Część II Wyświetlanie obrazów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II Wyświetlanie obrazów"

Transkrypt

1 Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh <numer> <plik> numer oznacza numer fragmentu (:0 odpowiada całemu ekranowi), plik ścieżka dostępu do pliku lub URL (HTTP lub FTP) Orientacja obrazu (poziom lub pion) jest dobierana automatycznie odpowiednio do orientacji fragmentu zapisanej w pliku /tmp/okno<numer> (wartość zmiennej MONITOR). Jeśli rozmiary obrazka, który reprezentuje plik są mniejsze niż fragmentu ekranu automatycznie zostanie wykonana funkcja tile, która spowoduje powielenie obrazka na całym ekranie. Jeśli obraz przeznaczony do wyświetlenia w tle ma rozmiary większe, niż fragment ekranu system będzie starał się wykonać najlepsze możliwe skalowanie bez zmiany proporcji obrazu (stosunku wysokości do szerokości). Może to doprowadzić do niekontrolowanego powielenia części obrazu, jeśli jego proporcje nie są identyczne jak proporcje fragmentu ekranu. Jeśli tło ma być pokryte dużym obrazem najbezpieczniej jest go przygotować od razu w wymiarach identycznych jak fragment ekranu. Podstawowy zestaw plików graficznych umożliwiających tworzenie tła umieszczono w katalogu /mnt/local/images/tapety. Skrypt tlo.sh może być wykorzystany także do wyświetlania obrazów, które mają zająć cały fragment ekranu. UWAGA: Na tle można umieszczać dowolne obrazy o dowolnej geometrii, należy jednak pamiętać, że usunięcie ostatniego wyświetlanego obrazu spowoduje także usunięcie tła i fragment ekranu zostanie wygaszony (przybierze kolor czarny). Nie dotyczy to tła wyświetlanego na całym ekranie (numer :0). Jeżeli obrazy wyświetlane w pokrytym tłem fragmencie mają być zmieniane należy pozostawić co najmniej jeden obraz (np. tytuł fragmentu), co wymusi ciągłe wyświetlanie tła. ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 1 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

2 Strona interfejsu WWW do skryptu tlo.sh Część II Wyświetlanie obrazów UWAGI: Hasło administratora musi być ponownie wpisane za każdym razem! W przeciwnym przypadku system nie wykona żadnej akcji, Pola określające dostęp do pliku są alternatywne. Na przykład przy wyświetlaniu tła z pliku lokalnego nie ma potrzeby podawania użytkownika i hasła, Dostęp do serwerów FTP musi być autoryzowany (należy wprowadzić nazwę użtkownika i hasło), Dostęp do serwerów HTTP nie jest autoryzowany. W przypadku korzystania z serwerów sieciowych dane należy wprowadzać w następujący sposób: Adres/nazwa serwera: Ścieżka dostępu do plików: Obrazki/ikony Nazwa pliku do wyświetlenia: diabelek.gif Odpowiadająca komenda jest następująca: ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 2 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

3 Tytuł fragmentu Skrypt tytul.sh umożliwia wyświetlenie tytułu fragmentu. Orientacja jest wyznaczana automatycznie. Obraz jest pozycjonowany u góry fragmentu i automatycznie centrowany. Skrypt tytuł może być także używany do wyświetlania dowolnych plików graficznych, których pozycja ma być określona względem górnej krawędzi okna i które powinny być centrowane. Każdy fragment ekranu może posiadać TYLKO JEDEN tytuł! Próba powtórnego wyświetlenia tytułu spowoduje przekazanie komunikatu o wystąpieniu błędu. UWAGA: Jeśli podane wymiary obrazu nie odpowiadają jego rzeczywistym rozmiarom (w pikselach) mogą powstać błędy w jego pozycjonowaniu! Składnia: tytul.sh <numer> <odstęp> <szerokość> <wysokość> <plik> np.: tytul.sh : /mnt/local/images/info.png Zmienne pozycjonujące obraz we fragmencie numer - oznacza numer fragmentu (:0 odpowiada całemu ekranowi), odstęp odstęp od górnej krawędzi fragmentu (patrz rysunek), szerokość, wysokość wymiary obrazu (patrz rysunek): Zaleca się przygotowanie plików graficznych zawierających obrazy o szerokości i wysokości dostosowanej do rozmiarów fragmentu i podanie tych wartości w komendzie wyświetlania tytułu. System jest co prawda wyposażony w mechanizm aktualnego skalowania obrazu, jednakże jest to dokonywane automatycznie bez zmiany proporcji i może spowodować błędy w pozycjonowaniu obrazu oraz nieoczekiwaną zmianę jego wielkości, co niekorzystnie wpływa na wygląd ekranu. plik ścieżka dostępu do pliku lub URL (HTTP lub FTP). ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 3 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

4 Interfejs obsługujący wyświetalnie tytułu fragmentu Tytuł jest zawsze automatycznie centrowany, Pozycja tytułu będzie zachowana, jeśli podamy rzeczywiste wymiary obrazu. Jeśli bedzie wykonywane skalowanie, to pozycja będzie zachowana jedynie w przypadku, gdy proporcje obrazu nie ulegną zmianie. System skalowania zachowuje proporcje obrazu (nie zniekształca go!) lecz konieczność przekształcenia może spowodować błędy pozycjonowania. Tytuł fragmentu jest zwykłym obrazem i różni się tylko sposobem pozycjonowania. ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 4 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

5 Wyświetlanie obrazu Skrypt obrazfree.sh służy do wyświetlenia obrazu o zadanych wymiarach wewnątrzy dowolnego, wcześniej zdefiniowanego fragmentu ekranu (całemu ekranowi odpowiada fragment :0). Jeżeli wybrany wcześniej fragment nie jest aktywny (nie został utworzony za pomocą jednej z komend okno ) to skrypt zakończy się komunikatem o błędzie. Składnia: obrazfree.sh <numer> <pozycja_x> <pozycja_y> <szerokość> <wysokość> <plik> numer - oznacza numer fragmentu (:0 odpowiada całemu ekranowi), pozycja_x, pozycja_y - pozycja obrazu wewnątrz fragmentu (patrz rysunek).pozycje są zawsze (niezależnie od orientacji fragmentu) określane względem dolnego lewego rogu ekranu (tak jak w klasycznym układzie współrzędnych). szerokość, wysokość wymiary obrazu (patrz rysunek): Zaleca się przygotowanie plików graficznych zawierających obrazy o szerokości i wysokości dostosowanej do rozmiarów fragmentu i podanie tych wartości w komendzie wyświetlania obrazu. System jest co prawda wyposażony w mechanizm aktualnego skalowania obrazu, jednakże jest to dokonywane automatycznie bez zmiany proporcji i może spowodować błędy w pozycjonowaniu obrazu oraz nieoczekiwaną zmianę jego wielkości, co niekorzystnie wpływa na wygląd ekranu. plik ścieżka dostępu do pliku lub URL (HTTP lub FTP). Wykonanie skryptu obrazfree.sh powoduje zaktualnizowanie pliku /tmp/obrazy, w którym są zawarte informacje o aktualnie wyświetlanych obrazach (ograniczone wyjście komendy ps). ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 5 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

6 Interfejs WWW obsługujący wyświetlanie obrazu Część II Wyświetlanie obrazów Interfejs WWW umożliwia wyświetlanie obrazów z różnych źródeł: jeśli korzystamy z pliku lokalnego nie należy wprowadzać danych serwerów sieciowych (nie są one brane pod uwagę). Ścieżka dostępu do plików jest ścieżką względną katalogiem macierzystym jest katalog /mnt/local/images. W przypadku wyboru opcji Serwer HTTP nie jest obsługiwany system autoryzacji, a więc dane zawarte w polach Użytkownik Serwera FTP i Hasło dostępu nie są brane pod uwagę. Pobieranie z serwera FTP wymaga autoryzacji. Wybór akcji Wykonaj powoduje natychmiastowe przystąpienie do wyświetlania obrazu. Jeśli obraz jest pobierany z sieci może wystąpić opóźnienie związane z koniecznością przesłania pliku graficznego przez sieć. W przypadku braku dostępu do serwera lub pliku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Komenda wyświetlenia nie powoduje zapisu danych o sposobie wyświetlania obrazu. Wybór akcji Zapisz nie powoduje wyświetlenia obrazu, a jedynie zapisanie danych o sposobie jego ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 6 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

7 wyświetlania w pliku o nazwie <komenda>.picture który ma postać jednej linii z komendą: W przypadku pliku lokalnego: /mnt/conf/x11/obrazfree.sh : /mnt/local/images/greg.jpg lub zdalnego: /mnt/conf/x11/obrazfree.sh : Plik ten jest plikiem wykonywalnym i dopiero jego uruchomienie powoduje wyświetlenie obrazu. Pliki <nazwa>.picture są wykorzystywane przez systemu zarządzania obrazami np. do wyświetlania obrazów w określonym czasie, do wyświetlania cyklicznego (np. wymiany obrazów co określony czas np. co pół minuty) itp. Pliki te mogą być także wykorzystywane przez własne programy użytkownika zarządzające wyświetlaniem obrazów i w połączeniu z plikami <nazwa>.data definiującymi podziały ekranu umożliwiają pełną automatyzaję i dystrybucję wyświetlania. ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 7 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

8 Kasowanie obrazu: Do skasowania obrazu służy skrypt kasuj.sh. Składnia kasuj.sh <wzorzec> wzorzec dowolna unikalna nazwa (np. nazwa pliku graficznego) Skasowanie obrazu następuje niezależnie od fragmentu, w którym jest on wyświetlany. Skasowanie ostatniego obrazu w oknie powoduje także skasowanie wyświetlanego tła! Zaleca się pozostawiać tytuł okna. Skrypt kasuj uaktualnia zawartość listy wyświetlanych obrazów (w pliku /tmp/obrazy). Interfejs kasowania obrazu Obraz do skasowania jest wybierany na podstawie wzorca. Wzorcem może być nazwa pliku lub jej jednoznaczny fragment. Tła nie są wyświetlane! Skasowanie obrazu następuje natychmiast. ABA-X Display dokumentacja techniczna str. 8 z 8 (c) Tomasz Barbaszewski, 2006

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7. www.asix.com.pl. Asix.Evo - Obiekty. Dok. Nr PLP7E001 Wersja: 2012-05-18

Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7. www.asix.com.pl. Asix.Evo - Obiekty. Dok. Nr PLP7E001 Wersja: 2012-05-18 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Obiekty Dok. Nr PLP7E001 Wersja: 2012-05-18 Printed Documentation ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika System zarządzania treścią HONKi PageEditor 3.0 Podręcznik Użytkownika WERSJA 1.1 Spis treści 1 Wstęp...5 1.1 Ogólny opis programu... 5 1.2 Możliwości programu... 5 2 Rozpoczęcie pracy z programem...6

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa systemu SCADA Control Maestro

Konfiguracja i obsługa systemu SCADA Control Maestro Konfiguracja i obsługa systemu SCADA Control Maestro v. 1.3 Opracował Łukasz Kuczkowski GDAŃSK 2015 Spis treści 1. SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition...3 2. Tworzenie nowego projektu...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Program dibudka Podręcznik Użytkownika Instrukcja uruchomienia i konfiguracji programu 1 S t r o n a Spis treści Wprowadzenie...4 Szybki start...4 Charakterystyka programu...6 Wymagania sprzętowo-systemowe...6

Bardziej szczegółowo

GeoMedia SDI Portal. wersja 06.01.00.23. Instrukcja użytkownika

GeoMedia SDI Portal. wersja 06.01.00.23. Instrukcja użytkownika wersja 06.01.00.23 Instrukcja użytkownika Data aktualizacji dokumentu: 28.01.2011 Intergraph Polska Sp. z o.o. informuje, że niniejsze opracowanie stanowi jego własność. Kopiowanie, przerabianie, uzupełnianie,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.86.327

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 18 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Comarch OPT!MA Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna

Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna Instrukcja administratora Opr. Tomasz Barbaszewski Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 1 z 19 Terminal ABA-X4 jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Pomoc dla użytkowników systemu asix 5,6,7 www.asix.com.pl AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Dok. Nr PLP6070 Wersja: 2012-03-16 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo