Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25 czerwca 2015 r. Spis treści A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 2 I. RACHUNKI (W WALUCIE PLN)... 2 II. RACHUNKI (W WALUTACH WYMIENIALNYCH)... 2 III. LOKATY TERMINOWE (W WALUCIE PLN)... 2 IV. LOKATY TERMINOWE (W WALUTACH WYMIENIALNYCH)... 2 V. LOKATY SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA (W WALUCIE PLN)... 2 VI. KREDYTY GOTÓWKOWE... 3 VII. KARTY KREDYTOWE... 3 VIII. KREDYTY POZOSTAŁE... 3 IX. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY... 3 B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 4 I. RACHUNKI (W WALUCIE PLN)... 4 II. RACHUNKI (W WALUTACH WYMIENIALNYCH)... 4 III. LOKATY TERMINOWE (W WALUCIE PLN)... 4 IV. LOKATY TERMINOWE (W WALUTACH WYMIENIALNYCH)... 4 V. KREDYTY... 4 C. INNE... 5 D. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW... 5 E. INFORMACJE DOTYCZĄCE NALICZANIA ODSETEK... 5 Strona 1 z 5

2 A. KLIENCI INDYWIDUALNI I. RACHUNKI (w walucie PLN) II. III. Rodzaj rachunku Kapitalizacja Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach pakietu ROR oraz ROR Młodzieżowy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach pakietu ROR Junior 1,00 % kwartalna 3. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 4. Rachunek oszczędnościowy 0,60 % miesięczna 5. Rachunek płatny na każde żądanie dla PKZP 6. Rachunek płatny na każde żądanie dla SKO 2,00 % kwartalna Rachunek płatny na każde żądanie dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,10 % kwartalna 9. Rachunek Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) 3,00 % roczna RACHUNKI (w walutach wymienialnych) Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1. Rachunki oszczędnościowe w walucie EUR 2. Rachunki oszczędnościowe w walucie USD 3. Rachunki oszczędnościowe w walucie GBP LOKATY TERMINOWE (w walucie PLN) 0,60 % 0,50 % miesięczna 1,40 % 1,20 % miesięczna 1,50 % 1,30 % 500 zł miesięczna 1,60 % x miesięczna 2,20 % x miesięczna 2,30 % x IV. LOKATY TERMINOWE (w walutach wymienialnych) EUR USD 0,05 % 0,05 % miesięczna 0,10 % 0,10 % 100 EUR / USD miesięczna 0,20 % 0,20 % miesięczna 0,30 % 0,30 % V. LOKATY SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA (w walucie PLN) Rodzaj lokaty Wpłata miesięczna* 1. Lokata systematycznego oszczędzania od 30 zł do 2000 zł 2,80 % * Miesięcznych wpłat można dokonywać w przedziale od 30 zł do maksymalnie 2000 zł. Strona 2 z 5

3 VI. KREDYTY GOTÓWKOWE Rodzaj kredytu 1. Kredyt odnawialny w rachunku 10,00 % x 2. Kredyt Bez Prowizji 10,00 % x 3. Kredyt Idealny 3.1. do 3 lat 8,00 % x 3.2. do 5 lat 9,00 % x 3.3. powyżej 5 lat 10,00 % x 4. Ekspres Kredyt 9,00 % x 5. Kredyt na opał x 6,50 % VII. KARTY KREDYTOWE Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA Classic (transakcje gotówkowe oraz bezgotówkowe) 10,00 % VIII. KREDYTY POZOSTAŁE Rodzaj kredytu 1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 6,10% 2. Kredyt mieszkaniowy Wymarzony Dom WIBOR 3M + marża 2,7 p.p. 3. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 8,00 % lub WIBOR 3M + marża od 1,5 do 8,0 p.p. IX. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 1) KREDYTY GOTÓWKOWE oprocentowanie dla umów zawartych do dnia 09 marca 2015 r. 1. Kredyt Bez Prowizji Rodzaj kredytu 1.1. do 1 roku 10,00 % x 1.2. do 3 lat 10,00 % x 1.3. powyżej 3 lat 10,00 % x 2. Kredyt Idealny 2.1. do 6 miesięcy 8,30 % 6,00 % 2.2. do 1 roku 8,90 % 7,00 % 2.3. do 1,5 roku 9,30 % 8,00 % 2.4. do 2 lat 9,90 % 9,00 % 2.5. do 3 lat 10,00 % 10,00 % 2.6. do 8 lat 10,00 % x 3. Sprzedaż ratalna 10,00 % x 4. Kredyt na każdą okazję x 7,50 % 5. Kredyt szkolny 10,00 % x Strona 3 z 5

4 B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI I. RACHUNKI (w walucie PLN) Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1. Rachunek bieżący i pomocniczy 2. Rachunek prowadzony w ramach pakietów Biznes, Agro, Wspólny Dom II. RACHUNKI (w walutach wymienialnych) Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1. Rachunek bieżący i pomocniczy w walucie EUR 2. Rachunek bieżący i pomocniczy w walucie USD 3. Rachunek bieżący i pomocniczy w walucie GBP III. LOKATY TERMINOWE (w walucie PLN) dniowa (overnight) zł 0,20 % miesięczna 0,50 % miesięczna 1,00 % zł miesięczna 1,10 % miesięczna i powyżej 1,40 % IV. LOKATY TERMINOWE (w walutach wymienialnych) EUR USD 0,05 % 0,05 % miesięczna 0,10 % 0,10 % 500 EUR / USD miesięczna 0,20 % 0,20 % miesięczna 0,30 % 0,30 % V. KREDYTY Rodzaj kredytu * 1. Kredyt w rachunku bieżącym 2. Kredyt obrotowy 3. Kredyt płatniczy 4. Kredyt inwestycyjny 5. Kredyt rewolwingowy 6,00 9,00 % lub WIBOR 1M / 3M / 6M + marża ustalana indywidualnie 8. Kredyt pomostowy WIBOR 3M + marża od 3 do 5 pp. 9. Kredyt na nawozy 6,5 % * kredytów może być indywidualnie negocjowane pomiędzy Wnioskodawcą i Bankiem. Strona 4 z 5

5 C. INNE Rodzaj oprocentowania 1. Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP D. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW 1. Kapitalizacja: - miesięczna - odsetki dopisywane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego; - kwartalna - odsetki dopisywane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego; - roczna - odsetki dopisywane są na koniec każdego roku kalendarzowego. 2. Dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych odsetki kapitalizowane są na koniec okresu umownego. E. INFORMACJE DOTYCZĄCE NALICZANIA ODSETEK 1. Szczegółowe warunki zmiany oprocentowania określa umowa. 2. Zasady naliczania odsetek: odsetki = k % d / 365 k - kapitał (kwota lokaty bądź kwota kredytu pozostającego do spłaty) % - stopa procentowa obowiązująca w okresie, za który wyliczane są odsetki d - liczba dni, za które obliczane są odsetki Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tabelę oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu znajdą Państwo także na Strona 5 z 5

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo