NTFS SquashFS Rozszerzone atrybuty, metadane xattr NTFS Zmiana rozmiaru systemu plików Systemy plików w pamięci UnionFS Logical Volume Manager HOWTO Funkcje zaawansowane Migracja grupy woluminów do innego systemu YaST Btrfs Podstawy System plików na wielu urządzeniach Konwersja z ext3/ext Snapper Storage Dyski iscsi Target Initiator FreeNAS OpenFiler Skorowidz 36 Bibliogra a 38

4 Wprowadzenie Środowisko do ćwiczeń 1. Ćwiczenia wykonywane są w większości w ramach wirtualnych maszyn przygotowanych dla nadzorcy VirtualBox. Gotowy do zaimportowania obraz maszyny wirtualnej jest dostępny pod adresem 2. Maszyna wirtualna ma skon gurowany interfejs sieciowy w trybie mostkowania (bridged adapter), co umożliwia bezpośrednią komunikację między maszynami wirtualnymi poszczególnych studentów. 3. Domyślne hasło na wszystkie konta brzmi asdf. 4. Wszystkie ćwiczenia przeprowadzone zostały w systemie Linux, dystrybucja opensuse, wersja Przedstawione rozwiązania oraz sposoby ich kon guracji są jednak w większości niezależne od dystrybucji i mogą być bez przeszkód zastosowane w innych wersjach systemu Linux a często również i w innych systemach uniksopodobnych, wykorzystujących oprogramowanie Open Source. Konwencje użyte w skrypcie 1. Adresy IP z podsieci /16 są przykładami adresów publicznych. Adresy z podsieci /8 są przykładami adresów prywatnych. 2. Komendy wykonywane w linii poleceń są pogrubione i poprzedzone znakiem zachęty #. Wyniki produkowane przez komendę wypisywane są bez pogrubienia, np.: # ls a.txt b.txt c.txt Jeżeli treść komendy nie mieści się w jednej linijce, to jest kontynuowana w następnej a linia kończy się znakiem \, np.: # cp /usr/local/share/texmf/fonts/tfm/public/bera/*.tfm \ > /usr/share/texmf/fonts/tfm/public/bera Znak zachęty może być poprzedzony dodatkowym opisem wskazującym na jakim serwerze akcja ma być wykonana, np.: PDC# smbpasswd -w 3. Nazwy plików oraz katalogów zapisywane są w tekście następująco: /usr/bin/qaz. 4. Nazwy komend (programów) zapisywane są jako: slapadd. 5. Odwołania do stron standardowej pomocy systemowej (man) zapisywane są jako: nfs(5).

5 Wprowadzenie 4 Liczba w nawiasie oznacza nr sekcji pomocy. 6. Inne istotne nazwy wyróżnione są w tekście następująco: moduł pam_mount. 7. Kombinacje klawiszy skrótów zapisywane są jako: Ctrl-Alt-Del.

6 1 NFS Network File System to rozproszony system plików stworzony przez rmę Sun Microsystems. 1.1 Kon guracja klienta Zanim klient będzie w stanie odwołać się do zasobów zdalnego systemu, musi poznać listę udostępnianych zasobów. Może to wykonać za pomocą komendy showmount(8): # showmount -e localhost mount clntudp_create: RPC: Program not registered # showmount -e sirius Export list for sirius: /home lab1,lab2,lab3 Przełącznik -e (ang. export) pobiera listę zasobów (katalogów) ze wskazanego komputera czyli katalogów eksportowanych przez ten system. W powyższym przypadku komputer klienta nie udostępnia żadnego katalogu, bo nie został uruchomiony jeszcze serwer NFS. Implementacja serwera NFS jest oparta na mechanizmie zdalnych wywołań procedur RPC (ang. Remote Procedure Call), a komunikat pochodzi od usługi rpcbind(8) wskazując, że nie ma zarejestrowanej wymaganej usługi RPC. Komputer sirius udostępnia katalog /home i udostępnia go komputerom lab1, lab2, lab3. Klient systemu NFS jest wbudowany w jądro systemu operacyjnego. Uzyskanie dostępu do zdalnego katalogu wymaga dołączenia zdalnego systemu plików analogicznie do tego, jak wykonywane jest to lokalnie. Montowanie katalogu wymaga użycia komendy mount(8): mount system_plików katalog_docelowy Przykładem zastosowania komendy mount jest dołączenie systemu plików z PenDrive a lub napędu CD: # mount /dev/sr0 /mnt Katalog /mnt bardzo często wykorzystywany jest do tymczasowego dołączania systemów plików. Przetwarzanie plików w katalogu /mnt może być realizowane w taki sam sposób jak innych plików lokalnych. Odłączenie systemu plików, zarówno lokalnego jak i zdalnego, wykonywane jest komendą umount(8): # umount /mnt

7 1.1 Kon guracja klienta 6 Parametrem komendy może być zarówno nazwa katalogu jak i nazwa systemu plików. Katalog musi być niewykorzystywany, tzn. żaden proces nie może mieć otwartego pliku z podkatalogów tego katalogu i żaden proces nie może mieć skojarzonego żadnego z podkatalogów jako swojego katalogu bieżącego. W przypadku zablokowania katalogu można zidenty kować blokujące procesy: # umount /mnt umount.nfs: /mnt: device is busy # fuser /mnt /mnt: 19868c Wartość wyświetlana komendą fuser(1) jest identy katorem procesu z dodatkowym opisem, np. c (ang. current directory) oznacza, że proces ten wykorzystuje katalog jako katalog roboczy. Tą samą informację możemy uzyskać korzystając z komendy lsof(8): # lsof +D /mnt COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME bash root cwd DIR 0, /mnt Dołączając system plików można wskazać jakiego jest typu. System Linux obsługuje m.in. następujące systemy plików: ext4 vfat ntfs iso9660 nfs cifs reiserfs btrfs xfs (obecnie) standardowy system plików systemu Linux system plików FAT z obsługą długich nazw plików system plików NTFS z Windows NT/200x/XP system plików z dysków CD sieciowy system plików NFS system plików SMB (zobacz opis pakietu Samba) system plików ReiserFS B-tree File System system plików XFS Dołączenie systemu plików z PenDrive a formatowanego w systemie Windows można więc wykonać następująco: # mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt W przypadku systemu NFS identy kacja systemu plików wymaga wskazania zdalnego serwera i katalogu na tym serwerze. Dołączenie katalogu /home z systemu sirius można więc zrealizować następująco: # mount -t nfs sirius:/home /mnt Dołączanie systemów plików może być parametryzowane dodatkowymi opcjami de niowanymi przełącznikiem -o. Oto krótka lista ważniejszych opcji montowania: ro atime dev exec suid sync async remount tryb tylko do odczytu włącznie aktualizacji daty ostatniego dostępu włączenie interpretacji plików specjalnych reprezentujących urządzenia zezwolenie na wykonywanie programów włączenie interpretacji bitów SUID i SGID synchroniczne wykonywanie operacji dostępu asynchroniczne wykonywanie operacji dostępu zmiana parametrów montowania

8 1.2 Kon guracja serwera 7 Niektóre opcje występują również w wersjach negujących ich działanie z dodatkowym pre ksem no, np. noatime, nodev, noexec, nosuid. Dołączenie zdalnego systemu plików w trybie tylko do odczytu można więc wykonać następująco: # mount -o ro sirius:/home /mnt W przykładzie pominięto specy kację typu systemu plików, gdyż wynika ona bezpośrednio z formatu reprezentacji urządzenia (nazwa_komputera:katalog). System plików NFS obsługuje wiele dodatkowych opcji montowania systemu plików. Pełną listę można znaleźć na stronie pomocy systemowej nfs(5). Oto ważniejsze z nich: hard soft intr tcp rsize=n wsize=n timeo=n retrans=n acreqmin=n acreqmax=n acdirmin=n acdirmax=n noac nieprzerwane odwoływanie się do serwera w przypadku awarii sygnalizacja błędu na poziomie aplikacji w przypadku awarii serwera umożliwia przerwanie operacji wejścia/wyjścia poprzez sygnał w przypadku montowania miękkiego (opcja soft) połączenie z serwerem za pośrednictwem protokołu TCP rozmiar bufora odczytu z serwera NFS rozmiar bufora zapisu z serwera NFS czas oczekiwania na odpowiedź przed retransmisją żądania maksymalna liczba retransmisji przed zgłoszeniem błędu w trybie soft minimalny czas przechowywania informacji o plikach zwykłych w pamięci podręcznej maksymalny czas przechowywania informacji o plikach zwykłych w pamięci podręcznej minimalny czas przechowywania informacji o katalogach w pamięci podręcznej maksymalny czas przechowywania informacji o katalogach w pamięci podręcznej całkowite wyłączenie pamięci podręcznej dla atrybutów plików 1.2 Kon guracja serwera Kon guracja serwera jest bardzo prosta i wymaga mody kacji pliku kon guracyjnego /etc/exports(5). Plik ten zawiera listę katalogów, które będą udostępniane innym systemom. Oto przykład takiego pliku: /home lab1(rw) Po nazwie katalogu znajduje się lista komputerów, które będą miały prawo odwoływania się do tego katalogu. W nawiasach znajdują się dodatkowe opcje eksportowania takiego katalogu. Lista komputerów może zawierać nazwy w postaci domenowej (również z użyciem znaków uogólniających), adresy IP komputerów (i adresy sieci), odwołania do grup sieciowych. Oto przykład bardziej rozbudowanej kon guracji: /home *.cs.put.poznan.pl(ro) lab?.cs.put.poznan.pl(rw) /usr / (async,rw)

9 1.2 Kon guracja serwera 8 W przykładzie katalog /home został udostępniony wszystkim komputerom z domeny cs.put.poznan. pl do odczytu i wszystkim komputerom o nazwach zaczynających się od lab z tej samej domeny w trybie do zapisu. Katalog /usr jest udostępniany wszystkim komputerom o adresach od do w trybie asynchronicznym. Katalog /export udostępniany jest wszystkim komputerom z grupy sieciowej lab (zobacz dalej). Szczegółowy opis dostępnych opcji można znaleźć na stronie pomocy systemowej exports(5) Uruchomienie serwera wymaga wystartowania odpowiednich procesów usługowych. System NFS implementowany jest poprzez 2 protokoły (mountd i nfs), stąd 2 programy usługowe. Po uruchomieniu pierwszego z nich: # rpc.mountd będzie możliwe odpytanie serwera o listę dostępnych zasobów: # showmount -e Export list for localhost: /home lab?.cs.put.poznan.pl,*.cs.put.poznan.pl /usr / Próba dołączenia systemu plików skończy się jednak zawieszeniem operacji mount. Do poprawnej pracy niezbędny jest drugi proces usługowy: # rpc.nfsd odpowiedzialny za właściwy dostęp do danych Rekon guracja Każda zmiana wprowadzona do pliku /etc/exports wymaga powiadomienia procesów usługowych serwera NFS. Można to zrobić wysyłając sygnał HUP do obu procesów usługowych: # ps -ax... # kill -HUP Wartości 2345 i 2456 są identy katorami procesów rpc.mountd i rpc.nfsd. Można również wykorzystać do tego celu polecenie pkill(1): # pkill -HUP rpc.mountd # pkill -HUP rpc.nfsd lub killall(1): # killall -HUP rpc.mountd rpc.nfsd Grupy sieciowe Ograniczanie dostępu do katalogów na serwerze NFS może się odbywać w oparciu o grupy sieciowe. Grupa sieciowa kon gurowana jest w pliku /etc/netgroup(5) i składa się z trójek wartości: (komputer, użytkownik, domena)

10 1.3 Mapowanie użytkowników 9 Każda z tych wartości może być pominięta. Z punktu widzenia zastosowania grup sieciowych do kon guracji systemu NFS najważniejsza jest możliwość de niowania grup komputerów. Poniższy przykład pokazuje de nicję grupy lab składającej się z komputerów lab1, lab2, lab3: lab (lab1,, ) (lab2,, ) (lab3,, ) W pliku kon guracyjnym /etc/exports odwołania do grup sieciowych poprzedzone są 1.3 Mapowanie użytkowników Identy kacja użytkowników w systemie NFS odbywa się na podstawie ich identy katorów numerycznych. Oznacza to, że w przypadku niezgodności w kon guracji użytkowników pomiędzy systemami klienta i serwera może dojść do nieuprawnionego dostępu do danych. Z tego powodu w domyślnej kon guracji konto użytkownika root podlega mapowaniu na użytkownika o identy katorze -2 (65534). Działanie to można kontrolować następującymi parametrami eksportowania katalogów: root_squash włączenie mapowania użytkownika o identy katorze 0 (root) na użytkownika o identy katorze -2 (nobody) no_root_squash wyłączenie mapowania użytkownika 0 all_squash mapowanie wszystkich użytkowników na identy kator 2 anonuid=500 anonguid=500 identy kator użytkownika anonimowego identy kator grupy użytkownika anonimowego Poniższy przykład pokazuje kon gurację serwera NFS udostępniającego katalogi domowe użytkownikom systemów innych niż Unix: /home/pc1 /home/pc2 /home/pc3 pc1(rw,all_squash,anonuid=1001,anongid=100) pc2(rw,all_squash,anonuid=1002,anongid=100) pc3(rw,all_squash,anonuid=1003,anongid=100) W przykładzie użytkownik o identy katorze 1001 korzysta z komputera o nazwie pc1 i należy do grupy o identy katorze 100. Serwer NFS udostępnia jego katalog domowy tylko dla komputera pc1. Analogicznie użytkownicy 1002 i 1003 korzystają z komputerów pc2 i pc Mapowanie statyczne Serwer może wprowadzić statyczną tabelę odwzorowań użytkowników z systemu klienta na użytkowników serwera. Wymaga to wyspecy kowania dodatkowej opcji w kon guracji, wskazującej na plik z odwzorowaniami: /home lab1.cs.put.poznan.pl(rw,map_static=/etc/nfs.map) Nazwa pliku wskazywanego opcją map_static jest dowolna. Zawartość (przykładowego) pliku /etc/ nfs.map de niuje odwzorowania poszczególnych użytkowników: uid # mapowanie do nobody uid # mapowanie na gid # mapowanie id grup 0-49 na -2 gid # mapowanie grup na

11 1.4 Automonter Mapowanie dynamiczne Wadą mapowania statycznego jest oczywiście jego statyczność. Rozwiązanie dynamiczne polega na uruchomieniu po stronie klienta dodatkowej usługi, której zadaniem jest udostępnianie informacji o odwzorowaniach identy katorów użytkowników na nazwy. W celu jej aktywacji należy po stronie klienta uruchomić proces rpc.ugidd(8): # rpc.ugidd a do kon guracji serwera dopisać nową opcję: /home WebNFS *.cs.put.poznan.pl(rw,map_daemon) WebNFS to rozszerzenie standardowego protokołu NFS o możliwość pobierania plików za pośrednictwem publicznego uchwytu do plików. Umożliwia to proste pobieranie plików np. przez przeglądarki internetowe. Kon guracja wymaga wskazania głównego katalogu dla WebNFS i udostępnienia wybranych katalogów w zwykły sposób. Oto przykładowa kon guracja: /test =public /test *.cs.put.poznan.pl(ro,all_squash,insecure) W przeglądarce należy wpisać odpowiedni adres URL: nfs://sirius.cs.put.poznan.pl/plik.txt Przeglądarka Konqueror obsługuje rozszerzenie WebNFS. 1.4 Automonter Dołączanie systemów plików może być automatyzowane za pomocą uzupełniającego oprogramowania uruchamianego po stronie klienta o nazwie automounter. Kon guracja automontera opiera się na głównym pliku kon guracyjnym /etc/auto.master(5) oraz na plikach uzupełniających /etc/ auto.xxxxx. W pliku /etc/auto.master wskazywane są katalogi, które będą kontrolowane przez oprogramowanie automontera: /home /etc/auto.home /a /etc/auto.a Nazwa pliku pojawiająca się po nazwie katalogu wskazuje na szczegółowy plik kon guracyjny opisujący dany katalog. Uruchomienie usługi polega na wykonaniu komendy: # automount /etc/auto.master W fazie testów warto wykorzystać przełącznik -d komendy automount załączający tryb rejestracji wykonywanych operacji. Dane dla automontera mogą również pochodzić z systemu NIS (zobacz rozdział??). Szczegółowy opis kon guracji znajduje się stronie pomocy systemowej autofs(5). Działanie automontera sprowadza się do monitorowania odwołań do podkatalogów kontrolowanego katalogu. W przypadku stwierdzenia odwołania do zde niowanego katalogu następuje jego dołączenie, zgodnie ze wskazaniami z pliku kon guracyjnego. Poniższy przykład prezentuje kon gurację z pliku /etc/auto.home: user1 sirius:/home/user1 user2 galio:/export/home/user2 user3 -fstype=ext3,rw :/dev/sda4

12 1.5 NFSv4 11 W pierwszej kolumnie znajdują się nazwy podkatalogów kon gurowanego katalogu. Druga kolumna (opcjonalna) zawiera dodatkowe opcje montowania systemu plików. Trzecia kolumna to wskazanie na system plików. Zakładając powyższą kon gurację wykonanie komendy: # ls /home/user1 spowoduje dołączenie zdalnego katalogu /home/user1 z systemu sirius. Katalog domowy użytkownika user3 dołączany jest z lokalnego systemu plików, co powoduje wykonanie przez automontera komendy: # mount -o rw -t ext3 /dev/sda4 /home/user3 W przypadku kon guracji katalogów domowych użytkowników, których pliki znajdują się w podkatalogach jednego wspólnego katalogu, można zastosować zapis skrócony: * sirius:/export/home/& Znak * oznacza w tym miejscu dowolny ciąg znaków, który zostanie następnie użyty w miejscu wystąpienia znaku &. Odwołanie do katalogu /home/abc spowoduje więc próbę dołączania katalogu /export/home/abc z systemu sirius Zwiększanie dostępności Automonter umożliwia zwiększanie dostępności zdalnych katalogów poprzez ich replikację. Zakładając, że serwery srv1 i srv2 udostępniają to samo oprogramowanie w katalogu /usr/local, można rozważyć następującą kon gurację: local srv1,srv2:/usr/local Jeżeli te same dane rozlokowane są w różnych lokalizacjach, można użyć poniższego zapisu: local srv1:/usr/local srv2:/opt/local W przykładzie wskazano na dwa źródła dla podkatalogu local co oznacza, że niemożność dołączenia tego katalogu z systemu srv1 spowoduje dołączenie go z srv2. Ponieważ cała operacja będzie niewidoczna dla użytkownika, jedynym efektem tej kon guracji będzie zwiększona dostępność zdalnego katalogu. Mechanizm ten można połączyć z wykorzystaniem wzorca *: * srv1:/home/& srv2:/home/& W tym przypadku katalogi domowe będą pobierane z serwera srv1 lub z serwera srv Wielokrotne montowanie Istnieje możliwość montowania jednocześnie wielu podkatalogów ze zdalnych serwerów. Oto przykład takiej kon guracji: bin /i586 srv1:/usr/bin /x86_64 srv2:/usr/bin Katalog bin będzie w tym przypadku zawierał dwa podkatalogi i586 oraz x86_64, które będą dołączane z serwerów srv1 i srv NFSv4 1. Upewnij się, że jest zainstalowany pakiet nfs-kernel-server. 2. Przykładowa zawartość pliku /etc/exports w przypadku serwera NFSv4:

13 1.5 NFSv4 12 /kat1 *(rw,fsid=0,no_subtree_check) 3. Kon guracja odwzorowań nazw użytkowników plik /etc/idmapd.conf(5): [General] Verbosity = 1 Pipefs-Directory = /var/lib/nfs/rpc_pipefs Domain = cs.put.poznan.pl [Mapping] Nobody-User = nobody Nobody-Group = nobody Odwzorowania nazw użytkowników muszą być skon gurowane zarówno po stronie serwera jak i klienta. 4. Uruchomienie usługi idmapd (po stronie serwera i klienta): # mount -t rpc_pipefs rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs # rpc.idmapd lub w wersji ostatecznej po stronie klienta: # service nfs start 5. Uruchomienie serwera NFS: # rpc.mountd # rpc.nfsd # rpc.statd lub korzystając ze standardowego skryptu startowego: 6. Montowanie: # service nfsserver start # mount -t nfs4 srv:/ /mnt 7. Monitorowanie nfsstat. 8. Rekon guracja serwera jest możliwa z użyciem komendy exportfs(8): # exportfs -r Powyższe polecenie umożliwia również dynamiczne dodawanie i usuwanie katalogów przeznaczonych do udostępnienia, co ilustruje poniższy przykład: # exportfs <== działa analogicznie do showmount -e /usr / /home *.cs.put.poznan.pl /home lab?.cs.put.poznan.pl # exportfs -u *.cs.put.poznan.pl:/home # exportfs -v /usr / (rw,async,wdelay,root_squash) # exportfs -o ro lab1.cs.put.poznan.pl:/home # exportfs -v /usr / (rw,async,wdelay,root_squash) /home lab1.cs.put.poznan.pl(ro,async,wdelay,root_squash) Przełącznik -u umożliwia usuwanie katalogu z listy udostępnianych katalogów. Przełącznik -v włącza wyświetlanie dodatkowych informacji (np. opcji eksportowania katalogu). Przełącznik -o powoduje ustawienie opcji eksportowanego katalogu. 9. Udostępnianie kilku różnych katalogów:

14 1.5 NFSv4 13 /kat1 /kat1/ext1 /kat1/ext2 *(rw,fsid=0,no_subtree_check) *(rw,nohide,no_subtree_check) *(rw,nohide,no_subtree_check) Montowanie zewnętrznych katalogów do katalogu eksportowanego na serwerze: # mount --bind /usr/local /kat1/ext1 # mount --bind /images /kat1/ext2 Montowanie katalogu po stronie klienta: # mount -t nfs4 srv:/ext1 /mnt # mount -t nfs4 srv:/ext2 /mnt2 10. Kon guracja usługi automontera: dodatkowa opcja -fstype=nfs Eksportowanie katalogów jednocześnie w trybie NFSv4 i NFSv NFSv3/NFSv4 a ACL. Dokumentacja Strony pomocy systemowej: mount(8), nfs(5), autofs(5), autofs(8), automount(8), auto.master(5). Inne: Zadania 1. Dołącz wybrany system plików z dyskietki lub CD-ROMu do katalogu /mnt. 2. Dołącz wybrany system plików NFS do katalogu /mnt. 3. Skon guruj serwer NFS udostępniając przykładowy katalog, np. /test. Udostępnij katalog w trybie do odczytu, a następnie do zapisu dla wybranych komputerów. Zwery kuj możliwość zapisu w katalogu zdalnym z poziomu użytkownika root i zwykłego użytkownika. 4. Sprawdź odporność klienta systemu NFS na przejściowe awarie serwera. W tym celu zatrzymaj na chwilę działanie procesów serwera NFS. 5. Sprawdź różnicę między trybami pracy dołączania zdalnego katalogu: hard, soft i połączenie hard,intr. 6. Sprawdź działanie pamięci podręcznej po stronie klienta NFS. W tym celu jednocześnie wyświetlaj zawartość katalogu po stronie klienta i zmieniaj ją po stronie serwera. Ćwiczenie wykonaj również po całkowitym wyłączeniu mechanizmu pamięci podręcznej dla metadanych (opcja noac). 7. Skon guruj serwer NFS do pracy w trybie statycznego mapowania użytkownika ze stacji roboczej o identy katorze 1500 na użytkownika o tej samej nazwie i identy katorze 1600 po stronie serwera. Zastosuj mapowanie statyczne i dynamiczne. 8. Sprawdź bieżącą kon gurację katalogów automontera: /a/local, /a/mail. 9. Skon guruj oprogramowanie automontera tak, aby umożliwiało dołączanie systemów plików z napędów CD-ROM i zdalnego katalogu poprzez system plików NFS. 10. Sprawdź możliwość zwiększania niezawodności dostępu do replikowanych danych poprzez odpowiednią kon gurację automontera.

15 2 Pakiet Samba 2.1 Klient protokołu SMB/CIFS 1. Wyświetlenie zasobów w otoczeniu sieciowym komendą findsmb(1): # findsmb IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION GALIO [MYGROUP] [Windows 5.0] [Windows 2000] SIRIUS +[MYGROUP] [Unix] [Samba 3.5.4] oraz komendą smbtree(1): # smbtree -b Enter root s password: MYDOMAIN \\galio Samba Server \\galio\pub \\galio\ipc$ IPC Service (Samba Server) # smbtree -b -U student 2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS: # service nmb start 3. Odpytywanie nazw nmblookup(1): # nmblookup galio querying galio on galio<00> 4. Wyświetlanie listy zasobów zdalnego systemu: # smbclient -L galio added interface ip= bcast= nmask= Password: ******** Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6] Sharename Type Comment IPC$ IPC IPC Service (Samba 3.5.6) ADMIN$ Disk IPC Service (Samba 3.5.6)

16 2.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 15 hp Printer HP LaserJet 5MP Postscript pub Disk Katalog testowy Server Comment DCS-CSL Samba Workgroup Master MYDOMAIN 5. Operacje na zdalnym zasobie: # smbclient //galio/pub -U wojtek Enter wojtek s password: Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6] smb: \> help... smb: \> ls... a) Pobierz wybrany plik ze zdalnego katalogu b) Wstaw nowy plik z lokalnego systemu c) Załóż nowy katalog d) Przetestuj obsługę polskich liter w nazwach plików i katalogów 6. Przetestuj obsługę zdalnego katalogu w przeglądarce Konqueror wpisując odpowiedni adres URI, np.: smb://galio/pub 7. Podmontuj zdalny katalog do lokalnego systemu plików: # mount -t cifs -o username=wojtek //galio/pub /mnt 8. Zapoznaj się z programem smb4k(1). 2.2 Serwer protokołu SMB/CIFS Uruchomienie 1. Przygotuj prosty plik kon guracyjny serwera /etc/samba/smb.conf(5): [global] workgroup = MYGROUP passdb backend = smbpasswd server string = Serwer testowy [abc] path = /tmp/abc writable = yes browsable = yes 2. Uruchom serwer: # service smb start 3. Ustaw hasło dla protokołu SMB/CIFS dla użytkownika komendą smbpasswd(8):

17 2.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 16 # smbpasswd -a wojtek lub komendą pdbedit(8): # pdbedit -a wojtek Hasła są zapisywane do pliku /etc/samba/smbpasswd lub do pliku /etc/samba/passdb.tdb, gdy opcja passdb backend ma wartość tdbsam. 4. Odwołaj się do zasobu programem smbclient testując możliwość zapisu w zdalnym katalogu Kompatybilność systemów Unix/Windows 1. Przetestuj obsługę rozróżnienia małych/wielkich liter tworząc po stronie systemu Unix pliki: a.txt A.txt z różną zawartością. Sprawdź dostępność tych plików poprzez protokół SMB/CIFS. 2. Przetestuj obsługę atrybutu ukryty tworząc po stronie systemu Unix plik zaczynający się od kropki. Dodaj do kon guracji zasobu parametr hide files: [abc] path = /tmp/abc hide files = /*.tmp/q*/ Inne opcje tego typu: hide special files, hide unreadable, hide unwritable files. 3. Sprawdź mapowanie atrybutu archive. Opcje kontrolujące mapowanie: map archive, map readonly, map system. 4. Przetestuj możliwość składowania atrybutów systemu DOS jako rozszerzonego atrybutu w systemie Unix. Wymaga to dodania globalnej opcji kon guracyjnej: store dos attributes = yes Po podłączeniu do serwera atrybuty można ustawiać komendą setmode, np.: smb: \> setmode test.txt +h 5. Opcje kontrolowania praw dostępu do nowotworzonych plików/katalogów: create mask = 0700 directory mask = 0770 force create mode = 0660 force directory mode = 0660 force user = wojtek force group = staff Kontrola dostępu 1. Przetestuj mechanizmy ograniczania dostępu do zasobu: [abc] path = /tmp/abc hosts allow = \ / hosts deny = ALL valid users = wojtek, basia invalid users = root

18 2.3 Kontroler domeny Ukrywanie plików: read list = wojtek write list = basia veto files = /*.bak/.*/ Monitorowanie serwera 1. Przetestuj działanie programu smbstatus(1) z przełącznikami -b, -d, -p. 2. Przetestuj działanie komendy net(8): # net status sessions PID Username Group Machine inf12345 students lab-43-3 (::ffff: ) 8930 inf54321 students lab-43-2 (::ffff: ) 3. Sprawdź poprawność kon guracji programem testparm(1) Program administracyjny Swat Program swat jest serwerem usługi WWW umożliwiającym gra czne zarządzanie serwerem Samba. Uruchomienie usługi wymaga dodania odpowiednich zapisów do kon guracji serwerów inetd lub xinetd. W przypadku serwera inetd należy dodać następującą linię do pliku /etc/inetd.conf: swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat W przypadku serwera xinetd należy dodać plik kon guracyjny /etc/xinetd.d/swat z następującą zawartością: service swat { socket_type = stream protocol = tcp wait = no user = root server = /usr/sbin/swat only_from = log_on_failure += USERID disable = no } Po rekon guracji należy poinformować serwery o zmianie wykonując jedną z komend: # service inetd reload # service xinetd reload Dostęp do aplikacji swat jest możliwy poprzez przeglądarkę pod adresem 2.3 Kontroler domeny W poniższym opisie PDC oznacza kontroler domeny a WS stację roboczą. 1. PDC: Przygotuj kon gurację kontrolera domeny: [global] workgroup = MYDOMAIN

19 2.3 Kontroler domeny 18 security = user passdb backend = smbpasswd os level = 33 local master = yes preferred master = yes domain logons = yes domain master = yes logon script = login.bat logon path = \\%L\%U\WinProfile logon drive = Q: [netlogon] path = /var/lib/samba/netlogon comment = Skrypty logowania writable = no [homes] comment = Katalogi domowe browseable = no writable = yes Nowa kon guracja wymaga restartu usług nmb i smb. 2. PDC: Założenie konta maszynowego dla każdej stacji roboczej, która będzie dołączana do domeny. Konto maszynowe ma taką nazwę jak nazwa komputera z dodanym znakiem $ na końcu: # useradd galio$ 3. PDC: Ustawienie hasła dla administratora sieci SMB/CIFS na kontrolerze domeny czyli użytkownika, który ma prawo mody kować plik z hasłami: # pdbedit -a root 4. WS: Dodanie stacji roboczych Windows do domeny wymaga wpisania nazwy domeny w ustawieniach nazwy komputera i uwierzytelnienia kontem administratora domeny. Dodanie komputera powoduje zainicjowanie hasła na koncie maszynowym. Uwaga: Dodanie systemu Windows 7 do domeny wymaga wcześniejszego zaaplikowania drobnej zmiany kon guracji w rejestrze. Odpowiednia mody kacja jest wskazana w pliku Win7_ Samba3DomainMember.reg dołączonym do pakietu Samba (katalog /usr/share/doc/packages/ samba/registry). 5. WS: Dodanie uniksowej stacji roboczej do domeny wymaga mody kacji pliku kon guracyjnego smb.conf: [global] workgroup = MYDOMAIN security = domain Następnie należy wykonać komendę: # net rpc join -U root gdzie root jest administratorem sieci SMB/CIFS. 6. PDC: Założenie kont dla użytkowników. Każdy użytkownik musi mieć zde niowane zarówno konto uniksowe, jak i hasło dla protokołu SMB:

20 2.4 Pakiet Winbind 19 # useradd -m wojtek # pdbedit -a wojtek Przełącznik -m powoduje utworzenie katalogu domowego użytkownika. 7. WS: Założenie kont uniksowych dla użytkowników na stacji roboczej: # useradd wojtek 8. PDC: Zde niowanie mapowania grup użytkowników na kontrolerze domeny: # net groupmap add unixgroup=users ntgroup= Domain Users rid=513 Powyższa komenda spowoduje utworzenie grupy Domain Users, której członkami będą użytkownicy należący do uniksowej grupy users. Parametr rid=513 powoduje odwołanie do prede niowanej grupy. Inne prede niowane wartości RID (relative identi er) są podane w tabeli 2.1. Aktualne odwzorowania grup można wyświetlić komendą list: # net groupmap list Domain Users (S ) -> users PDC: Przygotowanie skryptu startowego off net use X: \\galio\pub start iexplore.exe Skrypt do logowania powinien być poprawnym plikiem tekstowym dla systemów Windows (zakończenia linii). Plik taki można przygotować edytorem vim, po wykonaniu komendy :set fileformat=dos. 2.4 Pakiet Winbind Pakiet Samba umożliwia bezpośrednie pobieranie informacji o użytkownikach z serwera PDC bez konieczności tworzenia użytkowników w systemie Unix. Funkcjonalnie jest to rozwiązanie analogiczne do systemów LDAP czy NIS. Uwaga: Podczas kon guracji oprogramowania winbind trzeba wyłączyć usługę nscd (buforowanie informacji katalogowych) Kon guracja Kon guracja stacji roboczej, która ma być dołączona do kontrolera domeny wymaga wykonania następujących czynności: 1. Uzupełnij kon gurację w pliku smb.conf o ustawienia dla oprogramowania winbind: [global].. idmap uid = idmap gid = winbind enum users = yes winbind enum groups = yes template homedir = /home/%u template shell = /bin/bash gdzie %U oznacza nazwę użytkownika.

2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS:

2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS: 1 Pakiet Samba 1.1 Klient protokołu SMB/CIFS 1. Wyświetlenie zasobów w otoczeniu sieciowym komendą findsmb(1): # findsmb IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy plików

Rozproszone systemy plików 1 Rozproszone systemy plików 1.1 NFS Network File System to rozproszony system plików stworzony przez firmę Sun Microsystems. 1.1.1 Konfiguracja klienta Zanim klient będzie w stanie odwołać się do zasobów

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie

Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie Serwer Samba Samba 1. Co to jest? Pakiet narzędzi umoŝliwiający współdzielenie zasobów (drukarki, pliki) w sieciach hetorogenicznych 2. Do czego moŝe jeszcze się przydać? - WINS - Podstawowy kontroler

Bardziej szczegółowo

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Serwer SMB Udostępnienie zasobów systemowych w sieci Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Protokół SMB Samba - implementacja

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

NFS jest protokołem zdalnego wywoływania procedur (RPC)

NFS jest protokołem zdalnego wywoływania procedur (RPC) NFS - serwer (Linux) NFS jest protokołem zdalnego wywoływania procedur (RPC) działa w oparciu o protokoły IP/{UDP TCP} wywołanie systemowe w przypadku we/wy na zdalny plik przejmowane i obsługiwane przez

Bardziej szczegółowo

Serwer plików i drukarek Samba

Serwer plików i drukarek Samba Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Serwer plików i drukarek Samba ćwiczenie numer: 14 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SAMBA co to takiego? SaMBa zbiór uniksowych aplikacji rozumiejących

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3 1. Praca w środowisku VMware ESXi 1.1. Tworzenie maszyny wirtualnej VMware 1.2. Tworzenie dysków wirtualnych dla maszyny wirtualnej VMware 1.3. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Samba, instalacja i konfiguracja

Samba, instalacja i konfiguracja Samba, instalacja i konfiguracja Samba oprogramowanie umożliwiające uruchomienie tak zwanego serwera plików, na systemie Linux. Jest ono kompatybilne z systemem Windows, dlatego jest bardzo powszechnie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rule Set Based Access Control ĆWICZENIE RSBAC 1 Wprowadzenie RSBAC to zestaw łat na jądro systemu Linux rozszerzających bezpieczeństwo systemu. Wspiera on mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili serwer plików i drukarek Rafał Szcześniak The Team Prosze pytać w każdej chwili Co to jest? Jest to wolna implementacja serwera protokołu SMB/CIFS pozwalająca systemom Unix współpracować

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX system plików System plików systemu UNIX (s5fs) System plików ma strukturę drzewa. Na samym szczycie znajduje się korzeń (root), symbolicznie przedstawiany jako /. Z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 13 NFS Wprowadzenie Konfiguracja Polecenie exportfs Problemy Podłączanie zasobów sieciowych Dwie uwagi na koniec - 1 - Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux

Administracja systemem Linux Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Urzadzenia Blokowe Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dyskami w linuxie. Partycjonowanie. Raid programowy. LVM. Naprawa. założenie nowej partycji przy pomocy programu fdisk

Zarządzanie dyskami w linuxie. Partycjonowanie. Raid programowy. LVM. Naprawa. założenie nowej partycji przy pomocy programu fdisk Laboratorium Zarządzanie dyskami w linuxie. Partycjonowanie. Raid programowy. LVM. Naprawa. Programy do zarządzania partycjami zapoznanie z programami do zarządzania partycjami fdisk cfdisk parted sfdisk

Bardziej szczegółowo

Samba plik konfiguracyjny klienta

Samba plik konfiguracyjny klienta Samba plik konfiguracyjny klienta Położenie: /etc/samba/smb.conf 3bird Projects 2014, http://informatyka.3bird.net Uwaga: Plik dotyczy komputera, który pełni funkcję klienta (tzn. podległą wobec innego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Samba plik konfiguracyjny serwera

Samba plik konfiguracyjny serwera Samba plik konfiguracyjny serwera Położenie: /etc/samba/smb.conf 3bird Projects 2014, http://informatyka.3bird.net Uwaga: Plik dotyczy komputera, który pełni funkcję serwera (dla wielu usług). Jest m.

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

iscsi jako ekonomiczna alternatywa dla FibreChannel Piotr Baranowski - OSEC

iscsi jako ekonomiczna alternatywa dla FibreChannel Piotr Baranowski - OSEC iscsi jako ekonomiczna alternatywa dla FibreChannel Piotr Baranowski - OSEC Centrum kompetencji technologicznych Silna orientacja na otwarte systemy/otwarte standardy Red Hat Training Partner OpenSolaris

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux p. 1

Administracja systemem Linux p. 1 Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Start systemu Linux Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA.

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Z racji, iż w mym gospodarstwie domowym są 2 komputery, w celu wzajemnej wymiany

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

(Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii.

(Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Moduły PAM (Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii Autor: Bartosz Hetmański Moduły PAM (Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO

SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO Sławomir Zatorski 21 stycznia 2003 1 Spis treści 1 Pakiet Samba 3 2 Implementacje Microsoftu 3 3 Dostęp do plików na innym komputerze 3 4 Różnice w

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2

Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Opis aplikacji... 3 2. Kompatybilność... 4 3. Uruchomienie i konfiguracja... 5 Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

"Klasyczna" struktura systemu operacyjnego:

Klasyczna struktura systemu operacyjnego: "Klasyczna" struktura systemu operacyjnego: Użytkownik Powłoka (shell) Programy użytkowe Programy systemowe API Jądro (kernel) Programy obsługi sprzętu (drivers) Sprzęt Funkcje systemu operacyjnego obsługa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 KDE czy GNOME? 13 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? 14 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? 15 Jak zmienić rozdzielczość ekranu? 16 Jak wyświetlić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid)

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid) Ćwiczenie 2 Cel ćwiczenia: Poznanie mechanizmów wejścia/wyjścia, zapoznanie się ze sposobami wyświetlania plików tekstowych i wyszukiwania informacji, podstawowe operacje na plikach tekstowych, zmienne

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-10-08 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy?

Bardziej szczegółowo

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania i zarządzania dyskami Odpowiedni podział dysku pozytywnie wpływa na działanie systemu. Prezentujemy 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami Uwaga ogólna Wykonywanie niektórych ćwiczeń z bieżących zajęć wiąże się ze zmianami w sektorze rozruchowym dysku twardego, które powodują utratę dostępu do systemu Linux.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computers

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS

Grzegorz Cygan. Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS Grzegorz Cygan Zarządzanie prawami plików i folderów w systemie operacyjnym Windows z systemem plików NTFS Aplikacja System operacyjny System plików NTFS System plików FAT32 Dysk twardy Pen drive Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed

Bardziej szczegółowo

Instalacja Ubuntu 12.12

Instalacja Ubuntu 12.12 Instalacja Ubuntu 12.12 Instalację systemu operacyjnego zaczynamy jak zawsze od stworzenia (jeśli nie posiadamy oryginalnego) odpowiedniego nośnika. Można użyć płyty lub innego odpowiednio przygotowanego

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu plików NFS

Prezentacja systemu plików NFS Prezentacja systemu plików NFS Jakub Jonik 15 stycznia 2003 1 1 Wprowadzenie NFS (network file system) jest rozproszonym systemem plików opracowanym przez firmę SUN Microsystems. Został wprowadzony do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS Qmail radość listonosza Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS 1 STRESZCZENIE Artykuł jest przedstawieniem podstawowej konfiguracji jednego z najpopularniejszych agentów MTA (Mail Transfer Agent)

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy 1 Proces logowania Rozpoczynając prace z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy podać w oknie logowania identyfikator użytkownika oraz prawidłowe hasło dostępu.

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Materiały: www.staff.amu.edu.pl/~evert/asi.php W razie nieobecności proszę o zapoznanie się z materiałem z ćwiczeń w domu Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci Strona1 Suse LINUX Konfiguracja sieci Strona2 Spis treści Konfiguracja sieci - uwagi wstępne.... 3 Prezentacja interfejsów sieciowych w systemie Linux.... 3 Konfiguracja IP w programie Yast... 3 Pliki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo