Generacja wykresów przy pomocy MRTG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generacja wykresów przy pomocy MRTG"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka, IV rok Administracja systemem komputerowym Generacja wykresów przy pomocy MRTG Prowadzacy: mgr inż. Bogusław Juza Wykonanie: Michał Fedorowicz, Andrzej Gruszczyk, Tomasz Gubała Kraków, 2002

2 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Sposób działania MRTG 5 3 Plik konfiguracyjny Konfiguracja parametrów globalnych Katalogi Współdziałanie z SNMP Zewnętrzny moduł do logowania Uruchamianie mrtg Inne parametry Konfiguracja monitorowania celów Podstawowe parametry Maksymalne wartości zmiennych Wygląd strony HTML Parametry wykresów Inne parametry Sprawdzanie wartości progowych Definiowanie wartości domyślnych Narzędzia dostępne wraz z MRTG Generowanie pliku konfiguracyjnego Generowanie strony indeksu Przykładowe konfiguracje Funkcja procesuptime() Pomiar zajętości dysków w systemie Skrypt do pomiaru procentowej zajętości dysku w systemie Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Pomiar obciążenia procesora Skrypt do pomiaru obciążenia procesora w systemie Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Pomiar ilości procesów w systemie Skrypt do pomiaru ilości procesów Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Pomiar ilości połączeń do serwera poczty sendmail Skrypt do pomiaru ilości połączeń do serwera poczty sendmail Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Pomiar ruchu na interfejsie eth i ppp w systemie linux Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG

3 SPIS TREŚCI 3 6 Dodatkowe moduły dla MRTG Moduł 14all Opis Instalacja Plik konfiguracyjny Moduł GetSNMPLinesUP Moduł IxDisk Moduł PMLines Moduł TTrafic Moduł apc_ups Moduły atmmaker, cfgmaker_atm, cfgmaker_cisco, cfgmaker_dlci Moduł cisco_bpx_mgx Moduł ciscoindex Moduł cisco_ipaccounting Moduł cpuinfo Moduł cpumon Moduł diskmon Opis Instalacja Moduł distrib Moduł get_active Moduły ipchains, ipchainacc Moduł ipfilter Moduły iptables_acc, iptables-accounting Moduł ircstats Moduł ircstats Moduł jm Moduł linux_stats Moduł memory Moduł monitor Opis Instalacja Moduł mrtg-archiver Moduł mrtg-archiver-script Moduł mrtg-blast Moduł mrtg-dynip Moduł ipacc Moduł mrtg-mail

4 SPIS TREŚCI Moduł mrtg.php Moduł mrtg_php_portal Moduł mrtgidx Moduł mrtgindex.cgi Moduł mrtgrq Opis Instalacja Moduł net-hosts Moduł rdlog Moduł rumb-stat Moduł stat Moduł whodo Moduł xlsummary

5 1 Wstęp 5 1 Wstęp MRTG (Multi Router Traffic Grapher) jest narzędziem do monitorowania i wizualizacji niemal dowolnych wielkości związanych z działaniem systemu komputerowego pracującego pod kontrolą systemu Unix bądź Windows NT. Możliwe jest także monitorowanie innych wielkości, o ile dostarczymy odpowiednie dane. Podstawowym zastosowaniem MRTG jest monitorowanie ruchu sieciowego wykorzystując protokół SNMP (Simple Network Management Protocol). Śledzić można również inne zmienne SNMP, można także użyć zewnętrznego programu dostarczającego dane, co umożliwia monitorowanie np. obciążenia procesora, sesji użytkowników itd. Dane te gromadzone są w plikach log i przedstawiane są w postaci wykresów. MRTG może obrazować zmiany na wykresie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym. Oprócz wizualizacji monitorowanych wielkości MRTG udostępnia dodatkową funkcjonalność możliwość reagowania na zmiany wartości mierzonych wielkości. Można ustalić wartości progowe minimalne i maksymalne dla każdej z monitorowanych wielkości i określić jakie akcje będą podejmowane po przekroczeniu tych progów. W niniejszym dokumencie poszczególne monitorowane obiekty nazywane są celami aby uniknąć konieczności używania za każdym razem powyższego długiego sformułowania. Określenie to jest odpowiednikiem angielskiego target, które jest powszechnie stosowane w anglojęzycznej dokumentacji pakietu MRTG. Celami mogą zatem być wspomniane wcześniej ruch sieciowy, obciążenie procesora itd. 2 Sposób działania MRTG MRTG pobiera dane o wartości monitorowanej wielkości w równych odstępach czasu. W domyślnym sposobie pracy wartości otrzymane z kolejnych odczytów są od siebie odejmowane. Jest to użyteczne w przypadku odczytywania ilości przesłanych bajtów przez interfejs sieciowy za pomocą SNMP. Otrzymujemy wtedy ilość przesłanych bajtów pomiędzy poszczególnymi odczytami. Następnie dla przedziału czasu pomiędzy przedostatnim a ostatnim odczytem obliczana jest wartość średnia transferu mówiąca ile średnio przesyłano bajtów na sekundę. Uzyskujemy ją dzieląc ilość przesłanych bajtów przez (stałą) wartość czasu, w którym zostały one przesłane. Wartości prezentowane przez MRTG są wartościami średnimi, MRTG nie obrazuje zmian mierzonej wielkości w każdym momencie. Po obliczeniu wartości średnich w przedziałach, pomiędzy którymi dokonano odczytów następuje normalizacja. Celem normalizacji jest zmiana przedziałów, w których pierwotnie dokonano pomiarów na znormalizowane przedziały o tej samej długości, lecz przesunięte tak, aby rozpoczynały się np. o pełnej godzinie. Znormalizowane wartości zapisywane są w pliku log. Aby zapobiec nieskończonemu rozrastaniu się takiego pliku dokonywanie jest scalanie otrzymanych wartości. Na podstawie znormalizowanych wartości odpowiadających przedziałom 5 minut tworzony jest wykres dzienny. Po pewnym czasie (nieco więcej niż jeden dzień) wartości z 6 kolejnych przedziałów łączone są w jedną wartość odpowiadającą 30 minutom. Wartości takie z kolei tworzą wykres tygodniowy, a po nieco więcej niż

6 3 Plik konfiguracyjny 6 8 dniach są scalane w wartości odpowiadające 2 godzinom tworząc w rezultacie wykres miesięczny. Ostatnim etapem scalania jest tworzenie przedziałów odpowiadających dniu, które to przedstawiane są na wykresie rocznym. Oprócz opisanego sposobu działania możliwe jest także dokonywanie pomiarów bez odejmowania wartości mierzonej w danej chwili od wartości poprzedniej. W dalszym ciągu jednak wartość ta dzielona jest przez przedział czasu. Innymi słowy odpowiada to domyślnemu sposobowi obliczania wartości średniej, z tym że za wartość poprzednią przyjmowane jest zawsze zero. Możliwe jest także zrezygnowanie z dokonywania jakiegokoliwek obliczania wartości średniej przez MRTG. Wartości otrzymane z pomiarów nie są odejmowane od siebie i nie są też dzielone przez przedział czasu. Jest to użyteczne, gdy mierzymy np. zajętość dysków, obciążenie procesora, czy też temperaturę. 3 Plik konfiguracyjny Plik konfiguracyjny programu MRTG zazwyczaj jest umieszczony w katalogu /etc. Można modyfikować go samodzielnie lub wygenerować go za pomocą opisanego w rozdziale 4.1 programu cfgmaker. Omawiany plik składa się z części związanej z konfiguracją parametrów globalnych, która opisana jest w sekcji 3.1, oraz dotyczącej poszczególnych celów, co opisane jest w sekcji 3.2. Tworząc plik konfiguracyjny możliwe jest wykorzystanie dodatkowej funkcjonalności MRTG, którą jest reagowanie na przekroczenie przez mierzone zmienne wartości progowych. Jest to opisane dokładniej w sekcji 3.3. Wspomniane parametry ustawia się wpisując określone słowo kluczowe zakończone znakiem :, po którym umieszcza się wartość przypisywaną do tego parametru. W przypadku parametrów dla poszczególnych celów konieczne jest umieszczenie po słowie kluczowym a przez znakiem : w nawiasach kwadratowych wybranej nazwy celu Parametr[<nazwa celu>]: <wartość parametru>. 3.1 Konfiguracja parametrów globalnych Katalogi W części globalnej konieczne jest ustawienie co najmniej jednego parametru: WorkDir określa on miejsce, w którym mają być zapisywane pliki log i generowane strony HTML wraz z plikami graficznymi z wykresami Opcjonalnie, zamiast powyższego parametru możemy podać oddzielne katalogi dla stron HTML, plików graficznych i plików log: HtmlDir ImageDir LogDir katalog dla stron HTML katalog dla plików graficznych katalog dla plików log

7 3.1 Konfiguracja parametrów globalnych 7 Nieco mniej istotna, ale dla porządku opisana tutaj, jest możliwość określenia katalogu do przechowywania plików z logo MRTG, które wyświetlane są na generowanych stronach: IconDir katalog dla plików z logo MRTG; w przeciwieństwie do powyższych parametrów powinna być to ścieżka względna wobec katalogu określonego parametrem WorkDir Współdziałanie z SNMP Aby zapewnić współpracę pomiędzy MRTG a różnymi, często niekompatybilnymi z sobą implementacjami SNMP możliwe jest ustawienie poniższych parametrów: NoMib2 SingleRequest MRTG nie pyta o własności sysuptime i sysname, których nie posiadają niektóre implementacje SNMP powoduje, że MRTG podczas jednego zapytania wysyłanego do SNMP pyta o wartość tylko jednej zmiennej, gdyż niektóre implementacje nie obsługują zapytań o kilka zmiennych równocześnie Jak zostanie to opisane w rozdziale 3.2 dla każdego celu można określić timeout. Możliwe jest także określenie tej opcji wraz z innymi dla wszystkich celów, które to ustawienia przykrywają ustawienia dla poszczególnych celów: SnmpOptions możliwe jest ustawienie następujących opcji: timeout, retries, backoff, default_max_repetitions, lenient_source_port_matching, lenient_source_address_marching Aby przyspieszyć działanie MRTG, szczególnie gdy pobiera on dane z SNMP możliwe jest uruchamianie kilku instancji programu mrtg poprzez ustawienie opcji: Fork uruchomienie kilku procesów mrtg równocześnie Zewnętrzny moduł do logowania W MRTG możliwe jest użycie zewnętrznego modułu Perl do wykonywania logowania o nazwie rrdtool. Aby skorzystać z tej możliwości należy ustawić następujące opcje: LogFormat LibAdd PathAdd jeżeli chcemy użyć programu rrdtool, to parametr powinien mieć wartość rrdtool opcjonalny parametr określający dla interpretera perla ścieżkę do modułu rrdtool, jeżeli interpreter sam nie potrafi go zlokalizować opcjonalny parametr oznaczający ścieżkę do programu wykonywalnego rrdtool

8 3.2 Konfiguracja monitorowania celów Uruchamianie mrtg Najprostszy sposób okresowego uruchamiania programu mrtg to użycie systemowego deamona cron. Taki sposób uruchamiania powoduje, że co ustalony czas uruchamiana jest nowy proces mrtg wykonujące swoje działania i kończący pracę chwilę po tym. Przy każdym uruchomieniu parsowany jest plik konfiguracyjny. Sposobem na zmniejszenie obciążenia systemu przez mrtg jest uruchomienie go jako deamona. Należy wtedy ustawić parametr: RunAsDeamon uruchamianie MRTG jako deamona Niezbędne jest także stworzenie skryptu startowego, który uruchomi deamon podczas uruchamiania systemu. Parametrem, który musi być ustawiony razem z RunAsDeamon jest Interval: Interval jak często uruchamiać mrtg Parametr ten warto ustawić jednak nie tylko, gdy uruchamiamy mrtg jako daemon. Jego ustawienie powoduje także, że nagłówek strony HTML będzie zawierał informację o czasie życia tej strony. Podobne zadanie ma parametr Refresh, który wskazuje po jakim czasie przeglądarka powinna przeładować stronę: Refresh co jaki czas przeładować stronę Inne parametry W MRTG możliwe jest także wybranie jednego z kilkudziesięciu dostępnych języków, który użyty będzie podczas generacji strony HTML: Language wybór języka, w jakim generowane będą strony HTML 3.2 Konfiguracja monitorowania celów Podstawowe parametry Podstawowym parametrem jaki należy określić aby skonfigurować monitorowanie nowego celu jest parametr Target: Target co MRTG powinien monitorować Wartość dla tego parametru można podać w jednym z kilku dostępnych formatów:

9 3.2 Konfiguracja monitorowania celów 9 Basic Format ten ma postać Atrybut port oznacza interfejs hosta, MRTG wykorzystuje go pytając o zmienną SNMP o nazwie ifindex. router jest adresem (IP lub nazwą DNS) hosta. community jest rodzajem hasła, przesyłanego w wiadomościach SNMP i służy do autentykacji agenta SNMP. Każde urządzenie przypisane jest do pewnej community, które można rozumieć także jako grupę urządzeń. Domyślną wartością tego atrybutu jest public. SNMPv2c Użycie tego formatu powoduje wykorzystanie wersji SNMPv2c protokołu SNMP, charakteryzującego się m.in. stosowaniem liczników 64-bitowych zamiast 32-bitowych. Ta wersja protokołu nie jest jednak wspierana przez wszystkie urządzenia. Jeżeli chcemy użyć tego formatu, to na końcu dotychczasowego stringu musimy dodać cyfrę 2 poprzedzoną pięcioma znakami : omówiona tutaj składnia staje się bardziej zrozumiała po zapoznaniu się z formatem Extended Host Name Syntax, którego ten format jest w istocie częścią. Reversing Powoduje, że ruch wychodzący przedstawiany jest na wykresie jako wchodzący i vice versa. Efekt ten uzyskujemy dodając znak - przed definicją celu. Interface by IP Ten format jest użyteczny, gdy indeksacja interfejsów SNMP ulega zmianie np. przez dodanie lub usunięcie urządzenia. Używając tego formatu MRTG wysyła zapytanie do urządzenia SNMP za pomocą adresu IP i następnie próbuje znaleźć odpowiadający mu adres interfejsu SNMP. Tego formatu można używać z innymi wymienionymi tutaj formatami dodając go dodatkowo po OID a przed atrybutem community z prefiksem /. Interface by Description Formatu tego używamy w podobny sposób jak powyższego, z tym że zamiast adresów IP stosujemy opis interfejsów. MRTG wysyła wtedy zapytanie o zmienną SNMP o nazwie ifdesc. Nazwę, o którą będzie pytało MRTG wprowadzamy w pliku konfiguracyjnym z prefiksem \. w tym samym miejscu, co w poprzednim przypadku Interface by Name Format ten jest użyteczny w przypadku monitorowania interfejsów switchów. MRTG wykorzystuje wtedy podczas zapytania zmienną SNMP o nazwie ifname. Nazwę wprowadzamy ze prefiksem #. Interface by Ethernet Address Możliwe jest także podanie fizycznego adresu interfejsu. Aby użyć tego adresu należy poprzedzić go prefiksem!. Adres ten umieszczamy podobnie jak w przypadku adresu IP po OID a przed community. Poszczególne oktety adresu rozdzielane są znakami myślnika. Niektóre rutery używają identycznych adresów fizycznych dla wszystkich swoich interfejsów aby uniknąć unikalnego zidentyfikowania poszczególnych interfejsów. Uniemożliwia to działanie MRTG w takim przypadku MRTG monitoruje o napotkanym problemie.

10 3.2 Konfiguracja monitorowania celów 10 Interface by Type w przypadku gdy interfejsy, które chcemy monitorować nie mają stałych wartość zmiennych SNMP ifindex, ifdesc ani też ifname to rozwiązaniem może być pytanie interfejsu o jego typ. Typ interfejsu wprowadzamy z prefiksem %. Extended Host Name Syntax We wszystkich miejscach, w których zapis jest dozwolony możliwe jest także stosowanie dodatkowych parametrów dla MRTG używając składni: Znaczenie poszczególnych atrybutów jest następujące: port port UDP przez który należy połączyć się z agentem SNMP timeout początkowy timeout dla zapytań SNMP retries ile razy zapytania będą powtarzane w przypadku niepowodzenia backoff czynnik, przez który jest mnożony czas timeout przy każdym powtórzeniu version ustawienie tego atrybutu na wartość 2 powoduje, że MRTG używa wersji SNMPv2c protokołu SNMP, charakteryzującego się m.in. stosowaniem liczników 64-bitowych zamiast 32- bitowych; nie wszystkie rutery jednak obsługują tą opcję External Monitoring Scripts Wszystkie poprzednie formaty wartości przypisywanych parametrowi Target odpowiadały sytuacji, gdy wykorzystywaliśmy SNMP do pobierania danych o monitorowanych urządzeniach. Jak zostało to wspomniane w rozdziale 1 MRTG może monitorować także inne wielkości o ile dostarczymy mu odpowiednie dane. W tym celu należy stworzyć skrypt, który zwraca 4 linie zawierające: linia 1 bieżący stan pierwszej zmiennej (poprzez SNMP byłoby to wysłana ilość bajtów) linia 2 bieżący stan drugiej zmiennej (odpowiednio otrzymana ilość bajtów) linia 3 string wskazujący uptime danego urządzenia linia 4 string z nazwą celu Nazwę skryptu podajemy wtedy w znakach jako wartość przypisana parametrowi Target. Multi Target Syntax MRTG umożliwia także łączenie kilku monitorowanych celów w jeden. Jest to użyteczne w sytuacji, gdy chcemy mierzyć łączną przepustowość na kilku interfejsach dodając do siebie otrzymywane wartość. Możemy także mnożyć wartości uzyskiwane z poszczególnych interfejsów. Jako wartość parametru Target wpisujemy wtedy interfejsy, które chcemy łącznie monitorować oddzielając je znakami np. + czy * i białymi znakami. W przypadku monitorowania równocześnie kilku interfejsów jak w przypadku skorzystania z formatu Multi Target Syntax przy określaniu parametru Target zazwyczaj na stronie HTML nie jest wyświetlany uptime rutera i jego nazwa. Jeżeli te interfejsy znajdują się na tym samym hoście, to możemy spowodować, że uptime i nazwa rutera będą wyświetlane. W tym celu należy użyć parametru RouterUptime, którego wartością powinno być RouterUptime wyświetlenie uptime i nazwy rutera, mimo że MRTG pobiera dane z kilku interfejsów

11 3.2 Konfiguracja monitorowania celów 11 Jeżeli monitorujemy kilka celów możemy uznać za zasadne umieszczanie generowanych przez MRTG plików w katalogach oddzielnych dla każdego celu. Umożliwia to parametr Directory, którego wartością jest nazwa katalogu. Parametr ten ma zastosowanie zarówno w przypadku używania jednego katalogu do trzymania wszystkich rodzajów plików generowanych przez MRTG za pomocą parametru WorkDir (rozdz ), jak również wyspecyfikowania oddzielnych katalogów parametrami HtmlDir, LogDir i ImageDir (również rozdz ). Katalogi powinny zostać utworzone przed rozpoczęciem działania MRTG. Directory zapisywanie plików tworzonych przez MRTG do katalogów oddzielnych dla każdego celu Duże możliwości konfiguracji monitorowania wybranych celów zapewnia parametr Options: Options ustawienie dodatkowych opcji dla monitorowanego celu Wartością przypisaną do parametru Options jest lista słów opcji oddzielonych przecinkami wybranych z predefiniowanego zestawu. Za pomocą opcji gauge i absolute możemy zmienić sposób obliczania wartości monitorowanych wielkości, o czym była mowa w sekcji 2: gauge absolute wartości otrzymane przez MRTG są traktowane jako wartości obrazujące aktualny stan monitorowanej wielkości nie są dokonywane żadne obliczenia takie jak odejmowanie bieżącej wartości od wartości poprzedniej i dzielenie przez czas pomiędzy odczytami; taki sposób działania jest użyteczny w przypadku monitorowania zajętości dysków, obciążenia procesora itp. wartość bieżąca nie jest odejmowana od wartości poprzedniej podczas dokonywania obliczeń; podobnie jednak jak w domyślnym sposobie działania dokonywane jest dzielenie przez czas pomiędzy odczytami MRTG domyślnie działa w ten sposób, że gdy nie zna wartości mierzonej wielkości w danym momencie, to przyjmuje, że jest ona równa ostatniej odczytanej wartości. W przypadku ciągłego monitorowania np. obciążenia sieciowego jest to bardziej prawdopodobna sytuacja niż przyjęcie, że nie było w tym czasie żadnego ruchu na danym interfejsie. Możliwa jest jednak zmiana tego ustawienia: unknaszero ustawienie tej opcji powoduje, że nieznane wartości mierzonej wielkości są logowane jako zero Powiązana z powyższą jest opcja withzeroes, która powoduje zmianę domyślnego zachowania MRTG w stosunku do wartości zerowych. Mianowicie podczas obliczania wartości średnich emphmrtg pomija wartości zerowe. Jeśli chcemy zmienić te sposób działania powinniśmy użyć wspomnianej opcji: withzeroes MRTG bierze pod uwagę wartości zerowe podczas obliczania wartości średniej Pozostałe opcje, które można przypisać do parametru Options opisane są następnych podrozdziałach.

12 3.2 Konfiguracja monitorowania celów Maksymalne wartości zmiennych Po ustaleniu wartości parametru Target należy ustalić jakie wartości maksymalne mogą osiągnąć monitorowane wielkości. Otrzymana wartość przekraczająca wartość określoną tym parametrem jest ignorowana. Wartości maksymalne można określić dla obu zmiennych razem lub oddzielnie dla każdej z nich: MaxBytes MaxBytes1 MaxBytes2 wartość maksymalna obu zmiennych wartość maksymalna pierwszej zmiennej wartość maksymalna drugiej zmiennej Opcjonalnym parametrem związanym z powyższymi jest AbsMax, który jest użyteczny, gdy monitorowana wielkość może przekraczać wartość określoną przez MaxBytes. Ustawienie parametru AbsMax powoduje, że wartości przekraczające MaxBytes, ale mniejsze od AbsMax będą jednak logowane do pliku log Wyglad strony HTML Za pomocą parametrów pliku konfiguracyjnego możemy ustawić wygląd generowanej strony HTML. Poniższe dwa parametry są obowiązkowe: Title PageTop tytuł strony HTML informacje wstawiane na początku strony HTML po znaczniku <body> Dla każdego monitorowanego celu możemy ustalić też następujące parametry opcjonalne: PageFoot dodatkowe informacje wstawiane na końcu strony bezpośrednio przed znacznikiem </body> AddHead wstawienie dodatkowych znaczników pomiędzy </title> i </head> w ten sposób możemy np. wstawić link do pliku ze stylami CSS BodyTag określa własny znacznik <body> Poniżej każdego wykresu wyświetlane są informacje maksymalnych, średnich i aktualnych wartościach obu monitorowanych zmiennych. Za pomocą parametru Factor można podać czynnik, przez który te wyświetlane wartości będą mnożone: Factor czynnik, przez który mnożone są wyświetlane pod każdym wykresem wartości: maksymalne, średnie i bieżące obu monitorowanych zmiennych Możliwe jest także poinstruowanie MRTG aby zamiast dodawania domyślnego rozszerzenia.html do tworzonych plików ze stronami dodawał do nich inne rozszerzenie: Extension rozszerzenie plików ze stronami www Możliwa jest także zmiana kolorów odpowiadających poszczególnym zmiennym oraz ich wartościom maksymalnym. Odpowiada za to parametr Colours, którego wartością jest string o postaci: Col1#RRGGBB,Col2#RRGGBB,Col3#RRGGBB,Col4#RRGGBB, gdzie Col1 i Col2 oznaczają odpowiednio pierwszą i drugą zmienną, a Col3 i Col4 ich wartości maksymalne. To co wpiszemy w miejscach Col1,..., Col4 pojawia się u dołu strony w legendzie. Legenda taka domyślnie dla pierwszej zmiennej wygląda przykładowo w następujący sposób:

13 3.2 Konfiguracja monitorowania celów 13 ZIELONY ### Ruch przychodzacy - Bajty na sekundę Jeśli zdefiniujemy własne kolory, to zamiast jak w tym przypadku słowa ZIELONY dostaniemy to, co wpiszemy w miejsce Col1. Natomiast RRGGBB to oczywiście kolor przypisany tym wielkościom zarówno na wykresie, a w przypadku Col1 i Col2 także pod wykresem w miejscu, gdzie wyświetlane są wartości bieżące, średnie itd. każdej ze zmiennych. Colours przypisanie kolorów mierzonym wielkościom W przypadku użycia opisanej w dalszej części tej sekcji opcji dorepercent parametru Options powodującego pojawienie się jeszcze jednej wielkości podlegającej wizualizacji konieczne jest określenie jeszcze jednego koloru. Dodajemy go na końcu wspomnianego stringu. Mówiąc o kolorach na stronie HTML należy wspomnieć jeszcze o opcji Background służącej do ustawienia koloru tła generowanej strony. Oczywiście ten sam efekt można osiągnąć używając opisanego wcześniej parametru BodyTag samodzielnie tworząc znacznik <body> i określając w nim kolor. Można też użyć AddHead i za jego pomocą podać link do strony ze zdefiniowanymi stylami CSS, które dotyczyć mogą m.in. koloru tła. Background kolor tła generowanej strony HTML Używając wspomnianego już w sekcji parametru Options możemy także wpływać na postać generowanej strony HTML. W szczególności służą do tego następujące opcje, które możemy przypisać do tego parametru: bits perminute perhour noinfo wszystkie wartości monitorowanych wielkości mnożone są przez 8 powodując wyświetlanie wartości w bitach, a nie w bajtach; zmieniane są także jednostki opisujące wykres oraz umieszczone przy wartościach maksymalnych, średnich i bieżących poniżej wykresu wszystkie wartości monitorowanych wielkości mnożone są przez 60; podobnie jak przy poprzedniej opcji zmieniane są jednostki na wykresie oraz pod nim wszystkie wartości monitorowanych wielkości mnożone są przez 3600; jak w dwóch poprzednich przypadkach zmieniane są także jednostki na wykresie oraz poniżej informacje o uptime i nazwie komputera nie są umieszczane na generowanej stronie nopercent integer dorelpercent informacje o stosunku procentowym wartości np. bieżącej do ustalonej wartości maksymalnej nie są wyświetlane na stronie wartości poniżej wykresów zaokrąglane są do wartości całkowitych powoduje, że pod wykresami oprócz wyświetlania wartości maksymalnych, średnich i bieżących dla obu monitorowanych zmiennych wyświetlana jest jeszcze trzecia linia pokazując stosunek ruchu wejściowego do ruchu wyjściowego w skali od 0 do 100%

14 3.2 Konfiguracja monitorowania celów 14 noi powoduje, że na stronie nie będą wyświetlane wartości pierwszej ze zmiennych; podobnie na wykresach nie będzie przedstawiana ta zmienna; zamiast litery i w słowie noi można użyć cyfry 1 lub 2 możemy w ten sposób zdecydować, której zmiennej nie wyświetlać; opcja ta nie wpływa na logowanie wartości zmiennych do pliku powoduje tylko ukrycie jednej z nich noo ma takie samo znaczenie jak powyższa opcja, z tym że bez użycia 1 lub 2 zamiast drugiego o dotyczy drugiej zmiennej nobanner powoduje, że na generowanej stronie nie zostanie umieszczony banner reklamowy nolegend rezygnacja z generowania legendy do poszczególnych zmiennych umieszczanej domyślnie u dołu strony Jeżeli zdecydujemy się jednak pozostawić legendę u dołu strony, to możemy określić co będzie wypisywane w niej wypisywane. Dla przypomnienia domyślnie pierwsza linia takiej legendy w polskiej wersji językowej wygląda następująco: ZIELONY ### Ruch przychodzacy - Bajty na sekundę Pierwszą część takiej linii możemy zmienić za pomocą opisanego wcześniej parametru Colours, natomiast drugą za pomocą parametrów Legend1,..., Legend4: Legend1...4 opis poszczególnych wielkości wizualizowanych na wykresie Bardzo podobne są parametry LegendI i Legend0 powodują one użycie stringów podanych za tymi parametrami zamiast domyślnych Do i Z w liniach umieszczonych pod wykresem prezentujących maksymalne, średnie i bieżące wartości mierzonych zmiennych. W powyższych liniach możliwa jest także zmiana wyświetlanych jednostek: LegendI,O ShortLegend nazwy mierzonych zmiennych jednostki, w których mierzone są zmienne Parametry wykresów Domyślnie wszystkie wykresy są skalowane w ten sposób, że jeżeli zmienne osiągają wartości mniejsze od wartości ustalonej parametrem MaxBytes, to wykres jest skalowany aby pokazać mierzone wartości. Można uniknąć takiego zachowania oddzielnie dla każdego wykresu za pomocą parametru Unscaled: Unscaled zatrzymanie skalowania dla poszczególnych wykresów Wartością tego parametru jest string, który można utworzyć z czterech liter: d (day), w (week), m (month), y (year). Wystąpienie litery w stringu oznacza zaniechania skalowania odpowiadającego jej wykresu. Stringu o takiej samym znaczeniu używamy także jako wartości parametru WithPeak, który decyduje o tym, czy oprócz wartości średnich na wykresach wyświetlać także wykres z wartościami szczytowymi:

15 3.2 Konfiguracja monitorowania celów 15 WithPeak wyświetlanie wartości maksymalnych oprócz wartości średnich Za pomocą opcjonalnych parametrów XSize i YSize można zmienić wymiary wykresów z domyślnych wartości, którymi są nieco ponad 100 i 400. Nowe wartości powinny być większe od 20, a XSize powinno być dodatkowo mniejsze od 600. XSize YSize rozmiar generowanych wykresów w poziomie rozmiar generowanych wykresów w pionie Można także zwiększyć rozmiar pikseli wykorzystując parametry: XZoom YZoom powiększenie generowanych wykresów w poziomie powiększenie generowanych wykresów w pionie Kolejną możliwością jest przeskalowanie wykresów, ale wg. autora pakietu MRTG nie daje to zadawalających efektów wizualnych. XScale YScale skalowanie generowanych wykresów w poziomie skalowanie generowanych wykresów w pionie Domyślnie MRTG wyświetla cztery linie poziome na wykresie. Zmiana ich ilości możliwa jest dzięki opcji YTics. Można także wpłynąć na etykiety liczbowe wyświetlane wzdłuż osi Y sprawiając, że ich wartości będą przeskalowane o czynnik podany jako wartość parametru YTicksFactor. YTicks YTicksFactors ilość poziomych linii wyświetlanych na wykresie czynnik skalujący etykiety tekstowe wzdłuż osi Y Po ustawieniu powyższych parametrów osi Y możemy jeszcze zmienić napis wyświetlany wzdłuż tej osi. Służy do tego parametr YLegend należy jednak uważać, aby nie wpisać zbyt długiego tekstu, bo wtedy zostanie on zignorowany. YLegend opis osi Y W sekcji omówiony został parametr Colours, którego przypomnienie w tym miejscu wydaje się celowe. Za jego pomocą można bowiem definiować kolory, za pomocą których będą rysowane wykresy poszczególnych wielkości przedstawianych na wykresach. Dokładniejszy opis tego parametru znajduje się w sekcji Używając wspomnianego już w sekcji parametru Options możemy zmienić także własności generowanych wykresów. W szczególności wymienione już opcje bits, perminute i perhour powodują przeskalowanie wykresów i wyświetlanie zmienionych etykiet przy osiach pionowych. Z kolei opcja dorelpercent umieszcza stosunkowe wartości ruchu wchodzącego (pierwszej zmiennej) do ruchu wychodzącego (drugiej zmiennej) także na wykresie. Spośród już opisanych opcji na tworzenie wykresów mają wpływ jeszcze opcje noi i noo powodując pomijanie rysowania wykresów dla jednej ze zmiennych. Dostępne są jednak jeszcze inne opcje wpływające na prezentacje wyników na wykresach: transparent noborder noarrow powoduje, że tło generowanych wykresów jest przezroczyste powoduje, że wykresy rysowane są bez domyślnego obramowania na osiach wykresu nie są rysowane strzałki

16 3.3 Sprawdzanie wartości progowych 16 Możliwe jest wreszcie zrezygnowanie z wyświetlania niektórych wykresów odpowiada za to parametr Suppress, którego powinien być string podobny zbudowany w identyczny sposób jak w dwóch poprzednich opcjach: Suppress zablokowanie wyświetlania poszczególnych wykresów Inne parametry Pakiet MRTG daje bardzo szerokie możliwości dostosowania ustawień monitorowanych celów do własnych potrzeb. W tym rozdziale opisanych jest kilka ostatnich parametrów możliwych do użycia w sekcji pliku konfiguracyjnego dotyczącego poszczególnych celów. Możliwa jest m.in. zmiana wartości mnożnika, który decyduje o użyciu przedrostków kilo, mega itd. z domyślnej wartości 1000: kilo zmiana wartości mnożnika używanego do budowania prefiksów jednostek Litery, jakie będą użyte można także zdefiniować służy do tego parametr kmg. Jego wartością jest lista liter oddzielona przecinkami zawierająca kolejne przedrostki. Dwa przecinki po sobie oznaczają brak przedrostka. Możliwe jest także zrezygnowanie z używania przedrostków pozostawiając wartość tego parametru pustą. kmg określenie przedrostków jednostek lub rezygnacja z ich użycia W przypadku stosowania zewnętrznych skryptów generujących dane dla MRTG możemy skorzystać z opcji SetEnv pozwalającej na ustawienie zmiennych środowiskowych: SetEnv ustawienie zmiennych środowiskowych 3.3 Sprawdzanie wartości progowych Oprócz wizualizacji monitorowanych zmiennych MRTG zapewnia dodatkową funkcjonalność a mianowicie reakcję na przekroczenie przez monitorowane wielkości ustalonych progów. Można ustalić progi minimalne i maksymalne dla poszczególnych zmiennych, których przekroczenie będzie powodowało wywołanie zewnętrznych skryptów, które np. wysyłają maila do administratora. Aby skorzystać z takiej możliwości należy zdefiniować następujący parametr globalny: ThreshDir katalog, w którym MRTG zapisuje informacje o przekroczeniu progów, które wykorzystuje m.in. D o uruchamiania programów określonego parametrami ThreshProgOKI i ThreshProgOKO (patrz niżej) Następnie już dla każdego monitorowanego celu należy zdefiniować wartości progowe:

17 3.4 Definiowanie wartości domyślnych 17 ThreshMinI, ThreshMinO ThreshMaxI, ThreshMaxO minimalne wartości odpowiednio dla pierwszej i drugiej zmiennej; wartości te mogą być zakończone znakiem \% wtedy są to procentowe wartości względem parametru MaxBytes maksymalne wartości odpowiednio dla pierwszej i drugiej zmiennej; podobnie jak w powyżej wartości te mogą być zakończone znakiem \% wtedy są to procentowe wartości względem parametru MaxBytes Pozostaje jeszcze określić programy uruchamiane w przypadku przekroczenia powyższych wartości. Określamy je oczywiście oddzielnie dla każdego z celów. ThreshProgI, ThreshProgO programy uruchamiane przy przekroczeniu wartości progowych przez odpowiednio pierwszą i drugą zmienną Dodatkowo można także podać nazwy programów uruchamianych, gdy wartości zmiennych co prawda są już w dozwolonym zakresie, ale z informacji znalezionych w plikach z katalogu ThreshDir wynika, że poprzednim razem wartość (wartości) zmiennej była przekroczona. Jest to program uruchamiany, gdy monitorowane wielkości wracają do normy. ThreshProgOKI, ThreshProgOKO programy uruchamiane, gdy wartości zmiennych są prawidłowe, ale w poprzednim uruchomieniu były nieprawidłowe; parametry dotyczą odpowiednio pierwszej i drugiej zmiennej Dodatkowo można wykorzystać poniższą opcję także definiowaną dla każdego z celów: ThreshDesc wartość tego parametru jest przypisywana do zmiennej środowiskowej THRESH_DESC przed wywołaniem któregokolwiek z powyższych programów 3.4 Definiowanie wartości domyślnych Konfigurując monitorowanie wielu celów za pomocą MRTG możemy skorzystać z możliwości zdefiniowania wartości domyślnych dla wszystkich celów. Jeżeli chcemy przypisać domyślną wartość parametrowi dotyczącemu konfiguracji celów, to w nawiasach kwadratowych zamiast nazwy celu umieszczamy znak _ np. Options[_]:growright,bits,nopercent. Jeżeli w dalszej części pliku konfiguracyjnego dla poszczególnego celu nie podamy wartości tego parametru (w tym przypadku parametru Options), to dla niego zostaną użyte wartości domyślne. Oprócz specjalnego znaku _ dostępne są jeszcze dwa inne używane również zamiast nazwy celu. Znak ^ powoduje, że wartość przypisana do parametru z takim znakiem jest dołączana do początku wartości specyfikującej ten sam parametr dla poszczególnego celu. Przykładowo możemy określić parametr PageTop[^]: o wartości np. <h1>wspólny nagłówek strony dla wszystkich celów</h1>, która będzie dołączana do wartości parametrów PageTop[<nazwa celu>] na ich początku. Ostatnim z tych znaków o specjalnym znaczeniu jest znak $, którego działanie jest identyczne do znaku ^, z tą różnicą, że sprecyzowana wartość dołączana jest na końcu wartości przypisanej poszczególnym celom.

18 4 Narzędzia dostępne wraz z MRTG 18 4 Narzędzia dostępne wraz z MRTG 4.1 Generowanie pliku konfiguracyjnego Konfiguracja działania MRTG możliwa jest także za pomocą programu cfgmaker. Program ten korzystając z podanych mu opcji generuje plik konfiguracyjny. Składania jego wywołania jest następująca: cfgmaker [options] [[options] Jak widać, umożliwia ona generowanie plików konfiguracyjnych dla wielu celów równocześnie, gdyż możemy podajemy równocześnie więcej hostów, które monitorujemy. Użycie poszczególnych opcji powoduje dopisanie odpowiadających im parametrów do pliku konfiguracyjnego. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy opisywać opcji tego programu, gdyż konfiguracja za pomocą programu cfgmaker jest odpowiednikiem wykonywania tej czynności za pomocą pliku konfiguracyjnego. Skupiliśmy się na dokładnym opisaniu tej drugiej możliwości, gdyż, naszym zdaniem, jest ona bardziej intuicyjna poza tym łatwiej jest wprowadzać modyfikacje ręcznie edytując plik konfiguracyjny niż generować go od nowa. 4.2 Generowanie strony indeksu Kolejnym programem dostarczanym w pakiecie MRTG jest program indexmaker służący do generacji strony HTML indeksu zawierającej informacje o monitorowanych celach prezentując przykładowo po jednym wykresie dla każdego celu. Umożliwia to nawigację po stronach HTML poszczególnych celów. Program ten posiada następującą składnię: indexmaker [options] regexp mrtg.cfg [other.cfg...] W miejsce mrtg.cfg powinniśmy podać prawidłową ścieżkę do pliku konfiguracyjnego. Jeśli chodzi natomiast o opcje, to mamy tutaj do wyboru następujące możliwości przede wszystkim należy sprecyzować plik, do którego wpisywana jest generowana strona HTML zamiast na standardowe wyjście: --output=filename plik, do którego zapisywana jest generowana strona HTML Domyślnie plik o podanej nazwie zostanie zapisany w katalogu sprecyzowanym parametrem WorkDir lub HtmlDir (rozdz ). Można zmienić katalog, do którego zostanie zapisany ten plik podając opcję --prefix=path. --prefix=path katalog, w którym powinien zostać utworzony plik Na generowanej stronie możemy wyświetlić wybrane wykresy dotyczące wszystkich lub tylko wybranych celów. Aby wybrać, które cele mają zostać wyświetlone na tej stronie możemy skorzystać z filtrów, które porównują wartości ustawione w pliku konfiguracyjnym takie jak: tytuł strony (ustalony parametrem Title rozdz ), nagłówek strony (ustalony parametrem PageTop rozdz ) lub nazwę celu (rozdz. 3) z wyrażeniem regularnym. --filter title(=~!~)regexp --filter pagetop(=~!~)regexp --filter name(=~!~)regexp filtrowanie celów wg. tytułów filtrowanie celów wg. nagłówków stron filtrowanie celów wg. nazw celów

19 5 Przykładowe konfiguracje 19 gdzie =~ oznacza, że tytuły, nagłówki czy też nazwy celów mają być zgodne z podanym wyrażeniem regularnym, a!~ oznacza sytuację odwrotną. Wyświetlane wykresy można też posortować wg. trzech kryteriów: --sort=title --sort=name --sort=descr Można też zostawić wykresy nieposortowane: --sort=original sortowanie wykresów wg. tytułów sortowanie wykresów wg. nazw celów sortowanie wykresów wg. opisów pozostawienie wykresów nieposortowanych Możliwe jest także ustalenie parametrów generowanej strony w dość szerokim zakresie: --title=text --bodyopt=text --columns=number --ennumerate --width=number --height=number tytuł generowanej strony wartość tego parametru jest dołączana do znacznika <body>; za jego pomocą możemy ustalić np. kolory strony wyświetlanie wykresów w tabeli o podanej liczbie kolumn dodanie kolejnych numerów do tytułów poszczególnych wykresów szerokość wykresów wysokość wykresów Możliwe jest także sprecyzowanie, jaki element związany z celem (bądź ze stroną HTML przedstawiającą ten cel) użyć jako tytuł wykresu na generowanej stronie: --section=h1 użycie nagłówka określonego znacznikami <h1>, </h1> za pomocą parametru PageTop w pliku konfiguracyjnym (rozdz ) jako tytułu wykresu --section=title użycie tytułu strony jako tytułu wykresu; tytuł wykresu określamy parametrem Title w pliku konfiguracyjnym (rozdz ) --section=name użycie nazwy celu jako tytułu wykresu (rozdz. 3) --section=descr użycie opisu celu jako tytułu wykresu --section=portname użycie nazwy portu jako tytułu wykresu Wreszcie możliwe jest określenie, które z wygenerowanych wykresów mają być umieszczane na tworzonej stronie: --show=day --show=week --show=month --show=year --show=none 5 Przykładowe konfiguracje wyświetlanie wykresów dziennych wyświetlanie wykresów tygodniowych wyświetlanie wykresów miesięcznych wyświetlanie wykresów rocznych zrezygnowanie z wyświetlania jakichkolwiek wykresów Bieżący rodział zawiera opisy kilku przykładowych konfiguracji służących do pomiarów różnych wielkości w systemie komputerowym (m.in. obciążenia procesora, ilości pracujących procesów, itp). Konfiguracja taka składa się z odpowiedniego zapisu w pliku konfiguracyjnym MRTG oraz skryptu pomiarowego używanego, gdy monitorowany obiekt nie dostarcza danych przez snmp. Skrypt taki musi zwracać 4 linie:

20 5.1 Funkcja procesuptime() 20 linia 1 - bieżąca wartość pierwszej wielkości mierzonej, linia 2 - bieżąca wartość drugiej wielkości mierzonej, linia 3 - napis zawierający czas pracy komputera (w dowolnym formacie), na którym dokonywane są pomiary, linia 4 - napis stanowiący nazwę komputera. 5.1 Funkcja procesuptime() Każdy z przykładowych skryptów zamieszczonych poniżej zawiera funkcję procesuptime() służącą do przetworzenia wyniku polecenia uptime, tak aby uzyskać z niego potrzebne dane o czasie pracy komputera, na którym wykonywane są pomiary. Kod funkcji: function procesuptime() { #resultuptime zawiera wynik wywołania polecenia uptime uptime= echo $resultuptime awk { #dla czasu w~dniach if ( index($0,"day")!= 0 ) { #wypisanie ilości dni print $3; if($3 == 1) print "dzień"; else print "dni"; #dla czasu w~minutach if( index($0,"min")!= 0 ) { #wypisanie ilości minut print $5,"min"; } #dla czasu w~godzinach else { #wypisanie ilości godzin print substr($5,1,length($5)-1); } } #dla czasu w~minutach else if( index($0,"min")!= 0 ) { #wypisanie ilości minut

21 5.2 Pomiar zajętości dysków w systemie 21 } print $3,"min"; } #dla czasu w~godzinach else { #wypisanie ilości godzin print substr($3,1,length($3)-1); } } ; 5.2 Pomiar zajętości dysków w systemie Skrypt do pomiaru procentowej zajętości dysku w systemie Opis: Skrypt służy do pomiaru procentowej zajętości wybranego dysku w systemie. Zwraca on również czas pracy oraz nazwę komputera, dla którego dokonywane są pomiary. W celu wykonywania pomiarów na komputerze zdalnym wymagany jest program rsh (lub ssh). Dodatkowo należy sprawdzić wartość zmiennej rsh w skrypcie i w razie potrzeby dokonać jej modyfikacji. Działanie: Skrypt używa rsh w celu wywołania polecenia df na zdalnym komputerze. W przypadku systemu operacyjnego SunOS polecenie to uruchamiane jest z parametrem -k. Otrzymany wynik przetwarzany jest następnie przez awk w celu znalezienia linii odnoszącej się do właściwego dysku i wyłuskania z niej jego procentowej zajętości. Poza tym skrypt korzysta z polecenia uptime w celu uzyskania czasu pracy komputera. Gdy pomiary wykonywane są na komputerze lokalnym, dodatkowo używane jest polecenie hostname, aby uzyskać nazwę tego komputera. Kod skryptu: # Sposób użycia: diskspace.sh machine os disk # gdzie: # machine - nazwa lub IP komputera # os - system operacyjny komputera; dopuszczalne # wartości to sunos i~linux # disk - nazwa dysku w~systemie (a właściwie filesystem) # lub miejsce jego podmontowania #Komenda rsh potrzebna przy pomiarze obciążenia procesora na~zdalnym #komputerze. Wymagana jest poprawna konfiguracja rsh - plik.rhosts na #komputerze zdalnym. rsh="rsh";

22 5.2 Pomiar zajętości dysków w systemie 22 #sprawdzenie poprawnej ilości parametrów skryptu if [ $# -ne 3 ]; then echo "Usage: diskspace.sh machine os disk"; echo " os: sunos linux"; exit 1; fi #zmienna przechowywująca nazwę komputera, dla którego tworzone są #charakterystyki machine=$1; #dla systemu operacyjnego SunOS if [ $2 == "sunos" ]; then #pomiary wykonywane na~komputerze lokalnym - procentowa zajętość dysku #i czas pracy komputera. Dokonuje się też tutaj pobrania nazwy komputera. if [ $1 == "localhost" ]; then resultdisk= df -k awk -v disk=$3 \ { if($1 == disk $6 == disk) print $5; } ; resultuptime= uptime ; machine= hostname ; #pomiar wykonywany na~komputerze zdalnym - procentowa zajętość dysku #oraz czas pracy komputera else resultdisk= $rsh $1 "df -k" awk -v disk=$3 \ { if($1 == disk $6 == disk) print $5; } ; resultuptime= $rsh $1 "uptime" ; fi; #dla systemu operacyjnego Linux (podobnie jak dla systemu SunOS) elif [ $2 == "linux" ]; then if [ $1 == "localhost" ]; then resultdisk= df awk -v disk=$3 \ { if($1 == disk $6 == disk) print $5; } ; resultuptime= uptime ; machine= hostname ; else resultdisk= $rsh $1 "df" awk -v disk=$3 \ { if($1 == disk $6 == disk) print $5; } ; resultuptime= $rsh $1 "uptime" ; fi; #w przypadku podania błędnego systemu operacyjnego następuje wypisanie #informacji o~sposobie uruchamiania skryptu i~zakończenie jego pracy else echo "Usage: diskspace.sh machine os disk";

23 5.2 Pomiar zajętości dysków w systemie 23 echo " exit 1; fi os: sunos linux"; #przetworzenie wyniku polecenia uptime, tak aby uzyskać z~niego tylko #informacje odnośnie czasu pracy komputera - wywołanie funkcji #procesuptime() procesuptime; #wypisanie procentowej zajętości dysku echo $resultdisk; #w tym skrypcie mierzona jest tylko jedna wielkość, zero zwracane jest #jako wartość drugiej wielkości do~mrtg echo 0; #wypisanie czasu pracy i~nazwy komputera echo $uptime; echo $machine; #jeśli wszystko się powiedzie, skrypt zwraca do~powłoki wartość 0 exit 0; Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Target[wierchroot]: /usr/local/mrtg-2/contrib/diskspace/diskspace.sh \ localhost linux /dev/hda4 MaxBytes[wierchroot]: 100 Options[wierchroot]: gauge,growright,noarrow,unknaszero,noo,nopercent, noborder Unscaled[wierchroot]: dwym YLegend[wierchroot]: % dysku ShortLegend[wierchroot]: % dysku LegendI[wierchroot]: zajętość dysku Legend1[wierchroot]: Procentowa zajętość wybranego dysku Title[wierchroot]: wierch.ds5.agh.edu.pl PageTop[wierchroot]: <H1>Zajętość dysku / </H1> <TABLE> <TR><TD>Serwer:</TD><TD>wierch.ds5.agh.edu.pl</TD></TR> </TABLE> Powyższy fragment pliku konfiguracyjnego MRTG opisuje generowanie statystyk obrazujących procentową zajętość dysku /dev/hda4 znajdującego się na lokalnym komputerze pracującym w systemie Linux. Bieżące wartości wielkości mierzonej dostarczane są przez skrypt diskspace.sh. Maksymalna wartość mierzonej wielkości to 100% (parametr MaxBytes). Użyte w przykładzie opcje (parametr Options) powodują, że wynik pomiaru traktowany jest jako wartość mierzonej

24 5.3 Pomiar obciążenia procesora 24 Rysunek 1: Fragment wygenerowanej strony dla pomiaru zajętości dysku wielkości w danym momencie, generowane wykresy przebiegają od lewej do prawej, oś X nie jest zakończona strzałką, nieznana wartość pomiaru w danym momencie traktowana jest tak, jakby wynosiła zero, MRTG nie generuje wykresów dla drugiej wielkości oraz nie zamiesza wartości procentowych w statystykach pod wykresami. Ostatnia opcja powoduje, że rysunki z wykresami nie zawierają obramowania. Generowane wykresy nie są skalowane (parametr Unscaled), czyli wartości przedstawiane są zawsze w przedziale od 0 do 100%. Kolejne 4 parametry (YLegend Legend1) konfigurują opisy wykresów oraz legendę, parametr Title wskazuje, co ma być umieszczone pomiędzy znacznikami <TITLE></TITLE> w generowanej stronie www, natomiast PageTop zawiera fragment HTML-owego kodu strony umieszczanego zaraz za znacznikiem <BODY>. Fragment wygenerowanej strony wraz z dziennym wykresem dla pomiaru zajętości dysku przedstawia rysunek Pomiar obciażenia procesora Skrypt do pomiaru obciażenia procesora w systemie Opis: Skrypt służy do pomiaru obciążenia procesora przez procesy użytkowników i procesy systemowe. Zwraca on również czas pracy oraz nazwę komputera, dla którego dokonywane są pomiary. Za wzór do napisania tego skryptu posłużył wadliwie działający skrypt do pomiaru obciążenia CPU, dołączony do MRTG w wersji Dla zapewnienia poprawnej pracy wymagane jest zainstalowanie programów sar i rsh (lub ssh) na komputerze, na którym mają być wykonywanie pomiary. Ponieważ dystrybucje linuxa często nie

25 5.3 Pomiar obciążenia procesora 25 zawierają programu sar, będącego częścią pakietu sysstat, dlatego należy go doinstalować. Aktualną wersję pakietu sysstat można znaleźć pod adresem: W celu wykonywania pomiarów na komputerze zdalnym być może potrzebna będzie modyfikacja wartości zmiennej rsh w skrypcie. Działanie: Skrypt używa programu rsh w celu uruchomienia programu sar na zdalnym komputerze. Sar próbkuje obciążenie procesora przez procesy użytkowników i procesy systemowe co sekundę, przez 10 sekund (komenda: sar -u 1 10). Podsumowanie próbkowania zwracane jest do skryptu, który następnie dokonuje jego przetworzenia tak, aby zwrócić wyniki, w odpowiednim dla MRTG, formacie. Poza tym skrypt korzysta z polecenia uptime w celu uzyskania czasu pracy komputera. Gdy pomiary wykonywane są na komputerze lokalnym, dodatkowo używane jest polecenie hostname, aby uzyskać nazwę tego komputera. Kod skryptu: # Sposób użycia: cpuinfo.sh machine os sar # gdzie: # machine - nazwa lub IP komputera # os - system operacyjny komputera; dopuszczalne # wartości to sunos i~linux # sar - ścieżka do~komendy sar # #Komenda rsh potrzebna przy pomiarze obciążenia procesora na~zdalnym #komputerze. Wymagana jest poprawna konfiguracja rsh - plik.rhosts na #komputerze zdalnym. rsh="rsh"; #Sprawdzenie poprawności parametrów skryptu if [ $# -ne 3 ] [ $2!= "sunos" -a $2!= "linux" ]; then echo "Usage: cpuinfo.sh machine os sar"; echo " os: sunos linux"; exit 1; fi #zmienna przechowywująca nazwę komputera, dla którego tworzone są #charakterystyki machine=$1; #pomiar wykonywany na~komputerze lokalnym - obciążenie CPU, czas pracy

26 5.3 Pomiar obciążenia procesora 26 #komputera oraz pobranie jego nazwy, aby nie zwracać localhost if [ $1 == "localhost" ]; then resultcpu= $3 -u 1 10 grep Average ; resultuptime= uptime ; machine= hostname ; #pomiar wykonywany na~komputerze zdalnym - obciążenie CPU oraz #czas pracy komputera else resultcpu= $rsh $1 "$3 -u 1 10 grep Average" ; resultuptime= $rsh $1 "uptime" ; fi; #dla systemu operacyjnego SunOS if [ $2 == "sunos" ]; then #wypisanie wartości obciążenia CPU przez użytkowników i~system echo $resultcpu awk {print $2; print $3;} ; #dla systemu operacyjnego linux else #wypisanie wartości obciążenia CPU przez użytkowników i~system echo $resultcpu awk {print $3; print $5;} ; fi #przetworzenie wyniku polecenia uptime, tak aby uzyskać z~niego tylko #informacje odnośnie czasu pracy komputera - wywołanie funkcji #procesuptime() procesuptime; #wypisanie czasu pracy oraz nazwy komputera, dla którego generujemy #statystyki echo $uptime; echo $machine; #jeśli wszystko się powiedzie, skrypt zwraca do~powłoki wartość 0 exit 0; Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Target[erniecpu]: /usr/local/mrtg-2/contrib/cpuinfo/cpuinfo.sh \ ernie.icslab.agh.edu.pl sunos sar MaxBytes[erniecpu]: 100 Options[erniecpu]: gauge,growright,noarrow,unknaszero,nopercent, noborder Unscaled[erniecpu]: dwym YLegend[erniecpu]: % obciążenie CPU ShortLegend[erniecpu]: % CPU LegendI[erniecpu]: CPU Użytkownicy:

27 5.3 Pomiar obciążenia procesora 27 LegendO[erniecpu]: CPU System: Legend1[erniecpu]: Obciążenie procesora przez procesy użytkowników Legend2[erniecpu]: Obciążenie procesora przez procesy systemowe Legend3[erniecpu]: Maksymalne obciążenie procesora przez procesy użytkowników w~ciągu 5 minut Legend4[erniecpu]: Maksymalne obciążenie procesora przez procesy systemowe w~ciągu 5 minut Colours[erniecpu]: ŻÓŁTY#e8d127,CZARNY#000000,CIEMNO ZIELONY#008e00, BORDOWY#ba0015 WithPeak[erniecpu]: ymw Title[erniecpu]: ernie.icslab.agh.edu.pl PageTop[erniecpu]: <H1>Obciążenie CPU</H1> <TABLE> <TR><TD>Serwer:</TD><TD>ernie.icslab.agh.edu.pl</TD></TR> </TABLE> Rysunek 2: Fragment wygenerowanej strony dla pomiaru obciążenia procesora

28 5.4 Pomiar ilości procesów w systemie 28 Powyższy fragment pliku konfiguracyjnego MRTG opisuje generowanie statystyk przedstawiających procentowe obciążenie procesora zdalnego komputera ernie.icslab.agh.edu.pl pracującego w systemie operacyjnym SunOS. Bieżące wartości wielkości mierzonej dostarczane są przez skrypt cpuinfo.sh. Powyższa konfiguracja różni się od zamieszczonej wcześniej konfiguracji dla pomiaru zajętości dysku, gdyż dodatkowo: generowane są wykresy dla dwóch mierzonych wielkości (brak tutaj opcji noo), powstające wykresy tygodniowe, miesięczne i roczne zawierają maksymalne wartości obciążenia procesora w ciągu 5 minut (parametr WithPeak), następuje tutaj przedefiniowanie standardowych kolorów wykresów (parametr Colours). Fragment wygenerowanej strony wraz z dziennym i tygodniowym wykresem dla pomiaru zajętości obciążenia procesora przedstawia rysunek Pomiar ilości procesów w systemie Skrypt do pomiaru ilości procesów Opis: Skrypt służy do pomiaru ilości procesów pracujących na podanym komputerze. Zwraca on również czas pracy oraz nazwę komputera, dla którego dokonywane są pomiary. W celu wykonywania pomiarów na komputerze zdalnym wymagany jest program rsh (lub ssh). Dodatkowo należy sprawdzić wartość zmiennej rsh w skrypcie i w razie potrzeby dokonać jej modyfikacji. Działanie: Skrypt używa programu rsh w celu wylistowania katalogu /proc na podanym komputerze (polecenie ls -1 /proc). Otrzymany wynik przetwarzany jest następnie przez awk w celu obliczenia ilości podkatalogów poszczególnych procesów. Ponieważ w wielu systemach, w katalogu /proc znajdują się nie tylko informacje dotyczące procesów, ale również wiele innych dodatkowych informacji, potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego wzorca wyłuskującego tylko właściwe podkatalogi. Poza tym skrypt korzysta z polecenia uptime w celu uzyskania czasu pracy komputera. Gdy pomiary wykonywane są na komputerze lokalnym, dodatkowo używane jest polecenie hostname, aby uzyskać nazwę tego komputera. Kod skryptu: # Sposób użycia:./procnum.sh machine # gdzie: # machine - nazwa lub IP komputera # #Komenda rsh potrzebna przy pomiarze obciążenia procesora na~zdalnym #komputerze. Wymagana jest poprawna konfiguracja rsh - plik.rhosts na

29 5.4 Pomiar ilości procesów w systemie 29 #komputerze zdalnym. rsh="rsh"; #sprawdzenie poprawnej ilości parametrów skryptu if [ $# -ne 1 ]; then echo "Usage: procnum.sh machine"; exit 1; fi #zmienna przechowywująca nazwę komputera, dla którego tworzone są #charakterystyki machine=$1; #pomiar wykonywany na~komputerze lokalnym - ilość procesów, #czas pracy komputera oraz pobranie jego nazwy if [ $1 = "localhost" ]; then resultproc= ls -1 /proc awk \ /[0-9]/ { nproc++; } END { print nproc; } resultuptime= uptime ; machine= hostname ; #pomiar wykonywany na~komputerze zdalnym - ilość procesów oraz #czas pracy komputera else resultproc= $rsh $1 "ls -1 /proc awk \ /[0-9]/ { nproc++; } END { print nproc; } " resultuptime= $rsh $1 "uptime" ; fi; #przetworzenie wyniku polecenia uptime, tak aby uzyskać z~niego tylko #informacje odnośnie czasu pracy komputera - wywołanie funkcji #procesuptime() procesuptime; #wypisanie obliczonej ilości pracujących procesów echo $resultproc; #w tym skrypcie mierzona jest tylko jedna wielkość, zero zwracane jest #jako wartość drugiej wielkości do~mrtg echo 0; #wypisanie czasu pracy i~nazwy komputera echo $uptime; echo $machine; #jeśli wszystko się powiedzie, skrypt zwraca do~powłoki wartość 0 exit 0;

30 5.5 Pomiar ilości połączeń do serwera poczty sendmail Zapis w pliku konfiguracyjnym MRTG Target[ernieproc]: /usr/local/mrtg-2/contrib/procnum/procnum.sh \ ernie.icslab.agh.edu.pl MaxBytes[ernieproc]: Options[ernieproc]: gauge,noo,growright,noarrow,nopercent,unknaszero, noborder YLegend[ernieproc]: ilość procesów ShortLegend[ernieproc]: LegendI[ernieproc]: procesów: Legend1[ernieproc]: Ilość procesów pracujących na~wybranym serwerze Legend3[ernieproc]: Maksymalna ilość procesów z~pięciu minut WithPeak[ernieproc]: ymw Colours[ernieproc]: POMARAŃCZOWY#dd8118,ZIELONY#00b200,ŻÓŁTY#d3c11d, NIEBIESKI#1a8cd8 Title[ernieproc]: ernie.icslab.agh.edu.pl PageTop[ernieproc]: <H1>Ernie - ilość pracujących procesów </H1> <TABLE> <TR><TD>Serwer:</TD><TD>ernie.icslab.agh.edu.pl</TD></TR> </TABLE> Powyższy fragment pliku konfiguracyjnego MRTG przedstawia generowanie statystyk obrazujących ilość pracujących procesów na zdalnym komputerze ernie.icslab.agh.edu.pl. Bieżących wartości wielkości mierzonej dostarcza skrypt procnum.sh. Przedstawiona tutaj konfiguracja podobna jest do tych zamieszczonych wcześniej. Generowane tutaj wykresy są skalowane i obrazują tylko jedną wielkość mierzoną. Maksymalna wartość występujących procesów przyjęta została arbitralnie jako 10000, tygodniowe, miesięczne i roczne wykresy zawierają wartości szczytowe z 5 minut. Występuje tutaj także przedefiniowanie kolorów krzywych na wykresach. Fragment wygenerowanej strony wraz z dziennym i tygodniowym wykresem dla pomiaru ilości procesów pracujących w systemie przedstawia rysunek Pomiar ilości połaczeń do serwera poczty sendmail Skrypt do pomiaru ilości połaczeń do serwera poczty sendmail Opis: Do pomiaru ilości połączeń do serwera poczty dla poczty przychodzącej i wychodzącej można wykorzystać skrypt mrtg-mailstats autorstwa John a Littell a. Aktualną wersję, dostępną na licencji GNU, można ściągnąć z: Skrypt ten korzysta z polecenia mailstats zwracającego statystyki serwera poczty. Do poprawnego działania konieczne jest, aby sendmail generował plik ze statystykami (najczęściej jest to /etc/mail/statistics).

31 5.5 Pomiar ilości połączeń do serwera poczty sendmail 31 Rysunek 3: Fragment wygenerowanej strony dla pomiaru ilości procesów w systemie W celu wykonywania pomiarów na komputerze zdalnym należy odpowiednio skonfigurować program mailstats, tak aby nasłuchiwał on na połączenia TCP. Dokładny opis takiej konfiguracji, a także wiele przydatnych informacji odnośnie użytkowania opisywanego skryptu można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania mrtg-mailstats. Kilka przykładowych opcji mrtg-mailstats mrtg-mailstats [-b] [-f factor] [-m mailer] [-s host[-p port]] [-C sendmail.cf] -b zliczanie całkowitej ilości bajtów, a nie ilości wiadomości -m mailer - pobieranie statystyk tylko dla podanego mailera -s server - pobieranie statystyk z~podanego zdalnego komputera -p port - port, na~który należy się połączyć na~komputerze zdalnym

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania elementów systemu na przykładzie Windows Server 2008 oraz Mikrotik RouterOS

Wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania elementów systemu na przykładzie Windows Server 2008 oraz Mikrotik RouterOS Wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania elementów systemu oraz Mikrotik RouterOS Autor: Marcin Kłopocki (170277) Studia magisterskie II stopnia specjalizacja Administracja Sieciami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler 4 4.1 Krótki opis działania.........................

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo