PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW"

Transkrypt

1 2014 PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW Maciej Berliński Departament Projektów Infrastrukturalnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

2 III oś priorytetowa Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Na Liście Projektów Indywidualnych znajduje się 6 projektów dla wszystkich zawarto umowy o dofinansowanie (w tym 1 projekt zakończony i rozliczony). Wartość umów ogółem wynosi: ,02 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: ,55 PLN Beneficjenci: Miasta Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce i Rzeszów. 2

3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej W ramach działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego realizowanych jest 6 projektów, z czego 4 są projektami dużymi. Olsztyn Kielce Białystok Etap II i III Lublin Rzeszów 3

4 Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie 4

5 Realizowany zakres rzeczowy projektu: 1. Zakup taboru tramwajowego - 15 szt.; 2. Budowa infrastruktury związanej z uruchomieniem linii tramwajowej: infrastruktury torowej, sieciowej, zasilania, budowa pomieszczeń biurowych, warsztatowych, myjni, zajezdni tramwajowej, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej; 3. Budowa ul. Obiegowa metrów; 4. Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na osiedlu Jaroty; 4. Zakup i wdrożenie ITS obejmującego: bilet elektroniczny, informację pasażerską, system zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego. Zrealizowano: Budowa pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni o łącznej długości ok. 7 km. 5

6 Pierwsze efekty zrealizowanego zadania w ramach projektu: Pilotażowe uruchomienie systemu sterowania ruchem, obejmujące 6 skrzyżowań spowodowało zwiększenie prędkości przejazdu komunikacji zbiorowej o prawie 18% w stosunku do prędkości przed instalacją systemu. Docelowo w system sterowania ruchem zostanie wyposażonych ponad 80 skrzyżowań. 6

7 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II 7

8 Zakres projektu: 1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego - 48 autobusów. 2. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, w tym: przebudowa ulic Antoniuk Fabryczny, Antoniukowska i Knyszyńska, dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza; 3. Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (wraz z przygotowaniem infrastruktury do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej). 8

9 Efekty realizacji projektu (na podstawie wniosku o płatność końcową): wzrost liczby podróży komunikacją miejską w stosunku do wartości bazowej wzrost o ok. 1,5 mln; mniejsza w stosunku do wartości bazowej liczba wypadków drogowych o 24 wypadki; mniejsza w stosunku do wartości bazowej liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych mniej o 27 osób. 9

10 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III 10

11 Zakres projektu w trakcie realizacji: budowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny; budowa ul. Wierzbowej na odcinku od Ronda Reagana do ul. Antoniukowskiej; Budowa systemu zarządzania ruchem. Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Zrealizowano: 1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego obejmującego: 40 jednoczłonowych i 30 dwuczłonowych autobusów zasilanych ON (w tym kasowniki i urządzenia na potrzeby komunikacji miejskiej); 2. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, w tym: przebudowa i rozbudowa ciągu ulic: J. H. Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny; przebudowa ulicy Lipowej na odcinku od ul. Malmeda do Placu Niepodległości w Białymstoku wraz z wlotami ulic bocznych; budowa centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza w rejonie rzeki Białej. 11

12 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: podniesienie konkurencyjności komunikacji miejskiej względem transportu indywidualnego nowych 70 autobusów, nowe centrum przesiadkowe; skrócenie czasu przejazdu komunikacja miejską oraz wzrost płynności ruchu dotychczas zrealizowane inwestycje drogowe; podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przejścia podziemne; zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców. 12

13 Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 13

14 Zakontraktowano 36 planowanych komponentów w projekcie. Zakończono 9 komponentów obejmujących roboty budowlane, m.in.: Budowa systemu zarządzania transportem publicznym, Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Grygowej na odcinku od ul. DMM do al. Witosa, Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Wileńskiej i ul. Głębokiej (uzupełnienie o drugi kierunek trakcji jednokierunkowej), Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w Al. Unii Lubelskiej, ul. Podzamcze i ul. Unickiej oraz przebudowa skrzyżowania Unicka Lubartowska, Przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Doświadczalnej, budowa pętli wraz z budową trakcji trolejbusowej i systemem zasilania, Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej oraz przebudowa skrzyżowania Zemborzycka Diamentowa, Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania, Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowa skrzyżowania Al. Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino. 14

15 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: poprawa komfortu podróży transportem zbiorowym: 25 z 70 trolejbusów, 100 nowych autobusów 2 nowe linie wzrost niezawodności i efektywności funkcjonowania transportu publicznego: System Zarządzania Transportem Publicznym - w zakresie systemu informacji przystankowej z tablicami SIP oraz Centrum Zarządzania zostały zakończone w 2012 r. zwiększenie sprzedaży biletów okresowych (10 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe, 150 dniowe) z szt. w 2011 r. do szt. w 2013 r. (wzrost o 39,16%) Wzrost liczby pasażerów (wg ilości sprzedanych biletów) z 98,56 mln w 2011 r. do 114,68 mln w 2013 r. (wzrost o 16,35%) 15

16 Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym 16

17 Zadania zakończone: 1: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - zadanie zakończone. 2: Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) - zadanie zakończone. 3: Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów) - zadanie zakończone. 4: Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów - zadanie zakończone. 5: Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów - zadanie zakończone. 9: Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM) - zadanie zakończone. 17

18 Zadania w trakcie realizacji: 6: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami. 7: Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska Źródłowa Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP). 8: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego. 10: Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny. 11: Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych. 12: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych (80 przystanków). 13: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. 18

19 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży komunikacją publiczną, zwiększenie mobilności mieszkańców: 13 nowych linii autobusowych 6 nowych linii obsługujących tereny na granicy miasto-teren podmiejski 40 nowych autobusów, automaty mobilne do sprzedaży biletów 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów System Informacji Pasażerskiej m.in. nadzorowanie w czasie rzeczywistym ruchu autobusów komunikacji miejskiej, rozkłady jazdy na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb przewozowych funkcjonująca Kielecka Karta Miejska i e-bilet do maja 2014 wydano już 34 tys. kart dostęp do informacji dzięki zamontowaniu 60 tablic informacyjnych na przystankach autobusowych wyszukiwarka połączeń, pozwalająca wygodnie zaplanować podróż komunikacją miejską 19

20 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej: 3 nowe pętle autobusowe, w tym 2 z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów 11 zatok autobusowych zwiększenie bezpieczeństwa, a także płynności ruchu drogowego: budowa węzła drogowego ulice w rejonie Targów Kielce 3 bezkolizyjne podziemne przejścia dla pieszych 20

21 zdjęcia: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 21

22 Realizowany zakres rzeczowy projektu: 1. Przebudowa i adaptacja układu ulicznego: a) rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska na odcinku o łącznej długości 1,7 km; b) rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych. 2. Aranżacja pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych - poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni. 3. Zakup i wdrożenie ITS wraz z platformą teleinformatyczną, obejmującego: a) System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD), b) System Obsługi Strefy Parkingowej (SOSP) c) System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), d) System Informacji Pasażerskiej (E-INFO), e) System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET). 22

23 Zrealizowane zadania: 1. zakup ekologicznego taboru autobusowego 80 nowoczesnych autobusów w tym: 30 autobusów maxi i 20 autobusów midi zasilanych ON, 30 autobusów maxi zasilanych CNG. 2. Przebudowa i adaptacja układu ulicznego: a) rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul Dąbrowskiego na odcinku o łącznej długości 1,7 km; b) rozbudowa ul Lubelskiej o łącznej długości około 3 km; c) rozbudowa ul. Rejtana na odcinku o łączne długości 2,4 km; 23

24 Pierwsze efekty zrealizowanych zadań w ramach projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży komunikacją publiczną, zwiększenie mobilności mieszkańców 80 nowych autobusów zwiększenie bezpieczeństwa, a także płynności ruchu drogowego: dotychczas zrealizowane inwestycje drogowe 24

25 IV oś priorytetowa Infrastruktura transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa Na Liście Projektów Indywidualnych (podstawowej) znajdują się 32 projekty dla wszystkich zawarto umowy o dofinansowanie (w tym 8 projektów zakończonych i rozliczonych, kolejnych 5 w trakcie rozliczenia końcowego). Wartość umów ogółem wynosi: ,94 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: ,73 PLN 25

26 W działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa realizowane są 32 projekty, wśród których 7 to duże projekty Obwodnica m. Bargłów Kościelny Most na Wiśle w m. Kamień 3 4 Droga wojewódzka nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień Obwodnica Jędrzejowa Most na Wiśle (Połaniec) Obwodnica Jarosławia Droga obwodowa Przemyśla 26

27 Przykład dużego projektu w działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa 27

28 Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 28

29 Efekty realizacji projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych w mieście przed oddaniem projektu (2012 r.) 10 wypadków, 119 kolizji liczba zdarzeń drogowych w mieście po oddaniu projektu (2013 r.) 3 wypadków, 105 kolizji Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,09 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,78 PLN/rok 29

30 Przykłady pozostałych projektów w działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa 30

31 Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Obwodnica Ełłku (etap III i IV) w cią ągu drogi krajowej nr 16 i nr 65 31

32 Efekty realizacji projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych w mieście przed uruchomieniem obwodnicy (2008 r.) 26 wypadków, 126 kolizji (28 osób zostało rannych) liczba zdarzeń drogowych w mieście po uruchomieniu obwodnicy (2013 r.) 9 wypadków, 102 kolizji (11 osób zostało rannych) Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu (*): oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,41 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,17 PLN/rok 32

33 Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 33

34 Efekty realizacji projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych w mieście przed uruchomieniem obwodnicy (2009 r.) 7 wypadków, 64 kolizje (7 osób zostało rannych) liczba zdarzeń drogowych w mieście po uruchomieniu obwodnicy (2013 r.) 16 kolizji Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu (*): oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,59 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,47 PLN/rok 34

35 Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku 35

36 Efekty realizacji projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: liczba zdarzeń drogowych na ul. Maczka przed uruchomieniem obwodnicy (2008 r.) 9 wypadków, 144 kolizji (1 osoba zginęła, 11 osób zostało rannych) liczba zdarzeń drogowych na ul. Maczka po uruchomieniem obwodnicy (2013 r.) 1 wypadek, 80 kolizji (1 osoba została ranna) Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,00 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,00 PLN/rok 36

37 Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 37

38 Efekty realizacji projektu: Warszawa, 11 czerwca 2014 r. Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych - ułatwienie dojazdu do terenów przewidzianych do lokalizacji nowych inwestycji, nowe miejsca pracy: firmy, które powstały w trakcie realizacji projektu: - Raben - ok. 60 osób (rozbudowa 2013 r.) - Castorama ok. 120 osób (otwarcie 2012 r.) - Warbo - ok. 50 osób (uruchomienie 2013 r.) - Ursus - ok. 150 osób (uruchomienie 2011 r.) Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów osiągnięte wskaźniki rezultatu (*): oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: ,00 PLN/rok oszczędność czasu w przewozach towarowych: ,00 PLN/rok 38

39 Płatności Wykorzystanie środków (stan na dzień r.): Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność: 623, w tym: III i IV.1-519; Wartość zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych: ,69 PLN (III ,70 PLN, IV ,00 PLN) 65,09% (III.1 52,39 %, IV.1 70,32 %) wartości kosztów kwalifikowanych wynikających z podpisanych umów; Wartość przekazanego dofinansowania z EFRR: ,40 PLN (III ,55 PLN, IV ,85 PLN) 69,97% (III.1 60,16 %, IV.1 74,87 %) wartości dofinansowania w ramach podpisanych umów. 39

40 Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Produkty (stan na dzień r.): Według umów Zakup 423 jednostek taboru pasażerskiego, w tym 70 trolejbusów w Lublinie i 15 tramwajów w Olsztynie Zainstalowanie 10 systemów ITS, w tym systemy zarzadzania ruchem i informacji pasażerskiej Budowa 11 km nowej sieci tramwajowej (Olsztyn) oraz budowa 26,4 km nowej sieci trolejbusowej (Lublin) Budowa 2 dworców autobusowych, 1 centrum przesiadkowego, 7 pętli autobusowych Budowa i modernizacja dróg usprawniających komunikację miejską 27,7 km Aktualna realizacja Kupiono i odebrano 363 szt., w tym 25 trolejbusów Zainstalowano 2 systemy Wybudowano 20,76 km sieci trolejbusowej Wybudowano 2 dworce, 1 centrum przesiadkowe oraz 4 pętle autobusowe Wybudowano i zmodernizowano 16,36 km dróg 40

41 Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa Produkty (stan na r.): Według umów Realizacja (projekty zakończone) Obwodnice 23 7 (36,84% zakładanej wartości docelowej) Drogi nowe 176,88 km 47,75 km (27,38% zakładanej wartości docelowej) Drogi przebudowane 175,71 km 33,01 km (25,45% zakładanej wartości docelowej) Realizacja (projekty zakończone oraz oddane do użytku) 11 (57,89% zakładanej wartości docelowej) 75,08 km (43,05% zakładanej wartości docelowej) 79,87 km (61,58% zakładanej wartości docelowej) Pięć projektów dysponuje decyzjami o pozwoleniu na użytkowanie i na nich odbywa się ruch. Są to: 1. Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 - GDDKiA Oddział w Białymstoku; 2. Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku - Miasto Białystok; 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) - Województwo Świętokrzyskie; 4. Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr Województwo Świętokrzyskie; 5. Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 - GDDKiA Oddział w Olsztynie. 41

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 42

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2012 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW. Ilustracja. Dariusz Szewczyk Warszawa, 22 października 2012 r.

2012 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW. Ilustracja. Dariusz Szewczyk Warszawa, 22 października 2012 r. 2012 ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW DROGOWYCH W RAMACH PO RPW Ilustracja Dariusz Szewczyk Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej został ustanowiony jako instrument

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacyjna Lublina

Strategia komunikacyjna Lublina Strategia komunikacyjna Lublina ORGANIZACJA KOMUNIKACJI ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE INTEGRACJA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W AGLOMERACJI LUBELSKIE W RAMACH ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Gminy Świdnik, Wólka i Mełgiew -uruchomienie drugiej linii do Świdnika przez Zadębie, uwzględniającej obsługę Portu Lotniczego oraz tereny

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Kielce, luty 2014 Konkurs Kategoria: TOP INWESTYCJE KOMUNALNE Nazwa Zgłaszającego Gmina Kielce Miejsce realizacji projektu Kielce,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W związku z ogłoszonym w dniu 01.12.2010 r. naborem projektów do działania IV.1 PO RPW bardzo proszę o interpretację poniżej opisanej sytuacji: Zgodnie z dokumentem Procedura naboru projektów do Listy

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel /zmiany/ Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/ /2015 Rady Miasta Kielce z dnia stycznia 2015r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT MOBILNOŚĆ W MIASTACH Politechnika

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

XIX posiedzenie KM PO RPW. Warszawa, 17 czerwca 2015 roku

XIX posiedzenie KM PO RPW. Warszawa, 17 czerwca 2015 roku XIX posiedzenie KM PO RPW Warszawa, 17 czerwca 2015 roku 1 Zakres i prelegenci Plan prezentacji Geneza projektu i jego cel Kalendarium projektu Lokalizacja aplikacyjna projektu i jego budżet Stanisława

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r.

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa dróg nie likwiduje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r.

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r. Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu Lublin, styczeń 2016 r. 1 Główne cele wprowadzanych zmian w II etapie: skierowanie komunikacji trolejbusowej przez nowe odcinki trakcji realizacja postulatów

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 CO ŁĄCZYMY Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wdrażania

Aktualny stan wdrażania Aktualny stan wdrażania ania PO RPW 2007 2013 2013 Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW Komitet Monitorujący PO RPW 2007 2013 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 UMOWA O DOFINANSOWANIE - została podpisana w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R.

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 16 października 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

Projekt BRAMA ZACHODNIA

Projekt BRAMA ZACHODNIA PRZEDŁUŻENIE TRASY TRAMWAJOWEJ Z PĘTLI OGRODY DO WĘZŁA POLSKA/DĄBROWSKIEGO ORAZ BUDOWA DWORCA PRZESIADKOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO WRAZ Z PARKINGIEM P&R W POZNANIU BRAMA ZACHODNIA Celem ogólnym projektu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Odpowiedź: wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W związku z ogłoszonym w dniu 01.12.2010 r. naborem projektów do działania IV.1 PO RPW bardzo proszę o interpretację poniżej opisanej sytuacji: Zgodnie z dokumentem Procedura naboru projektów do Listy

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006 ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II NA ODCINKU: PĘTLA KIELECKA PĘTLA PIASKI Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City W ramach BiT-City realizowanych będzie 5 projektów Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Łódź, 20 maja 2013 r.

Łódź, 20 maja 2013 r. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków 1 2 Prezentacja estakady Dlaczego NIE? 3 Propozycje dla dzielnic Łódź, 20.04.2015 r. Widok na estakadę od zachodu.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój i działania podejmowane w zakresie infrastruktury drogowej w ostatniej dekadzie z wyszczególnieniem województwa podkarpackiego

Rozwój i działania podejmowane w zakresie infrastruktury drogowej w ostatniej dekadzie z wyszczególnieniem województwa podkarpackiego Rozwój i działania podejmowane w zakresie infrastruktury drogowej w ostatniej dekadzie z wyszczególnieniem województwa podkarpackiego Rafał Nowak Kierujący Departamentem Dróg i Autostrad, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec 2011 Region świętokrzyski położony jest w środkowo-południowej części Polski. Sąsiaduje z sześcioma województwami: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 3 kwietnia 2014 r. Założenia do trasowania nowych i

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie kredytu. Kredyty

Przeznaczenie kredytu. Kredyty ZadłuŜenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek Lp Podmiot w którym zaciągnięto kredyt Przeznaczenie kredytu umowy; data zawarcia Stan zadłuŝenia na 30.06.2011r. Kredyty 1 ING Bank

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - Grudziądz, 20-21.05.2014 r. Zdjęcie Łomży z lotu ptaka Suwałki Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie kredytu. Kredyty

Przeznaczenie kredytu. Kredyty ZadłuŜenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów,poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych Lp Podmiot w którym zaciągnięto kredyt Przeznaczenie kredytu umowy; data zawarcia Stan zadłuŝenia na

Bardziej szczegółowo

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych. tel.(42) 307-00-84 MAJ 2015

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych. tel.(42) 307-00-84 MAJ 2015 Inwestor: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10 101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, fax 89 535 15 58, www.olsztyn.eu, e-mail: bok@olsztyn.eu Nazwa zadania: Adres inwestycji: Stadium: Temat opracowania: Kod

Bardziej szczegółowo

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Dr inż. Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni Nadrzędnym celem strategicznym, wynikającym z deklaracji misji władz miasta, jest osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

Systemy Smart City w ZTM Lublin

Systemy Smart City w ZTM Lublin Systemy Smart City w ZTM Lublin Plan prezentacji 1. Dane gromadzone przez ZTM 2. Systemy zarządzane przez ZTM 3. Obszary wyróżniania się ZTM w kraju 4. Infrastruktura służąca systemom smart city 5. Dane,

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane?

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Wśród użytkowników systemu transportowego Warszawy coraz powszechniejsze jest odczucie narastającej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Podprojekt tramwajowy realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A.

Podprojekt tramwajowy realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A. Najważniejsze wydarzenia związane z przygotowaniem i realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo