Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

2 Spis treści Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka Panel przedni i boczny Panel dolny Opis wskaźników LED Opis przycisków Instalacja wzmacniacza sygnału sieci WiFi Ustawianie wzmacniacza sygnału sieci WiFi Podłączanie wzmacniacza sygnału sieci WiFi Dostęp do ustawień wzmacniacza sygnału sieci WiFi Często zadawane pytania

3 Wprowadzenie Model EX6100 wzmacniacza sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej jakości na większych dystansach. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi powtarza sygnał z istniejącego routera WiFi lub punktu dostępowego. Wzmacniacz sieci WiFi Zwi ksza zasi g istniej cej sieci WiFi i emituje trudno dost pnych miejscach. Istniej ca sie WiFi Czasem router nie zapewnia wymaganego zasi gu sieci WiFi. 3

4 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka Przed instalacją wzmacniacza sieci WiFi należy zapoznać się ze wskaźnikami LED, przyciskami i portami. Panel przedni i boczny Wskaźnik LED prędkości łącza Wskaźnik LED stanu Wskaźnik LED połączenia wzmacniacza sygnału sieci WiFi z urządzeniem Przycisk Wł./Wył. Przycisk WPS Panel dolny Przycisk Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) 4

5 Opis wskaźników LED Wskaźniki LED pomagają określić najlepszą lokalizację do instalacji wzmacniacza sygnału sieci WiFi oraz umożliwiają monitorowanie jego skuteczności. Wskaźnik LED prędkości łącza Wskaźnik LED stanu Wskaźnik LED połączenia wzmacniacza sygnału sieci WiFi z urządzeniem Ten wskaźnik LED informuje o bezprzewodowym połączeniu pomiędzy wzmacniaczem sygnału sieci WiFi i routerem. Świeci zielonym światłem ciągłym. Najlepsze połączenie. Świeci żółtym światłem ciągłym. Dobre połączenie. Świeci czerwonym światłem ciągłym. Słabe połączenie. Wył. Brak połączenia Ten wskaźnik świeci, gdy wzmacniacz sygnału sieci WiFi jest włączony. Ten wskaźnik świeci, gdy wzmacniacz sygnału sieci WiFi jest podłączony do komputera lub urządzenia bezprzewodowego. 5

6 Opis przycisków Na tylnym panelu znajdują się: Przycisk Wł./Wył. Włącza lub wyłącza urządzenie. Przycisk WPS. Naciśnij przycisk WPS, aby bezprzewodowo podłączyć wzmacniacz sygnału sieci WiFi do routera. W momencie nawiązywania połączenia poprzez WPS wszystkie wskaźniki LED migają. Na dolnym panelu znajduje się przycisk Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych). Aby użyć tego przycisku, wsuń końcówkę spinacza do otworu resetowania i przytrzymaj, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać. Następnie poczekaj, aż wzmacniacz sygnału ponownie się uruchomi. 6

7 Instalacja wzmacniacza sygnału sieci WiFi Ustaw wzmacniacz sygnału sieci WiFi, podłącz go do zasilania oraz do sieci WiFi. Ustawianie wzmacniacza sygnału sieci WiFi 1. Ustaw wzmacniacz sygnału sieci WiFi w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się router sieci WiFi. Uwaga: Bliskość routera WiFi wymagana jest tylko w trakcie procesu wstępnej konfiguracji. 2. Podłącz wzmacniacz sygnału sieci WiFi do gniazdka elektrycznego i poczekaj minutę. Wskaźnik LED stanu sieci zaświeci się na zielono. Jeśli wskaźnik LED stanu sieci nie zacznie świecić, naciśnij przycisk Wł/Wył. Podłączanie wzmacniacza sygnału sieci WiFi Aby zwiększyć zasięg istniejącej sieci WiFi, należy podłączyć do niej wzmacniacz sygnału sieci WiFi. Można to zrobić na dwa sposoby: Poprzez WPS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łączenie poprzez WPS na stronie 8. Poprzez użycie funkcji NETGEAR genie Smart Setup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łączenie poprzez użycie funkcji NETGEAR genie Smart Setup na stronie 10. 7

8 Łączenie poprzez WPS WPS Wi-Fi Protected Setup (Chroniona konfiguracja sieci) pozwala w łatwy sposób dołączyć do zabezpieczonej sieci WiFi bez wpisywania nazwy sieci i hasła. Przycisk WPS to fizyczny przycisk na routerze WiFi lub punkcie dostępowym. WPS nie obsługuje zabezpieczeń sieciowych WEP. Jeśli korzystasz z WEP, zobacz Łączenie poprzez użycie funkcji NETGEAR genie Smart Setup na stronie 10. Aby połączyć się poprzez WPS: 1. Wciśnij przycisk WPS na wzmacniaczu sygnału sieci WiFi. 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na bezprzewodowym routerze, bramie lub punkcie dostępowym. Na wzmacniaczu sygnału sieci zapali się wskaźnik LED prędkości łącza. Połączenie z istniejącą siecią WiFi zostanie nawiązane. Uwaga: Jeśli wskaźnik LED prędkości łącza nie zacznie świecić, spróbuj ponownie. Jeśli mimo powtórnej próby wskaźnik LED nie zacznie świecić, zobacz Łączenie poprzez użycie funkcji NETGEAR genie Smart Setup na stronie 10. 8

9 3. Wyszukaj nową nazwę sieci WiFi wzmacniacza sygnału. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) wzmacniacza sygnału sieci WiFi zmieni się na nazwę istniejącej sieci WiFi z _EXT na końcu nazwy. Na przykład: Nazwa istniejącej sieci WiFi: NazwaMojejSieci Nowa nazwa sieci wzmacniacza: NazwaMojejSieci_EXT 4. Podłącz istniejące urządzenia WiFi do nowej sieci wzmacniacza sygnału (NazwaMojejSieci_EXT). Podaj to samo hasło do sieci WiFi, które używane było w przypadku routera WiFi. 5. Odłącz z gniazdka wzmacniacz sygnału sieci WiFi i przenieś go w miejsce, w którym sygnał WiFi jest słabszy. Należy wybrać miejsce znajdujące się w zasięgu istniejącej sieci WiFi routera. TAK NIE 6. Podłącz wzmacniacz sygnału sieci WiFi do gniazdka elektrycznego i poczekaj minutę. Wskaźnik LED stanu sieci zaświeci się na zielono. Jeśli wskaźnik LED stanu sieci nie zacznie świecić, naciśnij przycisk Wł/Wył. 9

10 Wskaźnik LED prędkości łącza na przednim panelu pomaga wybrać miejsce, w którym połączenie pomiędzy wzmacniaczem sygnału a routerem jest optymalne. Łączenie poprzez użycie funkcji NETGEAR genie Smart Setup 1. Użyj narzędzia sieci WiFi na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym, aby połączyć się z siecią WiFi NETGEAR_EXT (SSID). Po utworzeniu połączenia z komputerem lub urządzeniem bezprzewodowym wskaźnik LED połączenia wzmacniacza sygnału z urządzeniem zaświeci się na zielono. 10

11 2. Z tego samego komputera lub urządzenia bezprzewodowego otwórz okno przeglądarki internetowej. Przeglądarka przekieruje Cię bezpośrednio do funkcji NETGEAR genie Smart Setup. Uwaga: Jeśli przekierowanie do funkcji genie firmy NETGEAR nie nastąpi automatycznie, uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. 3. Wybierz sieć WiFi, której sygnał ma być wzmocniony, i kliknij przycisk Continue (Dalej). 11

12 4. W polu PassPhrase (Hasło) wpisz hasło dostępu do sieci (zwane także hasłem lub kluczem sieci) i kliknij przycisk Continue (Dalej). 5. W polu 2.4GHz Network Name (SSID) (Nazwa sieci 2,4 GHz (SSID)) utwórz nazwę (SSID) nowej sieci bezprzewodowej wzmacniacza i kliknij przycisk Continue (Dalej). Uwaga: Zaznaczając to pole wyboru możesz użyć tych samych ustawień zabezpieczenia istniejącej sieci. 12

13 Ustawienia wzmacniacza sieci WiFi zostaną wprowadzone i pojawi się następujący ekran: 6. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym, aby połączyć się z nowo utworzoną siecią WiFi wzmacniacza sygnału. Powtórz tę czynność w stosunku do wszystkich komputerów i urządzeń bezprzewodowych. 13

14 7. Zaznacz to pole wyboru i kliknij przycisk Continue (Dalej). 14

15 8. Odłącz z gniazdka wzmacniacz sygnału sieci WiFi i przenieś go w miejsce, w którym sygnał WiFi jest słabszy. Należy wybrać miejsce znajdujące się w zasięgu istniejącego routera sieci WiFi. TAK NIE 9. Podłącz wzmacniacz sygnału sieci WiFi do gniazdka elektrycznego i poczekaj minutę. Wskaźnik LED stanu sieci zaświeci się na zielono. Jeśli wskaźnik LED stanu sieci nie zacznie świecić, naciśnij przycisk Wł/Wył. Wskaźnik LED prędkości łącza na przednim panelu pomaga wybrać miejsce, w którym połączenie pomiędzy wzmacniaczem sygnału a routerem jest optymalne. 15

16 Dostęp do ustawień wzmacniacza sygnału sieci WiFi Po ukończeniu instalacji można zalogować się do wzmacniacza sygnału sieci WiFi, aby przejrzeć lub zmienić jego ustawienia. Aby zalogować się do wzmacniacza sygnału sieci WiFi po początkowej konfiguracji: 1. Podłącz komputer lub urządzenie bezprzewodowe do sieci WiFi wzmacniacza sygnału. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. W pasku adresu przeglądarki wpisz lub Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. 16

17 Często zadawane pytania Więcej informacji na temat produktu można uzyskać w Instrukcji obsługi, dostępnej pod adresem Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej żąda wprowadzenia klucza zabezpieczającego (hasła dostępu), choć mam pewność, że wprowadzone hasło jest poprawne. Co mogę zrobić? Wzmacniacz sygnału został prawdopodobnie ustawiony na granicy zasięgu routera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie wzmacniacza sygnału sieci WiFi na stronie 7. Jeśli używasz zabezpieczeń WEP, upewnij się, że wpisujesz klucz sieciowy w odpowiednim polu. Udało mi się nawiązać połączenie z siecią NETGEAR_EXT i uruchomić przeglądarkę. Dlaczego nie widzę funkcji NETGEAR genie Smart Setup? Wykonaj następujące czynności: Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do obsługi protokołu DHCP (większość jest tak skonfigurowana). Upewnij się, że wskaźnik LED połączenia wzmacniacza sygnału z urządzeniem świeci się na zielono, a Twój adres IP jest poprawny. 17

18 Ponownie uruchom przeglądarkę, a w pasku adresu wpisz lub Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Jaka jest nazwa użytkownika i hasło wymagane do zalogowania się na wzmacniaczu sygnału sieci WiFi? Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło password. W obu przypadkach rozróżniane są wielkie i małe litery. W routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC w sieci bezprzewodowej (kontrola dostępu w sieci bezprzewodowej lub lista ACL). Co muszę zrobić podczas instalowania wzmacniacza sygnału sieci WiFi? Gdy urządzenie bezprzewodowe łączy się z routerem poprzez wzmacniacz sygnału sieci WiFi, adres MAC urządzenia bezprzewodowego jest zmieniany na inny adres MAC. Jeśli funkcja filtrowania adresów MAC jest włączona, urządzenie bezprzewodowe połączy się ze wzmacniaczem sygnału sieci WiFi, ale nie będzie w stanie uzyskać z niego adresu IP ani nie będzie w stanie połączyć się z Internetem. Aby umożliwić urządzeniu bezprzewodowemu uzyskanie adresu IP ze wzmacniacza sygnału sieci WiFi, konieczne jest podanie zmienionego adresu MAC do routera. 18

19 Aby uzyskać zmieniony adres MAC: 1. Wyłącz funkcję filtrowania adresów MAC w routerze. 2. Włącz wzmacniacz sygnału sieci WiFi i podłącz do niego wszystkie urządzenia bezprzewodowe. 3. Upewnij się, że świeci wskaźnik LED prędkości łącza. 4. Zaloguj się do routera i sprawdź podłączone urządzenia na ekranie Attached Devices (Podłączone urządzenia). 5. Dodaj wszystkie adresy MAC rozpoczynające się od 02:0F:B5 do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. 19

20 Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać dostęp do telefonicznego wsparcia NETGEAR, musisz najpierw zarejestrować produkt. NETGEAR zaleca rejestrację produktu poprzez stronę NETGEAR. Aby znaleźć aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę NETGEAR zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł wsparcia NETGEAR. Instrukcję obsługi można pobrać pod adresem lub poprzez łącze w interfejsie użytkownika produktu. Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/ lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub innych państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodność Aktualna Deklaracja zgodności z wymogami UE znajduje się na stronie Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, odwiedź stronę: Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Dopuszczony do sprzedaży w krajach członkowskich UE, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Szwajcarii. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Grudzień 2013 r.

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 38 38 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo