Poznaj łączność WiFi nowej generacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznaj łączność WiFi nowej generacji"

Transkrypt

1 Więcej możliwości

2 Poznaj łączność WiFi nowej generacji Twój nowy wzmacniacz sygnału sieci WiFi obsługuje standard sieci ac, który zapewnia większą szybkość i niezawodność transmisji oraz większy zasięg w porównaniu ze starszymi standardami sieci WiFi. Wzmacniacz sygnału jest zgodny ze wszystkimi starszymi standardami sieci WiFi. Aby korzystać w pełni z możliwości standardu ac, należy wybrać router, który także obsługuje standard ac sieci WiFi. Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu ac sieci WiFi, odwiedź stronę 2

3 Korzystaj z urządzenia w trybie wzmacniacza sygnału Aby zwiększyć zasięg istniejącej sieci WiFi, korzystaj z urządzenia w trybie wzmacniacza sygnału. Więcej informacji na temat konfiguracji trybu wzmacniacza sygnału znajdziesz w skróconej instrukcji uruchamiania. Router Wzmacniacz sygnału ¾ Aby korzystać z urządzenia w trybie wzmacniacza sygnału: 1. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub w urządzeniu mobilnym, aby wyszukać sieć bezprzewodową NETGEAR_EXT (SSID) i nawiązać z nią połączenie. Po nawiązaniu połączenia z komputerem lub urządzeniem mobilnym dioda LED połączenia wzmacniacza z urządzeniem zacznie świecić zielonym światłem ciągłym. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3

4 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Kliknij przycisk NEW EXTENDER SETUP (KONFIGURACJA NOWEGO WZMACNIACZA SYGNAŁU). Pojawi się okno konfiguracji wzmacniacza sygnału. 5. Wprowadź odpowiednie informacje na ekranie konfiguracji wzmacniacza sygnału i kliknij przycisk NEXT (DALEJ). 6. Kliknij przycisk WiFi Range Extender (Wzmacniacz sygnału sieci WiFi). Wzmacniacz sygnału odszuka sieci WiFi w okolicy oraz wyświetli ich listę. 7. Wybierz sieć WiFi, której sygnał ma być wzmocniony i kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Jeśli nie chcesz wzmacniać sygnału obu pasm sieci WiFi, usuń zaznaczenie pola 2,4 GHz WiFi Networks (Sieci WiFi w paśmie 2,4 GHz) lub pola 5 GHz WiFi Networks (Sieci WiFi w paśmie 5 GHz). 8. W polu Password (network key) (Hasło, klucz sieci) wpisz aktualne hasło sieci WiFi i kliknij przycisk NEXT (DALEJ). 9. Skonfiguruj nazwę sieci (SSID) i hasło wzmacniacza sygnału, a następnie kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Ustawienia zostaną wprowadzone. 10. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby nawiązać połączenie z nową, rozszerzoną siecią WiFi wzmacniacza. 11. Kliknij przycisk CONTINUE (DALEJ). Pojawi się informacja potwierdzająca nawiązanie przez wzmacniacz sygnału połączenia z istniejącą siecią WiFi. 4

5 Korzystanie ze wzmacniacza sygnału w trybie punktu dostępowego Skorzystaj ze wzmacniacza w trybie punktu dostępowego, aby skonfigurować wzmacniacz sygnału jako punkt dostępowy WiFi za pomocą przewodowego połączenia Ethernet. Router Kabel sieci Ethernet Wzmacniacz sygnału ¾ Aby skorzystać ze wzmacniacza sygnału w trybie punktu dostępowego: 1. Użyj kabla Ethernet, aby połączyć router z portem Ethernet wzmacniacza sygnału. 2. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub w urządzeniu mobilnym, aby wyszukać sieć bezprzewodową NETGEAR_EXT (SSID) i nawiązać z nią połączenie. Po nawiązaniu połączenia z komputerem lub urządzeniem mobilnym dioda LED połączenia wzmacniacza z urządzeniem zacznie świecić zielonym światłem ciągłym. 5

6 Uwaga: W trybie punktu dostępowego komputer lub urządzenie mobilne może nawiązać połączenie ze wzmacniaczem sygnału tylko za pośrednictwem sieci WiFi. 3. Uruchom przeglądarkę internetową. 4. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 5. Kliknij przycisk NEW EXTENDER SETUP (KONFIGURACJA NOWEGO WZMACNIACZA SYGNAŁU). Pojawi się okno konfiguracji wzmacniacza sygnału. 6. Wprowadź odpowiednie informacje na ekranie konfiguracji wzmacniacza sygnału i kliknij przycisk NEXT (DALEJ). 7. Naciśnij przycisk ACCESS POINT (PUNKT DOSTĘPOWY). Wzmacniacz sygnału wyszuka połączenie internetowe. 8. Skonfiguruj nazwę sieci (SSID), opcje zabezpieczeń i hasło każdego pasma, a następnie kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Ustawienia zostaną wprowadzone. 9. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby nawiązać połączenie z nowym punktem dostępowym sieci WiFi. 10. Kliknij przycisk CONTINUE (DALEJ). Pojawi się komunikat o utworzeniu punktu dostępowego. 6

7 Logowanie w celu uzyskania dostępu do ustawień wzmacniacza Po ukończeniu instalacji można zalogować się do wzmacniacza, aby przejrzeć lub zmienić jego ustawienia. ¾ Aby zalogować się do wzmacniacza: 1. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub w urządzeniu mobilnym, aby wyszukać nową rozszerzoną sieć WiFi i nawiązać z nią połączenie. Po nawiązaniu połączenia z komputerem lub urządzeniu mobilnym, dioda LED połączenia wzmacniacza z urządzeniem zacznie świecić zielonym światłem ciągłym. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Wpisz adres i hasło, a następnie kliknij przycisk LOG IN (ZALOGUJ SIĘ). Zostanie wyświetlone okno stanu. 5. Dokonaj niezbędnych zmian. 7

8 Udostępnianie plików w sieci WiFi Możesz udostępniać dane z urządzeń pamięci masowej USB w swojej sieci przy użyciu funkcji ReadySHARE USB Storage Access. ¾ Aby uzyskać dostęp do urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem komputera z systemem Windows: 1. Połącz urządzenie pamięci masowej USB z portem USB 3.0 wzmacniacza sygnału. Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest zasilane oddzielnie, należy podłączyć je do zasilania podczas łączenia ze wzmacniaczem sygnału. Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB do portu USB wzmacniacza sygnału konieczne może być odczekanie dwóch minut, zanim urządzenie będzie gotowe do udostępnienia. Domyślnie dostęp do urządzenia pamięci masowej USB jest udzielany wszystkim komputerom w sieci lokalnej LAN. 2. Wybierz opcję Start (Start) > Run (Uruchom). 3. W oknie dialogowym wpisz \\readyshare i kliknij przycisk OK. Zostanie automatycznie wyświetlone okno zawierające pliki i foldery w urządzeniu. ¾ Aby uzyskać dostęp do urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem komputera z systemem Mac: 1. Połącz urządzenie pamięci masowej USB z portem USB 3.0 wzmacniacza sygnału. Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest zasilane oddzielnie, należy podłączyć je do zasilania podczas łączenia ze wzmacniaczem sygnału. 8

9 Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB do portu USB wzmacniacza sygnału konieczne może być odczekanie dwóch minut, zanim urządzenie będzie gotowe do udostępnienia. Domyślnie dostęp do urządzenia pamięci masowej USB jest udzielany wszystkim komputerom w sieci lokalnej LAN. 2. Na komputerze Mac podłączonym do sieci uruchom program Finder i wybierz kolejno opcje Go (Idź) > Connect to Server (Połącz z serwerem). 3. Wpisz smb://readyshare w polu Server Address (Adres serwera). 4. Po wyświetleniu monitu zaznacz pole wyboru obok opcji Guest (Gość). 5. Kliknij przycisk Connect (Połącz). Zostanie automatycznie wyświetlone okno zawierające pliki i foldery w urządzeniu. Podłączanie urządzeń przewodowych za pomocą kabla Ethernet Po podłączeniu wzmacniacza sygnału do istniejącej sieci WiFi możesz podłączyć do niego urządzenie przewodowe za pośrednictwem kabla Ethernet. To urządzenie może wówczas uzyskać dostęp do istniejącej sieci za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Wzmacniacz sygnału Odtwarzacz Blu-ray Router Kabel sieci Ethernet 9

10 Udostępnianie drukarki USB w sieci WiFi Narzędzie ReadySHARE Printer umożliwia udostępnianie drukarki USB podłączonej do portu USB wzmacniacza sygnału. Z drukarki USB można korzystać za pośrednictwem komputerów z systemem Windows lub Mac połączonych w danej sieci. ¾ Aby skonfigurować funkcję ReadySHARE Printer: 1. Podłącz drukarkę USB do portu USB wzmacniacza sygnału za pomocą kabla drukarki USB. 2. Na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukarki, wykonaj następujące czynności: a. Zainstaluj aktualne oprogramowanie sterownika drukarki USB (dostępne na stronie producenta drukarki). b. Pobierz narzędzie ReadySHARE Printer ze strony c. W panelu narzędzia ReadySHARE Printer kliknij łącze PC Utility (Narzędzie do komputera PC) lub Mac Utility (Narzędzie do komputera Mac). d. Aby pobrać plik, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3. Dwukrotnie kliknij nazwę pobranego pliku do instalacji narzędzia ReadySHARE Printer. Wyświetlone zostanie okno kreatora InstallShield. 4. Aby zainstalować oprogramowanie NETGEAR USB Control Center, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie kreatora. 10

11 Usprawnianie strumieniowego przesyłania filmów Wykorzystaj technologię FastLane, aby w jeszcze większym stopniu korzystać z rozrywki w formacie HD. Technologia FastLane umożliwia nawiązanie połączenia z routerem przy użyciu jednego pasma oraz z pozostałymi urządzeniami przy użyciu innego pasma. Przypisanie dedykowanego pasma do każdej funkcji zwiększa wydajność działania. ¾ Aby włączyć tryb FastLane: 1. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub w urządzeniu mobilnym, aby wyszukać nową rozszerzoną sieć WiFi i nawiązać z nią połączenie. Po nawiązaniu połączenia z komputerem lub urządzeniem mobilnym dioda LED połączenia wzmacniacza z urządzeniem zacznie świecić zielonym światłem ciągłym. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Wpisz adres i hasło, a następnie kliknij przycisk LOG IN (ZALOGUJ SIĘ). Zostanie wyświetlone okno stanu. 5. Wybierz kolejno Do More (Zrób więcej) > FastLane ( FastLane). Pojawi się ekran technologii FastLane. 6. Kliknij pole wyboru FastLane Technology (Technologia FastLane). 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Zmiany zostaną zapisane. 11

12 Regulacja zasięgu sieci WiFi Możliwe jest ustawienie różnych zakresów zasięgu sieci WiFi w zależności od potrzeb. ¾ Aby ustawić zasięg sieci WiFi: 1. Użyj menedżera sieci WiFi na komputerze lub w urządzeniu mobilnym, aby wyszukać nową rozszerzoną sieć WiFi i nawiązać z nią połączenie. Po nawiązaniu połączenia z komputerem lub urządzeniu mobilnym, dioda LED połączenia wzmacniacza z urządzeniem zacznie świecić zielonym światłem ciągłym. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Wpisz adres i hasło, a następnie kliknij przycisk LOG IN (ZALOGUJ SIĘ). Zostanie wyświetlone okno stanu. 5. Wybierz kolejno Do More (Zrób więcej) > WiFi Coverage > (Zasięg sieci WiFi). 6. Zaznacz pole wyboru WiFi Output Power (Moc wyjściowa sieci WiFi). Jeśli wzmacniacz sygnału obsługuje mały obszar, wybierz niższą wartość procentową mocy wyjściowej. Jeśli wzmacniacz sygnału obsługuje duży obszar, wybierz wyższą wartość procentową mocy wyjściowej. 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Ustawienia zostaną zapisane. 12

13 Optymalizacja działania sieci WiFi Aplikacja NETGEAR WiFi Analytics umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji ułatwiających optymalizację działania domowej sieci WiFi. Aby zainstalować tę aplikację, odwiedź sklep Google Play lub zeskanuj poniższy kod QR. Aplikacja WiFi Analytics zapewnia następujące informacje: Stan sieci. Zestawienie wszystkich dostępnych sieci WiFi uwzględniające ich siłę sygnału, używany kanał, protokół zabezpieczeń, adres MAC i inne informacje. Zakłócenia kanałów. Określenie intensywnie używanych i pustych kanałów sieci WiFi oraz zalecenia dotyczące wyboru kanału połączenia. Siła sygnału. Określenie dostępnej szybkości przesyłania danych w różnych miejscach w domu. 13

14 Często zadawane pytania Więcej informacji na temat produktu można uzyskać w instrukcji obsługi, dostępnej pod adresem Przewodnik instalacji w przeglądarce internetowej żąda wprowadzenia hasła sieci (hasła dostępu) lub klucza zabezpieczającego, choć mam pewność, że wprowadzone hasło jest poprawne. Co mogę zrobić? Wzmacniacz sygnału został prawdopodobnie ustawiony na granicy zasięgu routera lub punktu dostępowego. Aby zwiększyć moc sygnału, przenieś wzmacniacz bliżej routera i upewnij się, że dioda LED prędkości łącza w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz świeci pomarańczowym lub zielonym światłem ciągłym. Świeci zielonym światłem ciągłym. Najlepsze połączenie Świeci pomarańczowym światłem ciągłym. Dobre połączenie Świeci czerwonym światłem ciągłym. Słabe połączenie Wyłączona. Brak połączenia Jeśli używasz zabezpieczeń WEP, upewnij się, że wpisujesz hasło sieciowe w odpowiednim polu. 14

15 Udało mi się nawiązać połączenie z siecią NETGEAR_EXT i uruchomić przeglądarkę. Dlaczego w przeglądarce internetowej nie widzę możliwości podłączenia się przy pomocy przewodnika instalacji? Wykonaj następujące czynności: Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do obsługi protokołu DHCP (większość jest tak skonfigurowana). Upewnij się, że dioda LED połączenia wzmacniacza z urządzeniem świeci światłem zielonym, a wykorzystywany adres IP jest poprawny. Uruchom przeglądarkę internetową ponownie i wpisz w polu adresu. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk LOG IN (ZALOGUJ SIĘ). Jeśli instalujesz wzmacniacz sygnału jako punkt dostępowy, komputer lub urządzenie mobilne powinno być podłączone do wzmacniacza sygnału poprzez połączenie WiFi, a nie połączenie Ethernet. Jak przywrócić ustawienia fabryczne na wzmacniaczu sygnału? 1. Za pomocą ostrego przedmiotu, na przykład długopisu lub spinacza, naciśnij i przez co najmniej 5 sekund przytrzymaj przycisk Reset (Resetowanie) na spodzie wzmacniacza. Dioda LED połączenia urządzenia z wzmacniaczem sygnału powinna zacząć migać na pomarańczowo. 2. Zwolnij przycisk Reset (Resetowanie) i poczekaj, aż wzmacniacz sygnału uruchomi się ponownie. Wzmacniacz sygnału zostanie zresetowany i powróci do ustawień fabrycznych. 15

16 Nie pamiętam adresu logowania i hasła. Co mogę zrobić? Na ekranie logowania kliknij opcję Username & Password Help (Nazwa użytkownika i hasło pomoc) i odpowiedz na pytania zabezpieczające zapisane podczas wstępnej konfiguracji. Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytania zabezpieczające, aby ponownie skonfigurować dane logowania, wykonaj następujące czynności: 1. Przywróć ustawienia fabryczne wzmacniacza sygnału. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. 4. Kliknij przycisk NEW EXTENDER SETUP (KONFIGURACJA NOWEGO WZMACNIACZA SYGNAŁU). Pojawi się okno konfiguracji danych logowania. Router jest zabezpieczony szyfrowaniem WEP, a we wzmacniaczu sygnału wprowadzono nieprawidłowe hasło lub klucz zabezpieczeń. Nie mogę uzyskać dostępu do wzmacniacza sygnału. Co mogę zrobić? Wzmacniacz sygnału nie może sprawdzić, czy hasło WEP jest prawidłowe. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła urządzenie mobilne nie może uzyskać adresu IP ze wzmacniacza sygnału. W celu ponownego uzyskania adresu IP należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne wzmacniacza. 16

17 Czy mogę skonfigurować wzmacniacz sygnału w trybie wzmacniacza sygnału, jeśli jest podłączony do routera lub punktu dostępowego za pośrednictwem kabla Ethernet? Nie. W trybie wzmacniacza sygnału urządzenie nawiązuje bezprzewodowe połączenie z routerem lub punktem dostępowym. Jeśli wzmacniacz sygnału pracuje w trybie punktu dostępowego, można podłączyć go do routera lub punktu dostępowego za pośrednictwem połączenia Ethernet. Więcej informacji na temat trybu punktu dostępowego można znaleźć w rozdziale Korzystanie ze wzmacniacza sygnału w trybie punktu dostępowego na stronie 5. W routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC w sieci bezprzewodowej (kontrola dostępu w sieci bezprzewodowej lub lista ACL). Co muszę zrobić podczas instalowania wzmacniacza sygnału? Gdy urządzenie mobilne łączy się z routerem poprzez wzmacniacz sygnału, adres MAC urządzenia mobilnego jest zmieniany na inny adres MAC. Jeśli w routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC w sieci bezprzewodowej, kontrola dostępu w sieci bezprzewodowej lub lista kontroli dostępów (ACL), urządzenie mobilne połączy się ze wzmacniaczem sygnału, ale nie będzie mogło uzyskać adresu IP z tego urządzenia ani połączyć się z Internetem. Aby umożliwić urządzeniu mobilnemu uzyskanie adresu IP ze wzmacniacza, konieczne jest wprowadzenie zmienionego adresu MAC do routera. ¾ Aby dodać zmieniony adres MAC do routera: 1. Zaloguj się do routera i wyłącz funkcje filtrowania adresów MAC, kontroli dostępu w sieci bezprzewodowej lub listę kontroli dostępów (ACL). 17

18 Więcej informacji na temat wyłączania funkcji filtrowania adresów MAC, kontroli dostępu w sieci bezprzewodowej lub listy kontroli dostępów (ACL) znajdziesz w instrukcji obsługi routera. 2. Włącz wzmacniacz sygnału i podłącz do niego wszystkie urządzenia mobilne. 3. Upewnij się, że świeci dioda LED prędkości łącza. 4. Zaloguj się do wzmacniacza sygnału: a. Uruchom przeglądarkę internetową. b. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlony zostanie ekran logowania. c. Wpisz adres i hasło, a następnie kliknij przycisk LOG IN (ZALOGUJ SIĘ). 5. Wybierz kolejno opcje Settings (Ustawienia) > WiFi Settings > (Ustawienia sieci WiFi). 6. Przewiń listę w dół i wybierz opcję Connected Devices (Połączone urządzenia). Sekcja Connected Devices (Połączone urządzenia) wyświetla adresy MAC i wirtualne adresy MAC komputerów oraz urządzeń mobilnych podłączonych do sieci wzmacniacza sygnału. 7. Dodaj wszystkie wirtualne adresy MAC wyświetlane we wzmacniaczu sygnału do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. 8. Zdejmij etykietę produktu ze wzmacniacza sygnału i odszukaj adresy MAC 1 i MAC 2 urządzenia. 9. Dodaj adres MAC 1 wzmacniacza sygnału do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. 18

19 10. Dodaj adres MAC 2 wzmacniacza sygnału do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. Najpierw wpisz 02:0F:B5:, a następnie sześć ostatnich cyfr adresu MAC 2. Na przykład, jeśli adres MAC 2 to C4:04:15:5F:20:AC, wpisz 02:0F:B5:5F:20:AC do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. 11. Przekształć adres MAC 1 wzmacniacza sygnału i dodaj nowy adres MAC 1 do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkownika wzmacniacza sygnału. 12. Przekształć pierwsze dwie wartości w formacie szesnastkowym w adresie MAC 1 wzmacniacza sygnału na wartości binarne. Tabela konwersji znajduje się w instrukcji obsługi wzmacniacza sygnału. 13. Zamień przedostatnią cyfrę kodu binarnego na 1 lub 0. Jeśli przedostatnia cyfra to 1, zamień ją na 0. Jeśli przedostatnia cyfra to 0, zamień ją na Przekształć nowy kod binarny z powrotem do formatu szesnastkowego. Tabela konwersji znajduje się w instrukcji obsługi wzmacniacza sygnału. 15. Zamień dwie pierwsze wartości w formacie szesnastkowym starego adresu MAC 1 na nowo przekształcone wartości i dodaj nowy adres MAC 1 do tabeli filtrowania adresów MAC w routerze. Na przykład, jeśli stary adres MAC 1 to C4:04:15:5F:20:AD, nowy adres MAC 1 będzie następujący: C6:04:15:5F:20:AD. 16. Włącz funkcje filtrowania adresów MAC, kontroli dostępu w sieci bezprzewodowej i listę kontroli dostępów (ACL) w routerze. 19

20 Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać dostęp do telefonicznego wsparcia NETGEAR, musisz najpierw zarejestrować produkt. NETGEAR zaleca rejestrację produktu poprzez stronę NETGEAR. Aby wyszukać aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę NETGEAR zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł wsparcia NETGEAR. Podręcznik instalacji możesz pobrać ze strony lub klikając odnośnik znajdujący się w interfejsie urządzenia. Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/ lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub innych państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodność Aktualny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem Informacje o zgodności z przepisami znajdują się na stronie Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami. Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Produkt dopuszczony do sprzedaży w krajach członkowskich UE, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Szwajcarii. Wrzesień 2014 r. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika My Net Routery N600, N750 i N900 Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

SmartSolutions Podręcznik użytkownika

SmartSolutions Podręcznik użytkownika SmartSolutions Podręcznik użytkownika 2009 www.lexmark.com Spis treści SmartSolutions informacje...4 Co to jest SmartSolutions?...4 Zalecane wymagania systemowe...6 Opis Centrum obsługi urządzenia...8

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza Przewodnik po funkcjach odtwarzacza 0 Spis treści Spis treści... 0 Spis treści... 1 Dziękujemy!... 4 Instrukcje obsługi... 4 Uzyskiwanie pomocy... 4 Pomoc online... 4 Skontaktuj się z nami... 4 Squeezebox

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo