2. Zrozumieć środowisko GUI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zrozumieć środowisko GUI"

Transkrypt

1 Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że można zdecydować o jego instalacji, lub też z niej zrezygnować. Większość zadań może zostać wykonanych w tekstowym środowisku pracy. W Linuksie, większość usług można poddać konfiguracji poprzez edycję pliku tekstowego ASCII, zatem GUI nie jest konieczne, jeśli oczekujesz od swojego komputera jedynie roli serwera, czyli dostawcy usług dla innych komputerów. Rezygnacja z instalacji graficznego środowiska pracy to następujące korzyści: 1) Stabilność. Każdy program może zawierać błędy, powodujące niestabilność systemu. Im mniej zainstalowanych programów, tym stabilniejszy system. Interfejs graficzny to obszerny program, który, choć współczynnik błędów jest w nim niewielki, może posiadać wiele niewykrytych błędów programowania. 2) Wydajność. Każdy działający program zużywa zasoby systemu. Im mniej działających programów, tym większa wydajność systemu.

2 Przegląd pulpitu Linuksa Podstawą każdego środowiska graficznego jest system X Windows (skrótowo nazywany X lub X11). Pozwala on zarządzać pracą wielu programów przy pomocy rozlicznych okien interfejsu graficznego. Ważne jest rozróżnienie pracy programów użytkowych uruchamianych we własnych oknach, a pracy programów (aplikacji) tekstowych wywoływanych w oknie terminala. System X Windows został utworzony w roku 1984 w IMassachusetts Institute of Technology (MIT). Stworzono go, by umożliwić posługiwanie się programami graficznymi przez sieć, niezależnie od sprzętu. System X Windows pozwala na wyświetlanie interfejsu graficznego aplikacji na dowolnym monitorze -- bez względu na to, czy aplikacja ta jest uruchomiona na komputerze, do którego jest ten monitor podłączony, czy na zupełnie innym Umożliwione jest to przez rozdzielenie składowej serwerowej (serwer X) i składowej klienta (aplikacji). serwer X. Kontroluje ekran graficzny. Odpowiada sterownikowi grafiki w innych systemach. Dodatkowo zarządza klawiaturą oraz myszką oraz przesyła ich operacje do klienta X. Serwer X nie odpowiada za zarządzanie pulpitem oraz oknami za to odpowiada program zarządca okien (window manager). Xfree x i jego następca Xfree 86 4.x są darmowymi wersjami serwera X. SUSE Linux Enterprise Desktop domyślnie używa X.Org. Aplikacja klienta. Każda aplikacja z interfejsem graficznym, która używa serwera X do wyświetlania oraz odbierania operacji (myszką lub klawiaturą). Za komunikację między serwerem X oraz klientem (aplikacją) odpowiadają protokoły TCP/IP nawet, jeżeli serwer i klient uruchomione są na tym samym komputerze.

3 2-3 Na poniższym rysunku pokazano sytuację, gdy serwer X uruchomiony jest na komputerze da5, a aplikacje (klient X) działają na komputerach da1 i da2. Interfejsy graficzne obu aplikacji są obsługiwane przez serwer X na komputerze da5. Wszystkie trzy komputery mogą (w tym samym czasie) pracować pod kontrolą różnych systemów operacyjnych! Zarządcy okien (manager windows) są to specjalne programy, współdziałają z serwerem X i dostarczają dodatkową funkcjonalność: które dostarczają elementy kontrolne, zarządzają pulpitami wirtualnymi, zarządzają ramkami okien (na przykład zmianą wielkości). System X Window nie jest związany z żadnym określonym programem zarządcy okien, ani nie ma jakiegoś standardowego wyglądu czy konfiguracji. W czasie normalnej pracy nie zauważa się odrębności tych składowych środowiska graficznego. Gdy logujemy się przez ekran graficzny całe środowisko jest od razu dostępne. SUSE Linux Enterprise Desktop 10 jest dostarczane aktualnie z kilkoma zarządcami okien, między innymi: Metacity (zarządca GNOME = GNU Network Object Model Environment) oraz twm (Tab Window Manager). Pulpit to o wiele więcej, niż wygląd i uporządkowanie okien na ekranie. Standardowym pulpitem graficznym dla SLED 10 jest GNOME, ale można (i często jest to robione) zainstalować środowisko KDE.

4 2-4 Ćwiczenie: Przegląd pulpitu Linux Aby lepiej zrozumieć strukturę, osobno uruchom pojedyncze elementy. 1. Przy starcie systemu wpisz liczbę 3 w okienku opcje uruchamiania: System zostaje uruchomiony bez środowiska graficznego: jako login wpisz root, a jako hasło (password) novell. O pomyślnym zalogowaniu się do systemu świadczy pojawienie się wiersza ze znakiem zachęty: Wpisz X &, aby uruchomić serwer X. Rezultatem tego polecenia jest szary obszar z wskaźnikiem myszy w kształcie krzyżyka. Użytkownicy nie mogą pełnozakresowo posługiwać się serwerem X w czystej postaci, jednak programy X mogą używać serwera X do graficznej wizualizacji danych. Naciśnij Ctrl + Alt + F1, aby powrócić do konsoli, z której został uruchomiony serwer X. W razie próby uruchomienia aplikacji graficznej z tej konsoli, wyświetlona zostaje wiadomość o błędzie....

5 2-5 W poleceniu xterm brakuje informacji o serwerze X, który ma zostać użyty. Serwer X musi zostać jednoznacznie określony, przez wzgląd na możliwość korzystania z serwera X na różnych komputerach, jak też możliwość obecności kilku aktywnych serwerów X na danej maszynie. W powyższym przykładzie nie została wpisana zmienna DISPLAY. Zmienna ta, odczytywana przez graficzne aplikacje, zawiera potrzebne informacje. Aby uniknąć błędów, wpisz DISPLAY=:0 xterm &. Naciśnij Ctrl + Alt + F7, aby przełączyć się z powrotem na serwer X. Możesz teraz zobaczyć okno xterm w lewym górnym rogu. W obrębie okna mogą być wpisywane polecenia. Okna jednak nie da się przenieść za pomocą kursora myszy. Wpisz twm & aby uruchomić prosty program zarządzający oknem twm. Teraz, naciskając i przytrzymując lewym przyciskiem myszy pasek tytułowy okna, można przenieść okno.

6 2-6 Żeby zrestartować serwer X i wyłączyć działające programy X: naciśnij Ctrl + Alt + Backspace. Wpisz init 5; exit, aby przełączyć komputer z powrotem na tryb domyślny. 2.3 Środowisko graficzne GNOME Logowanie Jeśli chcemy by wielu użytkowników mogło niezależnie pracować w systemie operacyjnym naszego komputera musimy zdefiniować im indywidualne konta. Każdy użytkownik powinien pracować na własne konto! Rozpoczynając sesję pracy każdy użytkownik musi przedstawić się systemowi. W tym celu potrzebuje nazwy konta (login) oraz hasła. Początkowe hasło jest zwykle ustalone przez administratora w procesie definiowania nowych użytkowników. Po uruchomieniu komputera, gdy system operacyjny jest już gotowy do pracy, pojawia się następujące okno logowania: Wpisz swój login, a następnie wciśnij klawisz Enter Po zapytaniu o nazwę użytkownika (login), na którego konto chcemy pracować, system zapyta o hasło. Należy wprowadzić hasło i zatwierdzić przez naciśnięcie klawisza Enter Jeśli logowanie się powiodło, pojawia się środowisko GNOME:

7 Podstawowe składniki pulpitu Na dole ekranu, w pulpicie GNOME, znajduje się panel administracyjny: W poniższej tabelce przedstawiono znaczenie poszczególnych ikonek (od lewej do prawej): Główne menu, służące do uruchamiania programów Umożliwia napisanie krótkiej notatki na pulpicie Zarządca zadań Aplet do wywołania NetworkManager Wyświetla informacje i ustawienia Informuje o dostępnych aktualizacjach Regulacja głośności Zegar Tablica minimalizuje wszystkie otwarte ponownym kliknięciu przywraca je do rozmiaru. okna, a po poprzedniego Ćwiczenie: Rozpoznaj składniki pulpitu GNOME Podpisz poszczególne elementy na poniższym zrzucie ekranu.

8 2-8 Niektóre programy można uruchomić klikając dwukrotnie na ikonkę znajdującą się na pulpicie. Zwykle jednak programy uruchamia się przy pomocy głównego menu. W okienku Szukaj wpisz nazwę poszukiwanego pliku lub programu Pod okienkiem Szukaj dostępne są zakładki trzech filtrów: Aplikacje pokazuje ostatnio używane aplikacje Dokumenty ostatnio używane dokumenty Miejsca ulubione miejsca w systemie W tej części menu znajduje się również przycisk uruchamia przeglądarkę aplikacji:. Naciśnięcie go Wpisz część nazwy programu, który chcesz uruchomić. Przefiltrowane programy wyświetlają się natychmiast w prawej części okna.

9 2-9 Prawa ramka okna przeglądarki aplikacji przedstawia najważniejsze z zainstalowanych programów. Są one pogrupowane lista grup znajduje się w lewej ramce okna. Wybierz grupę aby zobaczyć wyłącznie programy należące do danej grupy, wyróżnione niebieskim tłem. W prawej ramce głównego menu znaleźć można sześć opcji systemu: Uruchamia pomoc online. Uruchamia Centrum Sterowania GNOME, w którym możesz zmienić konfigurację pulpitu. Pokazuje listę dostępnego oprogramowania. Blokuje ekran. Aby odblokować, wpisz swoje hasło. Wylogowuje z systemu. Wyłącza komputer. W prawym dolnym rogu wyświetlany jest status sieci i dysku twardego. Aby uruchomić program, wybierz jego symbol w głównym menu lub w przeglądarce aplikacji za pomocą pojedynczego kliknięcia myszy Wylogowywanie Kiedy chcesz się wylogować z systemu, otwórz główne menu na dolnym panelu. Wybierz przycisk,znajdujący się po prawej stronie menu. Pojawia się okno: Opcja Przełącz użytkownika pozwala na zalogowanie się innego użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu ustawień sesji użytkownika bieżącego. Wyłączenie systemu przez drugiego użytkownika powoduje utratę ustawień sesji.

10 2-10 Wybierz pożądaną opcję za pomocą pojedynczego kliknięcia myszy Zarządzanie ikonkami w GNOME Ikonki rozmieszczone są na trzech obszarach: na pulpicie na panelu w menu aplikacji. Zarządzanie ikonkami na pulpicie Nową ikonkę na pulpicie utworzyć można na wiele różnych sposobów. Dla uproszczenia, omówimy tylko jeden z nich. W celu uzyskania umiejscowionej na pulpicie ikonki danego programu, wybierz odpowiadającą mu pozycję w menu aplikacji lub zarządcy plików (file manager), następnie przeciągnij ją na wolne miejsce na pulpicie. W momencie zwolnienia przycisku myszy, na pulpicie pojawia się nowa ikonka aplikacji. Zauważ, że w momencie przeciągania ikonki pojawia się mały znak +, oznaczający możliwość dodania kopii tej ikonki w danym miejscu. Natomiast aby utworzyć bezpośrednio nową ikonkę na pulpicie; kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne puste miejsce pulpitu. Pojawia się menu, w którego górnej części można wybrać jedną z trzech możliwości: utwórz folder utwórz aktywator utwórz dokument. Utwórz folder. Tworzy ikonkę nowego, pustego folderu. Od razu po pojawieniu się ikonki, możesz nazwać nowo utworzony folder:

11 2-11 Utwórz aktywator. Tworzy aktywator aplikacji. Pojawi się okno: Należy podać następujące informacje: Nazwa. Nazwa aktywatora. Ogólna nazwa (nieobowiązkowo). Podaj rodzaj aplikacji, której aktywator chcesz utworzyć (np. edytor tekstowy). Komentarz (nieobowiązkowo). Komentarz powinien się wyświetlać przy każdorazowym przesunięciu kursora myszy nad ikonką. W niektórych wersjach SLED komentarz wyświetla się tylko we właściwościach. Polecenie. Polecenie (skrypt), które powinno zostać wykonane przez system po dwukrotnym kliknięciu myszą w aktywator (na przykład uruchomienie wskazanej aplikacji). Typ. Do wyboru jest kilka typów aktywatorów dla różnych typów plików, np. aplikacja, katalog, odnośnik, urządzenie. Ikona (nieobowiązkowo). Wybierz ikonę aktywatora. Uruchomienie w terminalu. Wybierz tę opcję, jeśli aplikacja nie posiada środowiska graficznego, a więc funkcjonuje wyłącznie w oknie terminala. Utwórz dokument. Tworzy pusty dokument. Zależnie od zainstalowanego oprogramowania, można tutaj wybrać spośród różnych typów dokumentów. Przy instalacji domyślnej możliwe jest wyłącznie utworzenie pustego dokumentu tekstowego. Od razu po pojawieniu się ikonki, można nowo utworzony dokument nazwać

12 2-12 Zarządzanie ikonkami na panelu Aby dodać do panelu nowy program, kliknij prawym przyciskiem myszy w wolny obszar na panelu, a następnie wybierz Dodaj do panelu. W oknie, które się pojawi, możesz dokonać wyboru aplikacji, którą chcesz dodać: Jeśli chcesz dodać aktywator aplikacji, wybierz Własny aktywator aplikacji lub Aktywator aplikacji, znajdujące się na początku listy. Aby usunąć aplikację z panelu, kliknij na jej ikonkę prawym przyciskiem myszy, następnie wybierz Usuń z panelu. Możesz przesuwać ikonki w obrębie panelu, wybierając opcję Przesuń z menu kontekstowego. Zarządzanie ikonkami w menu głównym Aby dodać element do menu, należy: 1) otworzyć menu główne 2) wybrać 3) prawym przyciskiem przeglądarki aplikacji myszy wybrać program w prawej ramce 4) wybrać Dodaj do ulubionych w menu kontekstowym

13 2-13 Dodany program pojawia się na liście ulubionych aplikacji Ćwiczenie: Zarządzanie ikonkami w środowisku GNOME Utwórz ikonkę uruchamiającą program Kalkulator Gnome: 1. na pulpicie 2. na panelu 3. w menu głównym Używanie Zarządcy Plików GNOME (Nautilus) GNOME posiada swojego własnego zarządcę plików (file manager) o nazwie Nautilus. Nautilus co prawda nie jest tak wielofunkcyjny jak wiele innych zarządców plików, jednak dla większości czynności związanych z administracją plików jest w zupełności wystarczający.

14 2-14 Najprościej uruchomić Nautilusa można przez wybranie ikonki Folder domowy na pulpicie. Zwykle po uruchomieniu Nautilus pokazuje zawartość folderu domowego użytkownika: Aktualne położenie w drzewie katalogów (folderów) pokazane jest pod paskiem narzędzi. Katalogi nadrzędne mają postać przycisków. Wybranie w drzewie. przycisku pozwala na przejście o poziom wyżej Zmniejszenie liczby funkcji dostępnych w aplikacjach środowiska GNOME służyć ma maksymalnemu ułatwieniu pracy. Elementy paska narzędzi oznaczają, jak następuje: Wróć do poprzedniego położenia Idź naprzód (po wcześniejszym wycofaniu się) Idź jeden poziom w górę Zatrzymaj ładowanie

15 2-15 Wróć do poprzedniego położenia Odśwież Idź do folderu domowego Pokaż wszystkie dostępne systemy plików Szukaj plików Ramka po lewej stronie okna nazywana jest panelem bocznym: Użyj tego menu, żeby zmienić zawartość panelu bocznego. Do wyboru mamy następujące opcje panelu bocznego: Położenia. Pokazuje najważniejsze przechowywania plików. foldery oraz urządzenia do Informacja. Pokazuje informacje o danym katalogu. Drzewo. Pokazuje drzewo folderu domowego i drzewo systemu plików. Historia. Pokazuje historię ostatnio przeglądanych katalogów. Notatki. Wpisz notatkę dot. obecnego katalogu. Symbole. Pokazuje listę symboli. Aby oznaczyć ikonę, przeciągnij i upuść symbol. Użyj symbolu Wyczyść, żeby usunąć wszystkie symbole z danej ikony.

16 2-16 Zarządzanie systmem plików przy pomocy Nautilusa Zanim przejdziemy do zarządzania systemem plików, powinieneś poznać podstawy struktury systemu plików w Linuksie. Nazwy plików w Linuksie. Nazwa pliku może zawierać do 255 znaków, w tym znaki specjalne (np. _ lub % ). Niektóre znaki specjalne (np. znak dolara $, średnik ; lub spacja), mają szczególne znaczenie w systemie. Aby użyć takiego znaku specjalnego w nazwie, bez przypisywania tym znakom szczególnej treści, należy każdorazowo poprzedzić taki znak ukośnikiem \ (backslash, potocznie ;-) ciach do tyłu ), który maskuje (wyłącza) znaczenie domyślne znaku. Nazywając pliki, można używać polskich znaków (ć,ż,ę etc.), jak również umlautów i innych znaków, charakterystycznych dla danego języka. Niemniej, stosowanie ich może prowadzić do problemów w razie wymiany danych z innymi osobami, używającymi innego systemu operacyjnego i innej klawiatury. Nie zaleca się w związku z tym używania polskich znaków diakrytycznych przy nadawaniu nazw plikom. Linux rozróżnia wielkie i małe litery. Na przykład: Faktura, faktura i FAKTURA są rozpoznawane jako trzy różne pliki! Najważniejsze zasady. Linuksowy system plików to uporządkowane wg hierarchii pliki oraz foldery (katalogi). Podstawowa struktura jest taka sama dla wszystkich pochodnych Uniksa. Dane zostają sklasyfikowane i uporządkowane wg następujących kryteriów: Pliki stałe (niepodlegające modyfikacji podczas różnych procesów, np.

17 2-17 dokumentacja) odróżnia się od plików dynamicznych (te podlegają modyfikacji, np. pliki konfiguracji). Pliki o podobnych funkcjach zostają zgrupowane, wykonywalne, pliki konfiguracji, pliki pomocy. np. programy Pliki systemowe odróżnia się od plików użytkownika. Struktura Na szczycie hierarchii systemu plików znajduje się Katalog główny (root), oznaczany ukośnikiem /. Katalog główny zawiera szereg katalogów i podkatalogów, zorganizowanych według wspomnianych wyżej zasad. Poniżej przedstawiono typową strukturę systemu plików: /bin /boot /datax /dev /etc /home/geeko /home /home/tux /lib / /media /media/cdrom /mnt /media/usbdisk /opt /media/dvd /proc /root /sbin /srv /subdomain /sys /tmp /usr /var /windows

18 2-18 W przypadku takich podkatalogów, ukośnik (bez spacji) umieszcza się przed nazwą katalogu (np. /home/). Następne podkatalogi również oddziela się jeden od drugiego ukośnikami (/home/geeko/). Charakterystycznym dla linuksowego systemu plików jest fakt, że jego struktura nie zależy od fizycznego medium pamięci masowej (np. Dysku), na którym aktualnie katalogi się znajdują. Przykładowo, w komputerze zaopatrzonym w dwa dyski twarde, katalog /usr/ może być przechowywany na jednym dysku, a dane użytkownika (katalog /home/), na drugim. Obydwa katalogi są bezpośrednio powiązane z katalogiem głównym, więc użytkownicy zazwyczaj nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że gdy przechodzą z jednego katalogu do drugiego, zmienia się również dysk twardy, z którego korzystają. W poniższych ramkach krótko scharakteryzowano najważniejsze katalogi. Najważniejsze katalogi katalogi domowe Katalog /root/. Administrator systemu (w Linuksie nazywany root) również potrzebuje katalogu domowego. Katalog ten nazywa się /root/. Najważniejsze katalogi katalogi domowe Katalog /home/. Ze względu na fakt, iż w systemie Linux wiele osób może pracować w tym samym czasie, dane poszczególnych użytkowników muszą być wyraźnie oddzielone od tych należących do innych użytkowników. Dlatego też każdy użytkownik ma przydzielone własne terytorium (/home/nazwa/). Katalog ten może być organizowany zależnie od osobistych preferencji użytkownika. Tu można tworzyć katalogi, przechowywać dane, instalować własne programy. Ścieżka do katalogu domowego użytkownika może zostać skrócona za pomocą znaku ~ (tylda). Na przykład, dla użytkownika geeko, ~/Documents/ odpowiada ścieżce /home/geeko/documents/.

19 2-19 Najważniejsze katalogi inne Katalog /media/. Katalog ten zawiera podkatalogi wszystkich dysków wymiennych (np. dyskietka, CD-ROM, nagrywarka CD, pendrive). Tutaj właśnie w systemie plików umiejscowiona jest zawartość tych urządzeń przechowywania danych. Katalog /mnt/. /mnt/ jest domyślnym katalogiem dla czasowo montowanych systemów plików np. innych partycji, jak również dla podłączania plików przesłanych za pomocą sieci. Katalog /datax/. Zależnie od sprzętu i ustawień komputera, katalog główny może zawierać katalogi, takie jak: /data1/, /data2/, /data3/ i tak dalej. Katalogi te umożliwiają dostęp do innych dysków twardych i partycji. Najważniejsze katalogi pliki tymczasowe Katalog /tmp/. W tym katalogu niektóre programy tworzą pliki tymczasowe do przechowywania danych. Zawartość tego folderu jest regularnie usuwana, zależnie od konfiguracji. Najczęściej -- podczas uruchamiania lub zamykania systemu. Tworzenie katalogów. Aby utworzyć nowy folder plików, kliknij prawym przyciskiem myszy na pusty obszar w Nautilusie. Pojawia się okienko menu kontekstowego: Wybierz Utwórz folder by utworzyć nowy katalog (folder).

20 2-20 Ten sam efekt uzyskasz, wybierając Plik Utwórz folder z paska menu Nautilusa. Pojawia się ikonka nowego folderu, który od razu możesz nazwać: Ćwiczenie: Tworzenie katalogów Utwórz katalog o nazwie GNOMEPliki w swoim folderze domowym. Kopiowanie i przenoszenie plików Pokazane poniżej metody pracy na plikach, mają zastosowanie również do katalogów. Jednym ze sposobów kopiowania i przenoszenia plików w Nautilusie jest przeciągnięcie i upuszczenie ikonki pliku z jednego okna do drugiego. Jeśli przytrzymasz Ctrl podczas przenoszenia pliku myszką, zostanie on skopiowany. Można także użyć menu kontekstowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku, który chcesz skopiować i wybierz z menu opcję Skopiuj. Jeśli chcesz przenieść plik, wybierz Wytnij. Jeśli chcesz przenieść kilka plików naraz, zaznaczając myszką przytrzymaj klawisz Ctrl. pliki

21 Opcje Wytnij Skopiuj i Teraz możesz przejść do folderu docelowego. Prawym przyciskiem myszy kliknij w pusty obszar, a następnie wybierz Wklej z kontekstowego menu: Można również posłużyć się skrótami: Skopiuj --> Ctrl + C Wytnij --> Ctrl + X Wklej --> Ctrl + V Ćwiczenie: Kopiowanie i przenoszenie plików Skopiuj plik /usr/share/cups/calibrate.ppm do katalogu ~/GNOMEPliki/.

22 2-22 Zmiana nazwy pliku Aby zmienić nazwę pliku, kliknij jego ikonkę prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu opcję Zmień nazwę i wpisz nową nazwę. Do zmieniania nazw plików możesz także posłużyć się opcją Właściwości. W zakładce Proste, wpisz nową nazwę: Ćwiczenie: Zmiana nazwy pliku Zmień nazwę pliku calibrate.ppm, umiejscowionego ~/GNOMEPliki/ na pierwszy_obrazek.ppm. w katalogu Usuwanie plików Możesz przygotować pliki do usunięcia, przenosząc je do śmietnika.

23 2-23 Pliki, które zostały wyrzucone do śmietnika, mogą zostać odzyskane, zanim kosz zostanie opróżniony. Aby przenieść plik do śmietnika, wybierz opcję Wyrzuć do śmietnika z menu kontekstowego. Nautilus nie prosi o potwierdzenie polecenia przeniesienia pliku do śmietnika! Opcja Wyrzuć do śmietnika Innym sposobem wyrzucenia pliku do śmietnika jest przeciągnięcie ikonki pliku nad ikonkę śmietnika i uwolnienie przycisku myszy. Ikonka śmietnika przybiera nowy wygląd, jak tylko w śmietniku coś jest. Śmietnik pusty Śmietnik pełny Żeby zobaczyć zawartość śmietnika, kliknij dwukrotnie na jego ikonkę. Możesz przejrzeć przeniesione tutaj pliki, a nawet je odzyskać. Znajdujące się w śmietniku pliki, nie zostały tak naprawdę usunięte, a zatem wciąż zajmują miejsce na dysku twardym. Żeby trwale usunąć te pliki, opróżnij

24 2-24 śmietnik. Aby opróżnić śmietnik, kliknij na jego ikonkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Opróżnij śmietnik. Kojarzenie plików przy pomocy dowiązań (linków) Dowiązania to odnośniki do konkretnych plików i folderów. Dzięki nim możesz mieć dostęp do danego pliku z jakiegokolwiek położenia w strukturze plików, chociaż sam plik jest umiejscowiony gdzie indziej. Dowiązania są zatem wielką pomocą w utrzymywaniu porządku w systemie plików. Dowiązanie jest rodzajem linku prowadzącego do oryginalnego pliku. Oznacza to, że chociaż dokument, z którym pracujemy, znajduje się tylko w jednym, konkretnym katalogu, to może on posiadać niezliczoną ilość dowiązań w innych katalogach. Plik taki można otworzyć na dwa sposoby: otwierając oryginalny plik bezpośrednio lub otwierając go za pomocą dowiązania. Dowiązanie można rozpoznać po małej strzałce na ikonce: Aby utworzyć dowiązanie, wybierz Utwórz dowiązanie z menu kontekstowego, pojawiającego się gdy klikniesz ikonkę pliku dwukrotnie. Możesz również utworzyć dowiązanie, przytrzymując klawisz Alt podczas przeciągania myszką ikonki pliku. Po uwolnieniu przycisku myszy, pojawia się menu: Żeby utworzyć symboliczne. dowiązanie, wybierz opcję Utwórz tutaj dowiązanie

25 2-25 Kopiowanie, przenoszenie i zmiany nazwy plików działają na tych samych zasadach dla plików i dla folderów. Ćwiczenie: Kojarzenie plików przy pomocy dowiązań 1. Utwórz w swoim folderze domowym dowiązanie do pliku ~/GNOMEPliki/pierwszy_obrazek.ppm. 2. Zmień nazwę dowiązania na pierwsze_dowiązanie. 3. Przenieś ~/GNOMEPliki/pierwszy_obrazek.ppm do śmietnika. 4. Sprawdź co się stanie gdy uruchomisz dowiązanie. 5. Opróżnij śmietnik. Korzystanie z uprawnień do plików w Linuksie Aby oddzielić dane poszczególnych użytkowników systemu Linux, każdy z nich posiada własny, odgórnie przydzielony folder domowy, w którym może przechowywać osobiste dane. Sam podział nie jest jednak dość efektywnym sposobem zabezpieczenia danych przed nieautoryzowanym wglądem innego użytkownika. Dlatego każdy plik, folder czy program wykonywalny jest dodatkowo zabezpieczony poprzez przypisanie mu uprawnień, jakie posiada do niego właściciel, grupa i inni. Dla przydzielania dostępu do danych, użytkownicy są podzieleni na trzy kategorie: Przede wszystkim, każdemu plikowi i każdemu katalogowi zostaje przydzielony właściciel. Dodatkowo, każdy właściciel należy do jednej lub kilku grup użytkowników, którzy mogą np. pracować nad tym samym projektem i potrzebują dostępu do tych samych danych. Dlatego, pliki zostają również przydzielone do konkretnej grupy. Wszyscy inni użytkownicy poza tą grupą, są określani jako inni. Można udzielić trzech rodzajów uprawnień: Odczyt (r) Zapis (w) Wykonanie (x)

26 2-26 Pozornie są te same uprawnienia, ale mają inne znaczenie dla plików i dla katalogów. Dla plików uprawnienia te oznaczają: Read (Odczyt) zezwolenie uprawnienie odczytu Write (Zapis) zapisu na zobaczenie zawartości pliku zezwolenie na zmianę zawartości pliku uprawnienie Execute (Wykonanie) zezwolenie na uruchomienie pliku programu uprawnienie wykonania Dla katalogów uprawnienia te oznaczają: Read (Odczyt) zezwolenie na zobaczenie zawartości katalogu Write (Zapis) zezwolenie na tworzenie i usuwanie plików z katalogu Execute (Wykonanie) zezwolenie na wejście do katalogu W przypadku każdego pliku należy zdefiniować te trzy uprawnienia dla właściciela pliku, powiązanej z nim grupy i innych. Aby uzyskać możliwość wglądu i zmiany uprawnień danego pliku, kliknij dwukrotnie na jego ikonkę prawym przyciskiem myszy, wybierz Właściwości, a następnie --> zakładkę Uprawnienia. Tutaj możesz zmienić grupę, dla której nadasz uprawnienia Dostępnych jest również kilka specjalnych uprawnień. Nazwa Znaczenie dla pliku Znaczenie dla folderu Ustawianie ID użytkownika Program uruchamia się za Nie dotyczy pozwoleniem właściciela. Ustawianie ID grupy Program uruchamia się za Pliki znajdujące się w pozwoleniem powiązanej folderze przypisane są do z nim grupy. grupy katalogu, a nie grupy użytkownika.

27 2-27 Nazwa Przyklejony Znaczenie dla pliku Nie dotyczy Znaczenie dla folderu Użytkownik może usuwać pliki tylko w wypadku, gdy należą one do niego lub ma nadane bezpośrednio uprawnienie zapisu. Uwaga! Uprawnień tego rodzaju należy używać bardzo ostrożnie. Zostały one tutaj wyjaśnione jedynie pobieżnie. Ćwiczenie: Korzystanie z uprawnień do plików w Linuksie Zmień uprawnienia do katalogu ~/GNOMEPliki/ tak, abyś tylko Ty mógł odczytywać oraz zmieniać jego zawartość Wyszukiwanie plików Często zdarza się, że musimy pilnie znaleźć jakiś plik, jednak nie wiemy dokładnie, gdzie jest on w systemie plików. Być może pamiętamy jego nazwę, jej fragment lub tylko słowo z jego zawartości. W takim przypadku pomocnym narzędziem może okazać się program Beagle -- narzędzie podobne w działaniu do przeglądarki internetowej. Beagle szuka Twoich plików nie tylko wg nazwy czy daty, lecz również sporządza indeks wyszukiwania, oparty na zawartości pliku i metadanych. Beagle potrafi indeksować wszystkie rodzaje plików i informacji, znajdujące się na Twoim komputerze (txt, pdf, doc, mejle, obrazy, muzyka, etc.).

28 2-28 Tutaj wpisz ciąg znaków wyszukiwania. Jedną z ciekawszych cech Beagle jest ciągła aktualizacja funkcjonalności zapytań. Wyniki wyszukiwania są aktualizowane w czasie rzeczywistym, np. jeśli otrzymasz zawierający poszukiwaną frazę, zostanie on natychmiast wyświetlony w oknie wyszukiwania. Aby znaleźć pliki o określonych cechach, uruchom Wyszukiwarkę GNOME (Przeglądarka aplikacji grupa System).

29 2-29 Tutaj wpisz ciąg znaków wyszukiwania. = Jeśli nie pamiętasz pełnej nazwy pliku, w tej wyszukiwarce dopuszczalne jest użycie tzw. zmiennych globalnych (wildcards):? za jakikolwiek znak pojedynczy * za kilka, jeden lub żaden znak Przykład. Załóżmy, że istnieją następujące pliki: Plik plik Plik1 Plik1a Plik1b Plik2 Poniższa tabelka pokazuje sekwencji wyszukiwania: rezultaty trzech Plik2a PLIK MojPlik Sekwencja wyszukiwania Plik? Plik*?lik* Znalezione pliki Plik1 Plik2 Plik Plik1 Plik1a Plik1b Plik2 Plik2a Plik plik Plik1 Plik1a Plik1b Plik2 Plik2a różnych Wpisz poszukiwaną frazę w okienku Nazwa zawiera. Można też użyć menu Wyszukiwanie w folderze dla sprecyzowania katalogu, który chcesz przeszukać. Aby rozpocząć proces wyszukiwania, wybierz. Wszystkie pasujące pliki i foldery, wraz z informacjami dotyczącymi ich lokalizacji, wyświetlane są w dolnej części okna.

30 2-30 Otwierając menu Wyświetl więcej opcji, możesz skonfigurować więcej opcji wyszukiwania. Wybierz zasadę wyszukiwania z menu Dostępne opcje Naciśnięcie przycisku skutkuje dodaniem nowego pola tekstowego, w które możesz wpisać dane potrzebne do wybranej opcji. Aby usunąć zasadę wyszukiwania, naciśnij przycisk, znajdujący się obok zasady. Ćwiczenie: Wyszukiwanie plików 1) Posłuż się Beagle dla znalezienia frazy novell. Zostaw okno wyszukiwarki otwarte i utwórz nowy dokument OpenOffice o zawartości: Program ten to produkt firmy Novell. Zachowaj plik pod nazwą testdoc w swoim folderze z dokumentami. 2) Uruchom wyszukiwanie plików starszych niż jeden dzień w swoim folderze domowym Archiwizacja plików Za pomocą programu File Roller, możesz spakować różnorakie pliki, a nawet całe katalogi, do archiwum. Funkcja ta jest szczególnie przydatne do: Robienia backupu danych Przygotowania danych (przez ich skompresowanie) do przesłania przez Internet lub przeniesienia za pomocą dyskietki.

31 2-31 Robienie backupu danych przy pomocy programu File Roller jest wyjątkowo praktyczne ze względu na fakt, iż struktura plików w folderze zostanie dokładnie odtworzona po rozpakowaniu archiwum. Program File Roller można startować z głównego menu. Aktywator znajduje się w przeglądarce aplikacji, w grupie Narzędzia. Po uruchomieniu, pojawia się okno: Żeby móc archiwizować pliki, trzeba najpierw utworzyć nowe archiwum. Naciśnij przycisk Nowy na pasku narzędzi. Pojawia się okno, w którym można nazwać nowe archiwum oraz określić jego położenie: Po wybraniu przycisku Nowy, puste archiwum zostanie utworzone we wskazanym tu katalogu.

32 2-32 W Linuksie, standardowym formatem dla archiwów jest.tar, rozwinięty pierwotnie dla backupu danych na taśmach magnetycznych. W przypadku, gdy archiwum tar okazuje się zbyt duże, można je skompresować. File Roller umożliwia jednoczesną archiwizację i kompresję plików (np. jeśli wybierzesz.tar.gz jako format archiwum). File Roller obsługuje również używany w środowiskach Microsoft Windows format.zip. Obsługiwane przez File Roller formaty plików: Ar (*.ar) Ear (*.ear) Jar (*.jar) Nieskompresowany tar (*.tar) Tar skompresowany programem bzip2 (*.tar.bz2) Tar skompresowany programem gzip (*.tar.gz) War (*.war) Zip (*.zip) Jeżeli wybierzemy opcję Ustalony przyrostek (np. *.zip) po nazwie pliku. automatycznie, należy wpisać Aby wypełnić archiwum przeciągnij nad jego okno pliki, które chcesz zarchiwizować. Aby otworzyć istniejące archiwum (skompresowane czy nie), wybierz plik w Nautilusie lub uruchom File Roller i tam wybierz Otwórz z paska zadań. Wyświetlona zostaje zawartość archiwum. Używając myszy, możesz przeciągnąć pojedyncze pliki z okna archiwum i umieścić je w oknie Nautilusa. Możesz też rozpakować całe archiwum, naciskając przycisk Rozpakuj. Ćwiczenie: Archiwizacja plików Utwórz archiwa o podanych poniżej formatach i zamieść w nich zawartość katalogu /bin. 1..zip 2..tar

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

4.10 Odtwarzanie multimediów

4.10 Odtwarzanie multimediów Podstawy open source system SUSE Linux 4-176 4.10 Odtwarzanie multimediów 4.10.1 Mikser dźwięków Aby zmodyfikować głośność, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu, na głównym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy open source system SUSE Linux

Podstawy open source system SUSE Linux 4-93 4.7 Gaim IRC (Internet Relay Chat) jest jedną z najstarszych usług sieciowych, umożliwiających tzw. czatowanie ( od słowa chat), czyli bezpośrednią rozmowę za pośrednictwem sieci. Komunikacja natychmiastowa

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdzia³ 2. Karta grafiki i monitor Przykłady Podsumowanie... 47

Spis treści. Rozdzia³ 2. Karta grafiki i monitor Przykłady Podsumowanie... 47 Spis treści Wstêp............................................................... 5 Czym Linux różni się od Windows?......................................... 8 Twój kurs Linuksa.......................................................

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

3. Środowisko graficzne KDE

3. Środowisko graficzne KDE 3-1 3. Środowisko graficzne KDE 3.1.1 Instalacja środowiska graficznego KDE Domyślnym środowiskiem graficznym dla SUSE Linux Enterprise Desktop 10 jest GNOME. Jeśli chcemy pracować w środowisku KDE, trzeba

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR. WinRAR 3.80 PL

Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR. WinRAR 3.80 PL Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR WinRAR 3.80 PL Najnowsza wersja popularnego i uznawanego za jeden z najlepszych, programu do kompresji plików. Program obsługuje własny format RAR jak

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS 1. Podstawowe informacje Aby uruchomić Wiersz poleceń należy wybrać menu Start, a następnie Uruchom gdzie należy wpisać cmd i zatwierdzić je klawiszem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Wstęp W niektórych przypadkach aktualizacja firmware urządzenia za pośrednictwem FTP jest korzystniejsza od standardowej aktualizacji z poziomu hosta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Internetowe Biuro Obsługi Klienta >>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA >>> Spis treści ROZDZIAŁ I REJESTRACJA I LOGOWANIE 3 1. Rejestracja konta 5 2. Logowanie do serwisu 6 3. Nie pamiętam hasła 6 4. Wylogowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona Dodawanie plików do archiwum Najczęściej spotykanymi formatami stosowanymi do kompresowania plików lub folderów są:.zip,.7z i.rar Popularnym darmowym programem do archiwizowania i rozpakowywania archiwum

Bardziej szczegółowo