Tabela oprocentowania produktów bankowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z dnia r. Uchwała nr 32/2015 z dnia r. Uchwała nr 41/2015 z dnia r. Uchwała nr 48/2015 z dnia r. Uchwała nr 57/2015 z dnia r. Obowiązuje od r. Międzyrzec Podlaski, sierpieo 2015

2 Spis treści CZĘŚD A. KLIENCI INDYWIDUALNI Rachunki... 3 Tab Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych 1)... 3 Tab Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych 1)... 3 Tab Rachunki oszczędnościowe a vista w walutach wymienialnych 1) 2) Lokaty... 3 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe zwykłe w złotych... 3 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe specjalne w złotych... 4 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe SUPER LOKATA w złotych... 4 Tab Lokaty internetowe w złotych 1)... 4 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe progresywne w złotych... 5 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe w walutach wymienialnych... 5 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe Promocja dla nowych środków w złotych 1) Pozostałe produkty oszczędnościowe... 5 Tab Produkty oszczędnościowe wycofane z oferty 1) Kredyty i pożyczki... 6 Tab Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym... 6 Tab Kredyty konsumenckie gotówkowe... 6 Tab Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne... 6 Tab Kredyty wycofane z oferty Inne... 7 Tab Zadłużenie przeterminowane... 7 CZĘŚD B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rachunki... 8 Tab Rachunki bieżące w złotych 1) 2)... 8 Tab Rachunki bieżące w walutach wymienialnych 1) 2) 3) Lokaty... 8 Tab Lokaty terminowe o zmiennej stopie procentowej w złotych... 8 Tab Lokaty terminowe o stałej stopie procentowej w złotych Kredyty... 9 Tab Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym... 9 Tab Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym... 9 Tab Kredyty inwestycyjne i hipoteczne... 9 Tab Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR Tab Kredyty wycofane z oferty Inne Tab Zadłużenie przeterminowane CZĘŚD C. DEFINICJE Tab Definicje stosowanych w Banku stawek referencyjnych

3 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI 1. Rachunki Tab Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych 1) RODZAJ RACHUNKU 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - 0,10% Tab Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych 1) RODZAJ RACHUNKU Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony 2) 3) - 0,10% książeczką oszczędnościową Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla PKZP i SKO - 0,10% 2) Minimalny stan wkładu na rachunku wynosi 5 zł 3) Minimalna wpłata na rachunek wynosi 5 zł Tab Rachunki oszczędnościowe a vista w walutach wymienialnych RODZAJ RACHUNKU (WALUTA) 1) 2) 1. Rachunek oszczędnościowy (EUR) - 0,10% 2. Rachunek oszczędnościowy (USD) - 0,16% 3. Rachunek oszczędnościowy (GBP) - 0,10% 4. Rachunek oszczędnościowy (CHF) - 0,00% 2) Minimalna kwota pierwszej wpłaty odpowiednio: 30 USD, 30 EUR, 30 GBP, 30 CHF 2. Lokaty Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe zwykłe w złotych 1. Lokata terminowa 2-miesięczna 500 PLN - 0,50% 3

4 2. Lokata terminowa 3-miesięczna 500 PLN - 0,70% 3. Lokata terminowa 6-miesięczna 500 PLN - 1,20% 4. Lokata terminowa 12-miesięczna 500 PLN - 1,30% 5. Lokata terminowa 24-miesięczna 500 PLN - 1,80% 6. Lokata terminowa 36-miesięczna 500 PLN - 2,00% Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe specjalne w złotych 1. Lokata terminowa 10-dniowa PLN - 0,30% 2. Lokata terminowa 1-miesięczna PLN - 0,50% 3. Lokata terminowa 3-miesięczna PLN - 0,90% 4. Lokata terminowa 3-miesięczna PLN - 1,10% 5. Lokata terminowa 6-miesięczna PLN - 1,30% 6. Lokata terminowa 6-miesięczna PLN - 1,50% 7. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN - 1,60% 8. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN - 1,70% Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe SUPER LOKATA w złotych 1. Lokata terminowa 3-miesięczna PLN 1,00% - 2. Lokata terminowa 6-miesięczna PLN 1,20% - 3. Lokata terminowa 9-miesięczna PLN 2,20% - 4. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN 1,80% - 5. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN 2,30% - Tab Lokaty internetowe w złotych 1) 1. Lokata internetowa 3-miesięczna PLN 1,45% - 2. Lokata internetowa 6-miesięczna PLN 1,65% - 3. Lokata internetowa 9-miesięczna PLN 2,20% - 4. Lokata internetowa 12-miesięczna PLN 2,25% - 5. Lokata internetowa 18-miesięczna PLN 2,30% - 1) Lokaty oszczędnościowe terminowe zakładane za pośrednictwem Systemu bankowości internetowej ebanknet. 4

5 Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe progresywne w złotych 1. ( ) Lokata 12-miesięczna ( PLN) 1 m-c 2 m-c 3 m-c 4 m-c 5 m-c 6 m-c 7 m-c 8 m-c 9 m-c 10 m-c 11 m-c 12 m-c 0,2% 0,6% 0,8% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 2,6% 4,0% Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe w walutach wymienialnych 1) (WALUTA) 1. Lokata terminowa 3-miesięczna (USD) 200 USD - 0,40% 2. Lokata terminowa 6-miesięczna (USD) 200 USD - 0,50% 3. Lokata terminowa 12-miesięczna (USD) 200 USD - 0,70% 4. Lokata terminowa 3-miesięczna (EUR) 200 EUR - 0,20% 5. Lokata terminowa 6-miesięczna (EUR) 200 EUR - 0,30% 6. Lokata terminowa 12-miesięczna (EUR) 200 EUR - 0,50% 1) W przypadku zamiaru zerwania lokaty istnieje obowiązek zgłoszenia w Banku z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych wypłaty gotówkowej powyżej kwoty stanowiącej równowartośd USD. Tab Lokaty oszczędnościowe terminowe Promocja dla nowych środków w złotych 1) 1. Lokata terminowa 10-miesięczna PLN 2,65% - 1) Przez nowe środki należy rozumied środki finansowe, które powodują wzrost sumy stanów bieżących środków Klienta na rachunkach depozytowych w Banku (tj. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowych oraz rachunkach lokat oszczędnościowych i terminowych prowadzonych w Banku) w stosunku do stanu bazowego ustalonego na dzieo r. 3. Pozostałe produkty oszczędnościowe Tab Produkty oszczędnościowe wycofane z oferty 1) RODZAJ PRODUKTU 1. Wkłady na budownictwo mieszkaniowe - 2,00% 5

6 4. Kredyty i pożyczki Tab Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1. Kredyt odnawialny w ROR - 1) Maksymalna wysokośd oprocentowania wynosi 4-krotnośd stopy lombardowej NBP. Tab Kredyty konsumenckie gotówkowe Stopa referencyjna NBP + marża 8,90 p.p. 1) 1. Kredyt konsumencki gotówkowy do 1 roku 9,3% - 2. Kredyt konsumencki gotówkowy do 3 lat 9,6% - 3. Kredyt konsumencki gotówkowy do 5 lat 9,9% - 4. Kredyt konsumencki gotówkowy powyżej 5 lat - WIBOR3M + marża 7,90 p.p. 5. Kredyt konsumencki gotówkowy Szybka gotówka do 1 roku 9,8% - 6. Kredyt konsumencki gotówkowy Szybka gotówka do 3 lat 9,9% - 7. Kredyt konsumencki gotówkowy Szybka gotówka do 5 lat 10,0% - 8. Kredyt konsumencki gotówkowy okolicznościowy 1) 5,0% - 9. Kredyt konsumencki gotówkowy udziałowy do 1 roku 7,9% Kredyt konsumencki gotówkowy udziałowy do 3 lat 8,9% Kredyt konsumencki gotówkowy udziałowy do 5 lat 9,9% Kredyt konsolidacyjny - WIBOR3M + marża 7,90 p.p. 1) Kredyt jest dostępny w ofercie Banku w ciągu roku w następujących okresach: a) I okres 1 miesiąc przed Wielkanocą; b) II okres 10.VI do 31.VIII; c) III okres 20.XI do 30.XII. Tab Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne 1. Kredyt mieszkaniowy konsumencki - WIBOR3M + marża 1) 2. Kredyt mieszkaniowy hipoteczny - WIBOR3M + marża 1) 3. Kredyt Mieszkanie Dla Młodych - WIBOR3M + marża 1) 4. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - WIBOR3M + marża 3,95 p.p. 1) Wysokośd marży wynosi 2,50 p.p., z wyjątkiem celów określonych w 3 ust. 3 pkt 2 lit f) oraz h) obowiązującego w Banku Regulaminu udzielania kredytów mieszkaniowych konsumenckich i hipotecznych, dla których wysokośd marży wynosi 3,95 p.p. W przypadku łączenia celów, o wysokości marży decyduje cel dominujący. 6

7 Tab Kredyty wycofane z oferty 1. Kredyt konsumencki gotówkowy do 2 lat 1) - 10,0% 2. Kredyt konsumencki gotówkowy powyżej 2 lat 1) - 10,0% 3. Kredyt konsumencki gotówkowy Szybka gotówka 1) - 10,0% 4. Kredyt konsumencki gotówkowy udziałowy do 3 lat 1) - 7,9% 5. Kredyt konsumencki gotówkowy udziałowy do 5 lat 1) - 8,9% 6. Kredyt mieszkaniowy 2) - 5,4% 7. Kredyt odnawialny w ROR 3) - 10,0% 1) Kredyty udzielone przed dniem r. 2) Kredyty mieszkaniowe ze zmiennym oprocentowaniem nieopartym o stawkę WIBOR3M. 3) Kredyty udzielone do dnia r. włącznie. 5. Inne Tab Zadłużenie przeterminowane WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Zadłużenie przeterminowane - 4-krotnośd stopy lombardowej NBP 2. Zadłużenie przeterminowane dla kredytów detalicznych 1) - 10,0% 1) Dotyczy kredytów udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego z wyjątkiem kredytów odnawialnych w ROR. 7

8 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 1. Rachunki Tab Rachunki bieżące w złotych 1) 2) RODZAJ RACHUNKU 1. Rachunek bieżący i pomocniczy - 0,10% 2) Minimalny limit awizowania co najmniej 1 dzieo przed dokonaniem wypłat gotówkowych wynosi ,00 PLN. Tab Rachunki bieżące w walutach wymienialnych RODZAJ RACHUNKU (WALUTA) 1) 2) 3) 1. Rachunek bieżący (EUR) - 0,10% 2. Rachunek bieżący (USD) - 0,16% 3. Rachunek bieżący (CHF) - 0,00% 4. Rachunek bieżący (GBP) - 0,10% 2) Minimalna wpłata 30 EUR, USD, CHF, GBP. 3) Minimalne limity awizowania co najmniej 1 dzieo przed dokonaniem wypłat gotówkowych wynoszą: a) EUR; b) USD; c) CHF; d) 500,00 GBP. 2. Lokaty Tab Lokaty terminowe o zmiennej stopie procentowej w złotych 1. Lokata terminowa 10-dniowa PLN - 0,30% 2. Lokata terminowa 1-miesięczna PLN - 0,40% 3. Lokata terminowa 2-miesięczna PLN - 0,50% 4. Lokata terminowa 3-miesięczna PLN - 0,70% 5. Lokata terminowa 3-miesięczna PLN - 0,90% 6. Lokata terminowa 3-miesięczna PLN - 1,10% 7. Lokata terminowa 6-miesięczna PLN - 1,20% 8. Lokata terminowa 6-miesięczna PLN - 1,30% 9. Lokata terminowa 6-miesięczna PLN - 1,50% 8

9 10. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN - 1,30% 11. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN - 1,50% 12. Lokata terminowa 12-miesięczna PLN - 1,70% 13. Lokata terminowa 24-miesięczna PLN - 1,80% 14. Lokata terminowa 36-miesięczna PLN - 2,00% Tab Lokaty terminowe o stałej stopie procentowej w złotych 1. Lokata terminowa 10-dniowa PLN 0,40% - 2. Lokata terminowa 1-miesięczna PLN 0,60% - 3. Kredyty Tab Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym 1. Kredyt w rachunku bieżącym - WIBOR1M + marża Tab Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy do 1 roku - WIBOR1M + marża 2. Kredyt obrotowy powyżej 1 roku - WIBOR3M + marża 3. Kredyt obrotowy nawozowy 6,9% - 4. Kredyt obrotowy prowizyjny 0,0% - 5. Kredyt obrotowy na akcję żniwną i zbiór płodów rolnych 1) 7,9% - 1) Kredyt jest dostępny w ofercie Banku w ciągu roku w okresie od 15.VII do 30.X. Tab Kredyty inwestycyjne i hipoteczne 1. Kredyt inwestycyjny do 1 roku - WIBOR1M + marża 2. Kredyt inwestycyjny powyżej 1 roku - WIBOR3M + marża 3. Kredyt inwestycyjny pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes - WIBOR3M + marża 4. Kredyty inwestycyjne dla Wspólnot Mieszkaniowych - WIBOR3M + marża 9

10 5. Kredyt Hipoteczny Biznes - WIBOR3M + marża 6. Kredyty inwestycyjne na wymianę dachu po usunięciu azbestu 1) - WIBOR3M + marża 1) Kredyt udzielany dla beneficjentów realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy we współpracy z samorządami lokalnymi. Tab Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 1. Kredyty inwestycyjne: 1.1. z dopłatami ARiMR do oprocentowania (RR, Z, PR) 0,67 x (WIBOR3M 1) +marża) min. 3% 2) 1.2. z częściową spłatą przez ARiMR kapitału (MRcsk) WIBOR3M 3) +marża 2. Kredyty klęskowe (K01 i K02) 0,5 x (WIBOR3M 1) +marża) min. 1,5% 4) 1) Stawka referencyjna WIBOR3M ustalana zgodnie z definicją określoną w Części C, Tab wiersz 3. 2) Minimum 3% nie obowiązuje, w przypadku gdy łączne oprocentowanie kredytu spadnie poniżej 3%. 3) Stawka referencyjna WIBOR3M ustalana zgodnie z definicją określoną w Części C, Tab wiersz 2. 4) Wysokośd oprocentowania jest dodatkowo zależna od zakresu ubezpieczenia upraw lub zwierząt. Szczegółowe informacje w tym obszarze określają Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzane zarządzeniem Prezesa ARiMR. Tab Kredyty wycofane z oferty 1. Kredyt obrotowy do 6 miesięcy 1) - 7,85% 2. Kredyt obrotowy do 1 roku 1) - 8,55% 3. Kredyt obrotowy powyżej 1 roku 1) - 8,65% 4. Kredyt inwestycyjny do 1 roku 1) - 8,55% 5. Kredyt inwestycyjny powyżej 1 roku 1) - 8,65% 6. Kredyt inwestycyjny pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes 2) - 7,50% z okresem spłaty powyżej 5 lat 7. Kredyty inwestycyjne pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes 3) - 7,50% 1) Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem r. 2) Dotyczy kredytów udzielonych w okresie od dnia r. do dnia r. 3) Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem r. 10

11 4. Inne Tab Zadłużenie przeterminowane WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Zadłużenie przeterminowane - 4-krotnośd stopy lombardowej NBP CZĘŚĆ C. DEFINICJE Tab Definicje stosowanych w Banku stawek referencyjnych RODZAJ STAWKI DEFINICJA 1. WIBOR1M 2. WIBOR3M 3. WIBOR3M stosowana dla kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR 4. Stopa redyskonta weksli NBP 5. Stopa referencyjna NBP Stawka obliczana jako średnia arytmetyczna WIBOR1M (wysokośd oprocentowania ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 1 miesiąca) z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. Stawka obowiązuje w okresach miesięcy kalendarzowych. Stawka obliczana jako średnia arytmetyczna WIBOR3M (wysokośd oprocentowania ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy) z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. Stawka obowiązuje w okresach kwartałów kalendarzowych. Wysokośd oprocentowania ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów, objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania, stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, ogłaszaną na ostatni dzieo roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. Określana przez Radę Polityki Pieniężnej i publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Określana przez Radę Polityki Pieniężnej i publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego 6. Stopa lombardowa NBP Określana przez Radę Polityki Pieniężnej i publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego 1) Wymienione w powyższej tabeli stawki są publikowane również na stronie internetowej Banku 11

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo