Router WiFi AC1600 Smart

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Router WiFi AC1600 Smart"

Transkrypt

1 Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub innych państwach. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodność Aktualna wersja deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, odwiedź stronę: Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami. Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Dopuszczony do sprzedaży w krajach członkowskich UE, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Szwajcarii. Router WiFi AC1600 Smart Model R6250 Podręcznik instalacji Zawartość opakowania Opakowanie zawiera elementy przedstawione poniżej. Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niewłaściwy, uszkodzony, bądź brakuje go w opakowaniu, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy NETGEAR. Kabel sieci Ethernet NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Router WiFi R6250 Zasilacz Sierpień 2014 r. W niektórych regionach do sprzedawanego urządzenia dołączana jest płyta CD z oprogramowaniem.

2 1. Przygotuj modem. Odłącz modem od zasilania. Jeśli modem jest wyposażony w baterię pomocniczą, wyjmij ją. 2. Podłącz modem. Internet Podłącz modem. Włóż baterię z powrotem. Podłącz modem do portu internetowego routera. DSL lub kabel 3. Włącz zasilanie routera. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda LED sieci WiFi. Router 4. Podłącz komputer. Możesz skorzystać z kabla sieci Ethernet lub połączenia bezprzewodowego. 5. Uruchom przeglądark. Wyświetli się program NETGEAR genie. Jeśli nie widzisz kreatora genie, wpisz Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie urządzenia i użyj go do zarejestrowania wyrobu pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać dostęp do telefonicznego wsparcia NETGEAR, musisz najpierw zarejestrować produkt. NETGEAR zaleca rejestrację produktu poprzez stronę NETGEAR. Aby znaleźć aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę NETGEAR zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł wsparcia NETGEAR. Instrukcję obsługi można pobrać pod adresem lub po przekierowaniu łączem znajdującym się w interfejsie urządzenia. Modem Instrukcję obsługi można pobrać pod adresem lub poprzez łącze w interfejsie użytkownika produktu.

3 Spis treści Instalacja routera Sieć WiFi i zabezpieczenia Dołączanie do sieci WiFi Dostęp do ustawień routera w celu wprowadzenia dalszych zmian Logowanie na routerze Zmiana hasła administratora Odzyskiwanie zapomnianego hasła administratora Dostęp ReadySHARE Aplikacja ReadySHARE Vault do tworzenia kopii zapasowych ReadySHARE Printer Osobisty serwer FTP Aplikacja NETGEAR genie

4 Instalacja routera Przed instalacją routera upewnij się, że usługa internetowa jest aktywna. Instalacja routera: 1. Przygotuj modem. a. Odłącz zasilanie modemu. b. Jeśli modem ma baterię pomocniczą, wyjmij ją. DSL lub kabel c. Jeśli modem został już Internet podłączony do innego routera, odłącz kabel łączący modem z tym routerem. Modem Upewnij się, że modem jest wyłączony, a kabel jest podłączony tylko do gniazda usługi internetowej. 2

5 2. Podłącz modem. Router Modem a. Podłącz zasilanie, a następnie uruchom modem. (Wymień baterie, jeśli wcześniej je wyjąłeś.) b. Używając żółtego kabla Ethernet dołączonego do routera, podłącz modem do portu internetowego routera. 3

6 3. Podłącz zasilanie do routera. Włącznik/wyłącznik a. Podłącz zasilacz do routera, a następnie do gniazdka sieciowego. b. Poczekaj, aż zaświeci się dioda LED sieci WiFi na przednim panelu. Jeżeli nie zaświeci się żadna dioda, wciśnij przycisk Power On/Off (Wł./Wył. zasilania), znajdujący się na tylnym panelu routera. 4

7 4. Podłącz komputer. Możesz skorzystać z kabla sieci Ethernet lub połączenia bezprzewodowego: W celu ustanowienia połączenia kablowego, użyj kabla Ethernet (nie znajduje się w zestawie), aby podłączyć komputer do czarnego portu Ethernet routera. Aby nawiązać połączenie bezprzewodowe, skorzystaj z fabrycznych ustawień zabezpieczeń. Znajdziesz je na etykiecie przyklejonej do obudowy routera. 5. Uruchom przeglądarkę. Przy pierwszym podłączeniu do urządzenia wyświetli się ekran kreatora genie. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora genie, aby nawiązać połączenie z Internetem. 5

8 Jeśli ekran genie się nie wyświetla, zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę. W pasku adresu wpisz Następnie wpisz admin w polu nazwy użytkownika, a w polu domyślnego hasła password. Jeżeli nie pojawi się okno programu NETGEAR genie, wykonaj następujące czynności: Upewnij się, że komputer jest podłączony do routera bezprzewodowo lub poprzez jeden z czterech portów Ethernet LAN. Sprawdź, czy router został w pełni naładowany, a dioda LED zasilania jest zapalona. Aby zagwarantować, że poprzednia strona nie zostanie załadowana, zamknij przeglądarkę i otwórz ją ponownie. Wpisz Jeśli komputer ma ustawiony statyczny lub stały adres IP (mało prawdopodobne), należy go zmienić, aby automatycznie odebrać adres IP z routera. 6

9 Sieć WiFi i zabezpieczenia Niniejszy produkt posiada unikalną nazwę w sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło). Domyślny identyfikator SSID i hasło są generowane osobno dla każdego urządzenia (tak jak numer seryjny), aby zapewnić ochronę i jak najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci WiFi. Dane te znajdziesz na etykiecie obudowy routera. Firma NETGEAR zaleca pozostawienie wstępnie skonfigurowanego identyfikatora WiFi SSID i hasła bez zmian. Jeśli zmienisz te ustawienia, SSID i hasło umieszczone na etykiecie stracą ważność. Zapisz fabryczne ustawienia sieci WiFi na etykiecie poniżej, aby móc je sobie przypomnieć w razie potrzeby. Nazwa sieci WiFi (SSID) Klucz sieci (hasło) 7

10 Jeśli zmienisz ustawienia domyślne, zapisz je tutaj, aby móc je sobie przypomnieć w razie potrzeby, a następnie schowaj tę broszurę w bezpiecznym miejscu. Nazwa sieci WiFi (SSID) Klucz sieci (hasło) Aby odzyskać lub zaktualizować hasło sieci WiFi: 1. W przeglądarce internetowej wpisz adres 2. Zaloguj się, korzystając z nazwy użytkownika (admin) oraz domyślnego hasła (password). 3. Wybierz Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). Dołączanie do sieci WiFi Aby połączyć się z siecią WiFi, możesz skorzystać z konfiguracji WiFi Protected Setup (WPS) lub przeprowadzić konfigurację ręczną. Aby podłączyć się do sieci za pomocą WPS: 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze. 2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym lub wykonaj instrukcje dotyczące WPS, aby zakończyć procedurę konfiguracji tą metodą. 8

11 Uwaga: Niektóre starsze komputery i urządzenia bezprzewodowe nie mogą korzystać z metody WPS. Aby ręcznie podłączyć się do sieci: 1. Na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym uruchom oprogramowanie do zarządzania połączeniami bezprzewodowymi. Oprogramowanie wyszuka wszystkie sieci WiFi w okolicy. 2. Odszukaj nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), a następnie ją wybierz. Identyfikator SSID znajdziesz na etykiecie obudowy routera. Jeśli nazwa sieci została zmieniona na etapie konfiguracji, wyszukaj nową nazwę. 3. Wpisz fabryczne hasło (lub własne, jeżeli zostało zmienione) i kliknij przycisk Connect (Połącz). Dostęp do ustawień routera w celu wprowadzenia dalszych zmian Po skonfigurowaniu urządzenia przy użyciu aplikacji NETGEAR Genie istnieje możliwość zalogowania się na routerze w celu wyświetlenia lub wprowadzenia ustawień. 9

12 Logowanie na routerze Aby zalogować się na urządzeniu: 1. Z poziomu komputera lub urządzenia bezprzewodowego podłączonego do routera uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz lub Wyświetlony zostanie ekran logowania. 3. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Wyświetlony zostanie ekran BASIC Home (Podstawowy ekran główny). Zmiana hasła administratora Aby zmienić hasło użytkownika urządzenia: 1. Zaloguj się na routerze. 2. Z karty Advanced (Opcje zaawansowane) wybierz opcję Administration (Zarządzanie) > Set Password (Ustaw hasło). 3. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz dwukrotnie nowe. 4. Zaznacz pole wyboru Enable Password Recovery (Włącz odzyskiwanie hasła). 10

13 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 6. Gdy pojawi się monit, odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zostaną zachowane. Odzyskiwanie zapomnianego hasła administratora Domyślnym hasłem administratora jest słowo password. W przypadku zmiany hasła i skorzystania z funkcji odzyskiwania hasła istnieje możliwość jego odzyskania. Aby odzyskać zapomniane hasło administratora: 1. Z poziomu komputera lub urządzenia bezprzewodowego podłączonego do routera uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz lub Wyświetlony zostanie ekran logowania. 3. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Jeżeli opcja odzyskiwania hasła jest włączona, otrzymasz monit, w którym musisz odpowiedzieć na dwa pytania identyfikacyjne. 4. Wpisz odpowiedzi na pytania identyfikacyjne. 11

14 Dostęp ReadySHARE Port USB routera pozwala podłączyć drukarkę, pamięć lub napęd, aby udostępnić je w sieci. Aby uzyskać dostęp do napędu USB z komputera z systemem Windows: 1. Podłącz napęd USB do portu USB routera. 2. Jeśli napęd USB ma osobne zasilanie, należy je uruchomić, podłączając napęd USB do routera. Po podłączeniu napędu USB do routera może być konieczne odczekanie dwóch minut, zanim urządzenie będzie gotowe do udostępnienia. Domyślnie napęd USB dostępny jest dla wszystkich komputerów w sieci lokalnej LAN. 3. Wybierz opcję Start (Start) > Run (Uruchom). 4. W oknie dialogowym wpisz \\readyshare. 5. Kliknij przycisk OK. Aby uzyskać dostęp do napędu USB z komputera z systemem Mac: 1. Podłącz napęd USB do portu USB routera. 2. Jeśli napęd USB ma osobne zasilanie, należy je uruchomić, podłączając napęd USB do routera. 12

15 Po podłączeniu napędu USB do routera może być konieczne odczekanie dwóch minut, zanim urządzenie będzie gotowe do udostępnienia. Domyślnie napęd USB dostępny jest dla wszystkich komputerów w sieci lokalnej LAN. 3. Wybierz opcję Go (Przejdź) > Connect to Server (Połącz z serwerem). 4. W polu adresu serwera wpisz smb://readyshare. 5. Kliknij przycisk Connect (Połącz). Aplikacja ReadySHARE Vault do tworzenia kopii zapasowych Router ma zainstalowane darmowe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych wszystkich komputerów w domu wyposażonych w system Windows. Podłącz dysk twardy USB (HDD) do portu USB na routerze, aby mieć zapewnione centralnie sterowane, stałe i automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Aby utworzyć kopię zapasową komputera z systemem Windows: 1. Podłącz dysk twardy USB (HDD) do portu USB na routerze. Aby uzyskać najlepszą wydajność, do podłączenia dysku twardego USB wybierz niebieski port USB 3.0 routera. 13

16 2. Zainstaluj aplikację genie na każdym komputerze z systemem Windows. 3. Pobierz aplikację ReadySHARE Vault ze strony i zainstaluj ją na każdym z komputerów z systemem Windows. 4. Uruchom aplikację ReadySHARE Vault. 5. Kliknij kartę Dashboard (Ekran główny) lub Backup (Kopia zapasowa), aby skonfigurować i uruchomić proces tworzenia kopii zapasowej. ReadySHARE Printer Aby skonfigurować funkcję ReadySHARE Printer: 1. Podłącz drukarkę do portu USB routera za pomocą odpowiedniego kabla. 14

17 2. Zainstaluj oprogramowanie sterownika drukarki (dostępne u jej producenta) na każdym z komputerów docelowych. 3. Odwiedź stronę a następnie pobierz i zainstaluj narzędzie NETGEAR USB Control Center na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukarki. 4. Aby dokonać konfiguracji ReadySHARE Printer, postępuj zgodnie ze wskazówkami prostej konfiguracji, dostępnymi na stronie tuż nad odnośnikami pobierania. Osobisty serwer FTP Dzięki bezpłatnemu, indywidualnemu adresowi URL możesz w prosty sposób uzyskać zdalny dostęp do własnego serwera FTP skonfigurowanego w ramach sieci domowej. Aby skonfigurować serwer FTP oraz bezpłatny adres URL dla swojego routera: 1. W zakładce ADVANCED (ZAAWANSOWANE) wybierz USB Storage (Pamięć masowa USB) > Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane). 2. Zaznacz pole wyboru FTP (via Internet). 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 15

18 4. W zakładce ADVANCED (ZAAWANSOWANE) wybierz Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) > Dynamic DNS (Dynamiczny DNS), a następnie zaznacz firmę NETGEAR jako usługodawcę. Więcej informacji na temat tych funkcji zawiera instrukcja obsługi, dostępna online pod adresem Możesz również skorzystać z odnośnika widocznego po zalogowaniu się do routera. Aplikacja NETGEAR genie Pobierz bezpłatny program NETGEAR genie ze strony Automatycznie naprawiaj typowe problemy z siecią oraz łatwo zarządzaj połączeniami sieciowymi w domu. 16

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika My Net Routery N600, N750 i N900 Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego

EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 1.2 Wymagania dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy wbudowany serwer wydruku Ethernet i bezprzewodowy serwer wydruku INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI W niniejszej Instrukcja obsługi dla sieci przedstawiono przydatne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt

EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt 2 POLSKI EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 1.2 Wymagania dostępu do kamery... 3 1.3 Główne komponenty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo