- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalności OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje: - działać pod systemem operacyjnych Win 7, 64 bit - odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej - steruje sterownikiem zewnętrznym - umożliwia wprowadzenie danych dla każdej sesji oddzielnie - umożliwia archiwizowanie zbieranych danych - generuje raporty Pozostałe szczegóły opisane poniżej. Wymogi dla ANALIZATORA SYGNAŁÓW - na panelu głównym analizatora sygnałów zlokalizowany jest włącznik analizatora - po włączeniu analizatora jest on zdolny do pracy w czasie nie dłuższym niż 3 min - analizator posiada układy zdolne przetworzyć sygnały z czujników - sygnały z poszczególnych czujników są przetwarzane oddzielnie a następnie są przesyłane do Komputera PC, gdzie są przetwarzane na dane liczbowe - wejścia z czujników są opisane i są dedykowane tylko do jednego konkretnego czujnika. Są odpowiednio podpisane, tak by było wiadomo, jaki czujnik można do niego podłączyć. - na panelu głównym analizatora znajdują się diody sygnalizujące prawidłowe podpięcie przetworników do analizatora sygnałów (opcja) - na panelu głównym analizatora znajdują się diody sygnalizujące przesył danych do Komputera PC (dioda miga kiedy czujnik działa) (opcja) - na panelu głównym analizatora znajduje się również dioda potwierdzająca prawidłowe połączenie z komputerem PC (opcja) Strona 1 z 10

2 OPIS EKRANÓW 1. Ekran główny - przycisk Wybierz urządzenie umożliwia wybranie odpowiedniego urządzenia (na tą chwilę jest 5 urządzeń). Wybór urządzenia będzie skutkował pojawieniem się odpowiedniego ekranu, który będzie dostosowany swoimi funkcjami do indywidualnych potrzeb urządzenia i procesu badawczego. - przycisk Konfiguracja czujników (mamy 14 różnych czujników) naciśnięcie przycisku Konfiguracja czujników będzie skutkowało pojawieniem się okna w którym będzie można zmieniać parametry każdego czujnika oddzielnie, (jeżeli zajdzie taka potrzeba), które będą miały wpływ na poprawność działania całego programu i jego funkcji Ekran WYBIERZ URZĄDZENIE - naciśnięcie przycisku Urządzenie 1 Urządzenie 5 będzie skutkowało pojawieniem się na ekranie okna, o różnej zawartości. Zawartość będzie zależała od charakteru pracy urządzenia i indywidualnych wymogów procesów badawczych. Na górze ekranu znajduje się pasek nawigacyjny, naciśnięcie znajdującego się tam łącza EKRAN GŁÓWNY spowoduje cofnięcie się do ekranu nr 1 Ekran główny. - Urządzenie nr 1 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.1. Urządzenie nr 1 - Urządzenie nr 2 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.2. Urządzenie nr 2 - Urządzenie nr 3 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.3. Urządzenie nr 3 - Urządzenie nr 4 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.4. Urządzenie nr 4 - Urządzenie nr 5 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.5. Urządzenie nr Ekran KONFIGURACJA CZUJNIKÓW - naciśnięcie tego przycisku będzie skutkowało pojawieniem się okna w którym wyświetlone zostaną parametry poszczególnych czujników. Z poziomu tego okna będzie też możliwa edycja tych parametrów, w momencie kiedy zajdzie taka potrzeba. Wprowadzone tu parametry będą miały wpływ na wartości wyświetlane w poszczególnych kartach urządzeń. DOSTĘP DO TEGO EKRANU JEST MOŻLIWY DOPIERO PO PODANIU HASŁA. Hasło składa się przynajmniej z ośmiu znaków. Domyślnie będą tu widoczne ustawienia Fabryczne każdego czujnika z osobna, a ewentualna zamiana będzie wynikała z wymiany czujnika na nowy, ze względu chociażby na jego uszkodzenie. Nowy czujnik nie zawsze będzie miał dokładnie takie same parametry jak stary i stąd potrzeba ewentualnej kalibracji. Strona 2 z 10

3 Na górze ekranu znajduje się pasek nawigacyjny, naciśnięcie znajdującego się tam łącza EKRAN GŁÓWNY spowoduje cofnięcie się do ekranu nr 1 Ekran główny, bez wprowadzania zmian. Na dole ekranu znajduje się przycisk ZAPISZ, powodujący zapisanie wprowadzonych zmian i jednoczesne cofnięcie się do ekranu nr 1 Ekran główny Ekran URZĄDZENIE NR 1 Do urządzenia nr 1 przypisanych jest 8 tensometrów. Ich właściwości podane zostały w tabeli nr 1 Właściwości przetworników Na górze ekranu znajduje się PASEK NAWIGACYJNY, gdzie po naciśnięciu: - EKRAN GŁÓWNY powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 1. Ekran główny i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy - URZĄDZENIA - powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 2.1. Wybierz urządzenia i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy Funkcje przycisków są następujące: - przycisk KALIBRACJA po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran Kalibracja - przycisk DANE WEJŚCIOWE po naciśnięciu tego przycisku pojawia ekran DANE WEJŚCIOWE - przycisk START powoduje uruchomienie procesu zbierania danych z aktywnych tensometrów, następuje też uruchomienie procesu rysowania wykresu (oddzielne linie na wykresie dla aktywnych tensometrów) na ekranie i jednocześnie wysyłany jest ciągły sygnał na STEROWNIK ZEWNĘTRZNY do WYJŚCIA NR 1. Na wyjściu nr 1 zlokalizowany jest przekaźnik, który jest zwarty, kiedy sygnał jest podawany, czyli w momencie kiedy zbieranie danych jest aktywne. WAŻNE po naciśnięciu przycisku START nie można dopuścić, aby dane płynące z tensometrów zostały w jakikolwiek sposób utracone. - przycisk STOP przerywa zbieranie danych, wykres przestaje się rysować i jednocześnie na wyjściu nr 1 zanika sygnał na przekaźniku. - przycisk EDYCJA jest powiązany z wyświetlanymi na wykresie danymi. Funkcjonalność tego przycisku polega na umożliwieniu zmiany zakresu wyświetlanych na wykresie informacji, to znaczy, pozwala zawężać skalę czasu, jak i skalę siły. - przycisk GENERUJ RAPORT generuje raport z badania w postaci dokumentu *.DOC lub PDF, korzystając z szablonu SZABLON RAPORTU nr 1. Raport ten zawiera wszystkie wskazane w szablonie informacje, oraz pokazuje wykres, gdzie mogą się znaleźć albo wszystkie zebrane z Strona 3 z 10

4 aktywnych tensometrów dane, lub też jeżeli został wcześniej użyty przycisk EDYCJA zawiera wówczas tylko te dane, które zostały ograniczone do konkretnego przedziału. - przycisk ZAPIS powoduje zapis wszystkich zebranych z aktywnych tensometrów danych do pliku *.XLS. Funkcja EDYCJA w tym przypadku nie ma wpływu na zapisywane informacje. OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW w środkowej części ekranu znajdują się wirtualne LAMPKI KONTROLNE, przypisane konkretnemu tensometrowi. Kolor lampek zmienia się na: - szary jeżeli dany tensometr nie został zaznaczony jako aktywny (patrz ekran 3.1.1) - czerwony jeżeli aktywny tensometr nie osiągnął zadanej na ekranie wartości siły - zielony jeżeli aktywny tensometr osiągnął zadaną na ekranie wartość siły Z kolumną OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW powiązana jest jeszcze jedna funkcjonalność, a mianowicie, jeżeli na wszystkich aktywnych tensometrach zostanie osiągnięta zadana w ekranie wartość siły, wówczas jest wysyłany do STEROWNIKA ZEWNĘTRZNEGO sygnał na wyjście nr 2, gdzie zlokalizowany jest przekaźnik. Przekaźnik jest zwarty do momentu naciśnięcia przycisku STOP. W prawej części ekranu znajduje się wykres, pokazujący wartość siły na aktywnych tensometrach w funkcji czasu. Wykresy rysują się na bieżąco od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu naciśnięcia przycisku STOP. Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie w rysowaniu wykresów, jednak po przeprowadzonym badaniu wykresy muszą pokazywać rzeczywiste odczyty przechwycone z tensometrów. Pod wykresem wyświetlają się wprowadzone w ekranie dane. Rozmieszczenie tych danych ustalimy w późniejszym czasie Ekran KALIBRACJA Na tym ekranie wyświetlana jest: - aktualna wartość siły na poszczególnych tensometrach. Odczyt ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne. - znajduje się tu też kolumna (ZAZNACZ AKTYWNE) służąca do wskazywania aktywnych tensometrów, to znaczy takich, które uczestniczą w badaniu. Kolumna ta jest o tyle istotna, że dane zbierane są tylko z tych tensometrów, które są aktywne. Wykres na ekranie 3.1. rysuje linie również tylko dla aktywnych tensometrów. W polu WYMAGANA WARTOŚĆ SIŁY wprowadzana jest dla każdego tensometru wartość w Newtonach, która jest wykorzystywana przez program do wskazań na ekranie 3.1. Urządzenie nr 1 dokładna zasada działania tej opcji patrz opis ekranu zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.1 Urządzenie nr 1 Strona 4 z 10

5 W TYM OKNIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ I SĄ KONFIGUROWANE TYLKO TENSOMETRY OD 1 DO 8. WPISANE TU DANE MAJĄ WPŁYW NA DZIAŁANIE TYLKO JEDNEGO EKRANU (3.1 URZĄDZENIE NR 1) Dane wpisane do tego okna nie są tracone w wyniku zamknięcia programu. Po otwarciu tego okna pojawiają się dane wpisane w poprzedniej sesji nie zależnie od użytej komendy (zapis / cofnij) Ekran DANE WEJŚCIOWE Ekran ten umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących danego badania. Wprowadzone dane wejściowe wyświetlają się na ekranie 3.1. Urządzenie nr 1 we wskazanym miejscu i we wskazany w opisie ekranu 3.1. sposób. Są one też przenoszone na generowany z poziomu ekranu 3.1 RAPORT. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i jednocześnie wyświetlenie się ekranu 3.1. URZĄDZENIE NR 1. - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.1 Urządzenie nr 1 bez wprowadzania zmian. Dane wpisane do tego ekranu nie są tracone po zamknięciu programu. Po wyświetleniu tego okna pojawiają się dane, które były wprowadzone poprzednio. Ekran ten musi też umożliwiać zmianę nagłówków, to znaczy musimy mieć możliwość zmiany napisu Zleceniodawca na inny nagłówek np. Nazwa Zleceniodawcy. Posiadanie tej funkcjonalności wynika w tym momencie z nie do końca określonych na daną chwilę parametrów, jakie będą musiały znaleźć się na ekranie 3.1. URZĄDZENIE NR 1, i generowanych z poziomu tego ekranu RAPORTACH Ekran URZĄDZENIE NR 2 Do urządzenia nr 2 przypisane są dwa czujniki mierzące przyspieszenie i jeden czujnik do pomiaru prędkości obrotowej. Ich właściwości podane zostały w tabeli nr 1 Właściwości przetworników Na górze ekranu znajduje się PASEK NAWIGACYJNY, gdzie po naciśnięciu: - EKRAN GŁÓWNY powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 1. Ekran główny i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy - URZĄDZENIA - powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 2.1. Wybierz urządzenia i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy Funkcje przycisków są następujące: - przycisk KALIBRACJA po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran Kalibracja Strona 5 z 10

6 - przycisk DANE WEJŚCIOWE po naciśnięciu tego przycisku pojawia ekran DANE WEJŚCIOWE - przycisk START powoduje uruchomienie procesu zbierania danych z czujników przyspieszenia, oraz uruchamia pomiar prędkości obrotowej. Dane są zbierane i jednocześnie wyświetlane na wykresach. Ze względu na to, że pomiar przyspieszenia będzie trwał bardzo krótko i ilość zebranych danych będzie bardzo duża, to wykres może się generować z opóźnieniem, w zależności od posiadanego sprzętu. WAŻNE po naciśnięciu przycisku START nie można dopuścić, aby dane płynące z czujników zostały w jakikolwiek sposób utracone. - przycisk STOP przerywa zbieranie danych, wykres przestaje się - przycisk EDYCJA jest powiązany z wyświetlanymi na wykresie danymi. Funkcjonalność tego przycisku polega na umożliwieniu zmiany zakresu wyświetlanych na wykresie informacji - przycisk GENERUJ RAPORT generuje raport z badania w postaci dokumentu *.DOC, lub PDF, korzystając z szablonu SZABLON RAPORTU nr 2. Raport ten zawiera wszystkie wskazane w szablonie informacje, oraz pokazuje wykresy, gdzie mogą się znaleźć albo wszystkie zebrane z czujników dane, lub też jeżeli został wcześniej użyty przycisk EDYCJA zawiera wówczas tylko te dane, które zostały ograniczone do konkretnego przedziału. - przycisk ZAPIS powoduje zapis wszystkich zebranych z aktywnych tensometrów danych do pliku *.XLS. Funkcja EDYCJA w tym przypadku nie ma wpływu na zapisywane informacje. W środkowej części ekranu znajdują się dwa wykresy pokazujące przyspieszenie i prędkość obrotową. Wykresy rysują się na bieżąco od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu naciśnięcia przycisku STOP. Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie w rysowaniu wykresów, jednak po przeprowadzonym badaniu wykresy muszą pokazywać rzeczywiste odczyty przechwycone z czujników. Pod wykresami wyświetlają się wprowadzone w ekranie dane. Rozmieszczenie tych danych ustalimy w późniejszym czasie. Pod wykresami znajdują się dwa pola: WARTOŚĆ PĘDU i WARTOŚĆ PRZYSPIESZENIA są to wartości wyliczane przez program na podstawie wprowadzonych danych wejściowych (ekran 3.2.1) Ekran KALIBRACJA Ekran ten służy do wprowadzenia wartości, które później zostaną wykorzystane do wyliczenia wartości pędu i przyspieszenia dla ekranu 3.2 i szablonu raportu nr 2. Dane te na tą chwilę są następujące: - masa masa przemieszczającego się elementu - ramię długość ramienia, od osi obrotu ro punktu zaczepienia z przemieszczającym się elementem Strona 6 z 10

7 - przelicznik działek wartość, która pozwoli przetworzyć informacje tak, by dało się wyliczyć prędkość kątową W zależności od parametrów użytych czujników, mogą, lub będą musiały znaleźć się tu również i inne parametry. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.2 Urządzenie nr 2 WSZYSTKIE WPROWADZONE TU DANE MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO DO CZUJNIKÓW DLA PRZYRZĄDU NR 2 i ekranu nr 3.2 Dane wpisane do tego okna nie są tracone w wyniku zamknięcia programu. Po otwarciu tego okna pojawiają się dane wpisane w poprzedniej sesji nie zależnie od użytej komendy (zapis / cofnij) Ekran DANE WEJŚCIOWE Ekran ten umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących danego badania. Wprowadzone dane wejściowe wyświetlają się na ekranie 3.2. Urządzenie nr 2 we wskazanym miejscu i we wskazany w opisie ekranu 3.2. sposób. Są one też przenoszone na generowany z poziomu ekranu 3.2 RAPORT. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i jednocześnie wyświetlenie się ekranu 3.2. URZĄDZENIE NR 2. - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.2 Urządzenie nr 2 bez wprowadzania zmian. Dane wpisane do tego ekranu nie są tracone po zamknięciu programu. Po wyświetleniu tego okna pojawiają się dane, które były wprowadzone poprzednio. Ekran ten musi też umożliwiać zmianę nagłówków, to znaczy musimy mieć możliwość zmiany napisu Zleceniodawca na inny nagłówek np. Nazwa Zleceniodawcy. Posiadanie tej funkcjonalności wynika w tym momencie z nie do końca określonych na daną chwilę parametrów, jakie będą musiały znaleźć się na ekranie 3.2. URZĄDZENIE NR 2, i generowanych z poziomu tego ekranu RAPORTACH Ekran URZĄDZENIE NR 3 Do urządzenia nr 3 przypisanych jest 1 tensometr. Jego właściwości podane zostały w tabeli nr 1 Właściwości przetworników Na górze ekranu znajduje się PASEK NAWIGACYJNY, gdzie po naciśnięciu: Strona 7 z 10

8 - EKRAN GŁÓWNY powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 1. Ekran główny i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy - URZĄDZENIA - powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 2.1. Wybierz urządzenia i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy Funkcje przycisków są następujące: - przycisk KALIBRACJA po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran Kalibracja - przycisk DANE WEJŚCIOWE po naciśnięciu tego przycisku pojawia ekran DANE WEJŚCIOWE - przycisk START powoduje uruchomienie procesu zbierania danych tensometru, następuje też uruchomienie procesu rysowania wykresu na ekranie i jednocześnie wysyłany jest ciągły sygnał na STEROWNIK ZEWNĘTRZNY do WYJŚCIA NR 1. Na wyjściu nr 1 zlokalizowany jest przekaźnik, który jest zwarty, kiedy sygnał jest podawany, czyli w momencie kiedy zbieranie danych jest aktywne. WAŻNE po naciśnięciu przycisku START nie można dopuścić, aby dane płynące z tensometrów zostały w jakikolwiek sposób utracone. - przycisk STOP przerywa zbieranie danych, wykres przestaje się rysować i jednocześnie na wyjściu nr 1 zanika sygnał na przekaźniku. - przycisk EDYCJA jest powiązany z wyświetlanymi na wykresie danymi. Funkcjonalność tego przycisku polega na umożliwieniu zmiany zakresu wyświetlanych na wykresie informacji, to znaczy, pozwala zawężać skalę czasu, jak i skalę siły. - przycisk GENERUJ RAPORT generuje raport z badania w postaci dokumentu *.DOC, lub PDF, korzystając z szablonu SZABLON RAPORTU nr 3. Raport ten zawiera wszystkie wskazane w szablonie informacje, oraz pokazuje wykres, gdzie mogą się znaleźć albo wszystkie zebrane z tensometru dane, lub też jeżeli został wcześniej użyty przycisk EDYCJA zawiera wówczas tylko te dane, które zostały ograniczone do konkretnego przedziału. - przycisk ZAPIS powoduje zapis wszystkich zebranych z aktywnych tensometrów danych do pliku *.XLS. Funkcja EDYCJA w tym przypadku nie ma wpływu na zapisywane informacje. OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW w środkowej części ekranu znajduje się wirtualna LAMPKA KONTROLNA, przypisana tensometrowi nr 11. Kolor lampki zmienia się na: - czerwony jeżeli tensometr nie osiągnął zadanej na ekranie wartości siły - zielony jeżeli tensometr osiągnął zadaną na ekranie wartość siły Z kolumną OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW powiązana jest jeszcze jedna funkcjonalność, a mianowicie, jeżeli na tensometrze zostanie osiągnięta zadana w ekranie wartość siły, wówczas jest wysyłany Strona 8 z 10

9 do STEROWNIKA ZEWNĘTRZNEGO sygnał na wyjście nr 2, gdzie zlokalizowany jest przekaźnik. Przekaźnik jest zwarty do momentu naciśnięcia przycisku STOP. W prawej części ekranu znajduje się wykres, pokazujący wartość siły na tensometrze w funkcji czasu. Wykres rysuje się na bieżąco od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu naciśnięcia przycisku STOP. Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie w rysowaniu wykresu, jednak po przeprowadzonym badaniu wykres musi pokazywać rzeczywisty odczyt przechwycony z tensometru. Pod wykresem wyświetlają się wprowadzone w ekranie dane. Rozmieszczenie tych danych ustalimy w późniejszym czasie Ekran KALIBRACJA Na tym ekranie wyświetlana jest: - aktualna wartość siły na tensometrze. Odczyt ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne i służy do wyskalowania siłownika. W polu WYMAGANA WARTOŚĆ SIŁY wprowadzana jest wartość w Newtonach, która jest wykorzystywana przez program do wskazań na ekranie 3.3. Urządzenie nr 3 dokładna zasada działania tej opcji patrz opis ekranu zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.3 Urządzenie nr 3 W TYM OKNIE WYŚWIETLA SIĘ I JEST KONFIGUROWANY TYLKO TENSOMETR NR 11. WPISANE TU DANE MAJĄ WPŁYW NA DZIAŁANIE TYLKO JEDNEGO EKRANU (3.3 URZĄDZENIE NR 3) Dane wpisane do tego okna nie są tracone w wyniku zamknięcia programu. Po otwarciu tego okna pojawiają się dane wpisane w poprzedniej sesji nie zależnie od użytej komendy (zapis / cofnij) Ekran DANE WEJŚCIOWE Ekran ten umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących danego badania. Wprowadzone dane wejściowe wyświetlają się na ekranie 3.3. Urządzenie nr 3 we wskazanym miejscu i we wskazany w opisie ekranu 3.3. sposób. Są one też przenoszone na generowany z poziomu ekranu 3.3 RAPORT. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i jednocześnie wyświetlenie się ekranu 3.3. URZĄDZENIE NR 3. - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.3 Urządzenie nr 3 bez wprowadzania zmian. Strona 9 z 10

10 Dane wpisane do tego ekranu nie są tracone po zamknięciu programu. Po wyświetleniu tego okna pojawiają się dane, które były wprowadzone poprzednio. Ekran ten musi też umożliwiać zmianę nagłówków, to znaczy musimy mieć możliwość zmiany napisu Zleceniodawca na inny nagłówek np. Nazwa Zleceniodawcy. Posiadanie tej funkcjonalności wynika w tym momencie z nie do końca określonych na daną chwilę parametrów, jakie będą musiały znaleźć się na ekranie 3.3. URZĄDZENIE NR 3, i generowanych z poziomu tego ekranu RAPORTACH Ekran URZĄDZENIE NR 4 Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu 3.3. Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3, tylko do Ekran KALIBRACJA Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.1, tylko do Ekran DANE WEJŚCIOWE Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.2, tylko do Ekran URZĄDZENIE NR 5 Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu 3.3. Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3, tylko do Ekran KALIBRACJA Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.1, tylko do Ekran DANE WEJŚCIOWE Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.2, tylko do Strona 10 z 10

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE

EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE EMULATOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA FPE Emulator czujnika ciśnienia FPE to urządzenie służące do emulacji sygnału czujnika ciśnienia benzyny w samochodach zasilanych paliwami LPG/CNG i braku powrotu benzyny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie RDC Nawigacja w systemie RDC Na stronie głównej systemu RDC dostępne są cztery karty nawigacyjne: Home (Strona główna) Casebooks (Historia) Review (Podgląd) Reports (Raporty)

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

SONEL ANALIZA MOBILNA

SONEL ANALIZA MOBILNA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID SONEL ANALIZA MOBILNA SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polska Wersja 1.0, 23.12.2016 1 Informacje podstawowe Aplikacja Sonel Analiza

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022)

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022) Skrócona instrukcja ważenia. System WAGMASTER Wagi wagonowe e-mail: schenck@schenckprocess.pl Strona 1 1. Uruchamianie programu WAGMASTER Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okienko, w którym

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 8 Wykorzystanie modułów FieldPoint w komputerowych systemach pomiarowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

xchekplus Przewodnik Użytkownika

xchekplus Przewodnik Użytkownika xchekplus Przewodnik Użytkownika Dodatek Charakterystyka ogólna Zmiana domyślnego hasła administratora Zarządzanie ochroną systemu Ręczne wprowadzanie danych Edytowanie wartości OD dołków Używanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Program emulatora GPS pobieramy ze strony z działu Pobieralnia.

Program emulatora GPS pobieramy ze strony  z działu Pobieralnia. 1. WSTĘP Do emulacji ruchu okrętu na mapie nawigacyjnej potrzebujemy trzech rzeczy: Komputera PC Programu nawigacyjnego polecam OpenCPN Programu symulatora GPS Programu Com0com jako mostka wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Shoper Appstore Powiązane w koszyku REALIZACJA

Aplikacja Shoper Appstore Powiązane w koszyku REALIZACJA Aplikacja Shoper Appstore Powiązane w koszyku REALIZACJA Spis treści Instalacja aplikacji...3 Korzystanie z aplikacji...5 Konfiguracja aplikacji...7 Wyświetlanie na stronie szczegółów produktu...7 Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Abacus Tychy, ul. Pod Lasem 20 tel

Abacus Tychy, ul. Pod Lasem 20  tel Abacus Tychy, ul. Pod Lasem 20 www.abacus.tychy.pl adam.lazarski@abacus.tychy.pl tel. 601 411 384 Tychy 2014 Program komputerowy PAW, PUNKTOWA ANALIZA WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY jest narzędziem wspomagającym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec Instrukcja Obsługi aplikacji Copyright by FlyElectronics Marzec 2012 SPIS TREŚCI Instalacja PPGinfo Diagnostic Tool... - 3 - Pierwsze uruchomienie... - 4 - Opis funkcji programu Data Diagnostic... - 5-1.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Wykres prędkości. Infolab

Wykres prędkości. Infolab Wykres prędkości Wyświetlenie okna wykresu prędkości. Generowanie raportu prędkości z poziomu widoku cyfrowego. Generowanie raportu prędkości z poziomu danych cyfrowych. Generowanie raportu prędkości z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Administrator budynku Art. 1456B Vdc. Art 1456B PL INSTRUKCJA TECHNICZNA A2 A3 A4

Administrator budynku Art. 1456B Vdc. Art 1456B PL INSTRUKCJA TECHNICZNA A2 A3 A4 PL INSTRUKCJA TECHNICZNA B Art 1456B + - 40-56 Vdc SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500 ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 FIXED POE SETTABLE POE N0 POE A1 A2 A3 A4 Administrator budynku Art. 1456B

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

https://nominacje.pgnig.pl/telnom24/

https://nominacje.pgnig.pl/telnom24/ Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje I. Procedura logowania się do systemu Telnom II. Procedura resetowania hasła. III. Opis panelu użytkownika oraz alokacji. IV. Opis edycji danych. System

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo