PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW"

Transkrypt

1 2014 PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW Maciej Berliński Departament Projektów Infrastrukturalnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

2 III oś priorytetowa Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Na Liście Projektów Indywidualnych znajduje się 6 projektów dla wszystkich zawarto umowy o dofinansowanie (w tym 1 projekt zakończony i rozliczony). Wartość umów ogółem wynosi: ,02 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: ,55 PLN Beneficjenci: Miasta Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce i Rzeszów. 2

3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej W ramach działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego realizowanych jest 6 projektów, z czego 4 są projektami dużymi. Olsztyn Kielce Białystok Etap II i III Lublin Rzeszów 3

4 Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie 4

5 Realizowany zakres rzeczowy projektu: 1. Zakup taboru tramwajowego - 15 szt.; 2. Budowa infrastruktury związanej z uruchomieniem linii tramwajowej: infrastruktury torowej, sieciowej, zasilania, budowa pomieszczeń biurowych, warsztatowych, myjni, zajezdni tramwajowej, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej; 3. Budowa ul. Obiegowa metrów; 4. Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na osiedlu Jaroty; 4. Zakup i wdrożenie ITS obejmującego: bilet elektroniczny, informację pasażerską, system zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego. Zrealizowano: Budowa pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni o łącznej długości ok. 7 km. 5

6 Pierwsze efekty zrealizowanego zadania w ramach projektu: Pilotażowe uruchomienie systemu sterowania ruchem, obejmujące 6 skrzyżowań spowodowało zwiększenie prędkości przejazdu komunikacji zbiorowej o prawie 18% w stosunku do prędkości przed instalacją systemu. Docelowo w system sterowania ruchem zostanie wyposażonych ponad 80 skrzyżowań. 6

7 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II 7

8 Zakres projektu: 1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego - 48 autobusów. 2. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, w tym: przebudowa ulic Antoniuk Fabryczny, Antoniukowska i Knyszyńska, dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza; 3. Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (wraz z przygotowaniem infrastruktury do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej). 8

9 Efekty realizacji projektu (na podstawie wniosku o płatność końcową): wzrost liczby podróży komunikacją miejską w stosunku do wartości bazowej wzrost o ok. 1,5 mln; mniejsza w stosunku do wartości bazowej liczba wypadków drogowych o 24 wypadki; mniejsza w stosunku do wartości bazowej liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych mniej o 27 osób. 9

10 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III 10

11 Zakres projektu w trakcie realizacji: budowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny; budowa ul. Wierzbowej na odcinku od Ronda Reagana do ul. Antoniukowskiej; Budowa systemu zarządzania ruchem. Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Zrealizowano: 1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego obejmującego: 40 jednoczłonowych i 30 dwuczłonowych autobusów zasilanych ON (w tym kasowniki i urządzenia na potrzeby komunikacji miejskiej); 2. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, w tym: przebudowa i rozbudowa ciągu ulic: J. H. Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny; przebudowa ulicy Lipowej na odcinku od ul. Malmeda do Placu Niepodległości w Białymstoku wraz z wlotami ulic bocznych; budowa centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza w rejonie rzeki Białej. 11

12 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: podniesienie konkurencyjności komunikacji miejskiej względem transportu indywidualnego nowych 70 autobusów, nowe centrum przesiadkowe; skrócenie czasu przejazdu komunikacja miejską oraz wzrost płynności ruchu dotychczas zrealizowane inwestycje drogowe; podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przejścia podziemne; zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców. 12

13 Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 13

14 Zakontraktowano 36 planowanych komponentów w projekcie. Zakończono 9 komponentów obejmujących roboty budowlane, m.in.: Budowa systemu zarządzania transportem publicznym, Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Grygowej na odcinku od ul. DMM do al. Witosa, Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Wileńskiej i ul. Głębokiej (uzupełnienie o drugi kierunek trakcji jednokierunkowej), Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w Al. Unii Lubelskiej, ul. Podzamcze i ul. Unickiej oraz przebudowa skrzyżowania Unicka Lubartowska, Przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Doświadczalnej, budowa pętli wraz z budową trakcji trolejbusowej i systemem zasilania, Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej oraz przebudowa skrzyżowania Zemborzycka Diamentowa, Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania, Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowa skrzyżowania Al. Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino. 14

15 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: poprawa komfortu podróży transportem zbiorowym: 25 z 70 trolejbusów, 100 nowych autobusów 2 nowe linie wzrost niezawodności i efektywności funkcjonowania transportu publicznego: System Zarządzania Transportem Publicznym - w zakresie systemu informacji przystankowej z tablicami SIP oraz Centrum Zarządzania zostały zakończone w 2012 r. zwiększenie sprzedaży biletów okresowych (10 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe, 150 dniowe) z szt. w 2011 r. do szt. w 2013 r. (wzrost o 39,16%) Wzrost liczby pasażerów (wg ilości sprzedanych biletów) z 98,56 mln w 2011 r. do 114,68 mln w 2013 r. (wzrost o 16,35%) 15

16 Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym 16

17 Zadania zakończone: 1: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - zadanie zakończone. 2: Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) - zadanie zakończone. 3: Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów) - zadanie zakończone. 4: Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów - zadanie zakończone. 5: Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów - zadanie zakończone. 9: Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM) - zadanie zakończone. 17

18 Zadania w trakcie realizacji: 6: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami. 7: Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska Źródłowa Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP). 8: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego. 10: Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny. 11: Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych. 12: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych (80 przystanków). 13: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. 18

19 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży komunikacją publiczną, zwiększenie mobilności mieszkańców: 13 nowych linii autobusowych 6 nowych linii obsługujących tereny na granicy miasto-teren podmiejski 40 nowych autobusów, automaty mobilne do sprzedaży biletów 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów System Informacji Pasażerskiej m.in. nadzorowanie w czasie rzeczywistym ruchu autobusów komunikacji miejskiej, rozkłady jazdy na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb przewozowych funkcjonująca Kielecka Karta Miejska i e-bilet do maja 2014 wydano już 34 tys. kart dostęp do informacji dzięki zamontowaniu 60 tablic informacyjnych na przystankach autobusowych wyszukiwarka połączeń, pozwalająca wygodnie zaplanować podróż komunikacją miejską 19

20 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej: 3 nowe pętle autobusowe, w tym 2 z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów 11 zatok autobusowych zwiększenie bezpieczeństwa, a także płynności ruchu drogowego: budowa węzła drogowego ulice w rejonie Targów Kielce 3 bezkolizyjne podziemne przejścia dla pieszych 20

21 zdjęcia: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 21

22 Realizowany zakres rzeczowy projektu: 1. Przebudowa i adaptacja układu ulicznego: a) rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska na odcinku o łącznej długości 1,7 km; b) rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych. 2. Aranżacja pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych - poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni. 3. Zakup i wdrożenie ITS wraz z platformą teleinformatyczną, obejmującego: a) System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD), b) System Obsługi Strefy Parkingowej (SOSP) c) System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), d) System Informacji Pasażerskiej (E-INFO), e) System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET). 22

23 Zrealizowane zadania: 1. zakup ekologicznego taboru autobusowego 80 nowoczesnych autobusów w tym: 30 autobusów maxi i 20 autobusów midi zasilanych ON, 30 autobusów maxi zasilanych CNG. 2. Przebudowa i adaptacja układu ulicznego: a) rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul Dąbrowskiego na odcinku o łącznej długości 1,7 km; b) rozbudowa ul Lubelskiej o łącznej długości około 3 km; c) rozbudowa ul. Rejtana na odcinku o łączne długości 2,4 km; 23

24 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży komunikacją publiczną, zwiększenie mobilności mieszkańców 80 nowych autobusów zwiększenie bezpieczeństwa, a także płynności ruchu drogowego: dotychczas zrealizowane inwestycje drogowe 24

25 IV oś priorytetowa Infrastruktura transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa Na Liście Projektów Indywidualnych (podstawowej) znajdują się 32 projekty dla wszystkich zawarto umowy o dofinansowanie (w tym 8 projektów zakończonych i rozliczonych, kolejnych 5 w trakcie rozliczenia końcowego). Wartość umów ogółem wynosi: ,94 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: ,73 PLN 25

26 W działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa realizowane są 32 projekty, wśród których 7 to duże projekty Obwodnica m. Bargłów Kościelny Most na Wiśle w m. Kamień 3 4 Droga wojewódzka nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień Obwodnica Jędrzejowa Most na Wiśle (Połaniec) Obwodnica Jarosławia Droga obwodowa Przemyśla 26

27 Przykład dużego projektu w działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa 27

28 Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 28

29 Efekty realizacji projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych w mieście przed oddaniem projektu (2012 r.) 10 wypadków, 119 kolizji liczba zdarzeń drogowych w mieście po oddaniu projektu (2013 r.) 3 wypadków, 105 kolizji Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,09 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,78 PLN/rok 29

30 Przykłady pozostałych projektów w działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa 30

31 Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Obwodnica Ełłku (etap III i IV) w cią ągu drogi krajowej nr 16 i nr 65 31

32 Efekty realizacji projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych w mieście przed uruchomieniem obwodnicy (2008 r.) 26 wypadków, 126 kolizji (28 osób zostało rannych) liczba zdarzeń drogowych w mieście po uruchomieniu obwodnicy (2013 r.) 9 wypadków, 102 kolizji (11 osób zostało rannych) Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu (*): oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,41 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,17 PLN/rok 32

33 Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 33

34 Efekty realizacji projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych w mieście przed uruchomieniem obwodnicy (2009 r.) 7 wypadków, 64 kolizje (7 osób zostało rannych) liczba zdarzeń drogowych w mieście po uruchomieniu obwodnicy (2013 r.) 16 kolizji Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu (*): oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,59 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,47 PLN/rok 34

35 Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku 35

36 Efekty realizacji projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych na ul. Maczka przed uruchomieniem obwodnicy (2008 r.) 9 wypadków, 144 kolizji (1 osoba zginęła, 11 osób zostało rannych) liczba zdarzeń drogowych na ul. Maczka po uruchomieniem obwodnicy (2013 r.) 1 wypadek, 80 kolizji (1 osoba została ranna) Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,00 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,00 PLN/rok 36

37 Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 37

38 Efekty realizacji projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych - ułatwienie dojazdu do terenów przewidzianych do lokalizacji nowych inwestycji, nowe miejsca pracy: firmy, które powstały w trakcie realizacji projektu: - Raben - ok. 60 osób (rozbudowa 2013 r.) - Castorama ok. 120 osób (otwarcie 2012 r.) - Warbo - ok. 50 osób (uruchomienie 2013 r.) - Ursus - ok. 150 osób (uruchomienie 2011 r.) Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu (*): oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,00 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,00 PLN/rok 38

39 Płatności Wykorzystanie środków (stan na dzień r.): Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność: 623, w tym: III i IV.1-519; Wartość zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych: ,69 PLN (III ,70 PLN, IV ,00 PLN) 65,09% (III.1 52,39 %, IV.1 70,32 %) wartości kosztów kwalifikowanych wynikających z podpisanych umów; Wartość przekazanego dofinansowania z EFRR: ,40 PLN (III ,55 PLN, IV ,85 PLN) 69,97% (III.1 60,16 %, IV.1 74,87 %) wartości dofinansowania w ramach podpisanych umów. 39

40 Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Produkty (stan na dzień r.): Według umów Zakup 423 jednostek taboru pasażerskiego, w tym 70 trolejbusów w Lublinie i 15 tramwajów w Olsztynie Zainstalowanie 10 systemów ITS, w tym systemy zarzadzania ruchem i informacji pasażerskiej Budowa 11 km nowej sieci tramwajowej (Olsztyn) oraz budowa 26,4 km nowej sieci trolejbusowej (Lublin) Budowa 2 dworców autobusowych, 1 centrum przesiadkowego, 7 pętli autobusowych Budowa i modernizacja dróg usprawniających komunikację miejską 27,7 km Aktualna realizacja Kupiono i odebrano 363 szt., w tym 25 trolejbusów Zainstalowano 2 systemy Wybudowano 20,76 km sieci trolejbusowej Wybudowano 2 dworce, 1 centrum przesiadkowe oraz 4 pętle autobusowe Wybudowano i zmodernizowano 16,36 km dróg 40

41 Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa Produkty (stan na r.): Według umów Realizacja (projekty zakończone) Obwodnice 23 7 (36,84% zakładanej wartości docelowej) Drogi nowe 176,88 km 47,75 km (27,38% zakładanej wartości docelowej) Drogi przebudowane 175,71 km 33,01 km (25,45% zakładanej wartości docelowej) Realizacja (projekty zakończone oraz oddane do użytku) 11 (57,89% zakładanej wartości docelowej) 75,08 km (43,05% zakładanej wartości docelowej) 79,87 km (61,58% zakładanej wartości docelowej) Pięć projektów dysponuje decyzjami o pozwoleniu na użytkowanie i na nich odbywa się ruch. Są to: 1. Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 - GDDKiA Oddział w Białymstoku; 2. Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku - Miasto Białystok; 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) - Województwo Świętokrzyskie; 4. Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr Województwo Świętokrzyskie; 5. Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 - GDDKiA Oddział w Olsztynie. 41

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 42

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

2011 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW. Ilustracja. Maciej Berliński Lublin, 15 czerwiec 2011 r.

2011 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW. Ilustracja. Maciej Berliński Lublin, 15 czerwiec 2011 r. 2011 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW Ilustracja Maciej Berliński Lublin, 15 czerwiec 2011 r. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej został

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2012 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW. Ilustracja. Dariusz Szewczyk Warszawa, 22 października 2012 r.

2012 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW. Ilustracja. Dariusz Szewczyk Warszawa, 22 października 2012 r. 2012 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW Ilustracja Dariusz Szewczyk Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej został ustanowiony jako instrument

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ. Roboty budowlane

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ. Roboty budowlane PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ Roboty budowlane Lp. Przedmiot zamówienia Proponowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) Wartość euro Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacyjna Lublina

Strategia komunikacyjna Lublina Strategia komunikacyjna Lublina ORGANIZACJA KOMUNIKACJI ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE INTEGRACJA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W AGLOMERACJI LUBELSKIE W RAMACH ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Gminy Świdnik, Wólka i Mełgiew -uruchomienie drugiej linii do Świdnika przez Zadębie, uwzględniającej obsługę Portu Lotniczego oraz tereny

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia r. Roboty budowlane

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia r. Roboty budowlane PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia 04.04.2017 r. Roboty budowlane Lp. Przedmiot zamówienia Proponowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) Wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich System Informacji Pasażerskiej w Łodzi Komisja Transportu Związku Miast Polskich Plan prezentacji: Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT jako sporządzającego rozkłady

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych (Transport tramwajowy) Seminarium Open Days 2008 Warszawa, 27 października 2008 r. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W związku z ogłoszonym w dniu 01.12.2010 r. naborem projektów do działania IV.1 PO RPW bardzo proszę o interpretację poniżej opisanej sytuacji: Zgodnie z dokumentem Procedura naboru projektów do Listy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Kielce, luty 2014 Konkurs Kategoria: TOP INWESTYCJE KOMUNALNE Nazwa Zgłaszającego Gmina Kielce Miejsce realizacji projektu Kielce,

Bardziej szczegółowo

IV KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO. Warszawa, października 2015 roku

IV KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO. Warszawa, października 2015 roku IV KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO Warszawa, 19-20 października 2015 roku 1 Zakres i prelegenci Plan prezentacji Geneza projektu i jego cel Lokalizacja aplikacyjna projektu i jego budżet Zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich Łódzkie węzły przesiadkowe Trasa W-Z centra przesiadkowe: Przystanek Piotrkowska - Centrum Przystanek

Bardziej szczegółowo

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty zostały zgłoszone do dofinansowania z Listy Indykatywnej EURO 2012 lub będą zgłoszone w konkursie o dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006 MIEJSKI TRANSPORT SZYNOWY 5 grudnia 2006, Politechnika Warszawska STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW NA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego problemy, szanse, wyzwania Zakłada: Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r.

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. Finansowanie: 108 mln EUR

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel /zmiany/ Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/ /2015 Rady Miasta Kielce z dnia stycznia 2015r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: starogardzki i tczewski - Gmina: Skarszewy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

HANNA ZDANOWSKA. f YT PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013. www facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube

HANNA ZDANOWSKA. f YT PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013. www  facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube HANNA ZDANOWSKA PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013 www www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube DUŻE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz czystego powietrza w Krakowie

Działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz czystego powietrza w Krakowie Działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz czystego powietrza w Krakowie Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia liczby samochodów w tzw. śródmieściu funkcjonalnym, w szczególności

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 2. DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: gdański i starogardzki, - Gmina: Gdańsk, Pruszcz

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT MOBILNOŚĆ W MIASTACH Politechnika

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO Koncepcje przebudowy placu Rapackiego wykonane na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 1 marca2013 r. W ramach opracowanych materiałów

Bardziej szczegółowo

XIX posiedzenie KM PO RPW. Warszawa, 17 czerwca 2015 roku

XIX posiedzenie KM PO RPW. Warszawa, 17 czerwca 2015 roku XIX posiedzenie KM PO RPW Warszawa, 17 czerwca 2015 roku 1 Zakres i prelegenci Plan prezentacji Geneza projektu i jego cel Kalendarium projektu Lokalizacja aplikacyjna projektu i jego budżet Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO Nazwa 3.1.1.1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.2 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.3 Liczba wybudowanych, zmodernizowanych skrzyŝowań 3.1.1.4 3.1.1.14 3.1.1.5 3.1.1.15 Oszczędność

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nazwa programu operacyjnego. Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nazwa programu operacyjnego. Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu operacyjnego Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu operacyjnego Oś Priorytetowa 3. Energia Numer i nazwa Działania w ramach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r.

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r. Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu Lublin, styczeń 2016 r. 1 Główne cele wprowadzanych zmian w II etapie: skierowanie komunikacji trolejbusowej przez nowe odcinki trakcji realizacja postulatów

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

Płock doświadczenie i koncepcje

Płock doświadczenie i koncepcje Płock doświadczenie i koncepcje Determinanty usprawnień ruchu drogowego System sterowania ruchem to zbiór narzędzi, metod i technik wykorzystywanych w celu uzyskania lepszej sprawności układu miasta dla

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Projekt nr 7.3-14 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r.

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa dróg nie likwiduje

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006 ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II NA ODCINKU: PĘTLA KIELECKA PĘTLA PIASKI Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

budowę centrum przesiadkowego przy ul. Szpitalnej, budowę centrum przesiadkowego w Szczygłowicach, w rejonie ul. Parkowej.

budowę centrum przesiadkowego przy ul. Szpitalnej, budowę centrum przesiadkowego w Szczygłowicach, w rejonie ul. Parkowej. Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 1 Propozycje rozwiązań inwestycyjnych rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu publicznego i infrastruktury towarzyszącej na potrzeby poprawy mobilności

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2016 1 Nazwa Beneficjenta 1.1

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM

1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM Załącznik nr 2 do siwz nr DGK-IV.271.47.2015 WYKAZ - SEKTOR II 1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM Wykaz ulic tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania Orientacyjna powierzchnia Drogi powiatowe (w

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 UMOWA O DOFINANSOWANIE - została podpisana w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 6 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 9 TABELA D TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R.

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 16 października 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 CO ŁĄCZYMY Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo