Uniwersalny dwupasmowy ekstender zasięgu sieci Wi-Fi Desktop/Wallplug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny dwupasmowy ekstender zasięgu sieci Wi-Fi Desktop/Wallplug"

Transkrypt

1 Uniwersalny dwupasmowy ekstender zasięgu sieci Wi-Fi Desktop/Wallplug P o d r ę c z n i k i n s ta l a c j i W N R P MOŻLIWOŚC BEZPRZEWODOWEGO ŁĄCZENIA URZĄDZEŃ PRZEWODOWYCH BEZPRZEWODOWE PRZEDŁUŻENIE DZIĘKI PASMOM 2,415 GHz ISTNIEJĄCY ROUTER Zwiększony zasięg bezprzewodowy Istniejący zasięg routera Sieć bezprzewodowa 5 GHz Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz

2 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem Przed skorzystaniem ze wsparcia telefonicznego firmy NETGEAR wymagane jest zarejestrowanie posiadanego produktu. Firma NETGEAR zaleca zarejestrowanie produktu przy użyciu strony internetowej NETGEAR. Telefon (tylko USA): NETGEAR Telefon (inne kraje): Patrz Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub innych państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pozostałe nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oświadczenia i warunki W celu ulepszenia konstrukcji, działania i/lub niezawodności firma NETGEAR może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym w niniejszym dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub zastosowania produktów lub obwodów opisanych w niniejszym dokumencie.

3 Spis treści Cechy sprzętu Wprowadzenie Ustawianie ekstendera i podłączenie do źródła zasilania Podłączanie ekstendera do istniejącej sieci bezprzewodowej Wydajność ekstendera Technologia FastLane Adapter sieci bezprzewodowej z jednym złączem Kiedy korzystać z sieci bezprzewodowej ekstendera ReadySHARE Printer Odtwarzanie muzyki Identyfikatory i hasła sieci bezprzewodowych Często zadawane pytania

4 Cechy sprzętu Wskaźniki LED na przedniej płycie sygnalizują sposób pracy ekstendera. Prędkość łącza. Wskazuje połączenie bezprzewodowe o prędkości 2,4 GHz lub 5 GHz między ekstenderem a routerem. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik LED, aby wskazać typ połączenia: Zielony jest najlepszy. Świeci światłem pomarańczowym, gdy jakość jest dobra. Świeci światłem czerwonym, gdy jakość jest słaba. Wył. Brak połączenia z routerem. Podłączenie urządzeń bezprzewodowych do ekstendera. Wskaźnik LED świeci stałym zielonym światłem, gdy ekstender jest podłączony do urządzenia bezprzewodowego. WPS. Ten wskaźnik LED oznacza połączenie bezprzewodowe przy użyciu funkcji WPS. Świeci zielonym światłem ciągłym. Połączenie bezprzewodowe jest chronione (WPA lub WPA2). Miga światłem zielonym. Trwa połączenie WPS. Wył. Brak zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zasilanie Wł./Wył. Prędkość łącza 2,4 GHz Prędkość łącza 5 GHz Połączenie urządzeń bezprzewodowych do ekstendera WPS 2

5 Panel górny i boczny zawiera następujące funkcje: Przycisk Wł./Wył. Za pomocą tego przycisku możesz włączać i wyłączać ekstender. Przycisk WPS. Za pomocą przycisku WPS podłącz ekstender do istniejącej sieci Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie ekstendera do istniejącej sieci bezprzewodowej na stronie 7. Złącze Ethernet. Za pomocą portu Ethernet na ekstenderze można połączyć urządzenie obsługujące funkcję Ethernet bezprzewodowo do sieci. Port Audio. Za pomocą portu Audio można podłączyć ekstender do głośnika. Port USB. Za pomocą portu USB można podłączyć ekstender do drukarki. Przywracanie ustawień fabrycznych. Aby przywrócić ustawienia fabryczne ekstendera, wsuń końcówkę spinacza do otworu służącego do przywracania ustawień i przytrzymaj, dopóki wskaźnik zasilania nie zacznie migać. Przycisk On/Off Przycisk WPS Port Audio Port USB Przywracanie ustawień fabrycznych Złącze Ethernet 3

6 Włóż wtyczkę zasilania, jak pokazano: 4

7 Przymocuj stojak, jak pokazano: 5

8 Wprowadzenie Ekstender zasięgu Wi-Fi zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej, obejmując obszar, który znajduje się poza zasięgiem istniejącej sieci Wi- Fi. Ekstender można umieścić zarówno na biurku oraz na ścianie. Wykonaj poniższe kroki, aby podłączyć ekstender. Ustawianie ekstendera i podłączenie do źródła zasilania 1. Ustaw ekstender w równej odległości pomiędzy routerem i urządzeniem bezprzewodowym, znajdującym się poza zasięgiem routera. TAK NIE Wskazówka: Jeśli musisz skorzystać z innego miejsca, przesuń ekstender bliżej urządzenia, tak aby pozostał w zasięgu bezprzewodowym routera. Umieść ekstender i router w tym samym pomieszczeniu. Po zweryfikowaniu pracującego połączenia umieść ekstender w miejscu, znajdującym się w połowie drogi między routerem a komputerem, w którym wciąż jest widoczny zielony wskaźnik prędkości łącza. 2. Podłącz ekstender do gniazdka elektrycznego i poczekaj 1 minutę do uruchomienia ekstendera. Wskaźnik LED zasilania zaświeci na zielono. 6

9 Podłączanie ekstendera do istniejącej sieci bezprzewodowej Aby zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi, należy podłączyć ekstender do istniejącej sieci Wi-Fi. Dostępne są dwie opcje podłączenia ekstendera do sieci. Opcja 1: Podłączenie z WPS (Wi-Fi Protected Setup chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi) WPS pozwala w łatwy sposób dołączyć do zabezpieczonej sieci Wi-Fi bez wpisywania nazwy sieci i hasła. Przycisk WPS to fizyczny przycisk na routerze Wi-Fi, bramie lub punkcie dostępowym. Jeśli router obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup), zalecamy skorzystanie z Opcji 1; jeśli nie, przejdź do Opcji 2. Wskazówka: WPS nie obsługuje zabezpieczeń sieciowych WEP. Jeśli korzystasz z WEP, przejdź do Opcji 2, aby nawiązać połączenie. Opcja 2: Podłączenie bez WPS przy użyciu przewodnika instalacji w przeglądarce internetowej Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej pomoże ci przejść przez etapy niezbędne do podłączenia ekstendera do sieci Wi-Fi. 7

10 Podłączanie z WPS (opcja 1) 1. Naciśnij przycisk WPS na tylnym panelu ekstendera. Wskaźnik LED funkcji WPS na przednim panelu miga. 2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na bezprzewodowym routerze, bramie lub punkcie dostępowym. Jeżeli operacja zakończy się pomyślnie, wskaźnik LED funkcji WPS zostanie podświetlony na zielono, a wskaźnik prędkości łącza 2,4 GHz zaświeci się, informując o połączeniu ekstendera z istniejącą siecią bezprzewodową. Uwaga: Jeżeli wskaźnik LED prędkości łącza 2,4 GHz nie zmieni się na zielony, należy powtórzyć kroki 1 i 2 oraz upewnić się, że posiadany router obsługuje funkcję WPS. 3. Jeżeli posiadany router obsługuje pasmo 5 GHz, należy powtórzyć kroki 1 i 2, aby podłączyć ekstender z użyciem pasma 5 GHz. Wskaźnik LED prędkości łącza 5 GHz się zaświeci. Nazwa sieci bezprzewodowej ekstendera (SSID) zostanie zastąpiona nazwą istniejącej sieci, do której (w zależności od tego, czy ekstender łączy się z siecią bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz, czy 5 GHz) zostanie dodana końcówka _2GEXT lub _5GEXT. Nazwa istniejącej sieci Wi-Fi: Nowa nazwa sieci ekstendera: MyNetworkName MyNetworkName_2GEXT Aby podłączyć do sieci ekstendera dodatkowe urządzenia Wi-Fi, użyj klucza zabezpieczeń sieciowych (hasła) zgodnego z ustawieniami istniejącej sieci bezprzewodowej/routera bezprzewodowego. 8

11 Podłączanie przy użyciu przewodnika konfiguracji w oknie przeglądarki internetowej (opcja 2) 1. Po podłączeniu ekstendera do zasilania i zaświeceniu się zielonego wskaźnika LED zasilania użyj menedżera sieci bezprzewodowej na komputerze, aby wyszukać sieć bezprzewodową NETGEAR_EXT (SSID) i nawiązać z nią połączenie. Wskazówka: Do wyszukania i nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową ekstendera można użyć dowolnego narzędzia do zarządzania siecią bezprzewodową na komputerze lub tablecie. Po nawiązaniu połączenia z komputerem wskaźnik LED Podłączenie urządzeń bezprzewodowych do ekstendera zaświeci się na zielono. Następnie należy podłączyć ekstender do istniejącej sieci Wi-Fi. 9

12 2. Na tym samym komputerze otwórz okno przeglądarki internetowej, która powinna przenieść Cię bezpośrednio do wyświetlanego na ekranie przewodnika instalacji. Wskazówka: Do ustawień ekstendera można zawsze przejść po wpisaniu adresu w pasku adresu przeglądarki. 10

13 3. Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej przeprowadzi cię przez następujące etapy: Wybór sieci Wi-Fi, którą chcesz rozszerzyć. Wpisanie hasła zabezpieczającego dla istniejącej sieci. Wybór nazwy dla nowej sieci ekstendera. Podłączenie urządzeń bezprzewodowych do nowej sieci ekstendera. Ustawienia konfiguracji ekstendera Aby dokonać zmian po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji lub przeprowadzić ją ponownie, można w każdej chwili uruchomić ustawienia konfiguracji ekstendera. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień: 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do WN3500RP. 2. W pasku adresu przeglądarki urządzenia wprowadź adres: 3. Na ekranie logowania wprowadź następujące dane: User name (Nazwa użytkownika): admin Password (Hasło): password 11

14 Wydajność ekstendera Wskaźnik LED Prędkość łącza wskazuje na wydajność równą 2,4 GHz lub 5 GHz bezprzewodowego połączenia między ekstenderem a routerem. Najlepsza wydajność występuje wtedy, gdy wskaźnik LED Prędkość łącza ma kolor zielony. Wydajność odpowiednia do pracy jest zapewniana wtedy, gdy wskaźnik LED Prędkość łącza ma kolor pomarańczowy. Czerwony wskaźnik LED Prędkość łącza informuje o słabym połączeniu lub jego braku. Jeśli wskaźnik LED Prędkość łącza jest wyłączony, pomiędzy ekstenderem i routerem brak połączenia. Wskazówka: Przed sprawdzeniem wskaźnika LED Prędkość łącza pod kątem wydajności upewnij się, że wskaźnik LED Podłączenie urządzeń bezprzewodowych do ekstendera ma kolor zielony. 12

15 Aby usprawnić działanie ekstendera: 1. Przesuń ekstender bliżej routera lub znajdź inną, lepszą lokalizację na linii wzroku. 2. Podczas przesuwania ekstendera sprawdzaj na przedniej płycie wskaźniki LED Prędkość łącza i Podłączenie urządzeń bezprzewodowych do ekstendera do chwili, gdy znajdziesz dobrą lokalizację. Te wskaźniki LED powinny wciąż świecić stałym, zielonym światłem. 13

16 Technologia FastLane Technologia FastLane oferuje maksymalną wydajność sieci Wi-Fi. Technologia ta zapewnia najwyższą wydajność sieci bezprzewodowej dzięki zastosowaniu dedykowanego pasma, w którym nawiązywana jest łączność pomiędzy ekstenderem a urządzeniami bezprzewodowymi, oraz pasma dodatkowego, w którym nawiązywane jest połączenie pomiędzy ekstenderem a routerem. Idealnie nadaje się do przesyłania gier i filmów o wysokiej rozdzielczości. Aby włączyć technologię FastLane: 1. Po skonfigurowaniu ekstendera aktywuj tryb FastLane. W tym celu zaloguj się na stronie aby uzyskać dostęp do ekranu Extender Settings (Ustawienia ekstendera). 2. Z menu po lewej stronie tabel Ustawienia wybierz kolejno opcje Advanced (Zaawansowane) > Operating Mode (Tryb pracy). 3. Wybierz opcję FastLane Technology (Technologia FastLane). 4. Zapoznaj się z dwiema opcjami dotyczącymi technologii FastLane i wybierz tę, która odpowiada danej konfiguracji. 5. Kliknij Apply (Zastosuj). Wskazówka: Tryb FastLane ogranicza połączenie do wybranego pasma, aby zwiększyć wydajność. NETGEAR zaleca wybranie pasma, które obsługiwane jest przez większość Twoich urządzeń. 14

17 Adapter sieci bezprzewodowej z jednym złączem Po podłączeniu ekstendera do istniejącej sieci Wi-Fi, możesz użyć złącza Ethernet na ekstenderze, aby bezprzewodowo podłączyć urządzenie do sieci. Wystarczy włożyć kabel Ethernet z urządzenia obsługującego standard Ethernet (podłączonego odbiornika TV, odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier) do portu Ethernet ekstendera i cieszyć się bezprzewodową, jednoczesną łącznością. Kiedy korzystać z sieci bezprzewodowej ekstendera Firma NETGEAR zaleca używanie sieci ekstendera tylko wtedy, gdy komputer lub urządzenie bezprzewodowe znajduje się w martwej strefie, sygnał sieci bezprzewodowej routera jest słaby lub niedostępny. To ograniczenie zostało nałożone, ponieważ ruch danych w sieci ekstendera jest wolniejszy niż ruch bezpośrednio w sieci. Jeśli nie jest możliwe połączenie urządzenia bezprzewodowego z ekstenderem, przenieś ekstender w inne miejsce, położone w połowie odległości pomiędzy urządzeniem i routerem. Jeśli po kilku próbach urządzenia nadal nie można podłączyć do ekstendera, przenieś ekstender bliżej urządzenia. 15

18 ReadySHARE Printer Funkcja ReadySHARE Printer umożliwia podłączenie drukarki do portu USB ekstendera i uzyskanie bezprzewodowego dostępu do niej. Aby uaktywnić funkcję ReadySHARE Printer: 1. Połącz drukarkę USB z portem USB ekstendera za pomocą kabla USB do drukarki. 2. Zainstaluj oprogramowanie sterownika USB drukarki na każdym komputerze, który będzie używać drukarki. Jeśli nie masz sterownika drukarki, skontaktuj się z jej producentem, aby znaleźć i pobrać najnowsze oprogramowanie sterownika drukarki. 3. W każdym komputerze, który będzie używał drukarki, pobierz narzędzie NETGEAR USB Control Center. Narzędzie NETGEAR USB jest dostępne w wersji dla systemu Mac i dla systemu Windows, do których dostęp można uzyskać z poziomu obszaru funkcji ReadySHARE Printer na stronie dostępnej pod adresem: 16

19 UWAGA: To narzędzie musi zostać zainstalowane przed skorzystaniem z funkcji ReadySHARE Printer. Aby funkcja ReadySHARE Printer mogła działać, to narzędzie musi być uruchomione w tle. Jeśli stan jest wyświetlany jako Available (Dostępna), można używać drukarki USB. Niektóre programowe zapory sieciowe, np. Comodo, blokują dostęp narzędzia ReadySHARE Print do drukarki USB. Jeśli drukarka nie jest wyświetlana w narzędziu, można czasowo wyłączyć zaporę sieciową, aby umożliwić skorzystanie z narzędzia. 4. Jeśli drukarka obsługuje funkcję skanowania, upewnij się, że stan drukarki ma postać Available (Dostępna) i kliknij przycisk Network Scanner (Skaner sieciowy). Spowoduje to wyświetlenie okna skanowania, które umożliwi używanie drukarki do obsługi skanowania. Więcej informacji o funkcji ReadySHARE Printer zawiera Instrukcja obsługi, dostępna po kliknięciu łącza Documentation (Dokumentacja) na ekranie zarządzania routerem lub na stronie urządzenia WN3500RP w witrynie pomocy technicznej: 17

20 Odtwarzanie muzyki Urządzenie WN3500RP obsługuje funkcję DLNA DMR, co oznacza, że umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki w sieci i odtwarzanie jej przez gniazdo dźwięku WN3500RP. Użytkownicy systemu Windows7 mogą odtwarzać muzykę, używając aplikacji Windows Media Player (WMP). Użytkownicy telefonów pracujących pod kontrolą systemu Android, urządzeń iphone lub ipad mogą pobrać aplikację NETGEAR genie, umożliwiającą odtwarzanie muzyki (adres Funkcja DLNA DMR obsługuje pliki w formacie mp3, wave. flac oraz aac. Gniazdo stereo 3,5 mm umożliwia stosowanie słuchawek i głośników z własnym zasilaniem. Identyfikatory i hasła sieci bezprzewodowych Skorzystaj z tego miejsca, aby zapisać nową nazwę sieci ekstendera (SSID) i jego ustawienia zabezpieczeń na wypadek konieczności dodania do ekstendera kolejnych urządzeń bezprzewodowych. Tu wpisz informacje dotyczące łączności bezprzewodowej: Nazwa sieci routera (SSID) Hasło dostępowe do routera Nazwa sieci ekstendera (SSID) Hasło dostępowe do ekstendera 18

21 Często zadawane pytania Więcej informacji na temat produktu można uzyskać w Instrukcji obsługi, dostępnej pod adresem 1. Program NETGEAR genie pyta mnie o hasło, mimo że z całą pewnością wprowadziłem je poprawnie. Co mogę zrobić? Prawdopodobnie ekstender znajduje się na granicy zasięgu sieci bezprzewodowej routera. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Wprowadzenie na stronie 6. Jeśli używasz zabezpieczeń WEP, upewnij się, że wpisujesz klucz sieciowy w odpowiednim polu. 2. Podłączyłem się do sieci NETGEAR_EXT i włączyłem przeglądarkę. Dlaczego nie widzę programu NETGEAR genie? Po pierwsze upewnij się, że komputer jest skonfigurowany z serwerem DHCP (w większości są). Następnie upewnij się, że wskaźnik LED połączenia urządzenia bezprzewodowego z ekstenderem świeci ciągłym zielonym światłem i posiadasz właściwy adres IP. Na koniec ponownie włącz przeglądarkę i wpisz adres 3. Czy ekstender będzie działał, gdy podłączę go do routera przewodem Ethernet? Nie. Ekstender jest zaprojektowany do bezprzewodowego połączenia z routerem. 4. Jaka jest nazwa użytkownika i hasło wymagane do zalogowania się na ekstenderze? Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło password. W obu przypadkach rozróżniane są wielkie i małe litery. 19

22 5. Uaktywniłem w routerze funkcję filtrowania bezprzewodowych adresów MAC (kontrolę dostępu bezprzewodowego ACL). Co muszę zrobić podczas instalowania urządzenia WN3500RP? Adres MAC urządzenia bezprzewodowego jest konwertowany na inny adres MAC przy nawiązywaniu połączenia między urządzeniem bezprzewodowym a WN3500RP. Gdy funkcja filtrowania adresów MAC w routerze jest włączona, urządzenie bezprzewodowe nie może pobrać adresu IP z urządzenia WN3500RP. Aby umożliwić temu urządzeniu bezprzewodowemu dostęp do Internetu, należy dodać przekonwertowany adres MAC do routera. Aby pobrać przekonwertowany adres MAC: a. Wyłącz filtrowanie adresów MAC w routerze. b. Włącz urządzenie WN3500RP i podłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe do WN3500RP. c. Upewnij się, że wskaźnik LED prędkości połączenia wciąż się świeci. d. Zaloguj się w routerze i sprawdź podłączone urządzenia na ekranie Attached Devices. Dodaj do tabeli filtrowania adresów MAC routera dowolny adres MAC, rozpoczynający się ciągiem 02:0F:B5. 20

23 6. Mój router jest zabezpieczony funkcją WEP, a wprowadziłem nieprawidłowe hasło lub klucz zabezpieczający w urządzeniu WN3500RP. Nie mogę uzyskać dostępu do WN3500RP. Co mogę zrobić? Urządzenie WN3500RP nie jest w stanie sprawdzić, czy hasło WEP jest prawidłowe. Po wprowadzeniu błędnego hasła urządzenie bezprzewodowe nie będzie w stanie pobrać adresu IP z urządzenia WN3500RP. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne urządzenia WN3500RP, aby odzyskać adres IP. 7. Ukończyłem kreatora instalacji, ale urządzenia bezprzewodowe nie mogą pobrać adresu IP z urządzenia WN3500RP. Co mam robić? Upewnij się, że hasło wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym jest prawidłowe, a następnie uruchom ponownie urządzenie WN3500RP i router. Jeżeli urządzenie wciąż nie może pobrać adresu IP: a. Umieść urządzenie WN3500RP bliżej routera, a urządzenie bezprzewodowe bliżej WN3500RP. b. Wyłącz interfejs bezprzewodowy i włącz go ponownie, aby sprawdzić, czy urządzenie bezprzewodowe może pobrać adres IP. c. Jeżeli w routerze jest uaktywnione filtrowanie adresów MAC (kontrola dostępu bezprzewodowego), wyłącz je i dodaj adres MAC urządzenia do routera, postępując zgodnie z FAQ. 21

24 Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika można pobrać online ze strony lub używając odnośnika w interfejsie użytkownika produktu. Zgodność Pełną treść deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie: Ten symbol został umieszczony zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W przypadku utylizacji tego produktu na terenie Unii Europejskiej należy go traktować i poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami, uwzględniającymi postanowienia dyrektywy WEEE. Tylko do użytku wewnętrznego na terenie państw UE i Szwajcarii. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Sierpień 2012

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ PRZEWODOWYCH BEZPRZEWODOWO ROZSZERZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ Rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym

Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym Wprowadzenie Wzmacniacz WN3100RP pozwala rozszerzyć sygnał sieci Wi-Fi o miejsca znajdujące się poza zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat modelu EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat modelu EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat modelu EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz WiFi, Edycja Powerline (XAVN2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz WiFi, Edycja Powerline (XAVN2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz WiFi, Edycja Powerline (XAVN2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6200

Więcej możliwości. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6200 Więcej możliwości Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6200 Poznaj łączność WiFi nowej generacji Twój nowy wzmacniacz sygnału sieci WiFi obsługuje standard sieci 802.11ac, który zapewnia większą szybkość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Poznaj łączność WiFi nowej generacji

Poznaj łączność WiFi nowej generacji Więcej możliwości Poznaj łączność WiFi nowej generacji Twój nowy wzmacniacz sygnału sieci WiFi obsługuje standard sieci 802.11ac, który zapewnia większą szybkość i niezawodność transmisji oraz większy

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu lub konta DSL

Numer telefonu lub konta DSL Spis treści Zanim zaczniesz..................................... 2 Instalacja routera z modemem.......................... 3 Wstępnie skonfigurowane zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej.....................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Adapter sieci domowej Powerline 200 (PL200)

Adapter sieci domowej Powerline 200 (PL200) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji Adapter sieci domowej Powerline 200 (PL200) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4 Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6300 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6300 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5622

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5622 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5622 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. Uwaga: Adaptery różnią się w zależności od regionu. Twój adapter może

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6200 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6200 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy router z modemem DSL D6200 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy router z modemem DSL D6200 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji adaptera Powerline 600 Mb/s PassThru XAVB6504 z 4 portami

Podręcznik instalacji adaptera Powerline 600 Mb/s PassThru XAVB6504 z 4 portami Podręcznik instalacji adaptera Powerline 600 Mb/s PassThru XAVB6504 z 4 portami Spis treści Zawartość opakowania.................................. 3 Cechy sprzętu.........................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji adaptera Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Podręcznik instalacji adaptera Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Podręcznik instalacji adaptera Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Spis treści Zawartość opakowania.................................. 3 Cechy sprzętu......................................... 4 Opisy wskaźników

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji,

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji ekstendera Powerline Music (XAUB2511)

Podręcznik instalacji ekstendera Powerline Music (XAUB2511) Podręcznik instalacji ekstendera Powerline Music (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, ekstender Wi-Fi Dual Band Netgear WN3500RP

Wzmacniacz sygnału, ekstender Wi-Fi Dual Band Netgear WN3500RP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, ekstender Wi-Fi Dual Band Netgear WN3500RP Produkt nr: 409089 Strona 1 z 30 Wprowadzenie Ekstender zasięgu Wi-Fi Netgear WN3500RP zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości. Nighthawk X6 Trójzakresowy router WiFi AC3200. Model R8000

Więcej możliwości. Nighthawk X6 Trójzakresowy router WiFi AC3200. Model R8000 Więcej możliwości Nighthawk X6 Trójzakresowy router WiFi AC3200 Model R8000 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie przypisana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe dla każdego routera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości Nighthawk X10 Router WiFi AD7200 Smart. Model R9000

Więcej możliwości Nighthawk X10 Router WiFi AD7200 Smart. Model R9000 Więcej możliwości Nighthawk X10 Router WiFi AD7200 Smart Model R9000 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie przypisana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe dla każdego routera (jak

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości. Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL. Model D6400

Więcej możliwości. Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL. Model D6400 Więcej możliwości Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Model D6400 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie skonfigurowana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe w przypadku każdego routera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Model D6400 Router z modemem

Szybkie uruchamianie Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Model D6400 Router z modemem Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. W pełni bezprzewodowa kamera Magnetyczne mocowanie naścienne Baterie litowe

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji modemu routera D6300 WiFi ADSL

Podręcznik instalacji modemu routera D6300 WiFi ADSL Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy Dziękujemy za wybranie Arlo. Rozpoczęcie pracy jest łatwe. 2 Zawartość zestawu Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel Ethernet Magnetyczne mocowania naścienne

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Zawartość zestawu Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB (różne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Pomoc techniczna. N900 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR4500 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Pomoc techniczna. N900 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR4500 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Podręcznik Instalacji Modemu routera N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ DGND3700v2

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Podręcznik Instalacji Modemu routera N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ DGND3700v2 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB Skrócona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo